ملا اوبامای گرامی، به دنیای اسلام خوش آمدید ۷

ملا اوباما در حال سوگند با پرچم جمهوری اسلامی آمریکا

ملا اوباما در حال سوگند با پرچم جمهوری اسلامی آمریکا

جناب اوباما از هنگامی که شما دست ملک عبدالله پادشاه عربستان مظهر و سمبول اسلام راستین را بوسیدید، ما دانستیم که نور اسلام در وجود شما رخنه کرده، وبه راه راست هدایت شده اید.

نکته دیگر که این موضوع را به ما فهماند و ثابت نمود، کوتاه آمدنتان در برابر جنایات ولی وقیح و دربند نگاهداشتن ۷۰ میلیون بیگناه،از یک سوی، و از سوی دیگر اصرارتان به این که می خواهید با آقای انگوری نژاد رئیس جمهور برگزیده ملا خامنه ای به گفتگو بنشینید و شطرنج بازی کنید.

درهرحال، ورودتان به اسلام این دین زمینی، دریایی، و آسمانی شادباش می گوییم. زیرا به خوبی می دانید بنا به گفته قرآن، آنان که سوای اسلام دینی را بپذیرند، کافرند، جنگ با آنان ضروری، مال وحتی همسرشان برمسلمانان حلال است.

آن ها در آن دنیا هرلحظه تا روزقیامت در آتش می سوزند و خاکستر می شوند، وباز به حالت اول برمی گردند. آن گاه، در دادگاه اللهی به دلیل مسلمان نبودنشان، به مجازات بالاتر خواهند رسید.

جناب اوباما، برای آن که مسلمانی شما کامل شده باشد، از شما دوستانه و محرمانه می پرسیم، آیا ختنه شده اید، یاخیر؟.

اگر نشدید، همین حالا، باخواندن و یاشنیدن این نامه، ولو اگر درکنفرانس هستید، یا از جایی به جایی در پروازید، بلادرنگ به کاخ خود بازگردید و از آقایان حسین نصر وهوشنگ امیر احمدی دو تن ازسربازان اسلام، خوب و خبره در این کار که همه روزه دور و بر کاخ شما برای پشتیبانی از ملا خامنه ای و ادامه جنایاتش، پرسه می زنند، و موس موس می کنند، بخواهید که خودشان شخصاً در این امر روحانی و معنوی دست به کار شوند.

در پایان، با آرزوی این که بتوانید هرچه زودتر اسلام را درسراسر آمریکا پیاده کنید، و پرچم جمهوری اسلامی آمریکا را بربالای کاخ خود برافرازید.

 • Pingback: علت های اصلی شکست دودمان بزرگ ساسانی از تازیان « یک دنیا حرف()

 • Pingback: علت های اصلی شکست دودمان بزرگ ساسانی از تازیان « یک دنیا حرف()

 • Pingback: علت های اصلی شکست دودمان بزرگ ساسانی از تازیان « یک دنیا حرف()

 • Butterflyinqueens

  میدونی که وضع مملکت خرابه و حسین علی اوباما به پول و پله خیییییییییییییییییییلی احتیاج داره….. با با جان مگه نشنیدی که میگن مسلمان بشی آن دنیا خرما میگیری..به این مادر مرده گفتن تو مسلمان شو ما خرجتو میدیم

 • Butterflyinqueens

  میدونی که وضع مملکت خرابه و حسین علی اوباما به پول و پله خیییییییییییییییییییلی احتیاج داره….. با با جان مگه نشنیدی که میگن مسلمان بشی آن دنیا خرما میگیری..به این مادر مرده گفتن تو مسلمان شو ما خرجتو میدیم

 • Butterflyinqueens

  میدونی که وضع مملکت خرابه و حسین علی اوباما به پول و پله خیییییییییییییییییییلی احتیاج داره….. با با جان مگه نشنیدی که میگن مسلمان بشی آن دنیا خرما میگیری..به این مادر مرده گفتن تو مسلمان شو ما خرجتو میدیم

 • Butterflyinqueens

  میدونی که وضع مملکت خرابه و حسین علی اوباما به پول و پله خیییییییییییییییییییلی احتیاج داره….. با با جان مگه نشنیدی که میگن مسلمان بشی آن دنیا خرما میگیری..به این مادر مرده گفتن تو مسلمان شو ما خرجتو میدیم