از ناگفتنی ها در مورد اشغال سفارت انگلیس، تا بد نام کردن دانشجویان دانشگاهها ۶

این گویای یک حقیقتی است از این که آخوندها از زمان صفویه تا کنون پرورش یافته دربار انگلیس بوده، و به خواست آنان بر شاه، و دربار، و اوضاع سیاسی ایران حکمفرمایی داشته اند

این گویای یک حقیقتی است از این که آخوندها از زمان صفویه تا کنون پرورش یافته دربار انگلیس بوده، و به خواست آنان بر شاه، و دربار، و اوضاع سیاسی ایران حکمفرمایی داشته اند

در مقاله دیروز به چند هدف  رژیم در حمله به سفارت انگلیس پرداختیم. ولی دلایل اصلی دیگری وجود دارند که ناگفته ماند. آنچه بدیهی و مسلم است، از دیر زمان میان شاه،- انگلیس، – و ملای شیعه، اتحاد مثلث کثیفی به نام «اتحاد شام» برای غارت کشور، و سرکوبی مردم وجود داشته است و این تازگی ندارد.

تا آن جا که اگر از یک کشاورز ساده و یا ده نشین کم سواد در مورد رابطه میان آخوند و انگلیس بپرسید، بلادرنگ می گوید که؛ «آخوند ساخت انگلیس است»، و دیگر رابطه از این تنگ تر و نزدیکتر نخواهد بود.

همانگونه که به نگارش در آمد، آخوندها با بریتانیای کبیر همیشه روابط تنگاتنگ داشته اند، و از آغاز انقلاب ۵۷ رفت و آمد نا محدود آخوندها به انگلیس باز شد. در این جا نگارنده به بیان چند نمونه می پردازد:

۱- مجتبی خان فرزند بیرحم و ضد مردمی ولی فقیه با همسرشان به هر دری می زدند تا بچه دارشوند. تا آن جا که دست به دامان هر امام زاده شده، و از نذر و نیاز و گذاشتن ختم و گرفتن دستورهایی از فالگیر و رمال کوتاهی نکردند ولی به جایی نرسیدند.

از این روی، ملا مجتبی با یک گله کلفت و ندیمه و عمه و خاله بایک هواپیمای دربست به لندن رفتند، یک هتل ۵ ستاره و بخشی از یک بیمارستان خصوصی که برای چاپیدن عرب و آخوند ساخته شده به خدمت خود در آوردند، و به جای آن چند کشتی پر از نفت در اختیارانگلیس گذاشتند. در نتیجه از کیسه خلیفه بخشیدن، سر انجام، پزشکان انگلیسی با کوشش زیاد توانستند بچه ای برای ملا مجتبی  دست و پا کنند.

 از چهره های شناخته شده در این تصویر، کریم جلالی از شاخه قدس پاسداران، و حسین قدیانی رئیس بسیج دانشجویی دیده می شوند.. باید پرسید این بسیجی های ضد ایرانی در میان پرونده ها که آین چنین پخش و پار کرده اند، به دنبال چه چیزی می گردند؟.

از چهره های شناخته شده در این تصویر، کریم جلالی از شاخه قدس پاسداران، و حسین قدیانی رئیس بسیج دانشجویی دیده می شوند.. باید پرسید این بسیجی های ضد ایرانی در میان پرونده ها که آین چنین پخش و پار کرده اند، به دنبال چه چیزی می گردند؟.

۲ – پیش از پایان سال گذشته و فرارسیدن نوروز، همسر ملا خامنه ای با یال و کوپال، و محافظان، سرسپردگان و مزدوران خود با هواپیمایی به لندن رفتند و در مدت حدود یک هفته آکسفورد استریت خیابان مشهور توریستی و تجاری و فروشگاههای لندن به قبضه خود در آوردند.

با آن همه ارتباط زیاد و زیر چتر بریتانیای کبیر قرار گرفتن، در مقاله پیشین به چند دلیل شکر آب شدن رابطه میان آخوند و انگلیس اشاره گردید، ولی دو دلیل مهم دیگر از قلم افتاد که هم اکنون بدان ها می پردازیم:

الف – پرده پوشی حوادث اخیر

هرزمانی که یک و یاچند از حوادث و یا مسائل پوشیده رژیم فاش و برملا می شود، رژیم چاره را درآن می بیند که حادثه دیگری بیافریند تا موضوع کم رنگ شده، و رفته رفته فراموش شود.

به تازگی رژیم با چند مشکل برخورد کرده است: ۱- دزدی کلان بیلیون دلاری، به وسیله محمد رضا خاوری یار گرمابه و گلستان خامنه ای، ۲- انفجار در پایگاه نظامی سپاه پاسداران ۳-انفجار در مرکز اتمی اصفهان

در بین عکس‌هایی که از حمله بسیجی ها به سفارت انگلیس منتشر شده، چهره‌ی یکی از بازیگران فیلم "‌دل‌شکسته" به کارگردانی علی رویین‌تن دیده می شود. طبق برخی اطلاعات این بازیگر و کارگردان فیلم "دل‌شکسته" و "زمهریر" از اعضای موسسه‌ی روایت فتح هم هستند! جالب اینجاست او که از لیدرهای حمله به سفارت بوده، در سینمای ایران در حد یک سیاهی لشگر است.

در بین عکس‌هایی که از حمله بسیجی ها به سفارت انگلیس منتشر شده، چهره‌ی یکی از بازیگران فیلم "‌دل‌شکسته" به کارگردانی علی رویین‌تن دیده می شود. طبق برخی اطلاعات این بازیگر و کارگردان فیلم "دل‌شکسته" و "زمهریر" از اعضای موسسه‌ی روایت فتح هم هستند! جالب اینجاست او که از لیدرهای حمله به سفارت بوده، در سینمای ایران در حد یک سیاهی لشگر است.

ب – بد نام کردن دانشجویان، و تحریک و شوراندن مردم علیه آنان

بر کسی پوشیده نیست که بزرگترین گروه مبارز و فعال سیاسی که آگاهانه همیشه با رژیم های خودکامه دست و پنجه نرم می کنند، دانشجویانند. دانشجویان سمبل دموکراسی و آزادی خواهی اند. گروهی که همیشه با رژیم در چالش بوده، بیشترین، و بالاترین هزینه را هم اعم ازبرخورد وحشیانه مزدوران رژیم با آنان، دستگیری، رانده شدن از دانشگاه، زندانی و شکنجه، و سر انجام اعدام شدن را بیش از هرگروه دیگر تحمل کرده اند.

هنگامی که رژیم با بوق و کرنا و با تبلیغات گسترده از سخنرانی آخوندها گرفته تارسانه های گروهی مانند روزنامه، رادیو و تلویزیون به شستشوی مغزی مردم ناآگاه که بدبختانه شمارش آن ها به دهها میلیون می رسد، می پردازد و دانشجویان را مسئول و مسبب این یورش وحشیانه به سفارت انگلیس می داند ، شکاف ژرف و عمیقی میان مردم و این دانشجویان جان برکف به وجود می آید.

گذشته از افراد با سن های گوناگون که به دانشجو شباهتی ندارند، این پیرمرد نیز به عنوان دانشجو از سوی رژیم کلاهبردار آخوندی نام برده شده است. از بس سن این بابا کم است، باید گفت که او دوره پیش دانشگاهی را می گذراند تا بعدها به دانشگاه رود.

گذشته از افراد با سن های گوناگون که به دانشجو شباهتی ندارند، این پیرمرد نیز به عنوان دانشجو از سوی رژیم کلاهبردار آخوندی نام برده شده است. از بس سن این بابا کم است، باید گفت که او دوره پیش دانشگاهی را می گذراند تا بعدها به دانشگاه رود.

در حالی که در این حمله ددمنشانه رژیم به سفارت انگلیس، به آتش کشیدن، دزدیدن و نابود کردن مدارک و پرونده ها، نیروهای جوان بسیجی که از نظر سنی شبیه دانشجو هستند شرکت داشته اند. ولی با این همه دقت و کوشش رژیم در انتخاب بسیجی دانشجو نما، بازهم در میان آنان چهره هایی از سپاه پاسداران، آخوند و یا سن بالا دیده می شود و به اصطلاح دم خروس از جیب گشاد آخوند پیداست.

روزنامه ورلد ویوز چاپ آمریکا در باره این یورش آمده است که با آمدن پلیس، بسیجی ها درون سفارت در پشت درهای بسته ماندند. در این هنگام یک نفر ازبیرون درب ورودی فریاد می زند که اینها برادران بسیجی هستند و از پلیس می خواهد که در را باز کنند و اجازه بیرون آمدن بدانان دهند.
لاریجانی رئیس مجلس آخوندها نیز به جای محکوم کردن این یورش ننگین و زشت، عملکرد بسیجی ها را ستایش می کند.

یک بسیجی متجاوز و بی فرهنگ سنگ بزرگی را به سوی ساختمان سفارت پرتاب می کند، پلیس و دو سپاهی در لباس ارتشی آن را می بینند و لبخند می زنند.

یک بسیجی متجاوز و بی فرهنگ سنگ بزرگی را به سوی ساختمان سفارت پرتاب می کند، پلیس و دو سپاهی در لباس ارتشی آن را می بینند و لبخند می زنند.

 • آرش

  به ناموس نداشتۀ خامنه ئی قسم که درین ماجرا خود انگلیس دست دارد. با این ماجرا ها مردم جان برکف ایران را که می خواهد آخوند را سرنگون کند اغفال مینماید و به آخوند ها وقت کمائی میکند .

 • tab

  on bache molah mojtaba ro ham engliseyha barsh drost kardand , chnta doktore englisey arose agharo heyatey gaeydand badesh khanom bachehdar shod

 • Farid470470

  سلام دوست عزیز.بیطرفانه نظرم رااعلام می کنم وبدان که حرکت های اینچنینی درشان هیچ نظامی نیست ولی ازگفته های شمابرمی آیدنه اینطرفوقبول داری نه آونطرفو.اول جناح خودتومشخص کن بعدمطلب بنویس.ضمناشماکه فرق سپاهی ازارتش ونیروی انتظامی رانمی دانیدمامردم عادی چطوربه نظرات وتحلیل های شماتوجه کنیم.؟(یک بسیجی متجاوز و بی فرهنگ سنگ بزرگی را به سوی ساختمان سفارت پرتاب می کند، پلیس و دو سپاهی در لباس ارتشی آن را می بینند و لبخند می زنند).باکمال شرمندگی عرض می نمایم احتمالا شماشریک دزدورفیق قافله باشید.

 • Guest

  شما ها خیلی عقب مانده هستید چون نه روحانیون را میشناسید نه مردم تحت حاکمیت روحانیت را نه تغیراتی که پیش رو است این حکومت با تحریم نفتی از هم خواهد پاشید یا تغیر رویه خواهد داد تحریم نفت توسط آمریکای ها اثر گذار است نه حرفهای احساسی و پرازنفرت وکینه، نفرت عقل را کور میکند شما هم نفرت تولید میکنید

 • امیر

  اول یاد بگیر لباس سپاه این نیست بعد حرف بزن بی سواد معلوم نیست کجای دنیا نشستی داری حرف مفت میزنی میگی لنگش کن

 • مجتبی

  معلوم نیست کجای دنیا نشستی داری حرف مفت میزنی
  مـــــــــــــــــــــــــــرگ بر آمریکا
  مـــــــــــــــــــــــــــرگ بر انگلیس
  مــــــــــــــــــــــــــــــرگ بر اسراییل