صدای آمریکا، بی بی سی، فیس بوک و بسیاری دیگر، زیر نفوذ رژیم ولایت وقیح ۹

سه رسانه و گزارش گر که درارتباط همگانی مفید و کارساز بودند، هم اکنون دستاویز و آلت دست رژیم ایران قرار گرفته اند، و به گربه رقصی های آخوند توجه دارند.

سه رسانه و گزارش گر که درارتباط همگانی مفید و کارساز بودند، هم اکنون دستاویز و آلت دست رژیم ایران قرار گرفته اند، و به گربه رقصی های آخوند توجه دارند.

بدبختانه دنیای امروز، بسی بدتر، و زشت تر از دنیای گذشته است. درچند سده پیش، تکنولوژی مانند امروز پیشرفته نبود. مردم، ساده و بی آلایش بودند، و کمتر زیر نفوذ قدرت های کوچک زمان خود قرار می گرفتند.
ولی امروز، جهان در دست خدایان ثروت قرار گرفته است. کمپانی های نفتی، صاحبان بورس، بانک ها، سازندگان، کارخانه داران، مؤسسات اقتصادی بزرگ زیر نام های گوناگون، شرکت های بیمه، و ظاهراً خدماتی، صاحبان زر وسیم، و ارز های بین المللی، دارندگان امتیاز معدن، بازرگانان و دارندگان امتیاز واردات، و صادرات، زمین خواران، صاحبان پاساژ، و نمونه های مانند آن، و بالاتر از همه، حکمرانان و خودکامه های کشورهای جهان سوم که مانند بختک بر روی جان و دارایی مردم در بند خود تکیه زده اند، قرار دارد.

این قدرت های مادی، و خدایان ثروت، حرف هم را به خوبی می فهمند، و در برابر کارمزد و دریافت رشوه و سفارش، فرمانبردار یکدیگرند، و بنا به گفته ای، باهم بده بستون دارند.
ولی هرکدام از این گروه، قانون گذار، و سرنوشت ساز مردم کوچه و بازار، به ویژه مردم کشورهای جهان سوم می باشند، و به خواسته های آنان توجهی نداشته، و در برابر آنان بسیار بی گذشت و بی رحم می باشند.
بنا براین، در دنیای سرمایه داری امروز پول و رشوه حرف اول را می زند، و از منطق، قانون، و انسانیت، چندان خبری نیست و بر این اساس، رژیم ضد انسانی حاکم بر ایران شاید بیش از نیمی از در آمد کشور را به صورت رشوه می پردازد تا مخالفین سیاست خود را یا از پای در آورد، ویا خسته، دلسرد، و ساکت نماید.

رژیم ولایت وقیح، با تکیه بر روی ثروت ۷۰ میلیون ایرانی، و حاتم بخشی خود، تاکنون، توانسته بر روی دولت های دیگر و کمپانی های سرویس دهنده اثر گذار باشد، و سیاست شیطانی خود را به مرحله عمل رساند.
نفوذ و کنترل بر برنامه های بی بی سی، صدای آمریکا، و حتی بخشی از فیس بوک نیز از اینگونه اند. به طوری که تا کنون، حساب بسیاری ازفعالان سیاسی و فرهنگی، از جمله حساب های خود ما در فیس بوک بسته شده، و دسترسی به بیش از ۷۰۰۰  تن از دوستان ما، امکان پذیر نیست.

محدود کردن برنامه های خوب صدای آمریکا مانند تفسیر خبر، جایگزینی برنامه های نسبتاً خوب با برنامه بی محتوایی مانند «روی خط»، و دلسرد نمودن برنامه ریزان، و برنامه گزاران خوب و مردمی، از این نمونه خواسته و در خط رژیم جهل و جنایت ایران می باشد.
بزودی شاهد آن خواهیم بود که برنامه « پارازیت » که گویایی از عملکرد رژیم حاکم بر ایران می باشد نیز، به سردی گراید، و رفته رفته فشرده، کم محتوا، و سر انجام تعطیل شود.

کامبیز حسینی و سامان اربابی، دوتن از برنامه گزاران پارازیت، که در نهایت دلبستگی، و میهن دوستی برنامه خود را اجراء می کنند، و مورد خواست بیشتر تماشاگران می باشند.

کامبیز حسینی و سامان اربابی، دوتن از برنامه گزاران پارازیت، که در نهایت دلبستگی، و میهن دوستی برنامه خود را اجراء می کنند، و مورد خواست بیشتر تماشاگران می باشند.

 • butterflyinqueens@yahoo.com

  ذوست عزیزم حق باشماست..قدرت پول یعنی خرید جان و زندگی مرم ..که اینک به دست این دولت خون آشام است..من به شما ایمان دارم شما صدای قیور ملت ایران هستید..به امید آزادی ایران از دست این دولت آدم کش

 • butterflyinqueens@yahoo.com

  ذوست عزیزم حق باشماست..قدرت پول یعنی خرید جان و زندگی مرم ..که اینک به دست این دولت خون آشام است..من به شما ایمان دارم شما صدای قیور ملت ایران هستید..به امید آزادی ایران از دست این دولت آدم کش

 • butterflyinqueens@yahoo.com

  درود دوستان گلم..ویدوی وحشتناکی هست و حقیقتی وحشتناکتر آیا این افراد آینده ای خواهند داشت؟نه متاسفانه

  • درود بر باترفلای گرامی، از توجه و تأیید شما بر نوشته های ما سپاسگزارم، و صمیمانه دست شما را می فشارم. ما در غم بینوایان و مصیبت زدگان هم میهنمان ماتم گرفته ایم، و بدبختانه یارای آن نداریم که کمکی به این مردم دربند کرده باشیم. تنها کار ما روشنگری و بیداری فرهنگی است. به کمک شما گرامیان شاید بتوانیم وجدان به خواب رفته سودجویان و گمراهان که خائن به میهن و مردمند، آگاه و بیدار سازیم. ما به فردای آزاد ایران و رهایی مردم خود از بند جنایتکاران می اندیشیم، و افتخار می کنیم که در این راه تنها نیستیم ، بلکه خردمندان و فرهیختگانی چون شما با ما همراه، و هم آهنگند. برایتان سرافرازی و شادمانی آرزو می کنم. باسپاسی بیکران، سهراب ارژنگ.

 • butterflyinqueens@yahoo.com

  درود دوستان گلم..ویدوی وحشتناکی هست و حقیقتی وحشتناکتر آیا این افراد آینده ای خواهند داشت؟نه متاسفانه

 • Freeiran

  به مزدا سوگند هر چند که زرتشت مرا از سوگند باز داشته است
  به کوروش سوگند هر چند که امروز نامش به فراموشی سپرده شده
  به ایران سوگند هر چند که اینک از آن ویرانه ای بیش برجای نمانده است
  تنها راه رهایی از بلایی که ایران را فراگرفته است اخراج اسلام از ایران پاک ما است
  تا کی مردم این خاک کهن می خواهند به این خرافه پرستی تازی تن دهند؟ تا کی فرق سر را برای جنایتکاری که مظلوم نامیده شده شکافتن؟ تا کی از ایران گذشتن و به بیگانه پرداختن؟
  خوار شده ایم پست شده ایم و این تنها دلیلش اسلام است آیین تسلیم در برابر زورگویان تسلیم در برابر توحش و آدم کشی
  به خودآییم و ایران را رها کنیم از چنگال توحش بیابان نشینان

 • Freeiran

  به مزدا سوگند هر چند که زرتشت مرا از سوگند باز داشته است
  به کوروش سوگند هر چند که امروز نامش به فراموشی سپرده شده
  به ایران سوگند هر چند که اینک از آن ویرانه ای بیش برجای نمانده است
  تنها راه رهایی از بلایی که ایران را فراگرفته است اخراج اسلام از ایران پاک ما است
  تا کی مردم این خاک کهن می خواهند به این خرافه پرستی تازی تن دهند؟ تا کی فرق سر را برای جنایتکاری که مظلوم نامیده شده شکافتن؟ تا کی از ایران گذشتن و به بیگانه پرداختن؟
  خوار شده ایم پست شده ایم و این تنها دلیلش اسلام است آیین تسلیم در برابر زورگویان تسلیم در برابر توحش و آدم کشی
  به خودآییم و ایران را رها کنیم از چنگال توحش بیابان نشینان

 • Freeiran

  به مزدا سوگند هر چند که زرتشت مرا از سوگند باز داشته است
  به کوروش سوگند هر چند که امروز نامش به فراموشی سپرده شده
  به ایران سوگند هر چند که اینک از آن ویرانه ای بیش برجای نمانده است
  تنها راه رهایی از بلایی که ایران را فراگرفته است اخراج اسلام از ایران پاک ما است
  تا کی مردم این خاک کهن می خواهند به این خرافه پرستی تازی تن دهند؟ تا کی فرق سر را برای جنایتکاری که مظلوم نامیده شده شکافتن؟ تا کی از ایران گذشتن و به بیگانه پرداختن؟
  خوار شده ایم پست شده ایم و این تنها دلیلش اسلام است آیین تسلیم در برابر زورگویان تسلیم در برابر توحش و آدم کشی
  به خودآییم و ایران را رها کنیم از چنگال توحش بیابان نشینان