کاسپین ماکان


نویسنده

اجدادم پیرو آیین زرتشت بودند ولی‌ بعد‌ها به اسلام، روی آوردند، پس وقتی‌ من به دنیا آمدم ، از بد روزگار، یک مسلم بودم، پس از تحقیق فراوان راجع به ادیان و مذاهب به آیین بودا متمایل شده و پس از آن مانند اجدادم به آیین زرتشت که تشابه بسیاری به بودیسم دارد و در ضمن دین هم نیست، روی آوردم. اما هم اکنون هیچ دین و مذهبی‌ را باور ندارم چرا که معتقدم دین تنها زاییدهٔ فکر‌ بیمار بشر برای سود جویی بیشتر است. تنها نیروی گرداننده‌ای را برای جهان هستی‌ حسّ می‌کنم، که مردم آن را با اسامی گوناگون می‌نامند. به ادیان و پیروان آن احترام میگذارم، اگر چه امید دارم مردم جهان تا اندازه‌ای روشن بین باشند که برای همیشه هر گونه دین را تنها به زباله دان بسپارند، اما در مورد اسلام این موضوع کاملا فرق می‌کند، چون اسلام اصلا دین نیست! در اسلام به صراحت آمده؛ بکش در راه خدا! اسلام، اساسا بر علیه انسان بنا شده و نابرابری میان زن و مرد در رأس آن قرار دارد.

بایگانی نویسنده: کاسپین ماکان

نگاهی گذرا به تاریخچه میانه روی و اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی۱۸

اصلاح طلبان چه کسانی اند؟ اصلاح طلبان بر خلاف آنچه ادعا دارند، نیمه جدا ناپذیر جمهوری اسلامی بوده یا به عبارتی مانند مجاهدین خلق، نسخه کمی‌ تعدیل یافته جمهوری اسلامی هستند، که برای حفظ قدرت خویش، رهائی را مشروط پنداشته و نعره استبداد و شمشیر اسلام را لازم و ملزوم می‌دانند.