نگرشی به آینده شوم و دهشتناک کشورمان پس از یورش نظامی ۲۳

این فریاد هر ایرانی شرافتمند است. حمله به ایران، یعنی گرفتن خاک کشورمان، غارتگری، تجاوز، و بهره برداری و نسلی  به خدمت بیگانه در آمدن است.

این فریاد هر ایرانی شرافتمند است. حمله به ایران، یعنی گرفتن خاک کشورمان، غارتگری، تجاوز، و بهره برداری و نسلی  به خدمت بیگانه در آمدن است.

حمله نظامی به ایران، اجتناب نا پذیر و در پیش است. رژیم گستاخ و مست در غرور و قدرت، با استخاره و دعا، و اندرزهای بی خردانه همراهان، سنگی را به چاهی می اندازد که چهل عاقل را یارای بیرون آوردن آن نیست. ملت همیشه بی زبان کشورمان نیز که با مصیبت و بدبختی دمساز است، بازهم همانند گذشته، چاره را در تسلیم و بردگی خود می داند.

ما تجربه تلخ و ناجور حمله نظامی به عراق و افغانستان را به چشم دیده ایم. در این دو کشور، نه تنها مردم به آزادی و دموکراسی نرسیدند، بلکه مزدوران، نوکیسه ها، جنایت کاران مذهبی و غیر مذهبی، و سرمایه داران، فرصت یافتند تا کشور را به چنگ خود در آورند و آن را غارت کنند. در مورد ایران نیز یک حمله نظامی می تواند دست کم پیامدهای ناگوار زیر را به دنبال داشته باشد:
۱- کشتار انبوهی از مردم، به ویژه زنان، کودکان، و مردان پیر که پای گریز ندارند و در نزدیکی مراکز هسته ای، پادگان ها، سدها، کارخانه ها، انبارهای اسلحه و خواربار زندگی می کنند.
۲- از کار افتادن و ویران شدن کارخانه ها، تأسیسات صنعتی، و از میان رفتن وسائل و ابزار تکنولوژی، کشاورزی، و تولیدی، راهها، پل ها، سدها، و بسیاری ساخته های دیگر.
۳- از هم گسیختن شیرازه کشور، آغاز نا امنی و وحشیگیری، دزدی، غارتگری، کشت و کشتار و تصفیه های شخصی و خانوادگی. آنچنان که در افغانستان و عراق می بینیم.
۴- از میان رفتن مصونیت پزشکی و بهداشتی، و اشاعه بیماری های فراگیر عمومی.

این ویدیو به طور گسترده و کامل پیامد شوم  یورش نظامی به کشورمان را بیان می کند. یورشی که شاید یک تا دومیلیون مردم بیگناه کشته شوند، شهرها، و تأسیسات صنعتی، نظامی، غذایی و بهداشتی از میان رفته، ایران دست کم به ۵۰ سال پیش باز می گردد.

۵- هجوم غارتگران و پول داران ایرانی نما و غیر ایرانی برای خریدن و دست انداختن بر روی لاشه کشور باقیمانده، مانند کارخانه، زمین، باغ، ساختمان، معدن، گرفتن امتیازهای گوناگون، و مانند آن. همان کاری که کشورهای انگلیس، فرانسه، و آلمان در قبضه کردن و در دست گرفتن کشورهای اروپای شرقی مانند لهستان، چک، رومانی، و اسلواکیا انجام داده اند و می دهند. به عنوان نمونه، سال گذشته با وجود نا امنی ها در عراق، سرمایه گذاری کمپانی های آمریکایی و اروپایی به میزان چهار برابر از پیش بوده است.

۶- گرایش و پناه بردن مردم ستمدیده، به خرافات، و افزایش قدرت دکان داران دین، و تحریک مردم به خرابکاری بیشتر و انتقام کشی از کسانی که با خرافات در چالش و ستیزند. روی کار آمدن و دوباره قدرت گرفتن گروههای خرافاتی و کشتارگر  مانند بن لادن در افغانستان، و آخوندهای شیعه کربلا و نجف از این نمونه اند.
۷- کینه توزی و برنامه ریزی کشورهای باختری، همچنین روسیه خودکامه و زیاده طلبی آنان از یک سوی، دشمنی و کینه توزی کشورهای عربی نیز از سوی دیگر می تواند باهمدیگر و کمک یکدیگر، دست آویزی برای تجزیه و پاره پاره کردن ایران باشد.

در یک حمله کوتاه کشورهای غرب به کاروان نظامی صدام در راه کویت - ٰعراق، شاهد از بین رفتن تجهیزات نظامی و کشتار بیشمار ارتش عراق هستیم.

در یک حمله کوتاه کشورهای غرب به کاروان نظامی صدام در راه کویت – ٰعراق، شاهد از بین رفتن تجهیزات نظامی و کشتار بیشمار ارتش عراق هستیم.

چه کسانی به دنبال و در آرزوی حمله نظامی اند؟

بدون تردید کشتی به گل نشسته هایی چون رهبران مجاهدین، باز مانده ها و طرفداران رژیم پیشین، سرمایه داران بیرون از کشور، و کلیه سودجویان و افراد فرصت طلب که به دنبال بازار آشفته می گردند، و در پی گل آلود کردن آب برای ماهیگیری اند، چشمشان به کاخ واشنگتن و به سوی دولت اسرائیل دوخته است تا هرچه زودتر این یورش انجام گیرد.

از خائنین و مزدوران ایرانی نما که بگذریم، به کمپانی های غارتگر و چپاول گر غرب می رسیم که دولت های متبوع خود را به راههای گوناگون، حتی با رشوه دادن وادار به حمله نظامی به کشور دیگر می کنند. آنگاه، خود را به کشور آش و لاش شده می رسانند، به عنوان سرمایه گذاری، و کمک های فنی و تکنولوژی، و لی در حقیقت برای غارتگری، مانند گوشت قربانی به کشور آسیب دیده و درمانده حمله ور می شوند.

نمونه این کمپانی های استثمارگر، کمپانی وابسته به دیگ چینی Dick Cheney است که معاون ژرژ بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا بود. این فرد استثمارگر کمپانی ای به نام هالیبرتون Halliburton به وجود آورده که ۴۲٪ سرمایه گذاری آن در چپاول کشورهای جنگ زده مانند عراق و افغانستان و کشورهای نفت خیز ظاهراً به عنوان کارهای بهره برداری، و خدماتی و سرویس دهی می باشد.

کمپانی های نفتی غارتگر غرب چاهها و تخسیسات نفتی عراق را مانند گوشت قربانی میان خود بخش و تقسیم کرده اند. این جا جای گرگان است، و برای یک عراقی  جایی و مکانی نیست!.

کمپانی های نفتی غارتگر غرب چاهها و تخسیسات نفتی عراق را مانند گوشت قربانی میان خود بخش و تقسیم کرده اند. این جا جای گرگان است، و برای یک عراقی  جایی و مکانی نیست!.

چه کسانی مخالف حمله نظامی اند؟

شماری از ایرانی نماها که پیشرفت خود را به نا به سامانی ایران می دانند، مانند رامین عسگرد، تریتا پارسی، هوشنگ امیر احمدی،  اردشیر عمانی، ثریا سپه پور از سازمان لابی گری کاسمی، آرمان شهبازی، و  خبر نگار بلبل زبانی چون غزل امید، و  گروهی که در مجلس فرمایشی احمدی نژاد در نیویورک شرکت داشتند، و یا محرمانه به دیدار نمایندگان مجلس آخوندها، خود آخوندها، و وزیران رژیم اسلامی می روند، با جنگ مخالفند، و در تلاشند تا دولت آمریکا پشتیبانی و پایندگی رژیم اسلامی را تأیید و تعهد نماید تا با برگزاری رابطه آبکی و گرگ و میشی میان دو رژیم، این دلالان محبت به نان و آبی برسند.

و اما، گروه بیشماری هم همیشه با حمله نظامی و هرگونه دخالت خارجی مخالفند. این گونه افراد میهن پرستی هستند که کمترین سودجویی و فرصت طلبی ندارند، و لی برای کشورشان دل می سوزانند. آنان که تا کنون در برابر این رژیم سینه سپر کرده اند، به زندان افتادند، شکنجه شدند، مورد تجاوز و بی حرمتی قرار گرفتند، و یا نویسندگان، گویندگان، چکامه سرایان، انتقاد گران، سینما گران، نقاشان، و هنرمندانی دیگر که از وقت و مال و آرامش و آسایش خود مایه می گذارند، و کیسه ای هم برای بهره برداری ندوخته اند. شمار این افراد بسیار زیاد، بیشتر در ایران، و گروهی هم در سرتاسر جهان پراکنده اند، و به زندگی بخور و نمیر خود ادامه می دهند.

حمله کنندگان از کشورهای غرب کمترین احساس و اندیشه انسانی و بشری ندارند. آنان که در پشت مسلسل و پرتاب توپ و نارنجک نشسته اند، و یا حتی با هلیکوپتر از جایی به جای دیگر می روند، انسان ها را گوشت قربانی و ملخ و خزندگانی می دانند که در کشتن آنان اندوهی به خود راه نمی دهند. در این ویدیو شما شاهد کشتار وحشیانه مردم رهگذر عراق خواهید بود.
 •  جناب فضول محله گرامی این ایرانی باصطلاح شرافتمندی که زیر عکس آن نوشتید حمله به ایران یعنی گرفتن خاک کشورمان ، غارتگری و تجاوزو… باید خدمت شما عرض کنم که تنها چیزی که در این شخص یافت نمی شود هم شرافت است! ایشان عباس عدالت و بنیانگذار نهاد کاسمی در لندن است ایشان فرصت را مناسب می‌دانند تا در لندن برای وجدان بین‌المللی روضه وحشت از جنگ
  بخوانند امٌا بدون اشاره‌ به اینکه مردم ایران و سوریه گرفتار چه نظام
  جهنمی هستند! کسانی مثل عباس عدالت از نقاب جنگ برای رژیم سپری می سازند و خواهان حفظ این نظام جهنمی هستند و جالب این جاست که چپ های مترقی غربی هم به مخالفین
  خامنه ای می‌گویند در برابر نقض حقوق بشر و سرکوب مردم ایران سکوت کنید تا
  امپریالیسم آمریکا به ایران حمله نکند درست مثل بعضی از چپ های وطنی که
  اوایل انقلاب جیغ و دادهای ضد امپریالیستی خمینی را باور کرده بودند و از
  آن حمایت می‌کردند و به مخالفین می‌گفتند حرف نزنید تا چماق نخورید! حالا
  هم انگار در دل این باصطلاح چپ های غربی، این عور و اطوارهای ضد
  امپریالیستی احمدی نژاد، جا و جذبه‌ای دست و پا کرده!

  • بادرود به شما و سپاسگزاری از توجهتان- غرض از چاپ عکس تنها توجه به تابلو ضد جنگ است. ما به فرد و افراد کاری نداریم. ما به دنبال آوازیم، نه آوازه خوان. هرکس که تابلو ضد جنگ به دست بگیرد، در آن لحظه به باور ما به مردم و کشورمان خدمت کرده است. بازهم از یادآوری شما گرامی سپاس بیکران داردم- سهراب ارژنگ

   •  دوست گرامی واقعاً فکر می کنی هرکس که تابلو ضد جنگ به دست بگیرد، در آن لحظه  به مردم و کشورمان خدمت کرده است؟!!! اگر چنین باشد که بیشترین خدمت را به ایران امیر احمدی و تریتا پارسی و عباس عدالت در خارج از کشور می کنند !! از شما بعید است این حرفها !!!!

    • هم میهن گرانمایه ام، با درود به شما- ما بارها در مقاله ها و همچنین اساسنامه خود یادآور شدیم که هدف ما شخص نیست، بلکه گفتار و عملکرد است. ما به تابلو نگاه می کنیم، نه به فرد. محتوای نوشتار و گفتار برای ما ارزش دارد. چون ما امکان دارد کمترین آشنایی با فرد سخنگو و یا دارای نوشته نداشته باشیم 

     در گذشته هم گفتیم که مردم ایران  به دنبال  آن بودند که به عنوان مثال کی حرف می زند؟ نه آن که چی می گوید؟. چنانکه وقتی شاه و یا خمینی حرفی می زدند هرچند هم می گفتند مردم می پذیرفتند بدون آن که به محتوای گفتار آنان توجه داشته باشند- با سپاسی دیگر از شما- سهراب ارژنگ

     • خب حالا گوئیم  به قول شما به عکس آقای حاج عباس عدالت کاری نداریم !! مسئله اینجاست که گفتار و عملکردش هم برای حفظ نظام است !!عباس عدالت بنیانگذار سازمان لابی کاسمی
      است که بطور آشکار با دفتر احمدی نژاد همکاری میکرد و تحت نام صلح طلبی،
      خواستار برداشتن فشار و تحریم از روی جمهوری اسلامی بود. (برای آشنائی با
      همکاری کاسمی با دفتر احمدی نژاد این مجموعه اسناد را مورد مطالعه قرار دهید )

 • Dgdhg477

  اگر حمله هم نشود ومردم هم بپا نخیزند رژیم مارا به آدرسهای بدتر ازاین هم خواهد برد که آخرش پایان تحمل مردم ویک جنگ داخلی طولانی وکشته شدن دهها هزار ازمردم غیرمسلح ونابود شدن  تاسیسات ونیروگاهها و پالایشگاهها توسط مردم خشمگین به منظور درهم کوبیدن رژیم وپس از مسلح شدن مردم صدها هزار نفر از طرفین به خاک می افتندوسرانجام سرنگونی رژیم ملاها خواهد بود  وتازه داستان سهم خواهی سبزها و مجاهدین وسلطنت طلبها و و…. چندسال دیگر جنگ قدرت و خلاصه که برادر در مسیر دیگر هم وحشتناکتر است مثل آهنگ داریوش :
  پشت سر پشت سر پشت سر جهنمه
  روبرو روبرو قتلگاه آدمه
  ودرضمن خیلی ازکسانی که درخارج  ندای صلح دوستیشان قلمبه  شده میتوانند به داخل تشریف بیاورند ودراین مستراح زندگی کنند تا بفهمند که گاهی انسان مرگ را به این زندگی ترجیح میدهد واشغالگر لزوما خارجی نیست که این اوباش رذل مزلفی که بر این خاک نفرین شده به یاری اربابان پلید جهان مسلط شده اند از هر بیگا نه ای بیگانه ترند .

  • شما اگر مقاله را درست بخوانید  می بینید که مشکل ما در جنگ نیست. مشکل ما در ساکت ماندن و تسلیم شدن است. این را ما در مقاله های گوناگونی به تفصیل بیان کردیم- سهراب ارژنگ

 • Bahram

  تنها ره رهای سرباز آمریکای٬چون سربازان ایران مشغول قاچاق و کلاهبرداری هستند.از بسیج گرفته تا پاسدارش٬چقدر مدرک دیگر لازم است که ثابت بشه اینها همه مزدور هستند و باید از کشور ما بیرون رانده شوند٬و تنها با کمک آمریکا میشود این جلادان را بیرون کرد.

  • گربه برای رضای خدا موش نمی گیرد- لطفن مقاله  و مقاله های دیگر ما را بخوانید تا ببینید کشورهایی که آمریکا، انگلیس و یا هر کشور دیگری حمله کردند، به دنبال آن چه جنایت ها، غارتگری ها، و استثمار مردمی انجام دادند؟. حمله نظامی گفتنش آسان است. درد سر و پیامد آن ۵۰ سال عقب افتادن از تاریخ جهان است- سهراب ارژنگ

 • saidali gedah

  agar in melaz orzeh dashteh bashand tartibe in akhondhaye jakesho bedand ke iran azad meyshe agar bekhand emamakhar bazi dar biyarand ke hameyshe hamin ashe hamin kase,darzem kose zaneh siadali gedah

 • Behzad.

  سلام. بنده با هر نوع جنگ مخالف هستم (البته گاها شرایطی به جز جنگ باقی نمی ماند) ولی در کنار اطلاعات مفیدی که وب سایت شما به خوانندگان ارایه می دهد نوعی غرب ستیزی و استعمارگونه پنداری روابط بین الملل نیز چه به عمد و چه به صورت غیر عمدی در نوشته های شما مستتر است. برای ساهت آینده ای خوب برای کشور مبارزه با رژیم کنونی به تنهایی کافی نیست بلکه این تغییر دید و نگاه ما ایرانی ها نسبت به دنیا است که می تواند در دراز مدت ارزش های دموکراتیک و لیبرال حاصل از استقرار یک نظام سیاسی مدرن را در کشورمان در فردای آزادی حفظ نماید.

 • stusutak

  In Akhudak ha ye vatan forush belakhareh ba in kar ha ke mikonand Iran ro tajziyeh khahand kard va in az syria shoru shodeh ageh dir bejonbim Iran ro az dast khahim dad in tajrobe ro gharb dar yugoslavi dareh …mighan joda i ijad kon bad hokumat kon..khoda akhar aghebat Iran ro khayer koneh

 • Fanoosezard

  دوست عزیز، به نظر من شما به نوعی بیماری روانی مبتلا هستید . نصیحت من به شما این است که برای رهایی از این مزخرف گویی ها حتما به پزشک متخصص مراجعه کنید 

 • Abdmas

  ضمن ابراز تاسف به نگاه شما خود فروختگان ، فراموش کرده اید اینجا ایران است نه افغانستان یا عراق . جرات حمله به ایران را نداشته و نخواهند داشت . خودشان اینرو خوب می فهمند .

 • amir

  اقای ارزنگ ملت ایران بی زبان نیستند ولی به قول شاعر در کف شیر نر درندهای   غیر تسلیم ورضا کو چاره ای

 • Abdmas

  اقای خود باخته ، اول اینکه ما مرد جنگ هستیم و در جنگ بزرگ شدیم توپ و تانک و تسلیخات دیدیم تو جبهه و جنگ بزرگ شدیم دوم اینکه ایران قدرتمند تر از این حرفاست که می گی سوم اینکه اگه می تونستند تا حالا حمله کرده بودن چهارم اینکه این مطالبی  که می نویسید فقط ایجاد ترس هستش خودشون هم می دونن که هیچ کاری نمی تونن بکنن چون اولین حرکتشون باعث زیر و رو شدن اسراییل میشه  

 • rejime khara

  bayad be heykaleh sarane rejime iran shashid terafdaraneshon ro ham hame dar yek divonekhone koneshon gozasht

 • Sam

  آقای نویسنده مقاله،
  شما به عنوان یک ایرانی‌ ناهمسو با جنگ به
  همهٔ ویرانگریهای آن و طرف تارانش اشاره کردیت، ولی‌ به کارگزاران و جاده
  صاف کن‌های آن که همان اشغال گران ایران بر باد دهٔ باشد اشاره نکردید.
  این
  شرایط به وجود آماده کنونی بازتاب ۳۳ سال سیاست ویرانگر رژیم اسلامی و
  نیروهای پراکنده و سرخورده اپوزیسیون در درون و بیرون از ایران است. هر
  روزی که رژیم اسلامی بیشتر بر  ایران حکمرانی کند، ایران بیش از پیش به
  ورتهٔ نابودی کشنده میشود.
  اجازه بدهید این طور فرمول کنم:
  یک پایان با وحشت بهتر از یک وحشت بی‌ پایان است.
   

 • Jasemabedini

  همچین حال میکنم یه مشت بهایی ویهودی بدبخت که از ترس نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توی سوراخها خزیده اند با نوشتن یه مشت چرندیات دشمنی خود را نشان میدهند بدون هیچ دلیل ومدرکی… برید یه ذره مطالعه کنید نظرات ژنرال های امریکایی وکارشناسان جنگ نه سردار قاسم سلیمانی ..
  در ضمن نگاهی هم به ۸ سال دقاع مقدس کنید که چه طور تمام قدرتها نتوانستند  ایران را ذلیل کنند.حالا آن جوانان را در کنار شهاب وقدر وسجیل و جماران وقایق های پرنده ورادار کیهانی و… تصور کنید به آمریکا واسراییل امان نخواهیم داد.

 • Mer Azma

  هر کسی بر طبل جنگ  می کو بد ننگش باد . ما خود بسا ط ظلم را بر خوا هیم چید.

  • Avamihan

    جنگ قطعن ویرانگرایران است ولی باکمال تاسف تنهاراهی که حکومت اسلامی رابه نابودی میکشدجنگ است

 • mehran

  خدا از دهانتان بشنود و این فاحشه هزار ساله به آغوش خارجی های خوش سیما بیافتد و از ریش نتراشیده های اخمو نجات یابد.اگر به ائنتظار رهایی توسط روحانی و رجوی و نیم پهلوی باشیم،نوادگان ایران عزیز همه بچه آخوند عرب گفتار از آب درخواهند آمد.اگر قرار است این نوادگان خارجی باشند،حداقل بگذار آمریکایی ها با کلاس تر و خوش تیپ ترباشند.