فرار مجتبی قوچ از طویله علی گدا (معروف به علی بابا رئیس چهل دزد) ۳

دو شب پیش، قوچ بسیار وحشی و شاخ زنی به نام مجتبی، توانست از طویله علی گدا فرارکند. گویا آقای انگلی نژاد که به دستور ولی وقیح برای دادن کاه و یونجه به طویله رفته بود، فراموش کرده که درب طویله را محکم ببندد.

علی گدا ولی وقیح باشنیدن این رویداد، بسیار نگران و ناراحت شد. اوبه این قوچ شاخ زن زشت و بسیار وحشی دلبستگی و علاقه فراوانی داشت. زیرا درندگی و شاخ زنی این جانور خپل چاق و بد ترکیب بی شباهت به سبعیت و کشتارگری خود وی نیست.

 مجتبی خامنه ای مانند قوچ وحشی بیابانی، به لت و پارمردم بی گناه و بی دفاع می پردازد.

مجتبی خامنه ای مانند قوچ وحشی بیابانی، به لت و پارمردم بی گناه و بی دفاع می پردازد.

شدت ناراحتی علی گدا تا آن جا بود که تا بامدادان به دور خود می چرخید، دم تکان می داد، به همه کس شاخ می زد، ناله و خس خس می کرد، و مانند کبوتربق بق و بوق بوق سر می داد.

بامداد دیروز علی گدا با نعلین خود چهره گربه چنگ زده انگلی نژاد را نشانه گرفت، و چند خراش دیگر بر آن وارد نمود.

انگلی نژاد همان گونه که سنگدل و بی حیاست، با یورش قوچ وار علی گدا تنها بازمانده کمی از چهره قابل رؤیت خود را از دست داد و علاوه بر سیرت زشت، مانند جذامی ها؛ به کلی به زشت صورتی نیزآراسته شد.

برای آن که خوانندگان گرامی به پیشینه بد این قوچ ناسازگار پی ببرند، به نحوه عملکرد او در نزدیک به سه ماه گذشته می پردازیم:

این قوچ به خواسته علی گدا ۸۰ روز پیش به همراهی شماردیگری از قوچ های معروف به هویجی، و تعدادی قوچ وحشی دیگر از قصاب خانه و میدان مولوی، امامزاده داود، بی کله های جوادیه، و قوچ های شاخ زن حسن رذل الله، از طویله هایشان به سوی خیابان های تهران رها شدند، و باشاخ های زهر آگین خود به میان مردم بی گناه افتادند، و چندین هزار نفراز بانوانان، و جوانان رابا شاخ های خود، زخمی و لت و پار کردند.

علی گدا صاحب و اداره کننده این قوچ ها، به جای آن که آنان را به طویله های خود برگرداند و محکم ببندد که دیگراین چنین جنایت نکنند، دستور داد که به آن ها آذوقه و گندم و جوی بیشتری بدهند.

اتل متل خبرنگارما دریافت که ولی وقیح با تلاش های خستگی ناپذیر دو روزه اش، هنوز نتوانسته قوچ فراری خود را بازیابد.

یکی از دلیل های بزرگ این ناتوانی آن است که مجتبی قوچ بسیار وحشی و کنترل نا پذیر است. از این روی، ولی وقیح از سفارت اسپانیا کمک خواست تا با فرستادن یک ماتادور (گاوباز) بتوانند ای قوچ بیابانی را به طویله اش بازگردانند.

خبرنگارما در گفتگو با مردم دریافت که بیش از ۹۰۰ نفر بر اثریورش وحشیانه قوچ ها جان باختند.

در این جا فقط به ذکر نام چند تن از این کشته شدگان می پردازیم:

سهراب اعرابی، ندا آقاسلطان، مسعود خسروی، مصطفی غنیان، اشکان سهرابی، ندا اسدی، بهزاد مهاجر، محسن انتظامی، فاطمه براتی

برای دیدن لیست کامل قربانیان حمله مجتبی قوچ و دیگر قوچ های همکارش، به این جا کلیک کنید.

 • دمت گرم دداش حال دادی

 • دمت گرم دداش حال دادی

 • دمت گرم دداش حال دادی

 • دمت گرم دداش حال دادی

 • A.A

  لعنت به تو خاک بر سرت خیلی خری ،گاو وحشی

 • جومونگ

  بروازاثاثیه همه شون تاب بخور البته اگر اجازه به تو بدهند هاهاها

 • جومونگ

  بروازاثاثیه همه شون تاب بخور البته اگر اجازه به تو بدهند هاهاها

 • جومونگ

  بروازاثاثیه همه شون تاب بخور البته اگر اجازه به تو بدهند هاهاها

 • جومونگ

  بروازاثاثیه همه شون تاب بخور البته اگر اجازه به تو بدهند هاهاها