مژدگانی شهرداری مشهد به مردم خراسان۰

شهرداری مشهد به عنوان شادباش نوروزی و عیدی به مردم خراسان مژده داد که در راستای اهداف جمبول وممبول ایران مبنی بر گسترش وتوسعه گورستان ها، وتبدیل دانشگاه به گورستان، هم اکنون زمینی به بزرگی صد هکتاردرمشهد را به ساختن گورستان ویژه ای اختصاص داده شده که پاسخگوی نیازهای فوری دولت آقای انگوری نژاد باشد. […]

تبریک وتهنیت به آقای خراب آبادی۰

ازسوی جامعه رعبانیت، جوضچه های علم و طهارت، شیخ وشیوخ، و همه عرب وعرق زدگان کناره های خلیج پارس، تبریک و تلگرام هائی برای موفقیت بزرگ پیروزی تیم عربها برتیم مجوس (ایرانیان) از دیروز تا کنون به مقروکاخ آقای خراب آبادی رئیس  فدراسیون فوتبال، هم چنان روانه است. دراین مورد  شترسوارانی ازصحرا وبیابان های عربستان، […]

مسابقه فوتبال بین ایران وعربستان۰

دیروزدرحالی که بزرگان امت ذبح الله، ریش سپید وسیاهان، سردم دار ودم داران، ازخرد وکلان امن یجیب وآیت الکرسی خوانان، نیش به نیش وگوش به گوش در ورزشکاه صد هزار پسری آزادی تهران حضوریافته بودند، رزم آوری و نبرد ی جانانه میان پهلوانان ایران،وعرعرستان در گرفت. نخست   پیش بینی می شد که پنج بر هیچ، بازی […]

تغییرنام ها وتفسیرواژه ها وعبارات۰

درنشست فرهنگی جمبول ممبول ذبح اسلامی تغییرنام های زیرانجام گرفت: دانشگاه به گورستان، زندان به دانشگاه ملت ایران به امت مسلمان ایران، وکشور  ایران به مملکت امام زمان، ومتعلق به نماینده برحق او، ولی فقیر درفرهنگ نامه فضول محله واژه ها ی زیربا ترجمه آنان دیده می شود: بهشت = وعده نسیه برای خوش باوران […]

دومین سخنرانی نکبت الاسلام دانش ستیز در حسینیه چماقداران دراستان یزد۰

اتل متل خبرنگارما دومین چرند سرائی وفضله پراکنی این دانشمند بی نظیر و این پروفسوربی همتا درباره ظهوراسلام در عربستان، ومسلمان شدن ایرانیان را این چنین بیان می کند:”عربستان شبه جزیره ای است که پیش ازپیامبراسلام درفقر، بیسوادی، ظلم وستم وجنایت می سوخت. پیامبربزرگوارکه بی سواد بود، یک شبه پرو لبریزازسواد و دانش گردید. اوتوانست […]

سخنرانی نکبت الاسلام دانش ستیز در حسینیه چماقداران دراستان یزد۰

آقای نکبت الاسلام دانش ستیزاستاد یکتا و کم نظیری است که سالها دردانشگاه ممتازفیضیه  قم دررشته متد علمی طهارت با آفتابه و بدون آفتابه وهمچنین بیضه شناسی، شکم و زیرشکم سال ها پژوهش وبررسی کرده اند. رساله های فوق تخصص ایشان دربین همه علاقمندان گوسفند پیشه ایران، وبرادران ذبح اسلامی همچنان دست به دست می […]

نامه اعتراض آمیز مردم خراسان به وزارت کشور۰

گروه بیشماری ازمردم خراسان با پرکردن طوماری، به وزارت خودکامه به اصطلاح کشورشکایت خود را این چنین مطرح کردند: به چه دلیل سرزمین بزرگ وآباد ما را به شخص بیگانه وناشناس عرب نژادی بنام  رضا بخشیدید وبه نام وی ثبت نمودید؟. گویا این فرد که به نام رضای غریب ورضای شماره هشت نامیده می شود، […]