بورس تحصیلی نداآقاسلطان و خشم ولی وقیح: «جایی که شاه می بخشه ولی علی گدا نمی بخشه!» ۲

به دستور ولی وقیح درب دانشگاه اکسفورد که بی اجازه، بورس تحصیلی ندا آقا سلطان را درست کرده بود، بسته شد

به دستور ولی وقیح درب دانشگاه اکسفورد که بی اجازه، بورس تحصیلی ندا آقا سلطان را درست کرده بود، بسته شد

ما هنوز یادمان نرفته وفراموش نکرده ایم که چه گونه؛ درشش ماهه دوم سال ۱۳۵۷، دولت های بزرگ غربی با زرنگی و تیره دستی انقلاب مردمی کشور ما را به بیراهه کشاندند و برای حفظ منافع کثیف خود با ایجاد لشکر جهل و جنایات به سرکردگی شیطان و جلاد زمان خمینی در برابراتحادجماهیر شوروی، به اسلامیزه کردن منطقه پرداختند.

ما هنوز یادمان نرفته وفراموش نکرده ایم که چه گونه با تبلیغات شبانه روزی رسانه های باختری؛ به ویژه تبلیغات زهر آگین بی بی سی B.B.C, از یک خمینی جنایت پیشه و دیوانه مالیخولیایی که بیشتر به راسپوتین وهیتلر می ماند، برای ما یک قهرمان و ناجی بزرگ و فردی مهربان تر از گاندی، و آزادمنش تر ازدکترماتین لوتر کینگ ساختند. به این هم بسنده نکردند، بلکه به وسیله ایادی خود که هر پنج شنبه بیش از یک سده پیش تاکنون در سقاخانه های سه راه سپه سالار شمع روشن می کردند، توانستند چهره ملکوتی وخدایی خمینی راسپوتین و جلاد تاریخ کنونی ایران را در ماه نیز مشاهده کنند.

ما هنوز یادمان نرفته وفراموش نکرده ایم که چه گونه؛ این دولت های مهربان غربی شیرین خانم عبادی را که احتمالاً یک مسلمان عبادی بوده است تا فردی با سابقه و علاقمندی به حقون انسانی، به عنوان یک بانوی مسلمان برنده جایزه دانستند، باز هم مانند امام امت، بت شکن کنده شکن، به حلق ما فرو کردند. زیرا تا آن جا که تاریخ نشان داده است، اسلام در راه عدالت، مساوات، دادگری، برابری حقوق انسانی هرگز و در هیچ راهی گامی برنداشته است. اسلام دین زور، ظلم، جورشمشر، و کشت وکشتار بوده و هست، و موضع آن هرگز عوض نخواهد شد.

به هر حال، این شیرین بانوی عبادی با اسلحه پرنفوذ و پر قدرت خود به نام جایزه صلح در راه اعتلای اسلام راستین محمدی به پشتیبانی ولایت وقیح شتافتند. روزو شب، گاه و بیگاه، وقت و بی وقت اعلامیه های در محکوم کردن زندان گوآن تنمو و Guantanamo، در تکذیب آمریکای جهانخوار پرداختند.

البته از آن جا که در زندان های ایران شب و روز سوای شلاق پلو و خورش تجاوز به وسیله برادران صادره از کذب الله لبنان و لشکریان حسن رذل الله خبری نیست، بین گونه رفتار جمهوری اسلامی کاملًا بر موازین اسلام بوده و هست.

زلزله بم و یا هرکوفت و مصیبتی که بر این ملت خس و خاشاک وارد آید به دلیل ندادن خمس و زکات می باشد و گرنه ایران یک کشور بهشت برین اسلامی است، و مسلمانان پس از دوره کوتاه مدت که دورانی برای آزمایش قدرت و اسلام دوستی آنان می باشد، به زندگی همیشگی خود در میان حوریان ۶۰ متری و جوی های عسل سبلان وشهسوار رهسپار خواهند شد.

حال، از این بگذریم که باز هم شماری ازاین مسلمانان دو آتشه دایماً نق می زنند که خوردن عسل زیاد موجب گرمی کردن آنان ویا بیماری قند خواهد شد، و این که باآن همه حوریان باکره قد و نیم قد، مردان شبانه روزی چند بار می توانند عرب وارتخم ریزی کنند و برای اسلام راستین به نطفه افشانی پردازند.

البته این مساله نیزبسیار بی اهمیت است زیرا اتل متل خبرنگار ما با چند آفت الله وچخ چخ الاسلام مصاحبه ای داشت. آنان تایید نمودند که الله بزرگ مدینه در این مورد نیز همان گونه که به تنها پیامبر خود محمد ابن عبدالله زور و قدرت شبی بیش از ۶۰ بار آمیزش داده بود، و همیشه پشتیبان آن بود که آن حضرت دفعات زیادی درشب توانایی کامل جنسی داشته باشد، هم اکنون نیز در بهشت درختان تنومندی با میوه ای بسیار پر قدرت تراز وایاگرا viagra برای مردان بارور کرده است که هر میوه آن برای یک هفته هر مرد رافعال می کند و بر سر کار می نشاند.

وقتی گزارش گر ما از سهم زنان مسلمان در این ماجرا پرس و حال نمود، به ایشان یاد آور گردید که برای زنان سوای رضایت و خرسندی مردان بهره ای در نظر گرفته نشده است. به آنان هرچه می رسد باید شکر گزار باشند و به الگوی خود حضرت فاطمه و زینب نگاه کنند وبیشتر به دنبال اشتهای بیشتر نباشند.

ما هنوز یادمان نرفته وفراموش نکرده ایم که چه گونه؛ این دولت های مهربان غربی، سازمان دول متحد را واداشتند که باصدور اعلامیه های آب دوغ خیاری و سراسر کمدی و فانتزی خود علیه دولت الله برزمین جمهوری اسلامی، سه دهه مردم ایران را به بازی به گیرد و به ریش همگان بخندند.

آنگاه ناگهان دست قهرمان فوق بشر و سرتا پاسر شار از دوستی ومهربانی ای به نام مردک اوباما برای نجات آمریکایی های محروم مانده از همه جا و در اختناق و درماندگی از آستین بیرون آمد و به دنبال تلاش های سه دهه دولت های غربی برای اسلامیزه کردن منطقه خاورمیانه در پی آن بر آمد که با خامنه ای نماینده الله برزمین و منیژک دربارش محمود خان انگلی نژاد به گفتگو بنشیند.

برای قوت و سرعت بخشیدن به این موضوع، به آقای اوبامای کبیر نیزکه به تازگی بر کرسی صدارت نشسته و تاکنون جز جلسه مشاورت و مطبوعاتی چندان اثر مثبت دیگر نداشته است، فی الفور و بدون هیچ درنگ و اندیشه ای، جایزه نو بلی نیز صادر گردید تا سنبه نامبرده درجایگزینی و حیات بخشیدن به این اسلام سیاسی عبادی و اسلام راستین پرزور تر باشد. البته شخص نامرده ذبح اسلامی بودن خود را از همان آغاز کار پیش از آن که کاملاً به صندلی قدرت آویزان شده باشند، با تعظیم و کرنش در جلوی سعود ابن وان السعود مالک الرقاب جان و مال مردم عربستان نشان دادند.

در میان این پس رو پیشرو و بکش مکش ها، ناگهان دانشگاه مشهور آکسفورد که مرکز تحقیقات و تجسس جهانی می باشد، دور این هیاهوی سیاسی و این مسابقه اسلام بازی میان کشورهای غرب و شرق، از جای خود به میان خاکستر پرید و برای بزرگ داشت انسانیت و بشریت، برای احترام به آزادی و آزادمنشی، برای تشویق و پشتیبانی از حرمت انسانی و آن چه را یک انسان مظهر شرافت و پاکی را از یک حیوان درنده خوی جدا می سازد جایزه تحصیلی برای جوانان جان برکف و انسان های باشرف، انسان هایی هم رمزم، هم باور، و هم کیش ندا آقاسلطان تعیین نمود که بلادرنگ مورد خشم و غضب و بی مهری جلادبزرگ خامنه ای قرار گرفت.

پر پر شدن ندا و برخاک و خون کشیده شدن صدها ندا و نداهای دیگر درگلزار گلستان کشورمان از سوی مجتبی خامنه ای و قداره کشانش در سپاه، اطلاعاتی، و بسیجی، به دستور و خواسته ضحاک زمان؛ خامنه ای نباید از سوی دسته و گروهی چه ایرانی و چه بیگانه ارج گذاشته شود.

بنابراین وقتی رژیم آدم کش نتواست بازماندگان و بستگان ندا را با تهدید و ارعاب، با وعده و وعید، و با هرروش دیگر گول بزند و همراه خود بسازد، حال در تلاش آن برآمده که به وسیله مراکز جاسوسی خود در لندن یعنی سفارت و شرکت نفت نخست دانشگاه آکسفورد را به ترساند، و اگر کاری از پیش نرفت، در آینده به کمک و همراهی هم جاسوسان خود سوریه ، لبنان، فلسطینی ها در آن جا نیز بمب گذاری کند.

در این جا به این مثال زیبای فارسی برخورد می کنیم که: « جایی که شاه می بخشه؛ ولی شیخ علی شاه نمی بخشه»! یا علی گدا نمی بخشه!

 • آزاد حیدری

  فضولی نشه ولی‌ پیشنهاد می‌کنم بجای ولیه قبیح بگی‌ فجیع قبیح ولی‌ در کلّ دست مزیدا خوشم اومد قلمت از هر تیغی براتره

 • آزاد حیدری

  فضولی نشه ولی‌ پیشنهاد می‌کنم بجای ولیه قبیح بگی‌ فجیع قبیح ولی‌ در کلّ دست مزیدا خوشم اومد قلمت از هر تیغی براتره

 • بی معرفی

  دمت گرم نگارشت کاملن حاکی از سوختن مقعد تو و هم فکرات هستش.یکم فکرینه تر بنویسی بهتره.حداقل به حیوان یا انسان بودنت شک نمیشه.

 • بی معرفی

  دمت گرم نگارشت کاملن حاکی از سوختن مقعد تو و هم فکرات هستش.یکم فکرینه تر بنویسی بهتره.حداقل به حیوان یا انسان بودنت شک نمیشه.