ماجرای ایرانی نبودن گروهی از مقامات اول رژیم ۸

شاید شنیده باشید

ماجرای روس بودن رضا شاه! هندی بودن خمینی ! یهودی بودن احمدی نژاد ! و عراقی بودن لاریجانی و شاهرودی و … را شاید شنیده باشید.

ایرانیان غرق در خرافه

ما ملت پر مشکلی هستیم براستی. با فرافکنی، ایرانی  اصل بودن یا شیعه اصل بودن برای ما ارزش است، درحالی که کارنامه هر کسی نشانه خوبی و بدی اوست و بس. این که بیاییم و خمینی را ایرانی ندانیم مشکلی را حل نمی کند. این جامعه بی اندیشه و خرافی ایران است که کسی چون خمینی از آن بیرون آمد. خمینی محصول سالها خرافه پرستی ماست. ما بودیم که عکسش را در ماه دیدیم. ما او را ساختیم ، نه هند. روزی که خمینی گفت “هیچ” ما نفهمیدیم که “هیچ” یعنی چه.

فرافکنی و انکار

در ژمانه ما شایعه سازی آسان است . اما بسیار آسان تر می توان راست و نادرست را از راه بررسی داده ها در اینترنت بدست آورد. در این ژمانه ما ایرانیان، بی دانشی و بی خردی خود را  با همه گونه شایعه و خرافه مدرن نشان داده ایم . اما وقتی سخن از کسی چون محمود  برانند ،احمدی نژاد را به بی دانشی و خرافه پرستی یا یهودی بودن متهم می کنیم.(یهودی بودن نه یک مزیت و نه یک عیب است) اما این ماییم که همه را بد می دانیم و خود را خوب ایرانی هستیم!.

فرتور استقبال مردم بت پرست ایران را از یک "درب " نشان می دهد! با این فرهنگ خرافی کسی مانند خمینی هم زیادمان است.

فرتور بالا مردم شیعه ایران را در حال پرستش یک درب نشان می دهد.

اوباما اصلش کجایی است؟

اوباما اصالت خونی اش آفریقاست، امّا این اندیشه و روش و منش اوست که او را آمریکایی کرد و امروز رئیس جمهور قانونی امریکاست. مردم امریکا به اندیشه او رای دادند. اندیشه ای که همخوان با آنان است. اندیشه امریکایی اصالت آنهاست، نه  نژاد و خون. مردم امریکا در بسیاری از مسائل چون دین، و آموزش مشکل دارند ولی درباره امریکایی بودن با هم در یک سو هستند. باید دانست که دریافت و پذیرش دیگر فرهنگها بهترین روش ساخت یک فرهنگ برتر و پیشرو است.

هخامنشیان و بزرگترین دلیل پیشرفتشان

تاریخ هخامنشیان امروز از راه ترجمه خط میخی پارسی باستان و مقایسه با نوشتار هرودوت و هومر و دیگر نویسه های یونان از هر ژمان دیگری آشکارتر است.

از نیاکان خود چه می آموزیم؟

زیباترین نویسه ها درباره ایرانیان را دشمنان یونانی نوشته اند، هر چند تاریخ آنها از نگاه دشمن است:

“ایرانیان مرزهای خود را به روی همه باز نگه داشتند و از بابل و سومر و هند و یونان همه صنعتگران و دانشمندان به سوی ایران در سفر بودند . ایرانیان خط خود را از بابل گرفتند و در ساخت بنا ها از ناموران بابل و آشور و بسیار دیگر بهره بردند. ایرانیان هنر و صنعت دیگر مردمان را براحتی برداشته و با تغییر آن ، ویرایشی نو از آن را به  جهانیان نشان می دادند.”

ولی از ما چه خواهند نوشت؟.

در کشور ایران،  تهرانی، خود را از شهرستانی بالاتر می داند و شهرستانی ها، دهاتی را داخل آدم به شمار نمی آورند. آنها قومها، زبان ها، و آداب و رسوم همدیگر را به مسخره می گیرند، و برای همدیگر جوک می سازند. به دیگر باوران احترام نمی گذارند، و خود را  تافته جدا بافته و بهتر از دیگران می دانند.

آنان به افغان های همزبان، هم آیین، و هم دین خود که از یک بستر تاریخ پرورش یافته اند، با کوچک بینی و بی اعتنایی  برخورد می کنند. حتی فرزندانشان را که زاده همان سرزمینند، و به زبان ،  آداب، و رسوم خودشان پایبندند، نادیده می گیرند رفتارشان با آنان انسانی نیست، و برای کودکان افغان شناسنامه صادر نمی کنند و در مدارس  و در حقیقت اجتماع خود نمی پذیرند. به راستی آیا آنان نیاز به بازنگری و پالایش اندیشه و عملکرد خود ندارند؟!.

اما امروز.... امروز ما زار زار برای درب مرقد عربی نا شناس پس از 14 سده گریه می کنیم.

اما امروز…. امروز ما زار زار برای درب مرقد عربی نا شناس پس از ۱۴ سده گریه می کنیم.

ما باید نوگرا و جهانی باشیم و انزوا به ما کمکی نمی کند

اگر مردم ما در تعصب و خودخواهی فرو بروند.و بی آن که نگاهی  به جهان پیرامون بیاندازند، تنها و بی کس درهای کشور را با خودخواهی بروی افکار مختلف ببندند؛جز واپسگرایی و مرگ در انزوا چیزی برای فرهنگ ما ندارد. پویایی فرهنگ در مبادله آن است و ما امروز در این باره بسیار عقب مانده ایم. اگر نتوانیم چیزی نو به دنیا در اندازیم و از فرهنگ دیگران بسان دشمن یاد کنیم شاید چند گاهی هم باشیم، اما بزودی از یاد بشریت خواهیم رفت.

بیهوده به پژوهش بی بنیاد دل ندهیم

سالها پژوهشی یک دانشمند (!؟) به اینجا رسید که آقای خمینی اصالت هندی دارد. خوب که چه؟ احمدی یهودی است، به ما چه ؟!

پژوهنده باستانشناسی آنست که با شجاعت یک امامزاده را بر اساس پژوهش پر پیمان خود ، آتشکده زرتشت می داندو مدارک آن را با دلیل نشان می دهد…(امروزه مدارک بسیار از آتشکده بودن بیشتر امامزاده ها وجود دارد ولی رژیم اسلامی که پایه اش بر خرافات و نادانی مردم است باستان شناسان و دانشگاهیان را از آشکارا گفتن این حقیقت باز می دارد…. در برابر آن سالها می کوشند تا یک شجره نامه برای امام و ولی شان بیابند.)

چه بیهوده زندگی و چه بیهوده دانشی است این خرافات اسلام زده و این دانشمندان اسلامی ،چه بیهوده دانشمندانی هستند.

هیچ !!! پس از این همه سال

و مردم ایران، ازماست که برماست.این آغازی بر پایان ایران بود بی آن که گوشی بشنود:

ما هستیم که باید باور کنیم خمینی از ما هست و احمدی نژاد از سیاره بهرام و کهکشان های دیگر به ایران نیامد، اینها ایرانی بودند. خودشکن ؛ آینه شکستن خطاست.
 • ملاه آواره

  تا نگرید طفل کی نوشد لبن……تا نگرید ابر کی خندد چمن/ در تعجب هستم از نوشته باران بها ری/
  تفرقه وتنفر در بین مردم یک منطقه را حکومت ها ی بیگانه پرست که از ۱۵۰۰ سال پیش بر ما حاکم شدند برای بهره برداریهای سیاسی بوجود می آورند. من اعتقاد دارم که روزی باید مرز های جغرافیایی بر داشته شود ولی در غرب ودر حالییکه هویتم را دزدیده اند و هیچ ارزش انسانی برای ما قا عل نیستند دزدان دریایی. محیط ما را وادار میکند که از هویت ایرانی خود دفاع نماییم. اگر شما اوباما افریقایی تبار را مثال می زنی او در محیطی باز رشد کرده وهمه چیز در اختییارش بوده وچشمش بسوی کسی یا مکانی دیگر نبوده است در کشور چند غرهنگی امریکا .
  ولی حاکمان بیگانه با وجود آنکه در کشور ما پرورش یافته اند هیچ دلبستگی به مکانی که در آن متولد شده اند نداشته کشور وفرهنگ خود را در اختیار بیگانه قرار میدهد. مانند نوادگان عرب ومغول وتاتار .قوام .شیرازیها .

  • Baran Bahari

   دوست گرامی باسپاس… همه سخن این بود که باور کنیم این آدمهای رژیم از جامعه ایرانند. اسلام نیمی از نگاشته هایش از نویسندگان ایرانی است. این ماییم…. باور کنیم که ماییم …. ماییم که خمینی و …. را ساختیم…. اینها محصول جامعه ایران است.

 • اسی در به در

  خانم عزیز موافقم که برای درب مرقد دارند گریه می کنند تقصیر این امامان مظلوم چیست که مردم طلاها مقادیر قابل توجهی را به این درب ها می دهند بجای اینکه به همنوعشان کمک کنند مردم نادان ایران مردم نادان هستند چه ربطی به امامان عرب غیر عرب دارد
  بازی کردن توهین کردن به احساسات چند میلیون شیعه صحیح نیست
  هر کاری بکنید عزاداری برای امام حسین تمام نمی شود پس چطور تاسوعا عاشورا در کشورهای خارج غرب اسیا اروپا توسط شیعیان برگزار می شود امام حسین جهانی است عزاداری حق بر باطل است
  رضا شاه صدام عزاداری را ممنوع کردند عاقبتشان چه شد
  سپاس

  • Baran Bahari

   دوست گرامی شما بدون آن که بدانید،یک آخوند هستید… بریزید دور این افکار پوسیده را. امام حسین جهانی نیست! نلسون ماندلا جهانی است! هزاران ایرانی در حمله همین آقایان به ایران سر بریده شدند! در تاریخ طبری آمده که یک بار از خون مردم آمل رود خواستند جاری کنند و با آن خون روان گندم را در آسیا آرد کنند،که خون می بست و جاری نمی شد.مرد عربی خیر خواه که می دید هرچه سر می برند خون می بندد… گفت : آن را با آب آمیزید تا روان شود …. و نان از خون ایرانیان پخته شد. از تاریخ خود نمی دانید برای حسین گریه می کنید؟ از کجا معلوم شاید شمایی که دم از حسین می زنی،اجدادت بدست همین حسین و فقط بخاطر آن که مسلمان نبودند، کشته نشده باشند.این همه از تشیع دم نزنید، غرب ما را مسخره می کند. اگر تشیع چیز درستی بود، امروز باید چون قانون نیوتون تدریس می شد و ما یک میلیارد و بیشتر از غربیها را شیعه کرده بودیم… تشیع ایران را از تاجیکستان و افغانستان و بلوچستان جدا کرد… اسلام به کنار… تشیع یک بدعت زشت است…

 • هالیبرتون

  اینجا جا داره یادی از میثاق دیوس کنیم و چندتا جمله ناب حواله ایشان و جد و ابادش کنیم. کیر تو کس مادرت میثاق. میثاق مادرتو کی گاییده بگووو آقاااااا

 • aho

  kashkey in dare maghrabo to shahre ma meyovordan ke man besh berinam

 • سعید از دیار پارس

  درود باران جان
  واقعا هم همین طوریه ما ایرونیها فقط برای همدیگه جوک قومیتی درست میکنیم و همدیگه رو مسخره میکنیم فقط ادعا زیاد میکنیم هنوز به اون سطح شعور نرسیدیم که با هم همدل باشیم نمونه اش تو همین تهران هر جا میری اگه غیر تهران زندگی کنی همش میگن شما شهرستانی ها اومدین
  توی جامعه ای که زندگی میکنیم خرافات سرتا سرش رو فرا گرفته
  ما حتی لیاقت ایرانی بودن رو هم نداریم بخاطر اینکه تاریخ خودمون رو مطالعه نمی کنیم فقط فرهنگ ما شده عرب و عرب
  ما ایرانی نیستیم بخاطر اینکه روز ۷ ابان روز کوروش کبیر هست روز ۶ فروردین روز زرتشت معلم مهربانی سرزمین ایران که اصلا واسمون مهم نیست کوروش و زرتشت کی هستن
  موفق باشن باران جان هموطن عزیز
  بدرود

 • doshmane rousi

  http://www.bbc.com/persian/world-38628090

  جان کری پس از ۴۸ سال با دشمن سابقش در ویتنام دیدار کرد

  ایران در حال تبدیل شدن به دیکتاتوری نظامی
  —————————————————————————————–

  قطعا اگر از هر مارکسیست روسی بپرسی امریکا در حق کدام کشور بیش از همه جنایت کرده آنها فورا به ویتنام اشاره میکنند . فرید زکریا که خود مسلمان و آمریکایی است یک بار به این موضو ع اشاره کرد و گفت اگر قرار بر این باشد که جنایات امریکا موجب تحریک کشوری در جهان سوم شود که بخواهد با تروریسم انتقام بگیرد باید ان کشور ویتنام یا کره باشد . اما چرا مسلمانان که امریکا بارها به آنها خدمت کرده تروریسم راه انداخته اند و گناه آنرا به گردن امریکا می اندازند ؟

  من قبلا هم اینرا پرسیده ام چرا مارکسیست های روسی در ایران با نزدیکی و پذیرش سرمایه گذاران امریکا و بازی در زمین سیاست خارجی مطابق قوانین بین المللی که نوشته و به نفع امریکا و غرب است از جانب ویتنام ، روسیه ، کوبا و چین هیچ مشکلی ند ا رند گاهی آنرا زرنگی و پیروزی این وابستگان به سرمایه امریکا تبلیغ

  میکنند که خیلی خنده دار است . اما در ایران همین ها با پشتیبانی و هدایت همانها ( روسیه و چین و دیگر ما رکسیست های شکر خورده )

  رژیم فاقد شور و عقل سیاسی و تیشه به ریشه خود زن ج ا را ز هر نوع نزدیکی به امریکا و احترام به قوانین بین الملل ایجابی و سلبی باز میدارند ؟

  آیا جز این است که اینها مزدوران آنها هستند و برای منافع امپریالیستی آنها ایرانیان را به دره مرگ و فروپاشی به همراه یک رژیم فاسد و بی عقل که همه مسلمانان و اعراب و غرب را دشمن ایران کرده برای هیچ و پوچ ، میفرستند ؟ تاریخ در مورد نیروهای مارکسیست و چپ و ملی مذهبی قضاوتی سهمگین خواهد داشت . ما عبرت تاریخ خواهیم شد . همان گونه که حزب خائن توده و فرقه خائن پیشه وری و قاضی محمد مهر ننگ ابدی بر پیشانی دارند . همان گونه
  که دانشجویان خط امام برای همیشه منفور تاریخ باقی خواهند ماند .
  آیا وقت ان نرسیده که سران ج ا از خود بپرسند که این تکیه بی قید و شرط آنها به تعلیمات مارکسیست های روسی و پشتیبانی تاکتیکی جنایت کارانه روسیه و چین چه منطقی دارد ، وقتی خود آنها و متحدان سنتی آنها با امریکا و غرب روابط بنیادین اقتصادی و فارغ از هر نوع دشمنی دارند و به صرف دو کلمه که ترامپ بگوید پوتین حاضر است همه تاکتیک ها و استراتژی های خودش را معلق کند انهم در اعتماد به مردی که حتا هم حزبی های خودش به موا ضع متغیر او اعتماد ندارند تا چه رسد به منتقدین و حزب مقابل او که اکثریت آرای شمارشی مردم امریکا را هم دارد ؟ آیا نباید از خود بپرسید چرا در دفاع از اعراب این همه دشمنی عربها را برای خود خریدید ؟ این همه اتلاف نیرو و سرمایه و ابرو برای هیچ ؟ هیچ رژیمی در ایران به اندازه شما در تاریخ ایران دشمن برای خود نیافریده ! آیا وقت ان نرسیده که

  به جای دنبال جاسوس آمریکایی گشتن در میان عده ای ایرانی دو تابعیتی بد بخت تحصیل کرده که حماقت میکنند به ان دیار نفرین زده برمیگردند در میان سران سپاه ، مجلس ، دولت ، نیروهای امنیتی خود دنبال جاسوسان روسی بگردید ؟ ان دکتر ایرانی سوئدی ، ان خانم محقق ایرانی – انگلیسی ، ان خبرنگار ایرانی کانادایی واقعا چه خطری برای رژیم ورشکسته و مفلوک شما دارند وقتی سران رژیم عراقی و روسی هستند با شناسنامه و بی شناسنامه ؟
  شما جلال الدین افغانی که جاسوس قذافی بود و مورد تایید حزب خائن توده را میخواستید اولین رئیس جمهور کنید
  جاسوس میرود در مراکز تصمیم گیری و نظامی نه سر قبر خواجه حافظ شیرازی . جاسوس شعار های موافق رژیم میدهد و تند تا آنها را نشناسی ! مثل نقدی ، مصباح ، سلیمانی ، لاریجانی ، … نه اینکه اظهاراتی بکند بر خلاف افکار و اعمال رسمی تایید شده .
  تازه این ملی مضحکی هم میگوید خمینی ریشه هندی داشت . پس شما عرب زده ها و هندی زاده ها از تابعیت دوگانه حرف نزنید و از فریب خوردن از روسیه و مارکسیست های روسی دست بردارید برای خودتان میگویم چون میدانم که هیچ کدامتان شرف ایرانی بودن ندارید و دلتان برای حفظ منافع ایران و ایرانی نمیسوزد .

  ریشه هندی آیت‌الله خمینی و بحث دو‌تابعیتی‌ها

  فرزانه روستایی
  http://zeitoons.com/24692