استالین به میدان جنگ می رود ۳

حضرت آیت الله نان خامه ای، نایب برحق امام زمان(ع) درزمین، هوا وهمه آسمان ها، وقهرمان بزرگ واستا لین میدان های جنگ ایران، قراراست نیمروزفردا به عنوان نمازجمعه به میدان مبارزه  روند تا با بیش از۶٠ میلیون اراذل واوباش، خس وخاشاک وعجم های کافربه رزم آرائی ومبارزه پردازند.

خامنه ای

شنگل منگل خبرنگارامورسیاسی فضول محله که توانسته بود با دادن رشوه به آقای مسلم رذالتی  یواشکی درگوشه ای پنهان شود وناظرقضایا باشد، این چنین گزارش می دهد:

نزدیک به نیمه شب امشب شمارزیادی ازپهلوانان سنگین وزن سبک مغز، دل وقلوه آوران میدان رزم، اصغرجغجغه، فاطمه کماندوها، زرداب کلثوم بیگم شاه صنم رئیس جمهوررایم راپس بده، فاضل آب دستنجانی سرپرست خانه عفاف، کماندوهای گروه یازرداب، هویجی ها، امت همیشه حاضردررکاب اتوبوس، سرقبرها، مجلس خیرات، لبیک وبلی گویان طوطی نشان، همه وهمه گوش درگوش وشکم درشکم نشسته، درانتظارفضله پراکنی نایب اما م بودند.

پس ا زآن که آقای نان خامه ای استالین کبیرغسل ونمازغفیله وطفیله را به جا آوردند، با قب قب ودب دب همانند آتیلا وپینوشه میان رزم آوران خود چنین  افاضه فرمودند:

” امت بزرگ استالینی کافرستان عجم، به هوش باشید وبه پاخیزید که فردا روزرزم آرائی وجنگ تن به تن با ملت اراذل واوباش است. اگرجمع ما که ا زده میلیون بیشترنیست، نتوانیم فردا این خس وخاشاک ها را گرد روئی کنیم، ناچارمی شویم همه املاک وپول های بدست آورده دراینجا، دبی، کشورهای دیگرعربی، کانادا، وبخشی ازاروپا را ازدست داده وهرکدام دنبال سوراخ موشی بگردیم تا درخیابان ها حلق آویزنشیم.”

آن گاه بت اعظم وپینوشه عظیم الشان خطاب به کاندیداهای انتخابی خود، انگوری نژاد، ملاحسین موسمی، آفت الله کاهروئی و مسلم رذالتی با تندی وترشروئی فرمودند، ” مگربه شما ها نگفتم ظاهرا با هم رقیب باشید نه این که پاچه هم را گازبگیرید.؟ حالا به من بگوئید که به دستوراتی که دادم چه گونه عمل کردید، وبرای فردا چه برنامه ای دارید.؟

کاندیداهای نوکرنژاد متفقا چنین گزارش نمودند: به دستورما گروه هویجی ها پس ازآن که چندین هزارازاراذل واوباش را کتک زدند، آنان را دستگیرنمودند وبه دانشگاه اوین جهت آموزش خودکشی دادن روانه کردند.

موتورسوارهای ما که ازبرادران کذب اللهی لبنان وگروه حماس می باشند، به خس وخاشاک های بی ارزش ۶٠ میلیونی یورش آوردند، آنان را نخست لت وپارکردند، ومجروحان را ازبیمارستان ها جمع وجهت ارشاد به دست ستاد کاسب کاران (پاسداران قدیم) سپردند. فردا هم قراراست اتوبوس های کرایه شده ازشهرهای مجاور، امت همیشه خورشت خوررا به تهران بیاورند تا درنماز جمعه حاضر باشند.

هویجی ها طبق معمول ازپشت بامها، بالای درخت ها، ودرون مغازه های بسته شده به ملت ضد انقلاب تیراندازی خواهند نمود. لیستی ازدوستان فاطمه کماندوهای خودمان را هم که ظاهرا دستگیرکردیم، به تلویزیون بی بی سی وصدای آمریکا دادیم تا رد گم کنیم ومردم نفهمند ما مخالفا ن رژیم خود را فقط دستگیرمی کنیم. خدمتگزارونوکرشما آقای نوری زاده هم به مردم توصیه کردند که مردم به پشت بامها بروند والله اکبربگویند. هویجی های ما موفق شدند، درمحل خود، صاحبان فریاد درپشت بام ها را شناسائی کنند و ترتیب دستگیرشدن وسربه نیست کردنشان را بدهیم.

 • bazgasht_beh_madare.asly@usa

  http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=124845
  ترامپ خواستار بازگشت کریمه به خاک اوکراین شد

  http://www.iranpressnews.com/source/204664.htm
  لغو سفر محرمانه مقام ارشد روسیه به ایران

  نشانه‌ای دیگر از عزم آمریکا برای نزدیکی به روسیه

  پشت ما را روسها خالی خواهند کرد

  http://www.iranpressnews.com/source/204640.htm
  آمریکا؛ استعفای فلین به ضرر رژیم تهران است
  ——————————————————————————————————–

  کیر خوردید

  مارکسیست های روسی که صابون به شکم خودشان میزدند که ترامپ دوست پوتین است . حالا ترامپ خواسته که روسیه کریمه را به اوکراین برگرداند

  همه چیز به کانال صحیح افتاد

  همین روز ها کون اسد هم میگذارن

  آخوند ها آماده رفتن شوید

 • malijake toudehei rousi

  آقاى روحانى، یک تقاضاى کوچک دیگر! ممنوعیت را از روى آقاى خاتمى بر دارید!؛ ف. م. سخن
  http://news.gooya.com/2017/05/post-4110.php

  حسن! ما را دست کم نگیر! احمد پورمندى
  http://www.iran-emrooz.net/index.php/politic/more/69530/

  آقای روحانی صدای جنگ می آید
  چگونه مجهز شده اید وکالت خود را انجام دهید؟
  مهین میلانی
  http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=80154

  تفاوت آری، تقابل نه! بهزاد کریمی
  هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
  شکست ابراهیم رئیسی در انتخابات، شکست جریان حاکم است!
  http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=40931

  به روحانی رای می دهم؛ برای دوام برجام، برای مهار فقر و بیکاری
  فرخ نگهدار
  http://zeitoons.com/30072

  «بعد از انتخابات فرصت رفع حصر و ممنوع التصویری فراهم شده است»
  https://www.radiofarda.com/a/28506918.html

  ایران مصمم تر از گذشته آماده گسترش رابطه با روسیه است
  نخستین گفتگوی پوتین
  با روحانی پس از انتخابات
  http://www.pyknet.net/

  وضع بانکها؛ زلزله‌ای در حال وقوع است
  http://www.iranpressnews.com/source/206758.htm

  ——————————————————————————–

  یک نفر به این ملیجک حزب توده و خایه مال آخوندهای روسی ف م سخن بگوید خودتو زیادی لوس نکن . فردای زود که این رژیم با بحرانهای بیشماری که در پیش رو دارد، از جمله همین بانک ها و سپرده مردم در کنار دشمنان بیشما ری که در چپ و راست و بالا و پایین خود و ان سوی مرزها تدارک دیده و هر روز از هر گوشه مرزش یک مرزبان دریده میشود ، لرزید و فرو ریخت , تو را نیز مثل صحاف و بقیه میمونهای فاشیست های روسی سر نگون شده ، محاکمه و به این ریشخندهایی که به ملت ایران و اپوزیسیون واقعی میزنی با اتکا به رفقای فدایی ، توده ای ، ملی مضحکی رسوای خودت و دروغ های بی پایان پوتینیست ها خواهند پرداخت .

  ان مزدور دیگر پورمندی خودش را لوس کرده و با حسن روسی خودمانی به زبان روسی حرف میزند . پیک نت مرکز امنیتی های روسی ( همان رفقای روحانی ) که از پایین کشیدن شورت و شلوارش برای نشان دادن محل فرو کردن روس ها هم هیچ ابایی ندارد ، صریحا میگوید و مفتخر است که حسن روسی اصل است . آنوقت ملیجک فدایی دیگر بهزاد کریمی راسپوتین با ان لبخند امنیتی و جنایت کرانه مدعی است که حسن خیلی با حال است و خوب شد آمد و تقابل نه اگرچه حسن نیو لیبرال !!!! است .

  چی شد ؟ آره پرسیدم چی شد ؟

  شما مادر قحبه ها با بنیصد ر و با زرگان و امیر انتظام و فروهر ها دشمن خونی بودید ، هستید و خواهید بود . شما از خایه های اردوغان مثل میمونهای ایالت آسام آویزان هستید . چطور این آخوند روسی را برچسب لیبرال ( انهم نیو لیبرال ) میزنید و از او اطاعت میکنید ؟ نه تقابل ؟ فقط تفاوت ؟

  این سخنان از طبری مادر قحبه روسی و کیانوری کس کش روس ها و گلسرخی ابله روسی هم آمده .

  در هم ریختن مرزها برای پنهان شدن و جاسوسی

  کامافلاژ درخواستی پوتین – دوگن و ک گ ب برای نفوذ و تغییر بدون ایجاد شک .

  اگر امروز شریعتمداری زبان طبری و پوتین ، خامنه ای زبان پوتین و دوگن ، موسوی و تاجزاده و یزدی و حسن و حسین ، جعفری و نقدی و مصباح و لاریجانی و گنجی و بهنود و مهاجرانی و عباس و خواهر مری و ملیحه و اعظم و خویینی و پیمان و اکبر شاه و موسویان و رضایی و …همه به زبان روسی اسلامی مارکسیستی صحبت میکنند بدون آنکه متوجه باشند چه بلغور میکنند ، به علت همین کامافلاژ روسی اسلامی است که طبری خائن و کیانوری مزدور تخم آنرا در سال های ۵۷ تا ۶۰ کاشتند و اولین میوه آنرا در ۶۰ چیدند و از آنروز تا کنون هر روز میخی درازتر و کلفت تر از پوتین میگیرند و همه با هم با خواندن سرود خر برفت و خر برفت و خر برفت ( مولوی ) انر به تابوت کشور ایران و مردم ایران میکوبند .

  یک خیانت دسته جمعی

  یک جنایت تما م عیار در سکوتی ابلهانه که با غریو مستان ودکا نوشیده روسی و توده ای و فدایی و ملاها و سپاه و بسیج هم در هم نمیشکند

  من مانده ام آنهایی که ایرانی هستند و برای پوتین همه چیزشان را نمیفروشند چرا ساکت نشسته به این خیانت نمی تازند ؟

  آخر ایران به کجا میرود ؟ وقتی که همه علیه ان دارند متحد میشوند ؟ چرا به خود نمی ا یید ؟ زورتان به خامنه ای و سپاه نمیرسد ، در خارج کشور دست این مادر جنده ها را رو کنید پیش کشورهای غربی . از آنها بخواهید که نگاهی به نوشتار اینها بیندازند تا بفهمند همه اینها دشمنان خونی امریکا و اسرائیل هستند و نوکر پوتین و متحد ملاهای روسی .

  حالا ما موضو ع فیلم های آمریکایی شده ایم . چه گونه فردا فرزندان ما در این کشورهای غربی سر کار بروند ؟ به دانشگاه بروند ؟ و یا حتا زندگی کنند ؟

  میلیونها ایرانی خارج کشور اسامی این ۵۰۰۰۰ نفر را بدهید به دولت امریکا و اف بی ای تا قبل از اینکه به دستور پوتین یا ملاهای دیوانه دست به خیانتی بزنند که ما مردم فراری از ملاها ، اسلام آنها ، روسی گری شان و تروریسم روسی – مارکسیستی -اسلامی ضد رای ، ضد دموکراسی ، ضد آزادی شان ، متهم نشویم ، دسته جمعی تنبیه نشویم . اینها ما را از کشورمان و زادگاه مادریمان بیرون انداختند ، نمی گذارند حتا اینجا آسوده و در صلح زندگی کنیم . جنایت کاران آخوندی – روسی مارکسیستی – کردی تروریستی را به غرب بشناسانید قبل از اینکه خیلی دیر شود .

  ان اتفاقی که در قطار می افتد برای تک تک ماها میتواند اتفاق بیفتد . مسئول ان نه ترامپ است ، نه سفیدهای نژاد پرست ، نه هیچ دولتی در غرب . مسول ان خامنه ای ، سپاه ، حزب توده ، فدائیان ، ملی مضحکی ها و همه کسانی هستند که میروند در بازیهای موزیانه روسی امثال موسوی ، خاتمی ، روحانی شرکت میکنند .

  مسول ان ف م سخن ، پورمندی ، کریمی ، تابان ، فرخ ، گنجی ، زارع قنواتی ، آرمان مستوفی، جمشید فاروقی ، نیکفر ، ادیب زاده ، علامه زاده ، صادق صبا ، محمدی ، حیدری ، سهیمی ، شیدان ، درویش پور ، میلانی ، سعید رهنما ، یحیایی ، آشوری ، خوئی ، گلستان ، … هستند

 • zanjendehhaye.rousi angoshte e

  مادر جنده فدایی مارکسیست روسی پورمندی که جاکشی میکرد برای آوردن روحانی روسی حتا در دور دوم . حالا به خاتمی حمله میبرد . کس کش جاسوس روس به موسوی ، روحانی ، خامنه ای ، سپاه ، کیانوری ، فداییان ، تودهایها ، ملی مضحکی ها که این رژیم روسی را به این خط آخر رساندند حمله نمیکند به خاتمی بزدل حمله میبرد . به جای اینکه بگوید گه خورده به روحانی روسی رای داده و حالا مردم کشف کرده و میخواهند ترتیب او و اربابش پوتین را بدهند میگوید خاتمی تو کوتاه آمدی . و از او میخواهد از روحانی سوال کند
  تو زنت را دادی روحانی گایید با کیر روسی خودت برو این کیر پژمرده روسی را از کس زنت در بیاور