وضع جسمی و روحی آیت الله کاظینی به دلیل شکنجه و بدرفتاری های رژیم بسیار ناگوار است ۶

زنده یاد آیت الله منتظری، مرد راستین ایران که در برابر خمینی جنایت کار قد علم کرد، و عطای پست و مقام بی ارزش را به لقایش بخشید. این انسان وارسته و بزرگوار، برای دفاع از حق مردم ایران، تا پایان عمر زندانی در خانه خود بود.

زنده یاد آیت الله منتظری، مرد راستین ایران که در برابر خمینی جنایت کار قد علم کرد، و عطای پست و مقام بی ارزش را به لقایش بخشید. این انسان وارسته و بزرگوار، برای دفاع از حق مردم ایران، تا پایان عمر زندانی در خانه خود بود.

کمتر در حیوانات دیده می شود که یکی به همانند خود حمله کند و او را مورد آزار قرار دهد. در مورد انسان ها نیز مثالی است که می گویند؛ «چاقو دسته خود را نمی برد».
رژیم اسلامی حاکم بر ایران ثابت کرده است که از هر حیوانی حیوان تر و درنده تراست و همانند خود را تکه پاره می کند، و چاقو یی است که به آسانی دسته خود را خواهد برید.

چنانچه در این ۳۲ سال خون ریزی و بی رحمی و شقاوت، رژیم اسلامی حتی به هم کیشان و هم مسلکان خود  ترحمی نداشته است. اگر قرار باشد که یا از تخت خلافت پایین آید و یا آن که دردانه جنایت کارش ملا مجتبی به دار کشیده خواهد شد، او ترجیح می دهد فرزندش اعدام شود، ولی او کماکان برسر زورگویی و خودکامگی باقی بماند.

سوای چند گله از آخوندهای فاسد مفتخور که به نوکری و بردگی علی خامنه ای تن در دادند، و زمین ادب بوسیدند، بودند و هستند کسانی که با داشتن شرافت انسانی و صفا و دوستی ایرانی، زیر بار زورگویی و خودکامگی این روضه خوان مشهدی و شماری از آدم کشان و هرزگان گرداگرد او نرفتند، و نمی روند. این شمار کم روحانیان فرهیخته و محترم از جور وستم رژیم جهل و جنایت ولایت وقیح خود و خانواده اشان شب و روز نداشته وندارند.

روحانی ای را میشناختم که در دوران ۸ ساله جنگ ساخته خمینی آشوب گر و فتنه انگیز، شب تا بامدادان در اتاقی دور از فرزندان خود به حال نوجوانان، و جوانان میهنمان که با وسوسه و گمراهی رژیم لعنتی بدون کمترین آموزش و یا اسلحه کافی و لازم به جنگ می رفتند و بر اثر خمپاره عراقی ها تکه پاره می شدند، های، های می گریست.

نگارنده که شبی چند میهمان آن بزرگوار بودم، صدای سوزناک آه و ناله او را در درازای شب می شنیدم و در غم فرو می رفتم. این انسان محترم که به خواسته رژیم پیش نمازی روزهای جمعه را نپذیرفته بود، از سوی آخوندهای نوکرصفت و مزدوران رژیم همواره مورد اذیت و آزار قرار  می گرفت…

آیت الله کاظمینی بروجردی تا کنون از یک زندان به زندان دیگر برده شده، و در هرزندان از سوی لاشخوران و آدم کشان ولی وقیح مورد شکنجه و آزار قرار گرفته است. اگر این بی صفتان رژیم و وابستگان مزدور آن وجدان و شرف، و یا کمترین احساس بشریت داشتند، با فرزندان ایران، و روحانی که در راه خواسته یک ملت قیام کرده است این چنین رفتار نمی کردند.

آیت الله کاظمینی بروجردی تا کنون از یک زندان به زندان دیگر برده شده، و در هرزندان از سوی لاشخوران و آدم کشان ولی وقیح مورد شکنجه و آزار قرار گرفته است. اگر این بی صفتان رژیم و وابستگان مزدور آن وجدان و شرف، و یا کمترین احساس بشریت داشتند، با فرزندان ایران، و روحانی که در راه خواسته یک ملت قیام کرده است این چنین رفتار نمی کردند.

زندگی زنده یاد آیت الله منتظری را کم و بیش همه می دانیم. آن مرد وارسته و درست اندیشه، چون آماده نبود که با جنایت های خمینی همکاری داشته باشد، تا پایان عمر، خود و خانواده اش هر روز وهر ساعت زیر شکنجه روانی بودند، و آسایش نداشتند.

رفتار زشت و جنایت بار مزدوران و نوکران رژیم در مشهد نسبت به آیت الله صانعی را نیز همه می دانیم. همچنین برخوردهای زننده و شعارهای خصمانه جلادان رژیم در شیراز نسبت به آیت الله دستغیب هم نمونه دیگر بد رفتاری رژیم با هم مسلکان خودش می باشد.

و اما، رفتار زشت، توهین آمیز، ناسزگویی، شکنجه و آزار این رژیم ضحاکی نسبت به آیت الله کاظمینی بیش از اندازه و غیر قابل تصور است. ما از نزدیک اطلاع داریم که این روحانی محترم و ایران دوست بر اثر شکنجه و ضربه های گوناگون بسیار بیمار و نیاز به بستری شدن و آرامش کامل دارد.

چنانچه  کینه توزی و دشمنی رژیم با این ایرانی وارسته ادامه یابد، خدای ناخواسته بیم سکته قلبی شدید و از میان رفتن ایشان می رود. این چیزی است که رژیم به دنبال آنست. همان رفتاری که در مورد گروه بیشماری از ایرانیان مانند زنده یاد اکبر محمدی شده است.

جسارت و بیشرمی رژیم در مورد آقای کاظمینی به این جا پایان نمی یابد، بلکه تا آن جا ادامه دارد که شماری از هواداران ایشان مانند نرگس غفارزاده، مریم عظیمی، محمد رضا صادقی، رؤیا عراقی، سیده طیبه حسینی، و فروغ همت یار رانیز به بند کشیده شده اند، و گویا محمد رضا عظیمی تا کنون تحت شکنجه شدید نیز قرار گرفته است.

حال، ببینیم جرم و گناه این انسان مظلوم و پاکدامن چیست؟. اگر رژیم عیسوی ها، زردشتیان، و یهودیان را به بهانه های گوناگون زندانی و شکنجه می کنند و یا به آرامی به وسیله سگان پرورش یافته و تربیت شده سی ساله خود از پای در می آورند، به دلیل آنست که آنها اسلام را نمی پذیرند و طبق دستورات قرآن و احادیث، ریختن خونشان حلال است.
چنانکه به فرمان پیامبر در مدینه یک روز نزدیک به ۷۰۰ یهودی گردن زده شدند. همچنین، کشور ایران که زمان یزدگرد سوم   و  هنگام یورش تازیان حدود ۱۰ میلیون جمعیت داشت که زردشتی بودند،  از برکت اسلام و به کمک شمشیر آن، خون همگان ریخته شد و اکنون شمار آنان به ۱۵ هزار می رسید.

نرگس غفارزاده، رؤیا عراقی، مریم عظیمی، فروغ همت یار، سیده طیبه حسینی، و  محمد رضا صادقی از پشتیبانان بروجردی که دستگیر و تحت شکنجه و بدرفتاری رژیم قرار گرفته اند.

نرگس غفارزاده، رؤیا عراقی، مریم عظیمی، فروغ همت یار، سیده طیبه حسینی، و محمد رضا صادقی از پشتیبانان بروجردی که دستگیر و تحت شکنجه و بدرفتاری رژیم قرار گرفته اند.

از بهایی ها و پیروان تسنن که حرفشان نزنید. آنها گناهکارند، و همگی باید نابود شوند. خوب، ببینیم جرم و گناه این بخت برگشتگان کشورمان چیست؟. جرم آنها بدیهی و ناگفتنی است. این دو گروه، امام زمان را قبول ندارند. خوب، اشکال در چیست؟. اشکال بزرگ در اینست که دکان نانوایی آخوند یعنی ساختن آدمکی به نام امام زمان و فرستادن او به ته چاه تعطیل می شود.، و آخوندها از نان خوردن می افتند.

البته اهل تسنن بیشتر گناهکارند چون داستان مسخره و بچه گانه جنگ حسین و یزید رابه صورت جعلی و نادرست گفته شده رد می کنند. این خود گناه دیگری است که آخوند را از منبر به پایین می کشد.

ولی آقای کاظمینی گناهی ندارد، زیرا دکان نانوایی را تعطیل نکرده، بلکه گناهش اینست که می خواهد آخوند را از خر سواری بر پشت ملتی به پایین کشیده، و به مسجدها  باز گرداند. در آن صورت شیر نفت و درآمد معادن و صادرات بر روی  او بسته می شود، و آخوندبخت برگشته باید از بام تا شام  منتظر صدقه و نذر ونیاز مردم باشد و دست گدایی به پیش این و آن دراز کند.  آیا از دیدگاه شما این بزرگوار گناهکار هست، و یا نیست؟!. شما ما را راهنمایی کنید.

 • haaaaaa

  خوب خودش همه چی رو اعتراف کرد

  • Razmjoo Kafar

   واقعاً می فرمائید؟؟؟

  • Mani

   نمیدانم؟! ولی شاید شما هم نه با دردِ حاصل از فرو اوردن دریل برقی در جمجمه بلکه فقط با یک سیلی، حتا بکاری که مرتکب نشده اید، اعتراف کنید؟
   حکومت جهل و جنایت اسلامی بدنام، تجربهِ تمامِ دیکتاتور های دنیا را یکجا، مورد استفاده قرار میدهد.
   تنها مزدوران جیره خوارِ سیستمِ پلیدِ اخوندی، مخالف چینین نظره ای هستند. 
   مانی

 • یک زندانی اسراییلی برابر با هزار زندانی عرب؟

   

  ارزش
  نظامی و یا اجتماعی و یا دانشی هنری یک زندانی اسراییل آیا برابر با هزار زندانی
  عربی است؟  متاسفانه ملت های اسلامی هنوز
  درک نکرده اند که جنګ های امروزی جنګ های تکنولوژی  اقتصادی علمی و فرهنګی ږ حتی ورزشی است و دوران جنګهای کشت کشتاری سپری شده است.  اکثر کشورهای اسلامی کشورهای عقب افتاده هستند
  چرا؟  برای اینکه در قهقرا زندګی میکنند.
  آنان دیګر علم امروزی را ندارند بلکه تنها به دانشمندان قدیمی خود افتخار میکنند.
  هنوز نتوانسته اند که جنګ بین سنی وشیعه را خاتمه دهند. در
  صورتیکه سالها است که جنګ بین کاتولیک هاو پرستانها پایان پذیرفته شده است.  رهبران اسلامی به ثروت و شهوت زیاده روی و قتل
  غارت و کشت کشتار معروف هستند.  هنر آنان
  در تجملی است که حتی در اسلام هم حرام شده است.  داشتن یک حلقه تلا ازدواج برای مرد مسلمان
  زیبنده نیست  آنوقت آقای شیخ عرب در
  هواپیمای ساخته شده از تلا پرواز میکند در صورتیکه میلیاردهای غربی اینکارهای
  بچګانه را نمی کنند. یک پسر آلمانی به صنایع کشورش پز میداد و شاګرد عرب به ثروت
  دزدی شده پدرش؟  تمامیت
  خواهی  و تنها فکر منافعی شخصی و آنی بودن
  و حسادت دزدی فساد رشوه خواری  متاسفانه
  بیماریهایی است که دامن ګیر مردم ما شده است. رهبران نادان و بی خرد و بدون زمینه
  فکری لازم و بدون داشتن مشاوران و متخصصان دلسوز دارد کشورهای ما را رو به بحران
  می برد. البته در غرب هم وضع چندان بهتر نیست  غارتګران دندانهای خود را برای تمامی سرمایه و
  ثروت طبقه متوسط و حتی فقیر تیز کرده اند.

   

  ما هم
  سرګرم جنګ جدالهای صدتا یک غاز هستیم 
  برادران ترک را بجان برادران کرد ما انداخته اند.  عربان را بر ضد دیګران تحریک میکنند.  شیعه  سنی را برای نزاع آماده میګردانند.  آنوقت رهبران ما بدون در نظر ګرفتن هیچګونه راه
  عاقلانه به جمع ثروتها نامشروع مشغولند و ساختن قصرهای افسانه ای. عوض رسیدن به
  ملت و مردم و ساختن بیمارستان   ایجاد
  کار  تحقیق های علمی  به دزدی و تجمل ګرایی روی آورده اند و جمع
  ثروتهای نجومی از فساد  ودزدی؟  کشورهای مسلمان با تکیه به جهل مردم رو به عقب
  میروند  و شاید غرب هم از این عقبګرد ها
  راضی باشد . اګر جنګی در عراق و افغانستان نبود چطور شرکتهای
  بیمه  و سازنده مواد جنګی میتوانستند سه
  تریلیون دلار فروش داشته باشند؟  هرچه ما
  باهم بیشتر در نزاع و کشاکش باشیم عملا به نفع آنان است.  آنان حتی دلشان بحال مردم
  خودشان هم نمی سوزند چه برسد بما.  آنان در
  راس هرم قدرت نشسته اند و رده های پایین هرم را بجان هم می اندازند و اختلافهای
  بیشمار بین آنان ایجاد میکنند. و ماهم عوض نشانه رفتن به ریشه و همان نوک هرم قدرت با پادوهای آنان درګیر هستیم. درست مثل قاچاقبران خرده پا دستګیر و اعدام میشوند ولی مافیای قدرت مواد مخدر
  شاید از این کار ها هم راضی باشد زیرا یک مزاحم آنان کمتر
  شده است،. 

   

  این تفرقه
  ها و این اختلاف ها همه به نفع ابر قدرتها نامریی است. صاحبان ضنایع عظیم و افراد
  نزدیک به آنان. و ما همه قربانی مذهب  ملیت
  و نژاد زبان هستیم  و با هم در جدال و آنان امن و امان در اینطور که میګویند حتی در شهرهای زیر زمینی خود
  که توب مشهور بین شان است نشسته اند و بریش همه می خندند.  در همین آمریکا مردی یا
  زنی که چهل سال کار کرده است سرمایه اش را در یک بورس یا حتی خانه ای بکار انداخته
  است و یا مثلا یک پمپ بنزین خریده است البته به نقد و اقساط  فرض کنید که چهل در صد آنرا نفد پرداخته و شصت
  در صد با استفاده از وام. حالا قیمت آنچه که او خریده است شصت در صد افت کرده است
  یعنی تمامی سرمایه او رفته است.  و چون پول
  بانک یا قسط آنرا نمی تواند بپردازد  آن
  خانه یا پمپ بنزین حراج میشود ویکی از خود آنان و یا عوامل آن آنرا به قیمت بسیار
  پایین میخرد و هیچ چیز به شخصی که تمامی سرمایه چهل سال کار خود را در آن سرمایه
  ګذاری کرده است نمی رسد. 
  و این تخصص آمریکا در بی خانمان کردن افراد است. یا بقول
  خودشان هوم لس میشوند؟  پلیس و قانون و
  دادګاه و وکلا هم همه در خدمت سرمایه داران هستند و اګر کسی پولی نداشته باشد
  قربانی سیستم است.  مشګل همه ما جهل و
  نادانی است که خود را عقل کل میدانیم و دیګران را هیچ . بهتری راه تحصل و خواندن
  مطالعه وتحقیق است  بجای توهین بهم دنبال علم و درس برویم  مثلا تا قرآن
  کریم را خوب با ترجمه و کامل با فهم نخوانده ایم در باره آن قضاوت نکنیم همچنین
  درباره هرچیز دیګری که اطلاعاتی نداریم و یا اطلاعات ناقضی داریم. 

 • fakat eyno metonam bekam borogerdey keyley mardeh

   

 • Ashena

  در حال حاضر آقای بروجردی یکی از برجسته ترین آزادی خواهان ایران است که از نظریه جدایی دین از دولت حمایت می کند.
  استقامت این مرد ستودنیست