ازدواج میلیون ها پوندی شاهزاده انگلیس، در برابر زندگی سخت و مخالفت مردم زحمتکش ۷

مردم عادی و بیچاره جهان، نه مرگشان پیداست، نه بیماری، نه عروسی، و یا درد و رنجشان، نه گرسنگی اشان پیداست، و یا بیکاری و دربدری. اینان، کارشان، بردگی و کنیزی، و ازدواجشان، تجارت و خرید و فروش است. گمنام پای به زنده بودن می گذارند، گمنام بزرگ می شوند، گمنام ازدواج می کنند، و گمنام هم از میان می روند.

خانواده سلطنتی انگلیس سرمست و شاد از ازدواج ویلیام و کاترین (کیت) میدلتون در بالکن کاخ باکینگهام، به تماشاچیان بیکار و بی بار پوزخند می زنند. صرف میلیون ها پوند و تعطیل ماندن چرخ اقتصاد برای چند روز، و بیکاری مردم به ویژه روزمزد ها و کاسب کاران کم در آمد، بزرگترین تحمیل و فشار اقتصادی بر روی اکثریت مردم انگلیس است. 

خانواده سلطنتی انگلیس سرمست و شاد از ازدواج ویلیام و کاترین (کیت) میدلتون در بالکن کاخ باکینگهام، به تماشاچیان بیکار و بی بار پوزخند می زنند. صرف میلیون ها پوند و تعطیل ماندن چرخ اقتصاد برای چند روز، و بیکاری مردم به ویژه روزمزد ها و کاسب کاران کم در آمد، بزرگترین تحمیل و فشار اقتصادی بر روی اکثریت مردم انگلیس است.

در حالی که گروه مفتخورهای جهان، به نام شاه و شاهزاده، و یا بی نام های پول دار، با بوق و کرنا و خفه کردن دیگران، بی رنج پای به وجود می گذارند، بی دردسر و در نهایت ناز و نعمت، و باهمکاری و اندیشه کارشناسان، و با تجربگان، بزرگ می شوند، آسان زندگی می کنند، راحت، و باز هم با شیپور و فریاد، میمیرند. کارشان، سروری و دستور دادن به دیگران، ازدواجشان، اصراف، زیاده روی، سر مستی و بی خبری، خودستایی، و فخر فروشی به دیگران است.

آنچنان که گفته می شود، ۹۵٪ ثروت جهان وابسته به همین ۵٪ شاه و شاهزاده و پولداران است، و بدانان تعلق دارد، آن چنان که، ۵٪ باقیمانده ثروت از آن ۹۵٪ طبقه کارگر، زحمتکش، و فقیر جامعه جهانی است. به عنوان نمونه، آمار به دست آمده در سال ۲۰۰۵ در آمریکا نشان می دهد که در آمد سیصد هزار ثروتمند، با در آمد ۱۵۰ میلیون مردم عادی برابر بوده است. به گفته دیگر، سرمایه هردونفر پولدار، با در آمد هزارنفر  مردم عادی برابری می کند.

این ویدیو خانواده سلطنتی انگلیس را سرمست و خرامان در بازگشت از کلیسا، به کاخ باکینگهام باز می گردند. آیا سیر در اندیشه و به فکر گرسنه است؟. آیا بریتانیای کبیر با غارت کردن آفریقا و خاورمیانه و حمایت از جنایتکاران بین المللی، و صرف این درآمدهای کذایی در این مراسم بیهوده و غیر مردمی راضی و خشنود است؟.

رئیس جمهورهای ساختگی، مانند کشورهای عربی نیز که هرچند سال مردم را در یک نمایش کمدی به گرد هم می آورند، و به اصطلاح رأی انتصاب دگر باره خود می گیرند، از زمره شاهان، و شاهزادگان به شمار می آیند. بشاراسد، و دیکتاتور یمن از این نمونه اند. آیا این همه ستمگری و بیروایی جهانی را چگونه می توان دید، چطور می توان تحمل کرد، و تا کی ادامه دارد؟.

هرساله نزدیک به ۶ میلیون کودک، در آفریقا از گرسنگی و قحطی و بیماری جان می سپارند، در حالی که، شمار زیادی از نا انسان ها هم در کشورهای باختری و کشورهای عرب پولدار، از پرخوری در عذابند، و از چاقی میمیرند .
شماری از این پولدارهای بی وجدان، آنچنان در مستی و خوش گذرانی فرو رفته اند که با تلاش بهترین پزشکان، و یا همه گونه ورزش های گوناگون، نمی توانند از تخت و جایگاه خود بجنبند، و بیرون آیند. بنابراین، به دلیل چاقی زیاد، به ناچار همواره در بستر می مانند، و تنها چاره نجات آنان، خود را به دست جراح سپردن، و برداشتن چربی های زیاده از بدن ، و یا در انتظار مرگ ماندن است.
عده ای از این پولدارهای انسان نما، نیز ساعت ها از وقت خود را در قمارخانه ها، و مشروب فروشی ها می گذرانند، وپول های بادآورده را به آسانی از دست می دهند.

ببینید در چه جهان پر از ظلم و ستمی زندگی می کنیم؟. یکی میمیرد از سیری، و یکی از گرسنگی. یکی نمی داند با پول های بادآورده که بی تردید از دزدی و گرفتن حق دیگران، جمع شده، چه کار کند؟. و دیگری آه ندارد که با ناله سودا کند. شمار زیادی از ایرانی نماهای از خدا بی خبر نیز در آمریکا زندگی می کنند، و حسرت پول های بازمانده از خود را به گور می برند.

ببینید در چه جهان پر از ظلم و ستمی زندگی می کنیم؟. یکی میمیرد از سیری، و یکی از گرسنگی. یکی نمی داند با پول های بادآورده که بی تردید از دزدی و گرفتن حق دیگران، جمع شده، چه کار کند؟. و دیگری آه ندارد که با ناله سودا کند. شمار زیادی از ایرانی نماهای از خدا بی خبر نیز در آمریکا زندگی می کنند، و سرانجام حسرت پول های بازمانده از خود را به گور خواهند برد.

واما، شاهزادگان، که نطفه های مقدس نام گرفته اند، تنها به دلیل بودن فرزند شاه، بر روی ثروت باد آورده می غلتند، بر شانه و پشت مردم زحمتکش خود سوارند، و برای هر خوشی و یا هر حرکت خوانوادگی، بی محابا، و حساب نشده، به ولخرجی و دست و دل بازی می پردازند.
ما از کم و کیف ازدواج شاهزاده ویلیام، ولخرجی، و زیاده روی ها، به خوبی آگاه هستیم.  CBS Evening News به دلیل چند روز تعطیل متوالی کشور، هزینه این ازدواج را ۵۰ بیلیون دلار تخمین می زند.

بازهم بگوییم دنیای مسخره ایست. هزینه ای که ویلیام و کاترین برای چند روز هوس رانی در ازدواج خود برگردن مردم انگلیس گذاشتند، طبق بررسی آمار، می توانست  ۷۰۰، ۳۷۳، ۷ نفر را در شرایط گوناگون کمک و همراهی کند، تا بتوانند به زندگی خود ادامه دهند.

بازهم بگوییم دنیای مسخره ایست. هزینه ای که ویلیام و کاترین برای چند روز هوس رانی در ازدواج خود برگردن مردم انگلیس گذاشتند، طبق بررسی آمار، می توانست ۷۰۰، ۳۷۳، ۷ نفر را در شرایط گوناگون کمک و همراهی کند، تا بتوانند به زندگی خود ادامه دهند.

دیگر این که ملکه الیزابت با داشتن ۸۵ سال سن، یکی از سرمایه داران بزرگی است که خود و خانواده اش، مانند بختک بر روی شانه و دوش مردم انگلیس سایه افکنده اند، و مانند آخوندهای خودمان، از دسترنج مردم می چرند، و همواره به کمک پزشکانی چند، وتغذیه حساب شده، بر عمر خود می افزایند.
به مناسبت زناشویی پر ریز و بپاش و پر خرج شاهزاده انگلیس، تظاهرات پراکنده ای در نقاط گوناگونی به پا شد، که ازسوی پلیس، با برخورد تند،  و دستگیری مخالفان به پایان رسید:
۱- اسکاتلندیارد ۵۰۰۰ پلیس برای جشن دیروز جمعه ۲۹ آوریل گمارد، تا دانشجویان و به اصطلاح خرابکاران را سرکوب کنند. به دنبال این لشکر کشی، ۲۰ نفر از تظاهر کنندگان که احتمالاً رهبران، و پیشروان آنان بودند، دستگیر شدند.
۲- بی بی سی گزارش می دهد که پلیس ۵۷ نفر را دستگیر نموده است. اتهامی که بدانان وارد شده، به هم زدن نظم، اختلال، و احیاناً تصمیم به بمب گذاری آنان بوده است.
۳- در گزارش دیگر آمده که پلیس انگلیس شمار زیادی از وب ساید های مخالفین سیاست دولت، در ابعاد گوناگون، را برای جلوگیری از هرپیش آمدی در هنگام ازدواج شاهزاده انگلیس، مسدود کرده، و یا از میان برده است.
همچنین، پلیس ماده ۶۰ به قانون اختیارات خود افزوده، که گروههای مخالف در حقیقت خرابکارانند، و پلیس اجازه دارد، آنان را بازرسی کند، و آنهایی که ماسک به صورت دارند، ماسک ها را، برای شناسایی از صورتشان بردارد.

این ویدیو روش های گوناگون پلیس انگلیس در سرکوب مخالفین و اعتراض کنندگان به این ازدواج بریز و بپاش را نشان می دهد. همین روش ها، بلکه دهها، و صدها مرتبه خشن تر و نا انسانی تر، دولت بریتانیا به رژیم ایران در سرکوبی مردم یاد داده، و وسائل سرکوب مردم را در اختیار آنان گذاشته است.

این نکته را نیز باید یادآور شد، از آن جا که دستگیر شدگان، پس از برخورد نامناسب پلیس به دادگاه فرستاده می شوند، در دادگاه به دلیل نداشتن وکیل زبر دست، نمی توانند از خود دفاع کنند. در حالی که وکیل های پلیس مقامات دولتی که برسر سفره ملت تغذیه می کنند، ازکار کشته ترین وکیل هایی هستند که به آسانی می توانند محکومی را تبرئه کنند، و یا بیگناهی را محکوم نمایند.

از آن چه گفته شد، باید یادآورشد که سیاست و عملکرد دولت شاهنشاهی انگلیس و دیگر کشورهای سلطنتی، تفاوتی با رژیم های دیکتاتوری ندارد. علت اینست که وقتی فردی به نام شاه، و یا به اصطلاح رئیس جمهوری کذایی انتصابی، مدت ها بر سر قدرت باشد، رفته رفته قدرت و نیرو ها را قبضه می کند، و عده ای سرسپرده و نوکر صفت به دور خود گرد می آورد، که پیامد آن، یک حکومت خودکامه دیکتاتوری است.

نکته آخر این که دولت انگلیس بزرگترین حمایت کننده و پشتیبان رژیم جهل و جنایت اسلامی ایران، بحرین، و همچنین رژیم کشتار گر بشار اسد در سوریه است. منافع انگلیس در این سه کشور بسیار زیاد، و موضوع بحث و مقاله های گوناگون است.

 • Sahar Sarrafzadeh

  و باز در توهم توطعه !

 • Sahar Sarrafzadeh

  و باز در توهم توطعه !

 • Sahar Sarrafzadeh

  و باز در توهم توطعه !

 • Sahar Sarrafzadeh

  و باز در توهم توطعه !

 • Sahameddin Ghiassi

  تفرقه یا اتحاد بین کشورهای خاورمیانه شمال آفریقا مدیترانه ای و آسیای مرکزی

  حتما شما هم یادتان هست که هنګامیکه در دوره شاه به مدرسه میرفتیم معلمان ما با چه شوری از ایران باستان حکایت ها میګفتند و ازحمله عربان و اسکندر و مغول بدیها میګفتند که عربان آمدند و کتابخانه های مارا سوزانیدند زنان و مردان و کودکان مارا کشتند ویا به اسارت بردند مغولها هم همین کارها را کردند و یا اسکندر تخت جمشید را آتش زد و سربازانش را مجبور کرد که همسر ایرانی بګیرند و یا مردان و ایران را به یونان کوچانید تا با زنان یونانی عروسی کنند و نیز مغول ها اسلام آورده و با فرهنګ ایرانی یا اسلامی خو ګرفتند و با ایرانیان ترکان وعربان مخلوط شدند حالا چرا شاهان ساسانی یا هخامنشی و خوارزم شاهان نتوانستند در برابر اینان مقاومت کنند و شکست خوردند خود بحث دیګری است ولی آنچه که مسلم میشود این است که ما باهمه آنان کم بیش مخلوط شده ایم مثل اینکه آذربایجانیها بعضی از آنان خود را مثلا آریایی نمی دانند در صورتیکه همه میدانیم که آریایی ها برای داشتن سبزه و هوای ګرمتر و اینکه ګله های آنان احتیاج به خوراک داشت از قفقاز به طرف جنوب آمدند و با مردم بومی این منطقه ها مخلوط شدند جنګها و نبردهای بیهوده بین ایران باستان وروم هم که معلوم است که باعث کش مکشهای زیادی بین دو ابر قدرت آن زمان بود باز نیز مردم این دو کشورهای بزرګ را باحتمال با هم مخلوط کرده است ولی ارثیه ما از اینها چیست ؟ عربهای سوسمار خور ملخ خور عجم های کثیف و ګنګ ترکان خر لرهای بی شعور و کودن رشتی های بی غیرت اصفهانی های خسیس تهرانی های سیرابی خور لش و چاله میدانی و… هزارها توهین به مردمی که در این خطه زندګی میکنند؟ چرا ؟ بسیار ساده است تفرقه بیانداز و حکومت کن

  حال برای همه روشن شده است که همه ما ګرفتار دیوانه قدرت و اربابان آنان هستیم مثلا ملکه الیزابت با قرنها سابقه تاریخی پادشاهی اینطور که میګویند مثلا مثل سرهنګ قذافی مثلا انقلابی سرمایه پول نقد دلار و یا پوند های دست نخورده تانشده ندارد در حالیکه در بانکهای آمریکایی این فرزند انقلاب و حامی مظلومین که آنان را از دست مستعمره کننده ګان مثلا نجات داد و انقلاب فرموده سی چهار میلیارد دلار پول نقد خوابانیده است و ادعای میهن پرستی و نجات مردم را هم دارد؟ در صورتیکه ثروت نقد پادشاهان اروپایی شاید به یک میلیارد دلار هم نرسد که نظیر این دیوانه ګان تحمیلی کم هم نیستند. شیوخ میلیارد عرب که کشوررا ملک شخصی خود میدانند و تمامی ثروت مردم را غارت میکنند و در بانکهای کافرستان بقول خودشان واریز میفرمایند و در کاخهای تلا و ګرمابه ساخته شده از عاج دوش میګیرند و زنان و دختران را می فریبند و با داشتن سرمایه دزدی شده کلان همه آنان را مثل آهن ربا به حرمسرا های خود می ربایند و سرګرم عیش و نوش و باده ګساری و خندیدن به ریش همه ماهستند. این دانشجوی عرب و یا کارګر یهودی نیست که با ما بایست سابقه نفرت داشته باشد بلکه غارتګران و دزدانی که همه مارا میچاپند و از نفرت مصنوعی بین ما سو استفاده میکنند و با سرګرم بودن ما به زد خوردهای پوچ آنان همراه با اربابان خود جیبها و بانګهایشان را مملو از سرمایه های ملی ما میکنند. رهبران فاسد دزد و بی وجدان هستند که بین ما الکی تفرقه میاندازند و خودشان شاید با همان رهبران ظاهرا مخالف می خوارګی میکنند و با هم شاید نرد عشق هم میبازند هنګامیکه در سرکلاس بودم دیدم که شاګردان مثلا عربستان سعودی من هم شبیه بما هستند وهمان دردسرهای دیکتاتوری را به دوش میکشند بین ما تفرقه میاندازند بنامها سنی شیعه و یا بهایی مسیحی و یهودی و یا ترک لر فارس کرد و خودشان از دور این مشګلات را که ایجاد کرده اند مدیریت میکنند

  درحالیکه بیش از سی میلیون از مردم خاورمیانه و کشورهای اسلامی به دریوزګی به غرب و کشورهای پیشرفته آمده اند و تنها باهوشان در کارهای مربوط به رشته هایشان بخدمت ګرفته میشوند بقیه از معلومات و دانش خود که برای کشورهایشان بسیار مفید هم هست استفاده ای نکرده کم بیش به دلالی و کارهای بدنی مشغولند بیش از شاید پنجاه میلیون هم در کشورها ی ما به اعتیاد مبتلا هستند و جوانان ما کار ندارند دانشګاه ندارند مدرسه فنی ندارند مسکن برای خودشان ندارند نمی توانند ازدواج کنند و بیشتر آنان به خود ارضایی مشغولند در حالیکه رهبران آنان در آغوش دلبران فتان روزګار میګذارنند آنان با نفرت و بی دانشی دست به ګریبان هستند و سیستم آنان را بخاطر مبلغی مجهز میکند و به جنګ سایر برادران خود میفرستد نفرت بین ترک فارس عرب عجم بهایی و مسلمان و سنی و شیعه را مرتب دامن میزنند و مردم را به کلاهبرداری دزدی سو استفاده از هم سعایت بدګویی حسادت و تمامیت خواهی و نداشتن تحمل و تساهل تشویق میکنند و تنور فساد و نفرت را داغ نګه میدارند در حالیکه خودشان حتی به دنبال کشورشان اسم خانوادګی خود را هم اضافه میفرمایند. و با ګسترش خرافات جهل نفرت و اعتیاد مردم را له میکنند تا هیچ امکان بلند شدن را نداشته باشند دیګران را فرقه های ضاله می پندارند و مردم کم سواد و متعصب را به کشتار آنان تشویق میکنند و یا غارت یکدیګر را توسعه میدهند ماموران ګرسنه و قاضی ګرسنه و بازپرس فقیر را تشویق به رشوه خواری میکنند تا همه ما سرګردان باشیم ترکان را برعلیه فارسهای مثلا فتنه ګر می شورانند در صورتیکه خود فارسها هم قربانی همان سیستمی هستند که ترکان هستند کلام ای دوست در روضه قلب جز ګل عشق مکار را کلام ضاله میګویند و یا سراپرده یګانګی در عالم برپا شده به چشم بیګانګی در هم ننګرید که همه شما بار یک دارید و برګهای یک شاخسار و ګلبرګهای یک ګلبن را کلام فاسد و به مهر بهایی ګری آنرا از استعمار بین المللی رد یابی میکنند؟ و یا به عنوان کلام و دین وفرقه ضاله آنرا به دیګران کم سواد متعصب و بی سواد حقنه میکنند؟ عوض دانش و دانشګاه خرافات و دیوانګی و کشت کشتار برای مردم ما هدیه آورده اند کارهایی که قرنها پیش در اروپا خاتمه یافته است اکنون آنان در خاورمیانه و کشورهای اسلامی رونق میدهند نفرتهای تاریخی و ګذشته را زنده نګه میدارند در صورتیکه آنان ګذشته و به تاریخ تعلق دارند مګر بین فرانسه و آلمان ویا بریتانیا اینهمه جنګ نبود پس چرا اکنون آنان متحدند و ما متفرق آیا زمان آن نیست که ما هم به استعمار بین المللی و خود فروخته ګان محلی شان پشت کنیم و با تکیه به دانش و پشتوانه عظیم تاریخی خودمان از دانش و علم و صنعت از دیګران عقب افتاده تر نباشیم؟ مولوی سعدی حافظ خیام اقبال لاهوری و بیدل افغانی راهها را بما نشان داده اند باید فرزند زمان باشیم و با دوستی و ګذشت وهمکاری و همراهی ما هم به قافله علم و دانش بپیوندیم. ایکاش ما هم رهبران دلسوزی داشتیم که درک میکردند دوره خود خواهی و ثروت اندوزیهای کلان خاتمه یافته است و بایست برای خدمت به مردم کمر همت ببندند نه برای دزدی و غارت که در جایی که ظلم برقرار است حتی خود ظالم هم در امان نخواهد بود

 • Sahameddin Ghiassi

  تفرقه یا اتحاد بین کشورهای خاورمیانه شمال آفریقا مدیترانه ای و آسیای مرکزی

  حتما شما هم یادتان هست که هنګامیکه در دوره شاه به مدرسه میرفتیم معلمان ما با چه شوری از ایران باستان حکایت ها میګفتند و ازحمله عربان و اسکندر و مغول بدیها میګفتند که عربان آمدند و کتابخانه های مارا سوزانیدند زنان و مردان و کودکان مارا کشتند ویا به اسارت بردند مغولها هم همین کارها را کردند و یا اسکندر تخت جمشید را آتش زد و سربازانش را مجبور کرد که همسر ایرانی بګیرند و یا مردان و ایران را به یونان کوچانید تا با زنان یونانی عروسی کنند و نیز مغول ها اسلام آورده و با فرهنګ ایرانی یا اسلامی خو ګرفتند و با ایرانیان ترکان وعربان مخلوط شدند حالا چرا شاهان ساسانی یا هخامنشی و خوارزم شاهان نتوانستند در برابر اینان مقاومت کنند و شکست خوردند خود بحث دیګری است ولی آنچه که مسلم میشود این است که ما باهمه آنان کم بیش مخلوط شده ایم مثل اینکه آذربایجانیها بعضی از آنان خود را مثلا آریایی نمی دانند در صورتیکه همه میدانیم که آریایی ها برای داشتن سبزه و هوای ګرمتر و اینکه ګله های آنان احتیاج به خوراک داشت از قفقاز به طرف جنوب آمدند و با مردم بومی این منطقه ها مخلوط شدند جنګها و نبردهای بیهوده بین ایران باستان وروم هم که معلوم است که باعث کش مکشهای زیادی بین دو ابر قدرت آن زمان بود باز نیز مردم این دو کشورهای بزرګ را باحتمال با هم مخلوط کرده است ولی ارثیه ما از اینها چیست ؟ عربهای سوسمار خور ملخ خور عجم های کثیف و ګنګ ترکان خر لرهای بی شعور و کودن رشتی های بی غیرت اصفهانی های خسیس تهرانی های سیرابی خور لش و چاله میدانی و… هزارها توهین به مردمی که در این خطه زندګی میکنند؟ چرا ؟ بسیار ساده است تفرقه بیانداز و حکومت کن

  حال برای همه روشن شده است که همه ما ګرفتار دیوانه قدرت و اربابان آنان هستیم مثلا ملکه الیزابت با قرنها سابقه تاریخی پادشاهی اینطور که میګویند مثلا مثل سرهنګ قذافی مثلا انقلابی سرمایه پول نقد دلار و یا پوند های دست نخورده تانشده ندارد در حالیکه در بانکهای آمریکایی این فرزند انقلاب و حامی مظلومین که آنان را از دست مستعمره کننده ګان مثلا نجات داد و انقلاب فرموده سی چهار میلیارد دلار پول نقد خوابانیده است و ادعای میهن پرستی و نجات مردم را هم دارد؟ در صورتیکه ثروت نقد پادشاهان اروپایی شاید به یک میلیارد دلار هم نرسد که نظیر این دیوانه ګان تحمیلی کم هم نیستند. شیوخ میلیارد عرب که کشوررا ملک شخصی خود میدانند و تمامی ثروت مردم را غارت میکنند و در بانکهای کافرستان بقول خودشان واریز میفرمایند و در کاخهای تلا و ګرمابه ساخته شده از عاج دوش میګیرند و زنان و دختران را می فریبند و با داشتن سرمایه دزدی شده کلان همه آنان را مثل آهن ربا به حرمسرا های خود می ربایند و سرګرم عیش و نوش و باده ګساری و خندیدن به ریش همه ماهستند. این دانشجوی عرب و یا کارګر یهودی نیست که با ما بایست سابقه نفرت داشته باشد بلکه غارتګران و دزدانی که همه مارا میچاپند و از نفرت مصنوعی بین ما سو استفاده میکنند و با سرګرم بودن ما به زد خوردهای پوچ آنان همراه با اربابان خود جیبها و بانګهایشان را مملو از سرمایه های ملی ما میکنند. رهبران فاسد دزد و بی وجدان هستند که بین ما الکی تفرقه میاندازند و خودشان شاید با همان رهبران ظاهرا مخالف می خوارګی میکنند و با هم شاید نرد عشق هم میبازند هنګامیکه در سرکلاس بودم دیدم که شاګردان مثلا عربستان سعودی من هم شبیه بما هستند وهمان دردسرهای دیکتاتوری را به دوش میکشند بین ما تفرقه میاندازند بنامها سنی شیعه و یا بهایی مسیحی و یهودی و یا ترک لر فارس کرد و خودشان از دور این مشګلات را که ایجاد کرده اند مدیریت میکنند

  درحالیکه بیش از سی میلیون از مردم خاورمیانه و کشورهای اسلامی به دریوزګی به غرب و کشورهای پیشرفته آمده اند و تنها باهوشان در کارهای مربوط به رشته هایشان بخدمت ګرفته میشوند بقیه از معلومات و دانش خود که برای کشورهایشان بسیار مفید هم هست استفاده ای نکرده کم بیش به دلالی و کارهای بدنی مشغولند بیش از شاید پنجاه میلیون هم در کشورها ی ما به اعتیاد مبتلا هستند و جوانان ما کار ندارند دانشګاه ندارند مدرسه فنی ندارند مسکن برای خودشان ندارند نمی توانند ازدواج کنند و بیشتر آنان به خود ارضایی مشغولند در حالیکه رهبران آنان در آغوش دلبران فتان روزګار میګذارنند آنان با نفرت و بی دانشی دست به ګریبان هستند و سیستم آنان را بخاطر مبلغی مجهز میکند و به جنګ سایر برادران خود میفرستد نفرت بین ترک فارس عرب عجم بهایی و مسلمان و سنی و شیعه را مرتب دامن میزنند و مردم را به کلاهبرداری دزدی سو استفاده از هم سعایت بدګویی حسادت و تمامیت خواهی و نداشتن تحمل و تساهل تشویق میکنند و تنور فساد و نفرت را داغ نګه میدارند در حالیکه خودشان حتی به دنبال کشورشان اسم خانوادګی خود را هم اضافه میفرمایند. و با ګسترش خرافات جهل نفرت و اعتیاد مردم را له میکنند تا هیچ امکان بلند شدن را نداشته باشند دیګران را فرقه های ضاله می پندارند و مردم کم سواد و متعصب را به کشتار آنان تشویق میکنند و یا غارت یکدیګر را توسعه میدهند ماموران ګرسنه و قاضی ګرسنه و بازپرس فقیر را تشویق به رشوه خواری میکنند تا همه ما سرګردان باشیم ترکان را برعلیه فارسهای مثلا فتنه ګر می شورانند در صورتیکه خود فارسها هم قربانی همان سیستمی هستند که ترکان هستند کلام ای دوست در روضه قلب جز ګل عشق مکار را کلام ضاله میګویند و یا سراپرده یګانګی در عالم برپا شده به چشم بیګانګی در هم ننګرید که همه شما بار یک دارید و برګهای یک شاخسار و ګلبرګهای یک ګلبن را کلام فاسد و به مهر بهایی ګری آنرا از استعمار بین المللی رد یابی میکنند؟ و یا به عنوان کلام و دین وفرقه ضاله آنرا به دیګران کم سواد متعصب و بی سواد حقنه میکنند؟ عوض دانش و دانشګاه خرافات و دیوانګی و کشت کشتار برای مردم ما هدیه آورده اند کارهایی که قرنها پیش در اروپا خاتمه یافته است اکنون آنان در خاورمیانه و کشورهای اسلامی رونق میدهند نفرتهای تاریخی و ګذشته را زنده نګه میدارند در صورتیکه آنان ګذشته و به تاریخ تعلق دارند مګر بین فرانسه و آلمان ویا بریتانیا اینهمه جنګ نبود پس چرا اکنون آنان متحدند و ما متفرق آیا زمان آن نیست که ما هم به استعمار بین المللی و خود فروخته ګان محلی شان پشت کنیم و با تکیه به دانش و پشتوانه عظیم تاریخی خودمان از دانش و علم و صنعت از دیګران عقب افتاده تر نباشیم؟ مولوی سعدی حافظ خیام اقبال لاهوری و بیدل افغانی راهها را بما نشان داده اند باید فرزند زمان باشیم و با دوستی و ګذشت وهمکاری و همراهی ما هم به قافله علم و دانش بپیوندیم. ایکاش ما هم رهبران دلسوزی داشتیم که درک میکردند دوره خود خواهی و ثروت اندوزیهای کلان خاتمه یافته است و بایست برای خدمت به مردم کمر همت ببندند نه برای دزدی و غارت که در جایی که ظلم برقرار است حتی خود ظالم هم در امان نخواهد بود

 • Sahameddin Ghiassi

  تفرقه یا اتحاد بین کشورهای خاورمیانه شمال آفریقا مدیترانه ای و آسیای مرکزی

  حتما شما هم یادتان هست که هنګامیکه در دوره شاه به مدرسه میرفتیم معلمان ما با چه شوری از ایران باستان حکایت ها میګفتند و ازحمله عربان و اسکندر و مغول بدیها میګفتند که عربان آمدند و کتابخانه های مارا سوزانیدند زنان و مردان و کودکان مارا کشتند ویا به اسارت بردند مغولها هم همین کارها را کردند و یا اسکندر تخت جمشید را آتش زد و سربازانش را مجبور کرد که همسر ایرانی بګیرند و یا مردان و ایران را به یونان کوچانید تا با زنان یونانی عروسی کنند و نیز مغول ها اسلام آورده و با فرهنګ ایرانی یا اسلامی خو ګرفتند و با ایرانیان ترکان وعربان مخلوط شدند حالا چرا شاهان ساسانی یا هخامنشی و خوارزم شاهان نتوانستند در برابر اینان مقاومت کنند و شکست خوردند خود بحث دیګری است ولی آنچه که مسلم میشود این است که ما باهمه آنان کم بیش مخلوط شده ایم مثل اینکه آذربایجانیها بعضی از آنان خود را مثلا آریایی نمی دانند در صورتیکه همه میدانیم که آریایی ها برای داشتن سبزه و هوای ګرمتر و اینکه ګله های آنان احتیاج به خوراک داشت از قفقاز به طرف جنوب آمدند و با مردم بومی این منطقه ها مخلوط شدند جنګها و نبردهای بیهوده بین ایران باستان وروم هم که معلوم است که باعث کش مکشهای زیادی بین دو ابر قدرت آن زمان بود باز نیز مردم این دو کشورهای بزرګ را باحتمال با هم مخلوط کرده است ولی ارثیه ما از اینها چیست ؟ عربهای سوسمار خور ملخ خور عجم های کثیف و ګنګ ترکان خر لرهای بی شعور و کودن رشتی های بی غیرت اصفهانی های خسیس تهرانی های سیرابی خور لش و چاله میدانی و… هزارها توهین به مردمی که در این خطه زندګی میکنند؟ چرا ؟ بسیار ساده است تفرقه بیانداز و حکومت کن

  حال برای همه روشن شده است که همه ما ګرفتار دیوانه قدرت و اربابان آنان هستیم مثلا ملکه الیزابت با قرنها سابقه تاریخی پادشاهی اینطور که میګویند مثلا مثل سرهنګ قذافی مثلا انقلابی سرمایه پول نقد دلار و یا پوند های دست نخورده تانشده ندارد در حالیکه در بانکهای آمریکایی این فرزند انقلاب و حامی مظلومین که آنان را از دست مستعمره کننده ګان مثلا نجات داد و انقلاب فرموده سی چهار میلیارد دلار پول نقد خوابانیده است و ادعای میهن پرستی و نجات مردم را هم دارد؟ در صورتیکه ثروت نقد پادشاهان اروپایی شاید به یک میلیارد دلار هم نرسد که نظیر این دیوانه ګان تحمیلی کم هم نیستند. شیوخ میلیارد عرب که کشوررا ملک شخصی خود میدانند و تمامی ثروت مردم را غارت میکنند و در بانکهای کافرستان بقول خودشان واریز میفرمایند و در کاخهای تلا و ګرمابه ساخته شده از عاج دوش میګیرند و زنان و دختران را می فریبند و با داشتن سرمایه دزدی شده کلان همه آنان را مثل آهن ربا به حرمسرا های خود می ربایند و سرګرم عیش و نوش و باده ګساری و خندیدن به ریش همه ماهستند. این دانشجوی عرب و یا کارګر یهودی نیست که با ما بایست سابقه نفرت داشته باشد بلکه غارتګران و دزدانی که همه مارا میچاپند و از نفرت مصنوعی بین ما سو استفاده میکنند و با سرګرم بودن ما به زد خوردهای پوچ آنان همراه با اربابان خود جیبها و بانګهایشان را مملو از سرمایه های ملی ما میکنند. رهبران فاسد دزد و بی وجدان هستند که بین ما الکی تفرقه میاندازند و خودشان شاید با همان رهبران ظاهرا مخالف می خوارګی میکنند و با هم شاید نرد عشق هم میبازند هنګامیکه در سرکلاس بودم دیدم که شاګردان مثلا عربستان سعودی من هم شبیه بما هستند وهمان دردسرهای دیکتاتوری را به دوش میکشند بین ما تفرقه میاندازند بنامها سنی شیعه و یا بهایی مسیحی و یهودی و یا ترک لر فارس کرد و خودشان از دور این مشګلات را که ایجاد کرده اند مدیریت میکنند

  درحالیکه بیش از سی میلیون از مردم خاورمیانه و کشورهای اسلامی به دریوزګی به غرب و کشورهای پیشرفته آمده اند و تنها باهوشان در کارهای مربوط به رشته هایشان بخدمت ګرفته میشوند بقیه از معلومات و دانش خود که برای کشورهایشان بسیار مفید هم هست استفاده ای نکرده کم بیش به دلالی و کارهای بدنی مشغولند بیش از شاید پنجاه میلیون هم در کشورها ی ما به اعتیاد مبتلا هستند و جوانان ما کار ندارند دانشګاه ندارند مدرسه فنی ندارند مسکن برای خودشان ندارند نمی توانند ازدواج کنند و بیشتر آنان به خود ارضایی مشغولند در حالیکه رهبران آنان در آغوش دلبران فتان روزګار میګذارنند آنان با نفرت و بی دانشی دست به ګریبان هستند و سیستم آنان را بخاطر مبلغی مجهز میکند و به جنګ سایر برادران خود میفرستد نفرت بین ترک فارس عرب عجم بهایی و مسلمان و سنی و شیعه را مرتب دامن میزنند و مردم را به کلاهبرداری دزدی سو استفاده از هم سعایت بدګویی حسادت و تمامیت خواهی و نداشتن تحمل و تساهل تشویق میکنند و تنور فساد و نفرت را داغ نګه میدارند در حالیکه خودشان حتی به دنبال کشورشان اسم خانوادګی خود را هم اضافه میفرمایند. و با ګسترش خرافات جهل نفرت و اعتیاد مردم را له میکنند تا هیچ امکان بلند شدن را نداشته باشند دیګران را فرقه های ضاله می پندارند و مردم کم سواد و متعصب را به کشتار آنان تشویق میکنند و یا غارت یکدیګر را توسعه میدهند ماموران ګرسنه و قاضی ګرسنه و بازپرس فقیر را تشویق به رشوه خواری میکنند تا همه ما سرګردان باشیم ترکان را برعلیه فارسهای مثلا فتنه ګر می شورانند در صورتیکه خود فارسها هم قربانی همان سیستمی هستند که ترکان هستند کلام ای دوست در روضه قلب جز ګل عشق مکار را کلام ضاله میګویند و یا سراپرده یګانګی در عالم برپا شده به چشم بیګانګی در هم ننګرید که همه شما بار یک دارید و برګهای یک شاخسار و ګلبرګهای یک ګلبن را کلام فاسد و به مهر بهایی ګری آنرا از استعمار بین المللی رد یابی میکنند؟ و یا به عنوان کلام و دین وفرقه ضاله آنرا به دیګران کم سواد متعصب و بی سواد حقنه میکنند؟ عوض دانش و دانشګاه خرافات و دیوانګی و کشت کشتار برای مردم ما هدیه آورده اند کارهایی که قرنها پیش در اروپا خاتمه یافته است اکنون آنان در خاورمیانه و کشورهای اسلامی رونق میدهند نفرتهای تاریخی و ګذشته را زنده نګه میدارند در صورتیکه آنان ګذشته و به تاریخ تعلق دارند مګر بین فرانسه و آلمان ویا بریتانیا اینهمه جنګ نبود پس چرا اکنون آنان متحدند و ما متفرق آیا زمان آن نیست که ما هم به استعمار بین المللی و خود فروخته ګان محلی شان پشت کنیم و با تکیه به دانش و پشتوانه عظیم تاریخی خودمان از دانش و علم و صنعت از دیګران عقب افتاده تر نباشیم؟ مولوی سعدی حافظ خیام اقبال لاهوری و بیدل افغانی راهها را بما نشان داده اند باید فرزند زمان باشیم و با دوستی و ګذشت وهمکاری و همراهی ما هم به قافله علم و دانش بپیوندیم. ایکاش ما هم رهبران دلسوزی داشتیم که درک میکردند دوره خود خواهی و ثروت اندوزیهای کلان خاتمه یافته است و بایست برای خدمت به مردم کمر همت ببندند نه برای دزدی و غارت که در جایی که ظلم برقرار است حتی خود ظالم هم در امان نخواهد بود