علی حبیبی موسوی خامنه و چند پاکباز دیگر، به خون خفتگان عاشورای ایران ۳

امروز روز عاشورای مردم ایران بود. روزی که ملتی مظلوم در برابر ظالم زمان یعنی سید علی گدا، یک روضه خوان مشهدی، یا یزید جبار و خون آشام زمان ایستادند.

لشکرنواده خونخوارابن زیاد با بی رحمی و سنگدلی سی سال گذشته، بر روی جوانان پاک ، سلحشور، مظلوم و بی دفاع ایران آتش گشود و شماری را به خاک و خون کشاند.

آخرین عکس از پیکر پاک شهید سیدعلی حبیبی موسوی،خواهرزاده مهندس میرحسین موسوی در بیمارستان ابن سینا. خواهر زاده آقای میر حسین موسوی با شلیک مستقیم گلوله به درجه رفیع شهادت رسید.

آخرین عکس از پیکر پاک شهید سیدعلی حبیبی موسوی،خواهرزاده مهندس میرحسین موسوی در بیمارستان ابن سینا. خواهر زاده آقای میر حسین موسوی با شلیک مستقیم گلوله به درجه رفیع شهادت رسید.

از جمله شهیدان عاشورای ایران تا آن جا که ما آگاهی داریم عبارتند از: شادروان سید علی حبیبی موسوی خامنه خواهر زاده گرامی آقای موسوی، شادروان مهدی فرهادی نیا، شادروان محمد علی راسخی نیا، شادروان امیر ارشدی، و شادروان شهرام فرجی.

ما شهادت این پاک باختگان و پرپر شدن گل های سر سبد ایران را با تمام ذرات وجودمان، به خانواده و بستگان محترمشان تسلیت می گوییم. در این غم و اندوه بزرگ، صمیمانه با آنان شریک و سهیم بوده، و برایشان از خداوند بزرگ و توانا صبر و بردباری آرزو می کنیم.

ما در مقاله هفته پیش خود به نام «جنبش سبز و مکتب علم و دانش امام جعفر صادق» به گستردگی یاد آور شدیم که در برابر سپاه ظلم و جور و خونخوار آخوندهای مفت خور و شکم گنده بی غیرت به رهبری خامنه ای جنایت کار، با صلح و دوستی کاری به پیش نمی رود. نیاکان ما نیز در برابر لشکر کشتارگر تازیان، همین اشتباه را کردند. آنان با صلح و دوستی خواستند تازیان وحشی بیابان گرد و خون خوار را از راه مسالمت آمیز و دوستی به خود نزدیک کنند. غافل از آن که سیرت و سرشت این تازیان، درندگی، تجاوز، غارت گری، و خونخواری بوده و هست و هیچ زمانی نیز تغییر نخواهد کرد. زیرا همان گونه که می دانیم: «نیش عقرب نه از ره کین است اقتضای طبیعتش اینست»

شما هیچ گاه و هر گز نمی توانید یک آخوند را به حق خودش راضی کنید. زیرا طبیعت آخوند مفت خوری، سربارجامعه بودن، شکم پروری، زنبارگی، هوسرانی و بی عفتی بوده وهست. اقتضای طبیعت یک آخوند مانند عقرب است.

در تصویر بالا، آقای میرحسین موسوی با خواهر زاده خود شادروان سید علی حبیبی موسوی خامنه دیده می شود.

در تصویر بالا، آقای میرحسین موسوی با خواهر زاده خود شادروان سید علی حبیبی موسوی خامنه دیده می شود.

آخوند پس از ۱۴ سده مفت خوری و تحمیل بر شانه کارکنان و زحمت کشان ایران، هم اکنون سی سال می گذرد که بر خر مراد سوار شده، کشورمان را در بست مانند ملک پدری در اختیار خود و یال و کوپالش در آورده، و به هیچ روی آماده نیست از خرمراد پیاده شود. بنابراین با شعار دادن علیه آنان، و پیاده خیابان ها راطی کردن، از جا در نمی رود. رژیم مرگبار ولایت وقیح آماده است تا آخرین گلوله که در ترکش دارد و تمام امکانات رزمی و کشتاری که دولت های روسیه، چین، و انگلستان در اختیار او گذاشته اند جوانان بی دفاع و بی اسلحه ما را به خاک و خون کشاند. در سی سال گذشته چنین بوده و از حالا به بعد نیز چنین خواهد بود.

اگر دیر به هم بیاییم این رژیم خون آشام چند صد هزار مزدور عرب، پاکستانی، عراقی، و افغانی استخدام و به بهانه این که این به پا خواستگان، از دین برگشته اند، مانند سگ های وحشی زنجیری، به جان جوانان ما خواهد انداخت.

بنابراین ما بر این باوریم که جوانان ما باید در برابر هر یورش، چند یورش، و در برابر هرکشتن، چندتن از این حیوانات را سر به نیست کنند، تا رژیم خونخوار با وحشت و ترس جا خالی کند و جوانان ما بتوانند کشور از دست رفته و لجن مال شده خود را باز پس گیرند و به آن سرو سامانی بخشند.

جلاد بزرگ، ضحاک ماردوش، ولیح وقیح، علی گدای روضه خوان ، همچنان به کشتار جوانان ما می پردازد

جلاد بزرگ، ضحاک ماردوش، ولیح وقیح، علی گدای روضه خوان ، همچنان به کشتار جوانان ما می پردازد

 • Kiram-bekonet

  کیرم تو کس مادر و زن هرچی طرفدار موسویه کس کشه

 • Barselona0099

  خار سایتت رو گاییدم— مادرره صاحب سایت اسراییلی جنده رو خم گاییدم

  • mard

   پسر حاجی ، حالا چرا اینقدر حشری شدی ؟ تو اگه داشتی که ماست را با انگشت
   نمیخوردی ، اینقدر اهن و تلپ نکن عزیز دل برادر .. میزنم و میگام  و میکشم
   مال زمون قدیمه حالا بشین ببین روز به روز فک و فامیلت را همین انترنت داره
   میگاد