آیا منتظر مرگ چند فسیل و خامنه ای هستید؟ ۲۳

مردم ما منتظر مرگ آخوندها هستند درحالیکه خودمان  را تغییر نداده ایم

هر گاه آخوندی  فسیل شده و دم گور که  حداقل نیم سده خون مردم را خورده است ، رو به مرگ است داد شادی و انتقام سر می دهند.گویی مردم بیچاره ی ایران راه نجات  خود از ستم و تبعیض را در مرگ سران رژیم اسلا می می دانند. مانند لطیفه ساختن برای نمیر المؤمنین جنتی تا سکوت در برابر ترور احمد خمینی و اخیرا هم ماجرای به کما رفتن آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان. مردم ایران سالهاست که منتظر مرگ خامنه ای هستند و سالها پیش هم شایعاتی درباره سرطان وی مطرح شد که هر بار خامنه ای سر حال و بزک کرده با عمامه ده کیلویی اش در یک  سخنرانی  حاضر می شد و امید این مردم فلک زده را نا امید می کرد!

(برای ضربه زدن به یک جامعه کافیست بد ترین، فاسد ترین، دروغگوترین و بی رحم ترین را بر مردمش حاکم کنید)

(برای ضربه زدن به یک جامعه کافیست بد ترین، فاسد ترین، دروغگوترین و بی رحم ترین را بر مردمش حاکم کنید)

آیا با مرگ یکی دو آخوند مشکل حل می شود؟

حوزه علمیه قم و دیگر مکتب خانه ها  یک خطّ تولید منظم آخوند است و در سراسر ایران هرساله چند هزار  طلبه و شیخ به جمع این اهالی نان دین و کاسبان دروغ اضافه می کنند. گروه پر شماری از جوانان جویای درآمد و کار بخاطر فقر بسوی طلبگی کشیده می شوند به این امید که بتوانند مشکلات مالی و طبقاتی را حل نمایند! بسیاری از ایشان در آغاز ماجرا تنها بخاطر ناامیدی از داشتن کار و در آمد مناسب بسوی طلبگی کشیده می شوند.

طبیعی است که به ندرت افراد با استعداد و یا با فرهنگ در میان ایشان یافت می شود چرا که اصولا اکثر آنها از سر اجبار و ناتوانی در تحصیل دانشگاهی به این لباس ریا تن داده اند.البته هستند دزدان و اوباشی که برای خود این شغل و خرقه ی ریا را انتخاب نموده اند. این گروه معمولا از آقا زادگان شیوخ پر نفوذند و لباس شیخی را بعنوان یک پوشش برای ترقّی و به امید رسیدن به مقام و پول  انتخاب کرده اند.

(مراسم ملبس شدن به خرقه آخوندی! مکارم شیرازی در نقش کائن اعظم! این نسلهای تازه آخوند است. خط تولید پیکان باید از اینها یاد بگیره! ما چرا اینقدر بدبختیم که باید تا ابد آخوند را در ایران داشته باشیم؟)

(مراسم ملبس شدن به خرقه آخوندی! مکارم شیرازی در نقش کائن اعظم! این نسلهای تازه آخوند است. خط تولید پیکان باید از اینها یاد بگیره! ما چرا اینقدر بدبختیم که باید تا ابد آخوند را در ایران داشته باشیم؟ آخوندی مانند این کفتار پیر که کفاره از صورتش می بارد و اندکی محبت و دوستی در چهره اش پدیدار نیست!.)

حال پرسشی که پیش می آید  این است که “پس  از مرگ چند آخوند فسیل شده چه دردی را دوا می کند؟”آیا مردن یکی مانند “مهدوی کنی” دردی را از دردهای جامعه امروز ایران را درمان می نماید؟

خود شکن آینه شکستن خطاست

مردم ایران باید بپذیرند که سده ها خرافات و مرده پرستی و آخوند پروری حاصلش ایران امروز است.وقتی هنوز به امامزاده می رویم و از امامزاده درخواست  بچه دار شدن داریم و یا به قبر امام رضا می رویم و می خواهیم سرطان را درمان کند، خوب نتیجه اش همین است. ملتی که به آخوند و لباس آخوند بعنوان یک چیز روحانی و مقدس نگاه می کند.

ملتی که سده ها اسلام او را در خلسه برده است، مردمی که هنوز رئیس جمهورشان یک آخوند است و کسانی که هنوز راه نجات را در دین می بینند و کسانی که به یک ملای خنده رو دل بسته اند که نجاتشان دهد، از این بهتر هم نصیبش نخواهد شدن. مردمی که حاضر نیستند از سالها دروغ و ریا دست بردارند لیاقتی بهتر از ایران امروزی را هم نخواهند داشت.

(حقیقت تلخی در این عکس نهفته است: براستی امروذ دنیا به ایران بعنوان چاه فاضلاب و زباله دان نگاه می کند. کی می توان به پاک شدن نجاست خرافات و آخوند امید داشت؟آیا ژمانی که مردم ما هنوز در خرافات غرقند و دخیل به امام و امامزاده می بندند،می توان به تغییر امیدی بست؟)

(حقیقت تلخی در این عکس نهفته است: براستی امروز دنیا به ایران بعنوان چاه فاضلاب و زباله دان نگاه می کند. کی می توان به پاک شدن نجاست خرافات و آخوند امید داشت؟آیا ژمانی که مردم ما هنوز در خرافات غرقند و دخیل به امام و امامزاده می بندند،می توان به تغییر امیدی بست؟)

فرشته نجات دانستن جنایتکاری مانند علی

مردمی که بدون شناخت علی و بدون خواندن تاریخ ،او را عالم دهر و مولای خود می دانند. مردمی که یا علی و یا امام رضایشان در کوی و برزن و در هر گوشه از زندگیشان شنیده می شود همین هم زیادیشان است. مردمی که حاضر نیستند اسلام واقعی را بشناسند و بدون تحقیق سرنوشت خود را دست بسته در اختیار افکار شیطانی آخوند قرار داده اند. آن مردمی که هنوز بجای کمک به خیریه ی کودکان سرطانی و خیریه بهزیستی پولشان را به کیسه ی آخوند سرازیر می کنند، نباید هم چیزی بشوند.چیزی هم نخواهند شد.

این جماعت خوابند و فریب دین ایشان را در غرور و تکبری بزرگ فرو برده است.دینی که به ایشان گفته است بهترین دین همین است! مذهبی که به ایشان گفته است که بهترین مذهب است!  غافل از این که چرا؟. فقط چرا این مذهب و دین بهترین است؟چون ۱۴۰۰ سال پیش با زور شمشیر ما را مسلمان کردند؟. چون قرار است حوریان و غلمان ها از ما در بهشتی که رود عسل! در آن جاریست و ساقی شرابش علی امام شیعه است پذیرایی بکنند؟.  این حماقت ابدی ایران را به قهقرا و نکبت برده است.

یا حسین میر حسین!

کسانی که نمی دانند بدانند رنگ سبز جنبش سبز بخاطر سیّد بودن و آخوند زاده بودن میرحسین موسوی است. رنگ سبز پرچم بنی هاشم و فرزندان علی است. شعار جنبش “دو خرداد” را یادتان هست؟ شعار “سلام بر سه سید فاطمی… خمینی ،خامنه ای ،خاتمی”. خجالت باید بکشیم از این که با شعارهای قشری و نژاد پرستانه سعی داشتیم به خاتمی مشروعیت الهی بدهیم.

(ای شعار احمقانه که زیر آن سایه نژادپرستی سادات نهفته است خود نشانه ای بود که جنبش سبز راه به جایی نخواهد برد. ملتی که الگویش حسین و انتخابش میرحسین باشد همان آرمانهای  امام راحل توی حلقش!)

این شعار احمقانه که زیر آن سایه نژادپرستی سادات نهفته است خود نشانه ای بود که جنبش سبز راه به جایی نخواهد برد. ملتی که الگویش حسین و انتخابش میرحسین باشد همان آرمانهای  امام راحل توی حلقش!

مردم شهرهای ایران رفتند و در خیابانها فریاد زدند: “یا حسین ،میر حسین” . اما آیا حسین کسی بهتر از خمینی و خامنه ای بوده است؟.  آیا علی کمتر از خلخالی حکم اعدام داده است؟.  آیا گردن زدن دگر اندیشان در ژمان پیامبر وجود نداشته است؟.

براستی مردم ما خواهان چه هستند؟ آیا خواهان دوران به اصطلاح “طلایی امام “هستند که حدود ۵۰۰۰  از جوانان میهن، از با سواد ترین و بهترین نخبه های آن روزگار بدست خمینی به جوخه اعدام سپرده شدند؟. آیا براستی مردم ایران خواهان آن هستند که “این ” آخوندها بروند و “آن” آخوند ها بیایند؟.

براستی مردم ایران می خواستند که روحانیت مبارز طرفدار خامنه ای برود و روحانیون مبارز به رهبری خاتمی و کروبی باز گردد؟. چرا ما به آگاهی نمی رسیم که تنها دلیل مبارز بودن کروبی و موسوی آن است که آنان به قدرت نرسیدند؟. چرا باور نمی کنیم که آقای موسوی حاضر نشد از آرمانهای امام راحل دست بردارد؟. مگر آرمانهای امام راحل همان سرکوب مخالفان و حبس روشنفکرها نبود؟.
خوب بچرخ تا بچرخیم. تو که به این آرمانها معتقدی پس نباید به حبس خانگی ات اعتراض کنی!چون عین آرمانهای امامت را بر تو اعمال کردند،آقای سید میر حسین موسوی!

چشمها را باید شست…جور دیگر باید دید

(حجاب به سمبل تضعیف رژیم نکبت اسلامی بدل شده است. براستی مردان و زنان باید خرقه ی ریا از تن بدر کنند و با دهن کژی به آخوند  این رژیم  را به پایان  سلطه ی اسلام برسانند)

(حجاب به سمبل تضعیف رژیم نکبت اسلامی بدل شده است. براستی مردان و زنان باید خرقه ی ریا از تن بدر کنند و با دهن کژی به آخوند  این رژیم  را به پایان  سلطه ی اسلام برسانند)

براستی چرا باید لباسی بنام خرقه آخوندی وجود داشته باشد؟.  عمامه و ردای آخوندی چه چیز بجز ارتجاع و ریا  هست؟. آیا اگر کسی فرضا لباس پیامبر را به تن کند، می شود او را در مقام او دید؟. براستی اگر محمد پیامبر امروز زنده بود  از این حماقت ما که ۱۴۰۰  سال در اسلام ارتجاعی درجا زده ایم خنده اش نمی گرفت؟. براستی ژمان تغییر و نگرش نو به زندگی کی فرا خواهد رسید؟.  آیا نسل آینده ما را بخاطر حماقت و ارتجاع به سخره نخواهد گرفت؛ همانطور که ما امروز گذشتگانی چون قاجارها را مسخره می کنیم؟.

غافل از این که قاجار از تاریکی جهل  به روشنایی مشروطه رسید و ما از روشنایی دنیای مدرن و آزادتر پهلوی به جهل پیش از قاجار رسیدیم. یعنی گناه ما بی لیاقتان تاریخ از همه ژمانها بیشتر است.

 • سامان صدری

  مردم شهرهای ایران رفتند و در خیابانها فریاد زدند: “یا حسین ،میر حسین” .
  اما آیا حسین کسی بهتر از خمینی و خامنه ای بوده است؟. آیا علی کمتر از
  خلخالی حکم اعدام داده است؟. آیا گردن زدن دگر اندیشان در ژمان پیامبر
  وجود نداشته است؟.

  در متن بالا کلمه “ژمان” را تصحیح کنید و آن را به “زمان” تبدیل کنید.

  • Baran Bahari

   دکتر ناصر انقطاع پارسی زمان را ژمان فرموده اند

 • فدایی ولایت

  خیلی خنده داره،واقعا به این تلاش های مفتضحانتون خندم میگیره،بهرامید سلامتی آقا تا ظهور امام زمان!
  به کووووووری چشم دشمنان:یااااااا علی

  • 13

   دمت گرم داداش

  • شاپور

   مرگ بر حکومت جلاد آخوندیت که دارند خون ما مردم و جوون های بیچاره رو میخورن..

 • کیرم دهن حضرت

  فدایی ولایت آیا میدونسی امام یازدهم شیعیان کور اجاق بوده و به قولی خجه بوده و سینه هم داشته کدوم امام خودت را خر کن ولی مردم را نمیتونی خر کنی
  ارجاع شود به کتاب الله اکبر نوشته دکتر لطف الله روزبهانی

  • سید ابوالفضل

   حرامزاده طولی نکشه سقط کنی انشاءالله

  • کیر

   تو کیرت اگرخیلی برسه به دهنه ننت

  • DARKLORD

   فقط داری زر میزنی شنیده ها رو نگو اگه مدرک داری سایت معتبر میشناسی مثل ویکی پدیا معرفی کن نداری بیا کیرمو بخور

 • رویا

  ای بمیرن همه شون راحت شیم
  اگه خامنه ای بمیره میرم شیرینی میدم کل محله رو

  • کیر

   کل محله رو کس بده

 • فدایی امام زمان

  یعنی خاک برسرت با این تحلیلت
  من خودم مخالف آخوندام ولی به کوری چشم تو هم که شده مردم ما سال های سال مسلمان خواهند ماند چه آخوندها باشند چه نباشند. تو برو مثل سگ پاچه خواری شاهنشاهاتو بکن که الان رو قبرشون دستشویی ساخته شده!! =)) هزار سال هم بگذره این مملکت دست شما نمی افته

  • 13

   دمت گرم

  • DARKLORD

   دمت گرم داداش حرف دلمو گفتی

  • پرچم شیر و خورشید

   فعلن که رو قبر بابات ریدن

 • atilla

  من خوندمش . بدک نبود . ولی از نظر من نویسنده یه جاهائی به جای تحلیل و برداشت خودش ، مدام خودخوری کرده بود . آقا اینقد خودخوری نکن . رو قلمت تاثیر میذاره . خب ! مردم ایران دلشون در گرو اسلام مونده لامصب ! چکارش کنیم . بله راه نجات رو هم در همون میپندارن ، البته مدام میگن اسلام واقعی ! این اسلام واقعی نیست . و کاملا درسته که اونا اصلن شناختی از اسلام ندارن . اسیر خرافاتن به اون دلیل .
  کاملا درسته اسلام راه نجات نیست که راه قهقراست . از نظر من همش خرافه و بدویته و من که اصلن اهمیتی نمیدم به اون حرفا .

 • Girizly

  این ملت یه رضاشاه کبیر دیگه میخواد !

 • Girizly

  این ملت یه رضا شاه دیگه میخواد !!!

 • صائب

  ریدم تو اسلام ناب محمدی مادر هرچی آخوندوبسیجی رو گاییدم

 • ریشزَ

  خفه شو مادر جنده حروم زاده ما انقلابو دوست داریم مادر جنده حروم زاده معلوم نیست از کی خط میگیری کلی مادر شهید برای رهبری دعا میکنند

 • فدایی ولایت

  حزب فقط حزب علی رهبر فقط سید علی

 • پردخته

  اولا ننگ بر هر چی آخونده مال مرم خوره. ثانیا همون شاهنشاهتم بهش میگفتن شاه شیعه پناه. هم حج میرفت هم مثل خامنه ای میرفت زیارت مشهد حالا تو که طرفدارشی چطور شدی ضد اسلام یا اینکه میگه شاه اعتقاد نداشت و این کارا رو برای عوامفریبی انجام میداد و پوپولیستی تو خالی بود؟

 • رویا توکلی

  وقتی یک جوان احمق خشک مغز انطور دولا میشه تا دست آن بوزینه را ببوسه آخونده هم باید انطور غضبناک بشینه