دیپلماسی موشک فقط از این دو رهبر بر می آید! ۲

دو کشور ایران و کره شمالی

تنها تفاوت عمده ایران با کره شمالی این است که ایران دارای ذخایر مجانی نفت و گاز است. شاید اگر کره شمالی همانند ما چنین ثروت بادآورده ای را داشت ، اوضاعش بسیار بهتر بود.

مردم کره با چنان فقر و خفّتی زندگی می کنند که شاید در تاریخ بی سابقه باشد.اما حکومت دیکتاتور آنها با رهبری کیم جونگ اون بعنوان فتنه در شرق دور شناخته می شود که در کمال بی پولی و فقر کشور دست به ساخت بمبهای هسته ای و موشکهای بالستیک زده است.

در ماههای گذشته دو آزمایش موشکی وسیله کره شمالی انجام شد که هر دو ناموفق بود و در اقیانوس منفجر شند. همواره آزمایشهای کره شمالی با یکی دو ماه فاصله ، به آزمایشهای ایران می انجامد و به نظر می رسد ایران و کره شمالی در این کار با یکدیگر همکاری دارند و برای رد گم کنی این آزمایشها را با فاصله از یکدیگر انجام می دهند. می توان حدس زد که کشور بحران زده کره شمالی هزینه های نظامی خود را از جیب آخوند تأمین می کند! در قبال آن هم برادران بیسواد و مفت خور دانشگاه مالک اُشتُر ، کپی آن موشکها را برداشته و در ایران آزمایش می نمایند.

همواره آزمایشهای کره شمالی با یکی دو ماه فاصله ، به آزمایشهای ایران می انجامد و به نظر می رسد ایران و کره شمالی در این کار با یکدیگر همکاری دارند و برای رد گم کنی این آزمایشها را با فاصله از یکدیگر انجام می دهند. می توان حدس زد که کشور بحران زده کره شمالی هزینه های نظامی خود را از جیب آخوند تأمین می کند! در قبال آن هم برادران بیسواد و مفت خور دانشگاه مالک اُشتُر ، کپی آن موشکها را برداشته و در ایران آزمایش می نمایند.

همواره آزمایشهای کره شمالی با یکی دو ماه فاصله ، به آزمایشهای ایران می انجامد و به نظر می رسد ایران و کره شمالی در این کار با یکدیگر همکاری دارند و برای رد گم کنی این آزمایشها را با فاصله از یکدیگر انجام می دهند. می توان حدس زد که کشور بحران زده کره شمالی هزینه های نظامی خود را از جیب آخوند تأمین می کند! در قبال آن هم برادران بیسواد و مفت خور دانشگاه مالک اُشتُر ، کپی آن موشکها را برداشته و در ایران آزمایش می نمایند.

بسیار عجیب است که انتقال پول از ایران به کره شمالی و همچنین فن آوری ساخت موشک از کره به ایران مورد توجه غرب و بخصوص امریکا نبوده است. شاید چین یا روسیه در این میان واسطه دو کشور برای پولشویی و تجارت اسلحه باشند.

دنیای امروز ، دنیای دیپلماسی و مذاکره است. دیپلماسی امروز جهان با 50 سال پیش بسیار تفاوت کرده است و گفتگو جای موشک و بمب را گرفته است. تنها رهبران ایران و کره شمالی هستند که گمان می کنند با داشتن چند موشک عقب مانده ، می توانند بر مسند قدرت بمانند! طبیعی هم هست که امریکا این حماقت دو کشور را بی پاسخ نخواهد گذاشت!

دنیای امروز ، دنیای دیپلماسی و مذاکره است. دیپلماسی امروز جهان با ۵۰ سال پیش بسیار تفاوت کرده است و گفتگو جای موشک و بمب را گرفته است. تنها رهبران ایران و کره شمالی هستند که گمان می کنند با داشتن چند موشک عقب مانده ، می توانند بر مسند قدرت بمانند! طبیعی هم هست که امریکا این حماقت دو کشور را بی پاسخ نخواهد گذاشت!

فن آوری زمان دقیانوس!

فن آوری هسته ای ایران بسیار قدیمی و پر هزینه است. همچنین فن آوری موشکی آن. موشکهای ایران بسیار ابتدایی و نمونه بازیافت شده اسکاد های شوروی هستند. اسکاد خود کپی موشکهای آلمان نازی است یعنی فن آوری ۸۰ سال پیش! دقت این موشک بسیار پایین است و هدفها را بصورت کور مورد حمله قرار می دهد. بدین معنی که یک دایره به شعاع چند کیلومتر می شود هدف!

چنین موشک نادقیقی به چه درد ایران می خورد؟ طبیعی است که فن آوری هسته ای و موشکی ایران برای ایجاد رعب و وحشت در منطقه و فتنه آفرینی بود. طبیعی است اولین قربانیان موشکهای بالستیک و بمب هسته ای مردم بی دفاع هستند. این تنها برگ برنده رژیم ایران است :« ایجاد هراس». کره شمالی هم به همین روال….

چنین موشک نادقیقی به چه درد ایران می خورد؟ طبیعی است که فن آوری هسته ای و موشکی ایران برای ایجاد رعب و وحشت در منطقه و فتنه آفرینی بود. طبیعی است اولین قربانیان موشکهای بالستیک و بمب هسته ای مردم بی دفاع هستند. این تنها برگ برنده رژیم ایران است :« ایجاد هراس». کره شمالی هم به همین روال....

چنین موشک نادقیقی به چه درد ایران می خورد؟ طبیعی است که فن آوری هسته ای و موشکی ایران برای ایجاد رعب و وحشت در منطقه و فتنه آفرینی بود. طبیعی است اولین قربانیان موشکهای بالستیک و بمب هسته ای مردم بی دفاع هستند. این تنها برگ برنده رژیم ایران است :« ایجاد هراس». کره شمالی هم به همین روال….

مردم ایران و کره شمالی قربانی اصلی

دولتهای خودکامه ایران و کره شمالی ، برای ایجاد امنیت خود هر بهایی را پرداخت خواهند نمود. زندان ، اعدام ، ترور و تهدید همسایگان. شکی نیست که توانایی نظامی این دو کشور همانند قمپز یک طبل توخالی است. قمپزی که البته اولین قربانی آن مردم فلک زده این دو کشورند!

در صورتی که ایجاد تنش در منطقه وسیله ایران ادامه یابد ، چندان عجیب نخواهد بود اگر گزینه حمله نظامی از سوی غرب عملی شود. جنگ با ایران برای غرب هزینه بسیار خواهد داشت ولی آن کسی که بیشترین هزینه را خواهد داد، حکومت ایران نیست؛ آن مردم هستند….

چرا امروز این آزمایش انجام می شود؟

بسیاری می پرسند که چرا ایران امروز که ترامپ بر سر کار است ، آزمایش موشکی انجام می دهد. بسیار بعید است که آزمایشهای موشکی ایران برای تهدید امریکا انجام شده باشد. اما دو چیز ممکن است:

یا ایران خواسته است ترامپ و همکاران او را آزمایش نماید تا ببیند که عکس العمل او چقدر جدی است. روشی که معمولا در رابطه با مردم ایران بکار می برند و با ایجاد شایعه ، ابتدا افکارسنجی می نمایند و از آن نتیجه می گیرند که اوضاع چگونه است!

یا اینکه این آزمایش در ادامه آزمایش کره شمالی است که از مدتها پیش برنامه ریزی شده بود. آزمایشهای سپاه همواره مدتی پس از کره شمالی انجام شده اند.

مردمی هم که پای صندوق رأی می روند و در محرم و 22 بهمن سنگ اسلام و انقلاب کذایی را به سینه می زنند ، اندکی بینش ندارند تا به این اوضاع و احوال خطرناک اعتراض نمایند. طبیعی است که دود این بی تفاوتی به چشم مردم خواهد رفت و اگر ایران دچار بحران و حتی جنگ شود ، اولین مقصر خود مردم هستند که 38 سال با هراس از رژیم خودکامه روز را به شب رساندن و نهایت آرزویشان شده است بازگشت میرحسین موسوی و کروبی جنایتکار!

مردمی هم که پای صندوق رأی می روند و در محرم و ۲۲ بهمن سنگ اسلام و انقلاب کذایی را به سینه می زنند ، اندکی بینش ندارند تا به این اوضاع و احوال خطرناک اعتراض نمایند. طبیعی است که دود این بی تفاوتی به چشم مردم خواهد رفت و اگر ایران دچار بحران و حتی جنگ شود ، اولین مقصر خود مردم هستند که ۳۸ سال با هراس از رژیم خودکامه روز را به شب رساندن و نهایت آرزویشان شده است بازگشت میرحسین موسوی و کروبی جنایتکار!

مردم و اصطبل بهارستان

اهالی اصطبل که در واقع وکیل خامنه ای هستند ، هیچ گاه درباره انرژی هسته ای و همچنین آزمایشهای موشکی ایران پرسش نکرده اند . طبیعی هم هست. زمانی که برجام را نپذیرفتند با دستور خامنه ای آن را در ۲۰ دقیقه تصویب نمودند. این براحتی می تواند نشان دهد که برجام دستاورد روحانی نیست و خامنه ای بود که اراده نمود تا نرمشی قهرمانانه انجام شود!(پیدا کنید قهرمان را!)

اگر ذره ای وجدان در این نمایندگان چلشته خور بود ، باید به عدم شفافیت در بودجه نظامی و فعالیتهای هسته ای و موشکی ایران که فضای ایران و منطقه را بحرانی نموده است ، اعتراض می نمودند.

مردمی هم که پای صندوق رأی می روند و در محرم و ۲۲ بهمن سنگ اسلام و انقلاب کذایی را به سینه می زنند ، اندکی بینش ندارند تا به این اوضاع و احوال خطرناک اعتراض نمایند. طبیعی است که دود این بی تفاوتی به چشم مردم خواهد رفت و اگر ایران دچار بحران و حتی جنگ شود ، اولین مقصر خود مردم هستند که ۳۸ سال با هراس از رژیم خودکامه روز را به شب رساندن و نهایت آرزویشان شده است بازگشت میرحسین موسوی و کروبی جنایتکار!

دنیای امروز ، دنیای دیپلماسی و مذاکره است. دیپلماسی امروز جهان با ۵۰ سال پیش بسیار تفاوت کرده است و گفتگو جای موشک و بمب را گرفته است. تنها رهبران ایران و کره شمالی هستند که گمان می کنند با داشتن چند موشک عقب مانده ، می توانند بر مسند قدرت بمانند! طبیعی هم هست که امریکا این حماقت دو کشور را بی پاسخ نخواهد گذاشت!

  • دیپلماسی و دموکراسی دروغ

    هیییی ، دنیای دموکراسیتون رو برم که دستبند به دست کودک میزنن. دیپلماسیی که از پاره کردن و دبه کردن حرف میزنن.

    • Baran Bahari

      شما با این اظهار نظر فقط بی اطلاعی خود را نشان می دهید. همین دیکتاتوری ایران برای امثال شخص شما هم زیاد است و اصلا نیازی به سعادت ندارید، مگر که در دزدی و کلاهبرداری سعادت خود را یافته باشید که دیگر حرفی نمی ماند …