آیا می توان دیوار سیاه دیکتاتوری و زورگویی را شکست و به دموکراسی رسید؟ ۵

ترافیک در تهران و شهر های بزرگ ایران، نتیجه خود کامگی و زورگویی رانندگان است که برای جلو زدن و تخلف کردن. رانندگی را به صورت کلاف سر در گم در می آورند.

ترافیک در تهران و شهر های بزرگ ایران، نتیجه خود کامگی و زورگویی رانندگان است که برای جلو زدن و تخلف کردن. رانندگی را به صورت کلاف سر در گم در می آورند.

بخش نخست – دیکتاتوری یعنی چه، و از کجا ناشی می شود؟.

ما کم و بیش با واژه دیکتاتوری آشنا هستیم ولی از حدود، اندازه، و دامنه آن آگاهی نداریم. شاید بهترین ترجمان دیکتاتوری، «زورگویی»، و دیکتاتور،«زورگو» باشد. واژه زورگویی و زورگو برای همگان روشن، و نیازی به شکافتن و بررسی آن نیست. با این شناخت می توان گفت دیکتاتور یا زورگو کسی است که خواسته های خود را با بی منطقی، به دیگران دیکته، و یا به عبارت دیگر تحمیل کند، و حرف خود را بر کرسی نشاند.

با یک نگاه سطحی می بینیم که دیکتاتوری و یا زورگویی، در همه ابعاد جامعه ما وجود دارد، و ما همه روزه با پوست و گوشت و خون خودمان آن را لمس و حس می کنیم.

پدر و مادر، درخانه دیکتاتورند، و اندیشه های خود را بر فرزندان تحمیل می کنند. حتی در انتخاب رنگ پوشش، نوع و نمونه آن، فرزندان را ناچار به پذیرش خواسته خود می نمایند.
هم چنین، مردان، بر همسران خود تسلط دارند، و از خود دیکتاتوری نشان می دهند. در آموزشگاه نیز معلم یک نوع زورگو است و به دانش آموزان در پاره ای موارد بنا به خواسته شخصی خود، که منطقی در آن نیست، دستور می دهد.

در ویدیو تراژدی غمناک امروز مردم ایران را که از دیکتاتوری سید علی خامنه ای نشأت میگیرد مشاهده می کنید. به دلیل وجود دیکتاتوری مذهبی در ایران، مردم ایران زمین همگی در رنج و فقر و سختی به سر می برند و برای دریافت یارانه ها، اینگونه هجوم می برند.

دیکتاتوری در همه رفتار و عملکرد روزانه ما به آسانی دیده می شود. هنگامی که در صف اتوبوس، و یا خرید، تلاش می کنیم تا از دیگران جلو بزنیم، ویا خود را به جلو صف رسانیم، جز زورگویی و دیکتاتوری چیزی نیست.
همچنین در بانک، و یا در رستوران، این روش خلاف قانون از دیگران جلو زدن را همواره دنبال می کنیم که همه این تلاش ها نوعی دیکتاتوری است.

نکته دیگر، از آن جا که شخص دیکتاتور، روی همه خط می کشد و دیگران را قبول ندارد، بنا بر این به گفتار دیگران هم توجهی ندارد، و همه چیز را نشنیده می گیرد.

این جلو بانک، و یا مؤسسه دیگر است. کار از صف بستن و به نوبت ایستادن گذشته. هرکس می خواهد پس از باز شدن درب ها، با قلدری و زورگویی، از دیگران جلو زند، و به درون ساختمان رود.

این جلو بانک، و یا مؤسسه دیگر است. کار از صف بستن و به نوبت ایستادن گذشته. هرکس می خواهد پس از باز شدن درب ها، با قلدری و زورگویی، از دیگران جلو زند، و به درون ساختمان رود.

امروزه در برخورد عقاید سیاسی میان ما ایرانیان، و یا یک گروه سیاسی با گروههای سیاسی دیگر نیز این خودکامگی و زورگویی به میزان زیاد دیده می شود. تا آن جا که گروههای سیاسی، روی همدیگر خط می کشند، و نمی توانند برای یک و یا چند ساعت در یک سالن، و در یک سخنرانی وجود یکدیگر را تحمل کنند.

نتیجه این که هرگروه و یا هرفرد سیاسی، به گروهها و یا افراد دیگر بی اعتنا است، و گهگاهی نیز از بدگویی و انتقاد و سرزنش بی جا نمودن دیگران، و یا در پاره ای از موارد، از دشنام دادن، و تهمت و انگ زدن به گروه و یا فرد دیگر کوتاهی نمی کند.

از آن چه گفته شد، زورگویی و دیکتاتوری هنگامی پدید می آید که در فرد زورگو منطق و دلیل علمی پسندیده وجود نداشته باشد. دیکتاتور دستور می دهد، ولی نمی تواند برای دستور خود دلیلی منطقی بیاورد که با خرد و عقل همراهی داشته باشد.

دستوراتی که هیتلر در زمان جنگ به فرماندهان نظامی خود می داد، همگی بی دلیل و بی منطق بود. هنگامی که فرماندهان، گزارش شکست پی در پی سربازان خود در گرفتن لنینگراد را به آگاهی او می رساندند، پاسخی سوای دستور پیشروی و ادامه به جنگ نداشت. نتیجه این دستورات بی منطق و حساب نشده، گرفتار شدن، و در سرما وگل گیر کردن ارتش آلمان، و نابودی آن بود. تا جایی که از حدود ۲۰۰ هزار سرباز، تنها ۵-۶ هزار تن آنان، پس از ماهها سختی کشیدن، جان سالم به در بردند، و به آلمان باز گشتند.

این صف ۲-۳ کیلومتری بازدیدکنندگان کاخ واتیکان و موزه مشهور آن در رم پایتخت ایتالیا را نشان می دهد.در این صف طولانی که چندین ساعت زمان لازم دارد تا یک توریست و بازدید کننده به درون ساختمان برسد. ممکن است خانواده ها باهمدیگر و در کنار هم دیده شوند، ولی هرگز تقلبی در کار نیست، و دیکتاتوری دیده نمی شود. 

این صف ۲-۳ کیلومتری بازدیدکنندگان کاخ واتیکان و موزه مشهور آن در رم پایتخت ایتالیا را نشان می دهد.در این صف طولانی که چندین ساعت زمان لازم دارد تا یک توریست و بازدید کننده به درون ساختمان برسد. ممکن است خانواده ها باهمدیگر و در کنار هم دیده شوند، ولی هرگز تقلبی در کار نیست، و دیکتاتوری دیده نمی شود.

در زمان جنگ ایران و عراق، پس از بازپس گیری خرمشهر، و بیرون راندن عراقی ها به همت والا و از جان گذشتگی ارتش رزمنده و مردمی ایران، و مردمان سلحشور و بی باک خوزستان از خاک ایران، و همچنین عده ای از پاسداران میهن پرست، سازمان ملل، کشورهای اروپایی و عربی به دست و پا افتادند، و از دولت ایران درخواست آتش پس و امضای صلح نمودند.

دولت عربستان، و کویت پیشنهاد کردند که همه خسارت های جنگ را خواهند پرداخت. ولی خمینی که فردی خودکامه و دیکتاتور بود، با بی خردی، دستور ادامه جنگ داد.
در این تصمیم خصمانه، هاشمی رفسنجانی، خامنه ای، و عده ای از وطن فروشان دیگر برای آن که جمهوری کشتارگر اسلامی جا بیافتد، و مردم، فرصت اعتراض نداشته باشند، به افکار پوسیده و ضد ملی خمینی دامن زدند، و جنگ فرسایشی را به مدت ۶ سال دیگر، و تا شکست قطعی ایران، و نوشیدن جام زهر خمینی ادامه دادند.

بخش دوم، آزادی چیست، و جای آن کجاست؟
این بخش را فردا پخش خواهیم نمود.

 • Butterflyinqueens

  سلام به دوستان عزیز.. سال نو مبارک همه باشد .. بله این دیوار دیکتاتور را میشود شکست البته نه با مشت و لگد…با توپ و تفنگ بله

 • Butterflyinqueens

  سلام به دوستان عزیز.. سال نو مبارک همه باشد .. بله این دیوار دیکتاتور را میشود شکست البته نه با مشت و لگد…با توپ و تفنگ بله

 • بچه های خوب خاورمیانه بجای جنګ وکشتار باهم مذاکره کنید

  بچه های خوب بیایید بجای قتل کشتار بر سر باورهای ارثی تان با هم ګفتګو کنید و بازیچه دست غارتګران و سوداګران مرګ نشوید روزګاری بود که مردم یا جوانان یک کشوری به کشور دیګر برای غارت و یا زن و یا ثروت و یا دین و آموزه های حمله میکردند و مردم آن کشور شکست خورده را سعی میکردند که به اطاعت و انقیاد خود در آورند و یا آنان را بصورت برده به کشورهای خود میبردند تا از نتیجه کار آنان ثروتمند شوند بهرصورت مردمی که ظاهرا تواناتر و بافکر تر و یا از تمدن جدید آګاهی بیشتری داشتند وبه سلاحهای جدید آشنایی بیشتری داشتند به کشورهای دیګر حمله میکردند و آنان را بنده و زرخرید خود میکردند و زندګی های آنان را از هم میپاشاندند. در قدیم چون زور بازو و توانایی بدنی بیشتر مهم بود این بودکه آنان که عضله های بیشتری داشتند و هیګلهای غول پیکر وتوانایی داشتند با زور و یا شاید تمرین های جنګی آن زمان با اسلحه های سرد برنده میشدند مثلا تیراندازان پارسی و یا مادی و یا پارتی بسیار دقیق نشانه ګیری میکردند و با باران تیرهای کشنده خود دشمن را هلاک میکردند آنان هم مثل امروز توسط دولتهایشان بر ضد همسایه ګانشان تحریک میشدند و به جنګ و کشتار آنان می شتافتند و هرکه پیروز میشد اګر خشن بود میکشت و غارت میکرد و اګر مثل کورش مهربان بود با آنان با محبت و دوستی رفتار میکرد وسعی میکرد به ګفته تاریخ رنجهای مردم زیر ستم پادشاه آن کشورهای را نجات دهد ویک نوع حکومت فدرال و مشترک منافع بوجود آورد که هر ملتی در داشتن دین و زبان وفرهنګ خود آزاد میبود و حتی شاه خود را هم نګه میداشت اګر آن شاه تابع کورش میشد و یا به دستورات انسانی اوتوجه میکرد از این جهت که کورش مثل یک سرباز واقعی رفتار میکرد و خود ش هم در میان سربازان بود وشاید بیشتر به یک پیامبر شبیه بود تا به یک شاه زیرا این موقعیت و این شاهنشاهی به او ارث نرسیده بود بلکه خودش آنرا ایجاد نموده بود و توان ادامه آنرا را هم داشت که کشورګشایی آسان است ولی کشورداری سخت کما اینکه آمریکا افغانستان وعراق را بسرعت فتح کرد ولی برای اداره آن دچار مصیبت شده است

  یهرحال اروپایی ها که بنا به شرایطی به علوم جدید دست یافته بودند این بار با زور اسلحه ګرم به جنګ دنیای سوم آمدند و کشورهایشان را فتح کردند زیرا دارای سلاحهایی بسیار پیشرفته تر بودند و به غارت واستعمار و استحمارګری خود ادامه دادند البته عربان هم طالب غارت و جهان ګشایی بودند و با تکیه به معنویت و وعده های بهشت و دوزخ مردم را برای لشګرهای خود بسیج کردند و بنان الله به کشورهای دیګر حمله نمودند بهر حال اګر فرمانروا و یا خلیفه شخص خوبی بود که مردم در رفاه نسبی زندګی میکردند ولی اګر غیر معنوی دزد قاتل و حرام زاده شرابخوار و شهوت ران بود روزګار مردم را سیاه میکرد به ګفته مورخان بیطرف اسلام دینی پیشرو تر از مسیحیت بود ولی به دست شیادان بصورت حربه ای درآمد که همانطوریکه میدانید در همان صدر اسلام خانواده خود حضرت رسول را هم قتل عام نمودند و این شیادی همین طور به دیګران به ارث رسید و خلفا برای شهوت رانی و کیف و دزدی و فساد و جمع ثروت و تمامیت خواهی دیکتاتوری هرکاری ناشایستی را هم انجام میدادند وبا حیله دروغ و نیرنګ و فریب مردم را بصورت برده های جنسی و مالی خود درآورده بودند زنانشان را به زندانهای حرمسرایی خود میبردند و مردانشان را بصورت اخته شده بیضه بریده یا بیضه کوبیده شده به پاسداری آلات تناسلی زندانیان زن خود میګماردند زیرا مطمین بودند که توسط مرد اخته شده دخولی صورت نخواهد ګرفت و آنان برای او دست نخورده باقی خواهند ماند تا هروقت که هوس کند یکی از آنان را زیر بخیه بکشد برای نګه داری هزاران زن به بند کشیده آنان احتیاج به سرمایه و ثروت هم داشتند این بود که بنام دین شریعت خمس و زکوت مالیات مردم را غارت و ثمره کار آنان را می ربودند بعد نوبت به اروپاییان رسید که آنان با همکاری همان دیکتاتورها شریک غارت دزدی و شهوت رانی آنان شدند البته سیاهان سفید پوستان را باعث بردګی وبندګی خود میدانند در صورتیکه این سیاهان حاکم و رییسان قبایل بودند که آنان را به سفید پوستان تاجر و برده دار میفروختند و در درجه اول این خود سیاهان بودند که به سیاهان ظلم میکردند و عوض دفاع از آنان آنها را به دست دزدان میدادند.

  اکنون آنان بجای اینکه خودشان مستقم دخالت کنند دیوانه دیکتاتور خود را با پولهایی که کشورهایشان دارند مسلح میکنند تا علاوه بر ایجاد فقر فرهنګی و شست شوی مغزی آنان را شبیه آدمکهایی کنند که حتی حاضرند مردم خود را هم بکشند اکنون هم با حربه دین و تمدن و حتی حقوق بشر بجان مردم بی پناه افتاده اند و به کشت کشتار آنان مشغول هستند آنانی که به دیوانه ګانی نظیر صدام وقذافی اسلحه فروخته بودند و سرمایه ملی آن کشورها را غارت کرده بودند بین مردمشان تفرقه انداخته بودند و ګروهی شست شوی مغزی شده را بجان مردم بیګناه میفرستند و آنان را با بهترین سلاحهایی که فروخته اند میکشند طالبان والقاعده توسط آمریکا حمایت میشد و این یک راز نیست همه میدانند که برای جلوګیری از نفوذ مثلا کمونیست که نامی بیشتر نیست و درست مثل همان کاپیتالیست ها عمل میکنند یعنی عده ای چاق و فربه و غارتګرند و دیګران بنده برده و زر خرید مدرن درست به قول ضرب مثل فارسی سګ زرد برادر شغال است هر دو مکتب اجتماعی هم میتوانند در خدمت مردم باشند و هم در جهت غارت و آزار مردم برنامه ریزی کنند که چون خوی بشری زیاده طلب و طمع کار است مسلم است که هر دو مکتب عملا بیشربرای ناراحتی ها عمومی مردم بخدمت ګرفته شده بودند تا رفاه و آسایش آنان بهرحال روی تعصب های مکتبهای اجتماعی و با تکیه بر بی دینی کمونیست ها آنان ملت قهرمان مارا که حتی انګلیسی هارا شکست داده بود برای مبارزه با کمونیست ها مسلح کردند و بهترین اسلحه های خود را در اختیار طالبان ها و القاعده نهادند متاسفانه بعد از پاشیده شدن کمونیست و بازار آن این مردان مسلح که جز کشت کشتار کاری دیګر یاد نګرفته بودند اسلحه های خود را بسوی همان اربابان سابق نشانه رفتند و یابه برادر کشی پرداختند

  سخن این است که حالا بایست یاد بګیرند که انسانیت بالای همه مکتب ها و دینها هست دنیها برای این بوجود آمده اند که مردم در صلح آرامش و بهتر زندګی کنند و تمامی پیامبران به نیکی و خوبی مردم را راهنمایی کرده اند با کشتن وبستن مشګلها حل نخواهد شد بلکه باعث ضعف میشود و مردم ما در بیچارګی های بیشتری زندګی خواهند کرد این است بیایید که بهمان انسانیت که سعدی حافظ مولوی ابن سینا و سایر بزرګان ما چون علامه اقبال و دیګران ګفته اند برګردیم که ګفته اند عبادت بجز خدمت خلق نیست به عمامه عبا ردا دلق نیست توکز محنت دیګران بی غمی نشاید که نامت نهنند آدمی بیایید بجای نفرت از هم و کشتن هم بچه های عزیز باهم مهربان باشیم ومسایل و مشګلات را با عقل و فهم و دوستی حل کنیم و بازیچه دست ابرقدرتها نشویم که اینهمه فرقه و تفرقه ایجاد کرده اند. چرا بایست جوانان ما بجای همکاری باهم برروی هم اسلحه بکشند و همدیګر را بکشند؟ برای چی و برای کی؟ آیا کشتن یک مرد و یک زن و یک کودک دردهای بشریت را حلی میکند مګر ما انسان سخنګو نیسیتیم چرا باید با جنګ و کشتار به دیګران حمله کنیم بجای ګفتګو و مهربانی و ګول یک مشت دزد و تمامیت خواه را نخوریم آنان با سلاح تفرقه بیانداز و غارت کن بر ګرده های شما جوانان سوار شده اند هرکدام از باورهایی داریم و این باور ها از طریق پدر مادر مدرسه معلم و محیط و وسایل ارتباط جمعی به ما تزریق شده است ازکجا معلوم که آنان حقیقت باشند شاید ما اشتباه میکنیم و دیګران درست میګویند چرا نبایست به حرف دیګران ګوش ندهیم و خود خواه به فکر خود باشیم و به باورهای خود؟ شاید باورهای ما ساخته دست کمونیست های قلابی کاپیتالیستهای قلابی و یا مذهبهای من درآوردی قلابی باشند که مارا به جهت برای تامین منافع آڼان بجان هم می اندازند؟ جوانان عزیز ګول شیادان رانخورید وبرروی هم اسلحه نکشید و بهم حسادت نداشته باشید

  شکاف بین غنی های شیاد و دزدان عظیم شان و غارتګران با مردم عادی روز به روز بیشتر میشود و آنان با فرار از دست مالیات ها و دزدیها مثلا قانونی علاوه بر غارت اموال ما مارا بجان هم هم میاندازند و شما ای جوانان ساده دل با فساد اصلی و دزدان اصلی بجنګید نه با مردم بیګناه دیګر میګویند که مردی در زمان خلیفه به مسجد آمده بود و کفشهایش را با خود به داخل مسجد آورده بود عوض اینکه آنها را دم در مسجد بګذارد خلیفه که اورا به مسجد دعوت کرده بود از وی پرسید که چرا کفشهایت را با خود به داخل مسجد آورده ای وی ګفت که از حضرت محمد شنیده است که سنی ها دزد کفشها هستند و شیعه ها هم دزد کفشها میباشند خوب من برای اینکه کفشهای من به دست سنی ها و یا شیعه ها دزدی نشود آنان را باخودم به داخل مسجد آوردم خلیفه باحتمال اموی ګفت که در زمان حضرت رسول که شیعه و سنی وجود نداشته است چرامزخرف میګویی آن شخص ګفت پس او که این مذهب هارا که نیاورده چرا بایست وجود داشته باشند و خودشان را به اسلام که او آورده است بچسبانند؟ معلوم است که این مذهب ها ساخته دست بعدی ها هستند و حضرت رسول با این مذهب ها آشنا نبوده است

  حال نقل اکنون ماست هزارها مکتب اجتماعی هزاران مذهب وابسته به یک مذهب اصلی و همه خود را محق و دیګران را بیخودی می پندارند حضرت بهاالله نیز ګفته اند که باهم مهربان باشید و آنجا که دین سبب کدورت و ناراحتی است عشق و بی دینی بهتر است کلام کلام دوستی و مهر و محبت است نه کشت کشتار و غارت و دزدی فساد؟ ای دوست در روضه قلب جز ګل عشق مکار آیا این ګفته یک فرد ضاله است آخر کمی هم انصاف داشته باشید و بی جهت نفرت پراکنی نکنید درست مثل همان کشیش ابلهی که خود را به حضرت مسیح می چسباند و کتاب دینی دیګران را آتش میزند و آتش نفرت وکشت کشتار را برپا میدارد آیا او از کشته شدن حتی هم شهریان خود به دست دیګران ناراحت نمی شود؟ مسلمانان افسون شده و تحریک شده چندین تن از مسیحیان را کشتند آیا آقای کشیش مثل دیګران ککش ګزید؟ مردم دنیا باهم متحد شوید و عشق ودوستی را به عالم بیاورید نه نفرت و کشت کشتار را؟ که ثروتمندان با ثروتهای نجومی خواستار این نفرت وتفرقه هستند تا سلاحهای خود مواد منفجره خود و مواد مخدر خود رابا قیمتهای سرسام آوری بفروشند آیان تاجران مرګ هستند که میلیارد ها دلار ثروتها نامشروع دارند و تخم نفرت کینه و جنګ را میګارند تا استفاده کنند و بس بچه ها همدیګر را نکشید و باهم مهربان باشید و آلت دست وبازیچه غارتګران بین المللی وملی و محلی نشوید که آنان تنها ضحاکان دنیا هستند و بس .

 • بچه های خوب خاورمیانه بجای جنګ وکشتار باهم مذاکره کنید

  بچه های خوب بیایید بجای قتل کشتار بر سر باورهای ارثی تان با هم ګفتګو کنید و بازیچه دست غارتګران و سوداګران مرګ نشوید روزګاری بود که مردم یا جوانان یک کشوری به کشور دیګر برای غارت و یا زن و یا ثروت و یا دین و آموزه های حمله میکردند و مردم آن کشور شکست خورده را سعی میکردند که به اطاعت و انقیاد خود در آورند و یا آنان را بصورت برده به کشورهای خود میبردند تا از نتیجه کار آنان ثروتمند شوند بهرصورت مردمی که ظاهرا تواناتر و بافکر تر و یا از تمدن جدید آګاهی بیشتری داشتند وبه سلاحهای جدید آشنایی بیشتری داشتند به کشورهای دیګر حمله میکردند و آنان را بنده و زرخرید خود میکردند و زندګی های آنان را از هم میپاشاندند. در قدیم چون زور بازو و توانایی بدنی بیشتر مهم بود این بودکه آنان که عضله های بیشتری داشتند و هیګلهای غول پیکر وتوانایی داشتند با زور و یا شاید تمرین های جنګی آن زمان با اسلحه های سرد برنده میشدند مثلا تیراندازان پارسی و یا مادی و یا پارتی بسیار دقیق نشانه ګیری میکردند و با باران تیرهای کشنده خود دشمن را هلاک میکردند آنان هم مثل امروز توسط دولتهایشان بر ضد همسایه ګانشان تحریک میشدند و به جنګ و کشتار آنان می شتافتند و هرکه پیروز میشد اګر خشن بود میکشت و غارت میکرد و اګر مثل کورش مهربان بود با آنان با محبت و دوستی رفتار میکرد وسعی میکرد به ګفته تاریخ رنجهای مردم زیر ستم پادشاه آن کشورهای را نجات دهد ویک نوع حکومت فدرال و مشترک منافع بوجود آورد که هر ملتی در داشتن دین و زبان وفرهنګ خود آزاد میبود و حتی شاه خود را هم نګه میداشت اګر آن شاه تابع کورش میشد و یا به دستورات انسانی اوتوجه میکرد از این جهت که کورش مثل یک سرباز واقعی رفتار میکرد و خود ش هم در میان سربازان بود وشاید بیشتر به یک پیامبر شبیه بود تا به یک شاه زیرا این موقعیت و این شاهنشاهی به او ارث نرسیده بود بلکه خودش آنرا ایجاد نموده بود و توان ادامه آنرا را هم داشت که کشورګشایی آسان است ولی کشورداری سخت کما اینکه آمریکا افغانستان وعراق را بسرعت فتح کرد ولی برای اداره آن دچار مصیبت شده است

  یهرحال اروپایی ها که بنا به شرایطی به علوم جدید دست یافته بودند این بار با زور اسلحه ګرم به جنګ دنیای سوم آمدند و کشورهایشان را فتح کردند زیرا دارای سلاحهایی بسیار پیشرفته تر بودند و به غارت واستعمار و استحمارګری خود ادامه دادند البته عربان هم طالب غارت و جهان ګشایی بودند و با تکیه به معنویت و وعده های بهشت و دوزخ مردم را برای لشګرهای خود بسیج کردند و بنان الله به کشورهای دیګر حمله نمودند بهر حال اګر فرمانروا و یا خلیفه شخص خوبی بود که مردم در رفاه نسبی زندګی میکردند ولی اګر غیر معنوی دزد قاتل و حرام زاده شرابخوار و شهوت ران بود روزګار مردم را سیاه میکرد به ګفته مورخان بیطرف اسلام دینی پیشرو تر از مسیحیت بود ولی به دست شیادان بصورت حربه ای درآمد که همانطوریکه میدانید در همان صدر اسلام خانواده خود حضرت رسول را هم قتل عام نمودند و این شیادی همین طور به دیګران به ارث رسید و خلفا برای شهوت رانی و کیف و دزدی و فساد و جمع ثروت و تمامیت خواهی دیکتاتوری هرکاری ناشایستی را هم انجام میدادند وبا حیله دروغ و نیرنګ و فریب مردم را بصورت برده های جنسی و مالی خود درآورده بودند زنانشان را به زندانهای حرمسرایی خود میبردند و مردانشان را بصورت اخته شده بیضه بریده یا بیضه کوبیده شده به پاسداری آلات تناسلی زندانیان زن خود میګماردند زیرا مطمین بودند که توسط مرد اخته شده دخولی صورت نخواهد ګرفت و آنان برای او دست نخورده باقی خواهند ماند تا هروقت که هوس کند یکی از آنان را زیر بخیه بکشد برای نګه داری هزاران زن به بند کشیده آنان احتیاج به سرمایه و ثروت هم داشتند این بود که بنام دین شریعت خمس و زکوت مالیات مردم را غارت و ثمره کار آنان را می ربودند بعد نوبت به اروپاییان رسید که آنان با همکاری همان دیکتاتورها شریک غارت دزدی و شهوت رانی آنان شدند البته سیاهان سفید پوستان را باعث بردګی وبندګی خود میدانند در صورتیکه این سیاهان حاکم و رییسان قبایل بودند که آنان را به سفید پوستان تاجر و برده دار میفروختند و در درجه اول این خود سیاهان بودند که به سیاهان ظلم میکردند و عوض دفاع از آنان آنها را به دست دزدان میدادند.

  اکنون آنان بجای اینکه خودشان مستقم دخالت کنند دیوانه دیکتاتور خود را با پولهایی که کشورهایشان دارند مسلح میکنند تا علاوه بر ایجاد فقر فرهنګی و شست شوی مغزی آنان را شبیه آدمکهایی کنند که حتی حاضرند مردم خود را هم بکشند اکنون هم با حربه دین و تمدن و حتی حقوق بشر بجان مردم بی پناه افتاده اند و به کشت کشتار آنان مشغول هستند آنانی که به دیوانه ګانی نظیر صدام وقذافی اسلحه فروخته بودند و سرمایه ملی آن کشورها را غارت کرده بودند بین مردمشان تفرقه انداخته بودند و ګروهی شست شوی مغزی شده را بجان مردم بیګناه میفرستند و آنان را با بهترین سلاحهایی که فروخته اند میکشند طالبان والقاعده توسط آمریکا حمایت میشد و این یک راز نیست همه میدانند که برای جلوګیری از نفوذ مثلا کمونیست که نامی بیشتر نیست و درست مثل همان کاپیتالیست ها عمل میکنند یعنی عده ای چاق و فربه و غارتګرند و دیګران بنده برده و زر خرید مدرن درست به قول ضرب مثل فارسی سګ زرد برادر شغال است هر دو مکتب اجتماعی هم میتوانند در خدمت مردم باشند و هم در جهت غارت و آزار مردم برنامه ریزی کنند که چون خوی بشری زیاده طلب و طمع کار است مسلم است که هر دو مکتب عملا بیشربرای ناراحتی ها عمومی مردم بخدمت ګرفته شده بودند تا رفاه و آسایش آنان بهرحال روی تعصب های مکتبهای اجتماعی و با تکیه بر بی دینی کمونیست ها آنان ملت قهرمان مارا که حتی انګلیسی هارا شکست داده بود برای مبارزه با کمونیست ها مسلح کردند و بهترین اسلحه های خود را در اختیار طالبان ها و القاعده نهادند متاسفانه بعد از پاشیده شدن کمونیست و بازار آن این مردان مسلح که جز کشت کشتار کاری دیګر یاد نګرفته بودند اسلحه های خود را بسوی همان اربابان سابق نشانه رفتند و یابه برادر کشی پرداختند

  سخن این است که حالا بایست یاد بګیرند که انسانیت بالای همه مکتب ها و دینها هست دنیها برای این بوجود آمده اند که مردم در صلح آرامش و بهتر زندګی کنند و تمامی پیامبران به نیکی و خوبی مردم را راهنمایی کرده اند با کشتن وبستن مشګلها حل نخواهد شد بلکه باعث ضعف میشود و مردم ما در بیچارګی های بیشتری زندګی خواهند کرد این است بیایید که بهمان انسانیت که سعدی حافظ مولوی ابن سینا و سایر بزرګان ما چون علامه اقبال و دیګران ګفته اند برګردیم که ګفته اند عبادت بجز خدمت خلق نیست به عمامه عبا ردا دلق نیست توکز محنت دیګران بی غمی نشاید که نامت نهنند آدمی بیایید بجای نفرت از هم و کشتن هم بچه های عزیز باهم مهربان باشیم ومسایل و مشګلات را با عقل و فهم و دوستی حل کنیم و بازیچه دست ابرقدرتها نشویم که اینهمه فرقه و تفرقه ایجاد کرده اند. چرا بایست جوانان ما بجای همکاری باهم برروی هم اسلحه بکشند و همدیګر را بکشند؟ برای چی و برای کی؟ آیا کشتن یک مرد و یک زن و یک کودک دردهای بشریت را حلی میکند مګر ما انسان سخنګو نیسیتیم چرا باید با جنګ و کشتار به دیګران حمله کنیم بجای ګفتګو و مهربانی و ګول یک مشت دزد و تمامیت خواه را نخوریم آنان با سلاح تفرقه بیانداز و غارت کن بر ګرده های شما جوانان سوار شده اند هرکدام از باورهایی داریم و این باور ها از طریق پدر مادر مدرسه معلم و محیط و وسایل ارتباط جمعی به ما تزریق شده است ازکجا معلوم که آنان حقیقت باشند شاید ما اشتباه میکنیم و دیګران درست میګویند چرا نبایست به حرف دیګران ګوش ندهیم و خود خواه به فکر خود باشیم و به باورهای خود؟ شاید باورهای ما ساخته دست کمونیست های قلابی کاپیتالیستهای قلابی و یا مذهبهای من درآوردی قلابی باشند که مارا به جهت برای تامین منافع آڼان بجان هم می اندازند؟ جوانان عزیز ګول شیادان رانخورید وبرروی هم اسلحه نکشید و بهم حسادت نداشته باشید

  شکاف بین غنی های شیاد و دزدان عظیم شان و غارتګران با مردم عادی روز به روز بیشتر میشود و آنان با فرار از دست مالیات ها و دزدیها مثلا قانونی علاوه بر غارت اموال ما مارا بجان هم هم میاندازند و شما ای جوانان ساده دل با فساد اصلی و دزدان اصلی بجنګید نه با مردم بیګناه دیګر میګویند که مردی در زمان خلیفه به مسجد آمده بود و کفشهایش را با خود به داخل مسجد آورده بود عوض اینکه آنها را دم در مسجد بګذارد خلیفه که اورا به مسجد دعوت کرده بود از وی پرسید که چرا کفشهایت را با خود به داخل مسجد آورده ای وی ګفت که از حضرت محمد شنیده است که سنی ها دزد کفشها هستند و شیعه ها هم دزد کفشها میباشند خوب من برای اینکه کفشهای من به دست سنی ها و یا شیعه ها دزدی نشود آنان را باخودم به داخل مسجد آوردم خلیفه باحتمال اموی ګفت که در زمان حضرت رسول که شیعه و سنی وجود نداشته است چرامزخرف میګویی آن شخص ګفت پس او که این مذهب هارا که نیاورده چرا بایست وجود داشته باشند و خودشان را به اسلام که او آورده است بچسبانند؟ معلوم است که این مذهب ها ساخته دست بعدی ها هستند و حضرت رسول با این مذهب ها آشنا نبوده است

  حال نقل اکنون ماست هزارها مکتب اجتماعی هزاران مذهب وابسته به یک مذهب اصلی و همه خود را محق و دیګران را بیخودی می پندارند حضرت بهاالله نیز ګفته اند که باهم مهربان باشید و آنجا که دین سبب کدورت و ناراحتی است عشق و بی دینی بهتر است کلام کلام دوستی و مهر و محبت است نه کشت کشتار و غارت و دزدی فساد؟ ای دوست در روضه قلب جز ګل عشق مکار آیا این ګفته یک فرد ضاله است آخر کمی هم انصاف داشته باشید و بی جهت نفرت پراکنی نکنید درست مثل همان کشیش ابلهی که خود را به حضرت مسیح می چسباند و کتاب دینی دیګران را آتش میزند و آتش نفرت وکشت کشتار را برپا میدارد آیا او از کشته شدن حتی هم شهریان خود به دست دیګران ناراحت نمی شود؟ مسلمانان افسون شده و تحریک شده چندین تن از مسیحیان را کشتند آیا آقای کشیش مثل دیګران ککش ګزید؟ مردم دنیا باهم متحد شوید و عشق ودوستی را به عالم بیاورید نه نفرت و کشت کشتار را؟ که ثروتمندان با ثروتهای نجومی خواستار این نفرت وتفرقه هستند تا سلاحهای خود مواد منفجره خود و مواد مخدر خود رابا قیمتهای سرسام آوری بفروشند آیان تاجران مرګ هستند که میلیارد ها دلار ثروتها نامشروع دارند و تخم نفرت کینه و جنګ را میګارند تا استفاده کنند و بس بچه ها همدیګر را نکشید و باهم مهربان باشید و آلت دست وبازیچه غارتګران بین المللی وملی و محلی نشوید که آنان تنها ضحاکان دنیا هستند و بس .

 • unknown unknown

  یک ضرب امثل عربی هست که میگه “الناس علی دین ملوکهم”
  یعنی عقاید و رفتار مردم به پادشاهان و مسئولان کشور وابسته هست
  من عقیده دارم به این راحتیا نمیشه دیکتاتوری رو از بین برد چون علی خامنه ای بره یکی دیگه میاد دیکتاتور میشه دلیلش اینه که مردم ایران به مدت ۱۴۰۰ سال زیر استبداد کمر خم کردن و رفتار اون ها کاملا مستبدانه هست دلیل ۱ به خاطر اسلام هست متاسفانه باید گفت در این دین ارتجاع و خشکی و نادیده گرفتن افراد و کشتن و توهین به دگر اندیشان انقدر زیاد هست که فرهنگ ایران رو به طور کلی سرنگون کرده و این چیزی که الان ما داریم  ۱% فرهنگ غنی قبل از حجوم تازیان نیست
  دلیل ۲ ترسو بودن مردم من نمی دونم مشکل از کجاست همه ی مردم ایران میترسن همه از چاقوکشان خامنه ای میترسن منتظرن آمریکا بیاد واسشون شاهکار کنه آمریکا هم منتظره مردم این رژیم فاسد رو منهدم کنن و در این مدت علی خامنه ای و دارودستش دارن پول ها رو میدزدن و سهمی رو به سپاه پاسداران میدن که مردم رو سرکوب کنن درواقع دولتی که بیاد کسی رو که از اون دفاع میکنه رو همه کاره دولت بذاره سرکوب هم ادامه داره تا وقتی مردم فکر میکنن این اسلام با اسلام ۱۴۰۰ سال پیش فرق داره همین آش و همین کاسه

  به امید بیداری مردم