مشکل امروز ایران رمین، فقر عمیق اخلاقی و فرهنگی مردمان است ۱۰

می گویند هر ملتی شایسته دولتی است که بر آنان حکومت می کند و به گفته ای این ملت ها هستند که دولت ها را ساخته و آنان را سرپا نگاه می دارند. اگر به تاریخ سه دهه اخیر کشورمان نگاهی بی طرفانه بیاندازیم، متوجه خواهیم شد که طول عمر این رژیم و استحکام پایه های سست و لرزان نظام اسلامی، بدون حمایت، پشتیبانی و همکاری بخشی از ملت ایران امکان پذیر نبوده و نیست.

آن مزدورانی که عضو نیروهای بسیج، سپاه و گروه های ضد شوروش می باشند و در تظاهرات و تجمع های اعتراضی مردم زجر کشیده و به ستوه آمده، با زنجیر، باتوم، چماق و گاز اشک آور و… به جان ملت می افتند نیز بخشی از مردم ایران بوده و هستند و از کره ماه به خیابان های تهران و دیگر شهرستان های ایران نیامده اند.

آن خود فروختگانی که در تظاهرات دولتی در حمایت از رژیم شرکت کرده، شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر منافق داده و عکس های خمینی و خامنه ای را محکم به قلب شان می چسبانند و بر علیه هم میهنان خودشان که معترضند و خواستار سقوط رژیم و تشکیل یک دولت سکولار دموکرات می باشند نیز ایرانی هستند و نمی توان گفت آنان مردم ایران نمی باشند.

فرتور دختر نوجوانی را بدون حجاب ۱۰۰٪ اسلامی و در تظاهرات ۲۲ بهمن سال گذشته و در حال حمایت از رژیم نشان می دهد. به راستی آیا درد واقعی ما وجود چنین ایرانیان خود فروخته ای نیست؟ آیا با و یا بدون وجود این نظام ننگین، چنین ایرانیانی که بنده زر و پول و مقامند، ایران و ایرانی را به متاعی ناچیز دنیویی نخواهند فروخت؟ آیا این درد ریشه در فرهنگ ما ندارد؟

فرتور دختر نوجوانی را بدون حجاب ۱۰۰٪ اسلامی و در تظاهرات ۲۲ بهمن سال گذشته و در حال حمایت از رژیم نشان می دهد. به راستی آیا درد واقعی ما وجود چنین ایرانیان خود فروخته ای نیست؟ آیا با و یا بدون وجود این نظام ننگین، چنین ایرانیانی که بنده زر و پول و مقامند، ایران و ایرانی را به متاعی ناچیز دنیویی نخواهند فروخت؟ آیا این درد ریشه در فرهنگ ما ندارد؟

شوم بختانه تمامی آن مردمانی که در بسیج و سپاه و حزب الله اند و شغل شان کتک زدن آزادی خواهان است و یا آن مردمی که در تظاهرات های دولتی همانند بیست و دوم بهمن ماه شرکت کرده و شعار در حمایت از رژیم می دهند و یا آن مردمی که پای منبر آخوند رفته و با نشستن و گوش دادن به مهملات ملایان، به مجالس ایشان رونق می دهند نیز ایرانی اند و باید این شکاف عمیق فرهنگی میان روشنفکران و آزادی خواهان با عقب افتادگان طرفدار حکومت اسلامی را پذیرفت.

مسئله بدینجا ختم نمی شود؛ بقال سر کوچه که اجناسش را با شما دولا – پهنا حساب کرده و سرتان کلاه می گذارد، فروشنده مغازه ای که با زبان بازی و فریب، جنسی بنجل و به درد نخور را به شما “می اندازد” ، لات های گردن کلفت سر کوچه و خیابان که شما را گیر انداخته و تلکه می کنند، همکارتان که در ظاهر دوست شماست ولی هر جا که بتواند پشت سر شما حرف زده و ترور شخصیتی تان می کند؛ این ها همه و همه ایرانی هستند و هیچ کدام از خارج از کشور برای زشت جلوه دادن نژاد پاک آریایی نیامده اند.

حقیقت ماجرا این است که باید این توهمات ایرانی پاک آریایی را به دور ریخت و با واقعیت تلخ رو به رو شد؛ ایرانی امروز از کمترین پرنسیپل های اخلاقی محروم بوده و از بیماری بی اخلاقی و بی فرهنگی شدیدن رنج می برد. امروز ایرانی تنها به فکر خود و منافع شخصی اش می باشد و دیگر نوع دوستی و انسان دوستی و همدلی و مهربانی، در فرهنگ مردم کوچه و بازار نقشی ندارد.

ایرانی امروز، فردی دو رو، ریاکار، حفه باز، فریبکار و بد کردار است که نسبت به مسائل سیاسی – فرهنگی – اجتماعی دردناکی که در محیط پیرامونش می گذرد بسیار بی تفاوت بوده و آنچه که برایش مهم است آسایش و رفاه خود و خانواده اش می باشد. آن ایرانی روزانه هزاران تومان خرج های اضافی می کند اما از خریدن یک آدامس صد تومنی از دستان یک کودک کار بینوا، سر باز می زند.

در ایران امروز آنکس که می دود و تلاش می کند نمی رسد و آنکه دست به کمر ایستاده و تماشا می کند برنده می شود و صاحب همه چیز می گردد؛ ایران امروز نه بر ضابطه که بر روی رابطه ها بنا شده و هر آنکه انسان های مهم بیشتری را می شناسد و با ایشان در رفت و آمد است، فرجام بهتری داشته و در رفاه و امنیت و آسایش به سر می برد.

آن ایرانی که سال ها زحمت کشیده و مدرکی گرفته و شرافتمندانه تلاش کرده است ولی کسی را نمی شناسد، از طرف جامعه طرد شده و مورد قبول قرار نمی گیرد و به جایش ایرانیان دو رو، حقه باز و فریبکاری حوزه تخصصی وی را اشغال کرده و جایی برای ایرانی کارشناس، برای فعالیت و خدمت نمی گذارند.

فرتور جوانی را نشان می دهد که با کت و شلوار و کراوات (برای اینکه خود را از طبقه ثروتمند جامعه معرفی کند) در تظاهرات ۲۲ بهمن ماه سال گذشته حاضر شده و شعار مرگ بر آمریکا و جانم قدای رهبر سر می دهد. آیا با وجود چنین نخاله های بی ارزشی، جایی برای ایرانیان کارشناس و میهن دوست در پست های حیاتی کشور وجود دارد؟ آیا مبارزه ما با یک رژیم اسلامی است و یا با یک فرهنگ ریشه دار خیانتکاری و خودفروشی؟

فرتور جوانی را نشان می دهد که با کت و شلوار و کراوات (برای اینکه خود را از طبقه ثروتمند جامعه معرفی کند) در تظاهرات ۲۲ بهمن ماه سال گذشته حاضر شده و شعار مرگ بر آمریکا و جانم قدای رهبر سر می دهد. آیا با وجود چنین نخاله های بی ارزشی، جایی برای ایرانیان کارشناس و میهن دوست در پست های حیاتی کشور وجود دارد؟ آیا مبارزه ما با یک رژیم اسلامی است و یا با یک فرهنگ ریشه دار خیانتکاری و خودفروشی؟

ایران امروز ما پر است از بی عدالتی، بی اخلاقی مردمان، بی گذشتی، خود خواهی، خود بزرگ بینی ایشان و مکانی است برای مردمانی که یاد گرفته اند چگونه دروغ بگویند و مهارت شان در دروغگویی و چاپلوسی است؛ از ایران آریایی اهورایی پاک و گوهر بار هیچ چیز باقی نمانده و مدنیتی وجود ندارد و آنچه هست قانون جنگل است که قوی تر و بزرگ تر، ضعیف تر و کوچک تر را خورده و لِه می کند.

هر گونه انقلاب سیاسی در این شرایط با شکست و فرجامی تلخ مواجه خواهد شد چرا که این مردم ابتدا باید پایه ای ترین اصول اخلاقی و پرنسیپل های انسانی را آموخته و بدان ها پایبند باشند تا جامعه پذیرای قانون مندی شده و پتانسیل برقراری حکومتی سکولار دموکرات را داشته باشد.

 • Eman

  سیزدهمین روز فروردین، نه روز نحسی است! نه روز جشن! و نه حتی روز طبیعت!! بلکه روزی تاریخی برای ملت ایران است. روز کشتار وحشیانه‌ی ایرانیان توسط فرقه ای از یهودیان! روز ملی اعلام حضور ایرانیان!زمانی که پادشاه نیک سیرت ایرانی،کورش، به حکومت رسید با شکست بخت النصر ،پادشاه جبار و خونخوار بابل، سرزمین خود را تا سواحل مدیترانه گسترش داد. دیدگاه الهی کورش باعث شد تا وی پیروی از تمام ادیان الهی را در ایرانِ بزرگ آزاد بداند به شرط آنکه هیچ فرقه ای با فرقه‌ی دیگر جنگ نکند و یا قصد آشوب و شورش علیه حکومت را نداشته باشد. همین مهربانی پادشاه باعث شد یهودیانی که توسط بخت النصر شکنجه و کشته می شدند، ایران را کشوری امن و مناسب برای خود ببینند و آزادانه به فعالیت های خود ادامه دهند.سه نسل از حکومت کورش می گذشت که خشایارشا پادشاه ایران شد. در این زمان به علت خیانت های فراوان و پیمان شکنی های مکرر قوم یهود (فرقه‌ی zion)، آنها از دستیابی به مقامات دولتی و حکومتی منع شده بودند. در همین وضعیت شخصی به نام “مُردخوای” فرزند “پاییر” از فرقه‌ی زیون با پنهان کاری و فریبِ حکومت توانست به دربار نفوذ کند و صاحب پست و مقام شود. وی پس از مدتی با وسوسه‌ی خشایارشا دخترخوانده‌ی خود “هدسه” را که یک یهودی متعصب بود با تغییر نام به “استر” وارد دربار کرد و به ازدواج خشایارشا درآورد. این دخترک زیبا و خائن با حقه‌های زنانه‌ی خود هر روز بیشتر به پادشاه نزدیک می شد و حتی در بسیاری از امور حکومتی نیز دخالت می کرد.در همین زمان “هامان” وزیر اعظم و لایق ایرانی که از مفاخر علم و سیاست و دانش در دوره‌ی هخامنشی است، متوجه رابطه‌ی مردخوای با استر می شود و پس از تحقیق متوجه می شود که این دونفر باهم نسبت فامیلی دارند و هردو از یهودیان zion هستند. این موضوع را روزهای پایانی اسفند (به گفته برخی مورخان: ۲۳ اسفند) به اطلاع خشایارشا می رساند و از او می خواهد این ۲نفر را مجازات کرده و به خاطر پیمان شکنی‌های مکرر، یهودیان را از ایران اخراج کند. پادشاه این موضوع را قبول می کند و از هامان می خواهد تا روزی را برای اعلام این موضوع مشخص کند. وزیر بزرگ ایران، نیمه‌ی فروردین را برای این کار مناسب می بیند.دخترک نحس یهودی ،استر، موضوع را متوجه می شود و با همکاری مردخوای در روزهای دهه اول فروردین خشایارشا را باخوراندن شراب بسیار مست می کنند و در حال مستی از او حکمی می گیرند که ۱-هامان و برخی از دیگر وزرای ایرانی دربار باید اعدام شوند ۲- تمام قبایل منتسب به این افراد باید کشته شوند ۳- تا۶ روز یهودیان آزادند که هرکاری بکنند ولی مجازات نشوند. یهودیان در روز ۱۳ فروردین، یک قتل عام بزرگ راه می اندازند و علاوه بر هامان وزیر دانای ایران، بیش از ۱۰۰۰۰۰ ایرانی را سر میبرند (در بعضی منابع اینگونه آمده: یهودیان در این روز آنقدر کشتار کردند که از هر ۱۱ نفر ایرانی، یک نفر را سر بریدند)از آن سال به بعد [تا هم اکنون] یهودیان به ویژه زیونها (zion) روزهای آخر اسفند ماه را با آتش زدن و توهین به عروسک های هامان و دیگر نمادهای ایران، این نسل کشی و وحشیگری را جشن می‌گیرند [بسیاری از مورخان، ریشه و اصل جشن چهارشنبه سوری را همین موضوع می دانند که به علت نفوذ زیونها در دربار پادشاهان ایران، همواره برگزار گردیده است] پس از انقلاب اسلامی در ایران با کمرنگ شدن نفوذ یهودیان در حکومت، با این جشن مخالفت شد و سعی در جلو گیری از آن همچنان ادامه دارد. هرچند در دیگر کشورها به ویژه اسرییل، یهودیان هرساله جشن هامان سوزی یا ایرانی کشی را در روزهای آخر اسفند برگزار می کنند که تصاویر زننده‌ی بسیاری از این جشن ها در فضای اینترنت منتشر شده است.از آن سال به بعد ایرانیان در روز ۱۳ فروردین ماه (سالروز کشتار ایرانیان توسط یهود) به خیابان و طبیعت می روند که جامعه‌شناسان و مورخان دلیل آن را اینگونه ذکر می کنند: ۱- به یاد آن روز که همه‌ی ایرانیان برای فرار از دست یهودیان به کوه و صحرا پناه برده‌ اند ۲- اعلام همبستگی و اینکه اگر ۱۰۰ ها هزار ایرانی را بکشید باز هم ما در صحنه حضور خواهیم داشت ۳- اعلام انزجار از یهودیان زیون.لازم به ذکر است که قبر استر و مردخوای هم اکنون در همدان قراردارد، و در نقشه نیل تا فرات رژیم غاصب قدس (اسراییل) همدان و مقبره‌ی این دو خائن، جزء کشور اسرائئل دیده شده است.یک پیشنهاد: روز ۱۳فروردین را روز ملی آتش زدن پرچم اسراییل (کشور یهودیان زیون) کنیم- درسراسر ایرانمنبعبرای اطلاع بیشتر در مورد این پیشنهاد به این سایت سربزنید..

 • نریمان

   مشکل امروز ایران در زمان کنونی و کل تاریخ وجود انسانهای بیفکر و سبکمغز میباشد !!!!!!!!!!!!!!!!!!…….
  چنانچه با گذشت سالهای متمادی فقط نوع لباس پوشیدن  تغییر یافته و  نه هیچ چیز دیگر !!!!!!!!!!!!
  کافیست به اوضاع و احوال اطرافیان خود دقت بیشتری داشته باشیم !!!!   اکثریت انسانهای تهی مغز و فارغ از هر گونه درکی از سیه روزی این سرزمین میباشند ………………
  افرادی که نه اهل مطالعه هستند و نه توان اندیشیدن دارند  نه سواد انچنانی دارند و نه تمایل به دانستن حقایق پنهان نشان میدهند !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  این ملت در خواب فرو رفته و ارتجاعی فقط دنبال نشان دادن خود در انظار عمومی میباشند  ( عکسهای بالا ) و گروهی هم بمانند گوسفندان بع بع کنان همان راه را که گذشتگان رفته اند در پیش گرفته اند ………….

  نریمان از  نژاد صد در صد اریایی  ………………………………………………………….

  • Mohammad Wartan

   این یکی حرف تو این سایت رو واقعا قبول دارم . از ادارت , سازمان ها, معلمان , و… گرفته تو ایران همه و همه انسانهایی بیفکر و بی سواد هستند.

 • mohammad

  خوشحالم که بالاخره یه مقاله خوب فارسی تو اینترنت دیدم واقعا ما نباید بگیم چی بودیم باید بگیم چی هستیم و جواب اینه هیچی!!!!

 • ensan

  in   eslam e  KASSI  FE  mohamadi   zat e   ensan  ro  nabood mikonad

 • david

  in ha hamesh dast avarde estebdad va khorafat ast melat ro meykone mesleh yekmosht gosefand ke donbale choponeshon(khamenehi) bah bah konan meydavand

 • ناشناس

  با تشکر از متن
  با ذکر منبع از متن شما استفاده کرذیم

  http://enteghadazkhod.blogspot.ca/ 

 • Camyar

  با گوشه ای دیگر از ( افتخار ) آفرینیهای ایرانیان تحت سلطه یکمشت آخوند پست فطرت بیشتر آشنا بشویم تا به عمق ذلت ایرانیان پی ببریم :

   

    :

  یک فرد ایرانی ۳۰ – ۳۵ ساله در حالیکه کالسکه
  نوزادش را در یک دست و  دختر خردسالش رادر دست دیگر دارد بهمراه همسرش وارد مرکز
  خرید سیتی سنتر محله دیره در شهر دبی میشود .این مرکز خرید جزو قدیمیترین وشلوغ
  ترین مراکز خرید شهر دبی بخاطر تنوع اجناس و وجود فروشگاه های چند ملییتی متععدد
  میباشد .یکی از این فروشگاه های زنجیره ای همان فروشگاه وولوورت مشهئر انگلیسی است
  که همواره مملو از مشتریان است .فروشندگان انگلیسی با چرب زبانی خاص انگلیسیشان
  مردم را براحتی به تله میاندازند . در جلودرب این فروشگاه همواره چند فروشنده بسیار
  زیبا رو وبسیار خوش اندام با لباسهای چسبان خود که در زیبایی و موزونی اندام با
  اوورسولا آندرس وجین مانسفیلد رقابت میککند با طنازی وکرشمه انگلیسشان پاتوقی برای
  مشتریان تصویر بردار هستند . هنگامیکه این فرد ایرانی به درب ورودی این فروشگاه
  میرسد بناگهان دود از کله اش بیرونمیزند هوش وهواس خودرا از کف میدهد .و انگار نه
  انگار زن و بچه ای دارد . بناگهان کالسکه بچه شیر خواره خودرا رها کرده  دخترش را
  بکناری میزند  و در حالیکه همسر بینوایش نظاره گر ماجراست این فرد ( شریف ) با حرص
  و و لع خاص ایرانیش که هیچ بوویی ونشانی از انسان بودن در آن مشاهده نمیشود و در
  حالیکه هزاران مشتری هاج وواج ناظر بر شیرینکاری این فرد  ( شریف ) هستند خودرا با
  دست پاچگی به این زیبا روین رسانده با انگلیس دست و پا شکسته لش میگوید   ( اسکیوز
  می   پیکچر پکچر ).وی در حالیکه هوش وهواس خودرا کاملا از دست داده به هر طریق ممکن
  میخواهد تلفنی آدرسی از این زیبا رویان اخذ کند که سر بزنگاه مدیر فروشگاه ضمن  با
  خبردارشدن از ماجرا ی این آقای ایرانی (عزیز ) خودرا به محل رسانده این فرد ربا
  فضاحت و آبرو ریزی کاملا از محل دور میکند .کودک خردسال در کالسکه نعره میزند .دختر
  خردسال خودرا به دامان مادر بینوایش چسبانده وهمسر بدبختش با حقارت و سر افکندگی در
  گوشه ای مخفی شده است . نه شرف نه حیثیت نه معرفت نه شرافت نه آبرو نه انسانیت 
  یدبخت خودت اگر آبرونداری آبروی زن بیچاره و دو کودکت را نگه دار. نا سلامتی می
  خواهی اینها را به جامعه تحت انقیاد یکمشت آخوند بیهمه چیز بزرگ کنی نه وجدان نه
  شرافت .همه چیز به پایین تنه ختم میشود .بعد هم همین فرد با آخوندای بیهمه چیز جاکش
  هم صدا میشود و شعار ما ایرانی با فرهنگ هستیم را سر میدهد . همه اش قمپوز الکی
  .یکمشت  افراد بی هویت بی شخصییت که می خواهند با شعارهای کشکی تمامی خصیصه های
  کثیفشان را به کمک آخوندهای بی همه جیز جاکش ما ستمالی کنند ..یک مشت هفت خط نامرد
  اما بسیار بزدل و ترسو که شجاعتشان در حد همین آبرو ریزی و خودرا به فروشندگان نشان
  دادن خلاصه میشود که مردانگی را فقط در محدوده زیر ناف میبینند یعنی همانی که
  آخوندای مادر جنده میخواهند  ؟ چون بدینگونه است که با سردادن شعارهای کشکی ودر وقت
  مناسب که آخوندها مصلحت دیدند میتوان بر یک ملتی سوار شد و آنهارا ذلیل کرد  و آنرا
  تبدیل به امتی بی هویت  شکمباره طمعکارو حریص و زنباره نمود یعنی سواری گرفتن به
  معنی واقعی کلمه .  .
    :

  یک فرد ایرانی ۳۰ – ۳۵ ساله در حالیکه کالسکه
  نوزادش را در یک دست و  دختر خردسالش رادر دست دیگر دارد بهمراه همسرش وارد مرکز
  خرید سیتی سنتر محله دیره در شهر دبی میشود .این مرکز خرید جزو قدیمیترین وشلوغ
  ترین مراکز خرید شهر دبی بخاطر تنوع اجناس و وجود فروشگاه های چند ملییتی متععدد
  میباشد .یکی از این فروشگاه های زنجیره ای همان فروشگاه وولوورت مشهئر انگلیسی است
  که همواره مملو از مشتریان است .فروشندگان انگلیسی با چرب زبانی خاص انگلیسیشان
  مردم را براحتی به تله میاندازند . در جلودرب این فروشگاه همواره چند فروشنده بسیار
  زیبا رو وبسیار خوش اندام با لباسهای چسبان خود که در زیبایی و موزونی اندام با
  اوورسولا آندرس وجین مانسفیلد رقابت میککند با طنازی وکرشمه انگلیسشان پاتوقی برای
  مشتریان تصویر بردار هستند . هنگامیکه این فرد ایرانی به درب ورودی این فروشگاه
  میرسد بناگهان دود از کله اش بیرونمیزند هوش وهواس خودرا از کف میدهد .و انگار نه
  انگار زن و بچه ای دارد . بناگهان کالسکه بچه شیر خواره خودرا رها کرده  دخترش را
  بکناری میزند  و در حالیکه همسر بینوایش نظاره گر ماجراست این فرد ( شریف ) با حرص
  و و لع خاص ایرانیش که هیچ بوویی ونشانی از انسان بودن در آن مشاهده نمیشود و در
  حالیکه هزاران مشتری هاج وواج ناظر بر شیرینکاری این فرد  ( شریف ) هستند خودرا با
  دست پاچگی به این زیبا روین رسانده با انگلیس دست و پا شکسته لش میگوید   ( اسکیوز
  می   پیکچر پکچر ).وی در حالیکه هوش وهواس خودرا کاملا از دست داده به هر طریق ممکن
  میخواهد تلفنی آدرسی از این زیبا رویان اخذ کند که سر بزنگاه مدیر فروشگاه ضمن  با
  خبردارشدن از ماجرا ی این آقای ایرانی (عزیز ) خودرا به محل رسانده این فرد ربا
  فضاحت و آبرو ریزی کاملا از محل دور میکند .کودک خردسال در کالسکه نعره میزند .دختر
  خردسال خودرا به دامان مادر بینوایش چسبانده وهمسر بدبختش با حقارت و سر افکندگی در
  گوشه ای مخفی شده است . نه شرف نه حیثیت نه معرفت نه شرافت نه آبرو نه انسانیت 
  یدبخت خودت اگر آبرونداری آبروی زن بیچاره و دو کودکت را نگه دار. نا سلامتی می
  خواهی اینها را به جامعه تحت انقیاد یکمشت آخوند بیهمه چیز بزرگ کنی نه وجدان نه
  شرافت .همه چیز به پایین تنه ختم میشود .بعد هم همین فرد با آخوندای بیهمه چیز جاکش
  هم صدا میشود و شعار ما ایرانی با فرهنگ هستیم را سر میدهد . همه اش قمپوز الکی
  .یکمشت  افراد بی هویت بی شخصییت که می خواهند با شعارهای کشکی تمامی خصیصه های
  کثیفشان را به کمک آخوندهای بی همه جیز جاکش ما ستمالی کنند ..یک مشت هفت خط نامرد
  اما بسیار بزدل و ترسو که شجاعتشان در حد همین آبرو ریزی و خودرا به فروشندگان نشان
  دادن خلاصه میشود که مردانگی را فقط در محدوده زیر ناف میبینند یعنی همانی که
  آخوندای مادر جنده میخواهند  ؟ چون بدینگونه است که با سردادن شعارهای کشکی ودر وقت
  مناسب که آخوندها مصلحت دیدند میتوان بر یک ملتی سوار شد و آنهارا ذلیل کرد  و آنرا
  تبدیل به امتی بی هویت  شکمباره طمعکارو حریص و زنباره نمود یعنی سواری گرفتن به
  معنی واقعی کلمه .  .

 • Bahtia_123

   

  http://holycrime.com/CrimeDoc60.aspاین
  آقای حجت الاسلام و المسلمین در خانه خدا مشغول لواط است . حالا آقای خدا کجا تشریف
  داشتند که اجازه دادند در خانه اش چنین بی ناموسی هایی صورت بگیرد داستان دیگری است
  .
  این آقای حجت الاسلام و
  المسلمین برای اینکه زانوی مبارک شان هنگام لواط خدای نکرده صدمه ای نبیند عمامه
  مبارک شان را پیامبر گونه در آورده اند و زیر زانوی خودشان گذاشته اند تا این عمل
  انقلابی – اسلامی شان را راحت تر انجام دهند .
  بعید نیست فردا پس فردا این آقای
  حجت الاسلام و المسلمین ؛ وزیری ؛ وکیلی ؛ استانداری ؛ نماینده مجلسی بشود و به
  مقام عظمای آیت اللهی هم ارتقا پیدا کند .
  این ویدیو را ببینیدو بر بیچارگی
  ملت ما بگریید

 • Sahameddinghiassi

  چگونه شیادان در پس مردم عادی
  پنهان شده مردم عادی را سپر بلای خود می سازند.

   

  یک کارگر فلسطینی با یک کارگر
  اسراییلی چه کینه ای میتواند داشته باشد هردوی آنان بایست کار کنند وبا زحمت لقمه
  نانی بدست آورند. آنان نه غارتگر بوده اند و نه کینه ورز ولی سیستم برای غارت به
  آنان نفرت تزریق میکنند تا آنان بجان هم بیفتند و خودشان غارت کنند. مگر شیادان
  عرب که سوار ماشین ساخته شده از تلا میشوند حق ملتهای خود را غارت نمیکنند. ما مردم
  عادی را آنان آدمک کرده اند تا خودشان خوشه چینان سرمایه های ملی ما باشند. مگر این
  شیخ سعودی و یا سایر شیخان مثلا مسلمان نیستند که میلیاردها دلار سرمایه های ملی
  مارا دزدیده اند و بنام های کثیف خود در بانکهای بقول خودشان کافرستانها خوابانیده
  اند  جوانان مارا گول میزنند به نام بهشت
  واهی که در آنجا حوریان همیشه باکره در انتظارشان نشسته اند به میدانهای نبرد
  میفرستند و خودشان در کنار دلبران فتان بین المللی به عیش نوش می پردازند و کودکان
  مسلمان در فلسطین حتی آب ندارند که خودشان را تمیز کنند. آنان همه تقصیرها را گردن
  یهودیان می اندازند و آتش کینه و نفرت را بلند میکنند. مگر یک دانشجوی اسراییلی یا
  یک دانش آموز اسراییلی با یک دانشجوی فلسطینی یا دانش آموز آن کشور چه برخورد
  منافعی دارند که بایست باهم دشمن باشند. همانطوریکه هیتلر باری کاریها شوم خود پشت
  آلمانی ها مخفی شد تا مردم را به کشتارگاه ها بفرستد و بنامهای واهی بیگناهان را قربانی
  کرد. بیش از ۵۰ میلیون نفر قربانی افکار ابلهانه و غارتگریهای اطرافیان او شدند.

   

  انسانهای بد همه جا هستند ولی
  نبایست ما گروهی رامحکوم کنیم برای اینکه تعدادی انسان های بد در پشت آن گروه
  پنهان شده اند. درست مثل نفرت بین سیاهان وسفیدان که تعدادی انسان سفید بدخو و بد
  سیرت پشت همه سفیدها پنهان شده اند تا برده داری کنند. مگر حتی خود همان رهبران یا
  پیشوایان سیاه آفریقایی مردم خود را به دلالان برده داران نفروختند؟

  مردم طبقه متوسط و فقیر نگذارید که
  شیادان پشت شما پنهان شوند و شما را سپر بلا قرار دهند. اگر مردمان عادی با هم
  متحد شوند شیادان دینی  ملی محلی
  کشوری  اجتماعی و سیاسی نمی توانند برای
  غارت مردم مارا بجان هم بیاندازند.

   

  رهبران دزد فاسد غارتگر برای غارت
  سرمایه های ملی در باندهای بین المللی عضو هستند و سرمایه های ملی مارا که بایست
  صرف تحصیلات  رفاه درمان ایجاد کار شود می
  ربایند وبنامهای خودشان در بانکهایی میگذارند که بدست سرمایه داران عظیم شان و
  دزدان کلان گردانیده میشود. و بما گلوله های خریداری شده را هدیه میدهند مگر همین
  اینان نبوده اند که بدست ما خراسانیان 
  افغانان آریانا ها تفنگ دادند تاهمدیگر را قتل عام کنیم وبرادر کشی راه
  بیندازیم.  آنان با داشتن سرمایه های انبوه
  تعدادی از خود مارا بصورت آدمک ها مغز شویی کرده به جان همه ما میاندازند و خودشان
  در حمامهای بلور و ساخته شده از عاج غسلهای جنابت میکنند چرا خودشان برای همخوابگی
  با حوریان بهشتی جلوی گلوله ها نمی روند؟ تا کشته وشهید شده به بهشت بروند آنان
  حوریان زمینی را درو میکنند و بما وعده حوریان بهشتی میدهند.

   

  مشگل است که باور کنیم که آنان
  اعتقادی به دینها داشته باشند آنان از دینها به عنوان حربه برای نابودی ما طبقه
  متوسط و فقیر سو استفاده میکنند. سخت است که باور کنیم که این شیخان سوار ماشینهان
  ساخته شده از تلا به حضرت محمد یا قرآن و یا حتی خدا اعتقادی داشته باشند.  آنان این اطاعتها و اعتقادها را برای ما
  میخواهند و خودشان از این ایمانها آزادند. زیرا در حقیقت عکس آن عمل میکنند. زیرا اصراف
  و دزدی و غارت رشوه خواری در اسلام حرام است یا نه؟

  ما عوض مبارزه باهم که آنان
  برایمان برنامه ریزی کرده اند بایست با خود شیطانها مبارزه کنیم نه بامردمی با
  فرهنگی دیگر و یا دینی دیگر که آنان هم مثل ما اسیر همان شیطانها هستند. آنان هم
  مثل ما آدمک شده به آنان هم نفرت و دروغ و کینه های شتری تزریق شده است.  بیایید با پایان نفرتهای ساختگی دست شیادان
  باهم متحد باشیم و ریشه ظلم وفساد را برکنیم. یک درصدیهایی که سرمایه های ملی را
  در اختیار گرفته خونهای مارا می مکند وبجایش به ما نفرت و بی تفاوتی ظلم و فساد
  خودشان را تزریق میکنند تا ما آدمکهای آنان شده برای منافع آنان همدیگر را از بین
  ببریم.  بیدار شوید.