بایگانی

بقول ناصر حجازی ،همه چیزمان به هم می آید۳۷

بقول مرحوم حجازی : همه چیزمان به هم می آید! براستی این مردم تا کی می خواهند بامید رفتن ملا بنشینند؟ آخوند تا کی بامید ایجاد حکومت متحد اسلامی خیالی در کل منطقه خواهد نشست و کی می فهمید که تشیع ایرانی، و تسنن عربی است؟ کی خواهد فهمید که اعراب هرگز راضی نمی شوند منطقه بوسیله مذهب تشیع اداره شود!

چهارشنبه سوری جشنی بزرگ، نشانه خردمندی ملت ایران ولی خاری در چشم رژیم ضد ایرانی۳

فلسفه چهارشنبه سوری ماه اسپند ماه خانه تکانی، و چهارشنبه آخر سال ویژه خود تکانی، پرورش روان و به آتش کشیدن دشمنان است. آن چه را با آب و یا مواد شیمیایی نتوان پاک کرد در جوارآتش با گرم آن، انگل و میکرب های خود را از دست می دهد. ما این جشن بزرگ ایرانی که یادگار نیاکانمان است گرامی می داریم.

آقای مطهری، زنان قدرتمند و با شعورند این شمایید که ناتوانید ….۱۰

این مقاله بسیار زیبا و کامل را همکار آگاه و خردمند ما باران بهاری در باره کرکری خوانی علی مطهری نماینده به اصطلاح مردم در مجلس آخوندها نوشته. خواندن آن را به همه بانوان گرامی توصیه می کنم. سهراب ارژنگ

نوروز پیام آور شادی ها و برآمدن آرزوهای ایرانیان نیکوسرشت، برهمگان خجسته باد۴

نوروز یادگار گرانبها و جاودانه ای است که از نیاکان و پیشینیان به ما رسیده. نوروز را باید سند پرارزش از تاریخ کهنسال و پرافتخار چندین هزار سال تاریخ این سرزمین دانست. برگزاری آیین نوروز، به پيش از زردشت می رسد. جشن نوروز را می توان نخستین و از بالاترین جشن شادمانی و خرسندی ملتی در پهنه تاریخ دانست.

جشن چهارشنبه سوری؛ موجب افتخار و سر افرازی هر ایرانی و مصیبتی جانگداز برای آخوند تازی نژاد۲

ماه اسپند ماه خانه تکانی، و چهارشنبه آخر ماه ویژه خود تکانی، تصفیه و پرورش روان، و به آتش کشیدن دشمنان است. آن چه را با آب و یا مواد شیمیایی نتوان پاک کرد، در جوارآتش جای می دهند تا با گرم شدن، انگل و میکرب های خود را از دست بدهد. ما این جشن بزرگ ایرانی که یادگار نیاکانمان است گرامی می داریم.

کاسه لیسانی که روضه خوان مشهدی را به عرش اعلاء رساندند۵

هیچ نوزادی دیکتاتور پای به جهان نمی گذارد و در ذات خود دیکتاتور نیست. ولی زورگویی و جنایت را در مکتب متجاوزین فرا می گیرد. این آموزش از خانواده، مدرسه، مکتب، پای منبر، و یا از کتاب، فیلم، رهبران زورگو به فرد و مردم می رسد. کمتر دیده شده که از یک پدر و یا مادر خودکامه فرزندانی مردمی پرورش یابد.

هزاران درود و ستایش باد بر بانوان دلاور و غیرتمند، در چالش با رژیم زن ستیز۶

بانوان گرانمایه و پاک سرشت کشورمان، در این ۱۴ سده، زن ستیزی را که برآمده از از قوانین اسلام فاشیستی است، با پوست و گوشت و استخوان خود لمس کرده، و همچنان هم در برابر ظلم و ستم ناشی از دستورات ضد انسانی اسلام و کارگزاران آن، راستانه ایستاده اند، و رژیم جهل و جنایت را به چالش می گیرند.

به کار بردن عنوان فیلسوف دینی یک مغلطه است، زیرا فیلسوف دینی وجود خارجی ندارد۱۱

روشنفکر دینی وجود ندارد. باید از به اصطلاح روشنفکران دینی پرسید که اگر قدرت دست شما بود و انسان های وارسته ای چون گالیله، دکارت، اسپینوزا، بِیکن و... وجود نداشتند، دنیا امروز به چه شکل می بود؟. آیا شما متفکران دینی اجازه به آزادی رسیدن مردم در اروپا، و رهایی آنان از چنگال استبداد دینی را می دادید؟.