علی لاریجانی، ابرجنایت کار با ۲۲۲ هم پالکی اش را بهتربشناسید ۵

در روز عاشورا دست کم نزدیک به دو میلیون مردم شرافتمند و میهن دوست تهرانی، با دست خالی و بدون هیچ گونه وسیله دفاع از خود به خیابان ها آمدند، در برابرجلادان، چاقوکشان، هفت تیربندان، خود فروختگان بسیجی، پاسداران خیانت کار، و وطن فروش غارت گرتجارت پیشه، مزدوران حماس و حزب الله لبنان، و گروه دیگر از لات و اوباش دارالخلافه علی گدای روضه خوان، ایستادند و با شدت هرچه بیشتر، فریاد مرگ برخامنه ای خود را به گوش رژیم رساندند.

این فریادها، با همه جنب و جوش جان برکفان برپاخاسته، از سوی جوانان دلیر و دلاور به کمک دوربین های کوچکشان، به تصویر در آمدند، و بی درنگ به دید و گوش جهانیان رسیدند.

ملای بی دستارمیان دوملای بادستار-هرسه بلای جان مردم ایران

ملای بی دستارمیان دوملای بادستار-هرسه بلای جان مردم ایران

در اندک زمان مردم جهان آزاد از این همه جنایات از سوی یک دولت مذهبی علیه مردم بی اسلحه و بی گناه، در شگفت، و در حیرت و اندوه ماندند و به این رژیم خون آشام غیرمردمی نفرین فرستادند.

این خیزش و خروش مردمی در برابر رژیم خودکامه آخوندی در شهرهای دیگر ایران نیز بر پاشد، و در هر گوشه و کنار، رژیم همانند گذشته برروی مردم بی گناه آتش گشود و آنان را به خاک و خون کشانید. شمار کشته شدگان تاکنون از سوی یکی از مقامات نزدیک به دستگاه طرفدار مردم ۸۷ نفر و شمار زخمی ها نزدیک به دوهزارنفر گزارش شده است.

آن گونه که ما شنیده ایم، و ملایان همیشه در گوش ما خوانده اند، ماه محرم یا محرم الحرام ماهی است که در دین اسلام در آن هرگونه برخورد خشونت آمیزویا کشتن دیگران، ممنوع و حرام شناخته شده است. حال باید دید که آتش گشودن بر روی مردم بی گناه در روز عاشورا از ماه محرم الحرام از سوی آخوندهای مبلغ دین چه گونه بیان و تفسیر می شود. ؟

روز گذشته علی لاریجانی رئیس برگزیده آخوندها در مجلس اسلامی، که دزدی ، غارت گری ها، و عملکرد ضد مملکتی و ضد مردمی او برگ های یک کتاب بزرگ را می پوشاند، با کمال بیشرمی و بی آبرویی، بپاخیزی و قیام مردم فرهیخته، بزرگ منش، و بزرگوار ایران را مخالفت بادین، با خدا، و با ولی امر خدا می داند. او ملتی آزاده و باعزم و اراده را تهدید به تصویب و اجرای قوانین سفت و سخت ضد بشری بیشتری می نماید.

این مردک خیانت پیشه که از مدتها پیش طناب دار انتقام ۷۰ میلیون ایرانی در انتظار اوست، همانند آخوندهای جنایت کار رژیم از اسلحه دروغین و شرم آور ضد خدا و ضد دین بودن، برای کشتار بیشتر مردم بیگناه استفاده می کند.

بهانه و تشبث چندش آوری که رژیم آدم خوار در سی سال گذشته برای نابودی و سر به نیست کردن جوانان، روشن فکران، نویسندگان، دگراندیشان، و مخالفان سیاسی خود به کار برده است، محارب به خدا، مفسد فی الارض، دشنام به ائمه و اطهار، و مانند آن، اتهام های زشت و زننده ای است که این خون آشامان و جلادان امروز کشور ما توانسته اند تاکنون، گروه زیادی از مردم باشرف و میهن دوست کشورمان را نابود کنند.

لاریجانی، این مردک مزدور و وطن فروش، قیام بزرگ مردم ایران علیه رژیم جنایت کار و مرگبار ملاها را، اعتراض به اعمال مخالف دین شماری اندک از مردم گمراه و جاسوس کشورهای دیگر می داند. زهی بی شرمی، زهی گستاخی، زهی بی حیایی، زهی وطن فروشی.

لاریجانی آن گاه با۲۲۲ تن از نوکران ولی وقیح که هیچ گونه مشروعیتی از سوی مردم ندارند، و ازدید و نگاه جامعه ایرانی دزدان، خیانت کاران، و غارت گران به مردم و کشور به حساب می آیند، به عنوان اعتراض به ۷۰ میلیون ایرانی و به پشتیبانی از رژیم غارتگرضد مردمی، بدون داشتن مجوزی راهپیمایی می کنند.

هم اکنون چهره و گفتار این نابخردان و خیانت کاران به این آب و خاک، از سوی جوانان دلیر، به ویژه مسئولین جرگه گروه سبز به تصویر کشیده شده، و در بایگانی نگهداری می شود تا بزودی به عنوان یکی از سند های خیانت این گروه در دادگاه مردمی مورد بررسی قرارگیرد.

 • علی لاریجانی ایرانی نیست او و برادرانش مزدور کشور استعمارگر هستند

 • علی لاریجانی ایرانی نیست او و برادرانش مزدور کشور استعمارگر هستند

 • Sohraab Arjang

  دوست گرامی، بدرود برشما،لطفاً بفرمایید کدام یک از افراد این رژیم لعنتی و یا حتی کدامین آخوندها از میان چند صدهزار ملای شکم گنده مفت خور شهوت ران ایرانی هستند؟ این دزدان غارت گرو بی چشم و رو، تفاله ها و بازمانده های تازیان متجاوز ۱۴۰۰ سال پیشند.امید وارم که شما نیز باماهمراه باشید. بااآرزوی موفقیت شما

 • Sohraab Arjang

  دوست گرامی، بدرود برشما،لطفاً بفرمایید کدام یک از افراد این رژیم لعنتی و یا حتی کدامین آخوندها از میان چند صدهزار ملای شکم گنده مفت خور شهوت ران ایرانی هستند؟ این دزدان غارت گرو بی چشم و رو، تفاله ها و بازمانده های تازیان متجاوز ۱۴۰۰ سال پیشند.امید وارم که شما نیز باماهمراه باشید. بااآرزوی موفقیت شما

 • Mostarab Aldang

  اینا همش حاصل حکومت ٨٠ ساله پارسهای کثیف توله سگی است