بی تردید ما ملت خیانت پیشه و دیکتاتور پروریم و لیاقت داشتن رژیمی بهتر از این آدمخوران نداریم ۱۰

شاید دیدن این تیتر مقاله شما را در شگفتی فرو برد، و شاید هم شما را برآشفته و نگران کند.اما حقیقت اینست که برخلاف بسیاری از کشورهای اروپایی، اسراییل، آمریکا و ژاپن که مردم در میهن دوستی، همکاری و پشتیبانی از یکدیگر در سطح بالای اخلاق و انسانیت جای گرفته و نمونه اند، ولی مردم ما همیشه و همواره با یکدیگر کینه ورزی و دشمنی داشته، و در سست کردن زیر پای همدیگر، پایپوشی و کلک زدن به هم شاید مقام بالا و برجسته ای را داشته باشند. این که می گویند؛ « چاقو دسته خود را نمی برد»، برای ما ایرانیان بی معنی و نادرست است. باید این یادواره را به روش زیر تغییر داد: « از چاقوی ما جز بریدن دسته خود کاری ساخته نیست».

فرتور زنده یاد فریدون فرخزاد را در حال بازدید و سر پرستی از کودکان بی پناه و فقیر ایرانی نشان می دهد. زنده یاد فرخزاد که با داشتن مدرک دکترای علوم سیاسی، زندگی خود را وقف آموزش و بالا بردن سطح آگاهی ملت ایران کرد ولی سرانجام به طرز هولناکی به قتل رسید. بسیاری از قهرمان های ایران زمین فرجامی مشابه فریدون فرخزاد داشته اند.

فرتور زنده یاد فریدون فرخزاد را در حال بازدید و سر پرستی از کودکان بی پناه و فقیر ایرانی نشان می دهد. زنده یاد فرخزاد که با داشتن مدرک دکترای علوم سیاسی، زندگی خود را وقف آموزش و بالا بردن سطح آگاهی ملت ایران کرد ولی سرانجام به طرز هولناکی به قتل رسید. بسیاری از قهرمان های ایران زمین فرجامی مشابه فریدون فرخزاد داشته اند.

حال، اگر پروانه دهید گوشه ای چند از خیانت های مردم کشورمان را در سراسر تاریخ در این جا یادآور شویم و آنگاه از شما خواننده گرامی بخواهیم داوری کنید که آیا ما لیاقت حکومت بهتر از این رژیم را داریم، و یا نداریم؟:

۱- کمبوجیه پسر بزرگ کورش در هنگام سفر به مصر، به دلیل بدگویی مزدوران و بدخواهان، دستور کشتن برادر خود بردیا داد.

۲- یورش اسکندر در سال ۳۳۵ پ.م (پیش از میلاد)، نمی توانست به پیروزی رسد مگر به دلیل خیانت دروازه بانان و مزدوران فرصت طلب.

۳- یکی از دلیل های پیروزی تازیان بر یزدگرد سوم و فروپاشی دودمان ساسانیان آن بود که در درازای سالهای بین ۶۲۹ و۶۳۲ میلادی یعنی در مدت سه سال، ۱۱ نفر به شاهی رسیدند و هرکدام پس از اندک زمانی به دست یکی از سردمداران و درباریان کشته شدند. علت دیگر را باید در خیانت نزدیکان و همراهان یزدگرد سوم به وی هنگام  گردآوری سپاه دانست که آماده  رویارویی و رزم بزرگ دیگری با تازیان بود.

فرتور مجسمه امیر کبیر را نشان می دهد. بی شک یکی از میهن دوست ترین و شایسته ترین ایرانیان در سراسر تاریخ امیر کبیر می باشد که کمر به خدمت مردم و کشور ایران بسته بود. امیر کبیر نیز چون دیگر بزرگان این مرز و بوم که قصد خدمت به مردم و سر و سامان دادن به اوضاع مملکت را داشتند، مورد نفرت درباریان قرار گرفته بود و سرانجام ناصرالدین شاه فرمان قتل وی را صادر کرد.

فرتور مجسمه امیر کبیر را نشان می دهد. بی شک یکی از میهن دوست ترین و شایسته ترین ایرانیان در سراسر تاریخ امیر کبیر می باشد که کمر به خدمت مردم و کشور ایران بسته بود. امیر کبیر نیز چون دیگر بزرگان این مرز و بوم که قصد خدمت به مردم و سر و سامان دادن به اوضاع مملکت را داشتند، مورد نفرت درباریان قرار گرفته بود و سرانجام  به تحریک دشمنان و مادر ناصرالدین وحشیانه به قتل رسید

۴- همکاری سلمان فارسی شاهزاده خودکامه و فراری ایرانی با تازیان در آموختن روش و فنون جنگ و رهنمود  آنان، در گشودن دروازه های تیسفون پایتخت بزرگ شاهان ساسانی نیز از عامل دیگر شکست ایران در برابر تازیان است. [۱]

۵- کشته شدن  وحشیانه سردار دلاور و بزرگ ایران بابک خرم دین به دست خلیفه عرب به دلیل گزارش افشین خیانت کار و ضد مردمی کشورمان.

۶- درچند نوبت سفر بازرگانان و فرستادگان چنگیز به ایران، شماری به تحریک مادرسلطان محمدخوارزمشاه دستگیر و سربه نیست شدند. این رفتار و روش ناپسند چنگیزرا برانگیخت،  واو را آماده به  یورش ایران کرد.  یورش چنگیز درسال ۶۱۶ هجری  به ایران  درمدت پنج سال موجب کشتار بیش از پنج میلیون از مردم خراسان، بیشتر شهر های بزرگ و آبادی چون نیشابور، ری، توس، بلخ، هرات وسمرقند و ویرانی آنان گردید. [۲]

۷- نادر، جهانگیری بود که بر وسعت ویک پارچگی ایران بیفزود ولی این دلاور ایران، در نتیجه بدگویی و دشمنی عده ای از مشاوران و جنگجویان گرداگرد خود، فرزندش  رضا قلی میرزا را کورکرده،  و موجب سرنگونی دودمان  خود، یورش کشورهای دیگر، و باردیگر ازدست رفتن بخش هایی از خاک ایران شد.

۸- آقا محمد خان قاجار پس از محاصره کرمان به دلیل خیانت کلانتر آن شهر، توانست راه مخفی ورود به شهر را پیدا کرده، انگاه دستور درآوردن ۷۰،۰۰۰ چشم از  کاسه سر مردم کرمان داد. سپس  آخرین فرد خانواده زند، جوانی سلحشور و سرشار از ارزش های  والای انسانی به نام لطفعلی خان را در نهایت ستم گری و ددمنشی نخست از دو چشم نابینا کرد، آنگاه در زمانی دراز با شکنجه بااو رفتاری حیوانی و غیر قابل بیان انجام داد وسرانجام به روش وحشتناکی درسال۱۲۰۹ هجری در تهران او را نابودی کرد. به دستور آقامحمد خان، با زن و دختران این فرزند پاک میهنمان نیز رفتاری زشت ومشابهی به وسیله سربازان ترک در سرحد حیوانیت انجام گرفت.

۹- فتحعلی شاه با دستور جهادی که ازجانب سید محمد مجاهد و ملا احمد نراقی صادر شده بود، حساب نشده به جنگ روس ها  پرداخت  وطی دو عهد نام ننگین گلستان و ترکمان،  بیش از یک سوم از سرزمین سرسبز وبارور مارا از دست داد [۳]. با آن که فتحعلی شاه آماده به آغاز جنگ دوم با روسیه نبود، بنا به نوشته بسیاری از نگارش گران، روحانیان اورا در فشار گذاشتند. آخوندها گفتند که چنان چه فتحعلی شاه آماده به کارزاربا روسیه نباشد، آنان خود، دست به این کارخواهند زد [۴]. بدین روش، سید محمد باقربهبهانی در پایان شوال ۱۲۴۱ برای وادار کردن فتحعلی شاه به جنگ، ازکربلا به تهران آمد [۵]. آن گاه به همه آخوندهای شهرستان ها نامه نوشت و آنان را برای وادارکردن فتحعلی شاه به جنگ، به تهران فرا خواند. سپس گروهی از آنان چون، حاج ملا محمدجعفر استرآبادی، آقا سید نصرالله استرآبادی، حاج سید محمد تقی برغانی، سید عزیزالله طالشی وشماری دیگر، به جایگاه تابستانی فتحعلی شاه در سلطانیه رفتند. هم چنین شماردیگری از آنان چون، احمد نراقی وملا عبدالوهاب قزوینی در حالی که کفن سپید پوشیده وخود را آماده شهادت ساخته بودند، به پیش فتحعلی شاه رفتند .

با آن که در این زمان، آلکساندر اول تازه به امپراتوری روسیه رسیده بود وبه دنبال داشتن روابط دوستانه با ایران می گشت وبه اندیشه جنگ نبود، فتحعلی شاه زیر فشاربیش از اندازه آخوندها، به جنگ تن در داد.

۱۰- درهنگام جنگ دوم ایران وروس، آقا میرفتاح مجتهد درجه اول تبریز،  با دریافت ماهیانه پول هنگفتی از دولت روسیه تبریز را به سپاهیان روسیه تسلیم کرد
[۶]. همچنین، دراین زمان با فتوای میرزامسیح مجتهد تهرانی، گریبایدوف فرستاده روسیه را کشتند و وضعی به وجود آوردند که چنانچه با درایت و کاردانی محمد خان امیر نظام ومنشی او میرزا تقی خان فراهانی (امیر کبیر)  نبود، آغاز جنگ خانمان سوز دیگری بین ایران وروسیه اجتناب ناپذیر بود.

در ویدیو چگونگی استقبال مشتی انسان نمای فرومایه و مسئولین حکومت ننگین اسلامی از علی وکیلی راد، قاتل زنده یاد شاپور بختیار را مشاهده می کنید.

۱۱- میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی پیشکار محمد میرزا فرزند عباس میرزا با درایت وهوشمندی کم مانندی  پس از مرگ فتحعلی شاه توانست شورش ونا آرامی هارا بخواباند وبازماندگان دیگر شاه که مدعی شاهی بودند، به کنارزند و محمدمیرزا را به نام محمد شاه در سال ۱۲۵۰ هجری در تهران به تخت سلطنت بنشاند. ولی این شاه نادان وکوته اندیش، براثر بدگوئیهای ملایان ودرباریان که به وسیله جان کمبل سفیرانگلیس، از آن کشور رشوه می گرفتند، اشتباه بزرگی کرد و وزیر فرزانه ودانشور خود را سر به نیست کرد. برای انجام این جنایت بزرگ، میرمحمد مهدی امام جمعه وقت ۵۰۰ لیره از سفارت انگلیس  دریافت می کند تا همه آخوندها به بدگوئی میرزا ابولقاسم بپردازند. جدا شدن هرات از ایران، به وسیله دولت انگلیس و با همکاری مستقیم روحانیان به ویژه شفتی در این دوران انجام گرفت. [۷]

۱۲- احمد شاه با گرفتن رشوه از کارگزاران،  و اندوختن خواربار، موجب کمبود ونایابی خوراک و روزی مردم، شده بود. اوبا دولت انگلیس به توافق رسید که با برانگیختن وثوق الدوله به  نخست وزیری، هرماه ۱۵ هزارتومان (۵۰۰۰ لیره ) از دولت انگلیس مقرری دریافت کند.

سردار ظفرخان تازمانی که سرپرست ایل بختیاری بود، ماهانه ۱۵۰۰ تومان،  فرمانفرما، فرمانروای فارس، ماهانه ۶۰۰۰ تومان، قوام الملک رئیس طایه خمسه و هم چنین ، گروهی دیگراز زمامداران وسراندرکاران کشورنیز، از خان گسترده وبخشش دولت بریتانیای کبیربهره مند بودند [۸]. همین رشوه گیری ها موجب گردید که پای ابرنیروی انگلیس بیشتر در کشورما باز باشد،  و آنها بتوانند به دلخواه خود، آزادانه درکارهای سیاسی ایران دست اندازی کنند.  به خواسته خود گروهی رابرسر کاربیاورند یا از کار برکنار سازند.

۱۳- درسال ۱۹۱۹ وثوق الدوله نخست وزیراحمد شاه، مخفیانه با وزیر مختار انگلیس سرپرسی کاکس [۹]  قراردادی را امضاء کرد، که کارهای مالی ونیروی پدافندی وارتش ایران در دست دولت انگلیس جای می گرفت. با این روش، ایران عملا آزادی خود را از دست می دادو بخشی از وابسته های دولت چپاول گر انگلیس می شد. این قرارداد چون با نبودن مجلس ومخالفت مردم وهم چنین طفره رفتن احمد شاه، طرف داروضامن اجرائی نداشت، به خودی خود از میان رفت وبه کار گرفته نشد [۱۰].

فرتور حضور مردم در تظاهرات ننگین بیست و دوم بهمن ماه را نشان می دهد. این مردم که از آسمان و یا کره مریخ به خیابان نیامده اند، این ها همان انسان هایی هستند که همه روزه در اتوبوس، مترو، و در سطح خیابان با آن ها برخورد می کنیم. ایشان حاضرند به خاطر چند عدد ساندیس به خیابان آمده و بر ضد میهن و آزادی خواهان کشورشان شعار دهند. این ها نیز ایرانی هستند و سمبل خیانت ایرانیان به خودشان در سراسر تاریخ.

فرتور حضور مردم در تظاهرات ننگین بیست و دوم بهمن ماه را نشان می دهد. این مردم که از آسمان و یا کره مریخ به خیابان نیامده اند، این ها همان انسان هایی هستند که همه روزه در اتوبوس، مترو، و در سطح خیابان با آن ها برخورد می کنیم. آنان حاضرند به خاطر چند عدد ساندیس به خیابان آمده و بر ضد میهن و آزادی خواهان کشورشان شعار دهند. این ها خیانت کاران و مزدوران این آب و خاکند.

۱۴- رضاخان که خود مایل بود در ایران جمهوری  همانند ترکیه به وجود آید و دراین راه مصدق وحسین علاء نیزبا اوهمآهنگ وهم پیمان بودند، ولی بیشتر آخوندها چون، آخوند یاسائی نماینده مجلس، آخوندهای نجف چون، شیخ عبدالکریم حائری، میرزا محمد حسین نائینی، و سید ابوالحسن اصفهانی با برپائی جمهوری مخالف وطرف دارحکومت پادشاهی بودند [۱۱].

۱۵-  توده ای ها از روش دموکراسی وآزادی خواهی  که مصدق در سال های ۱۳۳۰- ۱۳۳۲ خورشیدی در پیش گرفته بو دبه دنبال منافع روسها مورد بهره بردا وسودجوئی  قرار دادند. این موضوع مورد ترس و وحشت شاه و  سوء استفاده دولت انگلیس شد. این دولت به بهانه آن که روسیه می خواهد ایران را به یک کشور کمونیستی تبدیل کند، در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با کودتای نظامی با همکاری آمریکا و لات های تهران چون شعبان جعفری معروف به شعبان بی مخ، ایران را به دوره استبداد و دیکتاتوری پیش از مشروطیت باز گردادند. نتیجه این خیانت بزرگ، رشد سرطانی آخوند و انقلاب ننگین ۱۳۵۷ شد [۱۲]  ،[۱۳].

۱۶- هماگونه که در گذشته  نیز تا اندازه ای یادآورشدیم ، اشتباه شاه برای روش دیکتاتوری اش، و باز گذاشتن دست آخوندها و علی شریعتی، در کشور، همچنین خیانت بنی صدر، یزدی، قطب زاده، مهندس بازرگان، سنجابی، رهبران مجاهدین، توده ایها، صدر حاج سید جوادی، و یک گله آخوند، با همکاری بی بی سی لندن، توانست خمینی یک آخوند ارتجاعی عقب مانده و عقده ای را به حلق مردم ایران فرو کند.

۱۷- هم میهنان ما با جنایت های بیشمار و روز افزون رژیم جهل و ضد ایرانی ولایت فقیه آشنایی درست دارند، و نیازی به تکرار آنها در این جا نیست.  در هرحال، کشتن و به خاک و خون کشاندن فرزندان میهنمان چون: احمد کسروی به وسیله نواب صفوی، سپهبد رزم آرا به وسیله خلیل طهماسبی، حسنعلی منصور به وسیله محمد بخارایی،  دکتر بختیار، فریدون فرخ زاد، دکتر قاسملو، شرفشاهی، و صدها تن دیگر، با کمک و از سوی ایران نماهای سودجوی و خیانت کار انجام گرفته است. اینجاست که می توان گرفت، کرم درخت از خود درخت است و اگر ما در پهنه تاریخ همواره مورد تجاوز و آزار دشمنان قرار گرفتیم، و هرگز آزادی نداشتیم نتیجه خیانت خودمان است. و باید گفت از ماست که بر ماست.

بن مایه ها:

[۱]  عزالدین ابن اثیرجزری، الکامل فی التاریخ، چاپ مصر – برگرفته ازکورش هخامنشی تا محمد خاتمی – نوشته فاروق صفی، ص ۱۴۱
[۲] تاریخ ایران زمین- نوشته دکترمحمد جوادمشکور- ص ۲۱۲-۲۱۶
[۳] شیعه گری وامام زمان- نوشته دکترروشنگر- نشرنیما آلمان- چاپ ۳ – ص ۱۲۰
[۴] برگرفته از نقش روحانیت درتاریخ معاصرایران – نوشته دکتر م. یاوری  Kashmiri – Nujum us – Sama ۳۶۴
[۵] قصاص العلماء- نوشته محمدبن سلیمان تنکابنی- تهران ۱۳۰۴ – ص ۹۳
[۶] نقش روحانیت در تاریخ معاصرایران- نوشته دکتر م یاوری- ص ۲۳ – ۲۵
[۷]  شیعی گری و ترقی خواهی – نوشته دکتر مهدی قاسمی – صفحه ۹۰ – ۹۷، برگرفته از پژوهش وبررسی های هما ناطق زیر عنوان: « درراه یابی فرهنگی ۱۸۴۸ – ۱۸۳۴ »
[۸]  ایران – برآمدن رضا شاه، برافتادن قاجارونقش انگلیس ها- نوشته سیروس غنی- ترجمه حسن کامشاد- انتشارات نیلوفرتهران-چ ۱ – ۱۳۷۷ – ص ۴۴ و ۶۲ – ۶۴ و ۷۴ – ۷۶
[۹]   Sir Percy Cox
[۱۰]  روزگاران- نوشته وگردآوری دکتر عبدالحسین زرین پور- ج ۳ – انتشارات سخن ۱۳۷۵ – چاپ اول – ص ۱۹۸ – ۲۰۲
[۱۱] قضاوت تاریخ- نوشته اسماعیل رزم آرا- ص ۸۲ – ۱۲۲
[۱۲] تاریخ سیاسی بیست وپنج ساله ایران- نوشته سرهنگ غلام رضا نجاتی- موسسه خدماتی رسا- چ ۱ – ۱۳۷۱ – ص ۱۹ – ۲۴
[۱۳]  Daniel Drooze, The CIA’s Secret Iran Fund – Politics Today, March/April, ۱۹۸۰ , ۱۱

 • Bahman

  اقلیت جنایتکار و اکثریت خاموش و نتیجتا  خیانتکار 

 • Sghiassi_fhc

  متاسفانه آنچه نوشته
  شده علاوه بر اینکه حقیقتی تلخ است در سایر لایه های اجتماعی هم وجود دارد. ګذاشتن
  سنګ در محصولات غذایی ایران مثل پسته و کشمش برای دریافت مبالغی بیشتر و از بین
  بردن کل تجارت. ارسال فرشهای نامرغوب و بد بافت بجای فرشهای اصیل ایران واز بین
  بردن صادرات این محصول ایران توسط تاجرهای مومن نماز خوان روزه بګیر ظاهری و غارتګران
  واقعی در لایه های دیګر که از دوروغ و رشوه خواری پرهیز نداشته بودند.  

   

  در لایه های اداری
  درخواست روشوه از هرکسی توسط مامورین شهرتاری و یا سایر ادارات دولتی و کسانیکه
  دستشان به دم ګاوی بند است.

   

  درلایه های دیګر  جلال به دوستش که مفکوک
  وامانده وبیچاره شده بود مبالغ هنګفتی وام داد تا اورا از پریشانی ګرسنګی و
  بیچارګی نجات دهد.دوست خاین مرتضی برای پس ندادن وامهای خود و سو استفاده از تورم
  بی امان جلال را حواله دادګستری بی تفاوت کرد بعد 
  هم با دست به ریزی که داشت کلانتری ها 
  بادګاه ها  کله پت ریها و بازپرسها
  را بجان جلال انداخت؟ ګرچه در نهایت مثلا جلال برنده بادګاهی شد ولی تورم بی امان
  سرمایه اورا از بین برده بود علاوه برآن با وجود تهمت های بیکران به جلال اورا
  آواره کرده بود.

   

  مرتضی برای همه کارهای
  زشت خود تنها به دادن ۵۰ هزار تومان پول به صندوق دادګستری برای نشر اکاذیب و از
  بین بردن زندګی جلال شد؟

   

  ساسان خواهر خود را
  حمایت مالی و معنوی کرد و همه سرمایه خودرا برای او فرستاد تا باهم در سرزمین
  امکانات زندګی کنند. خواهر که همسری بهایی مسن و بیکاره کرده بود  به دادګاه رفت و ساسان را مردی ناراحت و فتنه
  ګر مسلمان معرفی نمود تا از وی جدا شده مثلا قطع رابطه کرده باشد . ساسان به امید
  اینکه بهاییان مردمانی خوب و والا هستند به شوهر خواهی بهایی و خواهرش اطمینان
  کرده بود. ساسان به امید اینکه تشکیلات بهایی با دیدن مدارک وی به وی کمک
  میکند با آنان مکاتبه کرد ولی عملا مشګل بدتر شد؟ 

   

  ناصر به پسرخاله بهایی
  خود اعتماد کرد و آنچه که در تهران داشت به او سپرد و برای کار و فعالیت به خارج
  رفت. پسر خاله و همسرش منوچهر و اشراق علاوه براینکه همه سرمایه غیر نقدی اورا از
  بین برده بودند ازدادن همه کرایه های دریافتی هم خود داری کردند. آنان با آن
  پولهای مثلا باد آورده  زندګی خود را بهتر
  کرده ماشین بهتری خریده ولی ماشین ناصر را در خیابان ګذاشته بودند تا بچه ها آنرا
  خراب کرده و درآخر سرهم شهرتاری آنرا برده بود و کلی مخارج ګردن ناصر ګذاشت. درحالیکه
  ناصر خانه و حیاط داشت منوچهر یا از روی حماقت ویا از روی حسادت زندګی اورا از
  بین برده بود علاوه بر اینکه موجودی نقد اورا هم مصرف نموده بود. حالا
  او یدک ماشین و جک ماشین را برای ناصر نګه داری کرده بود. نمیدانم اینرا بایست بای
  حماقت وی نهاد یا حسادت. ناصر جک یک ماشین از بین رفته را
  برای چه کاری میتواند مورد استفاده قرار دهد. بعد هم زن عفریته اش
  اشراق که در ابتدا آنقدر به ناصر مهربان بود بنای لجن مال
  کردن اورا ګذاشت و بین بهایی ها اورا بده کرد.  خوب دلیل اینکه اینهمه جوانان ایرانی بخصوص در
  خارج خودکشی میکنند چه است  همین بی انصافی
  ها  و همین غارت ها و همین
  بی تفاوتی ها؟

 • Xoramdin

  Aghye Arkhang, behtare ke shoma piyshe jek ravankaw beravid. Dar kenar hameye eyn ensanhaye paast Iran por boode az ghahremanan ve lotafan shoma sennenan rad beghid, ta ma befahmim shoma che dorani ra shakhsan tajrobe kerdeiyd. 

 • نریمان

  ملت ایران نگو !!!!!!!!!!!!!!! بگو گوسفندان ایران !!!!!!!!!!!!!!…………….
  ان ملت که همانند گوسفندانی هستند که به هر نوع سازی  میرقصند ……………………..
  ان ملتی که بجای عقل و خرد پایبند یک مشت اعتقادات پوچ و تو خالی هستند !!!!!!!!!!!!
  ان مردمانی که روز تولد علی برایشان روز پدر نام  دارد !!!!!!!!!!!!!!!! و ان ملتی که در طول تاریخ در خواب غفلت بسر بردند و میبرند و میبرند و همچنان این حکایت باقیست !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  سر اخر اینکه ایرانیان لایق هیج چیز نیستند و نمیباشند تا زمانی که خود نخواهند !!!!!!!!!!!!!

  کافیست سری به یک فست فود بزنید و در عین حال از یک کتابخانه بازدید بعمل اورید متوجه خواهید شد که کدام یک از این دو مکان شلوغ تر میباشد !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  نریمان از نژاد صد در صد اریایی

 • Hagighattalab21

  از دین و مذهب و اعتقاد امیر کبیر هم برامون میگی خرد گرا؟؟؟

 • Sghiassi_fhc

   وقتی که عشق می میمیرد ;عندما یموت الحب
  مولف امیر سهام الدین غیاثی
  مترجم به عربی سلما حافظی
  عندما یموت الحب… قصة حقیقیة
  الفتاة الصغیرة عمرها حوالی سبعة عشر عاما تخطوا بقوة إلى مکان الإعدام، وکانت منى واحدة من أفضل طلابی و کانت مضطهدةفی إیران (بلاد فارس)، لأنها کانت بهائیة.
  الدین البهائی هو دین عالمی و بدأ فی بلاد فارس.یؤمن البهائیون فی وحدانیة الله ، وحدانیة الدین، ووحدة الجنس البشری.البهائیون جاهدین للقضاء على جمیع أشکال التحیز، التحیز للعنصر وللجنسیة وللدین.و البهائیون یحترمون جمیع الأدیان التی قد تأتی من الله نفسه ، فی أوقات مختلفة، لإرشاد البشریة..
  المحکمة الثوریة الإسلامیة فی مدینة شیراز، إیران اضطهده منى، والآن یریدون تنفیذ الإعدام.
  کانت منى تمشی بحزم شدید تجاه مکان الإعدام من دون أی شک أو خوف. کانت تغنی أغانی بهائیة وکانت تمشی مثل الملاک نحو مکان موتها. الناس الذین کانوا ینظرون لهذه البطلة کانوا یبکون وجوههم کانت مبللة بالدموع. کانت عیون الأصدقاء المسلمین لها مشرقة من الدموع وجوههم کانت حمراء؛ منى کانت الوحیدة التی لا تبکی، وقالت أنها لم تکن آسفة عما سیحدث لها فی بضع دقائق. کان الله فی انعکاس وجهها وکانت واثقة من أن ما کانت تقوم بیه هو الحق والصحیح.
  کان الشعب المسلم حولها یغنى اغانى إسلامیة بهدوء. بعضهم کان یغنى بصوت منخفض جدا فی حین یبکون حول هذه الحالة القاسیة، وماذا سیحدث فی بضع دقائق. والبهائیون الذین کانوا هناک کانوا یغنون الأغانی البهائیة:
  “Sobuhon Ghoduson Rebeana Ve Reben Malaekaten Ve Ruh”
  و المسلمون کانوا یغنون”الله اکبر” والبهائیون کانوا یغنون
  “Alláh-u-Abhá, Alláh-u-Abhá”
  وقال لی دجلال صدیقی ، الذی کان مدرسا لمنى ، القصة التالیة ویأمل فی أن رسالة منى ستصل إلى کل الناس:
  “لم أستطع أن أصدق أن ما کنت أشاهده کان حقیقی، وهی، الفتاة الشابة، کانت تحب الله حبا شدیدا وکانت مستعدة للقتل من أجله ومجده.لإیمانها، وأنا، معلمتها الفقیرة، یجب أن أکون هناک –من دون أی قوة لإنقاذ حیاتها. على مشاهدة تنفیذ الحکم على واحد من أفضل طلابی؛و أنا شخص عاجز ویمکننی أن أرى الظلم لهذه الفتاة الشابة التی لا یوجد لدیه جریمة فی حیاتها. والجریمة الوحیدة التی یمکن أن المحاکم الإسلامیة تثبت أنها کانت البهائیة.فتاة شابة، لطیفة، ذکیة، جمیلة، فتاة ودیة ونقیة، التی ینبغی أن تکون فی طریقها إلى الجامعة لدراسة ویجب أن تکون لدیها حیاتها کلها ومستقبلها أمامها، کان على وشک أن تنفذ لأنها کانت البهائیة و الذین وقعوا وثیقة لها ولکن المسلم الذین کان تابعا للإمام حسین، الذی قتل فی خازید فی کربلاءمع کافة أفراد عائلته؛ زوجته والأطفال وحتى الطفل الصغیر وخازید قطعت المیاه من بینها.بذلک فی یوم صیفی حار فی کربلاء، هؤلاء الناس المقدسین لیس لدیهم میاه للشرب، ویجب أن یتعارکوا مع هؤلاء الناس قاسیة. قد قتل وترکت جسده وجثث أفراد عائلته ثلاثة أیام تحت الشمس الحارقة الساخنة من کربلاء، ونحن نبکى دائما على وفاته، والحالة القاسیة فی کربلاء والآن واحدة من إتباعه قد وقعت على وثیقة وفاة منى.
  “کانوا أصدقاء وزملاء لها هناک، وکانوا یبکون بمرارة کبیرة، ولکن منى کانت حازمة، وکانت تغنى بحب وفرح”
  “وکانت الثورة فی إیران، التی کان ینبغی أن یکون ثورة دینیة وینبغی أن یقود الناس إلى طریق الله، أصبحت الآن تأکل الأبریاء والأطفال. أی ید قذرة فی الثورة أودت أن ترسم صفحة سوداء فی التاریخ الإسلامی؟ أنا مسلم ، وکان والدی مسلم ، وکان یحب کل الناس من حوله ، وکان یقول لی دائما ، دجلال ، یجب أن احترام جمیع الناس الآخرین ودینهم ، وحتى لو کانت لدیها دین زائف، یجب احترامهم حتى یحترمون نبینا ، وإذا قولت کلمات سیئة عن نبیهم الزائف أو الاههم، فإنهم سوف یفعلون مثلک لربنا الحقیقی ونقیة”.
  الآن أرى المسلمین یقتلون الشباب والأطفال الأبریاء؛ طلابی، الذین کانوا مثل أولادی. ویمکنی أن أتصور أن یوما ما قد یقتلوا ابنتی الصغیرة، وأنها یجب أن تمشی إلى مکان وفاتها.
  “کانت منى من طلابی الجیدون والودودون للغایة، وهی دائما تساعد الطلاب الآخرین وتضحک بطریقة ودیة معهم. وکانت تحب الطلاب الأصغر سنا، وتساعدهم فی واجباتهم المدرسیة. “والدیها کانوا فخورین جدا بها،کما معلمها، کان هناک لیشاهدموتها. عاجز وفقیر، لم أتمکن من تغییر هذا الظلم واضطر إلى القبول بهذه الطریقة الوحشیة، وأتمنى أن کان لدی القدرة على القیام بشیء لطالبتی العزیزة أکثر من مجرد الوقوف هناک والبکاء.وأنا أعرف أن أی تحرک خاطئ یعنی موتی أیضا ، وأنا لا أعتقد أن موتی سیساعد طالبتی.”
  “فی بلاد فارس، المعلم هو مثل الأب أو الأم، وأنهم یحبون الطلاب مثل أطفالهم — حتى بالنسبة لی کان مثل کائنی أشاهد طفلی یقتل من محکمة الإسلامیة. والدتی، التی کانت مؤمنا بالإسلام،قالت لی إنها سوف تصلی من اجل طالبتی التی کانت تقتل من محکمة غیر عادلة.
  “لماذا یجب أن یکون الناس قاسیة جدا مع بعضها البعض، ولماذا یجب أن یقتلوا بعضهم البعض لمجرد أنهم لدیک أفکار أو دیانات مختلفة، التی منحت لهم من قبل والدیهم ؟ کانت مثل ابنتی، وکانت مهذبا جدا وصدیقة لی. لقد کنت آسف للغایة لرؤیة کل هذا یحدث لها، وأحیانا لم أستطع أن أصدق أن ما کنت أشاهده حقیقی. عینأی ملیئة بالدموع الساخنة، یحرقوا الجلد وهم یتساقطوا لأسفل وجهی. قدمی کان یرتجف وأنا أرأى أن منى کانت قریبة من مکان موتها. تتصرف وکأنها بطلة من دون أی شک ، ولا حزن أو خوف کانت تبحث بحزم أمامها وعینیها الداکنین مشرقین فى محبة الله.، والشعب الذی اضطهد لم یکن بإمکانه رویة هذا الحب والنقاء. کانوا مکفوفین وکانوا لا یمکنهم أن یرو نور الله. لم أکن أعرف لماذا حب الله الذی منى کانت تظهره الآن لن یحرک الشعب الذی وقعت إعدامها، هل قلوبهم مصنوعة من الحجر أو أعمالهم، والمال والقوة عمتهم؟ لماذا لا یمکن للشعب أن یرى نور ومجد الله، الذی ینعکس من خلال منى؟
  “منى مشیة إلى مکان إعدامها ، أخذت حبل الإعدام ، قبلته ووضعته حول رقبتها. صوت المسلمین الذین کانوا یغنون أغانی إسلامیة تغیر الآن إلى الأغنیة البهائیة التی منى کانت تغنیها، والآن جمیع المسلمین و البهائیون یغنون نفس الأغنیة، وقد اتحدوا فی الأغنیة، الأغنیة البهائی التی “قتل من قبل العدید من الفتیات والفتیان الفارسین من محکمة الثورة الإسلامیة، وجریمتهم الوحیدة هی أنهم کانوا بهائیون أیضا. ماذا یمکن أن یفعلوا؛ مع والدیهم البهائیون حتى أنهم اصحبوا أیضا بهائیون.وبعض منهم کان من طلابی. لماذا یجب أن أعلمهم أن یکونوا قتلة على ید المحاکم الإسلامیة؟ عملی هو عمل غیر مجدی، وأصبحت مکتئبا جدا و لا یمکن أن اعلم بعد الآن”.
  دجلال ، صدیقی الذی کان یقول هذه القصة ، فی نظری. کانت عیناه حمراء لأنه بکى کثیرا على طلابه الذین قتلوا. شعرت أن الدموع الحارة على وجهی کذلک. قال:”ماذا یمکننا أن نفعل؟ البکاء فقط من أجل هذه القسوة؟” ینبغی لنا أن نجلس فقط وننظر إلى ما الشعب القاسی یفعل مع سوء استخدام الدین والإنسانیة إلى القتل فی سبیل الله من الفتیان والفتیات الأبریاء، ونحن الطلاب؟ اعتقد أن الله أعطانا قلبا ملیء بمحبته حتى نتمکن من الحب ونفهم بعضنا البعض ونفهم أطفال بعضهم البعض.لکن هؤلاء الناس القاسیة لا تستخدم حتى فهم بسیط للشعوب الأخرى، وباسم الله یقتلون أبناء الله.ویزعمون أنهم یؤمنون بالله. لا یمکن لدجلال تدریس فی مدارس إیران بعد الآن ، وانه کان حزین لاننى کنت قلقا لأنه سرعان ما یفقد عقله. وقال:”کیف یمکننی أن أکون فی الفصل، وارى الأطفال الذین ینبغی لی أن أعلمهم؟ ووجوه الطلاب الآخرین الذین قتلوا أمامی وأنا أرى فی کل من الطلاب الآخرین، وجه منى، لا یمکن أن اعلم وأشاهد الأطفال الأبریاء الذین یمکن أیضا أن یقتلوا على ید المحاکم الإسلامیة.”
  غادر دجلال ذلک الیوم. وکنت أبحث دائما عنة وذهبت عدة مرات إلى منزله لزیارته. فی المرة الأخیرة التی رأیته کان مکتئبا جدا وشعره قد تحول لأبیض خلال تلک السنوات. فتحت ابنته عندما رننت جرس الباب. رأیت وجهها، وهی فتاة إیرانی مع نفس العینین ووجه منى. رأیت فی وجهها وجه منى. دعت الفتاة لی لدخول المنزل وغرفة والدها. وکان دجلال بقراء کتاب. رأنى وقفت لمصافحتی.
  “کما ترون، أمیر، ابنتی. أرى دائما وجه منى فی وجهها، وربما نفس الوضع سیحدث لابنتی یوما ما وأنهم سوف یقتلونها کما قتلوا منى”.
  دجلال ، علینا أن نعمل من أجل هدف کما عملت منى لهدف. ینبغی أن نعمل بحیث أطفالنا یکون لدیهم بلد جمیل الحرة، وعلینا أن نعمل ضد هذه القسوة. وأنا أعلم أنهم ربما سوف یقتلوننا أیضا، ولکن یجب علینا أن لا نستسلم ویجب أن نحاول. الحریة لها تکلفتها ومنى دفعت لنا هذه التکلفة. وانظر فی التاریخ العدید من الناس قتلوا لأنهم یریدون العدالة، لکنهم لم یتخلوا، وطرق عملهم دون خوف أو شک. وأنا أعلم أنه تم قتل العدید من الشباب، ولکن یوما ما أطفالنا سوف تتمتع بهذه الحریة. منى أدت دورها ، وعلینا أن نقوم بدورنا أیضا.
  أعتقد ، دجلال، کنت على حق. وأنا أعرف أنه من الصعب جدا بالنسبة لک أن ترى کل هذه الأشیاء القاسیة. ولکن ینبغی أن نعطی رسالة منى للعالم کله لأنهم یجب أن یعرفوا ما حدث. ینبغی للمنظمات الإیرانیة، التی تسمی نفسها منظمات لحقوق الإنسان والإنسانیة ،فهم ما یتعین علیهم القیام بیه من أجل الشباب والبراءة فی اسم الله. وآمل أن یوما ما رسالة منى ستصل إلى الناس الذین لدیهم الله فی قلوبهم، ونحن مستعدون للاستماع لکلمات الله. الناس الذین یمکن أن یفتحوا قلوبهم إلى الله، والنقیین سوف یستمعون.کانت منى أتغنیها. کانون جمیعا ملیئین بالأسى والحزن وتوفیت فی سبعة عشر عاما من العمر، ولکن روحها وکیف ماتت، أنا لن أنسى أبدا، وأتمنى أن الناس الأخرى التی شهدت هذا لن تنسى أبدا. أی إنسان یجب أن یشعر بالخجل لقتل الناس الأبریاء بسبب معتقداتهم أو لمعتقدات آبائهم

 • خیلی خوشحالم که میبینم بلاخره مشکل اصلی کار رو پیدا کردین. واقعیتش اینه که این کشور از ابتدای تاریخ تا کنون دچار این معضل بوده . و این مردم مشکل اخلاقی ژنتیکی دارن و همیشه منافع خودشون رو بر دیگران ترجیح دادن. باند بازی رشوه خواری دروغ جنیایت. سیاه نمایی نیست ! اینقدر سیاهه که از ماده تاریک هستی هم سیاه تره. حتی درون خوانواده ها هم همینجور بوده. هیچ نهادی در این سرزمین از از این بداخلاقی ها مصون نبوده. تنها راهی که میشه متصور بود اینه که یا یه دیکتاتور خوب حکومت کنه به خاور میانه و یا کل کشورهای خاور میانه برای سالهای طولانی توسط غرب اشغال بشه بلکه با زور و حکومت قانون تعلیم و تربیت و با جراحی دانشمندان غربی بافت سیاه جامعه خاور میانه عوض بشه. در آخر بگم که این مشکل هیچ ربطی به اسلام و عربها نداره و مشکل و دشمن اصلی خودمونیم. 

 • Sam

  بدبختی بزرگی‌ که گریبانگیر مردم درون و بیرون از ایران شده آلوده
  شدنشان تا استخوان و تار و پودشان به فرهنگ تسلیم پذیری، دروغ‌، نیرنگ و در
  یک واژه فرهنگ پستی و فرومایگی است. خیانت کردن و خیانت پیشگی در درازای
  تاریخ در همه جای دنیا وجود داشته و خواهد داشت. کافیست نگاهی‌ کوتاه به
  تاریخ کشورهای دیگر بیندزیم. بطور نمونه انقلاب کمونیستی روسیه ۱۹۱۷ به
  رهبری لنین هیچگاه بدون کمکهای مالی و لجیستیکی آلمان به پیروزی نمی‌رسید و
  موجب شکست روسیه در جنگ نمی‌شد. شوربختانه مشکل زیربنایی و عمده ایرانیان
  در ۱۴۰۰ ساله گذشته تا به امروز جا افتادن فرهنگ بردگی در میان این قوم
  است. چند قرن بردگی عرب و مغول و ترک و تا تار روح و روان آزاد‌گی و
  ارزشهای زیبای انسانی‌ را در این قوم به اصطلاح ایرانی‌ از بین برده است.
  اگر چنین رژیم امیران اسلامی که در ایران حاکم است هر کشور دیگری حکومت
  می‌‌کرد، حکومتی که بی‌ پرده و به طور آشکار بر روی تاریخ و فرهنگ و نیاکان
  چند هزار ساله یک کشور خط می‌‌کشد و آن را خار می‌‌شمرد خیلی زود آن را به
  عنوان یک حکومت اشغالگر به زیر کشیده بودند.
  از ایران و از ترک و از تازیان
  نژادی پدید آید اندر میان
  نه دهقان، نه ترک، و نه تازی بود
  سخنها به کردار بازی بود
  ba dorud
   

 • سربازوطن

  بدون شرح(شرم!!) :

  …بسیاری از کشورهای اروپایی، “اسراییل”، آمریکا و ژاپن که مردم در “میهن دوستی”،
  همکاری و پشتیبانی از یکدیگر در “سطح بالای اخلاق و انسانیت “جای گرفته …

  اسراییل… میهن دوستی … سطح بالای اخلاق و انسانیت …

 • Rafsnajanist.toudehei@fozoul.m

  تظاهرات در ونزوئلا در اعتراض به محدودیت های سیاسی ادامه دارد
  http://ir.voanews.com/a/venezuella-opposition-protest/3802911.html
  ———————————————————————————————-
  http://www.iranpressnews.com/source/205754.htm
  برای اولین بار یک روحانی ارشد شیعه خواستار کناره‌گیری رئیس‌جمهور سوریه شد. مقتدی صدر، روحانی پرنفوذ شیعه عراق از بشار اسد خواست، قبل از این که خیلی دیر شود از قدرت کنار برود.
  ———————————————————————————————-
  سوریه/آمریکا؛ چرا خامنه ای نگران شده است؟
  http://www.iranpressnews.com/source/205811.htm
  ———————————————————————————————
  اگر ملاها کشور را به روسیه فروختند حد اقل قدرت است ، بختیار از کون صدام تغذیه و به ان اعتراف کرد انهم در حالیکه صدام با مردم ایران ( نه خمینی ) در جنگ بود . موشک به مردم میزد نه سپاه ، مردم را شیمیایی میکرد ( نه ملاها را ) ، به دختران سوسنگردی تجاوز کرد نه دختران ملاها
  ——————————————————————–
  بنیصدر در یک اتنخابات که آزادترین انتخابات در کشور ما بوده و همه حضور داشتند و همه روس محور ها و آخوندها از حسن حبیبی حمایت میکردند یازده و نیم میلیون رای آورد . اما بختیار هیچ وقت به رای مردم گذاشته نشده و فقط برگزیده جاسوسان و سفیران کشورهای دیگر بوده !

  او از استیصال شاه سو استفا ده کرد در حالیکه شاه رسما پذیرفته بود که صدای انقلاب ملت را شنیده . هیچ افسر ارتش شاه نه او را قبول داشت و نه به او تمکین کرد . هیچ یک ا ز وزرای سابق شاه هرگز او را به رسمیت نشناختند . او به هم حزبی هایش دروغ گفت . آنها را فریب داد حتا غلام حسین صدیقی را زیر پا گذاشت تا نردبان قدرت را بالا برود . صدیقی گفت شاه نباید مملکت را ترک کند . اما شاه خودش را باخته بود . صدیقی قبول نکرد چون مشروطه خواه بود و تابع اصول. اما بختیار جوهره دیگری داشت . دلال سیاسی بود و به هر خفتی تن میداد که به قدرت برسد . تکروانه و ماکیاولیستی بدون اطلا ع آنها رفت به توصیه سفیران انگلیس و امریکا ( بر خلاف روش و منش مصدق که برای مبارزه با انگلیس به امریکا و شوروی ابر قدرت باج نداد تا چه رسد به صدام مفلوک ) نخست وزیر شا هی شد که هیچ اعتبار قانونی نداشت چون خودش گفت صدای انقلاب ملت را شنیده . بعد به ان هم اکتفا نکرد وقتی دید باد به چادر خمینی میوزد نه شاه ! آماده شد برود پاریس به دست بوس خمینی تا نخست وزیری را بلکه از دست او بگیرد ! اما متاسفانه منتظری نگذاشت وگر نه شما مزدوران روسیه و مصدقی های دروغین روسی میدید که او تا چه اندازه دون صفت است و در راه قدرت حاضر است تا کجاها برود . باند رفسنجانی ، ماموران امنیتی ملاها ، توده ایها ، پوتینیست ها او را گنده میکنند چون میدانند مرده و خطری ندارد . به توسط او هم خیانت خودشان به مملکت را توجیه میکنند ، هم بنی صدر دشمن اصلی رژیم و روسیه و مارکسیست های روسی و اسلامی روسی را میکوبند .او از حسن حبیبی هم مفلوک تر بود. و هم سر شاهزاده را گرم میکنید و پیروان سلطنت را می فریبید ، چون میدانید شاهزاده فاقد ایدیولوژی است و روشنفکر و روزنامه نگار سلطنت طلب و مشروطه خواه واقعی دور و برش نیست و کارش نامه نویسی به روسای جمهوری امریکا است و خواهش و تمنا که ایران را بمب نزیند یعنی همان چیزی که شما ها میخواهید. و فکر میکند دشمنان خونین پدر تاجدارش (سیاه کلیست ها ، فرقه ای های روسی ، توده ایها ، ملی مضحکی ها ) میتوانند به او کمک کنند مشروطه به مملکت بازگردد و خیال میکند امریکا شاه را برد نه توده ایها و سیاه کلیست ها و ملی مضحکی ها با کمک و نقشه شوروی با دزدیدن انقلاب مردم و اشغال سفارت و ….

  و اما اینکه شما مردم را مسول میدانید هم نشان از بلاهت سیاسی شما دارد .

  مردم در هیچ کجای جهان مقصرنیستند . دولت ها و اپوزیسیون آنها ، روشنفکران ، نویسندگان ، گردانندگان وسایل ارتباط جمعی ، نخبه ها ، و اندیشمندان یک کشور هستند که وقتی خائن ، از خود بیگانه ، و یا فریب خورده میشوند کشور و مردم به راه خطع میروند . بدیهی است که هیچ وقت متوجه خطای خودشان نخواهند شد مادامی که نخبه ها به اشتباه خود اعتراف نکنند و سر اسب حکومت و اپوزیسیون ار برنگردانند .

  وقتی رژیم و اپوزیسیون ان روسی است ، در حالیکه مردم شعار مرگ بر روسیه میدهند چه انتظاری دارید ؟

  وقتی شما به جای بر رسی عادلانه تاریخ و وقایع تاریخی که خود شاهد ان بوده اید ، به جای نگاه کردن به واقعیت ها دنبال افسانه هایی میروید که دلالان و جاسوسان آشکار روسیه در گوش شما زمزمه میکنند و خود خودتان را فریب میدهید و از خائنین قهرمان و از خدمت کاران به مملکت خائن میسازید و نسبی گری شما فقط شامل حال خائنین روسی میشود خوب جان من از چه مینالید ؟

  شما در همین جا از موسوی ناب امام دفاع کردید . بنی صدر بد است ؟ موسوی خوب ؟ اگر بنی صدر بد است چون اول کار با خمینی آمد و اگر چه خمینی را کوبید و له کرد هنوز بد است . اما موسوی که با خمینی کشتار گر دیکتاتور هم سفره بود و فرزند ناب و تا جنبش ۸۸ هنوز عصر طلایی ! بود خوب است ، گناه چه کسی است جز شما روزنامه نگار فریب خورده ؟