بیست و پنج (۲۵) بهمن، روز همبستگی میان همه ایرانیان باشرف، و دلبسته به ایران عزیزمان ۱

تا من و تو ما نشویم، ضحاک زمان خون می طلبد، خون می ریزد، و بر خون جوانان خانه می سازد.

تا من و تو ما نشویم، ضحاک زمان خون می طلبد، خون می ریزد، و بر خون جوانان خانه می سازد.

ما از همین لحظه به این همه دل بستگی، شور، میهن دوستی، فداکاری، ایثارگری، همآهنگی و هم بستگی همه عزیزان هم میهن، از زن و مرد، خرد و کلان، پیر و جوان تبریک و شادباش می گوییم. نیت پاک، و عزم استوار، و اراده راسخ شماها را در خیزش و خروش فردا، ۲۵ بهمن، ستایش می کنیم، و دست یکایک شما دلاوران راه آزادی را می فشاریم.

امیدواریم فردا روز آغاز سرنوشت ساز در چالش و مبارزه انسان های پاک، و فرشتگان کشورمان با سپاه جهل و تاریکی و اهریمن ولایت وقیح باشد، و مردم در بند کشورمان از شراین درندگان رهایی یابند.
بی تردید، روش مبارزه و رویارویی با سپاه ظلم و جنایت رژیم، در دست توانا و برعهده جوانان برومند و شایسته گروه سبز است. آنان به خوبی می دانند، و می توانند با توجه به نقشه های شوم رژیم، مسیر و نحوه چالش خود را برگزینند.

با این حال، ذکر این دونکته می تواند ضروری باشد: نخست؛ هرکدام از ماها باید مواظب افراد دور و بر خود باشیم. چرا که، رژیم، شماری از مزدوران خود را با لباس شخصی در میان تظاهر کنندگان پراکنده می کند، تا به شناسایی و در صورت لزوم به سوی فعالین انقلاب تیر اندازی کنند.

دیکتاتورها رفتنی اند. تنها چیزی که از آنان می ماند، نام نحس و نفرت انگیزشان همراه با لعنت و نفرین بدانان است. پریروز دیکتاتور تونسی، دیروز زورگوی مصری فرار کردند، و فردا روز به جهنم واصل شدن ولی وقیح است. ۲۵ بهمن بر ملت آزاده ایران مبارک باد.

دیکتاتورها رفتنی اند. تنها چیزی که از آنان می ماند، نام نحس و نفرت انگیزشان همراه با لعنت و نفرین بدانان است. پریروز دیکتاتور تونسی، دیروز زورگوی مصری فرار کردند، و فردا روز به جهنم واصل شدن ولی وقیح است. ۲۵ بهمن بر ملت آزاده ایران مبارک باد.

دیگر این که، ما تاکنون با یورش و وحشی گری رژیم، عمل به مثل انجام نداده ایم، و مقابله نکردیم. در همه تظاهرات ۱۹ ماه پیش تا کنون، ما حتی به یک بسیجی و یا پاسدار آدم کش، چشم زخم نشان ندادیم.
بسیجی، و پاسدار از مردم ترس و وحشتی ندارند، بنا براین، آزادانه میان ما پخش و پارند، به گفتار و روش کار ما آگاه می شوند، و موجب دستگیری، و یا تیر اندازی به سوی هرکدام از گروه سبز خواهند شد.
حال، اگر یک یا چند نفر از مردم مورد حمله و خشونت مزدوران رژیم قرار گرفت، وظیفه هرکدام از ما است که به یاری و کمک دستگیر شده بپردازیم، و دسته جمعی با آنها برخورد کنیم.

اگر مصری ها در انقلاب خود پیروز و موفق شدند، تنها به دلیل آن بود که از روز نخست با یورش سیاه جامگان مبارک و ارتش، عکس العمل و برخورد سخت نشان دادند. بدانان حمله ور شدند، لباس شخصی های مزدور را شناسایی کردند، و کارت شناسایی آن ها را رو کردند، و به همه نشان دادند. خودروهای ارتش را به آتش کشیدند، و به سربازان یورش بردند.

این ویدیو نشانگر آنست که چگونه مردم عکس العمل نشان می دهند، و خائنین را به سزای خیانت خود می رساند.

در جریان تظاهرات و انقلاب سال گذشته، که خودمان در بیشتر آنان شرکت داشتیم، طی چند مقاله یاد آور شدیم که نمی توان و نباید گوسفند وار در برابر سپاه جهل و جنایت ولایت وقیح ایستاد، و در انتظار برخورد انسانی رژیم بود. باید هرلحظه و هرآن در برابر خشونت و برخورد وحشیانه رژیم رفتار مقابل وعکس العمل نشان داد.
اگر درهمان ساعات اول، ما پاسخ گوی خشونت و برخورد تند آنان باشیم، بسیجی و پاسدار که تا کنون ضربه نخورده، و صدمه ندیده اند، بی تردید میدان را خالی می کنند، و جرأت بازگشت به میان مردم را نخواهند داشت.