بایگانی نویسنده: امیر ارژنگ

گزارش تصویری پروفسوری از آریزونا از افغانستان زیبا و درخشان پیش از طالبان۲

کشورهای جهان یا اسلام زده اند که تاریخ درخشان خود را فراموش نموده و در چنگال طالبان ها، داعش ها، و دیگر جنایت کاران اسلام اسیرند و به دوران اولیه اسلام و وحشیگری اعراب باز گشته اند. و یا کشورهای دیگر که خرد و منطق راهگشای کار آنهاست و به سرعت در جاده ترقی و پیشرفت افتاده و شتابان به جلو می روند.

کودک چهار ساله ای که از داعش می آموزد تاگردن مادر خود را قطع کند۵

گزارش روزنامه دیلی میل روزنامه دیلی میل در شماره سه شنبه ۶ مرداد ۹۴ گزارشی دارد از نحوه دستگیری پیروان زردشتی گروه ایزدی در سوریه و چگونگی آموزش آدم کشی به کودکانشان و فروش بعدی آنان در بازارهای عراق و سوریه. این سرگذشت دردناک یک خانم زردشتی است که با فرزندانش اسیر داعش شد.

گوش کردن به آهنگهای موزارت موجب افزایش و گستردگی حافظه می شود۱

آهنگ و خنیاگری در ایران باستان آهنگ و موزیک موجب ایجاد شادمانی ونشاط انسان، و دوام و ایستادگی او در برابر مشکلات می شود. این موضوع چند هزار سال تاریخ گذشته کشورمان و از مهمترین مُهرنگاره‌های خنیاگری (موسیقی) در جهان است که در «تپه چغامیش» دزفول برجای مانده و در سالهای ۱۹۶۱-۱۹۶۶ میلادی، یافت شده است.

بشر خرابکار طبیعت زیبا و دست نخورده را به لجن زاری متعفن و بدبو تبدیل کرده است۲

طبیعت دست نخورده طبیعت دست نخورده یعنی طبیعتی که پای انسان دو پا بدانجا نرسیده بس زیبا و شگفت انگیز است. این گفتار انسان هایی است مانند کوه نوردان، و مکتشفین علوم طبیعی است که در دامنه دشت و کوهها به کاوش و تجسس می پردازند. بخشهایی از آلاسکا و نقاط قطبی نیز که پای بشر بدانجا نرسیده بر این زمره اند.

در افغاستان زنی رابه زور وادار کردند با مردی که بدو تجاوز کرده بود ازدواج کند۳

زن در جامعه انسانی در کشورهایی که برای انسانیت ارزش قائلند و بوی آدمیت به مشام می رسد،هرزن، و یا مرد، یک واحد انسانی و دارای حق و حقوقی برابر و مساوی تک تک انسان های دیگر است.به گفته دیگر، انسانها سوای شغل، نوع جنسیت، باور و اندیشه سیاسی و یا مذهبی، با یکدیگر در یک ردیف جای گرفته از هم جدا نیستند.

ملای عربستان پس از شکنجه، زجر و تجاوزهای پی در پی دخترک ۵ ساله اش را به قتل رسانید۳۷

تجاوز آخوندها به دختران شوربختانه آخوندهاو ملاهای مذهبی نه تنها دست از سر ناموس مردم بر نمی دارند، بلکه در هرفرصتی به چشم چرانی و در تنگنا قرار دادن آنان می پردازند، گهگاهی نیزبر دختران خود و نزدیکانشان نیز چشم طمع دوخته، و آنان را مورد اذیت و آزار جنسی قرار می دهند.

چه میزانی از مردم جهان به نظریه تکامل باور دارند، و یا آن را رد می کنند؟۱۳

تکامل یا فرگشت دگرگونی در ویژگی های انسان، جانوران، گیاهها و یا تغییرات در اجسام طبیعی مانند سنگواره ها که با گذشت زمان رخ می دهد و ویژگی های ساختاری، بیوشیمیایی، و رفتاری آنان را تغییر می دهد، تکامل یا فرگشت نام دارد.