ساختن هزاران مسجد و نامگذاری عربی خیابان ها، فرهنگ ما را به کجا میبرد؟ ۸

امروزه به هر شهر و یا ده ایران که سفر کنید در کنار هر گذرگاهی، مسجدی با بهترین و گرانترین مصالح ساختمانی ساخته شده و یا در حال ساخت می باشد. این در حالی است که شمار افراد مسجد برو با مقایسه به دوران پیش از انقلاب باوجود افزایش جمعیت به میزان دست کم ۲/۵ برابر، به مراتب کاهش یافته و آنهایی هم که به مسجد می روند، عموماً از پیران و از کارافتاده های گذشته اند و یا آنان که به قصد سودجویی، نزدیکی و سفارش گرفتن از آخوندهای پیشنماز به طور ناخواسته چند صباحی جور مسجد رفتن را برخود هموار می کنند.

این عملکرد خصمانه رژیم که کمترین اثر مثبتی در مسلمانی افراد و کشش آنان به مسجد ندارد، بودجه بسیار، بسیار عظیمی را می طلبد که از رزق و روزی پابرهنه ها و گرسنگان اجتماع می کاهد و آنان را هرچه بیشتر فقیرتر، درمانده تر و زمینگیرتر می سازد. در یک چنین اجتماع آش و لاش آخوند زده که کسی را یارای نفس کشیدن نیست و به آسانی هر انتقاد کننده ای را در برابر سگ های رژیم، و یا پاردم سابیده های خرافات زده و خردباخته کشورمان قرار می دهند به ناچار همه را وادار به سکوت، و انگشت حیرت و تأسف به دهان گرفتن می سازد.

فرتور فقر موجود در کشور اسلامی مصر را نشان می دهد. این فقر ناشی از وجود میلیون ها آخوند و انسان مدهبی خردباخته و عقب ماندگی فکری نهادینه شده در میان مردمان مصر است. پیشتر گفتیم که اسلام موجبات عقب ماندگی و فقر و عدم پیشرفت ملت های مسلمان را فراهم می آورد.

فرتور فقر موجود در کشور اسلامی مصر را نشان می دهد. این فقر ناشی از وجود میلیون ها آخوند و انسان مذهبی خردباخته و عقب ماندگی فکری نهادینه شده در میان مردمان مصر است. پیشتر گفتیم که اسلام موجبات عقب ماندگی و فقر و عدم پیشرفت ملت های مسلمان را فراهم می آورد.

آنهایی که به مصر و به ویژه به قاهره سفر کرده اند، به خوبی می دانند که در هرکوچه و برزن این شهر، مسجدی برافراشته شده و در کنار آن مردم مصر سوای اندک گروه بی نیاز و پول دار، در نهایت فقر و بی چیزی و در حال دریوزگی و گدایی به سر می برند. اگر از قاهره دور شویم و به شهرهای کوچک و دهات آن جا سری بزنیم، میزان فقر و تنگدستی بیداد می کند و مردم عموماً در روی زمین بدون کمترین امکان زندگی، تنها زنده اند ولی زندگی نمی کنند. دیری نمی پاید که در کشورما نیز با ایجاد هزار، هزار مسجد، مردم ایران نیز آنچنان خاکستر نشین خواهند شد.

تا به کی می توان این تجاوز و جنایت به حریم انسانی و فرهنگی را تحمل نمود؟‍. تا کی باید نظاره گر این گستاخی و بی بند و باری یک مشت آخوند کلاش و حقه باز قرار گرفت که مملکت ما را این چنین به قهقرا می برند و مهر خاموشی و خردباختگی را بر دهان ها می زنند؟. این تنها مسجد های بیشمار و روز افزون نیست، بلکه هر آخوند فکسنی و پیزری نیز در شهر و دیار خود، با بودجه سرسام آور میلیارد تومانی به ساختن و بر پاکردن مؤسسه دینی و مذهبی، به نام های گوناگون می پردازد. میزان این رقابت و چشم هم چشمی هم بی نهایت فراوان، و در خور اندوه و نگرانی است.

از مسجد، حسینیه، مراکز به اصطلاح علمی، حوزه های آخوندی ملاها که در شهرهای گوناگون که بگذریم، به یک نوع فرهنگ زدایی و پایمال کردن آن سرتاسر کشور می رسیم و آن تغییر نام های زیبای پارسی میدان ها، و خیابان ها، مؤسسات، و ساختمان ها به تازی و یا نامیدن تازیان به خاک خفته و بلای کشورمان و یا کشورهای عربی، چون امام و امام زاده است. نیازی به ذکر مثال نیست. همه می دانند که نام های ابوذر، حر، غدیر، و یا هریک از امامان ۱۲ گانه، و مشابه آن، جایگزین نام های زیبای پارسی ما شده است. ما در گذشته مثال هایی آوردیم و جنایت های رژیم را در مورد این گونه فرهنگ زدایی ها یادآور شدیم.

اکنون که نوروز باستانی یادگار نیاکان ما فرا رسیده و بی تردید موجب شادی و شادمانی هر ایرانی با شرف است، شهرداری ها، و دیگر دوایر خدماتی دولتی، تابلوهایی ساخته اند که یک امامزاده و یا آرامگاه تازی به خاک خفته ای را نشان می دهد که بیشتر سطح تابلو را می پوشاند ولی در کنار آن، به خط ریز، سال نو را (از عید نوروز ذکری نشده)، به مردم تبریک گفته اند. ملاحظه می کنید که کمترین بحثی از عید نوروز نیست. تنها سال نو مطرح است.

فرتور جمع شدن و دخیل بستن ملت خردباخته به ضریح یک امامزاده سیار را نشان می دهد. به راستی آیا شما به عنوان یک ایرانی از دیدن این فرتور و این هم میهنان عقب افتاده احساس شرمندگی نمی کنید؟ این است فرجام ملتی که فرهنگ غنی و اصیل خود را رها کرده و دنباله رو پا برهنگان عرب گشته است.

فرتور جمع شدن و دخیل بستن ملت خردباخته به ضریح یک امامزاده سیار را نشان می دهد. به راستی آیا شما به عنوان یک ایرانی از دیدن این فرتور و این هم میهنان عقب افتاده احساس شرمندگی نمی کنید؟ این است فرجام ملتی که فرهنگ غنی و اصیل خود را رها کرده و دنباله رو پا برهنگان عرب گشته است.

موضوع اندوه آور و مصیبت بار دیگر این که؛ رادیوی دولتی و یا به اصطلاح رادیوی ایران، تبریک عید نوروزی خود را خطاب به ملت مسلمان ایران می گوید. در کشوری که گروه زیادی از هم میهنان ما پیرو ادیانی دیگر چون؛ کلیمی، مسیحی، زردشتی، بهایی اند، به ملت مسلمان ایران تبریک گفتن، موجب شرم و خجالت، و بسیار نفرت انگیز است.

با این روندهای تخریب فرهنگی و پایمال شدن و از بین رفتن بیت المال، ما به کدام سوی می رویم؟. تا به کی باید مانند گوسفند سر به زیر بود، و حرکت و جنبشی از خود نشان نداد؟. آیا وظیفه هر انسان شرافتمند و بزرگوار نیست که واکنشی از خود نشان دهد؟ دست کم کثیف کردن این بناها، و کندن تابلوها، می تواند یک اعتراض و دهن کجی به رژیم باشد. پس چرا به جای واکنش نشان دادن، همه را سکوت مرگ فراگرفته است؟. آیا سکوت و بره وار زندگی کردن، نشانه عبودیت، بندگی، تسلیم پذیری، و رضایت نیست؟!.

 • NARIMAN

   شاید هیچکس به اندازه ی من به ایران اریایی و عاری از  فرهنگهای مضر و ساختارشکن اعتقاد نداشته باشد ……..!!!!!!!!   من در پستهای قبلی گفته بودم که اختلاط اقوام ایرانی با سایر اقوام عقب مانده باعث این روند در تاریخ این دیار شد ….   در واقع کثرت اقوام مختلف در ایران بشدت فرهنگ اصیل ایرانی را ضعیف کرده کشوری که  از لر کرد ترک عرب افغانی ترکمن ……..تشکیل شده هیچگاه نمیتواند فرهنگ اصیل خود را بازیابد               براستی باید به حال فرهنگ اصیل ایرانی که نابود شد گریست …………….!!!!!!

  به یزدان که گر ما خرد داشتیم           کجا این چنین سر انجام بد داشتیم 

 • Farzad

  نمی دانم دشمنی با خدا و دین او ..چه نقشی در شریط امروز جامعه دارد …اگر به فرض این ملت امروز دین مسیحی هم داشت مسلما بسته به نوع فرهنگ خود ..باز رفتاری جاهلانه و نزدیک به ناسپاسی و بی دینی مطلق در پیش گرفته بود …یا حتی اگر هیچ دینی ها که نداشت باز رفتار جاهلانه و ….به عوان رسم و رسوم در میان مردم جاری بود ..!! آنچه که گروه روشنفکر در پیش گرفته اند ، خود نوعی از جهل منتهی از نوع پیشرفته اش است .. ندیدن نقطه تاریک و بهانه قرار دادن دین ، خود به نوعی همان جهل است ، فکر می کنید مردمان جاهل ، چه قضاوتی در مورد بطور مثل دختری که به ناحق مورد آزار عده ای مزاحم قرار گرفته و مردمان از ترس اندکی آزار به دنبال توجیه بدبختی از خود نشان می دهند چیست ؟؟ لقمه حرام بوده که امروز دختر آن مرد صاحب لقمه گرفتار آسیب نامردمان قرار گرفته است ..!! بله این گفتار بسیاری از دانایان در کوچه و بازار است ..حالا روشنفکران ما نیز چنین رسمی دارند ..دین متهم است ؟؟؟ نه خیر دین  متهم نیست ..عده ای حرام زاده که خود را در پوشش به ظاهر دین پنهان کرده اند متهم هستند و آنها همان هستند که فرهنگ پوچ خود را بین مردم رواج می دهند  و متاسفانه راحت طلبان و  خیال بافان نیز دنبالش می کنند  و همین ها هستند در پنهان فحش و ناسزا را به دین ابراز می دارند که موجب بدبختی آنان است ..!! در حالیکه اوهام بافی اینان متهم اصلی است و ….بهر حال فرقی نمی کند عرب و یا اروپایی و آسیایی و …بهر حال مردم وقتی ندانی و جهل را در ذهن خود پذیرا باشند نتیجه امروز سرزمین ماست ..همین و بس !!

  • NARIMAN

    اقای فرزاد :
   از نظرات شما اشکار است احساسات چشمان تو را به سوی حقایق بسته است و شما بشدت تحت تاثیر تبلیغات همان مبلغانی هستید که انان را حرامزاده خطاب میکنید !!!!!!……..
   میگویی سو استفاده از دین ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   اصلن میدانی اشکال شما در چیست ؟؟؟؟ هر جا در دین برای شما و امثالتان ناگوار و غیرقابل قبول است طفره میروید و میگویید  اسلام این را نگفته !!!!!!!!!!!!!!…………..
   ایا شما خود را در جایگاهی بالاتر از مراجع تقلید و ایت الله ها میبینی که بعضی از نقاط اسلام  را که باب میل خودتان نیست را قیچی میکنید و میگویید این به جای خود و ان هم به جای خود …….

   اصل دین همانی است که مجریانش انرا اجرا میکنند و ساختار ذهنی شما درگیر جو مذهبی خانه ی دوران بچگی تان میباشد ………………..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   سر اخر کسی سنگ دین مسیح را به سینه نمیزند که شما بدان اشاره فرمودید
   مسیحیت  دین مالامال از شک و شبهات است که ان هم بحث جداگانه میطلبد …………..با سپاس

 • Diyaku1000

  و در مناطق کورد نشین اسم اکثر شهرها و روستاهای کورد رو فارسی سازی کردن!(البته از زمان رضا و کُره اش شروع شد)

 • irani

  dostan ba doorod inhame masjed dar ayeandeh WC ya mosterah emmomi khahad shod .marg bar in ahriman mazhabi va in malak korhaie aran va tof be kameneie va ajdad kasif an,,,,

 • م.رضا

  کشورهای اسلامی به ساختن مساجد بسیار فخر نکنند بلکه سعی کنند ریشه فقر اقتصادی و فرهنگی را در کشورهای خودشان برطرف کنند .من فکر میکنم میلیونها مسلمان بیشتر به فضاهای آموزشی و بهداشتی و رفاهی نیازمند تا مساجد! همان کاری که قرنهاست مسیحیان در سراسر دنیا انجام میدهند بطوریکه تقریبا در تمام کشورها بخصوص در کشورهای فقیر .اولین مدرسه اولین بیمارستان و دیگر اماکن رفاهی توسط مسیحیان بنا شده . و اینگونه خدمت به مردم همچنان ادامه دارد . این باعث افتخار و سر بلندی در تمام اعصار خواهد بود..

 • Mazimi20002000

  tanha rahe moghabele ba in farhang estefade az asamiye khiabanha va maaber ba esme ghabliye anha dar pish az enghelab mibashad. ma bedin gone mitavanim yek mobarezeye farhangi ra piroz shavim.

 • Abazarghafary

  هیچ دانی که چرا آخوند ، دزداست ؟ دست در جیب ، این ملت  بردست ؟ // نصف  شب در ، حجره بیدار شده …ناگهان از همه ور ، کیر کلفتی خوردست //  او نداند پدرش کیست و هم ، مادر خود نشناسد ..چونکه از بچگی ..در حجره بسر می برده ست // حجره فیضیه جاییست برای ، کون گشاد …انگلان  جمع و حرف .. حرف مفت است //کون گشادی   بزرگ ، رهبر این جمع  شود .. چونکه با طی سلسله مراتب کیر خوردست //  شیخ جاکش و ملا بکش ..و فقیه کس کش …شغلی است شریف در اسلام ، محمد گفتست // بیکاری و کون گشادی و فروش  حرف مفت ،،،شعری هست قدیمی ،که بر سر هر فیضیه خفته ست //