خامنه ای باتصویب اعدام سکینه آشتیانی، آخرین میخ را برتابوت خود خواهد کوبید ۱۲

تصویری از سکینه آشتیانی بانوی بیگناه و آخوند زده ایران، برسردر پارلمان ایتالیا آویزان شده است.

تصویری از سکینه آشتیانی بانوی بیگناه و آخوند زده ایران، برسردر پارلمان ایتالیا آویزان شده است.

در آخرین لحظه امروز آگاهی یافتیم که رژیم مرگبار ولی وقیح برای دهن کجی و لجبازی کردن به همه آزادی خواهان ایران و جهان، و برای توهین و جسارت بیشتر به مقام مادری و بانوان بزرگوار کشورمان، تصمیم گرفته است تا خانم سکینه آشتیانی بانوی بی گناه و ستمدیده ایران را فردا ۳ نوامبر ۲۰۱۰ سر به نیست کند.

ما مانند هر آزاد مرد و آزاد زن ایرانی و یا کشورهای دیگر، بر این باوریم وایمان داریم که این کار جنایتی دیگر بر جنایات گسترده و بیشمار رژیم آخوندی است.
آخوند جنایت کار با کشتن نداها، سهراب اعرابی ها، ترانه موسوی ها، فرزاد کمانگرها، علی حیدریان ها، فرهاد وکیلی ها، شیرین علم‌ هولی ها،  مهدی اسلامیان ها، و صدها انسان های پاک و جانباز کشورمان، هربار میخی به تابوت رژیم خود کوبیده است.

متهم کردن سکینه آشتیانی و یا هربانوی دیگر ایرانی به کارهای خلاف اخلاقی و خدای ناکرده زنا، دروغی بیش، و اتهامی نفرت آور نیست.
به جرأت می توان گفت که بانوان ایرانی عموماً پاک و عاری از هرگونه کارهای دور از اخلاق و عفت عمومی هستند و چنین وصله های ناروایی بدان ها نمی چسبد.  این بی عفتی و خلاف اخلاق انسانی،  تنها در بساط و در فرهنگ زشت و نازیبای آخوند به حد فراوان یافت می شود.

البته شمار اندکی از زنان بی شرافت و خودفروش وجود دارند که برای کمترین امتیازی، به طور خودخواسته و کمترین فشاری، در خدمت هدف های آخوندها قرار می گیرند، و نسبت به بانوان پاکدامن کشورمان، توهین و جسارت می کنند. نمونه زنده این زنان بی فرهنگ ایرانی نما، فاطمه میر ابوطالبی می باشد که داستان خودفروشی وی را درگذشته به نگارش در آوردیم.

اشتهای بی رویه شکم و زیر شکم آخوندها، این بیکاره های سربارجامعه، مساله امروز ویا دیروز نیست. از کودکی به بیاد دارم که هیزچشی این گروه به ناموس دیگران، همواره زبانزد همه،  و نقل همه محفل ها بود.
صیغه کردن که نوعی فحشاگری بارشوه، داشتن چند زن که مرد راتا مرز روسپی گری به پایین می برد، ساخته و پرداخته و ازهرزگی های این جماعت است.

آخوند گلستانی یکی از این صدها آخوند جنایت کار است که به مال ، جان، و ناموس مردم ترحم نکرده است. این مرد هرزه و بی عفت، مانند بسیاری از آخوندها که همواره به دنبال ناموس مردمند، و زنان بی گناه، ساده دل ، و نا آگاه را به روش های گوناگون به دام می اندازند، با داشتن زن و فرزندان، به زن شوهر داری تجاوز می کند.

video
در این ویدیو که بسیار چندش آور است، آخوند گلستانی امام جمعه تویسرکان را نشان می دهد که با زن شوهرداری هم بستر می شود.
این ویدیو به عنوان مدرک جرم گذاشته شده، خواهشمند است در حالت عادی به آن نگاه نکنید. چنانچه بخواهید نگاه کنید، لطفاً روی عکس بالا را کلیک کنید.

گرچه پیشه اصلی آخوندها در ناتوانی اشان، بریدن سر امام حسین و ۷۲ تن، و در توانایی و قدرتمندی،  بریدن سر من و شما است، ولی درهرحال یک آخوند همواره از دوچیز غافل نیست ؛ پرکردن شکم؛ یعنی دزدیدن مال مردم، و وزیر شکم، به معنای تجاوز به ناموس مردمی به روش های گوناگون صیغه، وعده بهشت دادن، وعده همراهی کردن، و یا ده ها ترفند دیگر.

گول زدن بانوان ناآگاه و وعده صواب آخرت دادن در روضه خوانی ها، روی منبر غش کردن و افتادن میان زنان، برای زنان نازا، دعا درست کردن و پند آموزی زنانی که از محبت ودوستی شوهرانشان بی بهره اند، از دیگر کالاهایست که در دکان این حیله گران فراوان و به وفور دیده می شود.

حال، این آخوند که خود آلوده و سرا پا غرق در بی دادگری و ستم است، چه گونه برصندلی قضاوت می نشیند و فرمان می دهد؛ این زن اعدام شود، و آن دیگری، سنگسار گردد؟. از خود باید پرسید؛ «رتب خورده منع رتب چون کند».

بی رحمی و بی دادگری این رژیم آخوندی در همه ابعاد است. البته در مورد زنان، بسی بارزتر و بیشتر.  یک زن در مانده و محروم از هرآرامش و انسانیت در این جامعه ویران شده وآخوند زده، ممکن است به راه بد نیز کشیده شود. او قربانی این اجتماع، و نظام کشتارگر است.

در این ویدیو، تلویزیون CBC مصاحبه ای با آقای بهرام سروش در مورد اعدام خانم سکینه آشتیانی بانوی بیگناه انجام می دهد.

اگر محیط، انسانی، سراپا دوستی و راستگویی، و امانت داری باشد، هیچ زنی به راه بد کشیده نخواهد شد. ولی در اجتماع آلوده آخوند زده  ایران، حقیقت و درستی دیده نمی شود که زن بیگناه بتواند با صداقت و راستی زندگی کند.
حال باید از وجدان و شرف خودمان پرسش کنیم؛ این زن درمانده و بی نواست که باید اعدام شود، یا آخوند هرزه چشم دریده و شکم بشکه؟

ما با داشتن آگاهی کامل از نهایت نفرت و انزجار عموم مردم ایران، سوای یک مشت دزد غارت گر بسیجی، سپاهی، و و فرصت طلبان و سود جویان، از رژیم مرگبار ولایت وقیح، و همچنین همه آخوندهای وابسته به رژیم، و حتی آخوندهای دیگری که این همه جنایت ها را می بینند و ساکت مانده اند، اخطار می کنیم و یادآور می شویم  که در آینده بسیار نزدیک ، نه چندان دور، همه آنان گرفتار انتقام ملی خواهند شد، و با آن که ما با هیچ اعدامی همراه و موافق نیستیم ولی به خوبی می دانیم که سرهای یک به یک این آخوندها، شماری از بسیجی و پاسدارها، به بالای دار خواهد رفت.

بی تردید با تصویب دادگاه مردمی، طناب دار برگردن خامنه ای ، فرزندان جنایت کاراو، رفسنجانی، اژه ای ، احمد خاتمی، مصباح یزدی، و بسیاری دیگر آویخته خواهد شد. این روز نزدیک است.
خامنه ای با تصویب به دار آویختن سکینه آشتیانی، دستگیری و شکنجه هومن وکیل، و فرزند او سجاد، بی تردید آخرین میخ را بر روی تابوت خود کوبیده است.

برای حمایت و پشتیبانی از این بانوی بیگناه، و فشار آوردن بر روی رژیم مرگبار ولی وقیح، خواهشمند است با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید، و در این امر مردمی و انسانی شرکت نمایید.

Australia (+61) 02 62907000 (ext.9)
Austria: (+43) (0)1 712 2650
Belgium:(+32) 02 762 3745 (2 762 3771)
Brazil: (61) 3242-5733 (3242-5124 / 3242-5874)
Canada: (613) 235 4726
Denmark: (+45) 3916 0071
Finland: (+358) 9 6845391
France: 01- 4069 7900 (4069 7971/ 4069 7914 / 4069 7916 / 4069 7966)
Germany: (+49) (0)30 84353399
Greece: (+30) 210 674 1436
India: (+91) 11- 332 9600 (332 9601 / 332 9602 / 332 0491)
Ireland: (+353) 1 288 5881 (288 0252 / 288 2967)
Italy: (+39) 06 863 28485 (8632 8486)
Japan: (+81) 3-3446-8011
Mexico: (+52) 55 – 91722691 / 91722672 / 91722699
New Zealand: (+64) 4 386 2976
Norway:(+47) 23 27 29 60
Portugal: (+ 351) 213 041 850
South Africa: (+27) 12 342 5881
Spain: (+ 34) 91 345 01 12 (91 345 0116 / 91 345 0652)
Sweden: (+46) (8) 636 3600 (765 0829 / 765 3174 / 767 7929)
Switzerland: (+41) (0)31 351 0801 (351 0802)
Turkey: (+90) 312- 468 2821
UK phone: (+ 44) (20) 722 542 190UK fax: (+ 44) (20) 7589 4440
USA: (+1) (202) 965-4990
 • Butterflyinqueens

  کتاب قانون اساسی قران …..نماینده های مجلس آخوند…..سواد مملکت داری ۰…نتیجه اعدام و سنگسار کردن وصوره جدید دست بریدن و چشم کور کردن…چه بود و چه شد.

 • Butterflyinqueens

  کتاب قانون اساسی قران …..نماینده های مجلس آخوند…..سواد مملکت داری ۰…نتیجه اعدام و سنگسار کردن وصوره جدید دست بریدن و چشم کور کردن…چه بود و چه شد.

 • Butterflyinqueens

  کتاب قانون اساسی قران …..نماینده های مجلس آخوند…..سواد مملکت داری ۰…نتیجه اعدام و سنگسار کردن وصوره جدید دست بریدن و چشم کور کردن…چه بود و چه شد.

 • Butterflyinqueens

  شماره تلفن در ایالات امریکا ..مربوط هست به دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران..جناب فضول محله این چی هست ؟

  • باسپاس و تشکر بی پایان از باترفلای گرامی، ما متن مقاله را تصحیح کردیم تا اگر شماره ای مربوط به سفارت رژیم باشد، مردم بتوانند به این گونه کشتارگری اعتراض کنند. بازهم از شما گرامی سپاسگزارم

 • Butterflyinqueens

  شماره تلفن در ایالات امریکا ..مربوط هست به دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران..جناب فضول محله این چی هست ؟

  • باسپاس و تشکر بی پایان از باترفلای گرامی، ما متن مقاله را تصحیح کردیم تا اگر شماره ای مربوط به سفارت رژیم باشد، مردم بتوانند به این گونه کشتارگری اعتراض کنند. بازهم از شما گرامی سپاسگزارم

 • Butterflyinqueens

  شماره تلفن در ایالات امریکا ..مربوط هست به دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران..جناب فضول محله این چی هست ؟

 • Pingback: Comment aider Sakineh?()

 • Pingback: Comment aider Sakineh?()

 • Pingback: Comment aider Sakineh?()