رژیمهای انگلیس، ایران، و سوریه مثلث شرارت، جنایت، و دیکتاتوری در جهان امروزند ۸

دولت انگلیس از حدود ۴۰۰ سال پیش، دخالت، دست درازی، توطئه، تجاوز، استثمار و استعمار خود را نخست بر روی منطقه خاورمیانه سپس خاور دور و مناطق دیگر جهان آغاز کرد. این گونه تجاوز و استثمارگری کشورها، در آغاز، به شکل فرستادن توریست، گروه بازرگان، کارشناس و کمک های نظامی، انجام پروژه های صنعتی، انجام می گرفت، و سرانجام نیز با اشغال مستقیم نظامی پایان می پذیرفت.

همان گونه که می دانیم دخالت و استثمار کشورما از زمان شاهان صفوی با فرستادن توریست و بازرگان آغاز شد، و در زمان شاه عباس بزرگ  با آمدن دو برادر به نام آنتونی شرلی و رابرت شرلی در سال ۱۵۹۸ میلادی جنبه همکاری نظامی به خود گرفت. آنگاه کار به جایی رسید که در سال های بعد، دولت انگلیس زیر پوست مذهب شیعه که از زمان شاه اسماعیل متداول شده بود، رفت و برای چند سده به زینت و آرایش و تقویت آن مذهب پرداخت و ایرانیان را شدیداً معتاد، و در خرافات آن فرو برد.

۱- رابطه انگلیس با سوریه- دولت انگلیس راههای زیادی را برای استثمار کشورهای دیگر در پیش می گیرد. یکی از این راهها، نفوذ ملکه انگلیس بر افراد کشورهای دیگر است. در این فرتور، ملکه انگلیس بر روی اسماء اسد که زاده انگلیس است اثر و نفوذ زیادی دارد که پیامد آن هجوم سرمایه داران انگلیس به کشور سوریه، غارت و دردست گرفتن اقتصاد آن کشور است.

۱ – رابطه انگلیس با سوریه- دولت انگلیس راههای زیادی را برای استثمار کشورهای دیگر در پیش می گیرد. یکی از این راهها، نفوذ ملکه انگلیس بر افراد کشورهای دیگر است. در این فرتور، ملکه انگلیس بر روی اسماء اسد که زاده انگلیس است اثر و نفوذ زیادی دارد که پیامد آن هجوم سرمایه داران انگلیس به کشور سوریه، غارت و دردست گرفتن اقتصاد آن کشور است.

پیامد دخالت و شیعه پروری انگلیس در کشورما، شماری شاهان خردباخته قاجاریه بودند که بخش بسیار بزرگی از کشورمان را به ویژه در زمان فتحلیشاه قاجار با همکاری انگلیس و روسیه از دست دادیم. دخالت انگلیس در ایران به همین جا پایان نیافت، بلکه تصرف بیشتر در آمد نفت و نهایتاً کودتای ۲۸مرداد سال ۱۳۳۲، باهمکاری آمریکا بود. در سال ۵۷ نیز همین دولت انگلیس، خمینی آخوندی واپسگرا و سرشار از عقده های روانی را به کمک بی بی سی و همکاری با مزدورانی چون بنی صدر، یزدی، و قطب زاده، از لای جل و پلاس پوسیده عراق در آورد، و به حلق ملت خردباخته ایران فرو کرد.

اکنون هم دولت انگلیس با رژیم ایران ظاهراً در اختلاف است و به سوی یکدیگر سنگ پرت می کنند، ولی در باطن از هم لب می گیرند، و در آغوش هم فرو می روند. برای نمونه ساختمان عظیمی در کنار راه آهن ویکتوریا لندن، از هنگام انقلاب تا کنون مرکز فعالیت های تروریستی و جاسوسی رژیم ایران، و عمدتاً در دست سپاه پاسداران و بسیجی بوده، و بی تردید همکاری دولت انگلیس را نیز به همراه داشته است. برنامه های تلویزیون فارسی بی بی سی نیز کم و بیش کپی از تلویزیون رژیم است. سریال هایی که به تبلیغ مسجد و آخوند می پردازد، از برنامه های این تلویزیون است.

و اما، رژیم سوریه هم مانند ایران همکار گرمابه و گلستان رژیم انگلیس است. این همکاری از وقتی افزایش یافت که بشار اسد، جوان بی تجربه به جای پدر نشست و همسر خود را از یک دختر خانم متولد انگلیس به نام اسماء انتخاب کرد. می توان گفت که از زمان آمدن این خانم به سوریه، دخالت و دستیابی سرمایه داران انگلیس در بیشتر کارخانجات و تأسیسات صنعتی این کشور آغاز شد.

۲ – رابطه انگلیس با ایران – این ویدیو به وسیله آقای حسن داعی  به ترتیب زیر پرشده : اینجا لندن است، جائیکه رژیم دهها سازمان و رسانه براه انداخته است، یکی با جنگ مبارزه میکند، دیگری مراسم روز قدس برگزار میکند، آن یکی سازمان حقوق بشری درست کرده و دیگری موسسه صلح براه انداخته است. دراین گنداب، چپ ضد امپریالیست در مراسم روز قدس سخنرانی میکند و نماینده حزب الله لبنان برای چپ های ضد جنگ سخنرانی میکند، جرج گالوی نماینده سابق مجلس انگلیس کارمند رژیم میشود، خواهر زن تونی بلر در قم مسلمان میشود و .

انگلیسی ها برای آن که استثمار خود را در سوریه کامل کنند، به همسر بشار اسد لقب پرنسس دیانای سوریه به یادبود  پرنسس دیانا همسر ولیعهد انگلیس   داده بودند. زیرا پرنسس دیانا ، بسیار مهربان  و طرفدار کودکان و افراد بی سرپرست بود و انگلیسی ها او را مانند فرشته ای پاک و معصوم می دانستند که در تصادف اتوموبیل کشته شد. ولی طرفداری چندی پیش اسماء از شوهرش که تا کنون بیش از ۷۰۰۰ نفر را در سوریه کشته است، ناگهان ، یک شبه ارزش این خانم را نزد مردم که او را فرشته ای می دانستند، پایین آورد و دانستند که در پس افکار وی شیطانی نهفته است.

۳ - رابطه ایران با سوریه - گذشته از حاتم بخشی میلیون ها دلار به بشار اسد، کمک های نظامی بیدریغی از فرستادن همه گونه اسلحه و بیش از ۱۵۰۰۰ مزدور بسیجی به سوریه شده است. پیامد این کمک های نظامی، مادی، و انسانی، کشتن بیش از ۷۰۰۰ نفر مردم عادی از سوی رژیم اسلد بوده است. رژیم ایران در جنایت کشتن فرد فرد این ۷۰۰۰ نفر با بشار اسد شریک است، همانگونه که بشار اسد با فرستادن مزدوران خود به ایران، در کشتار هم میهنان ما شریک بوده است.

۳ – رابطه ایران با سوریه – گذشته از حاتم بخشی میلیون ها دلار به بشار اسد، کمک های نظامی بیدریغی از فرستادن همه گونه اسلحه و بیش از ۱۵۰۰۰ مزدور بسیجی به سوریه شده است. پیامد این کمک های نظامی، مادی، و انسانی، کشتن بیش از ۷۰۰۰ نفر مردم عادی از سوی رژیم اسلامی بوده است. رژیم ایران در جنایت کشتن فرد فرد این ۷۰۰۰ نفر با بشار اسد شریک است، همانگونه که بشار اسد با فرستادن مزدوران خود به ایران، در کشتار هم میهنان ما شریک بوده است.

حال، با توجه به آن که رژیم جنایت کار سوریه مانند همتای خودش خامنه ای، همچنان همه روزه به کشتار خود ادامه می دهد، رژیم انگلیس با در دست داشتن نبض کامل اقتصادی، و سیاسی آن کشور، تا کنون کمترین واکنش سازنده ای که جلو این کشتارها را بگیرد، انجام نداده است. از این روی، انگلیس در درجه نخست، و سپس رژیم ایران  مسبب اصلی کشتار این گروه عظیم سوریه می باشند.

همان گونه که گفته شد، یک بعد این مثلث جنایت هم رژیم ایران است که میلیون ها دلار به اسد برای سرکوبی مردم سوریه پرداخته است، و تا کنون چند بار اسلحه از راههای گونوگون برای آنان فرستاده که یکی از آن کشتی ها چندی پیش از سوی دولت قبرس توقیف شده بود، و بعدها برای رد کردن جریان و پرده پوشی بر روی آن، از سوی ایران به آتش کشیده شد. همچنین، گفته شده که ۳۰ هرار بسیجی در سوریک به کشتار مردم آن جا پرداخته اند. این سیاست های ضد بشری ایران در قبال سوریه، پوشیده از چشم دولت انگلیس نبوده، بلکه با همکاری و آگاهی آن دولت انجام می گیرد.

 • نسل سوخته

  پس روسیه و چین چی میشن
  چین و روسیه و انگلیس دارن پدر همه مارو در میارن و اموال کشورهارو به یغما میبرن
  جمهوری اسلامی و سوریه و کره شمالی آلت دست اونها هستن
  و خائن به کشورها و ملتهاشون
  به نظر من چین و روسیه و انگلیس محورهای شرارت در کل جهان هستن.

  • در مورد آنها هم ما مقاله زیاد نوشتیم

 • xxx

  جمهوری اسلامی منافع مشترک زیادی با انگلیس و روسیه داره، یک نمونه مهمش جدال ایران و انگلیس با امریکا در افغانستان بر سر میلیاردها دلار مواد مخدر است. انگلیس و ایران هر دو می خواهند که با بالا بردن هزینه جنگ برای امریکا از جمله کشتار سربازان امریکایی و براه انداختن گروه های ضد جنگ در ایالات متحده، امریکا را مجبور به خروج از افغانستان کنند تا به منافع مشترک برسند. البته ایران سود چندانی از مواد مخدر نمی برد، ایران بیشتر نگران حضور نظامی امریکا در افغانستان است.

 • خلیج همیشه عربی

  با عرض سلام وخسته نباشید
  یه چیزی هست که فکر منو حسابی به خودش مشغول کرده
  اونم اینه که اگه شما به ویدیو آماتورهای ارسال شده در یوتیوب نگاهی بیندازید میبینید که موقع تشییع جنازه ها دست میزنن میرقصن آواز میخونن و……………………………………………
  اما در این سرزمین نکبت (ایران) میبینید چه مسخره بازیهایی که در نمیارن
  راست میگن که شماها مرده پرستید.اصلا مردمان سوسمارخور ایران اساسا برای غم ومرگ وماتم واندوه وعزا ساخته شدن. همون بهتر که کسی برای تمدن تهوع آورتون تره خرد نمیکنه .وای اگر روزی شما به قدرتی درجهان برسید همه ی مردم جهان آرزوی مرگ خواهند کرد.

  • M_h_gol

   عزیز دل برادر آیا اشتباه نمی کنی در مورد سوسمار خواری ؟ اگر کمی انصاف داشته باشی باید قبول کنی که در کلیه اسناد تاریخی ملت عرب را سوسمار خور نامیده اند و این به آن علت بوده که در آنموقع جون در سرزمین های لم یزرع عربستان چیزی برای خوردن به غیر از سوسمار و مار و ملخ نبوده اعراب آن زمان از روی ناچاری مجبور بودن چنین حیوانات موذی را به عنوان غذا میل کنند تا از گرسنگی نمیرند. این موضوع حقیقت دارد و به هیج عنوان قابل انکار نمی باشد. آخه ایرانی ها چه ضرری به شما رسانده اند که اینطور قداره را از رو بسته ای ؟!

   • Yekta abtin

    In ARABHA hamishe dar oghde nesbat be iraniha zendegi kardan in baba taghsir Nadare moshkelesh morosiye.

  • Farid

   شما عربها که خوب بلدید فرافکنی کنید مرده پرست ماییم یا شما؟
   فکر کنم این ادبیات شهید و انتحار و بهشت و جهنم و…. همه از تمدن شما اعراب گریبانگیر ما شد!؟
   فرهنگ پیشرفته شما در لیبی و مصر خوب به چشم اومد که هیچ چیز جز انتقام و عقده گشایی به چشم نمیخوره

  • unforgiven

   ham to ham on jadde kasifet az mohammad begir ta on omaro abobakro osmano aliton hamaton ba on pedare jakeshet ke tokhme toro kasht
   hamaton malakh khorid arabe kasif to omret in hame farhango servato,ghedmat nadideh bodi be yejat feshar avorde