شاهزاده گرامی، اسبی که بر آن می تازید راهی ترکستان است و نه ایران – بخش نخست ۴۲

شاهزاده پهلوی که نام شاهزاده را کماکان به یدک می کشد، گهگاه در سر بزنگاه از تاریکی بیرون آمده و همراه با یال و کوپال و بزن بهادرهای خود، سخنرانی ای جانانه برپا می کند و یا با پخش یادداشت جانبداری و یا انتقاد آمیزی، وظیفه ملی و میهنی خود را به پایان می رساند. به راستی این شاهزاده تا چه اندازه برای نجات مام میهن تا کنون جان عزیز خود را در خطر و آماج پیامدهای ناگوار و سخت گذاشته است!.

برگزاری نشست های باشکوه و پرهزینه تا پاسی از نیمه شب و دعوت از جمهوری خواهان، پولداران، و روزنامه نگاران و گذراندن ساعاتی در خوشی و نوشیدن با آنان، و یا دادن هدیه و پیشکش به زمامداران و دولت مردان برای جلب توجه و احیاناً کمک رسیدن برای سوار شدن بر اسب مراد و تیزرو شاهنشاهی از نمونه جانفشانی های این شاهزاده بی مانند بوده و موجب در تیر رأس قرار گرفتن جان عزیز ایشان گشته است.

مادر گرامی این شاهزاده یکه سوار هم بنا به سفارش و خواسته ملوکانه ایشان در هر انجمن و نشست برآورد شده ای شرکت می جوید و از خان نعمت ملت همیشه ستم دیده ایران، با دادن هدایا و پیشکش های آن چنانی؛ مانند کادوی یک میلیون دلاری برای جشن زناشویی ولیعهد اسپانیا، کوتاهی نمی کند و در حقیقت اینگونه حاتم بخشی ها را چون صندوق پس اندازی برای سرنوشت آینده فرزند دلاور خود می داند.

در این ویدیو پژوهشگر ارزشمند میهن، بهرام مشیری در باب مصاحبه شاهزاده با هفته نامه فوکوس آلمان سخن گفته و به شدت رضا پهلوی را نقد می کند.

به تازگی این شاهزاده یکه سوار، در تاریخ ۶ ژون ۲۰۱۲ نشستی با هفته نامه فوکوس از رسانه های نامی آلمان داشته است. در این گفتگو، شاهزاده سفره دل را باز کرده و از دلاوری ها، گذشت ها، و در به دری و در تیر رأس بلا و مصیبت قرار گرفتن خود و خانواده اش سخن ها می گوید. البته گفتار این دلاور میهن دوست بنا به یادواره زیبای پارسی؛ « تنها به قاضی رفتن است تا به قضاوت نشستن» و یا اگر بی ادبی و خدای ناکرده توهینی به شخصیت والای شاهزاده نباشد یادواره دیگری، بهتر گویای این لاف زدن هاست که می گوید: « لاف در غریبی و … در بازار مسگری هردو ناپیداست».

به هر روی پاسخ به سخنان نادرست شاهزاده که بیشتر ادعا و تیر در تاریکی انداختن بود تا واقعیت را نویسنده پرمایه و توانا؛ محمد امینی و پژوهشگر گرانمایه و میهن دوست؛ بهرام مشیری و پاره ای دیگر از نویسندگان و اندیشمندان داده اند. نگارنده نیز به همان نوشتار فرهیختگان فرهنگ و سیاست ایران پسنده می کنم و نیازی برای بازگویی و نکته پردازی آنها در این جا نمی بینم.

ولی بابت این کودتای شاهزاده ای و منش زشت و نازیبای مزدوران و کاسه لیسان دربار موقت و آفتاب پرست و شاه پرستان گرداگرد ایشان که به دور از هر منش و فرهنگ است، آن چنان حیران و شگفت زده ام که بر این آمدم تا به چند نکته اساسی و مهم دیگر رسیدگی کنم و آن هم میزان بی دانشی چماقداران دربار شاهزاده است که بسیار بی ادبانه و با تهی مغزی و بی خردی، به نوشته های انتقادی و بسیار مستند نویسندگان اندیشمندی چون محمد امینی و بهرام مشیری، شعبان بی مخ وار یورش آورده و بدون کمترین دانشی بر روی نوشتار این عزیزان خط بطلان کشیده اند.

از گفتگوی شاهزاده با هفته نامه فوکوس علاوه بر نکات بسیاری که نادرستی آن در پاسخ دیگر نویسندگان میهنمان به درستی و روشنی آمده است، دو نکته اساسی دیگر وجود دارد که نیاز به کنکاش و گفتگوی بیشتری دارد:

۱- شاهزاده راه حل رهایی از رژیم مرگبار اسلامی را کمک و همراهی گرفتن از کشورهای عربستان، قطر، و بحرین می داند. آیا شاهزاده در برابر این کمک های بی دریغ کشورهای عربی چه جبرانی را پیش بینی کرده است؟. واگذاری جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ، و تنب کوچک، و یا پذیرفتن نام زشت و نازیبای خلیج العربی به جای شاخاب پارس؟. البته می دانیم که عرب ها همیشه به دنبال آنند و چشم هیز و ناپاکی بر روی خوزستان و استان هرمزگان نیز دارند. این همان روشی است که پدر بزگوار ایشان پیش گرفته بود و به کوروش بزرگ دستور خوابیدن، تکان نخوردن و دخالت نکردن می دادند و یا حاتم بخشی فرمودند و بحرین را مانند ارث پدری شان بدون کمترین آگاهی و یا پرسشی از مردم ایران، به عرب ها واگذار نمودند.

فرتور زنده یاد فریدون فرخزاد را در حال بازدید و سر پرستی از کودکان بی پناه و فقیر ایرانی نشان می دهد. زنده یاد فرخزاد که با داشتن مدرک دکترای علوم سیاسی، زندگی خود را وقف آموزش و بالا بردن سطح آگاهی ملت ایران کرد ولی سرانجام به طرز هولناکی به قتل رسید. آیا شاهزاده پهلوی کمترین اقدام مردمی همچون کارهای زنده یاد فرخزاد، در کارنامه فعالیت های خود دارد؟

فرتور زنده یاد فریدون فرخزاد را در حال بازدید و سر پرستی از کودکان بی پناه و فقیر ایرانی نشان می دهد. زنده یاد فرخزاد که با داشتن مدرک دکترای علوم سیاسی، زندگی خود را وقف آموزش و بالا بردن سطح آگاهی ملت ایران کرد ولی سرانجام به طرز هولناکی به قتل رسید. آیا شاهزاده پهلوی کمترین اقدام مردمی همچون کارهای زنده یاد فرخزاد، در کارنامه فعالیت های خود دارد؟

شاید هم شاهزاده به دنبال کرامات و کمک رسانی سلطان عمان است. آخر فراموش نکنیم که پدر بزرگوار شاهزاده یکه سوار که وظیفه ژاندارم منطقه را در آن دوران بر عهده داشت، به دستور اربابان خود آمریکا و انگلیس، ارتش شاهنشاهی خود را (البته نه ارتش ملی و مردمی)، به ظفار فرستاد و همه میهن پرستان مخالف دیکتاتوری سلطان قابوس را به خاک و خون کشاند. اکنون دیگر نوبت سلطان قابوس است که جبران خدمت کند.

نکته دیگر اینکه شاهزاده که به کمک های بی دریغ این عرب های دیکتاتور وابسته است، آیا تاکنون به یکی از این کشورهای به اصطلاح دوست خود مسافرت نموده تا به همان روشی که ژنرال دوگل در نزدیکی فرانسه، نیروی نظامی و تبلیغاتی گرد آورد و سرانجام کشور خود را از یوغ جنایت های هیتلر نجات داد؛ در کنار مرز ایران تلویزیون و دستگاه تبلیغاتی برای رو در رویی با رژیم کشتارگر اسلامی درست کند؟.

شاهزاده اگر دستی بر تاریخ داشت می دانست که شاهزادگان دربار ساسانی هم پس از شکست و فرار یزدگرد سوم، به جای آن که به سرزمین های ایران بزرگ آن روز سفر کرده و در میان مردم بروند و از مردم کمک بگیرند تا با نیروهای محلی در مقابل تازیان که شمارش‌ آنان اندک بود به رزم آرایی پردازند، به دولت چین پناه برده و از دولت آن کشور کمک خواستند که بی سرانجام ماند. تا آن جا که ما می دانیم تاکنون شاهزاده به جای پیوستن به مردم، از کشورهای آمریکا و اسرائیل برای تنها به شاهی رسیدن خود کمک خواسته اند، که بدون شک از این امام زاده ها هم هرگز معجزه ای دیده نشده است. کشورهای عربی هم سوای سرافکندگی و ویرانی ایران خواهان چیز دیگری نبوده و نیستند و نخواهند بود.

آیا از میان بازمانده های آن ارتش، البته ارتش شاهنشاهی و نه ارتش ملی، که بنا به اراده ملوکانه تیر و کمان خود را در برابر آخوند به زمین گذاشته و کشوری را تسلیم ملایان کردند، هستند جان فشانهایی که در کنار شاهزاده پهلوان ایران، رستم وار به نبرد با دیوان بپردازند؟. البته تا آنجا که ما برای چندمین بار، حتی نزدیک به چهار ماه پیش، از شماری از جوانان ایران زمین، از شمال تا جنوب کشور پرسش کردیم، پیش بینی می کنیم که پشتیبانان و هوا خواهان شاهزاده از ۸٪ تا۱۰٪ بیشتر نمی باشد.

۲- آیا تا به امروز حتی یک بار شاهزاده در میان مردم ستمدیده ولی مهربان کشورمان برخوردی از نزدیک داشته و یا در یک جایگاه نشستی با هم میهنان رانده شده از کشور که اسیر جور و جفای دزدان و ستمکاران اسلامی می باشند، در کشورهای کناره ایران مانند ترکیه، پاکستان، عراق و یا کشورهای عرب کناره شاخاب پارس داشته اند، تا از نزدیک درد های بیشمار آنان را لمس کرده و مزه در تیر رأس خطر بودن را بچشد؟

فرتور سرکار خام فرح دیبا، ملکه مادام العمر ایران زمین را در مجلس عروسی ولیعد کشور موناکو نشان می دهد. آیا این ملکه خانم تا کنون با یک خانواده درمانده ایرانی که گرفتار هزاران مشکل و بد بختی هستند، نشستی داشته اند؟ آیا او به جای ولخرجی و از کیسه ملت ایران بخشش کردن بهتر نیست که یک کمپ برای پناهندگان ایرانی در ترکیه و یا کشور دیگری ساخته و به وضعیت آوارگان ایرانی سر و سامان دهد؟

فرتور سرکار خام فرح دیبا، ملکه مادام العمر ایران زمین را در مجلس عروسی ولیعد کشور موناکو نشان می دهد. آیا این ملکه خانم تا کنون با یک خانواده درمانده ایرانی که گرفتار هزاران مشکل و بد بختی هستند، نشستی داشته اند؟ آیا او به جای ولخرجی و از کیسه ملت ایران بخشش کردن بهتر نیست که یک کمپ برای پناهندگان ایرانی در ترکیه و یا کشور دیگری ساخته و به وضعیت آوارگان ایرانی سر و سامان دهد؟

اگر بخواهیم از همواره در خطر بودن مثالی آورده باشیم، نمونه بارز و ارزنده آن زنده یاد فریدون فرخ زاد است که بارها با نداشتن وضع مالی درخشان به دیدار جوانان محروم، به ویژه جوانان اسیر در بند صدام حسین می رفت و به دلجویی و همدردی با آنان می پرداخت. آیا شاهزاده پُر ادعا هرگز چنین کاری کرده اند؟. چندی پیش در ایران به جوانی برخورد کردم که در نهایت تنگدستی و بیماری در آمریکا دست به دامان شاهزاده شده بود ولی دست از پا دراز تر با وجود بیماری و وضع خطرناک سیاسی، ناچار به بازگشت به ایران شده بود.

۳- عملکرد سیاسی پدر شاهزاده- شاهزاده در گفتار با هفته نامه فوکوس از پدرشان به عنوان فردی آزادی خواه و همراه و دلسوز مردم ایران یاد برده اند. این گفتار و این ادعا، بسیار خطرناک است و در خود چنین ادعای نادرستی، دیکتاتوری و خودکامگی موج می زند. هنگامی که شاهزاده نتواند پدر قلدر و دیکتاتور خود را بشناسد، دیگر چه انتظاری از ایشان می توان داشت؟. بی تردید شاهزاده به دنبال همان سیاست و همان روش دیکتاتوری است که پدر بزرگ و پدر ایشان به توسطش مشروطیت نیمه بند ایران را به درون سطل خاکروبه انداختند.

۴- شاهزاده گفته است که پدرشان باخواست طبیعی خود میهن را ترک نمود. پاسخ این ادعای بی جا و نادرست را محمد امینی و بهرام مشیری دادند. تنها به یک نکته اضافی در این جا اشاره می شود و آن این که: بدبختانه پدر شاهزاده مردی بسیار ترسو و بزدل بود؛ در کمترین اتفاقات بی درنگ به بیرون از کشور و یا گوشه ای می رفت تا در برابر حوادث در امان باشد. به همین دلیل در فرهنگ ایرانی به نام “شاه چمدان به دست” نامیده می شد.

فاجعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ به تحریک خمینی  و حرکت کفن پوشان و قداره بندان مسلمان از ورامین به سوی تهران به مراتب از انقلاب ۱۳۵۷ خطرناک تر و فاجعه آمیز تر بود. تنها وجود با لیاقت و سیاست های مدبرانه اسدالله علم توانست جلو آن فاجعه عظیم جنایتکارانه آخوند ها را بگیرد. در سال ۵۷ نیز دکتر غلامحسین صدیقی که به نخست وزیری دعوت شده بود، با اصرار زیاد از شاه درخواست کرد که ایران را ترک نکند وگرنه هرج و مرج به نفع مذهبیون تمام می شود؛ ولی از آنجا که مأموریت شاه در ایران به پایان رسیده و برگه انتقال خود را دریافت نموده بود، بار دیگر ولی برای همیشه کشور را ترک نموده و آن را بی دفاع و بدون اجازه دخالت ارتش در اختیار عقب مانده ترین فرد ایرانی نما، یعنی خمینی قرار داد.

برای آن که شاهزاده با بخشی از دیکتاتوی های پدر خود آشنا شود، ما در طی چند مقاله به کوتاه با استناد به تاریخ، به نگارش بخشی از تاریخ از تاجگذاری رضا شاه تا سلطنت و کج روی های پدر ایشان می پردازیم. از شاهزاده در خواست می شود برای حفظ حرمت و آینده خود، شعبان بی مخ های هرزه گو و آفتاب پرستان گرداگردشان را از یاوه گویی و دشنام دادن، مانند گذشته به نویسندگان گرانمایه ایرانی و به نگارش مستند تاریخی نگارنده باز دارند وگرنه ما توانایی آن را داریم که هر هفته یک مقاله مستند در این باره چاپ و پخش کنیم. در ضمن شاهزاده با مشورت با گروه ما می تواند فاصله موجود میان خود و مردم را برداشته و گامی بلند در راه آزادی و سربلندی ایران بردارد.

 • سهند

  ریدم به مقام شامخ شاهزاده ………………………………………………

 • ایران یار

  برای همه مغلطه های شما پاسخ در خوری هست که نیاز به نوشتن در اینجا نیست….هر کسی می تواند در دنیای اطلاعات امروزی  ، به دروغ بودن همه ادعاهای شما پی ببرد .

  مطمئن باشید مردم ایران بار دیگر فریب ،دروغها و نیرنگهای شما وابستگان به کلوبهای استعماری و بازماندگان قاجار را نخواهند خورد

  • Reza Reyhani2003

    اخه ادم بی حساب کتاب این چه حرفیه!!؟؟ اگر راست میگی با استناد به تاریخ نقد کنید نه اینکه شعبان بی مخ وار چرت و چرند بنویسید

 • Maryam Kamali I

  رضا پهلوی به تنهایی یک مبارز است که هدف اش مقدس . و شخصیت او درایران محبوبیت بسیاری دارد .. گذشته و عملکرد شاه مرحوم ایران نباید باعث شود وطن پرستی وتلاش ایشان برای نجات ایران نادیده گرفته شود . رضا پهلوی بارها درمورد نام خلیج فارس و خطر حمله اسرائیل وتمامیت ارضی کشور بیانیه داده اند. من بهترین نمره را به ایشان میدهم در بین افراد اپوزوسیون خارج وداخل کشور 

  • Reza Reyhani2003

   کدام خلیج فارس؟؟؟ اونی که همپالکی ها و دوستان قدیمی بابای دیکتاتورش با ناوگانهای غول پیکرنظامی توش ویراژمیهند را میگوئید!!!؟؟؟

   • Hamid

    آقا رضا شما همون پاچه شلوار رجوی یا چپ و چلی هاتونو بچسب در نره عزیز دل‌ برادر

   • Reza64

     کیرخاندان پهلوی تو روح شما عوضیها و اون نویسنده آشغال این مقاله بی سرو ته که ریدین تو این مملکت.

  • alvand

    بیار بر سر آقا بالاسر خواهت این شاهزاده ات را ای ساده اندیش بیچاره و بیچاره پرور.

 • Badlife

  ین روزها دیگر مد شده هرکس می خواهد ادای روشنفکری و آزادی خواهی دربیاورد و درضمن درخارج از کشور هشتش گرو نهش می باشد دیگر دیواری کوتاه تر از رضا پهلوی پیدا نکرده و او را دائم می کوبد.تو گویی انگار تا پیش از انقلاب درجهنمی زندگی می کردیم که به دست خمینی و یارانش بهشت شد. جوری از رضا پهلوی حرف می زنند و او را می کوبند که انگار وی هیولایی با دوسر و شش چشم است که می خواهد ایران وایرانی را به نابودی بکشد. خمینی قبلا این زحمت را کشیده و از دوران طلایی اش به این طرف به مملکت ریده است! آن یکی که با چند مصاحبه و نوشته برای خودش آبرویی دست و پا کرده بود در واشنگتن دی سی برو بیایی داشت حالا گیر داده به رضا پهلوی و وی را با مجتبی خامنه ای مقایسه می کند. پدرجان !اول برو به کثافت کاری های شیخ شجاعت و میلیونها تومانی که بالا کشیده و خانه آنچنانی خریده است ماله بکش بعد بیا وسط. خانواده پهلوی هرچه که بودند لااقل ایران را آباد و سرافراز کردند. این یکی هم که ظاهرا تریاک سوخته به مزاجش نمی سازد جوری حرف می زند انگار تا پیش از رضا شاه و پسرش ایران بهشت برین بود و پهلوی ها ایران را ویران کردند. پدرجان اگر آن پیشکی زیر میزی که باآن می روی تریاک سناتوری می خری و هرشب زهرمارت می کنی نبودبازهم اینجوری حرف می زدی؟اگر رضا شاه نبود تو توی کدام خراب شده ای مهندس می شدی؟ کدام دادگستری و دانشگاه تا پیش از دوران پهلوی داشتیم؟ برخی ها کرایه خانه شان درواشنگتن و پول تریاک آخرشبشان را از راه کوبیدن رضا پهلوی به دست می آورند.این دوستان بهتر است به جای کوبیدن بی دلیل افراد راه شرافتمندانه تری برای کسب درآمد پیدا کنند.

  • alvand

   ملا و ملاپسند از خطرناکترین و کثیف ترین موجودات روی زمین است و شاه پسند نیز همانند یاور همیشه در صحنه اوست.استبداد و تحمیر و استثمار یک معنا دارد چه با لفظ ملا چه با لفظ شاه.

 • Badlife

   برخی ها کرایه خانه شان درواشنگتن و پول تریاک آخر شبشان را از راه کوبیدن رضا پهلوی به دست می آورند!   ـ

  • مهرداد ایرانی

    شعبان بی مخ گرامی، آرامش خود را حفط کنید! نقد منطقی است اگر پاسخی درست و حسابی ندارید، از مزخرفات سر هم کردن و کپی – پیست کردن مطالب سایت آزادگی پرهیز کنید!!!

 • Mehdiansari84

  دوست عزیز باید جلو تر از اینا افشا میکردی با اینا هر که نشست چه بخواهد چه نخواهد روبروی ازادی قرار میگیرد در مقابل حقوق مردم هر گونه معامله و مصالحه با اینها روح دمیدن در لاشه پادشاهیست اینها در قلوب مردم جایی ندارند بیدلیل نیست که از منابع مالی و چماق بدستان استفاده میکنند ..شور بختانه بعضا روشنفکرانی که صبر تحمل از کف داده و تن به این انحراف و به اینها امکان عرض وجود داده اند در واقع به مردم پشت کرده اند و هر وقت هم به اینا انتقاد کردی انحراف خود را با کمکاری دیگران توجیه کرده اند انگار اینکه سال ۵۷ را ندیده اند که چگونه خمینی کثیف لاشه اش را روی انقلاب انداخت؟ و ما هر چه داد زدیم تاثیر نداشت ، برای از بین بردن یک دیکتاتوری که نمیشود با دیکتاتوری دیگر اتحاد کرد .! شما اگر هر دلیل برای ان داشته باشی نتیجه اش مهم است که امروز میبینیم …..
     

 • Mehran

  فضول محله عزیزنوشته خوب ومنطقی بودازشماممنون که حقیقت راحتی اگرباعث تهمت وفحاشی به شماشود،بازتاب میدهید.

 • Kaveh

  مردم ایران نه ازشاه وشاهزاده ها وتمامی نوکران انان دلخوشی دارندونه ازان احمقهایی بنام مجاهدین که فکرمی کنندمردم ایران خرهستندکه می خواهندازتلفیق دین لجن اسلام وکمونیست که به تاریخ پیوسته  یک ایدئولوژی مسخره ای برایشان ایجادکنند.این شاهزاده وتمامی کسانی که به سلطنت معتقدهستندمگرنمیدانندکه هرحکومت پادشاهی که ساقط شددیگربوجودنخواهدامد.مگرمردم ایران انقدرنادان هستندکه به امیدایجاددموکراسی انقلاب کردندواین اخوندهای حرامزاده انقلابشان رادزدیدندحالابیایندوبه امیدبرپائی دوباره نظام سلطنتی دل خوش کنندزهی خیال باطل.

  • Abdulghadder

   Baad Az Selselayeh Hakhamaneshi Saltanat Az Bain Raft Va Dobareh Amad Baad Az Selselayeh Sassani Arab Amad Va Dobareh Baad Az 200 Sal Saltanat Amad Baad Moghol Amad Salatanat Raft Va Dobareh Amad Va Nader Shah Pedareh Doshman Ra Daravard Ta Selseleyeh Pahlavi Va Dobareh Engelab Shod Va Saltanat Az Bain Raft, Hala Shoma Az Koja Midanid Ke Dobareh Nakhahad Amad?!

  • Hamid

    دزدیدن ؟ کی دزدید ؟ بابا از روز اول فقط حرف  حرف امام بود و رهبری امام
   کی دزدید کجا دزدید یه چیزی یاد گرفتین مثل میمون تکرار می‌کنین خودتونو
   گول نازنین چیتون کم بود اون زمان ؟ آب نداشتین نون نداشتین دانشگاه
   نداشتین تعطیلات ، بیمه‌ و ۱۰۰۰ کوفت دیگه نداشتین ؟ فقط حرفتون اینه که
   آزادی بیان نبود مگه از ۳۷ میلیون مردم ایران چند نفر سواد سیاسی یا حتا
   خوندن نوشتن داشتن ؟ در ثانی انقلابی که با بچه‌های ۱۲ ساله سیاهی لشکر
   بکنن انقلاب نیست عوام فریبی است یادتون رفته بچه دبستانی‌ها شعار می‌دادن:
   ما شیر و موز نمی‌خوایم ما شاه دزد نمی‌خوایم ، آخه بچه ۱۲ ساله چی‌ حالیش
   بود مثلا ؟ سیاسی بود ؟ ولن کنین بابا آمریکا و انگلیس ساختن و پرداختن ،
   دزدی انقلاب یعنی‌ چی‌ ؟

 • cyrus

  dorood bar shoma

 • Nima Zandi Raad

  هویت بهرام مشیری خرد باخته بر همگان روشن است. نمیدانم چه شد که ایشان پس از آن مشکلات بسیار مالی که چندی پیش دچارش بود چگونه به یکباره از زیر فشار مالی گریخته و حتی پس از آن پول اجاره ی تلوزیون و بر نامه ی خویش را تا دو سال دیگر پیش پرداخت نمود!!!

  خب دست جمهوری اسلامی درد نکنه که یک مزدور دیگر به مزدوران نظام پلید اسلامی افزوده است.

  • ramy

    آفرین بر تو نیما . درست زدی وسط خال .یک مزدور دیکر به لیست مزدوران آشغال رژیم آشعالتر از اینان اضافه شد . این رژیم بدبخت هر جه در آمد نفتی داره خرج مزدورکردن شخصیتها و رسانه های اینترنتی مخالف میکند .

  • Hamid

    مستر مشیری تو موکت فروشی کار میکرد اینجا بابا ، از زور بیکاری از بس فروش
   نداشتن مینشست کتاب می‌خوند ۳ تا کتاب رو خوب خوند حالا شده استاد‌ ای
   بابا پس من هم فوق استاد هستم اگر این آقا استاد است ، تو هر کاری هم دخالت
   میکنه حتا فوتبال که فرق توپ فوتبالو با هندونه نمیدونه چیه.

 • خاک بر سرت مردک الدنگ، شماها از محبوبیت روزافزون شاهزاده عزیز وحشت دارید و فقط بلدید لجن پراکنی کنید. جاوید شاه 

 • Azad Irani

  شاه بیچاره هزاران کار درست و خوب انجام داد ولی برخی همه را نادیده می گیرند و فقط می چسبند به نقاط ضعفش. بالاخره هر شخصی نقاط ضعفی دارد.
  ولی باید ببینیم که در دوران پهلوی در چه جایگاهی در جهان ایستاده بودیم و اکنون در چه جایگاهی هستیم. در ضمن ،سطح آگاهی مردم در آن زمان ،بسیار پایین بود و اداره کردن حکومتی که مردمش از نظر بینش و آگاهی در سطح پایینی هستند ، بسیار مشکل است. ولی با این حال ،جایگاه ما در دنیا ، افتخار آمیز و قابل ستایش بود. در ضمن در سال های اخیر حکومت شاه ،چون رفتار شاه با غرب و به ویژه آمریکا ،تغییر کرد و به عبارتی با تمام وجود در برابر باج خواهی های آن ها ایستاد،آمریکا به همراه متحدانش ،تصمیم به سرنگونی شاه و ایران گرفتند و از جهل مردم ایران به راحتی سوئ استفاده کردند.

 • Kimiaia

  خیلی‌ خوبه اگه این راه به ترکستان میرود، ترکستان رو بگیریم ایران رو هم گرفتیم.

 • Mehdiansari84

  این اقایان استبداد طلبان همچنان از تریاک و  نشعگی ان صحبت میکنند که بطور یقین کیف نشعگی میدانند، انگار هنوز که هنوزه باور نکردند که پادشاهی سی و اندی سالست ور افتاده چونکه از تریاک سناتوری ان زمان صحبت میکنند ،یا اینکه جایی زندگی میکنند که بهترین لذت همواره تریاک کشیدنست ‘؛از قرار معلوم سن و سالشان هم از ۶۰ به بالاست چونکه جوانتر ها اینطوری به ازادیخواهان تهمت و انگ نمیزنند….
   

  • Hamid

    آقا مهدی انصاری معلومه که تو ایران هستی‌‌ها ، با چه حسابی‌ میگی‌
   جوون‌تر‌ها اینجوری تهمت نمی‌زنند ؟ چرا خود حاضرت عالیتون به دیگران تهمت
   تریاکی و جنس سناتوری و و می‌زنید ولی‌ اگر کسی دیگر این کار را در مورد
   خودتون بگه ناراحت میشوید، کلاه خود را قاضی‌ کنید جناب اسهال طلب

 • Znader

  اگر امینی و مشیری فرهخته اند شما هم چیزی از انان کم ندارید. با این تفاوت که انان بنا به وظیفه به قلب تاریخ میپردازند و شما شاید از سر نااگاهی مرید انان. این اساتید از نوشته های کسروی در مورد مصدق برای شما نمیگویند اما عکس هر دو را روی میزشان دارند. 

 • mihman shoma

  رمز و پدیده برجسته‌ای که موجب پدیدار شدن و نیرو گرفتن تازیان ایران
  ستیز در کشور ما شد، پراکندگی و دشمنی در بین ایرانیان راستین و میهن دوست
  بود. شور بختانه این دشمنی و چند دستگی پس از ۳۳ سال با همهٔ پیامد‌های
  ویرانگرش تا به امروز همجنان ادامه دارد، و این جشم اسفندیار رهایی
  ایرانیان از زنجیر بردگی تازیان و تازی پرست تان است.
  امروز و در این
  اوضاع هراس انگیز که خطر از همه سو هست و نیست این کشور را نشانی گرفته
  است، هر نیروئی، فردی، سازمانی، و یا روزنامه ای  در سمت ادامه و گسترش این
  چند دستگی کوشش کند، خواسته یا نه خواسته در سنگر خدمتگزاری به امیران
  اسلامی هستند.
  آیا نوشته‌های تکراری و پرسش برانگیز از این دست در راستای خدمت گذاری به امیران اسلامی نیست؟
   

 • Agahan

  ی و سه سال پیش، بیش از سه میلیون نفر تحصیل کرده و متفکر و متخصص به ترک ایران مجبور شد که حدود ۱۰ در صد از جمعیت کلّ کشور را شامل می شد. آنها که خدمات بزرگ معنوی دوران پهلوی را نمی بینند کور ورنجور روانی اند. کورند زیرا نمی توانند ببینند که این خدمات ناشی از فرمان یک فرد نیست. بلکه نتیجه یک کار دستجمعی است. پدران و مادران آنها همه به خاطر آبادانی و پیشرفت مادّی و فرهنگی میهن خودشان تشخیص دادند عبور از وضعیت قرون وسطائی به دنیای مدرن تنها از طریق سلطه مصلحتی ممکن می گردد. از این رو آستین ها را بالا زدند تا بسازند نه اینکه خراب بکنند. از این رو آنها که در ساختن کشور در دوران پهلوی ها کوشیدند ظالم و جانی نبودند. آنها خود را خدمتگزار مردم می شمردند.  آنهاهم می دانستند آزادی و مردمسالاری و عدالت چه ثروتی است. ولی قدرت و هیبت آخوند را هم چشیده بودند، چوب استعمار را هم خورده بودند. شنیدم کسی می گفت ما جوانها درآن روزگار نمی دانستیم آخوند چه جانوری است! این یک دروغ است!

 • داریوش

  قبلا در پاسخ مقاله قبلی این وبسایت در مورد این موضوع نوشته بودم: “نقد مثبت در مقابل افترا و تهمت زنی (در پاسخ مقاله “فضول محله” در مورد رضا پهلوی)”http://khorshidneshan.blogspot.com/2012/06/blog-post_05.html

  این مقاله را که خواندم بیشتر متاسف شدم.. این همه بغض و کینه و مغلطه و سفسطه حتی ارزش پاسخ گویی هم نادرند!

 • shahzadeh darbedar

  damet garm maghaleh khily khobi neveshti vali khodemoniem in mamlekat agar yek shah va shahzadeh drost dasht ke dasteh 4tah akhonde kon nashosteh nemeyoftad,in dostemon shahzadeh ham fekr meykoneh ke ali badam shahri ast,zaneh khamenehi va terafdaraneh jombori eslami ro sag gaieyd va kiere moshri ham to koseh naneh basijih va sepahiyane aziz

 • Yekmaghamaghah

  بهرام مشیری اول ثابت کنه  چرا از شهربانی اخراج شد  و  دلایل  تجاوز به ان سرباز بیگناه را شرح  دهد بدان در مورد شاهزاده اظهار  فضل نمیاد ، شاهزاده هرچی هست اقلا بچه باز نیست .

 • Iran200

  باید تعریف جدیدی از شعبان بی مخ داد.شعبان جعفری  به روی کار امدن حکومت مدرنی که به زنان حق رای داد.
  سنجابی ها شریعتی ها بازرگان یزدی فروهرها که مبارزه کردند  ان را به  امام خمینی تحویل دهند.
  کدام شعبان بی مخ هستند؟

 • Iran200

  کینه بازماندگان حکومت ننگین قاجار و شاهزاده قاجار مصدق السلطنه از پهلوی
  دلیل همکاری انها با جمهوریاسلامی است
  با احترام

 • Danshjo

  برو بچه های فعال  سیاسی داخل ایران خیلی در مورد مشکوک بدان این سایت صحبت میکردند ، حالا فهمیدیم  شما ها با مشیری از دکان های بودید که آخوند باز کرده البته تنها نیستید بلکه مجتبی واحدی و نبوی وسروش و  همکارتان هستند.

 • Damavand

   در جهت پیوند همه ایرانیان قدم بردارید   که در غیر اینصورت هیچ شانسی ندارید .
  درود بر رضا پهلوی فرزند مقدس شاهنشاه آریامهر 

 • lale

  ۱-نیمی از ارورند رود را شاه از صدام بدون جنگ پس گرفت۲-منافع ایران ۵۰ درصد از دریای خزر تثبیت شد.۳-۳ جزیره ایرانی بدون جنگ باز پس گرفته شد.
  اگر شورش ۵۷ نبود ایران کشوری مانند کره جنوبی یا زاپن بود
  یادمان نرفته است که چه دروغ هایی به شاه بستید  ما مانند پدرانمان فریب دروغهایتان را نخواهیم خورد

 • Ocman201248

  .مشیری جان ، لول تریاک باشه بقیش درسته ، ایشون از پولی که بابت باز خریدش
  از مدرسه نظام ازش خواستن  نفرات و کینه پهلوی ها را داره ، بابا ۱۰ هزار
  تومان میدادی حاج مشیری میومدی راحت بیرون.

  در ضمن اینهمه کینه و نفرات از پهلوی ها سر چیه شما ها دارین من نمیفهمم 
   

 • Maryamd

  agai moshiri ka ingadar sang avargan ro be sineh mezani aya tavanesti yak kari mesl feridon farokhzad dar iran bekoni ka entezar as farah va valiahd dari ka dar iran bekonand, shoma ya nemidani ya khodad ro be nadani mezani kodam komak hi enasni ka tamam mardom iran va keshvahi doni ba zelzeh zadha kardan be dast in bekhaneman ha resideh ka in do fard bekonand, akha magar shoma maghez khar khoirdi janam, ,tazeh ham bekonand feker mekoni be dast mardom mersanand, ham mereh dar jib dozdan esalami ya dar bazar jensah be forosh meravad,kami agelaneh feker kon bad harf bezan,

 • alvand

  و دردی دیگر از بیچارگی ملت همیشه توسری خور ایران که بازهم متنبه نشده است و نمادی دیگر از آن تیره روزی همیشگی حمایت و مدیحه سراییها در ستایش شاه پیشین و همچنین این به اصطلاح شاهزاده! کنونیست.از منجلابی به منجلاب دیگر افتادن پیشه برخی ایرانیان بیخرد است.ننگ آورند چنین تهی مغزان خود روشن فکر پندار و رهایی نیست تا وقتی ایرانی در پی نکوهش حکومت آخوندی،حکومت شاهنشاهی را می ستاید.مغزها را باید شست جور دیگر باید دید.

 • Mamadcheka

  شما و اون اعلی حضرت شیر دلتون هیچ کاری نه برای ایران و نه برای خودتون نمی کنید. حداقل بیاید مثل همه مردم دنیا دست ولایت عظمای فقیه رو ببوسید و از این به بعد بعنوان یک اقلیت سیاسی در داخل کشور فعالیت انسان وار داشته باشید.
  هرچند من و شما خوب میدونیم که هر اتفاقی بیفته شماها دیگه برنمیگردید ایران، شماها برای همیشه رفتید و نهایت مدت اقامتتون در ایران چند هفته اونم برای تجدید خاطرات خواهد بود. البته اگه جرأت کنید بیاید!

 • Hamid

  آخه چقدر ما مردم نامردیم ، بی‌‌ صفت نمک نشناس ، بابا این بانو تو زمونی
  که ملکه بود به دیدار جزامیون میرفت ، سر به بیمارستان کودکان و یتیمان
  میزد بابا کدوم ملکه پدر سوخته ی تو دنیا این کار هارو کرده بی‌‌ صفت‌ها
  این کینه احمقانه چیه شما‌ها دارین آخه، یادمون نره گری ، تراخم،وبا ، آبله
  و ۱۰۰۰ کوفت دیگه داشتیم وقتی‌ شاه اومد سر کار ، آخرش طوری شده بود که
  عمله می‌خواست سیگار وینستون بخره میگفت ۴ خط بده  ۳ خط نمی‌خوام …