سفر پرهزینه خامنه ای به کرمانشاهان برای چه؟، و چرا در این زمان؟ ۱۷

ولی وقیح جنایت کاری که خون ریخته شده جوانان، و خفتگان در خاک میهن از سراپای او جاری است. این مردک بی وجدان تازی نژاد آن قدر و آن چنان خون پاک بازان و پاک فطرتان میهنمان را بر زمین ریخته که هیکل نحس خودش را نیز آلوده نموده است.

ولی وقیح جنایت کاری که خون ریخته شده جوانان، و خفتگان در خاک میهن از سراپای او جاری است. این مردک بی وجدان تازی نژاد آن قدر و آن چنان خون پاک بازان و پاک فطرتان میهنمان را بر زمین ریخته که هیکل نحس خودش را نیز آلوده نموده است.

خامنه ای، روضه خوان ۵ تومانی مشهدی هرآن گاه که هوا را پس می بیند، غارتگری و یا جنایتی که از خود ویا همکارانش سرزده و اکنون از پس پرده بیرون می افتد، برای آن که توجه و افکار مردم ایران را از آن جنایت و یا غارت گری آشکار شده منحرف نماید، با هزینه هنگفت و سرسام آوری، سفری به بخشی از ایران می کند.

با این عمل، خوراک تازه ای هم برای رسانه های در اختیار خودش به وجود می آید که روزها، و هفته ها مانند طوطی، آن مزخرفات را در گوش و حلق امت خردباخته فرو می کنند، و بدین روش آخوند همچنان می تواند برای چند صباحی دیگر، بر سکوی قدرت به جای ماند.

حال، این سفر چرا در این هنگام، وچرا به کرمانشاهان؟
خامنه ای تا کنون به شمار زیادی از استان های ایران سفر کرده و هربار، روضه ای در تحمیر و خردزدایی مردم خوانده است. اکنون نوبت کرمانشاهان می رسد.

به ویژه آن که با این خیمه شب بازی و با گرد هم آوردن دهها هزار امت مزدور، خردباخته، بسیجی و پاسدار خیانت کار به مردم و کشور، از خود نمایش قدرتی در برابر مردم کرد، به ویژه ابر مردان و شیر زنان کردستان که عموماً از او نفرت دارند، نشان داده باشد.

در جریان چند هفته گذشته، دو شاهکار غارت گری و جنایت خامنه ای از پس پرده به بیرون افتاد: نخست، دزدی و غارت گری سه هزار میلیارد تومانی به وسیله دوست و هم بافوری او  محمد رضا خاوری بود. کسی که در ۲۰۰۷ با دزدیدن بیت المال، قصری به مبلغ نزدیک به چهار میلیون دلار در کانادا خریده بود. دیگر، ماجرای توطئه برای کشتن سفیر عربستان، و سپس سفیر اسرائیل در آمریکا بود.

این روضه خوان مشهدی پس از ۲۲ سال جنایت، غارتگری و نابودی یک کشور ، با بی حیایی و بی شرمی رژیم خود را مردمی و مردم سالاری می داند. به راستی یک آخوند تا چه حد و تا چه اندازه  می تواند وقیح و بی شرم باشد. این ملای وقیح حقه باز باید خود را با راسپوتین و هیتلر و رژیم خود را با مافیای آدم کش مقایسه کند. براستی شرم و ننگ بر مردمی که در کرمانشاه به وقاحت این جانور توجه نکردند، و پای چرندیات او نشستند. نفرین و نفرت بر این بی خردان و مزدوران که تا کنون این جنایتکاران را همچنان برسر قدرت نگاه داشته اند.

آشکار شدن این دو برنامه ریزی دزدی و جنایت، به ترتیب افکار ایرانیان در همه جا، و جهانیان را خدشه دار کرده است. دیگر کسی سوای مزدوران رژیم و امت خردباخته چند میلیونی پیدا نمی شود که رژیم ایران به ویژه شخص خامنه ای را فاسد، جنایت کار، و ضد انسان نداند.
خامنه ای بر افکار مردم جهان نمی تواند نفوذ و اثری داشته باشد. ولی همچنان می تواند بر روی بی خردان نا آگاه که کمترین مطالعه و درک حقیقت ها را ندارند، کارساز باشد، و برای مدتی دیگر آنان را در خواب و بی فکری نگاه دارد.

البته، خامنه ای از این غافل است که هرچقدر به این روضه خوانی ها و حرکت های چندش آور ادامه دهد، بیشتر و بیشتر مورد نفرت و  کینه توزی همگان قرار می گیرد. خامنه ای باجنایت و دزدی های خود، بستگان، و دوستانش، و ادامه روش تحمیر مردم در مسافرت های پر هزینه خود، لحظه به لحظه به سمت سقوط، فروپاشی، و نیستی نزدیک تر می شود و با همراهی دهها هزار پاسدار، بسیجی و با سکوت آخوند های جنایت کار، آنان را نیز با خود در این منجلاب نابودی فرو خواهد  برد.

 • Hashimd10

  من کاری به این جانور روضه خوان ندارم  واز این اعجوبه بیشتر ازین توقع هم ندارم ولی میخواهم انزجار عمیق خودرا  وحتی نفرت خودرا نسبت به آن مردمی که کم هم نیستند  ودر پای یاوه گوئی های این اخوند یک دست و تریاکی می نشینند ، اعلام بدارم.چه وقت باشد که مردم ایران زمین از یابوی تعبد پیاده شود و به اسب سرکش تعقل سوار .

  • احسنت، آفرین بر شما، از ماست که بر ماست. هرچه به ما می رسد از خودمان است.

   • Mohsen Lgvm

    یه کلام از مادر عروس.واقعا نمی بینی؟ ندیدی هر چی آقا گفته بود شد. هر چیزی که در مورد اوضاع جهان پیش بینی کرده بود شد.نمی بینی دنیا بهم ریخته؟ در مورد ظهور.نمی بینی همه جا تظاهراته؟ آلمان، انگلیس ، امریکا و … .همون طوری که پیش بینی شده بود. به زودی ظهور می کند.کارت تمومه.کار تو و همه ضد اسلامها.همه شیطان ها.فراماسون ها . همه و همه

    • وضع دنیا به هم نریخته، وضع یک مشت بی سوادهای خرافاتی به هم ریخته. آری درسته، کشورما آرامه ، برای آن که چاقو کش ها، ادم خورها، و لاشخورهای استخدامی علی شیره ای به جان مردم رحم نمی کنند، و مردم تحت فشار و اذیت آنان به ناچار ساکت و گوشه نشین شده اند.

     امام زمانتان  هم یکی از آن گداهای سامره مانند رضا در مشهد، و معصومه در قم است که سالیان سال در سامره گدایی می کردند، آن گاه از فرط بیچارگی به ایران آمدند. عده ای انسان های خردباخته، بی مطالعه و نا آگاه مانند جنابعالی آنان را معبود خود به شمار آوردید.

     خیلی انسان باید  نادان و خالی از مغز باشد که تصور کند کودکی حدود ۱۱۰۰-۱۲۰۰ سال پیش در چاه رفته و تا کنون زنده است. ابتدا در چاه سامره، و حالا در چاه قم. فردا روزی که پیکر نحس علی گدای مشهدی روی سیم آویزان می شود که مردم به تماشای آن بروند آنوقت از امام زمانت بخواه که پیکر نحس او را نجات دهد.
     بهتر است دیگر به سایت ما نیایی و کرکری بخوانی. چون ما مزدوران رژیم لعنتی مانند شما را که در سفارتخانه ها جاسوسی می کنند، دشمن ایران و ایرانی به شمار می آوریم. برو روزی ات را خدا جای دیگر حواله کنه

     • Mohsen Lgvm

      یعنی واقعا تظاهرات و نشست های غرب رو نمی بینی؟ نه تو خودتو زدی به بد مستی.خدایی که من دارم قدرت بی نهایته.هر چی بخواد می شه. خواسته بود عمر آدم ها ۱۰۰۰ سال بود .خواست عمر انسان ها ۱۰۰ سال شد. هر چه بخواهد می شود.بعد می شه یکی از اون کتابهایی که خوندی رو ( که این چرندیات توش باشه ) به ما هم بگی که بریم بخونیم. همه چیز روشنه.شاپرست عزیز مغز انسان ناقصه. نمی تونه خیلی چیزها رو بفهمه. تا حالا دیدی وقتی آدم خوابه یه استدلال قوی پیدا می کنه و وقتی بیدار میی شه هیچی از اون استدلال نمی فهمه. دنیا خیلی بزرگتر از اون چیزی که تو مخ تو.در ضمن من لیسانس مهندسی صنایع هستم.وضع مالیم هم خوبه.خدا رو می پرستم چون فقط او شایسته پرستشه.نه شکم.نه ماشین.نه کثافتکاری.نه شاه.

     • فرهاد

      محسن جان جیگر اگر کتاب چرندیات می خواهی برو قرآن محمد زنباره را بخوان . مقالۀ مستند سیروس را خواندی ؟ باستناد نوشتۀ آن آخوندک قمی  ،محمد تو چگونه زبان خودرا با زبان دخترش فاطمه جان پیچ وتاب میداده است. شرم تان باد که چنین شخص پیدوقیل را پیام آور خدا میدانید و چرندیات آنرا کلام خدا.

     • Mohsen Lgvm

      در پاسخ : هاشیمد :‌)
      جدی شما هم از این کارا بدتون میاد.فکر نمی کنم. جواب زبان رو تو مقاله خودش گذاشتم برو بخون.قرآن. آخه از قرآن چی میدونی؟ پر از صفا و عشقه. جواب درست حسابی بده جواب بگیر.هی چرت و پرت نگو. برای قرآن همین بس ( در حد تو که بفهمی ) که اولین نثر مسجع بوده. در مورد پیامبر چه معجزه ای از این بالاتر که از عرب آدم ساخت. عربی که سواد نداشت شد دانشمند. حالا بماند که نگذاشتند اسلام پیش بره.

 • haaaaaa

  افرین همین طور به حرص خوردن ادامه بدهید

  • Hashimd10

   اغا ویا خانم  هههه هه هه هه ! بلی ما حرص میخریم  ولی جنابشان  ……. آخوند روضه خوان را  وگاهی هم از شغالی همچو احمدی نژاد را می خورید .نفرین بر همه شغالان.

   • Mohsen Lgvm

    ما پای انسانیت خودمان می ایستیم و برایش خون هم میدهیم. برای آخرین سنگر انسانیت یعنی اسلام و برای شیعه خانه امام معصوممان علی و فرزندانش. آخرین سنگر انسانیت.

   • Mohsen Lgvm

    بگو ته تهش می خوای ایران چه شکلی بشه؟ می خوای ایران چه جوری باشه؟ مثل امریکا یا مثل آلمان یا کره جنوبی.زندگی میکنی که ماشین گرون سوار شی؟ زندگی می کنی که خوب بخوری؟ زندگی میکنی که غر بزنی؟ زندگی می کنی که هر جا حرفی شد ادای روشنفکرها رو در بیاری؟

 • Mohsen Lgvm

  می گن خدا خندش می گیری یکی رو میاره پایین بقیه جون می کنن بیارنش بالا یکی رو می بره بال بقیه جون می کنن بیارنش پایین.آقا بالاست.حالا هی جون بکن بیاریش پایین.
  چقدر قشنگ جواب همتون رو داد.

  • Hashimd10

   محسن جان جیگر! فکر میکنم از همان جیگر ها هستی که با آغا جونت شوخی میکنی . ای کوچولوی شوخ وشنگ. از آغا جانت  در وقت کشیدن تریاک هر بار سرفۀ که میکند صدا  دوتائی بیرون می برآید . آیا آغا جانت این صدا هارا هم پیش بینی کده بود؟

   • Kian_137

    توهین کردن  حقارت توهین کننده رو میرسونه. وقتی  دستش از جواب خالیه توهین میکنه.

    حرف همونه که محسن زد فعلا پرچم آقا بالاست. عرضه دارید دست به پرچم بزنید.پایین کشیدنش پیشکش.
    ملت ایران همین بودن که تو کرمانشاه دیدید.حالا شما هی بگید مزدور . ساندیس خور. واقعیت عوض نمیشه!

    • M Moradnori

     کیان عزیز! ملت ایران  بعدها معلوم میشود که چه ملتی وکدام ملت است بخصوص زمانیکه آغا جونت را مثل قزافی جونت لاشه لاشه کند . باور کن لیبی ها رحم کردند  ولی ملت ایرون به لاشۀ متعفن آغا جونت رحم نخواهد کرد . مات ایرون  جدا از این امت حقیر اسلامی است که تو میگوئی.

     • Mohsen Lgvm

      ملت ایران رو توی فتنه دیدیم که چه جوری جولوی جلبکا درومدند.

   • Mohsen Lgvm

    جواب نداری بدی دیگه. ماجرای جلبک های سبز تموم شد. این حکومت اگه می خواست ور بیفته تا حالا هزار بار افتاده بود. یک بار دیگه مرور کن. انقلاب. طبس.۸سال جنگ با کل دنیا.تحریم. تهدید.کلی مشکلات داخلی از قبیل دزدی و فساد.فتنه سبز و … .عزیز قرار نیست که این حکومت بیاد پایین.