دایره حمله نظامی به ایران روز به روز تنگ تر می شود ۲۳

همان گونه که رژیم ایران در گذشته با دشنام دادن به صدام و آل سعود عربستان و گروگان گیری دیپلمات آمریکایی زمینه را برای حمله عراق به ایران آماده کرد، هم اکنون نیز با ادامه پروژه انرژی هسته ای و تهدید به نابودی اسرائیل، آمریکا و اسرائیل و کشورهای اروپایی را تشویق و آماده به حمله ایران می کند. نقشه کشتن سفیر عربستان و اسرائیل سال گذشته در آمریکا، و بمب گذاری چند هفته پیش برای دیپلمات های اسرائیل در دو کشور ، گرجستان و هند، نه تنها اعلام جنگ به اسرائیل، بلکه به همه جهانیان است.

در مورد تایلند گویا نقشه شوم ایران از دو کشور گرجستان و هند بدتر بوده، و آن کشتن ایهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل در حال بازدید از سنگاپور و تایلند بوده است. این نقشه شیطانی رژیم اسلامی به دلیل حرکت چند ساعت زودتر ایهود باراک از بانکوک، نافرجام ماند و هدف رژیم ایران نقش بر آب شد.

مراکز فعالیت های اتمی ایران در این تصویر دیده می شود. این مراکز عموماً با افکار جنایت بار رژیم، به طور عمد در کنار و نزدیک شهرها و محل سکونت افراد برپا شده، و هرنوع حمله نظامی می تواند دهها هزار نفر از هم میهنان ما را به خاک و خون کشاند.

مراکز فعالیت های اتمی ایران در این تصویر دیده می شود. این مراکز عموماً با افکار جنایت بار رژیم، به طور عمد در کنار و نزدیک شهرها و محل سکونت افراد برپا شده، و هرنوع حمله نظامی می تواند دهها هزار نفر از هم میهنان ما را به خاک و خون کشاند.

در جریان جنگ ایران و عراق دیدیم که صدام از کمک های همه جانبه کشورهای عربی و اروپایی برخوردار بود. اسرائیل نیز بی تردید در یورش به ایران از پشتیبانی و حمایت مادی و معنوی بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکا و رژیم های عربی برخوردار خواهد بود. در حقیقت می توان گفت که جنگ کشورهای غربی با رژیم ایران، جنگ گرگ با روباه است. کارگرگ دریدن و پاره کردن، و کار روباه، مکر و حیله نشان دادن، تظاهر و خودنمایی کردن، و فرار کردن است. پیامد و نتیجه این گونه حملات یا ویرانی کامل است، و یا آن که گرگ می ماند و ملت گوسفند شده ایران.

در حمله کشورهای غربی و اسرائیل به ایران، هیچگونه دوستی، انسانیت، صلح دوستی، و خدمت به بشر دیده نمی شود. این حمله نه دلیل آن دارد که رژیم ایران ۳۳ سال به قصابی مردم ایران پرداخته است، نه به دلیل آن که ۳۵ میلیون از جمعیت ایران راکه بانوانباشند در لحاف و پتو پیچانده، شده، و هرگونه تلاش و کوششی از آنان گرفته می شود، نه به دلیل آن که چند گله آخوند شکمباره زنباره به جان مردم و کشور افتاده اند، مملکت را چپاول و غارت و به روسپی خانه ای تبدیل نموده اند، و نه به دلیل سلاخی و کشتار مرگبار درون هزار هزار زندان در هر شهر و بخش مملکت است. بلکه به دلیل آن که غیر از آن، امکان دارد از تصاحب همیشگی ثروت بیکران نفت خاورمیانه محروم بمانند.

اگر تنها هدف کشورهای باختری دفاع از قوانین حفظ حقوق بشر و پاسداری از کرامت انسانی است، می توانند با نشانه گیری دقیق، و با دقت چند سانتیمتر مرکز سپاه پاسداران، و خامنه ای را بمباران کرده، بدون آن که به مملکت آسیبی رسد شر حکومت جنایتکار و تروریست بین الملی را از سر مردم ایران و جهانیان کوتاه کنند. آنگاه ارزش چند میلیارد دلاری بمب های رها شده را از مردم ایران دریافت کنند، و با دولت های مردمی آینده، روابط دوستی و بازرگانی پسندیده ای داشته باشند.

با سیستم دفاعی رژیم اسلامی که همه روزه به تبلیغ آن می پردازد، آشنا شوید. آیا این وسائل دفاعی ایران در برابر پیش رفته ترین بمب های ساخته شده آمریکا تیر و کمانی به حساب نمی آید؟. این وسیله دفاعی بچه گانه ما را به یاد جنگ چالدران شاه اسماعیل با شمشیر و کمان، در برابر تفنگ و دیگر وسائل پیشرفته ترکان عثمانی می اندازد. آیا مسخره و تأسف آور نیست؟!.

با سیستم دفاعی رژیم اسلامی که همه روزه به تبلیغ آن می پردازد، آشنا شوید. آیا این وسائل دفاعی ایران در برابر پیش رفته ترین بمب های ساخته شده آمریکا تیر و کمانی به حساب نمی آید؟. این وسیله دفاعی بچه گانه ما را به یاد جنگ چالدران شاه اسماعیل با شمشیر و کمان، در برابر تفنگ و دیگر وسائل پیشرفته ترکان عثمانی می اندازد. آیا مسخره و تأسف آور نیست؟!.

ولی هدف ها این نیست. هدف از هرحمله نظامی، ویرانی کامل کشور، در دست گرفتن اقتصاد و سیاست آن برای یک و یا دو سده دیگر، و دریافت دهها برابر غرامت هزینه پرداخت شده برای حمله نظامی است. آخر گفته اند که چشیده خوار بدتر از میراث خوار است. کشورهای غربی که سالیانی دراز، نفت یعنی طلای سیاه خدادادی منطقه خاورمیانه را با تطمیع و رشوه دادن به چند عرب مفتخور و از خدا بی خبر، به یغما برده اند، حال نیز نمی توانند از این ثروت باد آورده چشم پوشی کنند.

این نکته را نیز می توان افزود که عرب ها نیز دشمنی و کینه توزی دیرینه با ایران و ایرانی دارند، و هنوز هم ایران را حیاط خلوت کشورهای خود می دانند. در این همدستی برای حمله به ایران، حاکمان عربستان سعودی و احتمالاً قطر، پیشتاز دیگرانند و از هر حاتم بخشی در این راه کوتای نخواهند نمود.

یورش بی مناسبت و بی دلیل آنان به عراق، افغانستان، و لیبی به چه دلیل بوده است؟. آیا برای آزادی مردم ؟، آیا برای دفاع از حیثیت و کرامت انسانی در این کشورها؟، و یا برای از میان بردن حکومت های خودکامه و دیکتاتور؟. پاسخ اینست که برای هیچکدام .بلکه باید گفت که حمله آمریکا و کشورهای اروپایی که در رأس آن کشور متجاوز و سلطه گر انگلستان بود، بیشتر برای دستیبابی کامل به نفت، با بهای ارزان و ایجاد شغل و کار و رونق دادن به کارخانه ها و شرکت های در حال ورشکسته شدن کشورشان بوده است.

دیگر این که آمریکا و انگلیس در این حمله های نظامی، به طور غیر مستقیم اقتصاد و سیاست کشورهای عراق، افغانستان، و لیبی را برای مدت دست کم ۱۵ سال دیگر در دست گرفتند. همان سیاستی که آمریکا و هم پیمان هایش سه دهه پیش بر آن شدند تا کمربند سبزی گرداگرد کشورهای چین و روسیه به وجود آورند تا سد راه پیشروی آنان باشند. بر این اساس، نخست راه را برای آمدن خمینی به ایران بازکردند، سپس گروه تروریست القاعده را در افغانستان پرورش دادند که امروزه بلای جان مردم آن سامان است، و آنگاه پس از یورش به سه کشور نام برده،  حاکمانی از خود آنهم با رژیم اسلامی در عراق و افغانستان به کار گماردند.

این ویدیو نشان می دهد که چنانچه حمله نظامی صورت گیرد، چه فجایعی صورت می گیرد، و چه ویرانی و خون ریزی به وجود می آید؟.

تنها عاملی که می تواند جلو این تهاجم و حمله نظامی را در شرایط کنونی بگیرد، رویارویی و مخالفت روسیه و چین است. این دوکشور نیز مانند آمریکا و انگلیس توسعه طلب و استثمار گرند و نمی خواهند دامن نفوذ کشورهای غربی که هم اکنون به عراق، افغانستان، و تا حدودی به کشورهای آسیای شمالی رسیده، از آن هم بیشتر شود.

نکته پایانی این که؛ تا پیش از انقلاب ایران و تجاوز آمریکا و اروپا به عراق ولیبی، مردمان این دو کشور و مردم ایران، دارای آزادی های اجتماعی، و شغلی بودند، و راه ترقی و پیشرفت برای همگان باز و آسان بود. ولی هم اکنون، هرسه کشور در چنبره قوانین ضد انسانی اسلام و در چنگ اسلام گرایان اسیر و گرفتار است. همچنان که مردم تونس و مصر آزادی های فردی و اجتماعی خود را از دست دادنه اند، و در دام قوانین انسان ستیز شریعت اسلامی گرفتار شده اند. اینها همه سیاست کثیف استثمارگرانه دولت های غربی است که در راس آنان بریتانیای کبیر قرار گرفته است.

 • Liberamen

  agha liaaghate in mellat hamin dolate. agar nabud ke inhaa 33 saal omr nemikardan.
  jang ham beshe mardom hich kaari az dasteshun bar nemiaad. bachehaaye aaghaazaadehaa ham ke hame dar kharej az keshwar be sar mibarand wa in mardome badbakhtan ke baayad dobare farzandaaneshuno be jang befrestan.  mesle jange irano aragh. Mage bacheye 12 saale nemifrestadan zire tankhaaye araaghi? sobh taa shab mishestan maghze hamaro shosteshu midadan ke mirid behesht, melate badbakht ham ke ba 1000 tuman raazi bud be jang bere. Badesh ham pool midan be khaanevaadeye in be estelaah shahidan ke dametun garm ke az maa defaa kardin. melatti ke nakhad azaad zendegi kone bishtar azash tawagho nadashte bashin. omidvaram ke in sepaahiaa be khodeshun biaan ya in nasleshun zoodtar az bein bere, ke khake irano siaah kardan.

  • Soran_behrouz

    salam doste aziz az matalebi ke mizarin khili mamnonam .aghe azjaze bedin va razi bashin mikhastam matalebi az shoma ro dar weblog khodam dashte basham.albate aghe razi bashin .aghe momkene javabeton ro baram emil konin soran_behrouz@yahoo.com .
    

 • Razmjoo Kafar

  بمانندِ دیگر ایرانیانِ با شَرف، من نیز این دیارِِ بد بیار و شوربختانه اسلامزده را بسیار دوست دارم و یکی از ارزوهای مهم زندگیم اینست که برخلافِ دعای روزانهِ سردمدارانِ  فاسدِ حکومتِ نامنزهِ اسلامی مبنی به شروع جنگی دیگر برای کشتار های جدیدِ عزیزمان در زندانها و شکنجه گاه های ضدبشری
   ( ولی صد در صد اسلامی ) ،  غارتِ بیشترِ مملکت و تسویه حسابهای درونی خود، کوچکترین آسیبی به مردمِ عادی و این  کهن دیار  وارد نشود.این را هم بدرستی میدانم که متاسفانه بسیاری از هموطنان گرامی مان برای خلاص شدن از َشر این رژیمِ پلید و ادمخورانِ  مسلمان و هفت خطِ کثیفِ    ان، بر مبنای: مرگ یه بار، شیون یه بار!!! حتا راضی هستند که کشوری پیدا شود و سیستم قرون وسطائی ولائی را هر چه شدیدتر درهم بکوبد. 

  رزمجو از طایفهِ ( محترمِ ) کفار 

 • uosef

  aval khoda dovom khoda sevoomam khoda irani jamaato az moshakoo…… natarsonid ke nemitarsan
  hanoz fajeeye tabas yadetone ?

 • uosef

  on zamani ke aragh va 10 kshvare dige ke be iran hamle kardan iran dast khali boood vali ta dlet bekhad mardoo mosalmoon dasht va alanam dare chon ma hastiim
   

 • Amirda

  Iran be araagh hamle kard? chert o pertaa chie injaa neveshtan?

 • Majid

  on kasi ke in matlabo nevreshete eshare be mardome iran ba lafze gosfand karde  khodeshe va pesdare khareshe zaz dor vaysade migi lengeshe kon jorat dari biya jolo  bebin chi be saret miyad chera az on var hame zer zer mikonid fekr mikonid hame mesle khodeton kharan

 • Fatahhasanzadeh

  بابا جنگ ۳۳ روزه یادتون رفته مگه؟ این یه نمونه کوچیک از قدرت ایران بود.
  یکم فکر. یکم شعور . برید سراغ این ۲تا همه چی حل می شه.
  پاینده باد وطنم. ایران.

 • U Ls_aria

  همینو میتونم بگم بزرگترین جنایتکار دنیا امریکا با سیاست انگلیس 

 • Liberamen

  Bache basiji, zamani ke maa sarbaazaa dar jang iran wa aragh khedmat mikardi, miaane jephe baa ensaanhaaii rubero mishodim, ke sharafeshun, marefateshun wa niiateshun baraaye irane azaad bud. Irani ke zire baare zolmat wa estekbaad nabaashe. Keshwari ke be hameye aghalliathaa ba yek chesh neghaah kone . Unaa ghasdeshun khedmate be mardom bud na ghodratnamaai baa aslahe dar moghaabele ba hamwatan. Harchand ke fahme ino nadari ke ino hazm koni, walli ino bedun ke bamarefattarine sepahihaa wa basijihaa motasefaane dar jang mordan, walli tarsutarineshun mesle un rezaii ke faghat poshte jephe shoaar midaad ya rahbaret ke baaes shod yek lshkar aghabneshini kone hich joz rajazkhaani nemidunestan.
  Amsaale tu ke tu jephe miresidan baa khompaareye awal mishaashidan tu shalvaareshun. Wa shabhaaye awall mesle bid milarzidan. Waghti ke maa miraftim jenaazeye in dustano miavordim azntarseshun tu sangar ghaayem mishodan wa dast be doaa mishodan ke khodaa beheshun rahm kone.
  Man ya irani hich moshkeli baa in nadaarim ke felestin ro azaad konim wa hich moshkeli baa in nadarim ke sahyonisto dastesho ghat konim, walli baa in moshkel darim ke amsale toe ahmagh biiaan sare melatiro kolah bezaran wa be june javaanhaaye moftakhare mamlekat bioftan wa ba aslahe be june hamvatane khodeshun bioftan. Tanhaa doshmane ma shomaaha hastin ke hamvatane khodetuno sharafetuno wa aberutuno be harfhaaye dorugh mifrushin .
  Sepahiaii hastan ke hanooz sharafeshunro nafrukhtan wa man motmaenam ke unhaa be kardeye khod pashimanand. Hamantor ke khomeini ghoft;
  Betarsid az an rooz ke irani baraaye haghe khod be khiabaanhaa berizand wa khahaane azaadi bashand ke ma be anhaa ghol dadim.
  Man baraye 2 saale tamam mitunam barat az jephe begam az khuzestan az ahwaz az sanandaj az dezfool wa wa wa. Hamishe hamin rahbaret miomad mighoft, talaa bashid, chond talaa hichgaah be khak ya sang tabdil nakhaahad shod. Shomaahaa az khaak ham pasttar shodid. Harchand pooli ke migirid walli ba un pool khanjar az posht be hamvatanaane khodetun mizanid.
  Man iraniam wa be sharafm ghasam ke na be to wa na be rahbare dorughinet eteghaad daram balke be azaadi wa sherafat. Zendegi bein nist ke baa aslahe be ruye hamvatanet biofti balke beruYe hamvatanet buse bezani wa behesh ghovat bedi.
  Boro ensaafeto beshur

 • uosef

  iran ro ghalbe amrica dast gozashte ke    esraeile    haminam hast ke hich galati nemitonan bokonan

 • Obq_b

  با سلام
  تفسیر شما بسیار ابتدایی به نظر میرسد!
  اینکه بگوییم اگر آمریکا به ایران حمله کند به خاطر نفت و منابع است حرفی است بچه گانه و به دور از فکر!

  جنگ عراق بیش از ۶۰۰ بیلیون دلار برای آمریکا هزینه داشته و این رقم با برداشت ۲۰ سال نفت عراق هم جبران نمیشود.
  اگر در ایران نیز جنگی آغاز شود هزینه ی آن صدها بیلیون دلار بیشتر از جنگ عراق خواهد بود! اینکه بگویید جنگ به خاطر نفت است زیاد منطقی نیست!

  البته در اینکه در طول تاریخ آمریکا انگلیس و کشور های دیگر منابع ما را دزدیده اند شکی نیست! اما اگر جنگ دیگری شروع شود دلیل دیگری دارد.

 • Mamali1234

   ءء حال سوال این هستش که چه بایستی کردش در دوران سخت جنگ و خونریزی . چه از سوی رژیم اسلامی عربی ایران و یا سازمان پیمان ناتو و از سوی دیگر کشور آمریکا … آیا باید در همان جا خموش ایستاد و دمی نزد … ؟؟؟

 • فوضول محله رو میگیرمممممممممم

  سلام خاک بر سر ها.به امید خدا و امام زمان و رهبر معظم انقلاب اسلامی مشتی بر دهن شما بی شرف ها می زنیم که حالشو ببرید.اگه شما وطن پرست هستید چرا زمان سقوط شاه خائن و آغاز جنگ فرار کردید هااااااااااااا جوواب منو بدید چرا فرار کردید ترسوهای مزدور.منم یه بچه بسیجی ام و میمونم و افتخار میکنم و تا آخر قطره خونم از کشور و دین و رهبرم محافظت میکنم.خاک بر سرتون با موشک و بمب ها تون چند بار میخوایید واقعه طبس اتفاق بیوفته.بمیرم برا اوباما عاجزانه از ایران در خواست هواپیما رو کرد

  • Lohraspniyoosha

   اون که فرایران بود که نگذاشت دست بیگانه به خاک ایران برسد نه امام زمان و ………………

 • Behzad.

  سلام. بنده با هر نوع جنگ مخالف هستم (البته گاها شرایطی به جز جنگ باقی نمی ماند) ولی در کنار اطلاعات مفیدی که وب سایت شما به خوانندگان ارایه می دهد نوعی غرب ستیزی و استعمارگونه پنداری روابط بین الملل نیز چه به عمد و چه به صورت غیر عمدی در نوشته های شما مستتر است. برای ساهت آینده ای خوب برای کشور مبارزه با رژیم کنونی به تنهایی کافی نیست بلکه این تغییر دید و نگاه ما ایرانی ها نسبت به دنیا است که می تواند در دراز مدت ارزش های دموکراتیک و لیبرال حاصل از استقرار یک نظام سیاسی مدرن را در کشورمان در فردای آزادی حفظ نماید.

 • Mohsenbiparva

  نویسنده ی این ویژه نوشت تا اندازه ای خود باخته است که گمان نکنم یک ایرانی باشد
  مگر این ویتنامی ها نبودند که ارتش آمریکا را به زانو در آوردن؟؟؟؟؟
  نه بزرگوار  هیچکسی میهن فروش نیست همه دوست دارند ایران به بمب هسته ای و…. دست یابد
  ولی در روی دیگر سکه  دوست ندارند آخوندی بر ایران فرمان براند .
  مرگ بر تاریک اندیشی مذهبی
  پاینده ایران.

 • Persianking

  به خدا سوگند اگه پادشه آریا مهر(محمد رضا پهلوی)  مانده بود وجنگی میان ایران و ایراک(عراق) رخ داده بود و ما ایرانیان هم  بخش های جدا شده از ایران را باز پس گرفته بودیم  اکنون همگی آن را می ستودیم .
  یادمان باشد ما ایرانیان خون به دل کردیم دشت ونهر را -بازگرداندیم خرمشهر را

 • احسان

  بخدا اگه امریکا یک درصد فقط یک درصد احتمال میداد تو جنگ با ایران پیروزه یه لحظه هم صبر نمیکرد …

 • جباری

  شما از جنگ ایران و عراق حرف زدید وحمایت غرب واعراب از صدام ولی ای کاش به نتیجه اش هم اشاره میکردید شما از انسانیت وحقوق بشر حرف میزنید ولی از اسرائیل حمایت میکنید که این دو هیچ مغایرتی با هم ندارد و بر ضد اسلام گنده تر از دهانتان حرف زدید اما این را بدانید آغاز جنگ علیه ایران یعنی پایان کار آمریکا اسرائیل وحامیانشان.

 • حسین

  کیرمونم نمی تونید بگیرید ما توکلمون به خداست بعد به رهبرمون بعد تک تک جوونای این مرز و بوم تکون بخورید اسرائیل قسمت های وهابی نشین عربستان تک تک پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه تک تک ناو های نظامی آمریکا در خلیج همیشه فففففااااااااارررررررررسسسسسسس ایران تمام قسمت ها وغدد سرطانی صهیونیستی منطقه رو به اتیش میکشیم شما ها اگ تخم حمله لا پاتون بود زود تر از اینا حمله میکردین ما قدرتمون ۱۰% به خاطر قدرت نظامیمونه ۹۰% به خاطر قدرت ایمانمونه……..

 • حسین

  جوونای این مرز و بوم هر لحظه آماده هستند تا دشنمنای کشورشونو به درک واصل کنن

 • حسین

  اگر جرات داشتید حمله کنید زود تر از اینها حمله میکردید