آقای موسوی چرا می گوئید آقای احمدی نژاد رای نیاورده؟ لطفاً به گزارش ما نگاه کنید ۱۵

آقای موسوی بی خود و بی جهت اصرار می کند که احمدی نژاد این بچه معصوم ناقص الخلقه رای نیاورده

آقای موسوی بی خود و بی جهت اصرار می کند که احمدی نژاد این بچه معصوم ناقص الخلقه رای نیاورده

اکنون بیش از دو ماه می گذرد که شما و دیگرمردم کشورمان پایشان توی یک کفش کرده اید و اصرار دارید که مرغ یک پا دارد، وآقای انگلی نژاد رای نیاورده و نمی تواند رئیس جمبول ممبول ایران باشد، و بهتراست به همان شغل شاگرد کله پزی پیشین خود بازگردد.

خدا را خوش نمی آید که شما این قدر به دست و پای این طفلک بی زبان که گربه همسایه صورتش را این چنین بد ریخت کرده، بپیچید و او را اذیت کنید.

پیش بینی می شود امسال نزدیک به ۱۲ میلیون از امت همیشه پلو خور و حاضر درکوپن گیری، در این تئاتر و نمایش کمدی تراژدی ولی وقیح شرکت داشته اند.

در این رابطه، اتل متل گزارش گر ما در این مدت بیکار ننشسته و طی مطالعات وبر رسی شبانه روزی، جزئیات دستاوردهای خود را به شرح زیر به آگاهی اتان می رساند:

همان گونه که می دانید خلیفه اعظم ملا علی نان خامه ای معروف به علی گدا یا علی بابا رئیس ۴۰ دزد، که مملکت ایران را ارث پدری خود و امام مجعول به شماره شناسنامه ۱۲ صادره از نجف و مقیم فعلی چاه چندخران نزدیک قم می داند، شماره رای خود را به نیابت امت کذب الله و قداره بندان راه امام، ۱۵ میلیون رای می داند، نه یک رای.

به ویژه این که آقای انگلی نژاد، منیژک و حتی سوگولی حرمسرای ولی وقیح به شمار می رود، و ولی وقیح در انتصاب ایشان حق بزرگ و ازمالکیت ایشان در رای دادن است.

از سوی دیگر، رای هرکدام ازیال و کوپال های ولی وقیح مانند آیت الله مسواک یزدی، آیت الله محمد یزدی، آیت الله فشفشه ای ( معروف به اژه ای)، و یا ۴۰ دزد چماق داران، (یا به گفته ای جماران،) به حساب و بر آورد همه قداره کشان، و مفت خوران میدان های جنوب شهر، حوضچه های طهارت و زیر شکمی قم و تبریز، ویا فرستاده حسن رذل الله، یک میلیون رای به شمار می آید نه یک رای.

بنابراین، در سر شماری و شمارش رای که دو ماه پیش در طویله مجتبی قوچ فرزند بزرگ غارت گر ولی وقیح انجام پذیرفت نتایج رای گیری زیر به دست آمد:

۱- ولی وقیح ۱۵ میلیون رای

۲- ۴۰ دزدان مرکزخلافت ۱۰ میلیون رای

۳- امام مجعول شماره ۱۲ ۱۰ میلیون رای (باید دانست که طبق نظریات آقای انگوری نژاد، امام مجعول با شناسنامه شماره ۱۲، به ایشان محبت و دوستی بیشتری دارند، تا به ملا علی گدا ولی وقیح

۴- گشنیز خانم (همسر) ۱ رای

۵- کلپک خانم (دختر ) ۱ رای

۶- گربه همسایه انگوری نژاد ۱ رای

۷- آکله خانم کلفت همسایه دست راست ۱ رای

۸- شناسنامه مردگان و غایبین ۱۲۷۰۰رای

۹- ستاد کاسب کاران (پاسداران) ۱ میلیون رای

۱۰- سرداب جعفری، و سایر سرداب ها ۳۱۹ رای

۱۱- هویجی ها ۹۱۴ رای

جمع رای های آقای انگوری نژاد ۳۵،۰۱۳۹۳۷ رای

با توجه به این شمارش آرا می توان گفت که آقای انگوری نژاد با رای بیشتری به ریاست جمبول و ممبول ایران منصوب شده است.

 • Cheghadr harfhayeh jazabi

 • Cheghadr harfhayeh jazabi

 • Cheghadr harfhayeh jazabi

 • Cheghadr harfhayeh jazabi

 • honey

  your acount is realy really ridiculous ,your literature is unbearable

 • nazi

  kash faghat ye kam be fekr keshvaremun budim
  yani 4 sal mikhaym tamame enerzhi mun ro faghat baraye moghabele kardan bezarim

 • nazi

  kash faghat ye kam be fekr keshvaremun budim
  yani 4 sal mikhaym tamame enerzhi mun ro faghat baraye moghabele kardan bezarim

 • nazi

  kash faghat ye kam be fekr keshvaremun budim
  yani 4 sal mikhaym tamame enerzhi mun ro faghat baraye moghabele kardan bezarim

 • فرنیا

  چشم بندی های خ.ر و پادویش ا.ن (خ.ر=خامنه ای رهبر و ا.ن= اجمدی نژاد)
  خ.ر با پایفشاری به اینکه ا.ن بایستی دست نشانده اش باشد چند آرمان را پی گیری کرد زیرا او میدانست که اگر موسوی را بپزیرد فشارهای بر او فزونی میگیرد تا ولایت فقیه را سرنگون سازند!!! اگر یادتان باشد پیش از این گزینشها بسیاری از درون و بیرون انگشت بر ولایت فقیه گزاشته بودند و خواهان سرنگونی این ولایت بودند ولی با رای دزدی و نابکاری انگشتها را از روی خودش برداشت و بر روی ا.ن گزاشت و میبینید این کارش گرفت و همه در پی رای خودشان میدویدند و کشته میشدند و بزندان میرفتند…
  اکنون بنگرید که اگر موسوی بجای ا.ن بر سرکار میامد چه میشد؟
  آیا مردم در آسایش بودند؟
  آیا موسوی با خامنه ای در میافتاد یا دستش را میبوسید و همانند خاتمی با لبخند در راه اهریمنان گام برمیداشت؟
  آرمان دیگر خ.ر همراه شدن و همراه کردن دیگر سازمانها با ولایتش بود و آنان را وا داشت تا از این آرمان ولایت پدافند کنند و نگر و دیدگاه دیگرش، همراهی موسوی و کروبی چه ناخواسته که بدرستی آگاهانه بود بر آن شدند تا دلاوران و آزادگان را تار و مار کنند که تا اندازه ای هم اینکار را کردند و بیشتر کسانیکه در پی سربلندی ایران و ایرانیان بودند را یا فراری دادند یا کشتند و بدار کشیدند یا با زور گوش بفرمان خودشان کردند و دیگر اینکه با این نمایش به ایرانیان نشان دادند که هیچگونه نیرویی در برابر آنها کارساز نیست و بسیاری را دلسرد کنند و بگفته ای درخت سبزشان را زرد و خوار کنند ولی اکنون ا.ن انگشت مردم را با نیرنگهایی بچگانه میخواهد از روی خودش بردارد و دوباره بر خ.ر بگزارد بدینگونه که با نمایشهایی در سخنرانیها و کفتکو در سدا و سیمای خودشان گونه ای وانمود کند که با مردم است و این زورگوییها و بگیر و ببندها از سوی او و دستنشاندگانش نیست و هر چه هست از سوی اربابش که بازور و ترفند آنرا بر جایگاه کنونیش نهاده انجام میدهد انگار یادش رفته که مردم را خس و خاشاک نامید و دستور سرکوبیها را میداد… ولی براستی اینها نمیخواهندبدانند که مردم ایرن بسیار باهوشتر از این سخنانندو تنها در دوره پاییزی بسر میبرند و برگریزان شده اند ولی چرخ گردون چنین نخواهد ماند و این درخت تنومند دوباره جوانه میدهد و برگهای سبز دیگری را میرویاند…
  آرزومندیم اینبار مردم با نیروی راستین مردمی کشوری و آرمانها و فرهنگ ایرانی با این اهریمنان گجستک به ستیز برآیند زیرا براستی تنها برانداز این اهریمن پلید و پلشت همان آرمانهای نیاکان و بزرگانمان است
  یا بایستی ایرانی بمانیم یا مسلمان زیرا این اهریمنان با این دو دستگیها زنده خواهند ماند
  با مهر: فرنیا در پاسداران فرهنگ ایران
  پاینده ایران بزرگ و آزادگان

 • فرنیا

  چشم بندی های خ.ر و پادویش ا.ن (خ.ر=خامنه ای رهبر و ا.ن= اجمدی نژاد)
  خ.ر با پایفشاری به اینکه ا.ن بایستی دست نشانده اش باشد چند آرمان را پی گیری کرد زیرا او میدانست که اگر موسوی را بپزیرد فشارهای بر او فزونی میگیرد تا ولایت فقیه را سرنگون سازند!!! اگر یادتان باشد پیش از این گزینشها بسیاری از درون و بیرون انگشت بر ولایت فقیه گزاشته بودند و خواهان سرنگونی این ولایت بودند ولی با رای دزدی و نابکاری انگشتها را از روی خودش برداشت و بر روی ا.ن گزاشت و میبینید این کارش گرفت و همه در پی رای خودشان میدویدند و کشته میشدند و بزندان میرفتند…
  اکنون بنگرید که اگر موسوی بجای ا.ن بر سرکار میامد چه میشد؟
  آیا مردم در آسایش بودند؟
  آیا موسوی با خامنه ای در میافتاد یا دستش را میبوسید و همانند خاتمی با لبخند در راه اهریمنان گام برمیداشت؟
  آرمان دیگر خ.ر همراه شدن و همراه کردن دیگر سازمانها با ولایتش بود و آنان را وا داشت تا از این آرمان ولایت پدافند کنند و نگر و دیدگاه دیگرش، همراهی موسوی و کروبی چه ناخواسته که بدرستی آگاهانه بود بر آن شدند تا دلاوران و آزادگان را تار و مار کنند که تا اندازه ای هم اینکار را کردند و بیشتر کسانیکه در پی سربلندی ایران و ایرانیان بودند را یا فراری دادند یا کشتند و بدار کشیدند یا با زور گوش بفرمان خودشان کردند و دیگر اینکه با این نمایش به ایرانیان نشان دادند که هیچگونه نیرویی در برابر آنها کارساز نیست و بسیاری را دلسرد کنند و بگفته ای درخت سبزشان را زرد و خوار کنند ولی اکنون ا.ن انگشت مردم را با نیرنگهایی بچگانه میخواهد از روی خودش بردارد و دوباره بر خ.ر بگزارد بدینگونه که با نمایشهایی در سخنرانیها و کفتکو در سدا و سیمای خودشان گونه ای وانمود کند که با مردم است و این زورگوییها و بگیر و ببندها از سوی او و دستنشاندگانش نیست و هر چه هست از سوی اربابش که بازور و ترفند آنرا بر جایگاه کنونیش نهاده انجام میدهد انگار یادش رفته که مردم را خس و خاشاک نامید و دستور سرکوبیها را میداد… ولی براستی اینها نمیخواهندبدانند که مردم ایرن بسیار باهوشتر از این سخنانندو تنها در دوره پاییزی بسر میبرند و برگریزان شده اند ولی چرخ گردون چنین نخواهد ماند و این درخت تنومند دوباره جوانه میدهد و برگهای سبز دیگری را میرویاند…
  آرزومندیم اینبار مردم با نیروی راستین مردمی کشوری و آرمانها و فرهنگ ایرانی با این اهریمنان گجستک به ستیز برآیند زیرا براستی تنها برانداز این اهریمن پلید و پلشت همان آرمانهای نیاکان و بزرگانمان است
  یا بایستی ایرانی بمانیم یا مسلمان زیرا این اهریمنان با این دو دستگیها زنده خواهند ماند
  با مهر: فرنیا در پاسداران فرهنگ ایران
  پاینده ایران بزرگ و آزادگان

 • فرنیا

  دلاورانه بپا خیزیم
  http://en.tackfilm.se/?id=1272238577257RA41
  دلاورانه بپاخیزیم
  برای پاک کردن ایرانمان از لجنزارهای دینبازان که سرشار از آلودگی و گند است – نبایستی به زدودن گنداب بسنده کنیم زیرا همه هوا و پیرامون آنجا سرشار از بوی بد میشود و شالوده بیماری خواهد شد
  در این گنداب آخوندان همانند مگسانی لجباز و سرشار از آلودگیها میباشند
  با مگس کشی کردنها آیا این آلودگیها و بوی کند پاکیزه میشود؟
  بهترین راه این است که نخست راهی برای بیرون راندن این گنداب از تنه میهن و اندیشه مردممان باز کنیم سپس فرهنگ والا و اشویی را همانند آب پاک و روشنی برآن جاری سازیم تا رفته رفته آن لجنزار را به برکه ای زیبا و پاک برگردانیم ولی کوشش و همکاریهای آزادگان و توانمدان و بویژه زمان نیاز دارد
  مردم بیایید کاوه وار بجنگ اهریمنان چیره بر
  ایرانمان برویم..
  .پس از اینکه اژی دهاک (ضحاک) تازشگر فرزندان
  ایران را میکشت و همه فرزندان کاوه را کشت…
  کاوه بدادخواهی برخاست و مردم
  را نخست بسوی شاهزاده فریدون فراخواند و پس از به پادشاهی رساندن فریدون
  بجنگ با اهریمنان چیره بر ایران پرداختند که سزانجام آنها را بزانو
  درآوردند …و اژی دهاک (ضحاک) را به کوه دماوند بستندآرمان
  و فرهنگ ایران است که این اهریمنان را بزانو درخواهد آورد همراه شوید
  ==>>
  آیا ایران سرزمین امامان و امامزادگان است؟ بیشتر بدانیم
  http://www.facebook.com/notes/farzad-behnia-frny/y-yrn-srzmyn-mmn-w-mmzdgn-st-bystr-bdnym/117204664972529

 • فرنیا

  دلاورانه بپا خیزیم
  http://en.tackfilm.se/?id=1272238577257RA41
  دلاورانه بپاخیزیم
  برای پاک کردن ایرانمان از لجنزارهای دینبازان که سرشار از آلودگی و گند است – نبایستی به زدودن گنداب بسنده کنیم زیرا همه هوا و پیرامون آنجا سرشار از بوی بد میشود و شالوده بیماری خواهد شد
  در این گنداب آخوندان همانند مگسانی لجباز و سرشار از آلودگیها میباشند
  با مگس کشی کردنها آیا این آلودگیها و بوی کند پاکیزه میشود؟
  بهترین راه این است که نخست راهی برای بیرون راندن این گنداب از تنه میهن و اندیشه مردممان باز کنیم سپس فرهنگ والا و اشویی را همانند آب پاک و روشنی برآن جاری سازیم تا رفته رفته آن لجنزار را به برکه ای زیبا و پاک برگردانیم ولی کوشش و همکاریهای آزادگان و توانمدان و بویژه زمان نیاز دارد
  مردم بیایید کاوه وار بجنگ اهریمنان چیره بر
  ایرانمان برویم..
  .پس از اینکه اژی دهاک (ضحاک) تازشگر فرزندان
  ایران را میکشت و همه فرزندان کاوه را کشت…
  کاوه بدادخواهی برخاست و مردم
  را نخست بسوی شاهزاده فریدون فراخواند و پس از به پادشاهی رساندن فریدون
  بجنگ با اهریمنان چیره بر ایران پرداختند که سزانجام آنها را بزانو
  درآوردند …و اژی دهاک (ضحاک) را به کوه دماوند بستندآرمان
  و فرهنگ ایران است که این اهریمنان را بزانو درخواهد آورد همراه شوید
  ==>>
  آیا ایران سرزمین امامان و امامزادگان است؟ بیشتر بدانیم
  http://www.facebook.com/notes/farzad-behnia-frny/y-yrn-srzmyn-mmn-w-mmzdgn-st-bystr-bdnym/117204664972529

 • فرنیا

  دلاورانه بپا خیزیم
  http://en.tackfilm.se/?id=1272238577257RA41
  دلاورانه بپاخیزیم
  برای پاک کردن ایرانمان از لجنزارهای دینبازان که سرشار از آلودگی و گند است – نبایستی به زدودن گنداب بسنده کنیم زیرا همه هوا و پیرامون آنجا سرشار از بوی بد میشود و شالوده بیماری خواهد شد
  در این گنداب آخوندان همانند مگسانی لجباز و سرشار از آلودگیها میباشند
  با مگس کشی کردنها آیا این آلودگیها و بوی کند پاکیزه میشود؟
  بهترین راه این است که نخست راهی برای بیرون راندن این گنداب از تنه میهن و اندیشه مردممان باز کنیم سپس فرهنگ والا و اشویی را همانند آب پاک و روشنی برآن جاری سازیم تا رفته رفته آن لجنزار را به برکه ای زیبا و پاک برگردانیم ولی کوشش و همکاریهای آزادگان و توانمدان و بویژه زمان نیاز دارد
  مردم بیایید کاوه وار بجنگ اهریمنان چیره بر
  ایرانمان برویم..
  .پس از اینکه اژی دهاک (ضحاک) تازشگر فرزندان
  ایران را میکشت و همه فرزندان کاوه را کشت…
  کاوه بدادخواهی برخاست و مردم
  را نخست بسوی شاهزاده فریدون فراخواند و پس از به پادشاهی رساندن فریدون
  بجنگ با اهریمنان چیره بر ایران پرداختند که سزانجام آنها را بزانو
  درآوردند …و اژی دهاک (ضحاک) را به کوه دماوند بستندآرمان
  و فرهنگ ایران است که این اهریمنان را بزانو درخواهد آورد همراه شوید
  ==>>
  آیا ایران سرزمین امامان و امامزادگان است؟ بیشتر بدانیم
  http://www.facebook.com/notes/farzad-behnia-frny/y-yrn-srzmyn-mmn-w-mmzdgn-st-bystr-bdnym/117204664972529

 • فرنیا

  دلاورانه بپا خیزیم
  http://en.tackfilm.se/?id=1272238577257RA41
  دلاورانه بپاخیزیم
  برای پاک کردن ایرانمان از لجنزارهای دینبازان که سرشار از آلودگی و گند است – نبایستی به زدودن گنداب بسنده کنیم زیرا همه هوا و پیرامون آنجا سرشار از بوی بد میشود و شالوده بیماری خواهد شد
  در این گنداب آخوندان همانند مگسانی لجباز و سرشار از آلودگیها میباشند
  با مگس کشی کردنها آیا این آلودگیها و بوی کند پاکیزه میشود؟
  بهترین راه این است که نخست راهی برای بیرون راندن این گنداب از تنه میهن و اندیشه مردممان باز کنیم سپس فرهنگ والا و اشویی را همانند آب پاک و روشنی برآن جاری سازیم تا رفته رفته آن لجنزار را به برکه ای زیبا و پاک برگردانیم ولی کوشش و همکاریهای آزادگان و توانمدان و بویژه زمان نیاز دارد
  مردم بیایید کاوه وار بجنگ اهریمنان چیره بر
  ایرانمان برویم..
  .پس از اینکه اژی دهاک (ضحاک) تازشگر فرزندان
  ایران را میکشت و همه فرزندان کاوه را کشت…
  کاوه بدادخواهی برخاست و مردم
  را نخست بسوی شاهزاده فریدون فراخواند و پس از به پادشاهی رساندن فریدون
  بجنگ با اهریمنان چیره بر ایران پرداختند که سزانجام آنها را بزانو
  درآوردند …و اژی دهاک (ضحاک) را به کوه دماوند بستندآرمان
  و فرهنگ ایران است که این اهریمنان را بزانو درخواهد آورد همراه شوید
  ==>>
  آیا ایران سرزمین امامان و امامزادگان است؟ بیشتر بدانیم
  http://www.facebook.com/notes/farzad-behnia-frny/y-yrn-srzmyn-mmn-w-mmzdgn-st-bystr-bdnym/117204664972529

 • Pingback: روباه بزرگ | Siasi Madar()