تاریخ مصرف مجاهدین خلق سالهاست که پایان یافته ۳

ترکی الفیصل و مجاهدان خلق عربستان

سران خائن و جنایتکار مجاهدین که دسته گل ۱۳۵۷ را روی دست مردم ایران گذاشته اند و پس از نا امیدی از گرفتن منصب و قدرت دست به دامان صدام برای تجزیه ایران شده بودند، دوباره کاسه گدایی را به یک دشمن ایران دراز کرده اند. ترکی الفیصل شاهزاده عربستانی که دشمنیش آشکار است و  چیزی جز تجزیه ایران او را راضی نمی کند، با مرحوم خواندن امام زمان آنها نشان داد که به تشیع اعتقادی ندارد!

گروه خائن و جنایتکار مجاهدین که دسته گل 1357 را روی دست مردم ایران گذاشته اند و پس از از دست دادن قدرت دست به دامان صدام برای تجزیه ایران شده بودند، دوباره کاسه گدایی را به یک دشمن ایران دراز کرده اند. ترکی الفیصل شاهزاده عربستانی که دشمنیش آشکار است و چیزی جز تجزیه ایران او را راضی نمی کند، با مرحوم خواندن امام زمان آنها نشان داد که به تشیع اعتقادی ندارد!

گروه خائن و جنایتکار مجاهدین که دسته گل ۱۳۵۷ را روی دست مردم ایران گذاشته اند و پس از نا امیدی از داشتن منصب و قدرت دست به دامان صدام برای تجزیه ایران شده بودند، دوباره کاسه گدایی را به یک دشمن ایران دراز کرده اند. ترکی الفیصل شاهزاده عربستانی که دشمنیش آشکار است و چیزی جز تجزیه ایران او را راضی نمی کند، با مرحوم خواندن امام زمان آنها نشان داد که به تشیع اعتقادی ندارد!

مجاهدین خلق کیستند؟

گروه مجاهدین خلق ، سازمانی شبه نظامی و چپ گراست که از میانه دهه چهل با الگو قرار دادن شبه نظامیان فلسطینی . امریکای لاتین در ایران فعالیت نموده است. هسته اولیه آن شامل افرادی بود که از نهضت آزادی جدا شده بودند و گرایشهای اسلامی  داشتند. این گروه عملاً نام رسمی نداشته است و اعضا آنرا “سازمان” می نامیده اند. سازمان مجاهدین خلق به مرور زمان و بخصوص در دهه پنجاه با حمایت روحانیت همراه شد و بسیاری از روحانیون مانند طالقانی و حتی مطهری از طرفداران این سازمان بوده اند. گرایش سوسیالیستی این گروه همچنین باعث شد که عده زیادی از جوانان چپ گرا که به فدائیان خلق و حزب توده تمایل داشتند به این سازمان گرایش پیدا نمایند. علت اصلی این موضوع ترکیب ناهمگون و فریبنده اسلام و کمونیسم بود که حاصل آن موجودی ناقص الخلقه بنام ” سازمان مجاهدین خلق شد” . برخی از مسئولین فعلی نظام آخوندی هم از اعضا و حامیان این سازمان بوده اند که بعدها از آن جدا شدند.

این سازمان تشکیل شده از گروهی پا به سن گذاشته که امروز به پیری رسیده اند. انسانهایی عقده ای که تمام جوانیشان را در زجر و اندوه نداشتن یک زندگی آدمیزادی گذرانده اند و امروز از همان امپریالیسم جهانخوار تقاضای پناهندگی دارند!

این سازمان تشکیل شده از گروهی پا به سن گذاشته که امروز به پیری رسیده اند. انسانهایی عقده ای که تمام جوانیشان را در زجر و اندوه نداشتن یک زندگی آدمیزادی گذرانده اند و امروز از همان امپریالیسم جهانخوار تقاضای پناهندگی دارند!

این گروه از آغاز فعالیتهایی مسلحانه داشته است و آشوبهای سال ۵۷ بیشتر از آخور این گروه بلند می شد. پس از به قدرت رسانیدن خمینی آرام آرام میان او و سران مجاهدین خلق اختلاف افتاد و با  ایجاد ممنوعیت فعالیت برای ایشان و خفقان مطبوعاتی ، این گروه و اعضایش دوباره اسلحه بدست گرفتند تا همانند کاری را که با شاه کرده بودند با خمینی هم انجام دهند ولی خمینی ، محمدرضاشاه نبود و با شدت بسیار این گروه ر اعضایش را یک به یک دستگیر و اعدام کردند.

مسعود رجوی کیست

مسعود رجوی جوانی معمولی و کم سواد بود که از ۱۹ سالگی وارد سازمان شد. پس از گرفتن مدرک لیسانس از دانشکده حقوق به اردن رفت و همراه گروهی از مجاهدین با شبه نظامیان فلسطینی دیداری داشت. او  در مرداد ۱۳۵۰ زندانی شد و در همان زندان آرام آرام بعنوان یکی از اعضای کلیدی و رهبران سازمان شناخته شد. تنها دلیل بالا رفتن مسعود رجوی در سازمان ، اعدام گروهی سران سازمان وسیله شاه بود. همچنین دست کشیدن گروههای مارکسیست غیر مذهبی موسوم به پیکار به رهبری تقی شهرام بود که عملا فضا را برای جوان خام و کم تجربه ای مانند مسعود رجوی باز کرد.

اشتباهات فاحش گروه مجاهدین خلق پس از دست گل 57 و تقدیم کردن قدرت به خمینی دیوانه و سپس روی آوردن به ترور کور مردم در کوچه و بازار تا حتی کمک اطلاعاتی به صدام برای تجاوز به ایران و حمله ناشیانه برای سرنگونی جمهوری اسلامی آن هم بدون پشتیبانی و تنها با یکی چند هزار نیرو از حماقتهای نابخشودنی رجوی است. هزاران جوان با آرمانهای پوشالی و پوچ این سازمان از رجوی بتی ساختند که همه ایشان را به ژرفای نابودی و فنا شدن کشانید. جوانهایی که البته امروز پیرمرد شده اند و هنوز بسیاری بدنبال سرنگونی امپریالیسم جهانی هستند!

اشتباهات فاحش گروه مجاهدین خلق پس از دست گل ۵۷ و تقدیم کردن قدرت به خمینی دیوانه و سپس روی آوردن به ترور کور مردم در کوچه و بازار تا حتی کمک اطلاعاتی به صدام برای تجاوز به ایران و حمله ناشیانه برای سرنگونی جمهوری اسلامی آن هم بدون پشتیبانی و تنها با یکی چند هزار نیرو از حماقتهای نابخشودنی رجوی است. هزاران جوان با آرمانهای پوشالی و پوچ این سازمان از رجوی بتی ساختند که همه ایشان را به ژرفای نابودی و فنا شدن کشانید. جوانهایی که البته امروز پیرمرد شده اند و هنوز بسیاری بدنبال سرنگونی امپریالیسم جهانی هستند!

بنابراین نه دانش  و نه تجربه ، بلکه تنها ماندن او در شورای مرکزی سازمان باعث ترقّی وی شد. اشتباهات فاحش گروه مجاهدین خلق پس از دست گل ۵۷ و تقدیم کردن قدرت به خمینی دیوانه و سپس روی آوردن به ترور کور مردم در کوچه و بازار تا حتی کمک اطلاعاتی به صدام برای تجاوز به ایران و حمله ناشیانه برای سرنگونی جمهوری اسلامی آن هم بدون پشتیبانی و تنها با  یکی چند هزار نیرو از حماقتهای نابخشودنی رجوی است. هزاران جوان با آرمانهای پوشالی و پوچ این سازمان از رجوی بتی ساختند که همه ایشان را به ژرفای نابودی و فنا شدن کشانید. جوانهایی که البته امروز پیرمرد شده اند و هنوز بسیاری بدنبال سرنگونی امپریالیسم جهانی هستند!

جنایات و اشتباهات سازمان

مبارزه ای که با ترور و خشونت باشد و حزبی که مبنایش ایدئولوژی کور اسلام و کمونیسم باشد چه محصولی بجز جنایت و خیانت خواهد داشت؟

مبانی دروغین و نادرست اسلام و ترکیب آن با کمونیسم چیزی غیر ممکن است؛ غلط اندر غلط. چاهی که از سازمان مجاهدین خلق زندانی برای اعضایش ساخت و در حالیکه رهبرانش درحال خوشگذرانی و سورچرانی هستند، اعضایش را به پیرمردان و پیرزنانی آواره تبدیل کرده است که اصلا نفهمیدند چطور از بیست سالگی به شصت و هفتاد رسیدند! چه عمر باطلی!

اشتباهات سازمان مجاهدین از همان آغاز شروع می شود، چگونه می توان با ترور و کشتار به فردایی بهتر امید داشت؟ افرادی چون مسعود و  مریم قجر (رجوی) فتوا صادر می کنند و خود را همه کاره در همه چیز از سیاست و دین تا دیپلماسی و جنگ افزار و نظامی گری می دانند. بقول آلبر کامو : «  بالاترین ننگ‌ها، ننگ نادانی است که گمان می‌کند همه چیز را می‌داند و نتیجه می گیرد که باید آدمها را کشت ».

اشتباهات سازمان مجاهدین از همان آغاز شروع می شود، چگونه می توان با ترور و کشتار به فردایی بهتر امید داشت؟ افرادی چون مسعود و مریم قجر (رجوی) فتوا صادر می کنند و خود را همه کاره در همه چیز از سیاست و دین تا دیپلماسی و جنگ افزار و نظامی گری می دانند. بقول آلبر کامو : « بالاترین ننگ‌ها، ننگ نادانی است که گمان می‌کند همه چیز را می‌داند و نتیجه می گیرد که باید آدمها را کشت

اشتباهات سازمان مجاهدین از همان آغاز شروع می شود، چگونه می توان با ترور و کشتار به فردایی بهتر امید داشت؟ افرادی چون مسعود و مریم قجر (رجوی) فتوا صادر می کنند و خود را همه کاره در همه چیز از سیاست و دین تا دیپلماسی و جنگ افزار و نظامی گری می دانند. بقول آلبر کامو : « بالاترین ننگ‌ها، ننگ نادانی است که گمان می‌کند همه چیز را می‌داند و نتیجه می گیرد که باید آدمها را کشت.

همراه شدن با دشمنان قسم خورده ایران مانند صدام و ترکی الفیصل چیزی بجز خیانت به ایران بخاطر مقامی و منصبی گذراست؟ آقا یا خانم رجوی! با چه رویی بخاطر مقام و منصب این همه خیانت را به خاک وطن نموده و می نمایید شرم بر شما. اینکه رژیم اسلامی باید برچیده شود ، باعث نمی شود مردم ایران در کنار دشمنان هزارساله ایران قرار گیرند و خاکی که وجب وجبش خون یک ایرانی ریخته شده است را به اربابان عربتان بسپارند.

تاریخ مصرف مجاهدین گذشته است

این سازمان تشکیل شده از گروهی پا به سن گذاشته که امروز به پیری رسیده اند. انسانهایی عقده ای که تمام جوانیشان را در زجر و اندوه نداشتن یک زندگی آدمیزادی گذرانده اند و امروز از همان امپریالیسم جهانخوار تقاضای پناهندگی دارند!

هم پیمان شدن مجاهدان با کسی مانند ترکی الفیصل نشانه پایان یافتن تاریخ مصرف این گروه است. مجاهدین به تاریخ پیوست. مرحوم مجاهدین که چیزی بجز کلمه ی امام از خود باقی نگذاشته است!

 • joseph

  سلام
  از باران متشکرم ، مقاله خوبی بود

 • ایرانی

  مجاهدین خرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 • —–p———–l

  خب حق دارن سهمشون آخوندا بلعیدن بایدم اینجوری خودشونو به درو دیوار بزنن!
  نتیجه ای که از این مقاله می شه گرفت اینه که کار آخوندای دوس داشتنی و سایر وابستگانشون که برحسب اتفاق از هم خون های اعراب متجاوز به ایران هم هستن “بلعیدنه.باتشکر