سر پیری، معرکه گیری- نوری همدانی درهفتاد سالگی تجدید فراش می کند! ۳۲

آیت الله نوری همدانی، ۷۰ سال بی غیرتی، چریدن و سواربودن بر پشت مردم ایران، نوکر و سرسپرده ولی وقیح که با گور به گورشدن چندان فاصله زمانی ندارد، با دختر ۱۸ ساله ای به اصطلاح ازدواج می کند.

آیت الله نوری همدانی، ۷۰ سال بی غیرتی، چریدن و سواربودن بر پشت مردم ایران، نوکر و سرسپرده ولی وقیح که با گور به گورشدن چندان فاصله زمانی ندارد، با دختر ۱۸ ساله ای به اصطلاح ازدواج می کند.

به میمنت و مبارکی نوری همدانی مرجع تقلید هفتاد ساله ی رژیم با دختری هیجده ساله پیوند زناشویی بست. به نظر شما چه رابطه ی عاطفی می تواند بین یک پیرمرد زوار دررفته فکسنی، و یک دخترک جوان وجود داشته باشد؟
چه چیزی مهم تر وبالاتر از ؛ النکاه سنّتی و من یقرب الی سنّتی الیث منّی؟.

این قوانینی که محمّد جاهل وضع کرده است، نتیجه ای بهتر از این دربرنمی تواند داشت. کسی که واژه ی نکاه را که به رابطه ی جنسی دو شتر به کار می برند، برای پیوندی عاطفی برمیگزیند، بیشتر از این هم از او انتظار نمی رود.

محمّد که به کمک سلمان فارسی  خائن، تصمیم به پیغمبری گرفت، راه و روش آن را به درستی نیاموخت، و نتوانست تمامی دروسی را که سلمان از تورات و انجیل و اوستا به او خورانده بود، در ذهن مخدوش خود نگاه دارد.

پس به روشی که درخور شأن و شخصیتش بود، قوانین زیادی را در رابطه با روابط جنسی ابداع کرد.
از رابطه ی جنسی با بز ها گرفته تا دختران شش ساله همه را مو به مو تشریح کرد و مردم بی نوا را در معرض امواج علم و دانش خویش قرار داد.

حال، نماینده ی اسلام و مرجع مسلمین، دختر هجده ساله را به بستر کثیف خود می کشاند تا پیامبرش از او در امور زیر شکمی راضی باشد.
نوری همدانی که آفتاب لب بام است و صدای کلنگ قبرش به گوش می رسد، چه گونه به خود اجازه ی چنین جنایتی را می دهد که جوانی را به خاک سیاه می نشاند؟. آینده ی آن دخترک چه می تواند باشد؟

دختری هجده ساله که سرشار از شور و عشق و تحرک است، باید در خانه بنشیند و ختم قرآن و سفره ی ابوالفضل عباس و زیارت عاشورا راه بیاندازد؟. جوانی اش را بسوزاند پای پیری و خرفتی یک خونخوار؟
این دختر جوان نیز خانواده دارد. پدری، مادری، برادری که غیرتش جریحه دار شده، من که نمی توانم خودم را جای برادرش بگذارم.

زناشویی، وهمسری، شرکت دونفر در زندگی باشرایط برابر است. دونفر هنگامی می توانند در زناشویی خود خوشبخت باشند، و پا به پای هم جلو بروند، فرزندانی شایسته و خوب تربیت کنند، که از نظر جسمی، روحی، تحصیلات، و مادی هم وزن و هم سطح باشند. سوای آن این زناشویی تجارت و خرید وفروش، و در حقیقت  یک نوع روسپی گری است.

ازدواج یک پیرمرد با دختر جوان، و یا یک جوان با زن سال دار و پیر هم از این استثناء بیرون نیست. که سرانجام آن یا خرید و فروش، و یا روسپیگری است. یک مرد چند زنه نیز یک روسپی است که هرشب بایکی می خوابد.
ازدواج محمد نوجوان با خدیجه پیر و ازکار افتاده یک نوع تجارت، و ازدواج محمد پیر مثلاً ۵۴ ساله بادختر ۸-۹ ساله، یک تجاوز جنسی  به شمار می رود.

در دنیای کثیف و حیوانی اسلام پیامبرشان  سمبل کار و عملکرد مسلمانان امروز جهان است، ازدواج یک مرد (باهرسنی) را بچه یک ساله نیز جایز و قانونی می داند.

دختر ۱۸ ساله ای که حاضر می شود با پیر مرد۷۰ ساله ای هم بستر شود، اگر برای پول و کسب معروفیت باشد، این یک هرجایی گری دوجانبه، و اگر با زور و فشار خانواده تن به این کار زشت داده است، تجاوز به یک زن جوان به شمار می آید.

از سوی دیگر، از آن جا که آخوندها در زندگی کار بدنی نمی کنند، زحمت نکشیده، تن پرور و مفتخور، و سربار جامعه بوده اند، در سن بالا بسیار شکسته، افتاده، چاق، و ناتوان می شوند. در نتیجه پیامد زندگی آنان در چنین شرایطی با زنی جوان ، سوای فساد و گمراهی خانواده و فرزندان ، چیز دیگری نخواهد بود.

این ها اصل انسانیت و قانون بشری است که هرجامعه پیشرفته آن را می پذیرد، و بدان ارج می نهد. قوانین موجود در کشورهای اسلامی، همگی قانون برگرفته از شریعت، و از اسلام زن ستیز، و انسان ستیز است که درجامعه انسانی مردود شناخته می شود.
و تا این رژیم اسلامی پلید پا بر جاست، ظلم و ستم به زنان و دختران نیز ادامه خواهد داشت. چرا که رهبران این حکومت نیز همچون امامان و بزرگان دینشان زنان را فقط موجوداتی شناخته اند که خداوند آن ها را برای ارضای جنسی مردان خلق کرده و دیگر هیچ. به راستی، ننگ بر این طرز فکر، و لعنت بر آن امامان و معصومانی که آن را باب کردند.

درد از کجا سرچشمه می گیرد؟ این جور ناتمام تا چه زمان ، بر زنان و خواهران و ناموسمان روا خواهد شد؟
همین آقای نوری همدانی عالم تر خمینی کسی را نمی شناسد، خمینی که کام گرفتن از نوزاد شیرخواره ی دختر را نیز روا اعلام کرده است. با چه بی شرمی آن چرند یات را نوشته من نمی دانم.

ولی در مغز پوک تمامی این آخوند ها و تازی پرست ها یک چیز انکار نشدنی است، و آن هویت زن است که چون از نیروی جسمانی ضعیف تری برخوردارند، باید نادیده گرفته شوند. چه بسا آن مردانی که همچین طرز فکری دارند، و انسانیت و جود آدمی را درنیرو ی جسمانی می دانند.

البته مسأله سکس برای یک آخوند از وضو گرفتن، و نماز جمعه هم واجب تر است. به جای وضو می توان تیمم کرد، نماز جمعه هم اگر نرفتی، بهانه زیاد داری، ولی خدانکند که بازار سکس و شهوت رانی آخوند تعطیل شود.
تنها جایی که تعطیل بردار نیست، و باید شبانه روز در حال اجراء و انجام باشد، شهوت رانی و سکس آخوند است. به راستی اگر زن در دنیا نبود، بی تردید، آخوندها به حیوانات پناه می بردند، و به جای چهار زن عقدی، چهار الاغ، بز، اسب، و بچه شتر، در اطاق خواب آخوند نگهداری می شد.

من می گویم زن که نباشد، عشق بی معنا می شود، شیرین و فرهاد، لیلی و مجنون بی هویت می شوند،.
مردان موفقی که زنانی در پس آن ها قرار دارند، بی مفهوم می شوند و ادامه ی حیات و بقاء برای انسان ها مختل می شود.
این جاست که محمد تبصره می زند و به خود می قبولاند که اگر زنی در اطرافم نبود تا به او تجاوز کنم، برای رضای الله،بزغاله ای، شتری، گربه ای چیزی گیر می آورم و خود را خلاص می کنم.

شرم بر این پیغمبر دروغین، با این افکار پلیدش. در آخر هم این پیوند مبارک را به جامعه ی مسلمین تبریک و تهنیت عرض می نمایم و برای این دوگل که یکیشان پلاسیده است و دیگری نشکفته پرپر خواهد شد، آرزوی کمی شرف و احترام به حقوق زنان را دارم.

 • Butterflyinqueens

  واقعا باعث شرم است…

 • Butterflyinqueens

  واقعا باعث شرم است…

 • Butterflyinqueens

  واقعا باعث شرم است…

 • Karbar

  توی نویسنده بدون هیچ گونه مطالعه ای این همه اراجیف بار پیغمبر می کنی. من آدم زیاد مذهبی نیستم اما با مطالعاتی که داشتم می دونم این حرف های تو در مورد اسلام و پیغمبر مهملاتی بیش نیست. انگار حال کردی یه انشا از زاییده های مغزت بنویسی. در هر حال بهت توصیه می کنم یه کم بیشتر کتاب بخونی تا مخت تون آپ بشه!!!

  • آقای کاربر گرامی، ممکن است شما که مطالعه دارید برای ما بی سواد بفرمایید کدام بخش از مقاله ما نادرست است؟ و نظر شما که مطالعه کردید چیست، از کدام مأخذ و منبع گرفته اید؟
   ما بر ای آن چه که می نویسیم دلیل داریم و بی مطالعه این کار را نمی کنیم. بادرود به شما، سهراب ارژنگ

 • Karbar

  توی نویسنده بدون هیچ گونه مطالعه ای این همه اراجیف بار پیغمبر می کنی. من آدم زیاد مذهبی نیستم اما با مطالعاتی که داشتم می دونم این حرف های تو در مورد اسلام و پیغمبر مهملاتی بیش نیست. انگار حال کردی یه انشا از زاییده های مغزت بنویسی. در هر حال بهت توصیه می کنم یه کم بیشتر کتاب بخونی تا مخت تون آپ بشه!!!

  • آقای کاربر گرامی، ممکن است شما که مطالعه دارید برای ما بی سواد بفرمایید کدام بخش از مقاله ما نادرست است؟ و نظر شما که مطالعه کردید چیست، از کدام مأخذ و منبع گرفته اید؟
   ما بر ای آن چه که می نویسیم دلیل داریم و بی مطالعه این کار را نمی کنیم. بادرود به شما، سهراب ارژنگ

 • Karbar

  توی نویسنده بدون هیچ گونه مطالعه ای این همه اراجیف بار پیغمبر می کنی. من آدم زیاد مذهبی نیستم اما با مطالعاتی که داشتم می دونم این حرف های تو در مورد اسلام و پیغمبر مهملاتی بیش نیست. انگار حال کردی یه انشا از زاییده های مغزت بنویسی. در هر حال بهت توصیه می کنم یه کم بیشتر کتاب بخونی تا مخت تون آپ بشه!!!

 • dariush

  از زنازادگان عرب چمداشت بهتری نمیتوان داشت… نمونه ی بارزش همین کاربر ابله است که دیگران را همچو خود بی دانش و بی خرد میبیند

 • dariush

  از زنازادگان عرب چمداشت بهتری نمیتوان داشت… نمونه ی بارزش همین کاربر ابله است که دیگران را همچو خود بی دانش و بی خرد میبیند

 • dariush

  از زنازادگان عرب چمداشت بهتری نمیتوان داشت… نمونه ی بارزش همین کاربر ابله است که دیگران را همچو خود بی دانش و بی خرد میبیند

 • سروش همدم

  نویسنده هرزه گو! دهانت را با آب گلاب بشور بعداً درمورد پیامبر بزرگ اسلام سخن بگو. او بشریت را از شر ظلمت و جهالت نجات داد. اگر محمد نبودی تو امروز خواهرت را زنده به گور می کردی و بت تراشیده دست خود را پرستش می کردی

  • نسل سوخته

   خیلی اخمقی

  • Sory

   sorosh, avalan ka khafe ,dovoman ka ma iraniha ka arab nabodim kadokhataro zendeh begor konim, beshor, to shayd jado abadet arab bodean ka zendehe begor kardan dokhara maye fakhreshon bodeh, na iraniha, boro kami ketab as masael iran va shoara bekhon bebin dar zaman hi gadim dokhtaran irani magam vali dashtan, to va amsale to hamo ka esalam nabe mohamadi liaghatetone, hamin ka esalam redeh be mamlekatet ba on akhodhi kasif,

 • سروش همدم

  نویسنده هرزه گو! دهانت را با آب گلاب بشور بعداً درمورد پیامبر بزرگ اسلام سخن بگو. او بشریت را از شر ظلمت و جهالت نجات داد. اگر محمد نبودی تو امروز خواهرت را زنده به گور می کردی و بت تراشیده دست خود را پرستش می کردی

 • سروش همدم

  نویسنده هرزه گو! دهانت را با آب گلاب بشور بعداً درمورد پیامبر بزرگ اسلام سخن بگو. او بشریت را از شر ظلمت و جهالت نجات داد. اگر محمد نبودی تو امروز خواهرت را زنده به گور می کردی و بت تراشیده دست خود را پرستش می کردی

  • King Daries

   بی سواد این عربا بودن که دختر هاشوتو زنده به گور میکردند! اون زمان که اینا این کارو میکردند ایران مهد تمدن بود! یک ایرانی هیچوقت همچین کاری نمیکنه! یه ذره غیرت نداری که وطن پرست باشی اگه خیلی عرب دوستی میخوای برو ملیتت رو عوض کن یه خر کم تر شه!

 • نه به خاطر پاسخ به توی احمق بیسواد که اسمتو گذاشتی نویسنده ولی نوشته هات پر از غلط املاییه ، و حتی در ذکر احادیث کلی غلط داری .بلکه به خاطر اینکه پیش پیغمبرم شرمنده نباشم .
  فقط دوست دارم بدونم چه سندی واسه چرندیاتت داری؟
  مثلا اینکه محمد(ص) با حیوانات رابطه جنسی داشته ؟ اینکه سلمان قبل از بعثت دوست پیامبر بوده؟
  اینکه نوری همدانی زن گرفته؟ این که اگه زن گرفته دقیقا به همین دلیلیه که تو میگی؟
  ———————-
  اطلاعاتت در مورد اسلام زیر صفره …. اگر هم مدرکی داری اون مدرکت سایت یا نوشته های یه آدم نجس معلوم الحال دیگه است مثل خودت ..

 • نه به خاطر پاسخ به توی احمق بیسواد که اسمتو گذاشتی نویسنده ولی نوشته هات پر از غلط املاییه ، و حتی در ذکر احادیث کلی غلط داری .بلکه به خاطر اینکه پیش پیغمبرم شرمنده نباشم .
  فقط دوست دارم بدونم چه سندی واسه چرندیاتت داری؟
  مثلا اینکه محمد(ص) با حیوانات رابطه جنسی داشته ؟ اینکه سلمان قبل از بعثت دوست پیامبر بوده؟
  اینکه نوری همدانی زن گرفته؟ این که اگه زن گرفته دقیقا به همین دلیلیه که تو میگی؟
  ———————-
  اطلاعاتت در مورد اسلام زیر صفره …. اگر هم مدرکی داری اون مدرکت سایت یا نوشته های یه آدم نجس معلوم الحال دیگه است مثل خودت ..

 • نه به خاطر پاسخ به توی احمق بیسواد که اسمتو گذاشتی نویسنده ولی نوشته هات پر از غلط املاییه ، و حتی در ذکر احادیث کلی غلط داری .بلکه به خاطر اینکه پیش پیغمبرم شرمنده نباشم .
  فقط دوست دارم بدونم چه سندی واسه چرندیاتت داری؟
  مثلا اینکه محمد(ص) با حیوانات رابطه جنسی داشته ؟ اینکه سلمان قبل از بعثت دوست پیامبر بوده؟
  اینکه نوری همدانی زن گرفته؟ این که اگه زن گرفته دقیقا به همین دلیلیه که تو میگی؟
  ———————-
  اطلاعاتت در مورد اسلام زیر صفره …. اگر هم مدرکی داری اون مدرکت سایت یا نوشته های یه آدم نجس معلوم الحال دیگه است مثل خودت ..

 • Mohsen Lgvm

  خاک بر سرت. اگه واقعا این اراجیفی که نوشتی نظرته که خدا هدایتت کنه. اگر هم که خریدنت خاک بر سرت واقعا با چه جرعتی؟ ازخدا نمی ترسی ؟ شک ندارم که نتفت خرابه حرومزاده. معجزه از این بالاتر که از عرب جاهلی آدم ساخت؟ معجزه از این بالاتر که این عرب شد معدن تمدن و فرمانروای جهان؟ زن چه ارزشی داشت قبل از پیامبر؟ تو جملات کوتاه و پر معنای علی( شاگرد پیامبر) رو خوندی ؟تو اصلا تا حالا قرآن خوندی؟ کسی هست که قرآن رو خونده باشه و متوجه الهی بودن اون نشده باشه ؟ من زیاد مذهبی نیستم ولی این چیزا طلبه و ملا لازم نداره. خاک بر سرت

  • crysis

   از آدم بیسواد متعصب وحشی مزدوری چون تو هر چی بگی بعید نیست
   محمد پیامبر یک آدم فوق العاده زیرک باسواد ومحض اطلاع تو بی اخلاق خیلی باادب بوده
   جامعه ی عرب هم یک جامعه ی با اصل ونسب برای خود بوده واین صحبتهایی که مبنی برجاهلیت است
   ناشی از عدم درک صحیح و استفاده ی ابزاری تمامی دینها در جهت اغفال عمومی است
   محمد وخاندانش با صلاح ازپیش طراحی شده ی مظلومیت جلو آمدند وچون انسان بالذات طرفدار مظلوم است
   از این احساس سوء استفاده کرده ووقاحت رو به جایی رسوندن که ادعای پاک بودن ونداشتن حتی یه ذره گناه داشتن . آن چیزی که به عنوان معجزه صحبت میشه بدلیل عدم درک درست علت ومعلول پیش اومده
   تو هم برو به نوشتن حرفهایی که نشون دهنده ی شخصیت خونوادگی توست ادامه بده چون اولا دیده نمیشی
   ثانیا قسمتی از عقده های سرکوب شده خود رابروز میدهی
   در آخر اینکه ما ایرانیا عادت به کاسه ی ذاغتر از آش شدن داریم و اگر عرب اینگونه بود الان اثری از فرهنگ زیبای رقص وآوازش نبود

 • Mohsen Lgvm

  خاک بر سرت. اگه واقعا این اراجیفی که نوشتی نظرته که خدا هدایتت کنه. اگر هم که خریدنت خاک بر سرت واقعا با چه جرعتی؟ ازخدا نمی ترسی ؟ شک ندارم که نتفت خرابه حرومزاده. معجزه از این بالاتر که از عرب جاهلی آدم ساخت؟ معجزه از این بالاتر که این عرب شد معدن تمدن و فرمانروای جهان؟ زن چه ارزشی داشت قبل از پیامبر؟ تو جملات کوتاه و پر معنای علی( شاگرد پیامبر) رو خوندی ؟تو اصلا تا حالا قرآن خوندی؟ کسی هست که قرآن رو خونده باشه و متوجه الهی بودن اون نشده باشه ؟ من زیاد مذهبی نیستم ولی این چیزا طلبه و ملا لازم نداره. خاک بر سرت

 • Mohsen Lgvm

  خاک بر سرت. اگه واقعا این اراجیفی که نوشتی نظرته که خدا هدایتت کنه. اگر هم که خریدنت خاک بر سرت واقعا با چه جرعتی؟ ازخدا نمی ترسی ؟ شک ندارم که نتفت خرابه حرومزاده. معجزه از این بالاتر که از عرب جاهلی آدم ساخت؟ معجزه از این بالاتر که این عرب شد معدن تمدن و فرمانروای جهان؟ زن چه ارزشی داشت قبل از پیامبر؟ تو جملات کوتاه و پر معنای علی( شاگرد پیامبر) رو خوندی ؟تو اصلا تا حالا قرآن خوندی؟ کسی هست که قرآن رو خونده باشه و متوجه الهی بودن اون نشده باشه ؟ من زیاد مذهبی نیستم ولی این چیزا طلبه و ملا لازم نداره. خاک بر سرت

  • king daries

   کی گفته عرب معدن تمدن هستش؟!! از عرب خر تر نداریم
   خاک بر سرت همین عربا بودن که به کشورت حمله کرده بودند
   واقعا متاسفم!

 • agar noori hamedani sedaye kolange ghabresh miad, pas in dokhtar hamchin moddate ziady nabayad bady bekeshe.
  dar ine hal ke man ba in ezdevaje zoori mokhalefam, in cherto petat hamchin to ro az nori hamedani agheltan neshoon nemide.
  Har kas bezar dinesh male khodesh bashe, , choon be harchi din o dindar tohin koni faghat nafahmie khodeto miresoone.
   

 • Sory

  fozool mahaleh dasted dard nakoneh ka ingadar as in esqalm mozakhraf ka hamshe paye dorogh va fesad, jenayat, khon ,jahalat dareh be hame begi ta mardom ka inghadar be esalm mozakhraf panah bordan yek rozi on maghez pokeshon be kar beyad va baji deen deen kardan va tasobat bemani va mozakhrafesho beram mamlekateshono as dast in akhodn hai zan baz va moftkhor  nejad bedan,afareen be shoma hamvatan aziz,

 • Medicine95906

  arabha dar owje jaheliat va nafahmi bodan mohammad amad ta hedayateshon kone amma on moghe irania toye owje tamaddon va farhang o ensaniat zendegi mikardan va ehtiaji be slam nadashtan.

 • Mansoorjamali

  خدا نیامرزد کسی را که محمد را جاهل می خواند.
  آیا این قران سندی برای پذیرش حضرت محمد به عنوان پیامبر کافی نیست؟
  دلیل اینکه محمد را جاهل خواندید جهل شماست و بس.

 • abn12507

  نیگا کن اینقدر چرندیات نوشتی که سرم درد گرفت الان می خوام به زبون خودت و به بهترین نحوه ادب برای توی حیون بگم
  کصخل این کصشعریاتو جایی ننویسی مسخرت می کنن ها

 • بنده خدا

  برو از مادرت بپرس با کدوم حرام‌زاده‌ای هم‌بستر شده و نطفه‌ی تو بسته شده و توی احمق رو ریده