مژده به امت اسلامی،۴۵۰ عروسک ۶-۹ ساله درغزه به خانه بخت رفتند ۱۵

ازدواج دخترکان خردسال، یعنی تجارت نوباوگان در اسلام

ازدواج دخترکان خردسال، یعنی تجارت نوباوگان در اسلام

به راستی چه خبر زیبا و باشکوهی؟، چه برازنده و به یادگارماندی؟. الحق والانصاف که به این همه عدالت و خردمندی، و هزاران آفرین به این اسلام راستین.
چشم امت اسلامی روشن. دست ولی وقیح درد نکند. چه بسیار زحمت کشیدند، و به خرج افتادند. زیرا از سفره ملت برای خرید هرکدام از این دختر بچه ها، نزدیک به ۵۰۰ دلار به بازار برده فروشی پرداختند، تا هرکدام از این کنیزکان خردسال، به یک لندهور تازی فروخته شود.
۴۵۰ مرد سلحشور، بلند بالا، و میان سال، دست در دست عروسکان و کودکان دبستانی، زندگی نامشترک خود را آغاز نمودند. آنان را به رختخواب بردند، تا شب زفافی فراموش ناشدنی به یادگار گذارند.

بدیهی است که این اقدام انقلابی، به امرو دستور الله مدینه انجام گرفته است. پیامبر بزرگ اسلام نیز در راستای اراده الله مدینه هنگامی که عایشه ۶ ساله بود، او را در اختیار خود گرفت.
ملای عرب در ویدیو به ما می گوید که می توان بادختر بچه یک ساله هم ازدواج کرد. زمان برخوابی دیگر بسته به زور و قدرت داماد دارد، و هنگامی برای آن در اسلام راستین پیش بینی نشده است.

در این ویدیو نشان می دهد که در اسلام چگونه می توان با دختر بچه یک ساله هم ازدواج کرد.

نمونه این بازار برده و کنیز فروشی را در زمان یورش تازیان، همواره در مدینه برگزار می کردند، و مبلغی ناچیز بابت پول خون آن دخترک و عروسک های بخت برگشته ای که از ایران به اسارت می بردند، می پرداختند.

بدبختانه، در آن زمان ولی وقیحی وجود نداشت تا از خریداران کم پول، پشتیبانی وحمایت کند. ولی ایشان تاکنون تلاش نموده است که دستورات الله را درهرمورد، موبه مو درکشورمان پیاده نماید.

برای این ازدواج های قپانی و کیلویی، ولی وقیح هم چند بار تاکنون خواهران زینب و ته طغاری هایی که تاریخ مصرفشان گذشته بود، گردآوری کردند و به همان روشی که الله مدینه سفارش فرموده است، و ما در غزه نمونه آن را می بینیم، به حلق یک مشت شاخ شکسته بسیجی، و لات های چاله میدونی، فرو کردند.
اینان همان امت حزب الله و چماقداران بیت امام را تشکیل می دهند، که به ساندیست و ساندویج هم علاقه و دلبستگی فراوانی دارند.

البته ولی وقیح در این مورد نافرمانی کردند، و دستور الله مدینه و پیامبر بزرگوار را آن چنان که در بالا گفته شد، اجراء ننمودند. زیرا بنا به دستورات این الله، و عملکرد پیامبرش، عروس خانم باید میان یک سال تا ۶ سال بیشتر سن داشته باشد، نه ۶-۹ سال.

اما ولی وقیح ودیگر علمای اعلام و روحانیان درگاه خلافت باکمی تغییر، دستورات الله را در مورد خودشان اجراء کردند. به جای دختر بچه های ۶ تا ۹ ساله، دخترکان ۱۲ تا ۱۵ ساله را از میان خردباختگان، و افراد بی سرپرست برای خود برگزیدند.

کاری که ولی وقیح تاکنون انجام دادند، و به جای عروسک های خردسال، از خواهران زینب و فاطمه کماندو های اوراقی و تصادفی برای چنین ازدواج های کیلویی انتخاب کردند، سوای دستورات اللهی است. بهتر بود اینان را به خانه عفاف می فرستادند، تا علما و دانش پژوهان مدرسه فیضیه و مدرسه حقانی بی بهره نمانند.

نکته مهم این که، شماری از متعصبین و خردباختگان که کورکورانه اسلام را دینی کامل و سراپا بادادگستری و عدالت می دانند، این چنین وانمود می کنند که در غزه ازدواجی در کار نبوده، و این تنها یک نمایش است.
به هر روی، بنا به فرض که گفته این مسلمانان دوآتشه درست باشد، از حقیقت به این که اسلام دین زن ستیز و کودک آزار است، چیزی را کم نمی کند.

 • Srwa

  This is nothing we have more than that if you go after the book(ghoran) and if you know the arabic .

 • Srwa

  This is nothing we have more than that if you go after the book(ghoran) and if you know the arabic .

 • these animals who preach the Koran do they have any daughters? if so why dont have them married . i know many of them in england and other countries they are all prostitutes either private or public. shame on you and what you stand for, you are all pedofil no good creatures , you are creatures not human being.

 • these animals who preach the Koran do they have any daughters? if so why dont have them married . i know many of them in england and other countries they are all prostitutes either private or public. shame on you and what you stand for, you are all pedofil no good creatures , you are creatures not human being.

 • these animals who preach the Koran do they have any daughters? if so why dont have them married . i know many of them in england and other countries they are all prostitutes either private or public. shame on you and what you stand for, you are all pedofil no good creatures , you are creatures not human being.

 • these animals who preach the Koran do they have any daughters? if so why dont have them married . i know many of them in england and other countries they are all prostitutes either private or public. shame on you and what you stand for, you are all pedofil no good creatures , you are creatures not human being.

 • these animals who preach the Koran do they have any daughters? if so why dont have them married . i know many of them in england and other countries they are all prostitutes either private or public. shame on you and what you stand for, you are all pedofil no good creatures , you are creatures not human being.

 • Butterflyinqueens

  این ملا میگه عایشه ۶ سالش بود ولی حضرت محمد صبر کرد تا شد ۹ ساله….عجب کاری کرده زنده باد حضرت محمد..آقایان یاد بگیرید…………..

 • Butterflyinqueens

  این ملا میگه عایشه ۶ سالش بود ولی حضرت محمد صبر کرد تا شد ۹ ساله….عجب کاری کرده زنده باد حضرت محمد..آقایان یاد بگیرید…………..

 • Butterflyinqueens

  این ملا میگه عایشه ۶ سالش بود ولی حضرت محمد صبر کرد تا شد ۹ ساله….عجب کاری کرده زنده باد حضرت محمد..آقایان یاد بگیرید…………..

 • Freeiran

  قرآن سروده شاعر تازی محمد آنچه گفته در راستای پیشبرد اهداف ستمگرانه تازیان بوده است نه چیز دیگر. در کنار این نوشتار با ارزش که توسط مدیر سایت برای آگاهی مردم نوشته شد اشاره ای کنم به یک واقعه دیگر تا همگان آگاه تر شوند:

  دلیل زنده به گور کردن دختران در میان تازیان بسیار شگفت آور است. تازیان مردمانی بسیار بد دهن و فحاش بوده اند بر خلاف ایرانیان که رجز خوان بوده اند نه فحاش. مانند این که رستم به اسفندیار می گوید: می توانم تو را با یک دست بلند کرده و بر زمین کوبمت و اسفندیار در پاسخ می گوید من می توانم تو و اسبت را با هم برداشته و بر زمین واژگون کنم.
  این رجز خوانی است و در آن بی احترامی جایی ندارد. اما تازی همواره بر مادر و زن و دختر دیگری فحش می داده و این موجب سرافکندگی می شده است و بهترین راه هلاک کردن علت بوده است، زنده به گور کردن دختران. در برابر این کار هم بوده اند تازیانی که زن و دختر خود را به بت ها هدیه می دادند و به سرمایه داران و… برای رسیدن به هدف که همواره رسیدن به جاه و مقام و قدرت بوده است و نمونه اشاره شده در نوشتار بالا هم از همین سنت سرچشمه می گیرد.
  اما بوده اند تازیانی که هیچ زنی در پس زندگیشان نبوده و به همین جهت بسیار قدرتمند بوده اند برای نمونه ابوسفیان

 • Freeiran

  قرآن سروده شاعر تازی محمد آنچه گفته در راستای پیشبرد اهداف ستمگرانه تازیان بوده است نه چیز دیگر. در کنار این نوشتار با ارزش که توسط مدیر سایت برای آگاهی مردم نوشته شد اشاره ای کنم به یک واقعه دیگر تا همگان آگاه تر شوند:

  دلیل زنده به گور کردن دختران در میان تازیان بسیار شگفت آور است. تازیان مردمانی بسیار بد دهن و فحاش بوده اند بر خلاف ایرانیان که رجز خوان بوده اند نه فحاش. مانند این که رستم به اسفندیار می گوید: می توانم تو را با یک دست بلند کرده و بر زمین کوبمت و اسفندیار در پاسخ می گوید من می توانم تو و اسبت را با هم برداشته و بر زمین واژگون کنم.
  این رجز خوانی است و در آن بی احترامی جایی ندارد. اما تازی همواره بر مادر و زن و دختر دیگری فحش می داده و این موجب سرافکندگی می شده است و بهترین راه هلاک کردن علت بوده است، زنده به گور کردن دختران. در برابر این کار هم بوده اند تازیانی که زن و دختر خود را به بت ها هدیه می دادند و به سرمایه داران و… برای رسیدن به هدف که همواره رسیدن به جاه و مقام و قدرت بوده است و نمونه اشاره شده در نوشتار بالا هم از همین سنت سرچشمه می گیرد.
  اما بوده اند تازیانی که هیچ زنی در پس زندگیشان نبوده و به همین جهت بسیار قدرتمند بوده اند برای نمونه ابوسفیان

 • Freeiran

  قرآن سروده شاعر تازی محمد آنچه گفته در راستای پیشبرد اهداف ستمگرانه تازیان بوده است نه چیز دیگر. در کنار این نوشتار با ارزش که توسط مدیر سایت برای آگاهی مردم نوشته شد اشاره ای کنم به یک واقعه دیگر تا همگان آگاه تر شوند:

  دلیل زنده به گور کردن دختران در میان تازیان بسیار شگفت آور است. تازیان مردمانی بسیار بد دهن و فحاش بوده اند بر خلاف ایرانیان که رجز خوان بوده اند نه فحاش. مانند این که رستم به اسفندیار می گوید: می توانم تو را با یک دست بلند کرده و بر زمین کوبمت و اسفندیار در پاسخ می گوید من می توانم تو و اسبت را با هم برداشته و بر زمین واژگون کنم.
  این رجز خوانی است و در آن بی احترامی جایی ندارد. اما تازی همواره بر مادر و زن و دختر دیگری فحش می داده و این موجب سرافکندگی می شده است و بهترین راه هلاک کردن علت بوده است، زنده به گور کردن دختران. در برابر این کار هم بوده اند تازیانی که زن و دختر خود را به بت ها هدیه می دادند و به سرمایه داران و… برای رسیدن به هدف که همواره رسیدن به جاه و مقام و قدرت بوده است و نمونه اشاره شده در نوشتار بالا هم از همین سنت سرچشمه می گیرد.
  اما بوده اند تازیانی که هیچ زنی در پس زندگیشان نبوده و به همین جهت بسیار قدرتمند بوده اند برای نمونه ابوسفیان

 • Freeiran

  قرآن سروده شاعر تازی محمد آنچه گفته در راستای پیشبرد اهداف ستمگرانه تازیان بوده است نه چیز دیگر. در کنار این نوشتار با ارزش که توسط مدیر سایت برای آگاهی مردم نوشته شد اشاره ای کنم به یک واقعه دیگر تا همگان آگاه تر شوند:

  دلیل زنده به گور کردن دختران در میان تازیان بسیار شگفت آور است. تازیان مردمانی بسیار بد دهن و فحاش بوده اند بر خلاف ایرانیان که رجز خوان بوده اند نه فحاش. مانند این که رستم به اسفندیار می گوید: می توانم تو را با یک دست بلند کرده و بر زمین کوبمت و اسفندیار در پاسخ می گوید من می توانم تو و اسبت را با هم برداشته و بر زمین واژگون کنم.
  این رجز خوانی است و در آن بی احترامی جایی ندارد. اما تازی همواره بر مادر و زن و دختر دیگری فحش می داده و این موجب سرافکندگی می شده است و بهترین راه هلاک کردن علت بوده است، زنده به گور کردن دختران. در برابر این کار هم بوده اند تازیانی که زن و دختر خود را به بت ها هدیه می دادند و به سرمایه داران و… برای رسیدن به هدف که همواره رسیدن به جاه و مقام و قدرت بوده است و نمونه اشاره شده در نوشتار بالا هم از همین سنت سرچشمه می گیرد.
  اما بوده اند تازیانی که هیچ زنی در پس زندگیشان نبوده و به همین جهت بسیار قدرتمند بوده اند برای نمونه ابوسفیان