شورای هماهنگی راه سبز امید؛ مایه سر افکندگی و شرمساری ملّت ایران ۱۷

مشکل میهن ما همیشه از آخوند و طزز فکر و اندیشه ضد ایرانی او بوده است. حال، جنبش سبز جولانگاه آخوند و شبه آخوند شده که حتی در شعار دادن، به جای نوشتن چند واژه فارسی، به شعار دادن با واژه های بی معنای عربی پرداخته است.

مشکل میهن ما همیشه از آخوند و طزز فکر و اندیشه ضد ایرانی او بوده است. حال، جنبش سبز جولانگاه آخوند و شبه آخوند شده که حتی در شعار دادن، به جای نوشتن چند واژه فارسی، به شعار دادن با واژه های بی معنای عربی پرداخته است.

در راستای فراخوان تازه ی شورای هماهنگی راه سبز امید که در آن اعضای گمنام و مجهول الهویه ی این گروه ضد ایران و ایرانی، که دم خروس خیانت و سازش، بد جوری از آستین اشان بیرون زده است، از مردم خواسته اند تا در چهارشنبه شب ( یکم تیر ماه) از ساعت ده تا یازده شب، روی پشت بام ها رفته و شعار منحوس الله اکبر سر دهند.

نمی خواهم معنا و مفهوم این شعار را اکنون بشکافم و  پیامد های نادرست پرهیز-از-خشونت-تا-به-کی؟، را روشن کنم، نمی خواهم داد بزنم که ای مردم، گروهی با استفاده از شما و با مصادره ی اجساد عزیزانتان، به اسم آزادی، در حال انجام مبادله های سیاسی با دولت ظالم و جنایتکار هستند و در ظاهر ژست سبز بودن و آزادی خواه بودن می گیرند ولی در باطن، به پایه های سست شده ی نظام فاشیستی سید علی خامنه ای تحکیم و قدرت می بخشند و خواهان برکناری حکومت آسمانی ولایت مطلقه ی فقیه نبوده و نیستند.

آن ها به دنبال اجرای آرمان های طلایی حضرت امام هستند که ما تصاویری از اوج درخشش آرمان های ایشان در رابطه با کشتار وحشیانه ی زندانیان سیاسی در سال شصت و هفت را در ذهن خود داریم.

به نظر شما هم میهن گرامی، این روشی که آقایان سبزاللهی و اصلاح طلب پیش گرفته اند و نامش را مبارزه نامیده اند، نتیجه ای خواهد داشت؟.
به نظر شما ارجمندان، نهایت خواسته ی اصلاح طلبان، در برگزاری یک انتخابات ریاست جمهوری دیگر خلاصه نمی شود؟ بلکه شاید خاتمی، آن روباه مکار و با شیادی دیگر از قماش این قوم وطن فروش سر کار بیاید و آن ها نیز زیر سایه ی اربابان رنگ و وارنگ شان  به نان و نوایی برسند؟.

این یک سوء استفاده و سودجویی از انسان های بیگناه و میهن دوست است. ندا بنا به گفته بستگانش پیرو هیچ گروه سیاسی نبوده است. بنا براین چسباندن او به گروه سبز، یک دهن کجی به علاقمندان و دوستداران این سرزمین می باشد. تصور نمی رود در روز آزادی ایران، کسی بخواهد و دوست داشته باشد رنگ سبز را که در انحصار مسلمان ها در آمده، در کار و زندگی و سیاست خود به کار برد.

این یک سوء استفاده و سودجویی از انسان های بیگناه و میهن دوست است. ندا بنا به گفته بستگانش پیرو هیچ گروه سیاسی نبوده است. بنا براین چسباندن او به گروه سبز، یک دهن کجی به علاقمندان و دوستداران این سرزمین می باشد. تصور نمی رود در روز آزادی ایران، کسی بخواهد و دوست داشته باشد رنگ سبز را که در انحصار مسلمان ها در آمده، در کار و زندگی و سیاست خود به کار برد.

آیا اینکه مردم شبانه به روی بام خانه هایشان روند و شعار الله اکبر سر دهند، پاسخ مناسبی است برای آن دسته از دلاورانی که در زندان های مخوف رژیم اسیر هستند و دست به اعتصاب غذا زده اند؟ آیا با این روش می شود انتقام خون ندا ها ، فرزادها، سهراب ها و محمد ها و امیر ها و شبنم ها را گرفت؟.

رژیمی که به سادگی نوشیدن لیوانی آب، مردم را در روز روشن و در خیابان و جلوی دیدگان هزاران تماشاگر، می زند و می کشد و تکه و پاره می کند را می شود با الله اکبر نابود کرد؟.
الله اکبر گفتن روی پشت پام تاثیر بهتر و بیشتری دارد و یا دعوت از مردم برای نافرمانی های مدنی؟. البته اگر این سبزهای اسلامی تک رو نبودند و آن قدر از امام بزرگوارشان و دوران طلاعی او سخن به میان نمی آوردند، هم میهنان کرد، بلوچ، آذری، لر و دگر اندیشان و باورمندان به ادیان دیگر به غیر از اسلام گریزان نمی شدند و با خیزش مردمی همکاری می کردند.

آیا اگر این عالی جنابان سبز قبا، مردم را به یک اعتصاب سراسری دعوت کنند و از آن ها بخواهند تا پول آب و برق و گاز و تلفن و… را ندهند و بازار ها و مغازه ها را به مدت یک هفته تعطیل کنند، خسارات جبران ناپذیری را به این دولت نمی زند؟ آیا این نوع از اعتراض هزینه هایی همچون شکنجه و کشته شدن را برای مردم به همراه دارد؟.

آیا هنگامش نرسیده تا از خشم و انزجار مردم، برای پایین کشیدن سید علی خامنه ای از صندلی قدرت، استفاده کرد؟ تا به کی تخلیه ی انرژی و خشم مردم از طریق تظاهرات های سکوتی که طرحش را فرماندگان سپاه و بسیج امضا کرده اند؟.

این تصویر شادروان زهرا بهرامی همراه دخترش می باشد که به وسیله رژیم جنایتکار به اتهام واهی و در حقیقت به دلیل مخالفت سیاسی اش با رژیم به دار آویخته شد. مزدوران رژیم پیش از اعدام، در زندان به این زن بیگناه، بارها تجاوز کردند. نمونه اینگونه تجاوزها، هم اکنون در بعضی از شهرهای ایران از سوی بسیجی و عمال حکومت در جریان است. زیرا این رژیم، نه تنها کشتارگر است، متجاوز به زنان نیز می باشد.

این تصویر شادروان زهرا بهرامی همراه دخترش می باشد که به وسیله رژیم جنایتکار به اتهام واهی و در حقیقت به دلیل مخالفت سیاسی اش با رژیم به دار آویخته شد. مزدوران رژیم پیش از اعدام، در زندان به این زن بیگناه، بارها تجاوز کردند. نمونه اینگونه تجاوزها، هم اکنون در بعضی از شهرهای ایران از سوی بسیجی و عمال حکومت در جریان است. زیرا این رژیم، نه تنها کشتارگر است، متجاوز به زنان نیز می باشد.

در این روزهایی که تجاوزات دسته جمعی به زنان در گرگان و شهرهای دیگر تیتر یک سایت های خبری شده است، در این شرایطی که یکی از اعضای هیات دولت مصر که در هنگام حضورش در تهران، یه یکی از دختران ایرانی تجاوز کرده است و دولت تازی صفت و عاری از شرافت ایران، مردک عرب را آزاد کرده است، در این اوضاع ناراحت کننده ای که پلیس، زنی را که دو بسته گوشت از یکی از فروشگاه های غرب تهران دزدیده بود تا شکم بچه های گرسنه اش را سیر کند را، دستگیر کرده و روانه ی دادگاه می کند، آیا به راستی انصاف است که گروه سبز با داشتن پشتوانه ی مردمی و برخوردای از قدرت کافی برای صدور بیانیه هایی که می توانند منجر به سقوط نظام خودکامه ی اسلامی شوند، وقت و انرژِی و قدرت خشم مردم را، برای گفتن الله اکبر روی پشت بام ها، هدر دهند؟.

با توجه به این پیش آمدها، و پاسخ گویی جنبش سبز، این پرسش پیش می آید که آیا جنبش سبز خط مردمی است، و در راه آزادی و دموکراسی ایران پیش می رود؟، و یا در راه حفظ و صیانت رژیم کشتارگر اسلامی است؟. قضاوت بر عهده ی شما خواننده ی عزیز است.

 • Nader

  شما توقع دارید که مردم تخمه و پسته و … نخورند؟   مگر میشود خوراک را بدون خیارشور و زیتون خورد؟ سینما نرویم؟ رستوران چی؟

 • Nader

  شما توقع دارید که مردم تخمه و پسته و … نخورند؟   مگر میشود خوراک را بدون خیارشور و زیتون خورد؟ سینما نرویم؟ رستوران چی؟

 • Nader

  ای بابا، انقلاب کردیم که آزاد نباشیم. حالا شما با این مقالات می خواهید ما را آگاه کنید؟ نان نداریم؟ به درک. در عوض فقیه داریم. کجای دنیا، نه جون من راستش را بگو، کجای دنیا از این برکت برخور دارست؟ گوشت و شیر می خواهید؟ کارد بخوره به اون شکم حریصتون. ما بجای آن، ملا داریم، مجتحد داریم. دیگه چی می خواهید؟ رو که نیست. خجالت هم خوب چیزیه. برید نمازتان را بخوانید تا جد اشترم، اشتر اشترها صد، هزار، یا ملیونها در آخرت بهتون بده.

  • هاهاها

   نادر جون دوست دارم
   عشق من جمهوری اسلامی
   رهبرم سید علی

 • Nader

  ای بابا، انقلاب کردیم که آزاد نباشیم. حالا شما با این مقالات می خواهید ما را آگاه کنید؟ نان نداریم؟ به درک. در عوض فقیه داریم. کجای دنیا، نه جون من راستش را بگو، کجای دنیا از این برکت برخور دارست؟ گوشت و شیر می خواهید؟ کارد بخوره به اون شکم حریصتون. ما بجای آن، ملا داریم، مجتحد داریم. دیگه چی می خواهید؟ رو که نیست. خجالت هم خوب چیزیه. برید نمازتان را بخوانید تا جد اشترم، اشتر اشترها صد، هزار، یا ملیونها در آخرت بهتون بده.

 • Nader

  تو می‌گویی قیامت هم شلوغ است؟         تمام حرف ملاها دروغ است؟
  تمام مجتدها حرف مفتند؟                    همه بی‌غیرت و گردن کلفتند؟
  برو یک روز بنشین پای منبر                      مسائل بشنو از ملای منبر
  شب اول که ماتحتت درآید                        سر قبرت نکیر و منکر آید
  چنان کوبد به مغزت توی مرقد                   که می‌رینی به سنگ روی مرقد
  ایرج میرزا 

 • Nader

  تو می‌گویی قیامت هم شلوغ است؟         تمام حرف ملاها دروغ است؟
  تمام مجتدها حرف مفتند؟                    همه بی‌غیرت و گردن کلفتند؟
  برو یک روز بنشین پای منبر                      مسائل بشنو از ملای منبر
  شب اول که ماتحتت درآید                        سر قبرت نکیر و منکر آید
  چنان کوبد به مغزت توی مرقد                   که می‌رینی به سنگ روی مرقد
  ایرج میرزا 

 • Roshanaa99

  کاملا با متن فوق موافقم

 • Roshanaa99

  کاملا با متن فوق موافقم

 • Parsi

  YEKI AZ MOHEMTARIN MASELEYE KE HAR SHAHRVANDE PARS ZAMIN BAYAD BEDAND IN AST KE REJIMHAYE ESTEBDADI, NEZAMI,DIKTATORI HAMISHEH KHOD RA DAR SORATI ZIBA NESHAN MIDAHAND, VE IN BAR DAR TARIKHE PARS ZAMIN IN REJIM CHEHREYE ISLAMI BE KHOD GEREFTEH AST TA BA RISHEHI KE DAR FARHANGE EJTEMAIE PARS ZAMIN DARAD SIYASAT MANFORE KHOD RA BA ESTEBDADI TARIN HALATESH BE PISH BEBARAD. VALLI MOZOI KE BESIYAR MOHEM AST IN JA IN MATLAB AST KE MAHIYETE EGHTESADIE REJIM KODAM AST , NABAYAD FARAMOUSH KONIM KE IN REJIM AZ SARMAYEDARIE DOLATI AN HAM BE SORATE NEZAMI, ESTEBDADIE MAZHABI BA TAMAME KHODRATSH HEMAYAT MIKONAD. VA HAR GHESHRE DIGARI DAR JAMEH BEJOZ SARMAYEDARAN VA HAMIYAN ANHA AZ JOMLEH DASTGAHE NEZAMI VA LUMPAN HAYE REJIM MOREDE AZAR VA FESHARE DIKTATORI GHARAR MIGIRAND VA AMMA DAR MOREDE PARS ZAMIN MA YEK YEK ESTEBDADE EXTRA DARIM KE KHOD RA DAR LEBASE MAZHAB POSHANDEH AST VA RISHEHI AZIM DAR FARHANGE MA DARAD KE JAYE BAHSASH DAR IN JA NEMIGONJAD. BANABARIN MOHEMTARIN MASALEYE ASLI INJA EFSHAGARI SARMAYEDARI DOLATI IN NEZAM HAST VA TAMAMIE KASANI KE BA RAVESH HAYE MOKHTALEF MIKHAHAND AZ IN BAZARE EGHTESADI AKHARIN SODHAYE SARMAYE RA BE JIB BEZANAND.  I  

 • Parsi

  YEKI AZ MOHEMTARIN MASELEYE KE HAR SHAHRVANDE PARS ZAMIN BAYAD BEDAND IN AST KE REJIMHAYE ESTEBDADI, NEZAMI,DIKTATORI HAMISHEH KHOD RA DAR SORATI ZIBA NESHAN MIDAHAND, VE IN BAR DAR TARIKHE PARS ZAMIN IN REJIM CHEHREYE ISLAMI BE KHOD GEREFTEH AST TA BA RISHEHI KE DAR FARHANGE EJTEMAIE PARS ZAMIN DARAD SIYASAT MANFORE KHOD RA BA ESTEBDADI TARIN HALATESH BE PISH BEBARAD. VALLI MOZOI KE BESIYAR MOHEM AST IN JA IN MATLAB AST KE MAHIYETE EGHTESADIE REJIM KODAM AST , NABAYAD FARAMOUSH KONIM KE IN REJIM AZ SARMAYEDARIE DOLATI AN HAM BE SORATE NEZAMI, ESTEBDADIE MAZHABI BA TAMAME KHODRATSH HEMAYAT MIKONAD. VA HAR GHESHRE DIGARI DAR JAMEH BEJOZ SARMAYEDARAN VA HAMIYAN ANHA AZ JOMLEH DASTGAHE NEZAMI VA LUMPAN HAYE REJIM MOREDE AZAR VA FESHARE DIKTATORI GHARAR MIGIRAND VA AMMA DAR MOREDE PARS ZAMIN MA YEK YEK ESTEBDADE EXTRA DARIM KE KHOD RA DAR LEBASE MAZHAB POSHANDEH AST VA RISHEHI AZIM DAR FARHANGE MA DARAD KE JAYE BAHSASH DAR IN JA NEMIGONJAD. BANABARIN MOHEMTARIN MASALEYE ASLI INJA EFSHAGARI SARMAYEDARI DOLATI IN NEZAM HAST VA TAMAMIE KASANI KE BA RAVESH HAYE MOKHTALEF MIKHAHAND AZ IN BAZARE EGHTESADI AKHARIN SODHAYE SARMAYE RA BE JIB BEZANAND.  I  

 • Kartal

  درود بر  جیمهوری اسلامی  . درود بر ولایت فقیه . درود بر دولت مردان اسلامی .
   کاری کردند که اسلام و دین در اینده نه چندان دور بلکه خیلی نزدیک  سایه ی کثیفش از ایران برای همیشه زدوده شود  من کمال تشکر رو از شون میکنم ..

  • بیداد و دیکتاتوری و کشت کشتار در قرن بیست یکم بابا رحمت به کفن دزد های قبلی؟ وقتی روزنامه ها را میخوانیم از یک طرف شادی و تجمل و زیبابی و ثروت و زندګی بسیار لوکس را به رخ ما می ګشند و از یک طرف کشت کشتار و بی انصافی دزد جنایت خیانت و ظلم و فقر بیچارګی را بایست در همان روزنامه تماشا کنیم فاصله وحشتناک بین فقیر و غنی و شیادان و غارتګران با طبقه مظلوم و غارت شده و یا شست شوی مغزی شده و آلت دست فتنه ګران ګردیده و بازیچه دست تمامیت خوانان و فاسدان شده است  بسیار دلخراش است  مرګ و نیستی برای ګروهی و شادی و ثروت های نجومی غیرمشروع برای ګروهی دیګر رهبران همه ګروه ها یا ګروهګ ها کم بیش در ثروت وقدرت دست پا میزنند و پیروان مظلوم و ساده دلشان بجان هم افتاده مشغول سلاخی همدیګر هستند  رهبران دینی  و مکتب های اجتماعی  حتی با وجود تضاد با هم یا ظاهری و یا واقعی همه در بهترین زندګی ها هستند و پیروان ساده دل آنان با فقر جنګ و بینوایی دست در ګریبان تا بتوانند مخارج رهبران را بپردازند  تا مادامیکه هدف غارت شده ګان قرار ګیرند. 

    عروسی های افسانه ای و مهمانی های هزار یک شبی قصرهای ساخته شده از تلا وعاج ګرمابه های مرصع  که در آن شیوخ عرب همراه با دلبران نازنین از همه دنیا دست چین شده اند تا دل شیخ میلیارد را بدست آورند  که از مکتب اسلام حداکثر سود را میبرد  و در ضیافتهای کافران هم بقول خودشان دعوت میشوند فرزندان آنان یعنی شاهزاده ګان در قمارخانه های غرب به بازی وکیف مشغولند و پیروان ساده دل آنان بعنوان شیعه و سنی به قتل وکشتار همدیګر مشغول؟ از یک طرف ثروتمندان ریشه دار با ارثهای کلان از فامیل خود همیشه ثروتمند و در رده بالا هستند و فقیران بایست مالیاتهای کلان به شرکتهای دولتی و ملتی بپردازند تامثلا بیمه و امنیت داشته باشند  از طرف دیګر نوکیسه های تازه به دوران ثروت های نجومی رسیده که مثلا از بین کارګران و طبقه متوسط بوده اند به این جمع پیوسته و باغارتهای بیشتر مردم طبقه خودرا کنار ګذاشته به آنان خیانت نموده و با خرید بمب و وسایل کشتار به جنګ همانانی میروند که از طرف آنان به بهانه جنګ با امپریالیست کمونیست ویا مذهب و یاغیر مذهب به قدرتهای جدیدی دست یافته اند به عبارت دیګر آنان به بهانه جنګ با استعمار واستحمار بین المللی از طرف ملتهای خود مثلا نامزد شده اند ولی پس از پیروزی خودشان بدتر از قبلی ها رفتار میکنند بطوریکه سرمایه های دزدی شده و غارتګری های بیشمار آنان روی مستعمره ګران را کاملا سفید  کرده است .  باز در این وسط تنها مردم عادی هستند که از هر طرف غارت شده کشته و یا شهید می شوند. رهبران ملی ګرا مثلا  مذهبی یون  مثلا همراه با سایر رهبران در ناز و نعمت و غرق در ثروت و تجمل زندګی میکنند و پیروان آنان با جنګ و کشتار و کشت همدیګر مشغولند و یا درفقر و اعتیاد  بیکاری و بی مدرسه و بی دانشی ګرفتارند  یا باید با آفتابه دزدی و کلاهبرداری  خود را در سطح آب نګه دارند که دزدی های خرد آنان با قطع دست پا سرګردن همراه میتواند باشد .

   ولی دزدیهای میلیاردی شیوخ آنان و رهبرانشان با سکوت و به به ګفتن ها همراهی میشود.  با وجود اینهمه فساد و ظلم باز طبقه هستند که ساده  لوحانه در خدمت این دزدان بیشرفت هستند وبرای دریافت مزدی ناچیز به روی سایر برادران در بند خود شمشیر می کشند؟   آنان یا ګول بهشت و جهنم را خورده اند و شست شوی مغزی شده اند تا آدمک ثروتمندان دزد باشند ویا به طمع لقمه نانی خود را به آنان فروخته اند زیرا از وحشت ګرسنګی و منزوی شدن می هراسند  زیرا میدانند که آنان قوی پنجه هستند  و میخواهند زندګی کنند و بخور نمیری داشته باشند.  در حالیکه ګروهی از مردم در نهایت راحتی و خوش ګذرانی و ثروت وتجمل و آسایش زندګی میکنند که بیشتر آنان راه های غیرقانونی و غیر انسانی فساد  دزدی این ثروتهای خونین و غیر مشروع را جمع آوری کرده اند دیګر مردمان وارث حقیقی بایست با ناراحتی کشمکش ها زندګی کنند و یا یکبار که همه قربانی دزدان عظیم شان بودند اند بایست یکبار هم طمعه دزدان خرده پا باشند که برای بقای خود مجبورند به راه دزدی وفساد پناه ببرند. قربانیان مضاعف زندګی بمراتب وحشتناکتر از اکثر قربانیانی دارند که تنها فدای حرص و آز  فرمانرویان و دیکتاتور های دزد تمامیت خواه فاسد شده اند  متاسفانه این سلسله فساد همین طور ګروهی از طبقه های دیګر را بخود جلب میکنند آنانکه که قدرت دزدیهای عظیم ندارند و به کلاهبرداری دوستان وخانواده و مردم دیګری مشغولند که به آنان اعتماد کرده اند و یاحتی برای کمک به آنان قدم پیش ګذارده اند  بدین ترتیب آنان قربانی دوباره ای هستند   زیرا یا به کمک دیګر قربانیان رفته و خود دوباره قربانی شده اند و یا به دیګران اعتماد کرده و آنان با تکیه به فساد دستګاه آنان را دوباره غارت فرموده اند و بدین ترتیب این سلسله ادامه دارد. مثالهای فراوانند و احتیاج به ذکر نیست  دیوانه ای که به عنوان نبرد با امپریالیست  به قدرت و ثروتی نامتعادل رسیده و میلیارد ها دلار در بانکهای همان بقول خودش استعمارګران ذخیره فرموده و حالا هم با توپ تانګ به جنګ ملت خود که آنان را آنچنان چاپیده است میرود  که دست التماس و کمک مردم خودش را باز بسوی کسانی داراز میکند  که مثلا او با آنان برای آزادی آنان جنګیده است؟  بابا رحمت به کفن دزد قبلی؟

   ده توصیه دوستانه یک آدم افسرده
   ۱) مدرسه رفتن بی فایده است چون اگه باهوش باشی معلم وقت تو رو تلف میکنه، اگه خنگ باشی تو وقت معلمو. 
   ۲) دنبال پول دویدن بی فایده است، چون اگه بهش نرسی از بقیه بدت میاد اگه بهش برسی بقیه از تو. 
   ۳) عاشق شدن بی فایده است، چون یا تو دل اونو میشکنی یا اون دل تورو یا دنیا دل هردوتونو. 
   ۴) ازدواج کردن بی فایده است، چون قبل از ۳۰ سالگی زوده بعد از ۳۰ سالگی دیر. 
   ۵) بچه دار شدن بی فایده است، چون یا خوب از آب در میاد که از دست بقیه به عذابه یا بد از آب در میاد که بقیه از دستش به عذابن. 
   ۶) پیک نیک رفتن بی فایده است، چون یا بد میگذره که از همون اول حرص میخوری یا خوش میگذره که موقع برگشتن غصه میخوری. 
   ۷) رفاقت با دیگران بی فایده است، چون یا از تو بهترن که نمیخوان دنبالشون باشی یا ازشون بهتری که نمیخوای دنبالت باشن. 
   ۸) دنبال شهرت رفتن بیفایده است، چون تا مشهور نشدی باید زیر پای بقیه رو خالی کنی ولی وقتی شدی بقیه زیر پای تو رو خالی میکنن. 
   ۹) انقلاب کردن بی فایده است، چون یا شکست میخوری و دشمن اعدامت میکنه یا پیروز میشی و دوست اعدامت میکنه.

   ۱۰) ایمیل فرستادن بی فایده است، چون یا خوب مینویسی که مطلبتو به اسم خودشون میفرستن و حرص میخوری یا بد مینویسی که مطلبتو نمیخونن و حرص میخوری.

 • Kartal

  درود بر  جیمهوری اسلامی  . درود بر ولایت فقیه . درود بر دولت مردان اسلامی .
   کاری کردند که اسلام و دین در اینده نه چندان دور بلکه خیلی نزدیک  سایه ی کثیفش از ایران برای همیشه زدوده شود  من کمال تشکر رو از شون میکنم ..

  • بیداد و دیکتاتوری و کشت کشتار در قرن بیست یکم بابا رحمت به کفن دزد های قبلی؟ وقتی روزنامه ها را میخوانیم از یک طرف شادی و تجمل و زیبابی و ثروت و زندګی بسیار لوکس را به رخ ما می ګشند و از یک طرف کشت کشتار و بی انصافی دزد جنایت خیانت و ظلم و فقر بیچارګی را بایست در همان روزنامه تماشا کنیم فاصله وحشتناک بین فقیر و غنی و شیادان و غارتګران با طبقه مظلوم و غارت شده و یا شست شوی مغزی شده و آلت دست فتنه ګران ګردیده و بازیچه دست تمامیت خوانان و فاسدان شده است  بسیار دلخراش است  مرګ و نیستی برای ګروهی و شادی و ثروت های نجومی غیرمشروع برای ګروهی دیګر رهبران همه ګروه ها یا ګروهګ ها کم بیش در ثروت وقدرت دست پا میزنند و پیروان مظلوم و ساده دلشان بجان هم افتاده مشغول سلاخی همدیګر هستند  رهبران دینی  و مکتب های اجتماعی  حتی با وجود تضاد با هم یا ظاهری و یا واقعی همه در بهترین زندګی ها هستند و پیروان ساده دل آنان با فقر جنګ و بینوایی دست در ګریبان تا بتوانند مخارج رهبران را بپردازند  تا مادامیکه هدف غارت شده ګان قرار ګیرند. 

    عروسی های افسانه ای و مهمانی های هزار یک شبی قصرهای ساخته شده از تلا وعاج ګرمابه های مرصع  که در آن شیوخ عرب همراه با دلبران نازنین از همه دنیا دست چین شده اند تا دل شیخ میلیارد را بدست آورند  که از مکتب اسلام حداکثر سود را میبرد  و در ضیافتهای کافران هم بقول خودشان دعوت میشوند فرزندان آنان یعنی شاهزاده ګان در قمارخانه های غرب به بازی وکیف مشغولند و پیروان ساده دل آنان بعنوان شیعه و سنی به قتل وکشتار همدیګر مشغول؟ از یک طرف ثروتمندان ریشه دار با ارثهای کلان از فامیل خود همیشه ثروتمند و در رده بالا هستند و فقیران بایست مالیاتهای کلان به شرکتهای دولتی و ملتی بپردازند تامثلا بیمه و امنیت داشته باشند  از طرف دیګر نوکیسه های تازه به دوران ثروت های نجومی رسیده که مثلا از بین کارګران و طبقه متوسط بوده اند به این جمع پیوسته و باغارتهای بیشتر مردم طبقه خودرا کنار ګذاشته به آنان خیانت نموده و با خرید بمب و وسایل کشتار به جنګ همانانی میروند که از طرف آنان به بهانه جنګ با امپریالیست کمونیست ویا مذهب و یاغیر مذهب به قدرتهای جدیدی دست یافته اند به عبارت دیګر آنان به بهانه جنګ با استعمار واستحمار بین المللی از طرف ملتهای خود مثلا نامزد شده اند ولی پس از پیروزی خودشان بدتر از قبلی ها رفتار میکنند بطوریکه سرمایه های دزدی شده و غارتګری های بیشمار آنان روی مستعمره ګران را کاملا سفید  کرده است .  باز در این وسط تنها مردم عادی هستند که از هر طرف غارت شده کشته و یا شهید می شوند. رهبران ملی ګرا مثلا  مذهبی یون  مثلا همراه با سایر رهبران در ناز و نعمت و غرق در ثروت و تجمل زندګی میکنند و پیروان آنان با جنګ و کشتار و کشت همدیګر مشغولند و یا درفقر و اعتیاد  بیکاری و بی مدرسه و بی دانشی ګرفتارند  یا باید با آفتابه دزدی و کلاهبرداری  خود را در سطح آب نګه دارند که دزدی های خرد آنان با قطع دست پا سرګردن همراه میتواند باشد .

   ولی دزدیهای میلیاردی شیوخ آنان و رهبرانشان با سکوت و به به ګفتن ها همراهی میشود.  با وجود اینهمه فساد و ظلم باز طبقه هستند که ساده  لوحانه در خدمت این دزدان بیشرفت هستند وبرای دریافت مزدی ناچیز به روی سایر برادران در بند خود شمشیر می کشند؟   آنان یا ګول بهشت و جهنم را خورده اند و شست شوی مغزی شده اند تا آدمک ثروتمندان دزد باشند ویا به طمع لقمه نانی خود را به آنان فروخته اند زیرا از وحشت ګرسنګی و منزوی شدن می هراسند  زیرا میدانند که آنان قوی پنجه هستند  و میخواهند زندګی کنند و بخور نمیری داشته باشند.  در حالیکه ګروهی از مردم در نهایت راحتی و خوش ګذرانی و ثروت وتجمل و آسایش زندګی میکنند که بیشتر آنان راه های غیرقانونی و غیر انسانی فساد  دزدی این ثروتهای خونین و غیر مشروع را جمع آوری کرده اند دیګر مردمان وارث حقیقی بایست با ناراحتی کشمکش ها زندګی کنند و یا یکبار که همه قربانی دزدان عظیم شان بودند اند بایست یکبار هم طمعه دزدان خرده پا باشند که برای بقای خود مجبورند به راه دزدی وفساد پناه ببرند. قربانیان مضاعف زندګی بمراتب وحشتناکتر از اکثر قربانیانی دارند که تنها فدای حرص و آز  فرمانرویان و دیکتاتور های دزد تمامیت خواه فاسد شده اند  متاسفانه این سلسله فساد همین طور ګروهی از طبقه های دیګر را بخود جلب میکنند آنانکه که قدرت دزدیهای عظیم ندارند و به کلاهبرداری دوستان وخانواده و مردم دیګری مشغولند که به آنان اعتماد کرده اند و یاحتی برای کمک به آنان قدم پیش ګذارده اند  بدین ترتیب آنان قربانی دوباره ای هستند   زیرا یا به کمک دیګر قربانیان رفته و خود دوباره قربانی شده اند و یا به دیګران اعتماد کرده و آنان با تکیه به فساد دستګاه آنان را دوباره غارت فرموده اند و بدین ترتیب این سلسله ادامه دارد. مثالهای فراوانند و احتیاج به ذکر نیست  دیوانه ای که به عنوان نبرد با امپریالیست  به قدرت و ثروتی نامتعادل رسیده و میلیارد ها دلار در بانکهای همان بقول خودش استعمارګران ذخیره فرموده و حالا هم با توپ تانګ به جنګ ملت خود که آنان را آنچنان چاپیده است میرود  که دست التماس و کمک مردم خودش را باز بسوی کسانی داراز میکند  که مثلا او با آنان برای آزادی آنان جنګیده است؟  بابا رحمت به کفن دزد قبلی؟

   ده توصیه دوستانه یک آدم افسرده
   ۱) مدرسه رفتن بی فایده است چون اگه باهوش باشی معلم وقت تو رو تلف میکنه، اگه خنگ باشی تو وقت معلمو. 
   ۲) دنبال پول دویدن بی فایده است، چون اگه بهش نرسی از بقیه بدت میاد اگه بهش برسی بقیه از تو. 
   ۳) عاشق شدن بی فایده است، چون یا تو دل اونو میشکنی یا اون دل تورو یا دنیا دل هردوتونو. 
   ۴) ازدواج کردن بی فایده است، چون قبل از ۳۰ سالگی زوده بعد از ۳۰ سالگی دیر. 
   ۵) بچه دار شدن بی فایده است، چون یا خوب از آب در میاد که از دست بقیه به عذابه یا بد از آب در میاد که بقیه از دستش به عذابن. 
   ۶) پیک نیک رفتن بی فایده است، چون یا بد میگذره که از همون اول حرص میخوری یا خوش میگذره که موقع برگشتن غصه میخوری. 
   ۷) رفاقت با دیگران بی فایده است، چون یا از تو بهترن که نمیخوان دنبالشون باشی یا ازشون بهتری که نمیخوای دنبالت باشن. 
   ۸) دنبال شهرت رفتن بیفایده است، چون تا مشهور نشدی باید زیر پای بقیه رو خالی کنی ولی وقتی شدی بقیه زیر پای تو رو خالی میکنن. 
   ۹) انقلاب کردن بی فایده است، چون یا شکست میخوری و دشمن اعدامت میکنه یا پیروز میشی و دوست اعدامت میکنه.

   ۱۰) ایمیل فرستادن بی فایده است، چون یا خوب مینویسی که مطلبتو به اسم خودشون میفرستن و حرص میخوری یا بد مینویسی که مطلبتو نمیخونن و حرص میخوری.

 • جنګ بین دیوانه ګان قدرت و شهوت و مردم بی ګناه دیګر موضوع جناب سرهنګ قذافی خیلی رو شده است  مردی که مثلا قهرمان مردم لیبی بود حالا تبدیل به دیوانه ای زنجیری شده است که مردم خود را با بمب هواپیما توپ و تانک از بین میبرد برای اینکه  زمانی بیشتر بر اریکه قدرت چپاول و ثروت باقی بماند؟  و دنیا هم که سکوت کرده است و میګذارد که مردم عادی و بیګناه با ارتش مجهز وی تارمار شود.  چرا برای اینکه شرکتهای بزرګ بیمه  مواد مخدر و مواد منفجره احتیاج به بازاریاب دارد و جناب سرهنګ ما دارد اینکار را مجانی برای آنان با بخاک خون کشیدن ملت مثلا خودش انجام میدهد.  حتما میدانید که درآمد دست اندکاران یا تاجران مواد مخدر حتی از درآمد نفت هم بیشتر است و در آمد شرکتهای بیمه و مواد منفجره از کل درآمد سایر کالا ها افزون است و شرکتهای غارتګر با اضافه کردن مواد سمی به داخل غذا و ګیاهان و حیوانان آنان را مسموم ولی ګنده کرده به فروش میرسانند مرغی که راه نمی تواند برود و از فرط چاقی صدای جوجه یکروزه را درمیآورد  کشته شده به خورد مردم داده میشود.   حمله از هر طرف برای مردم بیګناه بی پناه شروع شده است  با شستشوی مغزی جوانان را علیه هم وارد جنګ و برادر کشی میکنند و به بهانه شیعه و سنی  یهودی و مسیجی مسلمان و بهایی مردم را بر علیه هم وارد کارزار مینمایند.

     فرض کنید که اګر حضرت محمد حضرت مسیح و حضرت موسی هر سه بجای اینکه در فاصله های زمانی ظهور کرده اند همه با هم میآمدند پیروان خود را علیه هم تشویق به مبارزه و کشتار میکردند؟   در آمریکا هم شرکتهای عظیم برای غارت مردم و ازبین بردن طبقه متوسط بسیج شده اند با دادن وام های راحت مردم را اجیر میکنند بعد مرتب نرخ را بالا میبرند تا جاییکه مردم قدرت پرداخت ندارند آنوقت میآیند و سرمایه های کوچک مردم را مصادره میکنند  مردم با خوردن غذاهای مسموم و بقول خودشان جانګ فود  چاق و غیر فعال میشوند و مثل معتادان به خوردن غذای اضافه می پردازند  تا بکلی زمین ګیر شوند  بعد هم به آنان مواد مخدر میدهند تا معتاد شوند  جوانان رعنا و دختران زیبا را برای دام ګستری تمرین میدهند و به بهانه ثروت و شهرت آنان را آدمکهای خود میسازند تا دیګران را هم به این ورطه هولناک بکشند   مردانی دیوانه و مجنون نظیر صدام را قدرت میدهند تا برای آنان بازار یابی کند جنګ میان عراق و ایران  میګویند تریلیون ها دلار به هر دو کشور ضرر زد و میلیونها انسان بیګناه کشته  اسیر و یا معلول و آواره شدند و سرمایه هایشان برباد رفت  کی برنده این جنګ شد هیچ کس بجز شرکتهایی که مواد منفجره و مواد مخدر شرکتهای بیمه که همه ثروت مردم را غارت کردند و رفتند  آنان برنده ګان اصلی ماجری بودند.  

   یکدندګی  تجاهل و تعصب و غیر منطقی بودن و تمامیت خواهی و منم منم کردن ودیګران را هیچ و پوچ دانستن برنامه قدرتهای بزرګ برای تفرقه افکنی و غارت است مسلمانی که قرآن نخوانده و یااګر خوانده بدون درک معنی آن بوده است چطور خودرا میتواند فقیه عالیقدر بداند و دیګران را تخطیه کند؟  کسی که مقلد صرف است و هیج پژوهشی و یا هیچ تحصیلاتی ندارد چطور قبول میکند که او همه دان است و دیګران نادان؟  مردی مغرور که تنها شش کلاس سواد دارد و استاد دانشګاه را بیسواد خطاب میکند زیرا به علم ناچیز خود مغرور است چطور میتواند آدمک قدرتهای بزرګ نشود.‎؟  تارسد دانش من بحدی که بدانم که هنوز نادانم   مولوی و سعدی چه ګفته اند  ما همه چیز را نمی دانیم و حتی علم ما و عقل ما لااقل فعلا محدود است وبسیاری از مجهولات را هنوز حل نکرده ایم  همه بیماریها هنوز درمان پذیر نیستند و…  دینها و مکتب های اجتماعی اګر توانایی ایجاد دوستی و صلح و رفاه را نداشته باشند معلوم میشود که در آنها دستګاری شده است   همانطوریکه بدست یزید  سر نوه همان پیامبری که میګفتند به او معتقد هستند بریدند؟  و یا اکنون هم باز نظیر همان کارها را میکنند.  مشګل این است که عده ای بنام  مثلا مذهبیون هیچ اعتقادی به مذهب و خدا ندارند و تنها از این حربه برای کسب نام و شهرت و قدرت و ثروت سو استفاده میکنند نظیر اینان که البته در کمونیست ها و سایر مکتب های اجتماعی هم هستند که شیادانی هستند که با سو استفاده از یک نام مردم را بخاک سیاه می نشانند.   این ګفتار طولانی است ومن مثالهای بسیاری دارم که دزدان در لباس اسلام بهاییت  و کمونیست و غیره مردم را غارت و ازاین نامها کمال سو استفاده را کرده اند.  در صورتیکه انسانهای والا بی جهت کشته میشوند ولی دزدان با سو استفاده از اعتماد و نام نیک و شهادت دیګران به غارت ودزدی میپردازند 

  مرگ همکاری که مانع پیشرفت دیگران بود

  یک روز وقتى کارمندان به اداره رسیدند ، اطلاعیه بزرگى را در تابلوى اعلانات دیدند که روى آن نوشته شده بود :« دیروز فردى که مانع پیشرفت شما در این اداره بود درگذشت . شما را به شرکت در مراسم تشییع جنازه که ساعت ١٠ در سالن اجتماعات برگزار
  مى‌ شود دعوت مى‌ کنیم . »در ابتدا ، همه از دریافت خبر مرگ یکى از همکارانشان ناراحت مى‌ شدند اما پس از مدتى ، کنجکاو مى‌ شدند که بدانند کسى که مانع پیشرفت آن‌ ها در
  اداره مى‌ شده که بوده است . این کنجکاوى ، تقریباً تمام کارمندان را ساعت١٠ به سالن اجتماعات کشاند . رفته رفته که جمعیت زیاد مى ‌شد هیجان
  هم بالا مى‌ رفت . همه پیش خود فکر مى ‌کردند : « این فرد چه کسى بود که مانع پیشرفت ما در اداره بود ؟ به هر حال خوب شد که مرد !
  »کارمندان در صفى قرار گرفتند و یکى یکى نزدیک تابوت مى ‌رفتند و وقتى به درون تابوت نگاه مى ‌کردند ناگهان خشکشان مى زد و زبانشان بند مى‌ آمد .
  آینه ‌اى درون تابوت قرار داده شده بود و هر کس به درون تابوت نگاه مى‌ کرد ، تصویر خود را مى ‌دید . نوشته‌ اى نیز بدین مضمون در کنار آینه
  بود: « تنها یک نفر وجود دارد که مى‌ تواند مانع رشد شما شود و او هم کسى نیست جز خود شما . شما تنها کسى هستید که مى ‌توانید زندگى‌ تان را متحول
  کنید . شما تنها کسى هستید که مى‌ توانید بر روى شادى‌ ها ، تصورات و موفقیت‌ هایتان اثر گذار باشید . شما تنها کسى هستید که مى ‌توانید به
  خودتان کمک کنید . زندگى شما وقتى که رئیستان ، دوستانتان ، والدین‌ تان ، شریک زندگى ‌تان یا محل کارتان تغییر مى ‌کند ، دستخوش تغییر نمى ‌شود .
  زندگى شما تنها فقط وقتى تغییر مى‌ کند که شما تغییر کنید ، باور هاى محدود کننده خود را کنار بگذارید و باور کنید که شما تنها کسى هستید که مسئول
  زندگى خودتان مى ‌باشید . مهم‌ ترین رابطه‌ اى که در زندگى مى ‌توانید داشته باشید ، رابطه با خودتان است . خودتان را امتحان کنید . مواظب
  خودتان باشید . از مشکلات ، غیر ممکن‌ ها و چیز هاى از دست داده نهراسید . خودتان و واقعیت ‌هاى زندگى خودتان را بسازید . دنیا مثل آینه
  است . انعکاس افکارى که فرد قویاً به آن ‌ها اعتقاد دارد را به او باز مى ‌گرداند . تفاوت ‌ها در روش نگاه کردن به زندگى است . » 

  نه به همدیگه!

  در روزگاری که بهانه های بسیار برای گریستن داریم ،
  شرم خندیدن، به  مضحکه هم میهنان مان را بر خود نپسندیم.
  کار سختی نیست نشنیدن، نخواندن و نگفتن لطیفه های توهین آمیز…
  با اراده جمعی این عادت زشت را به ضدارزش تبدیل کنیم.

  رخشان بنی اعتماد

  یه روز یه ترکه…

  اسمش ستار خان بود، شاید هم باقر خان.. ؛
  خیلی شجاع بود، خیلی نترس.. ؛
  یکه و تنها از پس ارتش حکومت مرکزی براومد، جونش رو گذاشت کف دستش و سرباز راه مشروطیت و آزادی شد، فداکاری کرد، برای ایران، برای من و تو، برای اینکه ما یه روزی تو این مملکت آزاد زندگی کنیم.
  یه روز یه رشتیه…

  اسمش میرزا کوچک خان بود، میرزا کوچک خان جنگلی؛
  برای مهار کردن گاو وحشی قدرت مطلقه تلاش کرد، برای اینکه کسی تو این مملکت ادعای خدایی نکنه؛
  اونقدر جنگید تا جونش رو فدای سرزمینش کرد.
  یه روز یه لره…

  اسمش کریم خان زند بود، موسس سلسله زندیه؛
  ساده زیست، نیک سیرت و عدالت پرور بود و تا ممکن می شد از شدت عمل احتراز می کرد.
  یه روز یه قزوینه…

  به نام علامه دهخدا ؛
  از لحاظ اخلاقی بسیار منحصر بفرد بوده و دیوان پارسی بسیار خوبی برای ما بر جا نهاد.
  یه روز ما همه با هم بودیم…، ترک و رشتی و لر و اصفهانی و…

  تا اینکه یه عده رمز دوستی ما رو کشف کردند و قفل دوستی ما رو شکستند… ؛
  حالا دیگه ما برای هم جوک می سازیم، به همدیگه می خندیم!!! و اینجوری شادیم !!!!
  این از فرهنگ ایرونی به دور است. آخه این نسل جدید نسل قابل اطمینان و متفاوتی هستند.
  پس با همدیگه بخندیم نه به همدیگه!

   your heart is beautiful . take care of it! مراقب قلب ها باشیم وقتی تنهاییم، دنبال دوست می گردیم

  پیدایش که کردیم، دنبال عیب هایش می گردیم
  وقتی که از دست دادیمش، دنبال خاطراتش می گردیم

  و همچنان تنها می مانیم
  هیچ چیز آسان تر از قلب نمی شکند ژان پل سارتر

 • جنګ بین دیوانه ګان قدرت و شهوت و مردم بی ګناه دیګر موضوع جناب سرهنګ قذافی خیلی رو شده است  مردی که مثلا قهرمان مردم لیبی بود حالا تبدیل به دیوانه ای زنجیری شده است که مردم خود را با بمب هواپیما توپ و تانک از بین میبرد برای اینکه  زمانی بیشتر بر اریکه قدرت چپاول و ثروت باقی بماند؟  و دنیا هم که سکوت کرده است و میګذارد که مردم عادی و بیګناه با ارتش مجهز وی تارمار شود.  چرا برای اینکه شرکتهای بزرګ بیمه  مواد مخدر و مواد منفجره احتیاج به بازاریاب دارد و جناب سرهنګ ما دارد اینکار را مجانی برای آنان با بخاک خون کشیدن ملت مثلا خودش انجام میدهد.  حتما میدانید که درآمد دست اندکاران یا تاجران مواد مخدر حتی از درآمد نفت هم بیشتر است و در آمد شرکتهای بیمه و مواد منفجره از کل درآمد سایر کالا ها افزون است و شرکتهای غارتګر با اضافه کردن مواد سمی به داخل غذا و ګیاهان و حیوانان آنان را مسموم ولی ګنده کرده به فروش میرسانند مرغی که راه نمی تواند برود و از فرط چاقی صدای جوجه یکروزه را درمیآورد  کشته شده به خورد مردم داده میشود.   حمله از هر طرف برای مردم بیګناه بی پناه شروع شده است  با شستشوی مغزی جوانان را علیه هم وارد جنګ و برادر کشی میکنند و به بهانه شیعه و سنی  یهودی و مسیجی مسلمان و بهایی مردم را بر علیه هم وارد کارزار مینمایند.

     فرض کنید که اګر حضرت محمد حضرت مسیح و حضرت موسی هر سه بجای اینکه در فاصله های زمانی ظهور کرده اند همه با هم میآمدند پیروان خود را علیه هم تشویق به مبارزه و کشتار میکردند؟   در آمریکا هم شرکتهای عظیم برای غارت مردم و ازبین بردن طبقه متوسط بسیج شده اند با دادن وام های راحت مردم را اجیر میکنند بعد مرتب نرخ را بالا میبرند تا جاییکه مردم قدرت پرداخت ندارند آنوقت میآیند و سرمایه های کوچک مردم را مصادره میکنند  مردم با خوردن غذاهای مسموم و بقول خودشان جانګ فود  چاق و غیر فعال میشوند و مثل معتادان به خوردن غذای اضافه می پردازند  تا بکلی زمین ګیر شوند  بعد هم به آنان مواد مخدر میدهند تا معتاد شوند  جوانان رعنا و دختران زیبا را برای دام ګستری تمرین میدهند و به بهانه ثروت و شهرت آنان را آدمکهای خود میسازند تا دیګران را هم به این ورطه هولناک بکشند   مردانی دیوانه و مجنون نظیر صدام را قدرت میدهند تا برای آنان بازار یابی کند جنګ میان عراق و ایران  میګویند تریلیون ها دلار به هر دو کشور ضرر زد و میلیونها انسان بیګناه کشته  اسیر و یا معلول و آواره شدند و سرمایه هایشان برباد رفت  کی برنده این جنګ شد هیچ کس بجز شرکتهایی که مواد منفجره و مواد مخدر شرکتهای بیمه که همه ثروت مردم را غارت کردند و رفتند  آنان برنده ګان اصلی ماجری بودند.  

   یکدندګی  تجاهل و تعصب و غیر منطقی بودن و تمامیت خواهی و منم منم کردن ودیګران را هیچ و پوچ دانستن برنامه قدرتهای بزرګ برای تفرقه افکنی و غارت است مسلمانی که قرآن نخوانده و یااګر خوانده بدون درک معنی آن بوده است چطور خودرا میتواند فقیه عالیقدر بداند و دیګران را تخطیه کند؟  کسی که مقلد صرف است و هیج پژوهشی و یا هیچ تحصیلاتی ندارد چطور قبول میکند که او همه دان است و دیګران نادان؟  مردی مغرور که تنها شش کلاس سواد دارد و استاد دانشګاه را بیسواد خطاب میکند زیرا به علم ناچیز خود مغرور است چطور میتواند آدمک قدرتهای بزرګ نشود.‎؟  تارسد دانش من بحدی که بدانم که هنوز نادانم   مولوی و سعدی چه ګفته اند  ما همه چیز را نمی دانیم و حتی علم ما و عقل ما لااقل فعلا محدود است وبسیاری از مجهولات را هنوز حل نکرده ایم  همه بیماریها هنوز درمان پذیر نیستند و…  دینها و مکتب های اجتماعی اګر توانایی ایجاد دوستی و صلح و رفاه را نداشته باشند معلوم میشود که در آنها دستګاری شده است   همانطوریکه بدست یزید  سر نوه همان پیامبری که میګفتند به او معتقد هستند بریدند؟  و یا اکنون هم باز نظیر همان کارها را میکنند.  مشګل این است که عده ای بنام  مثلا مذهبیون هیچ اعتقادی به مذهب و خدا ندارند و تنها از این حربه برای کسب نام و شهرت و قدرت و ثروت سو استفاده میکنند نظیر اینان که البته در کمونیست ها و سایر مکتب های اجتماعی هم هستند که شیادانی هستند که با سو استفاده از یک نام مردم را بخاک سیاه می نشانند.   این ګفتار طولانی است ومن مثالهای بسیاری دارم که دزدان در لباس اسلام بهاییت  و کمونیست و غیره مردم را غارت و ازاین نامها کمال سو استفاده را کرده اند.  در صورتیکه انسانهای والا بی جهت کشته میشوند ولی دزدان با سو استفاده از اعتماد و نام نیک و شهادت دیګران به غارت ودزدی میپردازند 

  مرگ همکاری که مانع پیشرفت دیگران بود

  یک روز وقتى کارمندان به اداره رسیدند ، اطلاعیه بزرگى را در تابلوى اعلانات دیدند که روى آن نوشته شده بود :« دیروز فردى که مانع پیشرفت شما در این اداره بود درگذشت . شما را به شرکت در مراسم تشییع جنازه که ساعت ١٠ در سالن اجتماعات برگزار
  مى‌ شود دعوت مى‌ کنیم . »در ابتدا ، همه از دریافت خبر مرگ یکى از همکارانشان ناراحت مى‌ شدند اما پس از مدتى ، کنجکاو مى‌ شدند که بدانند کسى که مانع پیشرفت آن‌ ها در
  اداره مى‌ شده که بوده است . این کنجکاوى ، تقریباً تمام کارمندان را ساعت١٠ به سالن اجتماعات کشاند . رفته رفته که جمعیت زیاد مى ‌شد هیجان
  هم بالا مى‌ رفت . همه پیش خود فکر مى ‌کردند : « این فرد چه کسى بود که مانع پیشرفت ما در اداره بود ؟ به هر حال خوب شد که مرد !
  »کارمندان در صفى قرار گرفتند و یکى یکى نزدیک تابوت مى ‌رفتند و وقتى به درون تابوت نگاه مى ‌کردند ناگهان خشکشان مى زد و زبانشان بند مى‌ آمد .
  آینه ‌اى درون تابوت قرار داده شده بود و هر کس به درون تابوت نگاه مى‌ کرد ، تصویر خود را مى ‌دید . نوشته‌ اى نیز بدین مضمون در کنار آینه
  بود: « تنها یک نفر وجود دارد که مى‌ تواند مانع رشد شما شود و او هم کسى نیست جز خود شما . شما تنها کسى هستید که مى ‌توانید زندگى‌ تان را متحول
  کنید . شما تنها کسى هستید که مى‌ توانید بر روى شادى‌ ها ، تصورات و موفقیت‌ هایتان اثر گذار باشید . شما تنها کسى هستید که مى ‌توانید به
  خودتان کمک کنید . زندگى شما وقتى که رئیستان ، دوستانتان ، والدین‌ تان ، شریک زندگى ‌تان یا محل کارتان تغییر مى ‌کند ، دستخوش تغییر نمى ‌شود .
  زندگى شما تنها فقط وقتى تغییر مى‌ کند که شما تغییر کنید ، باور هاى محدود کننده خود را کنار بگذارید و باور کنید که شما تنها کسى هستید که مسئول
  زندگى خودتان مى ‌باشید . مهم‌ ترین رابطه‌ اى که در زندگى مى ‌توانید داشته باشید ، رابطه با خودتان است . خودتان را امتحان کنید . مواظب
  خودتان باشید . از مشکلات ، غیر ممکن‌ ها و چیز هاى از دست داده نهراسید . خودتان و واقعیت ‌هاى زندگى خودتان را بسازید . دنیا مثل آینه
  است . انعکاس افکارى که فرد قویاً به آن ‌ها اعتقاد دارد را به او باز مى ‌گرداند . تفاوت ‌ها در روش نگاه کردن به زندگى است . » 

  نه به همدیگه!

  در روزگاری که بهانه های بسیار برای گریستن داریم ،
  شرم خندیدن، به  مضحکه هم میهنان مان را بر خود نپسندیم.
  کار سختی نیست نشنیدن، نخواندن و نگفتن لطیفه های توهین آمیز…
  با اراده جمعی این عادت زشت را به ضدارزش تبدیل کنیم.

  رخشان بنی اعتماد

  یه روز یه ترکه…

  اسمش ستار خان بود، شاید هم باقر خان.. ؛
  خیلی شجاع بود، خیلی نترس.. ؛
  یکه و تنها از پس ارتش حکومت مرکزی براومد، جونش رو گذاشت کف دستش و سرباز راه مشروطیت و آزادی شد، فداکاری کرد، برای ایران، برای من و تو، برای اینکه ما یه روزی تو این مملکت آزاد زندگی کنیم.
  یه روز یه رشتیه…

  اسمش میرزا کوچک خان بود، میرزا کوچک خان جنگلی؛
  برای مهار کردن گاو وحشی قدرت مطلقه تلاش کرد، برای اینکه کسی تو این مملکت ادعای خدایی نکنه؛
  اونقدر جنگید تا جونش رو فدای سرزمینش کرد.
  یه روز یه لره…

  اسمش کریم خان زند بود، موسس سلسله زندیه؛
  ساده زیست، نیک سیرت و عدالت پرور بود و تا ممکن می شد از شدت عمل احتراز می کرد.
  یه روز یه قزوینه…

  به نام علامه دهخدا ؛
  از لحاظ اخلاقی بسیار منحصر بفرد بوده و دیوان پارسی بسیار خوبی برای ما بر جا نهاد.
  یه روز ما همه با هم بودیم…، ترک و رشتی و لر و اصفهانی و…

  تا اینکه یه عده رمز دوستی ما رو کشف کردند و قفل دوستی ما رو شکستند… ؛
  حالا دیگه ما برای هم جوک می سازیم، به همدیگه می خندیم!!! و اینجوری شادیم !!!!
  این از فرهنگ ایرونی به دور است. آخه این نسل جدید نسل قابل اطمینان و متفاوتی هستند.
  پس با همدیگه بخندیم نه به همدیگه!

   your heart is beautiful . take care of it! مراقب قلب ها باشیم وقتی تنهاییم، دنبال دوست می گردیم

  پیدایش که کردیم، دنبال عیب هایش می گردیم
  وقتی که از دست دادیمش، دنبال خاطراتش می گردیم

  و همچنان تنها می مانیم
  هیچ چیز آسان تر از قلب نمی شکند ژان پل سارتر