خانم زهرا رهنورد، یک بام و دو هواچرا؟ ۱

زهرا خانم عزیز، خواهشمند است کمی یک رو و یک دست باشید، و باملتی این چنین بازی نکنید. درست است که مردم این آب خاک بسیار ساده دل و زودباورند که به آن چه می شنوند باور می کنند، و به آن کس را که می بینند اعتماد می ورزند، ولی ما چرا؟ شما چرا؟ شما و من ودیگران که قلم به دست گرفته ایم تا تجربه ها و دانستنی های خود را برای آگاهی دیگران به نگارش درآوریم، چرا صداقت، درستی، و ساده اندیشی هم میهنان خود را به بازی گرفته ایم؟

زهرا رهنورد

شما ازیک سوی از اسلام راستین، انقلاب مقدس اسلامی، و بزرگداشت زادروز حضرت زهرا و حضرت زینب به عنوان روز زن یاد آور می شوید، و از سوی دیگر، زیبا بانو های تاریخ درخشان گذشته کشورمان را گرامی می دارید. آخر یک بام و دو هوا که نمی شود.

حضرت زهرا، و حضرت زینب، و دیگر حضرت ها، پیامد و نتیجه اسلام خون وشمشیرند که مردم کشورمان را به خاک و خون کشاندند، مادربزرگ، و پدر بزرگ های من وشما را که جوانان و نوجوانان ان روزگار بودند، در بازارهای مدینه به کنیزی و بردگی به فروش رساندند.

نمونه بسیار کوچک و اندک آن، فروش دختران و زنان ایرانی به شیخ های عرب و یا ایجاد خانه های عفاف، و رواج صیغه در سراسر ایران در سه دهه گذشته است، که بی تردید به خواست و با اراده مسئولین جمهوری اسلامی و باکمک آنان انجام پذیرفته، و با به کنیزی گرفتن دختران جوان، و نوباوگان ایران در دوره یورش و توحش تازیان برابری می کند.

از یک سوی، شما می خواهید پیرو الله مدینه و دین خون و شمشیر باشید، که در آن ارزش زن با یک چمدان برابراست، و زن برای برآوردن شهوت و خواسته های جنسی مرد پس از آفرینش وی ساخته شده، و باید تابع درخواست او حتی برروی کوهان شترباشد، و از سوی دیگر، اهورامزدای پندارنیک، کردارنیک، و گفتارنیک را ستایش می کنید.

اگر مردم ایران در درازای تاریخ مورد یورش، تجاوز، و ستم دیگران جای گرفتند، بی تردید، راستی و درستی، نیک اندیشی و پندارنیک آنان بوده که توانسته اند آن چنان ستم و بی دادگری را برخود هموار سازند.

هم اکنون، بیش از ۷۰۰ میلیون از زنان، در کشورهای اسلامی، اسیر چنگال های تیز اسلامند که از آستین حکومت ها، آخوندها، شوهران، و حتی پدران در آمده، و هر لحظه و هرگاه گلوی آنان را می فشارد.

اگر در گذشته پیش از این انقلاب ننگین و خانمان برانداز تا اندازه ای دندان های تیز این اسلام خون آشام کند شده بود و از خود سبعیت و وحشیگری نشان نمی داد، به دلیل آمیزش وبهره برداری از فرهنگ والا و وارسته ایرانی آمیخته با پندار، کردار، و گفتار نیک بود.

برای نمونه آمار نشان می دهد که تا آغاز انقلاب ۱۳۵۷، به دلیل بر پای ماندن و جاودانی ویژگی های ایرانی بر آمده از سه پیام زردشت بزرگ، در شهرهای یزد وکرمان، زندان های این دوشهر هرگز متهم یا جنایت کاری ازخود به خود ندیده بود، و مردمان این دوشهر با باورهای دینی گوناگون مانند مسلمان، زردشتی، کلیمی، و بهایی در کنار هم باآرامش و آسایش به زندگی و داد وستد و رفت و آمد می پرداختند. ولی پس از روی کار آمدن رژیم جهنمی ولایت وقیح، همه چیز بهم ریخته و زندان ها پراز مردم بی گناه شده است.

زهراخانم عزیز، بانوی گرامی، شما نمی توانید هم خدا را بخواهید هم خرما را. ما از شما می خواهیم بامردم ستم دیده و زجرکشیده کشورمان یک رو، یک رنگ و یک سنگ باشید، و خواهشمند است هنرپیشگی نکنید.

اکنون جوانان ما در خیابان ها بالشکر دیو دست به گریبان و در نبردند، وهردم یک یا چند تن از این نازنینان به خاک و خون کشیده می شوند. آنوقت شما از اسلام راستین، آنقلاب مّّقدس، و حضرت این و حضرت آن یاد می کنید.

تکرار این گونه گفتارها، یا از بی سوادی و نادانی است، ویا از فرصت طلبی و کیسه اندوزی. حال، شما از کدام گروه هستید؟ امیدوارم از هیچ کدام نباشید.  وانگهی، سن شما آن چنان پایین نیست که بخواهید برای باقیمانده عمر خود فرصت طلبی کنید.

شما نمی توانید هم آخوند را خشنود نگاه دارید، هم جوانان بر پاخواسته که بادیوزمان در نبردند. شما اطمینان داشته باشید که دست کم ۸۰٪ مردم کشورمان با این اسلام و اسلام بازی مخالفند. اگر هم به اسلامی باور دارند، اسلام آمیخته و پرورش یافته بافرهنگ پویا و والای ایرانی است، نه اسلامی که تازی با شمشیر به مردم ایران تحمیل کرده، وآخوند در توضیح المسائل به مردم آموزش می دهد. شما به خوبی می دانید که بیشترین مردم ایران قرآن، نهج البلاغه، توضیح المسائل، حلیت المتقین و کتاب های بادآورده و خرافات اسلامی را هرگز نخوانده و نمی خوانند.

شما به زودی خواهید دید که دیگر آخوندها مانند شادروان آیت الله منتظری، آیت الله صانعی، آیت الله دستغیب و هم چنین آیت الله بروجردی که در بند دیوان گرفتار است، به مردم می پیوندند واز ما خواهند بود، و یا مانند آیت الله خاتمی، آیت الله حسنی، و آیت الله یزدی در برابر مردم می ایستند که بدون شک ازمیان می روند.

شما اطمینان داشته باشید که به زودی و در آینده ای نه چندان دور، نزدیک به ۳۰۰ هزار مسجد، حسینیه، امام زاده، و جایگاههای دیگر آخوندی که مراکز شستشوی مغزی، خرافه گرایی، و شستشوی مغزی ساده دلان و نا آگاهان کشور ما بوده است، به کانون های علمی و فرهنگی، و کتاب خانه تبدیل خواهد شد.

دنیای کنونی با تکنیک های بسیار پیشرفته و روزافزا، جای خرافات گرایی و خرافات اندیشی نیست. دیگر به آخوند و شبه آخوند اجازه و پروانه داده نمی شود که همچنان مانند گذشته به خرافات افزایی و تحمیر مردم نا آگاه و ساده دل بپردازد. این جریان آب است که به جلو می رود، حال شما، همسر گرامی اتان، و دیگران هم اندیش باشما، یا درمسیر آب شنا می کنید، ویا در جریان خلاف آب.

  • مهدی

    از پایه ایراد داری