رهبر وافوری ما و دوگله آخوند دیگر؛ فضله پراکنی فرمودند که تحریم بر ما اثری ندارد ۲۴

سرانجام کار با بانک مرکزی و خرید نفت از ایران تحریم شد. مقامات بین المللی بر این باورند که با این تحریم ها، ارزش ریال ناچیز تر می شود و ایران با نداشتن ارز خارجی، توانایی و یارای خرید نیازهای خود را از دست داده، و با نارضایتی مردم، رژیم قداره بند ولایت وقیح کله پا خواهد شد.

در حالی که پچ و پچ میان مردم کوچه و بازارگویای چیز دیگری است. و آن این که فشار این گونه تحریم ها بر دوش و شانه زحمت کشان جامعه است، و مردم با داشتن چند فرزند و تحمل خرج های گوناگون نمی توانند پاسخ گوی نیازهای خود با وجود سقوط بیشتر ریال باشند.

این پچ پچ کردن و در گوشی شکوه نمودن، همیشه بوده است ولی در نهایت ملت گوسفند صفت ایران عادت کرده که با هرچوپانی رام شود. حتی اگر جای چوپان با گرگ آلش شود، باز هم در خدمت و طاعت گرگ خواهند بود. در شرایطی که چوپان های خوش خط و خالی هستند که از هرگرگ هم درنده ترند.

این رهبر وافوری حاکم بر ایران است. در زمان شاه تریاک در ایران کمیاب، و اعتیاد آن ریشه کن شده بود. این آخوند های بی شرافت به کمک پاسداران بی وجدان و دزد، کشور ما را انبار تریاک، سوخته و مواد مخدر دیگر ساخنتد، و نسلی را به نابودی کشاندند. آیا این است لیاقت ما ایرانی ها؟. آیا از خودمان خجالت نمی کشیم، و به بی عرضگی خود نفرین نمی فرستیم؟!

این رهبر وافوری حاکم بر ایران است. در زمان شاه تریاک در ایران کمیاب، و اعتیاد آن ریشه کن شده بود. این آخوند های بی شرافت به کمک پاسداران بی وجدان و دزد، کشور ما را انبار تریاک، سوخته و مواد مخدر دیگر ساخنتد، و نسلی را به نابودی کشاندند. آیا این است لیاقت ما ایرانی ها؟. آیا از خودمان خجالت نمی کشیم، و به بی عرضگی خود نفرین نمی فرستیم؟!

یک نگاه کوتاه در این تاریخ سه دهه گذشته کشورمان نشان می دهد که چگونه مردم ما، به گرگ صفتان در ظاهر چوپان، اعتماد کردند، به دور آنان حلقه زدند، و حتی آنها را روی شانه گذاشته، حلوا حلوا کردند: خمینی، آخوند پیر و فکسنی که در عراق در حال پوسیدن بود. بنی صدر، بچه آخوند، خودکامه و جاه طلبی که آه نداشت با ناله سودا کند.

بهشتی، پیر کفتاره ای که تأسیس سپاه پاسداران را در آلمان از حزب نازی هیتلر آموخت، و در ایران پیاده کرد، و مطهری، دشمن آیین و فرهنگ ایران، یعنی کسی که ایرانیان را خر و بی سواد خطاب می کند، از گرگ صفتانی بودند که انقلاب ننگین اسلامی را به وجود آوردند.

رفسنجانی، جنایت کاری که ۸ سال مردم و کشور ما را به بازی گرفت، سرمایه های ملی را نابود کرد، خود و خانواده اش به تاراج و غارتگری پرداختند، و ارزهای دزدیده شده را در بانک های خارجی ذخیره و پس انداز نمودند. خاتمی، موجود دیگری که ۲۲ میلیون مردم را به بازی گرفت، و سرانجام خود را آبدارچی رژیم دانست. کسی که توانست رژیم بی ثبات خمینی را دوام و جاودانی بخشد.

میرحسین موسوی، از بستگان خامنه ای که در رکاب خمینی، جنایت ها را دید و دم بر نیاورد، اکنون هم بیاد انقلاب مقدس خمینی شب و روز آه می کشد و اشک می ریزد، و آرزومند است تا ملت گوسفند مرام ایران را به همان دوران شکوهمند بازگرداند. چند گله آخوند هم که مانند همیشه دستشان در جیب ملت است و سربار و طفیلی و مفتخور جامعه اند، ولی در سراسر ایران به تحمیر مردم، و ستایش و پشتیبانی از رژیم آدمخوار ولی وقیح می پردازند و به حساب های سپرده خود در بانک های خارجی می افزایند.

شماری از فرصت طلبان، مزدوران، و وطن فروشانی که در کنار کاخ ملکه انگلیس، و یا کاخ سپید، در تبلیغ و جاسوسی اند تا رژیم اسلامی را برپای نگه دارند، و خود به پستی بهتر و بالاتر دست یابند. اینها عموماً رانده شده مرکز خلافت علی خامنه ای اند. نمونه آنان را می توان کدیور، سروش، گنجی، بازرگان، معصومه قمی، و… را برشمرد.

حال، در جایی که ملت سرگشته و گوسفند نشان ما از این تحریم ها در سوز و گداز است، و برای یک بار در تاریخ احساس نا امنی و گرسنگی می کند، رهبر بلند بافور و مسئولین دستاربند ما خود را نگران نمی بینند. رهبر در حالی که به بافور خود تکیه دارد، می گوید: «ما از تحریم نگرانی نداریم، برادران پاسدار سهمیه تریاک و سوخته ما را یواشکی شبانه از افغانستان وارد می کنند».

آیت الله مسواک یزدی هم که در گوشه ای نشسته و به منقلی تکیه کرده است، او هم گفتار رهبر بافورمند خود را تأیید می کند و می گوید: «خدا کریم است، ما فقط روزی ۵ مثقال تریاک می خواهیم که دوستان قاچاقچی امون از راه یزد و کرمان برامون میارن. اگر هم دیر شد. به سوخته هم قناعت می کنیم». مشاهده می کنید که نهایت نگرانی آخوندهای وابسته به مرکز خلافت از این تحریم، نرسیدن تریاک بوده، وگرنه مسائل دیگر حل شده است.

فرتور مصباح یزدی و حداد عادل را در حال خندیدن به ریش مردم ایران نشان می دهد، نیک می دانیم که تحریم، قحطی، سیل، زلزله، جنگ و هرگونه بدبختی و بلای دیگری دامان آقایان که با پول دزدیده شده از مردم ایران برای خودشان زندگی اشرافی ساخته اند، را نخواهد گرفت.

فرتور مصباح یزدی و حداد عادل را در حال خندیدن به ریش مردم ایران نشان می دهد، نیک می دانیم که تحریم، قحطی، سیل، زلزله، جنگ و هرگونه بدبختی و بلای دیگری دامان آقایان که با پول دزدیده شده از مردم ایران برای خودشان زندگی اشرافی ساخته اند، را نخواهد گرفت.

هنگامی که این موضوع از چند آخوند شکم بشکه دیگر پرسیده شده که شماها با این تحریم ها چه کار می کنید؟، آیا کمبودها امکان دارد گرسنگی و تنگدستی را برایتان به پیش آورد؟، آنان می گویند: «خوشبختانه تا به حال ما مشکلی نداشتیم. بچه های دور و برمون همه روزه چند گوسفند از کشتارگاه کش میرند و به ما می رسونند. در عوض ما هم به بانک ها سفارش می کنیم به آنها وام یک طرفه و بدون بازگشت بدند».

آخراین آخوندهای شکمباره بیچاره راست می گویند؛ تمام بچه های دور علی خامنه ای و سربازان امام زمان، از لات ها و بزن بهادر میدان های جنوب شهرند، و یا از دهات دور افتاده و فاقد هرگونه زندگی جمع آوری شده اند. بنابراین، کشتارگاهها و گوسفند داری ها هم در اختیار خودشان است. در این میان، آخوندکی از میان چند آخوند که مورد پرسش قرار گرفتند، از جیب  ردای خود چند گذرنامه کشورهای اروپایی، مالزی، و عربی در آورد و گفت: «هرآن عرصه برما تنگ شد، به یکی از این کشورها میریم، پول هم در حساب داریم…». این هم دهن کجی دیگر به ملت گوسفند نشان ایران است.

فرتور یکی دیگر از شخصیت های مایه ننگ و خجالت ایرانیان در سراسر دنیا را نشان می دهد. رامین مهمان پرست هم اعلام کرده است که با توجه به سرمایه عظیمی که از ملت ایران دزدیده است، تحریم که هیچ، جنگ جهانی سوم هم بر وی اثری نخواهد داشت.!

فرتور یکی دیگر از شخصیت های مایه ننگ و خجالت ایرانیان در سراسر دنیا را نشان می دهد. رامین مهمان پرست هم اعلام کرده است که با توجه به سرمایه عظیمی که از ملت ایران دزدیده است، تحریم که هیچ، جنگ جهانی سوم هم بر وی اثری نخواهد داشت.!

رامین میمون پرست وراج زن وزارت امور خارجه نیز نطق فرمودند این تحریم ها روی ما اثر ندارد. البته راست می گفتند ایشان بار خود و خانواده خود را  در سفرهایی که مأموریت خارج داشته اند، برای چند نسل آینده بسته اند، و جای هیچگونه نگرانی نیست. این آقا و هم پالکی های کلاهبردار او به خوبی می دانند که ملت بز نشان ایران، دنباله رو است و هرچوپانی از راه برسد، ولو عملاً گرگ باشد، به دنبال او راه خواهند افتاد.

در انتخابات ۲ سال پیش با شرکت همه جانبه خود،  ولی وقیح را  به رقص و جفتک انداختن در آوردند، امسال هم در صف کوپونی ولایت می ایستند و به دوستان و مزدوران ولایت رأی خواهند داد. حال، گور پدر فریدون، فرخ، فریبا ، فروزان ، نصرت، و نسرین، که در زندان شکنجه می بینند، و می پوسند.

آری ملتی که ۱۴ سده است به جای یک چالش و مبارزه همگانی، به تک روی پرداخته و به مبارزه منطقه ای قناعت کرده است، محکوم به زوال و نابودی و یا توی سری خوردن از هر ناکس و بیکس است. هرآنچه بیگانگان، از تازی گرفته تا اسکندر، مغول و تاتار، و وحشی های منطقه سیبری و آسیای دور، و یا حاکمین جنایت کار کلده و آشور به ما یورش بردند، با کمی مقاومت و ایستادگی، با دشمن به کنار آمدیم، و دیگر آنان را از خود دانستیم.

در حالی که انگلیس ها دو سده در هند بودند، و نتوانستند در جامعه آنجا نفوذ کنند. همانگونه که چینی ها هم انگلیسی ها را از هنگ کنگ بیرون راندند، و اجازه ندادند که آنها در آنجا تخم ریزی کنند. ویتنامی ها هم سالها زیر بمباران آمریکا و یا فرانسه از خود مقاومت و دلاوری نشان دادند و سرانجام آنان را از سرزمین خود بیرون راندند.

مردم سوریه هم  با وجود حمایت سرمایه داران اانگلیس، و رژیم ایران از بشار اسد، یک پارچه و در سراسر کشور در برابر رژیم خود ایستادند و با آن که بیش از ۶۰۰۰ کشته دادند، نه تنها دلسرد نشدند، بلکه یک پارچگی و همکاری بایکدیگر را بهتر و بیشتر حفظ می کنند. ولی در مورد کشورخودمان، شرم آور این که وقتی آذربایجان بلند می شود، مردم دیگر نقاط در خوابند. یا هنگامی که کردستان و یا شیراز قیام می کند، صدایی از جای دیگر به گوش نمی رسد.

 

 • Razmjoo Kafar

  تف بر ان علیِ گردن زنِ خر زورشان، تف بر ان محمدِ فاسدِ کودک گرای شان، تف بر ان اللهِ بی غیرت شان، تف بر این اسلامِ کثیف شان و  تف بر تمامی سردمداران ادمخوارِِ حکومتِ نامنزهِ اسلامی که از خونِ ما ایرانیانِ دربند تغذیه میکنند.
   بخشکد این مذهب فوقِ قرون وسطائی!!!رزمجو از طایفه ( صد درصد ایرانی و محترم  ) کفار

  • صلح جو

   رزمجوی کافر وبی دین وبی غیرت! چرا به بزرگان ما توهین میکنی. تف به علی گردنزن خودت،تف  به محمد کودک آزار خودت، تف بر الله قایم الجبار تو ، تف به اسلام تو، تف به حکومت اسلامی خودت ،تف به رهبر تو . اگر بار دوم به ما دشنام بفرستی ،باز ودوباره بر علیه ات مینویسم .احتیاط کن.  بخشکد این اندیشه که بر ضد اسلام دوست داشتنی ما است. وسلام
                                                                                ازطرف صلح جو

   • DARYOSHS

    soleh jo, lotfan to olagh nafahm ka be molah saveri medi ta mamlekat maro viran konand va be felakat bersonand kHAFEH SHO. LIYAGHAT SHOMA KHOD FOROKHTEH VA KHAENHA MARG HAST TO BAS, MORDESHOR ON DEEN GOH ESALM RO BEBARAN KA JOZ VIRANI CHIZI BE JA NAZASHTEH, BORO ON MEAGEZ KHARTO BAZ KON VA DORO BARTO BEBIN CHE FELAKATI IN MOLHI DOZD VA JANI BE SAR IRAN AVARDA, TA KHARHI MESL TO F]DAR IRAN ZEAD HAST MAMLEKAT DOROST BESHO NEST,

   • Kaveh1974ramin

    بروگمشوتخم ترکه تازی حرامزاده وکثافت بهتراست بجای توهین به هموطنان ایرانی تازی ستیزبروی به اغوش همان اخوندهای تازی دیگرحرف مفت نزنی.

   • Reza6143fghuyt

     آخه کس کش خر خودتی وبابائو ننه ات تف به پستانی که شیرت داد تف به پدری که لقمه دهنت گذاشت

  • افغانی

   رزمجوی کافر وبی دین وبی غیرت! چرا به بزرگان ما توهین میکنی. تف به علی گردنزن خودت،تف  به محمد کودک آزار خودت، تف بر الله قایم الجبار تو ، تف به اسلام تو، تف به حکومت اسلامی خودت ،تف به رهبر تو . اگر بار دوم به ما دشنام بفرستی ،باز ودوباره بر علیه ات مینویسم .احتیاط کن.  بخشکد این اندیشه که بر ضد اسلام دوست داشتنی ما است. وسلام
                                                                                ازطرف صلح جو

   • Razmjoo Kafar

    خانم و یا اقای محترم افغانی!!!
    متاسفم که به اطلاعتان برسانم که بمانند بسیاری از ایرانیان، من هم نه علی ای دارم و نه محمدی و نه الله ای و نه رهبری که جنابعالی به ان حمله کنید.ضمنا یعنی در ضمنمن به شما دشنام نداده ام، بلکه از یک * مصیبتِ واقعی*  یاد کردم.در راستای تهدید تان هم بهتر است که بروید و بیاموزید که حق با کیست؟ ایا اسلام دوست داشتنی است و یا اینکه نه! نفرت اور و خشن؟ که فقط ادمی را در درجه ای از حماقت و نادانی نگاه میدارد که قاسم الجبارین را قایم الجبار بنویسد.رزمجو از طایفهِ ( محترمِ ) کفار 

   • Razmjoo Kafar

    خانم و یا اقای محترم افغانی!!!
    متاسفم که به اطلاعتان برسانم که بمانند بسیاری از ایرانیان، من هم نه علی ای دارم و نه محمدی و نه الله ای و نه رهبری که جنابعالی به ان حمله کنید.ضمنا یعنی در ضمنمن به شما دشنام نداده ام، بلکه از یک * مصیبتِ واقعی*  یاد کردم.در راستای تهدید تان هم بهتر است که بروید و بیاموزید که حق با کیست؟ ایا اسلام دوست داشتنی است و یا اینکه نه! نفرت اور و خشن؟ که فقط ادمی را در درجه ای از حماقت و نادانی نگاه میدارد که قاسم الجبارین را قایم الجبار بنویسد.رزمجو از طایفهِ ( محترمِ ) کفار 

   • حبیب

    اسلام دوست داشتنی ات رو داریم میبینیم که چطور مثل وحشی ها همدیگه رو تیکه پاره میکنین . احمق خودتون به خودتون رحم نمیکینن . به خودت بمب مبیندین و همدیگه رو مثل خرها منفجر میکنین تا برین تو بهشت وعده داده شده محمدتون . خاک بر سرتون افغانی های وحشی گدا . بتمرگین تو کشورتون و تا میتونین همدیگه رو نفله کنین تا نسل شما بربرها از بین بره .

  • Shahri Hadi

    خاک تو سرتون که بادیدن و شنیدن مزخرفات دین خودتونو از دست میدید وای بر شما که به پیامبروخدا هم فحش میدید

   • پارس

    پیامبر خدا خاک بر سرتو دیگه 

   • Bahman Jazuyeh

    مسلمان واقعی به شما می‌گویند حتما سید هستی‌ آیا نام پدرت(پدرانت) را می‌دانی؟
    بهتر است که نام فردوسی بزرگ را به آن زبان کثیفت نیا وری 
    برو به محمد تازی بچه بازت برس
    سواد  خواندن و نوشتن داری
    مرگ بر اسلام اهریمنی
    جاودانه با د نام فردوسی بزرگ و شاه نامه ا ش
    درود بر استاد فولادوند
    پاینده ایران

  • Reza613taha

    تف به کس ننه ات سگ نجس حرومزاده 

 • nahid

  in ha yk mosht harami belfetre  hastand ke dar tarikh  ۳۳ sale gozashte iran be mozdori va vatanforoshi va mimananad

 • Fahad

  حرف حساب جواب نداره. چی بگم . شما بطور مختصر جنایتکاران را معرفی کردید . آخوند ها تا دسته به مردم ایران فرو کرده اند و مردم دعا میکنند که خدا را شکر که با دهنشان کاری ندارند. در حالیکه غافل هست که نوبت دهنشان هم خواهد شد. می بینند که به دختر همسایه اش تجاوز میکنند ولی دم بر نمی آورند. میگویند که خدا را شکر که با دختر ما کاری ندارند و یا اینکه خدا را شکر که ما دختر نداریم . نمیدانند که به حساب پسرشان خواهند رسید . نان ۵ ریالی شده هزار تومان ولی باز خدا را شکر میکنند که خوب است که دو هزار تومان نشده . فردا اگر آخوند نان سنگک را دو هزار تومان بکنند باز مردم شکر خواهند کرد که خدا را شکر ما هنور  پول داریم که نان بخریم گور پدر آنهایی که ندارند. خودمونیم  خیلی  مردم احمق و بد بختی داریم . 

 • Ham Mahdav

  این عکس خامنه ای رو شماکارکردی بدنیست ولی خب برشت ضایعه ست پیپ رو لی جالب وافور گذاشتی جاش 

 • Ham Mahdav

  یه کلیپ جالب درمورد علی گدا(خامنه ای) واطرافیانmafasede eghtesadie khamenei
  http://leader-khamenei.net/film/khamenei/mohajerani/eteraf-mohajerani-%5Bwww.L-K.ir%5D.wmv

 • Saman13

  خیلی پدرسوخته و جاکش هستید.

  • Ramin

   اقای بی َسرو سامان!!!
   منظورت از پدر سوخته و اونی که گفتی، کیه؟؟؟

 • Ahmadi

  دوستای گلم وقتی یک نفر در یک کشور و یک کشور در منطقه میخواهد نقشی بجز نقش خودش بازی کنه این اتفاقات میفته دیگه! ۱۵۰۰ ساله استسمار مذهبی باور واقعی به خدا ووووو مملکتمون رو ازمون گرفته یک کتاب به جاش داده, سناریویی هم نوشته, ما هم که قبول کردیم اجراش کنیم و میکنیم که.
  حالا که یک خط از سناریو غلط شده ما هم بد آوردیم یادمون آمده که بردن, بردن!
  طرف کلاه ورجن جدید جهودا رو (به این بزرگی) سرش گذاشته ما نمی خواهیم ببینیم! همش هم میگن سرباز امام زماااااان(رهبران اسراییل, مالکین نفت و معادن) , آمریکا هم که هیچ غلطی نمیکنه (همیشه درست میکنه), خدا هم که بجز عربی نمیفهمه (دستور دادند باور کنیم برای اتهاده), یا از روی نادانی زن را این چنین آفرید اینها هم که اصلاهش کردن (دستور فرمودن باور کنیم برای پاک دامنیست و خواست خدا) مردامون هم که دیگه نیاز نیست به شرفشون فشار بیارن خدایی نا کرده تقویت بشه و بعد به زنها هم که دیگه کاری ندارن شاید زورشون زیاد بشه دم خروس را بیرون بکشن و …..

 • parsi

  عکس داد میزنه فوتوشاپه. این عکس با پیپ هست که پیپ با وافور عوض شده
  بی اعتمادی به خودتون رو رواج ندید
  http://m-01.fozoolemahaleh.com/2011/11/Khamenei-the-leader-of-Iran-smocks-Joint.jpg

 • یک سبز ایرانی

  خداییش بی ادبی و اهانت نکنید عزیزان من…اگر حرفی داریم باید عقلانی برویم جلو … شما به یک سنگ با فحش بگید قلبت سنگیه خوارمادرتو میگاد چه برسه به این برادرای انقلابی که مادر همتون رو گاییدن که اینقد کس وکونتون میسوزه مادر قحبه ها …. خخخخخخخخخخخخ 🙂

 • m

  واقعا حالم از ادم هایی مثل تو بهم می خوره که از دور می شینن و با این حرف ها به قوطه ور شدن خودشون بیشتر کمک می کنن .بدونید شما ها اگه نمی دونید شماهایی که برای دشمن دین و اسلام می رقصید چه دانسته و ندانسته ان فقط کار خودتونو سخت می کنید و گرنه کسی که به چرت و پرت گفتن های شما اهمیت نمی ده .من حتی حال نکردم وقت بزارم ببینم چی نوشتید حیف این وقتی که گذاشتم و دارم واسه شما عقب مونده های ذهنی پیغام می زارم .

 • احسان

  واقعا که اسم خوبی داری فضول محله….چقد پول گرفتی تا این اراجیف رو بنویسی تو یه وطن فروش خائن هستی