اسلام راستین ملاله نوجوان، ندای پاکستان را به بستر مرگ کشانید ۵

ندا ی برخاک و خون خفته، نتیجه جنایت طالبان ایرانی، و ملاله (ندای پاکستانی) غرقه به خون، نتیجه جنایات طالبان پاکستان

ندا ی برخاک و خون خفته، نتیجه جنایت طالبان ایرانی، و ملاله (ندای پاکستانی) غرقه به خون، نتیجه جنایات طالبان پاکستان

تیر اندازی به دختر نوجوان در اتوبوس

سه شنبه گذشته،اتوبوسی در شهر مینگورا پاکستان در حرکت بود. اتوبوسی که دانش آموزان را از دبیرستان به خانه هایشان میبرد. در نزدیکی مسیر اتوبوس همهمه و غریو شادی دانش آموزان تا مسافتی در فضا می پیچید. ناگهان اتوبوس ایستاد و صدای کشیده شدن ترمز آن مردم گوشه و کنار را متوجه ساخت. علت این ایستادن ناگهانی چه می توانست باشد؟. با یک نگاه از فاصله ای با اتوبوس دو نفر تفنگ به دست دیده شدند که از درب اتوبوس بالا رفتند و لحظه ای بعد، صدای سه تیر به گوش رسید و به دنبال آن دخترکی بر زمین در غلتید و دو دختر دیگر زخمی شدند.

دخترکی که آماج تیر اندازی دونفر قرار گرفت، کیست؟

این دخترک غرقه به خون، کسی جز ملاله یوسف زی نبود. دختر ۱۴ ساله ای که به انتقاد از رفتار زن ستیزی طالبان می پرداخت. زیرا طالبان از دوسال پیش که منطقه سوات را به اشغال خود در آورده، زندگی را برای زنان جهنم ساخته، و مانع تحصیل دختران آن منطقه شده است. از این روی، ملاله نوجوان از دو سال پیش تاکنون، با ساختن وبلاگ، پخش نوشته ها، و فرستادن آنها به جاهای گوناگون مانند بی بی سی اردو، به انتقاد و خرده گیری طالبان پرداخت. نوشته های انتقادی این دختر در سطح بین المللی تاکنون بازتاب بسیار خوبی داشته، و جوایزی را برای ملاله به ارمغان آورده است.

در این ویدیو با ملاله گفتگو می شود و  او روش مبارزه خود را بیان می کند.

ندای پاکستان چرا و از چه زمان تصمیم به انتقاد از طالبان گرفت؟

ملاله می گوید: ” از این که پیکر انسان ها را در منطقه سوات  آویزان شده می دیدم، به وحشت افتادم. همچنین، تصمیم طالبان که دختران نباید به مدرسه روند، برای من یک تکان روحی و روانی بود. از این روی، بر آن شدم تا در برابر این نیروی واپسگرا بایستم”.

تیر اندازان چه کسانی بودند؟

آنها مزدوران طالبان، و سربازان اسلام بودند که هدفشان در راه الله مدینه جز زجر و شکنجه دادن زنان و دختران، کشتن دیگر باوران، غارت اموال آنان، و تجاوز به ناموسشان چیز دیگری نیست. تجربه های تلخ و ضد بشری که ۱۴۰۰ سال است مردمان کشورما هم به خوبی داشته اند، و طعم تلخ آن را نیز چشیده اند. جنایت علیه زنان بنا به دستور اسلام، هر روز در نقطه ای از جهان اسلام، انجام می شود، و برای آن حد و حصری وجود ندارد. ولی اینبار دست اسلام برای کشتن دخترک نوجوان، از آستین طالبان بیرون آمد.

پسران و دختران جوان برای بازگشت تندرستی ندای قربانی اسلام دست به نیاز و دعا برداشتند.

پسران و دختران جوان برای بازگشت تندرستی ندای قربانی اسلام دست به نیاز و دعا برداشتند.

جنایتی که قربانی آن دختری نوجوان بدون هیچگونه دفاعی، و به دست دو گردن کلفت قلدر، خون آشام و تفنگ به دست انجام شود چگونه جنایتی می تواند باشد؟. بی تردید جنایتی دهشتناک، و فراموش نشدنی. بدبختانه کشورهایی مانند پاکستان، و افغانستان قلمرو و کانون نشو نمای جنایتکاران است. طالبان گروه خون آشامی است که قوانین ضد بشری اسلام را تا کنون در منطقه پیاده کرده است. قوانینی که محمدابن عبدالله نخست در مدینه به وجود آورد و جانشینان او آن را جهانی ساختند. نمونه این جنایت در ایران، کشتن ندا آقا سلطان به وسیله قداره کشان مجتبی خامنه ای طالبان ایران در دو سال پیش بود.

هرگونه انتقاد و سرزنش برای رخ دادن اینگونه جنایتها که همگی پدیده و نتیجه کاربرد قوانین ضد انسانی اسلام است، در شرایط کنونی بر می گردد به دولت های غربی به ویژه آمریکا که طالبان و گروه القاعده را در منطقه به وجود آوردند، و دیگر کمک های مالی و معنوی عربستان سعودی است که در پرورش جنایتکاران پاکستان نقش اساسی داشته اند.

در این ویدیو واکنش گسترده مردم پاکستان نسبت به این جنایت اسلامی را می بینید.

پیامد این جنایت چه بود؟

پس از انجام این جنایت هولناک، مردم اسیر و دربند طالبان پاکستان از هرگوشه و کنار بپا خاستند و تظاهراتی گسترده در سرتاسر پاکستان به راه انداختند. آنچنان این اعتراض های ملی و مردمی آنچنان شدید و کوبنده بود که اهمیت و ابعاد این وحشیگری اسلامی جهانی را در برگرفت. وجدان های به خواب رفته را بیدار کرد و شمشیر عربده کشان و آدم کشان را غلاف نمود.

سرانجام ندای پاکستان به کجا انجامید؟

ملاله و یا ندای پاکستان آش و لاش نخست در بیمارستان پاکستان مورد معالجه اولیه قرار گرفت. دولت بریتانیا که خود در همه جنایت ها و سودجویی ها همیشه شرکت و سهم داشته است، وجدان از دست رفته خود را دوباره باز یافت و برای معالجه کامل و جلوگیری از مرگ ندای جوان، او را به بیمارستان نوساز و مجهز مصدومین ارتش در جنگ به برمینگهام انگلستان منتقل نمودند. خوشبختانه ندای پاکستان برخلاف ندای ایران، از دست جنایتکاران جان به در برده، و امید بازگشت وی به زندگی طبیعی بسیار زیاد است.

 • Zadehb

  شرم اور کة تا حالا حتی یک ملا یا رهبر مذهبی مسلمان ترور این دختر جوان شجاع و ازادیخواه   را محکوم نکرده. 

 • Atosa-jende

  من الان رو نقشه چک کردم این جنایت نزدیک به گور کورش اتفاق افتاده تا اعراب و ترکها و مغولها … برای سلامتی خودتان از این گور فاصله بگیرید

  • reza

    بی وطن ننگت باد

 • reza

   این همه از جنایت طالبان می گوئیم . اما نمی دانیم این جانیان ازکجا تغذیه فکری می شوند . تامین مالی
  می شوند . بمب و اسلحه می گیرند . و از طرف کدام کشورها پشتیبانی می شوند . فکرش را بکنید . اگر این طرز تفکر بر دنیا حاکم شود چه جهنمی برپاخواهد شد .

 • Sahameddinghiassi

  تنها با همکاری و صفای دل میتوان
  بر مشگلات پیروز شد.

   

  همه ما کم بیش با مشگلهایی روبرو
  هستیم و شاید هیچ کس در دنیا نباشد که مشگلی نداشته باشد. طمع حرص و مقایسه خود با
  دیگران و بی تفاوتی جامعه های جهانی با مشگل های واقعی مردم  همه مارا اسیر کرده است. میدانیم که کسانی که
  در قدرت نیستند ولی طالب بدست آوردن آن از همه نیرنگ ها ممکن است که استفاده کنند
  و خودشان را فردی دلسوز و معنوی جا بزنند تا بتوانند با خام کردن دیگران کرسی قدرت
  را بدست بگیرند.  کسانی که زمانی حنجره خود
  را بنام آزادی و فریاد پاره میکردند همچنان که بقدرت رسیدند  همه چیز را فراموش کرده و خودشان تبدیل به
  هیولا هایی شدند که از دزدان و غارتگران قبلی هیچ کم کسری نداشتند. قدرت های بزرگ
  با داشتن کنترل وسایل ارتباط جمعی هرچه را که بخواهد بخورد مردم میدهد یک روز از
  دیوانه ای قهرمانی میسازد و یک روز هم از فرد نیکوکاری یک شیطان بتمام معنی.

   

  کسانی مانند صدام و قذافی با باج
  دادن به قدرتهای بزرگ از جانب آنان حمایت شدند و چون قدرتهای بزرگ میخواهند اشخاصی
  ابله و دیوانه برسر مسند قدرت باشند تا براحتی بتواند منابع آن کشورها را غارت
  کنند. و هنگامی هم که دیوانه به دستور های آنان گوش شنوایی فرا نداد با تحریک مردم
  و کمک به مردم دیوانه را سرنگون میسازند. 
  دیوانه گانی که جنون قدرت و دیکتاتوری آنرا را درخود حل کرده است نه گوش
  شنوایی دارند و نه چشمانی بینا و نه قدرت تفکری در حد یک رییس کشور؟ کشورهای بزرگ
  که توسط شرکتهای عظیم و بسیار ثروتمند 
  همان یک در صدی ها اداره میشوند برنامه هایی تنظیم کرده اند که مردم همیشه
  در تلاش باشند و گرفتار و نیز اطمینان و اعتماد بین مردم را از بین برده اند و همه
  بهم با نظر شک تردید نگاه میکنند. و وضع را طوری درست کرده اند که بایست با روشوه
  خواری و فساد مردم روبرو باشند و بدون دست درازی به اموال دیگران نتوانند یک زندگی
  معمولی داشته باشند.

   

  بی اعتمادی نسبت بهم  حسادت 
  خشم  و نداشتن افکاری انسانی و پاک
  را زمینه اینکار ها قرار میدهند. مثلا پسر خاله ساسان به عنوان بهایی از کار برکنار
  شد. ساسان به او اعتماد کرد ولی پسر خاله که برق پول چشمانش را دیگر کور کرده بود
  ناگهان صد هشتاد درجه چرخید و از اموال امانتی سو 
  استفاده کرد. ظاهرا او برای اینکه زندگی خودش را بهتر کند حاضر شد سرمایه
  ساسان را غارت نماید. البته میگفت که تقصیر از همسرش است که میخواست زندگی مجلل تر
  و بهتری داشته باشد. از این نمونه ها زیاد است و انسان ها از اعتبار دینها و حتی
  مکتب های اجتماعی سو استفاده میکنند یعنی وقتی نام دینی و پیروان آن به خوبی ثبت
  شده است زمینه را برای غارت اموال دیگران با تکیه بر دینی که مثلا کشته های بسیار
  داده است دیگران را غارت میکنند. و هیچ حرمت خون بیگناهانی که برای یک اسم و یک
  ایده کشته شده اند را هم نگه نمی دارند.

   

  متاسفانه تا وضع همین است و مردم
  به منافع آنی خود قانع هستند و به دوستانشان خیانت میکنند وضع همین است که هست.
  هرکه سر کاری بیاید میخواهد هرچه زودتر کیسه های خود را از مال و ثروت پرکند و به
  فکر تعالی و ترقی مردمان دیگر نیست.

   

  ابر قدرتها هم که خواستار مردم
  نادان متعصب  بیسواد هستند همیشه پنهانی و
  یا حتی بدون استتار از این رویه سو استفاده میکنند. آنان حتی دوست دارند که مردمان
  کشورهای خودشان هم ساده  بی انگیزه  متعصب و نیمه نادان باشند تا براحتی بتوانند بر
  آنان مسلط باشند و به هر راهی که بخواهند آنان را هدایت کنند. شما به دوستتان کمک
  میکنید و او برای پس ندادن کمک شما شما را لجن مال میکند واز بی تفاوتی دستگاه های
  اداری و قضای و روحانی نهایت سو استفاده را میفرمایند. دستگاه های عریض و طویل
  اداری  قضایی سیاسی و روحانی عملا تشکیلات
  بیهوده ای هستند که تنها در خدمت اربابان قدرت و ثروت میباشند و به حال مردم عادی
  ثمری ندارند.

   

  در همه دنیا همین اپیدمی وجود دارد
  پلیس بی مصرف و بی تفاوت  دادگاههای ضعیف و
  بیهوده  دستگاه های اداری بی تفاوت و بی
  استفاده  و حتی دستگاه های مثلا روحانی بی
  روح ریحان؟ این است اجتماع امروزی ما؟

   

  تنها راه رهایی بازگشت به
  عدالت  داد همگانی  مجازات های عادلانه مکافات و تشویق است که مردم
  را تمرین به انسانیت بدهند. لازم به توضیح نیست که کشتن دختران و پسران جوان
  بیگناه نظیر ملالی  و یا اعدام کسانی که
  باورهایی دیگر دارند مشگل را پیچیده تر خواهد کرد. اولین پایه این مشگل ها همانا
  بی تفاوتی مردم و بمن چه گویانها هستند که تامادامی که میخ به پای خودشان فرو نرود
  بی عدالتی را کتمان میکنند. بطور خلاصه که از ماست که برماست   این ماییم که شیادان کمونیست  کاپیتالیست 
  مذهبیون خدا ناباور  و دزدان در لباس
  قداست به کارهای بزرگ  هدایت میکنیم و یا
  در اثر تبلیغات کوبنده  کور کورانه دنباله
  رو هایی هستیم که از عمق مطلب اطلاعی نداریم وقربانی باورها  خرافات 
  بیسوادی  طمع  حرص و حسادتهایمان میشویم. باید ظالم و دزد در
  هر لباسی مجازات شود و عدالت همیشه بر کرسی نشیند.

   

  شیادان نابکاران  حریصان 
  دزدان و غارتگران  بی انصاف باید به
  حاشیه رانده شوند و بجای آنان مردمانی انسان و دلسوز جامعه چرخ را در درست بگیرند.