محسن رضایی یک فرصت طلب، و خود فروش تمام عیار ۸

سگ ول گرد نظام غیر مردمی سیّد علی آقا، حاج محسن رضایی افاضات فرمودند که حوادث بعد انتخابات فتنه بوده و هست و باید یک فرقی بین او و آقایان موسوی و کهروبی با شد!!

آغای زرنگ، فکر کردی بین یک آدم نان به نرخ روز خور که دستانش به خون هزاران جوانی که در جنگی که خمینی به ایران تحمیل کردآلوده است،  با انسان های شرافتمند یکی است ؟
مگر خود تو نبودی که نامه نوشتی به رئیس قوّه ی قضاییه که انتخابات سالم نبوده است و باید رسیدگی شود و… پس چه شد؟ به لقمه ی چرب و نرم رسیدی بی صفّت؟

محسن رضائی، فرصت طلب وطن فروش که از کنار آخوند و وابسته بودن بدانها کنار نمی رود.

محسن رضائی، فرصت طلب وطن فروش که از کنار آخوند و وابسته بودن بدانها کنار نمی رود.

حالا ما و دوستانمان و انسان های شریف این مملکت شدیم فتنه و بلا و شما شدید ابابیل؟ خجالت نمی کشی از روی مردمانی که هر روز می بینی اشان؟
به شدّت تفاوت وجود دارد میان تو و انسان های با غیرت، با شرف، با آبرو،  ناموس دار، و وطن پرست و آزادی خواه.
چرا که هیچ کدام یک از صفاتی که نام بردم در تو وجود ندارد.  تو خود حدیث مفصّل بخوان از آن مطلب که تو چه هستی!!

دسته دسته نوجوانان و جوانان مردم را در جنگ، سپر گوشتی در برابر توپ و تانک گذاشتی، و بعدها جار زدی که سپاه فلان قدر شهید داده است و جنگ را شما پیروز کرده اید و درجه ای و سهام داری در دوبی و… از کجا آوردی و خرج توله هایت را در آمریکا و کانادا و انگلستان دادی؟  ارث پدریت را خرج کردی یا همسرت شب کاری می کرد؟
آیا ۶۵ میلیون در بانک های خارجی را از کجا آوردی؟.

تقصیر ماست که ساکت نشسته ایم و به تو و امثال تو میدان می دهیم برای جولان دادن.
تپّه ای نیست در این مملکت که تو گند کاری نکرده باشی. از همه چیز هم که سهم داری و می خوری و می بری و پس انداز می کنی برای روز مبادا، حال به نظرت تفاوتی نیست بین تو و انسان هایی که همه چیزشان را در راه آزادی وطنشان خرج کرده اند و می کنند؟

تفاوتی نیست بین تو و کسانی که جان بر کف دست گرفته اند و علیه تو و تمامی ظالمان خونخواری که جز ستم کردن نمی دانند قیام کرده اند؟ چه فکری پیش خودت کردی که آن مزخرفات را بلغور کردی؟ البته تفاوت وجود دارد. بین تاریکی و روشنائی تفاوتی نیست؟
آیا جهل و دانایی در یک ترازو قرار می گیرند؟ و باهم یکسانند؟

از حرف های شمخانی آتشی شده ای،  یا خواستی اسمت را بر سر زبان ها بیندازی؟ کمی انسان باش. با کدام صفات نیکویت قصد ریاست جمهوری داشتی؟ تا به حال نفهمیدی که کسانی که با مردم نیستند، نابود می شوند؟

هزاران جوان جان برکف در راه آزادی و دموکراسی می کوشند و تو و ابلهانی که دورت را گرفته اند بر آزادی سرپوش می گذارید، می خواهی بینتان فرق نباشد؟
تو در آمال شومت خریدن کشتی تفریحی و سفر به دور دنیا نقش می بنند. آرزوی ما دردمندان خلاصه شده است در تکّه ای نان و جرعه ای آزادی.

رضائی فرصت طلب، در جبهه جنگ با بی خردی و  بی تفاوتی خود، هزاران جوان پاک ایرانی را سپر گلوله ها کرد.

رضائی فرصت طلب، در جبهه جنگ با بی خردی و بی تفاوتی خود، هزاران جوان پاک ایرانی را سپر گلوله ها کرد.

تو در جنگ، ایرانی ها را  به کشتن دادی و یک خار به پایت نرفت و فرمانده ی سپاه شدی و اکنون نیز اموالی و حقوقی و ملک و املاکی بابت روزهایی که در جبهه پشت فرزندان رشید ایران قایم شده بودی دریافت می کنی.
جانبازان و ایثارگران و خانواده های شهدای ایران زمین خون دل می خورند و البته گه گاهی نیز کتک!!

آقای حاج محسن رضایی- اگر بخواهم نام ببرم، تفاوت بسیار است بین مردمان ایران و شما مزدوران. امّا روزی نیز فرا خواهد رسید که از کرده ی خود پشیمان شوید .

حال برو و به دزدی و غارت و جنایاتت ادامه بده و خوشحال باش که با انسان های باشرف و میهن دوست ایران تفاوت زیاد داری و در دلت بخند و با دمت گردو بشکن و تصور کن که همه ی این جریانات یک فتنه بوده است…

آقای حاج محسن رضایی- روز حساب نزدیک است. به زودی به جلو میز دادرسی ملت آزاده ایران خواهی نشست وهمراه با دیگر خیانت کاران و دزدان همکارت به سزای خود خواهید رسید.