بایگانی

شخصیت کاذب و غیرمردمی رفسنجانی، و علت مرگ وی۲

رفسنجانی چهره ناباب و ضدمردمی بود که جنایات بیشماری را در این ۳۷ سال برکشورمان در پشت پرده کارگردانی می کرد. عملکرد رفسنجانی را باید معادل و همگام با فدائیان کشتارگر اسلام چون نواب صفوی، خلیل طهماسبی، آیت الله کاشانی،و دیگر جنایتکاران اسلامی دانست که در به پاگرفتن نهضت خمینی سهم به سزايی داشته اند.

روحانیت از فروغ تا افول۴

معنای تقلید در شیعه - باید اطاعتی کورکورانه و تشکیلاتی داشت... این معنای تقلیدی ست که در تشیع وجود داشت و همین تقلید نیز برای غیر امام که نایب اوست در شیعه شناخته می شود. تقلید نتنها با تعقل ناسازگار نیست بلکه اساسا اقتضای عقل تعبد و تقلید است. علی شریعتی.

علی مطهری غلام خانه زاد خامنه ای، به جنگ اسرائیل می رود۱۲

ما نمی دانیم تا کی باید گرفتار آخوند و آخوندزاده ها باشیم؟. آخوندها که زباله و سربار اجتماعند می توانند سالیان درازی بیش از دیگران عمر کنند. این جماعت دغل باز و دسیسه پرداز، دنیای نقد و پر از نعمت ها را از امت خردباخته دزدیده، و آنان را به بهشت دروغین و موهوم حواله می دهند.

با افکار و اندیشه ضد انسانی آخوندها یا دکانداران دین بیشتر آشنا شویم۱۴

بنا به گفته دکان داران دین، قوانین اسلام را پیامبر از جانب الله مدینه برای بشر تهیه و تنظیم نموده که این قوانین، جاودانی و برای همیشه تغییر ناپذیراست. بنابراین، دیگر نیازی به اندیشیدن نداریم، و می توانیم مغز و خرد خود را برای همیشه به مرخصی بفرستیم. زیرا اسلام همه چیز را پیش بینی کرده است.

رژیم با بیشرمی تاریخ باستان ما را به لجن می کشد. آیا وقت بیداری ما فرا نرسیده؟۶

کشور ما ایران به گواهی تاریخ تاکنون بارها مورد یورش و تاخت تاز بیگانگانی چون تازیان، مغول، تاتار، ترک های آن سوی دریا، ازبکان قرار گرفته، و در بیشتر این تجاوزها، اقوام بیگانه به تدریج جذب فرهنگ پویا و پیشرفته ایران شدند، و به جلد ایرانیان درآمده و خود در یک پارچگی ایران کوشیده و افتخار آفریدند.

کودتای ۲۸ مرداد، گامی در سرکوبی آزادی خواهان، و روی کار آمدن رژیم اسلامی۶

از کودتای ۲۸ مرداد به مدت ۲۵ سال سکوت مرگباری بر همه جای میهنمان حکمفرما شد. کسی را یارای انتقاد ساده نبود. هم چیز زیر سبیل آریامهر می چرخید. خودخواهی شاه و سلطت طلبها، خود فروختگی کمونیستها و روحانیون مرتجع و عقب افتاده، باعث شد که این کودتا شکل بگیرد و ایران را به یک دوره از دیکتاتوری نظامی ببرد،

نه غزه، نه لبنان، نه آخوند، نه بشار؛ جانم فدای آذرآبادگان۱۴

گویا ملت کشتی به گل نشسته و به غل و زنجیر بسته ما آماده است با طوق بندگی و بردگی به دست و پای خود برای سربلندی تازیان غزه، لبنان و فلسطین، بی خردانه به خواست آخوند خیانت کار و ضد ایرانی بنام روز کذایی قدس به خیابان ها آمده، و برخلاف خواست ملی خود شعار های دشمن تراش ضد اسرائیلی و ضد آمریکایی دهد!.

هزاران درود و ستایش باد بر بانوان دلاور و غیرتمند، در چالش با رژیم زن ستیز۶

بانوان گرانمایه و پاک سرشت کشورمان، در این ۱۴ سده، زن ستیزی را که برآمده از از قوانین اسلام فاشیستی است، با پوست و گوشت و استخوان خود لمس کرده، و همچنان هم در برابر ظلم و ستم ناشی از دستورات ضد انسانی اسلام و کارگزاران آن، راستانه ایستاده اند، و رژیم جهل و جنایت را به چالش می گیرند.