خلخالی های جلاد داعش وحشیانه آثار عظیم کهن ایران باستان را در موصل ویران کردند۳

تخریب آثار باستانی جلادان داعش عراق و سوریه نیز خلخالی وار به جان آثار بسیار گرانبها و باستانی موصل که قدمت آن به ۷۰۰ سال پیش از میلاد مسیح می رسید و چشم و چراغ هنر و تاریخ جهان به ویژه ایران بود با تیشه و کلنگ و چکش ویران نمودند و یکی دیگراز آئین و قوانین پست اسلام ناب محمدی را در محل پیاده نمودند.

تمامیت ارضی ایران، خط قرمز هر ایرانی با شرف است!۹

آن تجزیه طلبان خردباخته و بی دانشی که دلیل جدایی طلبی شان را فاشیسم فارس! می خوانند از اندک شعور، فَهم و انسانیت بی بهره اند؛ باید بدان ها گفت که ای خائنین! مگر در طی سه دهه گذشته، تنها کُرد ها، بلوچ ها و یا آذری ها بوده اند که به آن ها ظلم و ستم روا شده؟

بیانات چرند و تهوع آور سرجوخه جعفری مزدور خامنه ای و خائن به ملت۹

مزدوران بی سواد و فرومایه که در خدمت روضه خوان ۵ تومانی قرار گرفته اند، در هر فرصتی نوکری خود را به خامنه ای جنایتکار، و خیانت خود را به ملت بزرگ ایران که در بند دیوان اسیراست نشان می دهند. مزدور جعفری که بیگمان سرجوخه گری نیز از سر او زیاد است، با بی شرمی و گستاخی به خودستایی و گزاف گویی می پردازد.

انقلابی که خلبان و استاد دانشگاه را تیرباران کرد امروز لاشه ای بد بو است!۱۱

۲۲ بهمن! ۲۲ بهمن روزی غم انگیز برای ملت ایران است. در واقع تمامی خرافات مذهبی مردم ایران بناگاه در یک بلوای سیاسی و شورش خیابانی آشکار شد. آن حج رفتن محمّد رضا شاه و بودجه دادن به حسینیه ارشاد بالاخره کار دستش داد. آزاد گذاشتن باهنر و بهشتی برای نوشتن تعلیمات دینی، شاه و مردم را از هم دور نمود

تظاهرات مسلمانان انگلیس در حمایت از آدم کشان اسلامی شارلی ابدو پاریس۵

از اسلام چه آموخته ایم؟ اکنون دیگر واژه آدم کشی با واژه اسلام و مسلمانی مترادف و همآهنگ شده، تا آنجا که گفته می شود: " هرمسلمانی آدم کش نیست ولیکن هر آدم کش یا خرابکار و یا مسلمان است". دیگر جای پرت و پلا گفتن در باره کرامات اسلام گذشته است،

احترام گذاشتن به باورهای ضد انسانی دینداران، دموکراسی نیست!۶

اگر قرار است تا انسان ها چشم ها ی شان را در برابر قوانین و دستورات ضد انسانی گروهی ببندند و لام تا کام، از بدی ها و آزار های آن اعتقاد سخن نگویند، چرا که تعداد کسانی که بدان اعتقادات باور دارند بسیار زیاد است، آن جامعه دموکراتیک نبوده و در واقع قانون حاکم بر آن جامعه، "دیکتاتوری اکثریت" می باشد

پس از به آتش کشیدن و جزغاله شدن خلبان اردنی، ملک عبدالله جامه رزم بر تن می کند۱۰

جنایات دائمی اسلام به آتش کشید ن خلبان اردنی به وسیله سپاه اسلام، بنا به گفته داعش برابر با قانون شریعه و اسلام ناب محمدی بوده است. بنابراین، جای شک و تردید نیست که آنچه را داعش تا کنون انجام داده، با دستورات قرآن و قوانین شریعت اسلامی همآهنگی و همخوانی دارد و جای هیچگونه گله و اعتراضی نیست.

آنجا که وجدانها به خواب رفت و قلبهاسیاه گشت، جلاد داعش نیز قربانی خود را زنده زنده در آتش بسوزاند۲۰

آیا انسانیت مرده است؟ ‘از انسانیت تا حیوانیت راه زیادی نیست. در حقیقت می توان با گامی کوتاه از انسانیت گذر نمود و به حیوانیت رسید. چنانکه روضه خوان مشهدی که سالیانی چند دم از انسانیت، وجدان، و شرافت می زد ناگهان به دیو سیرتی کشتارگر و خون آشام در کشورمان مبدل گشت و فرزندانی ابر جنایتکار تربیت کرد.