خائن به کشور کیست؟ و خیانت کار کدام است؟ ۶۶

مزدوران و لاشخورهایی که به خون ازست رفته جوانان ما رحم نکردند، و به ثناگویی احمدی نژاد و ستایش آخوند پرداختند.

مزدوران و لاشخورهایی که به خون ازست رفته جوانان ما رحم نکردند، و به ثناگویی احمدی نژاد و ستایش آخوند پرداختند.

به تازگی یک گله از مزدوران جمهوری اسلامی به نام تحصیل کرده و شاغل در کشورهای باختری، به پیشگاه آقای انگلی نژاد رئیس تحمیلی جمهوری اسلامی و شماری از آخوندهای بی غیرت شکم بشکه، یعنی اربابان خود در ایران شرفیاب شدند، به خاک افتادند، و زمین ادب بوسیدند. آن گاه به پاس قدردانی از نوکری و مزدوری اشان، آنان را به گردش و سورچرانی ومفت خوری در سراسر ایران آخوند زده در آوردند.

این جانوران، مانند سگهای تربیت شده پلیس های میان مرزها، به پاس هر جاسوسی و افشاگری اشان که بی تردید خیانت به بیش از ۷۰ میلیون مردم در بند ایران و به همه قطرات خون به زمین ریخته شده فرزانگان کشورمان می باشد، جایزه خوش خدمتی خود را دریافت نمودند.

براستی، خیانت به یک کشور و به یک ملت که نیاز به سرمایه گذاری و یا دانش ویژه ای نیست. تنها سرمایه لازمه آن، بی شرافتی، بی وجدانی، بی ناموسی، و نهایتاً روسپی گری و هرجایی بودن است. خوشبختانه این سرمایه و دانش نزد کیسه دوزان، فرصت طلبان و مزدوران کشورمان از دیر باز تاکنون همیشه به حد فراوان بوده و هست و نیازی به تحصیل و مهارت خاصی ندارد.

یک وطن فروش بی مایه، همیشه آماده کسب و کار است. چنانچه لازم باشد، زن، دختر، خواهر، و یا مادر خود رانیز به آسانی، به آرامی، و بسیار ارزان می فروشد.

در زمان نخست وزیری چرچیل در انگلستان، گزارشگری از وی می پرسد که چگونه انگلستان یک جزیره آن چنان کوچک توانسته است آن همه کشورهای گوناگون در جهان را به زیر سلطه و یوغ خود در آورد؟. چرچیل در پاسخ گفت که ما کشورهایی را مستعمره خود ساختیم که شماری از مردم آن خائن و مزدور، و گروه بیشماری نادان و بی خرد بودند.

گویا این روش به استعمار و استثمار در آوردن کشور ما نیز، بر همین مبنای شماری مزدور و گروه بیشماری نادان و بی فرهنگ در درازای تاریخ مرتباً تکرار شده است.

حال، اجازه دهید بانگاهی به تاریخ گذشته امان، با شماری از این خائنان و فرومایگان آشنا شویم. در این جا لزومی به نام و نشانی نیست. زیرا شمار این بی وجدان ها در تاریخ زجر دیده و مصیبت بار کشورمان بسیار فراوان بوده است:

۱- مرزدارانی که راه نهانی درون کشور را بر اسکندرمقدونی و یا تازیان گشودند، و مام میهن را به دست بیگانگان رها کردند. هم چنین، خائنینی که یزدگرد سوم را تنها گذاشتند، و اطلاعات سری سپاه ایران را در اختیار تازیان گذاشتند.

۲- مزدورانی که اطلاعات نظامی یعقوب لیث و برادرش عمرو را به خلیفه عباسی دادند. مزدوری که موجب دستگیری و قتل فجیعانه بابک خرم دین ابر سالار کشور ایران به دست خلیفه جنایت کار تازی شد.

ویاآخوندها و آخوند نماها که گرداگرد شاه سلطان حسین و فتحعلیشاه را فرا گرفتند، نخستین را به استخاره کردن و تسلیم در برابر سپاه محمود افغان، و دیگری را با وسوسه و تحریک به جهاد، به جنگ با روسها واداشتند.

۳- آخوندهای ریز و درشت که با مبارزان انقلاب مشروطیت به نبرد و مخالفت برخاستند، وسرانجام شرکت آخوند در مجلس و نظارت بر قوانین اسلامی را به حلق مردم فرو کردند.

۴- مزدورانی مانند قطب زاده، بنی صدر، دکتر یزدی، آیت الله ها و آخوند مرام های مغز پوک خیانت پیشه مانند دکتر شریعتی و مطهری که راه رسیدن خمینی جلاد را به قدرت باز گشودند، و بااو همه گونه همکاری داشتند.

۵- مزدوری که هم بستگی و اتحاد دلاورمردان کودتای پادگان نوژه برای بر اندازی رژیم مرگبار خمینی را لو داد، وموجب شکنجه، آزار و اذیت و کشتار وحشیانه هم میهنان پاک سرشت ارتش شد.

۶- مزدورانی که باعث وموجب شناسایی محل و موقعیت و کشتار سبعانه میهن پرستان بزرگ کشورمان، دکتربختیار، دکتر قاسملو، شرفکندی، فریدون فرخ زاد، ویا فرود فولادوند شدند، و میهنمان را از داشتن این فرهیختگان محروم ساختند.

۶- و سرانجام، مزدوران جمهوری کشتارگراسلامی، که شمارشان بسیار زیاد، و در سراسر جهان پراکنده اند، مانند هوشنگ احمدی، تریتا پارسی، کدیور، سروش، گنجی، ابراهیم نبوی، که در گوشه و کنار کاخ سپید و پارلمان آمریکا پرسه می زنند، و آمریکا را تشویق به حمله به ایران می کنند، تا رژیم اسلامی آبکی دیگری مانند عراق و افغانستان درایران باشرکت خودشان برپا گیرد.

یا جنبش سبز که چند میلیون از مردم ایران در آن شرکت نمودند، و لی بدبختانه گروهی  فرصت طلب  مانند کدیور، و یا شماری از ۷۲ تن شهیدان زنده خود را در آن جای زده و می خواهند آن را به بیراهه بکشانند.

در این ویدیو مفت خورها به دعوت سفارت در لندن برای سورچرانی در سالنی جمع شده اند.

۷- گمان  نبرید که این مزدوران تنها برای سورچرانی و غارت ملی به ایران می آیند. شما می توانید ردپای آنان را در هرسفارت خانه آخوندی پیدا کنید. زیرا سفارت خانه ها کانون همه گونه توطئه علیه ملت ایران، و همچنین مرکز استراحت و بی خبری برای آخوندهای رژیم می باشد.

۸- آخرین گروه فرصت طلبان و مزدوران که مستقیماً زیر چتر جمهوری ننگین اسلامی در حال فعالیت و به بیراهه کشاندن خیزش یک ساله مردمی می باشند، همین گروه مزدور وهرجایی۱۲۰۰ نفری هستند که از خون شهیدان ما و از بودجه مردم پابرهنه کشور تغذیه می کنند و اکنون هم به سورچرانی و مفت خوری در ایران پرداخته اند.

بی تردید شمار زیادی از این مزدوران نخست، سال ها پیش باغارت کردن کشورمان ارزها را به بیرون بردند، در کشورهای باختری نیز باحقه بازی و شارلاتانی برسر ایرانیان و مردم کشورهای دیگر کلاه گذاشتند. آن گاه، با گرفتن گذرنامه از کشورهای دیگر مانند آمریکا، به قوانین سیاسی و اساس آن کشور سوگند وفاداری یاد نمودند، و اکنون جاسوس دوجانبه اند که هم به ایران و ایرانی، و هم به کشور دیگری که تابعیت دوگانه آن را پذیرفته اند، خیانت می ورزند. اینان هرجا یی و روسپی هائی اند که درهرجامعه و هرانجمن در پی سودجویی و شارلاتانی به نفع خودند.

حال، ما چکار باید بکنیم؟ چگونه می توانیم سوء نیت و هدف های شوم این پلیدان دشمن آب و خاکمان را خنثی کنیم؟.

بی تردید، بهترین راه، شناسایی این کیسه دوزان، و شناساندن آن ها به مردم است. حال تا شما چگونه بیاندیشید؟ خواهشمند است چراغ راهنمای ما و همچنین دیگر هم میهنان ما باشید.

این فرصت طلبان و پاچه خواران، عموماً از پوست وخون ملت ایران تغذیه شدند، و به تحصیلات بالا دست یافتند. اینان دزدان چراغ بدست می باشند، زیرا؛ «چو دزدی باچراغ آید، گزیده تر برد کالا».

مشخصات شماری از این دزدان چراغ به دست که  تاکنون از سوی فرزندان پاکباخته و دلاور ایران تهیه شده  تا به آگاهی مردم ایران برسد، بدین گونه است:

دکتر نادر حقیقی/پرتغال / لیسبون/ دبیرکل شورای بازرگانی پرتغال و ایران/ مخابرات/دکتر فرخ سعیدی /ایران / تهران/ جراحی/دکتر نادر باقرزاده/آمریکا کالیفرنیا/ استاد کالیفرنیا ، ارواین/ کامپیوتر/

دکتر فلورا پیوندی/ایتالیا/ میلان /استاد دانشگاه میلان/ پزشکی /دکتر بهرام هاتفی/آمریکا/کالیفرنیا /دانشگاه ایالتی کالیفرنیا/ حسابداری/دکتر هوشنگ امیراحمدی/آمریکا/نیوجرسی/س

یاست/خانم نجفی/ انگلستان / حقوق /اسماعیل تجلی / گرجستان / تاجر /دکتر شیدا رستگاری / آمریکا / استاد /دکتر میرهمایون شیرانی / آمریکا / پزشک /فراهانی / آمریکا / دانشگاه تگزاس /خانم دکتر شاهین / انگلیس / وکیل /حقوق/ دکتر صمیعی المان جراح مغز و اعصاب

 • Saraaryaei

  سپاس از شما برای اطلاع رسانی، و ننگ بر همه انسانهایی که شرافت انسانی خود را به حراج میگذارند

 • این فرصت طلبان و پاچه خواران، عموماً از پوست وخون ملت ایران تغذیه شدند، و به تحصیلات بالا دست یافتند. اینان دزدان چراغ بدست می باشند، زیرا؛ «چو دزدی باچراغ آید، گزیده تر برد کالا»

 • Saraaryaei

  سپاس از شما برای اطلاع رسانی، و ننگ بر همه انسانهایی که شرافت انسانی خود را به حراج میگذارند

 • این فرصت طلبان و پاچه خواران، عموماً از پوست وخون ملت ایران تغذیه شدند، و به تحصیلات بالا دست یافتند. اینان دزدان چراغ بدست می باشند، زیرا؛ «چو دزدی باچراغ آید، گزیده تر برد کالا»

 • Iranban

  Another name is Elahe Enssani of North California- Elahe Enssani at the San Francisco State University, School of Engineering faculty.
  link to her photo (middle person with blond hair): http://www.farsnews.net/plarg.php?nn=M641561.jpg

 • Iranban

  Another name is Elahe Enssani of North California- Elahe Enssani at the San Francisco State University, School of Engineering faculty.
  link to her photo (middle person with blond hair): http://www.farsnews.net/plarg.php?nn=M641561.jpg

 • Iranban

  Another name is Elahe Enssani of North California- Elahe Enssani at the San Francisco State University, School of Engineering faculty.
  link to her photo (middle person with blond hair): http://www.farsnews.net/plarg.php?nn=M641561.jpg

 • Iranban

  Another name is Elahe Enssani of North California- Elahe Enssani at the San Francisco State University, School of Engineering faculty.
  link to her photo (middle person with blond hair): http://www.farsnews.net/plarg.php?nn=M641561.jpg

 • zendeh bad azadi

 • Asdffqwepoi

  in namha ra az koja avardid?baghiyeh namha chist?
  dalile shoma baraye mozdoor khandane Banisadr,Nabavi chist?
  mojahedin va komonistha ,fadaiiha,peykariha,forghan,selseley ghajar….khoob hastand?
  merci.

 • Jhg

  heme ke khaen shodan????????????????!!!!!!!!!!!!!!

 • N2009

  همه باید این کاسه لیسهای کثیف و خاین به وطن را بشناسند به امید ایرانی بزرگ و متحد و آباد

 • Korush Hakhamaneshi

  سپا س به شرف بچه‌هایی که تو فیلم هستن و رفتن جلوی مهمونی کاش از این کارا بیشتر میشد، به امید آزادی ایران

 • Pleezed 2 C

  What you freedom seekers did and are doing in London is truly commendable, but I have to say your language is a little too soft and timid for these self-serving bastards who shamelessly line up to openly side with the I.R regime. I’m not suggesting any viloent act or vulagarity but you don’t need to appeal to what they don’t have, which is conscience. In fact, if there is any criticism of the Green Movement, it is exactly their insistence on too softly-softly an approach. At times like these, you don’t need to pussyfoot, and instead opt to tell it like it is, and call a spade, a spade. In any case, your effort is terrific, and you’ve done us proud – thanks a million!

 • zendeh bad azadi

 • zendeh bad azadi

 • Asdffqwepoi

  in namha ra az koja avardid?baghiyeh namha chist?
  dalile shoma baraye mozdoor khandane Banisadr,Nabavi chist?
  mojahedin va komonistha ,fadaiiha,peykariha,forghan,selseley ghajar….khoob hastand?
  merci.

 • Asdffqwepoi

  in namha ra az koja avardid?baghiyeh namha chist?
  dalile shoma baraye mozdoor khandane Banisadr,Nabavi chist?
  mojahedin va komonistha ,fadaiiha,peykariha,forghan,selseley ghajar….khoob hastand?
  merci.

 • Asdffqwepoi

  in namha ra az koja avardid?baghiyeh namha chist?
  dalile shoma baraye mozdoor khandane Banisadr,Nabavi chist?
  mojahedin va komonistha ,fadaiiha,peykariha,forghan,selseley ghajar….khoob hastand?
  merci.

 • Jhg

  heme ke khaen shodan????????????????!!!!!!!!!!!!!!

 • Jhg

  heme ke khaen shodan????????????????!!!!!!!!!!!!!!

 • N2009

  همه باید این کاسه لیسهای کثیف و خاین به وطن را بشناسند به امید ایرانی بزرگ و متحد و آباد

 • N2009

  همه باید این کاسه لیسهای کثیف و خاین به وطن را بشناسند به امید ایرانی بزرگ و متحد و آباد

 • Korush Hakhamaneshi

  سپا س به شرف بچه‌هایی که تو فیلم هستن و رفتن جلوی مهمونی کاش از این کارا بیشتر میشد، به امید آزادی ایران

 • Korush Hakhamaneshi

  سپا س به شرف بچه‌هایی که تو فیلم هستن و رفتن جلوی مهمونی کاش از این کارا بیشتر میشد، به امید آزادی ایران

 • Korush Hakhamaneshi

  سپا س به شرف بچه‌هایی که تو فیلم هستن و رفتن جلوی مهمونی کاش از این کارا بیشتر میشد، به امید آزادی ایران

 • Pleezed 2 C

  What you freedom seekers did and are doing in London is truly commendable, but I have to say your language is a little too soft and timid for these self-serving bastards who shamelessly line up to openly side with the I.R regime. I'm not suggesting any viloent act or vulagarity but you don't need to appeal to what they don't have, which is conscience. In fact, if there is any criticism of the Green Movement, it is exactly their insistence on too softly-softly an approach. At times like these, you don't need to pussyfoot, and instead opt to tell it like it is, and call a spade, a spade. In any case, your effort is terrific, and you've done us proud – thanks a million!

 • Pleezed 2 C

  What you freedom seekers did and are doing in London is truly commendable, but I have to say your language is a little too soft and timid for these self-serving bastards who shamelessly line up to openly side with the I.R regime. I'm not suggesting any viloent act or vulagarity but you don't need to appeal to what they don't have, which is conscience. In fact, if there is any criticism of the Green Movement, it is exactly their insistence on too softly-softly an approach. At times like these, you don't need to pussyfoot, and instead opt to tell it like it is, and call a spade, a spade. In any case, your effort is terrific, and you've done us proud – thanks a million!

 • Nimamani100

  با سلام . آقای پروفسور سمیعی در همایش ایرانیان نبودند. لطفا اصلاح نمایید.

 • Nimamani100

  با سلام . آقای پروفسور سمیعی در همایش ایرانیان نبودند. لطفا اصلاح نمایید.

  • بادرود به شما، ما نام ایشان راذکر نکرده بودیم. به هرحال از یادآوری اتان سپاسگزارم

 • Nimamani100

  با سلام . آقای پروفسور سمیعی در همایش ایرانیان نبودند. لطفا اصلاح نمایید.

  • بادرود به شما، ما نام ایشان راذکر نکرده بودیم. به هرحال از یادآوری اتان سپاسگزارم

 • Nimamani100

  با سلام . آقای پروفسور سمیعی در همایش ایرانیان نبودند. لطفا اصلاح نمایید.

  • بادرود به شما گرامی، از تذکرتان سپاسگزارم

  • بادرود به شما، ما نام ایشان راذکر نکرده بودیم. به هرحال از یادآوری اتان سپاسگزارم

 • ناشناس

  ممنون بابت مطلب
  من مخالف حمله به ایرانم چون یه سری لاشخور دیگه پاشون باز میشه به ایران باید کاری کرد این عرب پرستا گورشونو گم کنن نه این که جنگ و ویرانی بشه توی ایران
  همیشه برای ایرانی جنگ شوم بوده و بدبختی همراه داشته

 • ناشناس

  ممنون بابت مطلب
  من مخالف حمله به ایرانم چون یه سری لاشخور دیگه پاشون باز میشه به ایران باید کاری کرد این عرب پرستا گورشونو گم کنن نه این که جنگ و ویرانی بشه توی ایران
  همیشه برای ایرانی جنگ شوم بوده و بدبختی همراه داشته

 • honey7427

  ممنون بابت مطلب
  من مخالف حمله به ایرانم چون یه سری لاشخور دیگه پاشون باز میشه به ایران باید کاری کرد این عرب پرستا گورشونو گم کنن نه این که جنگ و ویرانی بشه توی ایران
  همیشه برای ایرانی جنگ شوم بوده و بدبختی همراه داشته

 • Serimeliyem

  Hamashun be khatere pul raftand aziz. 40-50,000 $ pule kami nabud. kheyli haro vasvase kard. shoma ham age davat mishodi mirafti!

 • Serimeliyem

  Hamashun be khatere pul raftand aziz. 40-50,000 $ pule kami nabud. kheyli haro vasvase kard. shoma ham age davat mishodi mirafti!

 • Serimeliyem

  Hamashun be khatere pul raftand aziz. 40-50,000 $ pule kami nabud. kheyli haro vasvase kard. shoma ham age davat mishodi mirafti!

 • Serimeliyem

  Hamashun be khatere pul raftand aziz. 40-50,000 $ pule kami nabud. kheyli haro vasvase kard. shoma ham age davat mishodi mirafti!

 • Pingback: http://www.hghignite.info/()

 • Pingback: phentermine dosage()

 • Pingback: web design london()

 • Pingback: electronic cigarette victory()

 • Pingback: car insurance lapse()

 • Pingback: car insurance in georgia()

 • Pingback: wedding photographers San Diego()

 • Pingback: how to get your ex boyfriend back()

 • Pingback: 7 keto()

 • Pingback: low t tribulus()

 • Pingback: mobile bingo sites()

 • Pingback: Reverse Phone Lookup()

 • Pingback: electronic cigarette zero nicotine()

 • Pingback: garcinia health benefits()

 • Pingback: credit consolidation advice()

 • Pingback: donald bordelon st. bernard parish()

 • Pingback: car valuation()

 • Pingback: Internet Marketing Expert()

 • Pingback: buy e cigarette()

 • Pingback: http://ecigre.tumblr.com()

 • Pingback: electronic cigarette volcano()

 • Pingback: best e cigarettes()