آیا وطن پرستی و میهن دوستی همان نژاد پرستی است؟ ۱۵

در روزهای گذشته، پس از انتشار بعضی از مقاله های نگارنده که در آن ها از ایرانیان، رک و پوست کنده درخواست شده بود تا تکلیف شان را ابتدا با خودشان و هویت شان مشخص کنند سپس قدم های بزرگ را برای آزادی وطن بردارند، عده ای معلوم الحال که بسیار روشن است که سیل اعتراضات شان از کجا آب می خورد، نگارنده را متهم به نژاد پرستی کردند و اعلام کردند که نباید میهن پرستی را با سایه نژاد پرستی لکه دار کرد.

حال در پاسخ به این گونه انسان های سطحی نگر و زود قضاوت کن، نگارنده  را بر آن داشت  تا چند نکته را یادآور شود و تفاوت های میان نژاد پرستی و میهن دوستی را برای آن دوستان مشخص کند تا بیش از این، این دو واژه و صفت کاملا جدا از هم را، به یکدیگر ربط ندهند و یک فرد وطن پرست را با یک دیوانه نژاد پرست اشتباه نگیرند.

آدولف هیتلر با داشتن باورهای نژاد پرستانه، میلیون ها نفر انسان بیگناه را به قتل رساند، نژاد پرستی و اینکه کسی گمان کند به دلیل نژادش و یا رنگ پوستش از شخص دیگری بهتر و والاتر است، دیوانگی محض است.

آدولف هیتلر با داشتن باورهای نژاد پرستانه، میلیون ها نفر انسان بیگناه را به قتل رساند، نژاد پرستی و اینکه کسی گمان کند به دلیل نژادش و یا رنگ پوستش از شخص دیگری بهتر و والاتر است، دیوانگی محض است.

نژاد پرستی چیست؟

نژادپرستی نوعی تبعیض بسیار مخرب میان انسانها و یک رفتار بسیار تند و خشن و پر قدرت بر اساس نژادشان است. باوری را میتوان نژادپرست نامید که ادعا کند یک گروه از انسانها بصورت ذاتی و درونی و غیر اکتسابی نسبت به بقیه انسانها والاتر یا پست ترند و لذا شایسته احترام و برخورداری از حقوق برابر با سایر انسانها نیستند. این طرز تفکر از نظر نگارنده بسیارعقب افتاده و مشمئز کننده است و تنها می تواند میان انسان ها و به خصوص میان مردمان کشوری همانند ایران که از اقوام گوناگونی تشکیل شده است اختلاف و جدایی بیاندازد و منجر به تجزیه کشور و از بین رفتن دوستی، عشق و اتحاد میان مردمان یک سرزمین شود.

هیچ کسی نمی تواند به خاطر نژادش، رنگ پوستش،زبان مادری اش و کشوری که در آن متولد شده است، از شخص دیگری بالاتر و بهتر باشد، اینگونه تفکرات دیوانگی محض است و کسی که اینگونه می پندارد باید بدون لحظه ای درنگ خود را به تیمارستان معرفی کند چرا که مغز او ذره ای قدرت فکر کردن و سبک – سنگین کردن مسائل را ندارد.

باید برای ایجاد محبت و دوستی و از بین بردن تبعیض و افکار نژادپرستانه تلاش کرد. نژاد پرستی یک عمل زشت ناپسند است و هیچ ارتباطی با وطن پرستی ندارد.

باید برای ایجاد محبت و دوستی و از بین بردن تبعیض و افکار نژادپرستانه تلاش کرد. نژاد پرستی یک عمل زشت ناپسند است و هیچ ارتباطی با وطن پرستی ندارد.

وطن پرستی چیست؟

برای دانستن معنای وطن پرستی نخست به معنای وطن پرداخته شود؛ معنی واژه وطن در لغت ‌نامه‌ دهخدا: جاباش مردم ، جای باشش مردم، جای باشش، محل اقامت ، مقام و مسکن و … .
معنای آمده در فرهنگ فارسی معین نیز به معنای مقیم شدن در جایی، اقامت در جایی، محل اقامت، جای ‌باش، شهر زادگاه و نیز کشوری که شخص در یکی از نواحی آن متولد شده و نشو و نما کرده آمده است. همچنین در جایی برای وطن ریشه‌ای ایرانی را قائل شده و آن را بهتر از تن معنا کرده‌ بودند.

اما برای دانستن معنای واژه پرستش نباید به ریشه آن توجه شود، این واژه مشتق از واژه پرستار و آن نیز مشتق از پرسیتار می‌باشد. حال باید دید پریستار چیست و به چه معنایی است:
پرسیتار از دو جزء تشکیل شده است، جزء نخست آن پرسی که معنای پیرامون و دورا دور را می دهد و جزء دوم ایستار، همان ایستادن یا ماندن هست.
منظور از این واژه پرستش یعنی دورا دور هستی یک چیزی گشتن و آنرا به تمامی حفظ کردن است، بسان پرستاری که دورا دور بیمارش می‌گردد تا از هستی او دفاع کند، بنابراین وطن پرستی به معنای دورادور هستی وطن گشتن و آنرا حفظ کردن و آن را از هر گونه گزند و زخمی دور ساختن و محافظت کردن است.

حال باید دید وطن فقط مشتی خاک است که باید دورا دورش چرخید و از چهارگوشه آن مراقبت کرد و یا وطن را باید خاکی فرا انسانی، فرا مذهبی و فرا معنوی دید که با هستی و نیستی و گوشت و پوست و خون یک انسان گره خورده است؟ نگارنده بر این باور است که وطن را باید ورای همه چیز و همه کس دید، وطن برای یک انسان باید مهم ترین و با ارزش ترین دارایی باشد.

حال آیا محافظت از وطن فقط به معنای دفاع از آن در برابر هر گونه تجاوز بیگانگان است و یا وطن در خود هویت، تاریخ، فرهنگ و هنر و ادبیات کهن و غنی و بی نظیری دارد که باید بسان تخم چشم از آنان در مقابل هجمه اجنبی ها و بیگانگان محافظت کرد و دست نخورده و ناب و تحریف نشده، آن را تقدیم نسل های آینده کرد؟
ایران بدون تاریخ چند هزار ساله معنایی دارد؟ آیا ایران بدون کوروش و خشایار و داریوش و اردشیر و یا ایران بدون فردوسی و حافظ و سعدی و یا ایران تهی از قهرمانانی چون آرش و رستم و سیاوش، فقط و فقط مشتی خاک همانند همه دیگر نقاط دنیا نیست؟
این فرهنگ و هنر و تاریخ ماست که ایران را از دیگر کشورهای جهان متمایز می کند و احترام و ستایش جهانیان را بر می انگیزد و اگر نه که یک فرد خارجی به خاطر دریای مازندران و یا طبیعت غرب ایران، قدم بدین کشور نمی گذارد چرا که می تواند دریایی با ساحلی بهتر و یا طبیعتی بکر تر و زیباتر را در جاهای دیگر دنیا بیابد.

آرش کمانگیر، نماد میهن پرستی و از خود گذشتگی در راه وطن است، حال انسانی همانند آرش کمانگیر با آن منش و شخصیت مثال زدنی چگونه می تواند نژاد پرست باشد؟ وطن پرستی و نژاد پرستی دو مقوله کاملن جدا از هم می باشند.

آرش کمانگیر، نماد میهن پرستی و از خود گذشتگی در راه وطن است، حال انسانی همانند آرش کمانگیر با آن منش و شخصیت مثال زدنی چگونه می تواند نژاد پرست باشد؟ وطن پرستی و نژاد پرستی دو مقوله کاملن جدا از هم می باشند.

حال، یک انسان وطن پرست کیست؟

یک انسان وطن پرست، حاضر است جان خود را برای حفظ و زنده نگاه داشتن فرهنگ، هنر، تاریخ و هویت ملی کشور خود که هزاران سال است نسل به نسل چرخیده و سینه به سینه به حال منتقل شده است، بدهد. یک انسان وطن پرست، تاریخ مملکتش را از بر است و سعی می کند راجع به تاریخ کشورش و آنچه که بر سرش آمده بیشتر مطالعه کند تا بتواند دوست را از دشمن و حقیقت را از دروغ تشخیص دهد.

یک انسان وطن پرست بر این باور نیست که نژادش برتر و بهتر از نژادهای دیگر است و انسان هایی از نژادهایی دیگر شایسته احترام نیستند، بلکه یک انسان میهن دوست ضمن احترام به تمامی انسان های دیگر با هر نژاد و رنگ و زبانی، به داشته های تاریخی، فرهنگی و هنری سرزمینش افتخار کرده و در نگهداری و زنده نگاه داشتن آن ارزش های بی نظیر کوشاست.

حال، اگر از نظر دوستان، میهن پرستی و عشق به سرزمین مادری و تلاش برای حفظ و زنده نگاه داشتن فرهنگ اصیل ملی و هویت راستین ایرانی و کوشش برای جلوگیری از تخریب و تحریف تاریخ گوهربار خانه و کاشانه اش، نژاد پرستی است، لطفن نام نگارنده را به عنوان نژادپرست ترین ایرانی، در لیست نژادپرستان خود ثبت کنید.

 • امپراتوری
  عثمانی کشوری مقتدر بود که با امپراتوری های اروپایی رقابت میکرد حتی از لحاظ
  نیروی انسانی و نظامی شاید بسیار برتر از آنان هم می بود. اروپاییها بسرعت سعی در
  ایجاد تفرقه در بین ارکان این امپراتوری افتادند و قومها و یا کشورهایی که در داخل
  این امپراتوری بودند به شورش و سرکشی راهنمایی نمودند. ترکان عثمانی و یا تورانیان
  بر اکثر کشورهای عرب مسلمان و کشورهای اروپای شرقی مسلط شده بودند و اګر وضع بهمان
  ترتیب پیش میرفت و مردم این کشورها بااتحاد خود به علوم جدید هم مسلط میشدند دیګر
  شاید اروپایی به معنای امروزی وجود نداشت. از طرف دیګر به ایران هم مساعدت میکردند
  که با ترکان درګیر شوند در صورتیکه ایران هم با ترکان هم نژاد و هم مذهب بود. کمک به
  توسعه مذهب شیعه شاید تنها برای تفرقه صورت ګرفته بود.  بعد هم همانطوریکه
  میدانید اسمهای  اکثر کشورهای نامهایی جدید
  است مثل ترکیه  عراق پاکستان افغانستان و..
  اینان نامهایی کاملا ساخته شده و جدید میباشند. اکنون هم بودجه های عظیمی صرف
  میشود که تفرقه اندازی کامل شود. سرمایه ګذاری روی نفرت از اسلام   خشم از اسلام توهین به اسلام از یک طرف و
  تحریک متعصبان از طرف دیګر تنها برای تفرقه و ایجاد شکاف صورت ګرفته است.

   

  مبنای کلی
  همان مثل معروف  تفرقه بیانداز حکومت کن غارت
  کن آدمکشی کن و برده کن است. آنان نیروهای مارا به راه هرز هدایت میکنند دعوای بین
  شیعه و سنی  جنګهای سهمګینی که بین آنان
  اتفاق افتاد.  جنګ بین سایر مذهبهای اسلامی
  با هم  جنګ بین
  قومهای سرزمینهای ما. حتی توهین و تفرقه بین ساکنان شهر ها
  مثل رشتی های بی غیرت  اصفهانی های
  خسیس  ترکهای   کردها 
  لرهای  تهران های کله پاچه خور کله
  پز و هزاران توهین و شوخی و جوک که با برنامه ریزی های دقیق تولید نفرت خشونت جنګ های انتحاری کشت کشتارهای بیشمار. و اګر
  توجه کنید که سربازان بیګانه یا اروپایی و آمریکایی نیز از طبقه محروم فقیر و یا
  طبقه متوسط کشورهای آنان هستند که بود و نبودشان چنان اهمیتی برای آنان ندارند. آنان درکل می خواهند طبقه متوسط را از داخل و
  خارج از بین ببرند تا مشګلی در غارت هاو جنایات خود نداشته باشند. مشګل طبقه متوسط
  در کشورهایشان باعث شده که این طبقه را هم سپر بلا کنند.

   

   

   

   

   

   

  اګر
  مسلمانان همه آنان به تعالیم دینی خوب خود عمل میکردند که ما اینهمه مشګلها
  نداشتیم. هم چنین اګر مسیحیان یهودیان بهاییان 
  کاپیتالیستها کمونیست ها و دیګران به آموزه های خوب خود وابسته بودند و به
  آنان کار میکردند باز مشګلها کمتر بود. مشګل در این است که همه این دینها و مکتبها
  دست مایه مشتی غارتګر ستمګر  شیاد و تمامیت
  خواه شده است و از آنان برعلیه خود ما مانند حربه سهمناک و سهمګین سو استفاده
  میکننډ نمونه اش شیخان عرب مثلا مسلمان هستند که در کاخهای طلای زندګی میکنند در
  حمامهای ساخته شده از عاج غسل جنابت میفرمایند 
  هواپیما یا آلوتکه خصوصی شخصی ساخته شده از تلا دارند و در ماشین های ساخته
  شده از تلای سفید رانندګی میفرمایند. دزدیهای میلیارده دلاری میکنند ولی دست دزد ګرسنه بینوایی را قطع میکنند و میګویند
  طبق شریعت اسلامی عمل فرموده اند. آنان از جهل عمومی سو استفاده میکنند و تنها
  قوانین را بدون در نظر ګرفتن شرایط و پیش پس آن و بدون دادګاه های منصفانه و با
  داشتن وکیلان مبرز و خوب تنها به یک شایعه قانون شرع را اجرا میکنند و از تفیسر آن
  توسط استادن بی نظر و غیر وابسته نیز خود داری میکنند همین طور هم شیادان و رهبران
  غارتګر کمونیست درست مثل همتایان کاپیتالیست خود به جمع زر
  زور ثروت مشغولند و مردم را در بی خبری و فقر فرهنګی و مادی نګه داشته اند. به امید اتحاد همه مردم دربند و غارت شده حتی در کشورهای غربی؟

 •  غلط های املایی و انشایی فراوان در تازینامه (قرآن

  چگونه کتاب آسمانی تازیان، که بگفته محمد بن عبدالله، از سوی جهاندار جهان آفرین!؟! فرستاده شده، مملو از غلط و غلوط املایی و انشایی است

  با آن که گروهی از متفکران و مفسران قرآن در جامعه عرب، از جمله «ابراهیم نظام» صریحا و بدون پرده پوشی، اذعان می کنند، که لفظ، گویش، و جمله بندی قرآن دارای بیش از یکسد غلط دستوری و املایی است، از اینرو، نمی توان آنرا یک… معجزه شمرد، اما، بسیاری از کسان، هنوز با تعصب و خشک اندیشی، حاضر به پذیرش این که قرآن، ساخته و پرورده ذهن محمد بن عبدالله، پیامبر اعراب است، نیستند. ابراهیم نظام می نویسد که قرآن نه تنها معجزه و کاملترین کتاب در فرهنگ و زبان عرب نیست، بلکه وی با صراحت هشدار می دهد که می توان نمونه های بهتر، کاملتر، و بدون عیب و نقص تری از آنچه در قرآن آمده نیز، نوشت و ارائه نمود. تمام دلیل و برهان غیر منطقی مخالفان «ابراهیم نظام» از جمله افرادی چون «عبدالقادر بغدادی» این است که ما کاری به غلطهای انشایی و املایی قرآن نداریم، همین که در خود قرآن آمده که : «اگر انس و جن جمع بشوند و بخواهند کتابی مانند قرآن بیاورند، قادر نخواهند بود»، دهان همه را می خواهند ببندند ترکیب های نامأنوس، و نارسا، و غیر زیادی، بهمراه کلمه های و جمله های ناقص و گاه ناقض و نیازمند تفسیر، واژه های بیگانه با فرهنگ عرب، و یا بکارگیری نادرست واژه های مؤنث و مذکر در قرآن، و همچنین ارجاع ضمایر نادرست به گوینده (الله)، گاه باعث دور افتادن معانی و بیربط بودن آنها، حکایت دارد. برای نمونه؛ در زبان عربی، واژه «یا ایهاالمدثر» نادرست است، و بایست «یا ایهاالمتدثر» باشد،و آشکار نیست که این اشتباه و غلط املایی و انشانی، از کجا ناشی شده است؟ و یا در سوره دیگری واژه «ایهالمنزل» به صورت «ایهالمزمل» چاپ و نوشته شده است که دارای معنی بکلی جدا و بیربطی با جمله است در سوره «نساء» (زن) آیه ۱۶ چنین آمده است: لکن راسخون فی العالم و المؤمنون.. والمقیمین الصلاة و المؤتون الزکاة… که عبارت «مقیمین الصلاة» بایستی همانند راسخون و والمؤمنون و المؤتون جمع بسته می شد، (ضمیر سوم شخص جمع و مذکر) اما بصورت جمع بسته مؤنث آورده شده است. در سوره «حجرات» (قلوه سنگ ها) آیه ۹ آمده است: و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا….. و در این عبارت، چون فاعل جمله کلمه «طائفتان» است بر حسب دستور در زبان عربی فعل بایستی «اقتتلتتا» باشد تا با فاعل مطابقت بکند، اما می بینیم که فاعل، ضمیر سوم شخص جمع است اما فعل، سوم شخص مفرد… آیه ۱۷۷ سوره «بقرة» (گوساله) آمده است: لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب و لکن البر من آمن بالله و الیوم الآخر… یعنی خوبی و نیکی در این نیست که روزی به مشرق آورند یا مغرب، خوبی «کسی» است که ایمان بخدا و روز بازپسین آورد… همانگونه که می بینیم این جمله نیز ناقص است… درواقع الله باید اینگونه می گفت:…. خوبی روی آوردن به مشرق یا مغرب نیست، بلکه خوبی آنست که شخص به خدا و روز بازپسین ایمان بیاورد… در آیه ۶۳ سوره «طة» آمده است ان هذان لساحران… در صورتی که اسم بعد از کلمه «آن» باید بصورت نصب باشد و «هذین» نوشته و خوانده شود نه «هذان»… تاریخ نویسان نوشته اند که «عثمان» و «عایشه» آنرا با «هذین» می خواندند …. در سوره «نور» آمده است:… لاتکرهو افتیاکم علی الغاء ان اردن تحصناً لتبتغوا عرض الحیات الدنیا و من یکزههن فان الله من بعد اکراههن غفور رحیم… یعنی دختران خود را برای تحصیل مال و دارایی به زنا مجبور نکنید. کسی که آنها را مجبور کند پش از مجبور کردن آنها خداوند آمرزنده و بخشنده است… همان گونه که دیده می شود در اینجا یک غلط انشایی بزرگی بچشم می خورد: آیا خداوند به بزهکاران و آنهایی که دخترانشان را به زنا می فروشند، بخشنده و مهربان است و یا به دخترانی که به زنا فروخته شدند!؟ پر واضح است که منظور محمد، نهی یک کار زشت بوده است اما، چرا اگر قرآن کلام «خدا»ست و باید بی عیب و نقص باشد، چنین نادرستی فاحشی در آن دیده می شود؟ همانطور که نوشتم، بیش از یکسد مورد نادرستی انشایی و املایی در قرآن دیده می شود و باید یادآوری کنم که نویسنده روشنفکر و متفکر بزرگ عرب «ابوالعلاء معری» با شهامت اعلام کرده بود که نوشته های او بمراتب زیباتر، روانتر، بی نقص تر و کاملتر از قرآن است…. .گردآوری از کتاب ۲۳ سال نوشته جانباخته جاوید، استاد فرزانه علی دشتیSee MoreLikeUnlike · · Follow PostUnfollow Post · about an hour ago near Trondheim, NorwaySayed Arshaad Sayedi انسان بیشرف تو به زبان مادری خود ګپ زدن را یاد نداری چطور قران را بررسی میکنی اګر مرد استی خو خود را بت نکن بیا ای ګز و این هم میدان که هر سوال تو لوده را جواب بدهیم و اګر جیره خور استی خو باز بګریز،در مقابل هر کماند خود چند پول میګیری دین …را هم به اساس عقل نه بلکه به اساس پول انتخاب کردی اګر یک بتپرست برایت پول بیشتر بپردازد این دین را هم رها کرده به دین بتپرستی داخل میشوی تا حال از تو انسان کثیف ۶۵ سوال را پرسان کردیم یک سوال را هم جواب ندادی اګر مرد استی تمامش را جواب کن.See More18 minutes ago · LikeUnlikeAnvar Shahedi ‫سید جان ،بجای فحش و ناسزا گفتن کمی راجع به باور های تان تحقیق کن. حالا این پست من عیبش چه است ؟؟ خودت اگر به اسلام باور داری ،سعی کن باورت آگاهانه باشد ،نه کور کورانه .‬

  • afshin

   سلام
   جسارتا یکسد در آثار پارسی نداریم بلکه یکصد با صاد درست است منتقد گرامی

   • با درود به شما، سد به معنای ۱۰۰ یک واژه فارسی است که با حرف عربی “ص” نوشته شده. چنانکه می گوییم جشن سده معروف، صدمین روز زمستان از گاه‌شماری میترایی است. نکته دیگر واژه “سد” که جلو آب رودخانه می سازند و آب را در پشت آن تلمبار می کنند،بازهم واژه عربی است. واژه های مسدود، انسداد از مشتقات واژه سد است. اگر بخواهیم واژه درست فارسی برای “سد” به کار بریم، آن واژه “بند’ است مانند بند امیر در فارس- با سپاس از توجه شما

   • S Cpt20

    نادان “صد” تازی شده ی “سد” است سد و یکسد پارسیست و درست!! مانند جشن سده.
    هرچند این منتقدِ گرامی هم سوادش به این چیزها نمیرسد و شانسی “یکسد” نوشته!!

 • Anvar Shahedi
  غلط های املایی و انشایی فراوان در تازینامه (قرآن چگونه کتاب آسمانی تازیان، که بگفته محمد بن عبدالله، از سوی جهاندار جهان آفرین!؟! فرستاده شده، مملو از غلط و غلوط املایی و انشایی است با آن که گروهی از متفکران و مفسران قرآن در جامعه عرب، از جمله «ابراهیم نظام» صریحا و بدون پرده پوشی، اذعان می کنند، که لفظ، گویش، و جمله بندی قرآن دارای بیش از یکسد غلط دستوری و املایی است، از اینرو، نمی توان آنرا یک… معجزه شمرد، اما، بسیاری از کسان، هنوز با تعصب و خشک اندیشی، حاضر به پذیرش این که قرآن، ساخته و پرورده ذهن محمد بن عبدالله، پیامبر اعراب است، نیستند. ابراهیم نظام می نویسد که قرآن نه تنها معجزه و کاملترین کتاب در فرهنگ و زبان عرب نیست، بلکه وی با صراحت هشدار می دهد که می توان نمونه های بهتر، کاملتر، و بدون عیب و نقص تری از آنچه در قرآن آمده نیز، نوشت و ارائه نمود. تمام دلیل و برهان غیر منطقی مخالفان «ابراهیم نظام» از جمله افرادی چون «عبدالقادر بغدادی» این است که ما کاری به غلطهای انشایی و املایی قرآن نداریم، همین که در خود قرآن آمده که : «اگر انس و جن جمع بشوند و بخواهند کتابی مانند قرآن بیاورند، قادر نخواهند بود»، دهان همه را می خواهند ببندند

 • سخنی با جوانان و مردم کشورهایمان که همه ما همه اسیر شده ایم؟
  آنچه ما امپریالیست یا کمونیست و یا رهبران ظاهرصلاح مذهبی و اجتماعی می
  بینیم و میخوانیم در حقیقت شکل ظاهری سیستمی هستند که همه ما طبقه متوسط و فقیر را
  در تمامی شاید دینا اسیر و برده کرده اند.
  حالا کی در پشت پرده خط میدهد و دنیا را اداره میکند.
  شرکتهای عظیم سازنده مواد مخدر مواد صنعتی اسلحه
  سازی بیمه تولید کننده ګان عظیم مواد دارویی غذایی و
  بهداشتی یا شرکتهای عظیم وسایل ارتباط جمعی و تفریحی. نګاهی به
  جنګهای اتفاق افتاده اخیر بیندازیم. در مثلا جنګ عراق با آمریک یا افغانستان
  این سربازان طبقه متوسط ویا فقیر آمریکا بودند که همراه نظامیان محلی و ملی
  و مردم عادی کشته شدند و اموالشان از بین رفت. نه مدیران و روسای شرکتهای سازنده
  مواد ذکر شده در بالا و یا اقوام و فرزندانشان. مک مور حتی یک فیلم بنام میزان
  حرارت فارینهایت در این موضوع ساخته بود. در جنګ ایران عراق کی برنده شد. هشت سال
  جنګ فرسایشی که با مدیریت شرکتهای عظیم مواد منفجره و بیمه تنظیم
  میشد آنان به هر کدام از طرفین درګیر آنقدر اسلحه میدادند که با هم مساوی شوند و
  هیچ یک برنده نشود. بعد هم یک سری تبلیغات وسیع که شیعه های ایران
  سنی های عراقی را کافر میساختند و سنی ها هم شاید همین نظریه را در باره شیعه ها
  داشتند. برنده میلیارد ها دلار به جیب شرکتهای بیمه و شرکتهای سازنده مواد جنګی
  سرازیر شد. آنان به دیوانه ای نظیر صدام پربال دادند تا با حماقت محض
  به ایران حمله ور شود. حتی خودش هم فهمیده بود که ګول خورده است ولی اکنون آلوده
  شده بود.

  شما میدانید که جوان ممکن است در اثر تبلیغات یک روز
  کمونیست بشود ویک روز کاپیتالیست و یک روز هم مذهبی من زیاد این را
  درکلاسهای درسی ام مشاهده کرده ام که دانشجویان من یک روز در اثر تبلیغات کوبنده و
  دوستان مثلا کمونیست به آن مکتب روی میآوردند ومدتی بعد به مکتبی دیګر؟ حالا همین
  مردم افغانستان و وطن دارهای عزیز ما قبول دارند که جوانانی که در زیر سایه مثلا
  دکتر نجیب الله به مرام کمونیستی تمایل داشتند و خدمت میکردند
  و واقعا به ایده برابری اعتقاد داشتند و در بین آنان فساد دزدی و حرص شاید وجود
  نداشت با آنها چه کردند. برادران مذهبی آنان با تحریک غرب
  تفنګ و اسلحه های پیشرفته ګرفتند و به جنګ دشمن کاپیتالیست ها رفتند و آن جوانان
  بیګناه را که مجذوب کمونیست ها و ایده انسانی آنان شدند قتل عام کردند و به
  دار آویختند. بعد هم کم کم مکتب کمونیست
  در شوروی سابق از بین رفت و غرب اینان را که اکنون جز جنګ آوری کاری بلد نبودند با
  اسلحه هایشان رها کردند. آقای بن لادنی آمد و برای عظمت اسلام بجای
  اینکه پوهنتون و کار ایجاد کند و یا شفا خانه و مکتب درست کند به جنګ بمب ګذاری
  کمال همتش را ګذاشت؟

  و ظاهرا با کمک از جوانانی که فریفته اسلام بن
  لادنی شده بودند وشست شوی مغزی ګردیده بود برای خودش دم دستګاهی درست کرد.
  مسلمانانی که بدون تحقیق و خواندن دقیق
  قرآن کریم با ترجمه و تفسیر های علمی به تله او افتاده بودند او
  دانسته یا ندانسته داشت برای شرکتهای تولید اسلحه و بیمه
  بازار یابی میکرد؟ دیګر خودتان میدانید که نزدیک شش
  تریلیون دالر هزینه جنګ افغانستان و عراق شد. این پول زحمت
  کشان و مالیات دهنده ګان طبقه متوسط و فقیر غرب بود که به جیب میلیاردهای ثروتمند
  صاحب شرکتهای تولید وسایل و مواد مخرب سرازیر شده بود. آنان با تکیه برثروت عظیم و
  سیاست های خیره کننده شان و تشکیلات وسیع و علمی شان براحتی میتوانند برنامه ریزی
  کنند. همان طوریکه دیدید این بار اسلحه به دستان برادران
  خراسانی آریانایی و یا افغانی و دیګران دادند که به کشتار کفار خیالی
  بپردازند. بعد هم جوانان فقیر و طبقه متوسط را با بهترین سلاحها برای
  ادامه جنګ به کشورهای دیګر بردند. آنان با همراهی رهبران ابله یا
  خاین و یا حریص و پول پرست و دزد و غیر دلسوز برای جامعه مرتب به غارت کشورهای
  دنیای سوم مشغولند و مردم ما در قرغاب جهل تمامیت خواهی
  تعصب های غیر علمی دست پا میزنند. دیګر خودتان میدانید که با تفرقه افکنی میان شیعه و سنی عرب
  عجم ترک کرد و سایر قوم های ما مثل
  قرفیز و ازبک و سایر ادیان و متکلمان به زبانهای دیګر همه را بجان هم انداختند. و دیوانه
  ګانی نظیر قذافی را که از دانش سیاسی بی بهره بودند سوار مردم کردند وی میلیاردها
  دلار از ثروت ملی کشورش را هزینه وسایل نظامی کرد که مثلا با کی بجنګد
  آری با مردم کشور خودش. وی با توپ تانک و مسلسل و هواپیماهای جنګی به جنګ
  مردم بی دفاع خود رفت. آنوقت مردم از غرب تقاضای کمک در برابر دیوانه تاریخ کرد.
  و بقیه داستان را خودتان میدانید که با
  کشته شدن مردم عادی و نیز از بین رفتن سرمایه های ملی دیوانه درست مثل یک سګ زخمی
  در شهر توسط مردم کتک میخورد. کسی که عملا ادعای رهبری جهان عرب و آفریقا را
  داشت؟

  اګر او دزدی و فساد نمیکرد و
  این پولها را صرف اکثریت مردم خود میکرد و بهمه سهمی میداد و کار زندګی
  ایجاد میکرد آیا این وضع پیش میآمد؟ ګروه
  بندیهایی که در کشورهای ما شده است و تفرقه هایی که انداخته شده و نفرت وکینه ای که
  تقریبا نهادینه شده است مایه خرسندی اربابان و پادوهای ملی و محلی آنان است که
  دلشان خوش است که در ګرمابه ساخته شده از دندان فیل غسل اسلام جنابت میکنند دلبران
  زیبای بین المللی را با کمک ثروتهای دزدی شده شان به خدمت
  جنسی ګرفته اند سوار اتوموبیل ساخته شده از طلای سفید میشوند و در طیاره ساخته شده
  از طلای زرد طیران میکنند و مردم بیچاره را بحال خود با جهل فساد اداری و تمامیت
  خواهی و رشوه خواری رها کرده اند. شاید دولت ترکیه تنها توانسته است که با آشتی بین
  دین و دانش و مدرنیزه شدن کشورش را تا حدی ترقی دهد اګر عاقلانی باشند که بتوانند
  برادر کشی کرد و ترک را خاتمه دهند. بقیه کشورهای ما عملا در دام تعصب
  تمامیت خواهی فساد اداری ظلم خود خواهی و خود
  بیګانګی و جهل فرو رفته است . ما هم چوب جهل و تمامیت خواهی و تعصب های خود را
  میخوریم و هم چوب غارتګری اربابان بین المللی و دیوانه ګان رهبر شده ها را؟
  رهبر واقعی دلسوز بایست تنها به فکر مردم باشد نه تجمل و حرص زدن و دزدی و
  غارت کردن ثروتهای ملی کشورها؟

  تنها راه نجات ما نبرد با جهل تمامیت خواهی فساد و نیز وحدت باهم و قبول هم و حتی قبول و
  همکاری با دنیای غرب یا طبقه متوسط و فقیر آنان که تا حدودی در فشار هستند.
  اعتراضهای آنان به بانکها و شرکتهای بیمه و وام دهنده
  و دزدان عظیم شان را تا حدودی در روزنامه منعکس کرده اند. تا تمامی افراد کشورهای
  ما متحد و دوستدار هم نباشند محال است که به استقلال و پیروزی
  واقعی برسیم. زیرا آنان متحد هستند و ما متفرق؟
  مثلا تنها تندروهای اسلامی نخواهند توانست کشورهایمان را نجات بدهند ولو
  اینکه واقعا فهمیده با ایمان ودرستګار باشند. همچنین معتقدان به
  انسانیت واخلاق که خود را ماورای دینها میدانند نیز به تنهایی قادر به چرخش در
  آوردن چرخ پیشرفت نخواهند بود. دوستی احترام به باورهای هم و همکاری باهم وتوهین
  نکردن بهم از شرایط اولیه برای رسیدن به شاهراه ترقی علمی معنوی مادی است.
  تامادامیکه سرکردګان بی شعور ویا زرنګ ولی خاین دانا ولی خود خواه در راس کارند
  کاری انجام نخواهد شد جز پرشدن جیب های آن حریصان به مال دنیا و تظاهر به دین و یا
  بی دینی و یا جانماز آبکشی و خود را خوب نشان دادن و ګول زدن مردم ساده ما؟

  فلاسفه و انسان دوستان کشورهای ما نظیر مولوی
  بلخی سعدی شیرازی عطار نیشابوری همه راه ها را نشان
  داده اند منتهی ما از بیسوادی حتی از درک کلام ساده آنان
  عاجزیم. که از دیو دد
  ملولم او انسانم آرزوست. سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرګز
  مرده آنست که نامش به نکویی نبرند. یا داستان همان مردی که
  بسته چوب را به دست پسران خود داد و ګفت آنرا بشکنید همه آن قلدران
  نتوانستند چوبها را که بوسیله طنابی بهم بسته
  شده بود بشکنند. ولی پیرمرد با باز کردن طناب
  دور چوبها همه آنان را یک به یک شکست. اتحاد همه مردمان دربند چه در
  شرق و چه در غرب لازمه پیروزی بر دیوهای غارتګر دزد و ستمګر است. ای
  اهل عالم همه شما برګهای یک دارید و ګلبرګهای یک
  ګلبن. سراپرده اتحاد در کثرت در همه عالم بلند شده است
  به چشم بیګانګی بهم ننګرید. ستمکاران از تمامی وسیله ها برای اختلاف ما سو
  استفاده کرده میکنند. اختلافهای زبانی فرهنګی
  جنسی حتی هنری؟ ګفتن فحشهای رکیک برای ایجاد
  نفرت وخشونت. ایجاد عقده های جنسی و علمی و
  مالی؟ رواج فساد و فحشا دزدی و رشوه خواری و بی
  تفاوتی سهمګین. به امید پیروزی روشندلان و
  دوستداران انسانها بر اهریمن ظلم فساد حرص ؟ حسادت و تمامیت خواهی ؟

 • Hamishak

  تفاوتِ ناسیونالیسم با میهن پروری – مـردو آنـاهیــد
  شریعت اسلام هیولایی است جانستان و ننگین که مسلمانان ایرانی کیستی-ی خود را، در آن گندآب، آلوده ساخته-اند، چنین پیوندی سزاوار ِ نکوهش و نفرین است.
  هیتلر, نمونه-ی روشنی از جهان ستیزان بوده است که او در پوشش ِ ناسیونالیسم به سرزمین-های دیگران دستدرازی کرده و به مردمان و فرهنگ آنان ستم وارد کرده است.
  چرچیل, نمونه-ی ناسیونالیستی است ستمکار که برای سرافرازی و سود ِ انگلستان بیشترین مردم جهان را آزرده است.  چرچیل انگلستان را به کردار، در پیوند با جهان آزاری، نیرومند ساخته است.

  رضا شاه، در برابر این ناسیونالیست-ها،[هیتلر, چرچیل], تنها میهن پروری است که بدون دست اندازی به سرزمینی و بدون دستدرازی به دارایی مردمان ِ دیگر به میهن خود مهر ورزیده است. او آگاهانه در راه ِ سرفرازی و بازسازی-ی فرهنگ ِ ایران کوشیده و در این راه جان باخته است.
  http://hamishak.blogspot.com/2011/10/blog-post.html#links

 • Arambkhtyari

  با اکثریت گفته ها موافقم.ولی لازم دیدم چند نگفته را بیان کنم .ایران یک کشور چند ملیتی است نه یک ملت با چند قوم و اگر ایران یک ملت است ومن با موافقم پس فارس هم شامل ان قوم میشود .شاعران وبزرگان ایران اگر فقط کسانی هستند که شما بیان کردید پس شما قوم گرا هستی.همه ایران سرای من است.ایران برای همه ایرانیان.سپاسگزارم

 • Zacharya maenavi

  درود بر رضا شاه کبیر وارث مرز و بوم آریائی

 • میهن پرست

  نژاد پرستی یا بهتر بگیم نژاد گرایی یا اهمیت دادن به نژاد و تبار و در نهایت میهن پرستی که میهن نژاد خودمان است شاید از نظر خیلی ها بد و ضد بشری باشد ولی این ترز تفکر باعث میشه که یه ملت خودشو کم یا مساوی سایر ملل بدونه و در راه پیشرفت و سبقت گرفتن از کشور های دیگه قدم بر نداره
  مثلاً آدولف هیتلر رهبر نازی ها به برتری آرین ها (ترجیحا نژاد ایران و آلمان) اعتقاد داشتند همین باعث شد که پیشرفت های عظیمی داشته باشن طوری که هنوز که هنوزه از دستاورد های نازی ها استفاده میشه دوران رایش سوم قدرت مند ترین و زیبا ترین دوران در آلمان (قبل و بعد از امپراطوری رایش) بود امروزه که ژرمن ها دیگه نازی ها رو گزاشتن کنار ولی باز هم به نژادشون اهمیت میدن برای همین موفق هستن و صنعت اول جهان هستند .
  ایرانیان از دیرباز نژاد گرا بودند و افتخارات زیادی داشتند از زمان کورش و داریوش و خشایارشاه تا امپراطوری های بزرگ بعد از آنان امپراطوری هایی قدرت های اول جهان بودند و انسان مدرن را بوجود آوردند که سرچشمه ی تمدن بشری هستند . اکثر اختراعات دنیا توسط ایرانیان انجام گرفته از باتری تا نیروی جاذبه ی زمین (قبل از اروپاییان) و الکل و غیره  ….
  منظور از آرین همان ایرانیان است که هم از لحاظ قدرت و هم شعور جلو تر از سایر اقوام بودند پس چه دوستان بخواهند چه نخواهند یک برتری بین برخی انسان ها هست حتی دوستانی که مذهبی هستند میتونن یه سر به قرآن یا سایر کتب دینی بزنن و ببینن که خدا خودش گفته که انسان ها رو متمایز آفریده با اقوام مختلف !! حالا یکی میگه خیر همه ی انسان ها برابرند . یه سوال آیا یه آفریقایی با یه ایرانی برابره ؟؟ آفریقایی ها چقدر به دنیا خدمت کردند و صاحب قدرت و علم بودند ؟؟

  بهتره به جای اینکه یک جانبه نگاه کنیم و فوری هیتلر رو محاکمه کنیم یک بار کتاب ۶۰۰ صفحه ای هیتلر (نبرد من) رو بخونیم ببینیم اول چی گفته بعد در موردش قضاوت کنیم !! هیتلر شخصیتی نبود که همینطوری کاراشو زیر سوال برد !! همین اسرائیل که امروز به خاطر اون انسان های بی گناه غیر نظامی به بد ترین شکل کشته میشن و کل دنیا وضع خوبی نداره دشمن هیتلر بودند هیتلر برای یهودیان کافر جهنمی بپا کرد که هر روز آرزوی مرگ میکردند حالا شما دارید همان سخنان یهودیان رو میزنید یا شما یک یهودی ضد بشری هستید یا یه فرد نا آگاه فریب خورده توسط یهود !!

  در زندگی برخی نکات هستند که درکشان خیلی راحت است ولی با این حال عده ای از مردم آنقدر کور هستند که آنها را نمیبینند !! (آدولف هیتلر)

  • Arshad

   آخه ابله کجای ایرانی‌ با آلمانی‌ شبیه که میگی‌ هم نژاد هستند؟ شمای ابله کاسه گدای نژاد دستتون گرفتید دلقک ور مارو مسخر اروپا و آمریکا کردید با این پرشین گفتن و آریایی گفتن در حالی‌ که اون آلمانی‌ یا آمریکایی اصلا تورو از پاکستانی‌ تشخیص نمیده،خبر آلمانو نگاه کن که چقدر ایرانی‌ مورد هجوم نژاد پرستا شده؟اگه به یه آلمانی‌ ایرانی نشون بعدی بگی‌ این هم نژاد توی همونجا استفراغ می‌کنه.

   • Azadiiran

    درسته
    در حال حاضر همینه اما این مسایل به نژاد ربط نداره به شرایط سیاسی ربط داره
    هر کس که برای مردم خودش تلاش نکنه و پول کشورشان را در دهان بیگانگان در هیچ جای دنیا اعتبار نداره
    حالا این اریایی باشه یا سیاه یا زرد و سرخ
    در هر صورت نژاد نژاده و خون خون
    عوض شدنی نیست 
    اما نباید این مسایل مهم باشد
    مهم ادمها هستند نه نژاد
    ناسونالیسم باید یه این معنی باشد که هر کس که در سرزمین ما زندگی می کنند از هر نژاد و رنگ با دیگر مردم فرقی نداشته داشته باشند
    دارایی این سرزمین باید از شمال تا جنوب و شرق تا غرب به یک سان خرج بشه
    همه باید در برابر قانون برابر باشند و منافع ملی باید یالاتر از هر چیزی باشد
    این یعنی ناسیونالیزم نه اریایی بودن
    البته از خود من دو اتیشه تر ایرانی کم پیدا نمی شه از ۱۰ سالگی شاهنامه می خوندم و به ایران خودمان افتخار می کنم اما نباید به این خاطر یک تار مو از سر ترکمن و عرب و … کم بشه
    دست پر پدر و خنده کودک و اسایش و امنیت مادر در هر جای کشور دل من رو شاد می کنه
    این یعنی ناسونالیزم

   • S Cpt20

    نادان آریایی از نگاه نازیسم میشود چشم و موی قهوه ای با پوست سفید که بسیاری از ایرانیان اینگونه اند…آن کسانی هم که در آلمان بهشان حمله شده و خودشان را آریایی میدانستن هم همه تخم تازی بوده اند که موی سیاه و چشم سیاه و موی کلفت و خشن و… از ویژگی های آن است

    • dzhar

     vaqan to adame bisavadi hasti,hitler vase inke iran ra dar jange jahani ham jebheye khod konad,va niruhayash ra befrestad baraye feshar be rusye az tariqe iran ,goft iranya ham nejad maa hastand,vagarna adame aqel tarikh ra bekhan ke nejad iran va almanha arz ta aseman farq dare,badesham in almane badbakht to zamane hitler chi dasht mage,ham dashtand az felakat mimordand,dast az nejad parasti ta hodudi bar dashtand va pishraft nemudand,to ham hey be gu kurosh va darush,ke malumati az anha ham nadari baradare man.