مردمی که به احکام غیر انسانی اسلام معتقدند، هریک داعشی هستند!۱

سروران و بانوان گرامی! سعی کنیم داعش نباشیم. ادب از که آموختی از بی ادبان؛ قوانین اسلام را رها کنیم و بخاطر اعتقادات بچه گانه و نادرستی که از کودکی بما تلقین کرده اند - مانند سنگسار و قطع دست و اعدام و نجس شمردن دیگرانیشان - را نپذیریم. اینها حماقت است. اینها دوری از انسانیت است. هیچ چیز مقدس نیست جز انسان. انسانیت مقدس است و بس! نپذیریم که بخاطر توهین به مقدسات جان انسانی را بگیرند. جان انسان است که مقدس است. چرا به کشته شدن دیگران که مانند ما فکر نمی کنند راضی شویم؟

دلاور زن کوبانی که با نثار جان خود ده آدمخوار داعشی را به هلاکت رساند۱۱

خانم آرین میرکان دارای دو کودک خردسال در جبهه علیه داعش با بمبی که به خود بسته بود آن را منفجر نموده و ده تن از آن جنایتکاران را به هلاکت رساند. حماسه این بانوی دلاور در پیشتاز همه جنگجویان، درس بزرگی است که باید هر انسان شرافتمند برای دفاع از مام میهن آن را آویزه گوش قرار داده و بدان عمل کند.

اسلام، ارتجاع و توحش؛ سه همراه جداناشدنی!۷

در جوامع اسلامی کمترین فعالیت سودمندی از جانب شهروندان به چشم نمی خورد، بیشتر کشورهای اسلامی تنها مصرف کننده می باشند و توانایی تولید مواد مورد نیاز جامعه خویش را ندارند. اسلام مردمان را از حرکت و تلاش برای پیشرفت و داشتن زندگی هایی بهتر باز می دارد و مسلمانان فقط به بهشت موهوم الله مدینه راضی اند.

روغن زیتون می تواند به نارسایی قلبی کمک کند۰

روزنامه ایندپندنت در تاریخ ۲ اکتبر در نوشتاری روغن زیتون را برای بیمارانی که ماهیچه های قلبشان بر اثر سکته و یا گرفتگی رگها ازکار افتاده توصیه می کند. دانشمندان دانشگاه ایلینویز با تحقیقات خود بر روی موش به این نتیجه رسیدند که روغن زیتون می تواند قلب نارسا را فعال ساخته و کند کاری آن را جبران نماید.

مشکلات عَمدی رژیم در ایران دو کلمه است : اقتصاد و اعتیاد۷

فیلم گوزنها را یادتان هست؟ غیرت در زبان فارسی باید دوباره تعریف شود! بی غیرت کسی نیست که خواهرش بی حجاب است، بی غیرت کسی است که در خانه پای منقل نشسته و زنش را به خود فروشی وادار می کند.بی غیرت مردمی هستند که این همه ظلم و فساد و جنایت را می بینند و دم بر نمی زنند.باشد که بر سنگ قبرمان تاریخ نزنند.

مهملات بنی صدر پس از ٣۵ سال با چادر و روبنده به تلویزیون حکومت اسلامی بازگشته است!۱۸

یکی از زندانیان سیاسی خطاب به صدا و سیما در مورد پوشینه نوشته: پوشینه پوش در برنامه تلویزیون ایران سالها به تبلیغ استبداد اسلامی تحت لوای فیلم و سریال پرداختید. زمانی خواستید چند همسری را با سریالهای طنز به مردم بقبولانید. اما موفق نشدید. مدتی هم چند فرزندی را تبلیغ کردید باز هم تیرتان به سنگ خورد.

عبدالکریم حاج دباغ همچنان پرچمدار داعش ایران و ماله کش اسلام کشتارگر است۸

عبدالکریم دباغ ( دکتر سروش) و دیگر کسانی که در یکی از حوضه های علمی، و یا مدارس دینی چون علوی و حقانی تربیت شده اند، جذب شدگان مکتب اسلام کشتارگرند، تار و پودشان به تازیان غارتگر ۱۴ سده پیش پیوند خورده و با تمام نیرو و توانایی در کشورهای جهان به تبلیغ و پاسداری از آن آیین کذایی تازیان می پردازند.

چرا بنی صدر و حَواریونش از نام “شاپور بختیار” هَراس دارند؟۸

طرفداران استبداد سابق و سینه چاکان استبداد خمینی از دشمنان شاپور بختیارند؛ آنان از اینکه بختیار همانند ایشان سرسپرده نبود و خواسته اش فقط و فقط آزادی ملتش بود و در کارنامه سیاسی اش جز مبارزه برای آزادی هیچ چیزی نیست، دلخورند چرا که در کارنامه خودشان هم سر سپردگی هست و هم خیانت به ایران و مردمانش!