آقای میرحسین موسوی شمابه مردم وابسته اید یانظام مقدس جمهوری اتان؟ ۱

آقای موسوی، خواهشمندیم به نکات زیرتوجه وبه پرسش های آن برای روش شدن اذهان عمومی توضیح دهید

آقای موسوی، خواهشمندیم به نکات زیرتوجه وبه پرسش های آن برای روش شدن اذهان عمومی توضیح دهید

آقای موسوی، خواهشمندیم به نکات زیرتوجه وبه پرسش های آن برای روش شدن اذهان عمومی توضیح دهید:

شما به خوبی می دانید که دراین به اصطلاح انتخابات (درحقیقت انتصابات) بیشترمردم به خاطر نفرت داشتن از رژیم چه درداخل ویابیرون ازایران کم ترین حضور راداشته اند. آنچنان که گفته می شود تنها ۱۵٪ مردم شرکت نمودند. گرچه برنده این انتخابات شمایید ولی چرا دروغگویی رژیم را تکرارمی کنید.؟ زیرا حضورگسترده وپرشوری درانتخابات ۲۲ خرداد آنچنان که شما ادعاکرده ایدنادرست است.

وانگهی این انقلاب به یغمارفته بوسیله آخوند و بادآورده برای شماکه آن را نظام مقدس اسلامی وهمسرتان انقلاب کبیراسلامی می نامد، تاکنون جزبدبختی، بی چارگی، عقب ماندگی، کشتار، جنایت، وبی آبرویی برای کشورومردم مانداشته است. ماجمهوری اسلامی را باپوست، گوشت و خون خود دیده ایم، لمس، و تجربه کرده ایم. بنا به گفته ای؛ آزموده را دو باره آزمودن خطاست.

آقای موسوی، کاری که این رژیم کرد، سپردن مردم وکشورما بدست چند میلیون آخوند، فرصت طلب، بیکاره عقب مانده، وبسیاری ازشارلاتان وحقه بازهای کوچه و بازار است. شما خودتان کہ درجوانی حتی خواب پستی بیشر از یک کارمندی عادی ومعمولی دراجتماع نمی دیدید، ناگهان یک شبه فقط به خواست خمینی جنایتکاربه نخست وزیری رسیدید و کارنامه سیاهی ازخود به جای گذاشتید. اکنون هم می خواهید با آن که هم اکنون موجب کشتار و دستگیری دهها هزار نفرازمردم به ویژه جوانان ما شدید، بازهم جمهوری کشتارگراسلامی را به خورد مردم دهید. جمهوری که با زمان به پیش نمی رود، و به دوران بربریت ۱۴۰۰ سال پیش وابسته است.

همسر شما نیز که شانسی برای دست یافتن به کار وپیشه نان و آبداری نداشت، بدون آن که باچراغ قرمزی روبرو شود، به دانشگاه رفت، کاروشغل هایی برای خود دست وپا نمود که بکلی شایستگی و دانش آن را نداشت.

برای نمونه هنگامی که ایشان به گزارش گر بی بی سی می گوید همان گونه که فاطمه زهرا پا به پای شوهرش در فعالیت اجتماعی شرکت داشت، ایشان برای آزادی زنان پا به پای نی‍زشما تلاش می کند، والگوی کار خود را حضرت فاطمه زهرا می داند، ازدو حال خارج نیست یا ایشان بسیار فرصت طلب است ومی خواهد همانند ۱۴۰۰ سال گذشته همچنان مردم را در بی خردی و بی سوادی نگه دارد، ویا آن که بسیار بی سواد ونادان است. گویا ایشان ازمتن قرآن به ویژه سوره النساء درباره زنان آگاهی ندارد.

آقای موسوی، چرا و به چه دلیل شما که فقط درشمارش آراء خود با آقای احمدی نژاد اختلاف دارید ولی هردوی شما وابسته به رژیم مرگبار آخوندی هستید، چند میلیون مردمی که عموما سوای شماری انسان های خود فروخته ویا ناآگاه برای رفع شر ازاین رژیم به پا خواسته اند، دستاویز وبازیچه هوسهای خود ساختید، وموجب دستگیری، کشتار، وشکنجه آزارآنان شدید.؟

شما در خانه خود به بست نشستید ولی مردم بی گناه را به دست جلادها چون سعید مرتضوی سپیردید. پس تفاوت شما با آقای خاتمی که مردم وکشورمارا به بیراهه کشاند وبه مردم و کشورمان خیانت کرد چیست.؟ا اگر شما اجازه خروج نداشتید، می توانستید مردم چند میلیونی را به گرد خانه خود بیاورید.

آقای موسوی، ما درگذشته هم به شما گفته ایم، شما هم اکنون بهتراست یکی ازدو راه زیر را برگزینید، یا بامردم باشید، مانند حماسه آفرینان تاریخ کشورمان چون یعقوب لیث، ستارخان، وباقرخان، باآنان همکاری کنید و تلاشتان برای به دست آوردن و برگزاری یک رژیم مردمی بدون دخالت دین، وآخوند باشد، ویا هم چنان درچمبره رژیم باقی بمانید. ولی خواهشمندیم بیش از این مردم رابه بیراهه نکشانید.

 • fili rousi dar otagh jahan

  ​​​​​​​منابع اطلاعاتی: کره شمالی نفت خود را از روسیه می‌خرد

  http://www.dw.com/fa-ir/

  گزارش خبرگزاری سپاه از تظاهرات تهران
  http://www.iranpressnews.com/source/210508.htm
  فارس گزارش داد: امروز در مقابل دانشگاه تهران تجمعاتی برپا شد
  که برخلاف دیگر تجمعات در شهرهای مختلف که بیشتر در اعتراض به وضعیت معیشتی
  و در اعتراض به گرانی بود، بیشتر رنگ و بوی سیاسی داشت. در این تجمع به
  هیچ عنوان شعاری در اعتراض به گرانی سر داده نشد و شعارها بیشتر با مضامین
  سیاسی و ساختارشکنانه از جمله «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران»، «مرگ بر
  روسیه»، «دانشجو می‌میرد ذلت نمی پذیرد» و شعارهایی تند علیه مسئولان نظام
  است. این درحالیست که بنا بر گفته قبلی مسئولان، هیچ مجوزی برای برای این
  تجمعات صادر نشده است.

  مردم ایران میدانند مقصر اصلی روسیه و هزینه نگاه داری و تر و خشک عربهای فاشیست شیمیایی و تروریست تحت کنترل ان برای مردم ایران است
  گرانی ، بیکاری ، عدم توسعه ، زن ستیزی ، ضدیت با آزادی و حقوق اجتماعی همه از این بردگی برای روسیه و خدمتکاری برای اعراب بی چشم و رو است
  روشنفکران ، رهبران ، سیاستمداران ، اپوزیسیون ایرانی مثل بسیاری از رهبران غربی چشم شان را به روی این حقیقت که روسیه مادر بی ثباتی ، جنایت ، تروریسم ، شیمیای ، اتمی ، موشکی ، تهدید تمدن و دموکراسی در جهان است , بسته اند