تهران، خالی از سکنه و در زیر پای گدایان و مزدوران ساندیس خور بیگانه ۷

همان گونه که انسان در حال غرق شدن، به هربوته و یا ریسمان پوسیده ای آویزان می شود، رژیم های خودکامه و بیگانه پرست نیز پس از چند سال دیکتاتوری، آن چنان در تنگنا قرار می گیرند که ناچارند برای مشروعیت دادن به خود به هر ترفند دست زنند. رژیم اشغالگر اسلامی هم که کمترین مشروعیت در نزد مردم ندارد و نمی تواند سوای مزدوران و خردباختگانی چند، گروه انبوه مخالف را به گرد خود آورده تا خوراک تبلیغاتی خود را کامل کند، هر آن با کلک و دسیسه بازی به ابتکاری تازه دست میزند.

این فرتور گرد هم آیی روز قدس ۱۳۹۱ است. آیا سوای رؤسای ادارات، مأمورین دولت، بازاری های غارتگر، و مزدوران رژیم می توان در این تصویر مردم کوچه و بازار تهران را سراغ گرفت؟!

این فرتور گرد هم آیی روز قدس ۱۳۹۱ است. آیا سوای رؤسای ادارات، مأمورین دولت، بازاری های غارتگر، و مزدوران رژیم می توان در این تصویر مردم کوچه و بازار تهران را سراغ گرفت؟!

روز قدس” ترفند تازه رژیم، ساختن و پرداختن به راهپیمایی است که در جمعه آخر رمضان هرسال تاکنون برگزار شده است. اینگونه تظاهرات کاملن ضد ملی، موجب دشمن تراشی و کینه توزی مردم و کشور آمریکا و اسرائیل، و تنها در راه اهداف عرب های بیگانه ای است که هرگز با ما دوستی نداشتنه اند.

عرب ها نه تنها از یک سوی، ایران را بخشی از تاریخ و به گفته ای؛ حیاط خلوت قلمرو اسلامی خود می دانند، بلکه شیعیان را جدا شده از اسلام و کافر به شمار می آورند. بنابراین، ترکیب ملت های عرب با ملت ما مانند به هم در آمیختن آب و روغن است که از هم جدا می مانند، و ترکیب پذیر نیستند.

آیا از این پیرزنان, ضعیفه های توسری خور اسلام که در مجالس روضه خوانی همواره شستشوی مغزی می شوند و آخوند با دادن وعده بهشت عقل و اندیشیدن را از سر آنان ربوده است، چه انتظاری می توان داشت؟.

آیا از این پیرزنان, ضعیفه های توسری خور اسلام که در مجالس روضه خوانی همواره شستشوی مغزی می شوند و آخوند با دادن وعده بهشت عقل و اندیشیدن را از سر آنان ربوده است، چه انتظاری می توان داشت؟.

بنا بر آنچه گفته شد، هرگونه رابطه ای به جز ارتباط بازرگانی، فرهنگی، گردش گری، و داشتن احترام متقابل با آن ها، ضربه زدن به منافع ملی و مردمی خودمان خواهد بود. ما به خوبی آگاهیم که رژیم اسلامی ضد ایرانی، در این سه دهه تا چه میزان کمک های ارزی برای ساختن و تعمیر آپارتمان، مدرسه، مسجد، بیمارستان، راهسازی و فرستادن مواد خوراکی، پوشاک، و اسلحه، از حقوق و درآمد پابرهنه های میهنمان، و نیروی مردمی از مزدوران پاسدار و بسیجی در اختیار این عرب ها، به ویژه حزب الله لبنان، فلسطین، سوریه، و مانند آن گذاشته است که در نهایت موجب خشم و نا خشنودی مردم ایران است.

اگر آخوندهای شکمباره مفتخور و مزدوران خارجی در این راهپیمایی نباشند، انتظار دارید جوانان یعنی ۷۰٪ جمعیت ایران شرکت کنند؟.

اگر آخوندهای شکمباره مفتخور و مزدوران خارجی در این راهپیمایی نباشند، انتظار دارید جوانان یعنی ۷۰٪ جمعیت ایران شرکت کنند؟.

رژیم اسلامی به خوبی در یافته است که مردم ایران، سوای مزدوران و ساندنیست خورهای دیگر به ساز آنان نمی رقصند، و با آنان همکاری نمی کنند. از این روی، هفته گذشته با صرف میلیون ها دلار از جیب ملت دربند، از چند هزار فرصت طلب و مفتخور کشورهای عقب مانده آفریقا و آسیا دعوت کردند و در بهترین هتل ها و با بهترین شرایط از آنان پذیرایی نمودند. وظیفه این ساندنیست خور های بیگانه، راهپیمایی روز جمعه در خیابان های تهران، و با خود بردن تندیس آخوندهای سوار بر سرنوشت مردم بود.

در این ودیو گزارش گر با فردی گفتگو می کند که در همه راهپیمایی ها شرکت می کند. نمونه این ساندنیست خورها و حقوق بگیران زیادند. انهایی که خون به زمین ریخته جوانان ایران را نادیده گرفته و همچنان به مزدوری خود ادامه می دهند.

جنبش کشورهای غیرمتعهد
نمایشنامه فانتزی- تراژدی  روز ننگین قدس هنوز به پایان نرسیده که گروه دیگری به نام اعضاء جنبش عدم تعهد از صد کشور جهان به تهران دعوت شده اند که گویا از ۷ تا ۱۱ شهریور همه تهران را به نورد خود می آورند.  رژیم، برای نشان دادن یک مشروعیت ساختگی، با هزاران اصرار، وعده و وعید از زمامداران و رهبران این کشورها نیز دعوت نموده، ولی سوای ۳۷ کشور، بیشتر آنان چندان روی خوشی نشان ندادند و به ناچار می خواهند تنها نماینده ساده ای به تهران بفرستند.شگفتی اینجاست که بیشتر این کشورهای جهان سوم از دیکتاتوری و خودکامگی رژیم  اسلامی ضد ایرانی آگاهی دارند. بنابراین، بهتر بود که این نشست نامورد را بایکوت می کردند، و در چنین مجالس فرمایشی حاضر نشوند.

 • libera

  ye mosht laashkhor

 • Kaveh

  من نمیدانم شما نویسنده این نوشته ها دراین سایت مانندتمام ایرانیان ریاکارومزورهستیدوخودخواه ومتکبرکه فقط فکرمیکنیدشماازتمام دانشهای بشری اگاه هستیدواقعابرای شما متاسفم من نه طرفدارآخوندوبسیجی وپاسدارهستم ونه اعتقادی به این دین سراسرکثیف ندارم .فقط میگویم به نظرات خوانندگان خود خواه مخاhف وخواه موافق اگربدورازهرگونه جانبداری وبیطرفانه باشدتوجه کنید.انگونه خودتان دراین سایت گفته ایدبدنبا اوازهستیدونه اوازخوان پس بنابراین به نظرات سایرین احترام گزاده وپاسخ مناسب دهید.

 • Kaveh

  با توهین وناامیدنمودن مردم کارشایسته ای نکرده اید.راهکارارائه نمایید.وضعیت اینده را ترسیم نمائیدانهم با خوشبینی.

 • Arjang

  هر ملتی حکومتی دارد که لیاقت آنرا دارد، لیاقت اکثریت ملّت ایران همین حکومت اسلامی کهریزکی میباشد عمل کرد ۳۰ سال گذشته آنها پیداست . آرزوی نجات برای آن اقلیت آگاه و رنجیده از این دوزخ اسلامی می‌‌نمایم. آینده از آن کسانی است که به استقبالش می‌‌روند ، نه‌ ملتی که در گورستان گذشته (۱۴۰۰ سال پیش) درجا می‌‌زنند.

 • Drahz2004

  شما فکر کنید در راهی  به  علت خرابی وسیله نقلیه گرفتار  شدید و ایا  این کلمات و  دیدگاهها  مشکلی  از  مشکلات  شما  را حل می کرد  و  انوقت  کتابهای  ادیان   و   پیامبران  ارزش  “کتاب اموزش  تعمیر کاری”
  را  حداقل پیدا میکرد  . دیگر اینکه  در بعضی نظرات  افراد از  خود پیامبران  ـ پیامبر ترند  و می خواهند  از خود
  نویسنده  داستان پیامبران  داستان را بهتر  تو ضیح  دهند « عزیزان  این موهو مات  جنبه سرگر می دارند و دلیل ان هم  بیان  ایده  الهای  بشری در غالب  تجربه های  معمول  بشری می باشد  . ایا داستان های هری پاتر  را می توان به  الوهیت  ربط داد  یا  فقط ساخته ذ هنی دانست  که در غالب شناخت  معمول بشر  ان را  توضیح   داد ه  است . 

 • Akhond=Bachebaz

  che meyshe kard khily az in melat khayeh malie in akhondhaye jakesho meykond

 • Akhond=Bachebaz

  yek mosht goosfand