آیا ما نگهبان و پاسدار فرهنگ تازیانیم، و یا سرزمین خودمان؟ ۲۰

هم میهنان، جوانان، جوانانی که ۶۶٪ جمعیت ایران را در برگرفته اید، و آینده سرزمینمان به دست شماست. بیایید اندکی بهتر، و بیشتر موقعیت و وضعیت سیاسی میهنمان را بر رسی کنیم، و ببینیم ما کجای کاریم، و به کدام سوی میرویم؟، و برسر کشور غارت شده و شکست خورده ما چه آمده، و چه خواهد آمد؟.

آگاهی از تاریخ و آن چه بر ما و کشورمان تا کنون گذشته، می تواند آموزش خوبی برایمان باشد که کمتر اشتباه کنیم، و راه درستی را برای نجات خود و کشورمان برگزینیم.

۱۴۰۰ سال پیش تازیان، زنان، و جوانان ما را به اسیری گرفتند، و به عنوان کنیز، برده، و نوکر دربازار مدینه فروختند، حالا نیز تخم و ترکه آنان به نام آخوند، به چپاول و غارت کشورمان می پردازند. ما هم نششته ایم در عزای آنان عزادار، و در جشن و سرور آنان شادیم. پس غیرت کجا رفته؟ بر سر آزادگی، شرف و غرورمان چه آمد؟

۱۴۰۰ سال پیش تازیان، زنان، و جوانان ما را به اسیری گرفتند، و به عنوان کنیز، برده، و نوکر دربازار مدینه فروختند، حالا نیز تخم و ترکه آنان به نام آخوند، به چپاول و غارت کشورمان می پردازند. ما هم نششته ایم در عزای آنان عزادار، و در جشن و سرور آنان شادیم. پس غیرت کجا رفته؟ بر سر آزادگی، شرف و غرورمان چه آمد؟

به عنوان نمونه، ما به یکباره فراموش کردیم، ویا یاد نگرفتیم که تاریخ و فرهنگ کشورمان از دودمان ماد آغاز، و خاندان های بزرگ ماد، هخامنشی، اشکانی، و ساسانی پیشاهنگ و سردمدار پیشرفت های جهانی و تمدن زمان خود بودند. ما فراموش کردیم که با یورش تازیان، سرزمینمان ویران گشت، تمدن و شهری گری نابود گشت، تاریخ، آئین و فرهنگمان به یکباره به باد فراموشی سپرده شد، و زیر خاکستر جنایات تازیان نهفته ماند.

ما سالنامه و روزشمار ایرانی که از دیرباز در برگ های تاریخ ایران و جهان به ثبت رسیده است، فراموش کرده ایم، و به جای آن تاریخ فرار محمد از مکه به مدینه را سال شمار کشور خود نمودیم.
آن همه جشن ها، یادآوری ها، چون جشن مهرگان، جشن سده، شب چهله، جشن های بهاران، را فراموش کرده ایم، چهارشنبه سوری، نوروز باستانی، و سیزده بدر را کمرنگ و ناچیز شمردیم، و به جای آن ها، اگر عید و جشنی داشتیم، زایش دشمنان این آب و خاک، یا جشن کشتن حیوانات به نام عید قربان، و یا جشن یک ماه شکم پرکنی شباهان، به نام عید فطر بوده است.


در این ویدیو
، آقای بهرام مشیری، به جنایات اسلام در کشتن حیوانات به عنوان عید قربان، همچنین جنایات کلی اسلام، در کشتار مردم، چپاول و غارت گری، و زنبارگی می پردازد.

درمورد سوگواری و غمگساری، به جای آن که یاد آور سالروز یورش تازیان، و افتادن تیسفون، شهر هفت شهر پایتخت بزرگ ساسانیان، زیبا ترین و با شکوه ترین شهر آن روزگار به دست بیابان گردان، و ویرانی آن باشیم، ویا در سوگ کشتار وحشیانه و بریدن دست و پای بابک خرمدین، به دست حاکم عرب بوده، و هم چنین در اندوه ابو مسلم قهرمان و دلاور بزرگ خراسان و مرگ مازیار به دست خلفای عرب باشیم، پس از ۱۱۰۰-۱۳۰۰ سال از درگذشت و کشته شدن تازیان به سوگ و ماتم نشسته ایم.
گویا این تازیان نمی بایست بمیرند، و تا کنون کماکان باید به زندگی مفت خوری و سربارجامعه بودنشان ادامه می دادند که ما آن چنان بی خردانه برای سر به نیست شدنشان ماتم گرفته ایم.

۱۴۰۰سال پیش بر اثر سستی و ضعف شاهان پایانی دودمان ساسانی و خیانت مزدوران دربار، و موبدان موبد، کشورمان به زیر پای غارتگران و بیابان گردان تازی لگد کوب گردید.
آن جنایت کاران، با بی رحمی و وحشیگری، سرپوشی بر روی تاریخ و فرهنگ ما گذاشتند، و تاریخ و فرهنگی ساختگی و بی محتوا، به حلق ما فرو کردند. تا جایی که نسل های بعدی، به این آموزه های چندش آور و مسخره خوی گرفتند، و از آن خود دانستند.

ملت بخت برگشته و فرهنگ باخته ایران، به جای به خود آمدن و در خود فرورفتن که چگونه ما لگد کوب حیوانات شدیم، و همه حیثیت و هویت خود را از دست دادیم، با صرف انرژی، سرمایه، و وقت خود، به عزاداری کشتار یک عرب به دست عرب دیگر می پردازد. به راستی نفرین بر این بی خردی، و بی شعوری که ما گرفتار آنیم.

ملت بخت برگشته و فرهنگ باخته ایران، به جای به خود آمدن و در خود فرورفتن که چگونه ما لگد کوب حیوانات شدیم، و همه حیثیت و هویت خود را از دست دادیم، با صرف انرژی، سرمایه، و وقت خود، به عزاداری کشتار یک عرب به دست عرب دیگر می پردازد. به راستی نفرین بر این بی خردی، و بی شعوری که ما گرفتار آنیم.

بدبختانه رژیم های گذشته در اهمیت دادن به تاریخ، فرهنگ، و آئین کشورمان، و آموزش آن به نوجوانان، و جوانان کوتاهی کردند، و در جشن و اندوه تازیان، با آنان همراهی نمودند. آنان حتی کاسه داغ تر از آش شده، خود در راه خواسته پلید و ضد فرهنگ ایرانی، پیشاهنگ، و پیش قدم شدند.
این اشتباههای گران و سنگین، خیانت بزرگ در تاریخ کشور ما بود که همچنان بر شانه و پشت مردم ما سنگینی می کند، و ما همواره کفاره و جریمه آن را می پردازیم.
نتیجه و پیامد آن اشتباهات این بود، که حقایق تاریخی ناپدید گردید، وخرافات دینی و شستشوی مغزی آخوند و دستاورد کشورهای استثمارگر مانند انگلستان، جایگزین تاریخ و فرهنگ این کشور شد.

اکنون بسیاری از مردم خردباخته و نا آگاه کشورمان، در طلسم خرافات تازیان هم چنان گرفتارند تا آن جا که تاریخ و فرهنگ درخشان گذشته خودمان را فراموش کرده اند، و راه خیانت پیش گرفته اند.
این برما است که به روشنگری و دفاع از تاریخ و فرهنگ خود پردازیم. برما است که بستگان و نزدیکان خودمان را از تازی پرستی و بیگانه خواهی برکنار سازیم، و آنان را به سوی آئین و فرهنگ خود بیاوریم.

این خرد باخته اسلام زده، وانمود می کند که فرزند خود را مانند ابراهیم قربانی می کند، تا مردم گریه کنند، و او ثواب ببرد. آیا به راستی، اسلام یک طاعون، و یک بیماری مسری نیست که برجان مردم افتاده است؟

این خرد باخته اسلام زده، وانمود می کند که فرزند خود را مانند ابراهیم قربانی می کند، تا مردم گریه کنند، و او ثواب ببرد. آیا به راستی، اسلام یک طاعون، و یک بیماری مسری نیست که برجان مردم افتاده است؟

باید جنایات تازیان را چه در گذشته، و چه در سه دهه تازی گری رژیم کنونی، به فامیل و بستگان خردباخته خود یاد آور شویم. کشتار بیرحمانه دلاوران ارتش، کردها، در آغاز حکومت ننگین ولایت وقیح، کشتار بیرحمانه جوانان در زندان ها در سال ۶۷-۶۸، کشتار وحشیانه دکتر شاهپور بختیار و فریدون فرخ زاد، جزئیات قتل های زنجیره ای، صد ها و هزاران انسان های فرهیخته و میهن پرست مانند دگر اندیشان، و یا فعالان سیاسی و فرهنگی در زندان های رژیم آدم خوار، و مانند آن را باید به پیران فامیل طرفدار رژیم یاد آور شویم، و آنان را از شرکت در مجلس خرد زدایی و تحمیر گرایی رژیم مانند مسجد و حسینیه باز داریم. باید به نوآموزان نیز موقعیت کنونی و گذشته کشورمان را یاد آور شویم.

در شرایطی که ما خلع سلاحیم و امکان مبارزه رو در رو نداریم، شاید مبارزه منفی بهترین و بالاترین راه مبارزه و چالش باشد.
ما باید به بستگان، دوستان، نزدیکان، به ویژه به پیران فامیل خود روش مبارزه منفی، یعنی خالی گذاشتن مجلس آخوند را یاد آور شویم، و به آنان بیاموزیم.
اگر سوای این عمل کنیم، این نکبت ۱۴۰۰ سال گذشته کماکان برای دهها، و صدها سال دیگر ادامه خواهد یافت.

 • Butterflyinqueens

  با درود بر دوستان نازنینم..۶۶% جوانان؟از آن تعداد روشنفکران دلیران در زندان هستند و منتظر وفت اعدام تعداد دیگر زیز پل ها یا کنار جاده ها نعشه یا خمارند و اینکه درون یک ماشین برای یک لقمه نان مشغول هستند..جوانان بسیجی هم به دنبال عزاداری امام حسین و بقیه..از ۶۶% چند در % میتوانند نگهبان فرهنگ ایران باشند؟و ایران را نجات بدهند؟دوست عزیزمممنوم برای تمام زحماتی که میکشید

  • Butterflyinqueens
   بادرود به شما هم میهن گرامی، اگر جوانی زیر پل و معتاد است ، و یا در جستجوی کار می باشد، در لابلای افکار و اندیشه اش میهن دوستی، ایرانی آباد، و سرافراز و سربلند به تصویر کشیده شده، و هم اکنون در اوج ناتوانی و درماندگی، برایش به صورت آرزو در آمده است. هرگاه جنبشی ملی و مردمی و کمی دورتر از فرصت طلبی و خودکامگی در آیران آغاز شود، من بر این باورم که همین جوان های افسرده و ناکام به فعالیت و تلاش خواهند افتاد، و به صف مبارزین خواهند پیوست.
   و اما، در مورد سوگواری و عزاداری، هنگامی که به این کارهای دور از فرهنگ ایرانی و در حقیقت ضد فرهنگ دامن زدن، موجب گسترش و اشاعه بیشتر آن در میان کم سوادان، نا آگاهان ، و به ویژه خردسالان خواهد شد.
   رژیم های وابسته به آخوند گذشته همواره وسیله تبلیغ و گسترش این خرافات بوده اند، و هرگز تلاشی برای محدود کردن، و یا تعطیل آن نکرده اند.
   آتاتورک در ترکیه جلو این خیمه شب بازی ها را گرفت، و آخوندها را ازخیابان ها جمع آوری کرد. اکنون ترکیه به مراتب وضع سیاسی و اجتماعی بهتر از ما داردو،،،، باسپاسی دیگر، و تشکر ا ز توجه و عنایت شما گرامی، سهراب ارژنگ

 • Butterflyinqueens

  با درود بر دوستان نازنینم..۶۶% جوانان؟از آن تعداد روشنفکران دلیران در زندان هستند و منتظر وفت اعدام تعداد دیگر زیز پل ها یا کنار جاده ها نعشه یا خمارند و اینکه درون یک ماشین برای یک لقمه نان مشغول هستند..جوانان بسیجی هم به دنبال عزاداری امام حسین و بقیه..از ۶۶% چند در % میتوانند نگهبان فرهنگ ایران باشند؟و ایران را نجات بدهند؟دوست عزیزمممنوم برای تمام زحماتی که میکشید

  • Butterflyinqueens
   بادرود به شما هم میهن گرامی، اگر جوانی زیر پل و معتاد است ، و یا در جستجوی کار می باشد، در لابلای افکار و اندیشه اش میهن دوستی، ایرانی آباد، و سرافراز و سربلند به تصویر کشیده شده، و هم اکنون در اوج ناتوانی و درماندگی، برایش به صورت آرزو در آمده است. هرگاه جنبشی ملی و مردمی و کمی دورتر از فرصت طلبی و خودکامگی در آیران آغاز شود، من بر این باورم که همین جوان های افسرده و ناکام به فعالیت و تلاش خواهند افتاد، و به صف مبارزین خواهند پیوست.
   و اما، در مورد سوگواری و عزاداری، هنگامی که به این کارهای دور از فرهنگ ایرانی و در حقیقت ضد فرهنگ دامن زدن، موجب گسترش و اشاعه بیشتر آن در میان کم سوادان، نا آگاهان ، و به ویژه خردسالان خواهد شد.
   رژیم های وابسته به آخوند گذشته همواره وسیله تبلیغ و گسترش این خرافات بوده اند، و هرگز تلاشی برای محدود کردن، و یا تعطیل آن نکرده اند.
   آتاتورک در ترکیه جلو این خیمه شب بازی ها را گرفت، و آخوندها را ازخیابان ها جمع آوری کرد. اکنون ترکیه به مراتب وضع سیاسی و اجتماعی بهتر از ما داردو،،،، باسپاسی دیگر، و تشکر ا ز توجه و عنایت شما گرامی، سهراب ارژنگ

 • Butterflyinqueens

  با درودی دیگر..تا زمانی که به خاطر دارم مثله سینه زنی و عزاداری در ایران بوده و آن زمان کسی شکایتی نمیکرد چه جوان و چه پیر چه دانشجو و چه کارگر در این مراسم شرکت میکردن..تنها فرقی که هست آن زمان سر پرست مملکت آخومد نبود..

 • Butterflyinqueens

  با درودی دیگر..تا زمانی که به خاطر دارم مثله سینه زنی و عزاداری در ایران بوده و آن زمان کسی شکایتی نمیکرد چه جوان و چه پیر چه دانشجو و چه کارگر در این مراسم شرکت میکردن..تنها فرقی که هست آن زمان سر پرست مملکت آخومد نبود..

 • Fozulimowghuf

  fozuli mowghuf 😀

 • Fozulimowghuf

  fozuli mowghuf 😀

 • Guest

  برای ما از وندیداد و خویدوده بگو

 • Guest

  برای ما از وندیداد و خویدوده بگو

 • Shenkey

  من نمیدونم،آخه کشوری که تمامی آثار باستانیش به خط دیگران یعنی عیلامی و بابلیست و خط مدرنش خط عربی،اسم تمامی دانشمندان و حکیمهایش عربی(اگر بپذیریم که عرب نبوده اند).چه دارند که به آن بنازند؟به بزغاله ای همچون بهرام مشیری بنازند که عقل بز از عقلش بیشتره؟؟؟

  • Shenkey
   با درود به شنکی، این تاریخی که شما به شرح آن پرداختید، تاریخی است که رژیم جهل و جنایت ولایت وقیح با اسلام راستینش به قلم کشیده و آشی است که برای مردم ایران پخته است. اما تاریخی که هرودوت، و گزنوفون تاریخ نگاران یونان که عموماً رقیب ایران، و با ما درجنگ بوده اند، و تاریخی که طبری، ابن خلدون، و دهها تاریخ نگار بزرگ دیگر عرب نوشته اند، و یا در کتاب های متعدد تاریخ غرب نوشته شده، آن چیزی است که ایران یکی از چند کشور بزرگ و متمدن تاریخ جهان، و پیشرو فرهنگ، هنر، و دانش برای همه جهان بوده است. باید دست کم دوسال مطالعه کنید تا اندکی از عظمت و بزرگی و پیش کسوت بودن تاریخ و کشور ما را دریابید و بدان آشنا شوید با سپاسی دیگر از توجه شما گرامی.

 • Shenkey

  من نمیدونم،آخه کشوری که تمامی آثار باستانیش به خط دیگران یعنی عیلامی و بابلیست و خط مدرنش خط عربی،اسم تمامی دانشمندان و حکیمهایش عربی(اگر بپذیریم که عرب نبوده اند).چه دارند که به آن بنازند؟به بزغاله ای همچون بهرام مشیری بنازند که عقل بز از عقلش بیشتره؟؟؟

 • Freeiran

  عرب هر چه باشد مرا دشمن است

  نویسنده گرامی این نوشتار باید به این نکته توجه نمایند که دشمن اصلی و مهم این سرزمین کهن پس از عرب های بیابانگرد، ایرانیان نادان هستند. آن ها که تاریح کشور خود را هرگز آنطور که باید نخوانده اند و از سر تقلید و تکرار سخنان سخیف را بازگو می کنند. آن ها که حتی بدان حد دانش ندارند که بدانند ایران کی و چگونه پدیدار شد.
  درد ایران درد نادانی است که گویا بر این درد دوایی نیست

 • Freeiran

  عرب هر چه باشد مرا دشمن است

  نویسنده گرامی این نوشتار باید به این نکته توجه نمایند که دشمن اصلی و مهم این سرزمین کهن پس از عرب های بیابانگرد، ایرانیان نادان هستند. آن ها که تاریح کشور خود را هرگز آنطور که باید نخوانده اند و از سر تقلید و تکرار سخنان سخیف را بازگو می کنند. آن ها که حتی بدان حد دانش ندارند که بدانند ایران کی و چگونه پدیدار شد.
  درد ایران درد نادانی است که گویا بر این درد دوایی نیست

 • Freeiran

  عرب هر چه باشد مرا دشمن است

  نویسنده گرامی این نوشتار باید به این نکته توجه نمایند که دشمن اصلی و مهم این سرزمین کهن پس از عرب های بیابانگرد، ایرانیان نادان هستند. آن ها که تاریح کشور خود را هرگز آنطور که باید نخوانده اند و از سر تقلید و تکرار سخنان سخیف را بازگو می کنند. آن ها که حتی بدان حد دانش ندارند که بدانند ایران کی و چگونه پدیدار شد.
  درد ایران درد نادانی است که گویا بر این درد دوایی نیست

 • تنها راه رهایی اتحاد  احترام بهم به باورهای هم  دنبال علم رفتن از بدی تعصب های کور و غیر علمی پرهیز کردن  از تمامیت خواهی ظلم و فساد جلوگیری کردن  برادر و برابر بودن  دوست داشتن هم  است  آنان متحد و متفق هستند  اتحادیه اروّپ و آمریک   ما متفرق و در کشمکش که من میدانم تو نمی دانی  من بلدم تو بلد نیستی  من عالم هستم تو نیستی  من مومن ام تو نیستی  من مسلمان واقعی هستم تو نیستی؟  تو کافری  من نیستم و>>>  و این تفرقه همان چیزی است که سیستم جبار و غارتگر میخواهد  آنان از اتحاد تساهل تکامل ما وحشت دارند وگرنه از کشت کشتارهای ما لذت می برند  میگویند یک سرخ پوست خوب یک سرخ پوست مرده است  ؟  آنان به دست ما اسلحه میدهند تا برادر کشی کنیم  مگر غیر از این است؟  رهبرانی دزد فاسد دیوانه های زنجیری به ما تحمیل کرده اند و مارا به تعصب و جهل عادت داده اند  تا نتوانیم با هم متحد بشویم  و دنبال علم صنعت اخلاق و مدنیت برویم  ما را به شهوت رانی و دزدی و فساد آلوده کردند  زنان ما خود سوزی میکنند و مردان ما بچه بازی؟  آنان به مردم طبقه متوسط خود هم رحم نمی کنند تا چه رسد بما؟

 • Babakpersa

  در جنگ نهاوند ایرانیان به پایداری در برابر تازیان سوگند یاد کرده بودند ولی تازیان با نیربگ آنان را به میدانی کشانده،،، که شاعر عرب بن زید آنرا هولناک ترین جنگ نامید که شمارش کشتگان و اسیران بی اندازه بود و در هیچ کتابی نیامده است اعراب تازی اسیران جنگی را می کشتند و زنان و فرزندانشان را برای برده گی می بردند . بازار های برده فروشان کوفه و بصره از برده گان ایرانی لبریز بود، { اعراب به ایرانیان می گفتند ایرانیان عجم- موالی – مجوسان. گبریان} { شاد روان شجاع الدین شفا- در پس از هزار و چهار سد سال}

 • Pingback: چه گونه می توان به آزادی رسید، و رعایت چه مواردی ضروری است؟ | شاه شجاع نشتیفان()