وزیر به اصطلاح علوم، فرصت طلب و مزدوری که برنامه اش به لجن کشیدن دانشگاه است ۳

خامنه ای آخوندی که کمترین اطلاعات و تحصیلات دانش امروزی را ندارد، از چند سال پیش به دنبال  اسلامی کردن دانشگاه ها،  و حذف دانش «غربی» بوده است. از نظر این آخوند بی سواد، کلیه تحقیقات ارزنده علمی که از سوی پژوهشگران کشورهای  جهان انجام شده، باطل بوده، و در حقیقت علم و دانش همان هایی است که به وسیله امام جعفر صادق، و یا در کتاب هایی مانند حلیة المتقین و رساله های آخوندها نوشته شده. آخر مثالی در زبان فارسی است که می گوید: «انسان دشمن آن چیزی است که نمی داند». بنابراین، آدم بی سواد، دشمن سواد و دانش و حسود دانش افروختگان است.

بر اساس خواسته آخوند مشهدی،، کامران دانشجو که تحصیلات خود را در چرب زبانی، تملق، چاپلوسی، و شارلاتانی به عمل آورده، و برای دزدی و غارت بیشتر همیشه چند دستمال یزدی به دست دارد تا قربان صدقه آخوند رود. او اکنون دایه مهربان تر از مادر شده، و تصمیم گرفته است که وضع استادان و دانشجویان را دگرگون کند.

این مزدور ولی وقیح که می خواهد دانشگاهها را اسلامی کند فرصت طلبی است که ادعانموده در دانشکده ای در منچستر انگلستان درس می خوانده. این دانشگاه وجود خارجی ندارد. آنگاه بدون آن که مدرکی گرفته باشد هنگامی که خمینی دستور کشتن سلمان رشدی می دهد، به بهانه طرفداری از تز آدم کشی آن جنایتکار، به ایران برگشته، و چون فرصت طلبانی دیگر مانند فاطمه رجبی به تنبان خمینی آویزان می شود و بدون مدرکی به پست های بالا می رسد. لیست ارزهای هنگفتی که این فرد به خارج برده، وحشتناک است.

این مزدور با این ریخت و قیافه چندش آور، وزیر به اصطلاح علوم است .او ادعانموده در دانشکده ای در منچستر انگلستان درس می خوانده. در حالی که این دانشگاه وجود خارجی ندارد. آنگاه بدون آن که مدرکی گرفته باشد هنگامی که خمینی دستور کشتن سلمان رشدی می دهد، به بهانه طرفداری از تز آدم کشی آن جنایتکار، به ایران برگشته، و چون فرصت طلبانی دیگر مانند فاطمه رجبی یا کدیور، به تنبان خمینی آویزان می شود و بدون مدرکی به پست های بالا می رسد. لیست ارزهای هنگفتی که این فرد به خارج برده، وحشتناک است.

آقای دانشجو با فرصت طلبی کم نظیر، در سال ۱۹۸۹ در انگلیس  سر قضیه سلمان رشدی سر و صدا میکند تا از دانشگاه اخراج شود.  و  برای آن که او را از کشور بیرون کنند،  کتابخانه دانشگاهی را آتش می زند. چنانکه بر سر همین قضیه از انگلستان اخراج و ممنوع‌الورود به کشورهای عضو پیمان شینگن شده است.

حال سوال پیش می آید که ایشان کی قادر به در یافت مدرک سه دکترا بوده اند؟!.

آقای لاریجانی و رئیس کمیسیون آموزش مجلس با واضح سازی استثنائی که منحصر به ابن دولت است این سوال را چنین پاسخ دادند:
آقای علی عباسپور تهرانی فرد رئیس کمیسیون آموزش مجلس ، در مورد مدرک تحصیلی آقای دانشجو فرموده اند با تائید اینکه دانشجو از هیچ دانشگاهی مدرک دکترا ندارد،  چون وزارت علوم با صدور گواهینامه‌ ای کامران دانشجو را فارغ التحصیل انستیتو سلطنتی علوم  و تکنولوژی منچستر محسوب کرده‌ است که وجود خارجی ندارد و کاملاً دروغ است. مجلس نیز این گواهینامه نداشته را ملاک قرار  داد. وآقای لاریجانی هم روشن ساختند که آقای دانشجو چند هفته قبل از دفاع از تز از دانشگاه اخراج شدند و نتوانستند مدرک دکترای خود را در یافت کنند.

در کشوری که اسلامی شد، نه تنها دانشگاه و تحقیقاتی وجود ندارد، بلکه همه چیز و هم کس در راه خدمت و گوش به فرمان آخوند می باشد. در چنین شرایطی نماز یعنی خم شدن و خوابیدن و ادا درآوردن، و روسری سر کردن مطرح است. در این حال، گربه هم رویسری به سر می کند و عابد می شود، وزیر آموزش ٰعالی آنهم یک نوحه خوان فرصت طلبی به نام کامران دانشجو خواهد بود.

در کشوری که اسلامی شد، نه تنها دانشگاه و تحقیقاتی وجود ندارد، بلکه همه چیز و هم کس در راه خدمت و گوش به فرمان آخوند می باشد. در چنین شرایطی نماز یعنی خم شدن و خوابیدن و ادا درآوردن، و روسری سر کردن مطرح است. در این حال، گربه هم رویسری به سر می کند و عابد می شود، وزیر آموزش ٰعالی آنهم یک نوحه خوان فرصت طلبی به نام کامران دانشجو خواهد بود.

یکی از همکاران می گفت که دانشجویی با داشتن دیپلم، پس از ۸ سال تحصیل و تلاش شبانه روزی موفق می شود دکترای دولتی (Doctora D’Etat) خود با درجه بسیار ممتاز که در جهان بسیار معدود و کم نظیر است، از یکی از دانشگاههای سرشناس و نامی فرانسه دریافت کند. هنگامی که به وزارت به اصطلاح علوم برای ارزیابی مدرک خود مراجعه می کند،  در می یابد که مدرک او برای ارزیابی به دست یکی از فارغ التحصیلان دکترای دانشگاهی یک ساله که کمترین ارزشی ندارد و در فرانسه ا ز فوق لیسانس هم پایین تر است،سپرده شده بود. این به اصطلاح دکتر فاقد هرگونه سواد و یا مدرک با ارزشی، که چیزی از تز بسیار فشرده و پیچیده فارغ التحصیل دکترای دولتی، پرسش های بچه گانه ای می نمود که دل آن فرد را به درد آورده، و او را مصمم به ترک میهن نمود.

باید دانست که ما نظیر آقای دانشجو  که با فرصت طلبی به بند تنبان خمینی آویزان شدند، و یا به خط امام چسبیدند تا از مزایای آن برخوردار شوند بسیار زیاد است. همانگونه که گربه با بوی پیه و گوشت به سمتی می رود که آن را پیدا کند، این فرصت طلبان بسیار زیادند. نمونه های بارز آنان، قطب زاده، دکتر یزدی، بنی صدر، کدیور، سید محمد حسینی، مسیح علی نژاد، و بسیاری افراد دیگرند که بوی پیه را شنیدند و راه افتادند، ما در آینده نزدیکی این فرصت طلب ها را با دلیل و برهان و کارهایی که کرده اند، و اثبات این که کمترین نشانی از فرهنگ و دلبستگی به ایران ندارند، معرفی خواهیم نمود.

از فرصت طلب دیگری که یک شبه در رژیم ضد انسانی ولایت وقیح پرواز کرده اند مانند جاسبی، و یا همکاران احمدی نژاد مانند صادق محصولی و  علی کردان نیز مدرک های قلابی که با پول خریداری شده، به مجلس و مقامات دولتی ارائه داده، غارتگری خود از بیت المال را آغاز نمودند. یا مهدی هاشمی رفسنجانی که برای خریدن مدرک دکترا با چمدان پول به آکسفورد رفته است.

علت این که این گونه افراد هرگز مدرکی با تحصیل به دست نیاورده اند آنست که ما  یک فارغ التحصیل از دانشگاههای کشورهای دیگر، نه تنها باید مدارک خود را پس از صدور به تأیید سفارت محل تحصیل خود رسانده باشد، بلکه باید در مراحل گوناگون تحصیل نیز هرساله گزارشی از دایره پذیرش دانشگاه خود به سفارت ارائه داده، و مشخصات، رشته تحصیلی، و میزان موفقیت آن دانشجو نیز همواره به وزارت علوم منعکس گردد. آنگاه مدرک فارغ التحصیلی دانشجو  با فرم های پر و امضاء شده متقاضی در کمیسیون خاصی از وزارت علوم تحت نظر چند کارشناس با سابقه و آگاه از آن کشور بررسی و تصمیم گیری می شود. فارغ التحصیلان سالیان گذشته تا کنون که رابطه نسبی و یاسببی با افراد رژیم نداشته اند، مسیر طولانی تصویب گواهینامه تحصیل دانشجویان از دانشگاههای برون مرزی را هفت خان رستم تعبیر کرده اند.

آقای دانشجو که به دلیل فرصت طلبی دست از دانشجویی خود کشیده است، اکنون موفق شده به دستور ولی وقیح دانشگاهها را اسلامی کند. در این عکس دانشجوی دختری عکس خود را میان عده ای دختر که در پوشش سیاه و غیر قابل تشخیس می باشد، به دوست خود نشان می دهد.

آقای دانشجو که به دلیل فرصت طلبی دست از دانشجویی خود کشیده است، اکنون موفق شده به دستور ولی وقیح دانشگاهها را اسلامی کند. در این عکس دانشجوی دختری عکس خود را میان عده ای دختر که در پوشش سیاه و غیر قابل تشخیس می باشد، به دوست خود نشان می دهد.

حال، آقای دانشجو در سخنرانی خود به مسائلی اشاره کردنند که به واقع گواه از بیسوادی و عدم لیاقت ایشان است. اظهارات ایشان در مورد علوم انسانی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های خراسان جنوبی که منابع تدریس و سرفصل‌های علوم‌انسانی را در دانشگاه‌ها «اکثراً ترجمه منابع غربی» ارزیابی کرده اند و از اینکه «به نظریات اسلامی و آراء دانشمندان ایران در این علوم کمتر پرداخته شده است»، اظهار ناخرسندی کرده و تاکید نمودند که باید «اندیشه‌ها و راه‌کارهای اسلامی و بومی خود» را به دانشجویان ارائه دهیم.

از این بی خرد باید پرسید ما تا کنون چه تحقیقاتی کرده ایم که بخواهیم از آن نام ببریم؟. قانون جرم و انرژی اینشتن، قانون جاذبه، نظریه کوآنتوم نور، گردش خون در بدن، نیروی جاذبه و قانون بی وزنی، امواج الکترو منیتیک، ساختمان اتم، شماره  الکترن، پروتون، و نوترن در اتم. روش جذب آب و مواد غذایی به وسیله ریشه و پرورش ساقه و برگ گیاهان، روش تولید مثل در انسان و حیوانات، ویا اطلاعاتی از شمار کهکشان ها، و شمار ستارگان هر کهکشان، و قطر هر کهکشان، و یا فرستادن ماشین تجزیه مواد ساختمان کره مریخ، و عکسبرداری ازآن؟.

آقای به اصطلاح وزیر؛  ما می دانیم که دست کم شما این اطلاعات کوچک را دارید که اگر ما بخواهیم دانش و پژوهش غرب را از آموزش خود بر داریم، ناچاریم به جای دبستان و دبیرستان بچه هایما را به مکتب بفرستیم تا سوره عمه یاد بگیرند، بیماران خود را هم از کتاب پزشکی امام جعفر صادق استفاده کنیم، و به دانشگاه که وجود خارجی نخواهد داشت، فرزندان خود را به حوزه علمیه بفرستیم  تا چند طویله بیشتر خر بی سواد و نا آگاه به جامعه تحویل دهیم. .

گرچه این ویدیو مربوط به سال پیش است، ولی با زهم عملکرد مخرب کامران دانشجو فرصت طلب و مزدور ولی وقَیح که دانشگاههای ایران را به لجن کشیده است به خوبی نشان می دهد. آن را نگاه کنید و دیدگاههایتان را بیان فرمایید.

آقای به اصطلاح وزیر، این مبلغ های میلیونی ارز خارجی که به بیرون از کشور برده اید، ارث پدری اتان بوده؟، مادتان رختشویی کرده؟، و یا در دوران تحصیل همانند دانشجویان بی بضاعت و لی درستکار  سرزمینمان، شبها در رستوران انگلستان کار کرده اید؟!. و یا شرکتی با محمد رضا خاوری دوست گرمابه و گلستان ولی وقیح داشتید تا ارزها را به عنوان معاملات دولت  شبانه از کشور بیرون برده، و در حساب های خودتان پس انداز کنید؟. حال، اگر یک جو شرف، غیرت، و انسانیت دارید، با کمال شجاعت و راستگویی، نه با حقه بازی آخوندی اتان، به این پرسش ها که پرسش تک تک آحاد ملت ایران است، پاسخ دهید.

همه می دانند که این مبلغ  های کلان هم مانند دیگر دزدی های ۱۰۰۰ تن  از چپاولگران این سرزمین با مزدوری و نوکری شما و امثالتان به یک مشت آخوند بی شرافت شکمباره به دست آمده در فردای آزاد ایران جوانان برومند کشورمان، هرکجای جهان که پنهان هم شده باشید  شما و هم دستان غارتگرتان را پیدا کرده و به سزای خیانتتان به یک ملت خواهند رسانید.

 • Ameryoun

  سید علی، همانند جد و سرورش محمد ابن عبدالله، می کشد، تجاوز می کند، زندانی و شکنجه می کند، از سرمایه ی ملی و مردم می دزدد، اعتراضات را با نام خدا و در راه او سرکوب می کند، برای زنان ارزش و منزلتی قائل نیست و از دختران ایرانی برای پذیرایی از شیوخ عرب بادیه نشین استفاده می کند، دروغ می گوید و خود را بهترین و برترین و دانا ترین و فیلسوف ترین فرد، و نزدیک به الله می پداند و به ضرب و زور گلوله، در حال محافظت از حکومت الهی خویش است

 • Arman

  همه ی این دلقک های جنایت کار به موقع اش به سزای اعمالشان خواهند رسید ،
  فعلا در حال افشای یکدیگرند و آشفته بازاری درست کرده اند که خود نیز مانند
  خر در لجنزار خود ساخته گرفتار آمده اند .

 • Behzad Arya

  به کوری چشم آمریکا ما از این  دکترها  زیاد داریم و لطف خدا همیشه یارمان است ..مگر برای گرفتن دکترا نیازی به دانشگاه رفتن است…همانگونه که جدم رسول اله بدون درس خواندن  باسواد باسواد باسواد شد تمامی این دکترها نیز به جد کره خرشان اقتدا میکنند و مثل رهبر کره خرمان که یک شبه آیت اله شد و مثل…..