آقای وحید یامین پور آیا بی حجاب بودن، تجاوز جنسی به شما باشیشه نوشابه و میله آهنی است؟ ۱۵

تجاوز و کشتن زنان

دو دانشجوی دختر رشته پزشکی در طی این چند سال مورد تجاوز گروهی و شکنجه قرار گرفته و کشته شدند. یکی دختر جوانی که در هندوستان بوسیله اراذل و اوباش مورد تجاوز قرار گرفت و در بیمارستان درگذشت، که باعث خیزش و درگیری های مردم هند با پلیس و نیروی انتظامی برای درخواست امنیت بیشتر برای زنان شد، و دیگری، دکتر زهرا بنی یعقوب که در ایران توسط “اراذل و اوباش گشت ارشاد و نیروی انتظامی” مورد تجاوز و شکنجه قرار گرفت و در قرارگاه گشت ارشاد کشته شد.  مردم ایران نیز برخلاف هندی ها مانند همیشه، سکوت کردند. حتی سال ها بعد در مورد تجاوز های گروهی، شکنجه و قتل؛ ترانه موسوی، زهرا کاظمی، الناز بابازاده و… صدای اعتراضی مصمم از آنان شنیده نشد.

شماری از بانوان ایرانی که به دست رژیم جنایکتار به طرز فجیعی به قتل رسیدند.

شماری از بانوان ایرانی که به دست رژیم جنایکتار به طرز فجیعی به قتل رسیدند.

اظهار نظر بیشرمانه مجری تلویزیون رژیم

اما شرم آورتر این است که وحید یامین پور یکی از مجریان حقوق بگیر حکومت اسلامی با بیشرمی تمام در گوگل پلاس خود نظری بسیار غیرعادی و مفتضحانه  در مورد تجاوز ۶ مرد به دختر دانشجوی هندی بیان داشته است.   دختر جوانی که هنگام باز گشت از خرید عروسی به همراه نامزد خود،  پس از جدا شدن از وی، اشتباهی سوار اتوبوسی میشود که شیشه های تیره داشته و به بدترین شکل مورد حمله متجاوزین قرار می گیرد که منجر به مرگ دردناک وی می گردد. در این میان، این مجری مذهبی همچون روان پریشی متجاوز چنین نوشته است: “بد پوششی تجاوز دختران به آرامش روانی مردان است!. چرا دختران باید این اجازه را داشته باشند که به لحاظ روانی به مردان جوان فشار بیاورند و تمرکز، آرامش و خانواده آنها را تهدید کنند؟. بد پوششی دختران جوان و رفتارهای تحریک آمیزشان ارتکاب جرایم شدید علیه آنان را تشدید میکند. بد پوششی تجاوز دختران به آرامش روانی مردان است. نتیجه ی طبیعی این اقدام، تهدید شدن خود دختران است. نمی توان فضا را پر از تحریک و تنش کرد و آنوقت انتظار داشت هیچکس خطا نکند.”

این اظهار نظر نفرت انگیز و توجیه خشونت و تجاوز به زنان در زمانی گفته شده که بیشتر مردم جهان از تجاوز وحشیانه و کشتن یک دانشجوی پزشکی برآشفته اند. اعتراضاتی که  سراسر هند را فراگرفته و دنیا در نکوهش و تحقیر این چنین خشونت غیر انسانی و وحشیانه بر علیه زنان به پاخواست. حتی شنیع بودن این تجاوز و خشونت به حدی بوده که متجاوزین جنایتکار با میله آهنی به بدن این دختر بی پناه تجاوز کرده و دل و روده او را از بدنش بیرون کشیده اند!. در این میان تنها یک بیمار روانی جنسی می تواند برطرف کردن عقده های خودش را، بیشرمانه در تجاوز به زنان و دختران بداند. مطمئنا چنین مردانی با چنین افکار کثیف و دهشتناکی، هیچ آرامش روانی نداشته اند. وگرنه با نگاه کردن به پیکر یا صورت یک بانوی ناآشنا چنین به تجاوز نمی اندیشیدند.

دختری در دهلی مورد تجاوز چند تن قرار می گیرد و کشته می شود، میلیون ها در سراسر هند به پا می خیزیند و اعتراض می کنند. در ایران رژیم آدم خوار هر روز و هرشب به بانویی در کلانتری ها، زندان ها، و بازداشتگاهها تجاوز می کنند و یا بی احترامی می نماید و آب از آب هم تکان نمی خورد. به راستی ما چه ملت با فرهنگ و با غیرتی هستیم!!.

دختری در دهلی مورد تجاوز چند تن قرار می گیرد و کشته می شود، میلیون ها در سراسر هند به پا می خیزیند و اعتراض می کنند. در ایران رژیم آدم خوار هر روز و هرشب به بانویی در کلانتری ها، زندان ها، و بازداشتگاهها تجاوز می کند و یا بی احترامی می نماید آب از آب هم تکان نمی خورد. به راستی ما چه ملت با فرهنگ و با غیرتی هستیم!!.

آیا قربانی  تجاوز جنسی گناهکار است؟

تحریک شدن و تجاوز کردن دو مقوله کاملا متفاوت است. بهانه ای که همواره در مورد دلیل حجاب اجباری زنان، ذکر می شود. این است که مردان با دیدن یک زن زیبا تحریک می شوند!. متاسفانه سطح فرهنگ و شعور برخی افراد چون این آقای مجری در حدی نیست که لذت بردن از زیبایی یک انسان زیبا، تحریک شدن و تجاوز کردن را از یکدیگر متمایز کند. اصولا انسان زیبایی را دوست دارد. چه زن زیبایی، چه کودکی زیبا و چه مردی آراسته و دارای تیپی جذاب، هر سه مورد زیبا هستند. اما چنانچه فردی به بدن ایشان دست درازی کند و یا آنان را مورد تجاوز قرار دهد در اینصورت آن فرد متجاوز باید مورد محاکمه قرار بگیرد و نه قربانی جنایت!. باید به چنین مردانی گفت، اگر زنی آراسته و زیبا می خواهید باید لیاقت و شرافت خود را به او ثابت کنید. عشق و محبت او را بدست آورید. نه چون فاقد احساسات انسانی به تجاوز به او بیندیشید. چون خود می دانید هرگز لیاقت چنین محبتی را ندارید.

تحریک شدن حسی انسانی

تحریک شدن یک حس انسانی است ولی تجاوز کردن و میل به تجاوز داشتن نتیجه فکر یک بیمار جنسی روانی و یک متجاوز است. تحریک شدن دلیلی برای تجاوز کردن نیست. اینکه مردان مسلمان با بی شرمی و بی آبرویی تمام به تحریک شدن در مقابل یک زن زیبا اعتراف می کنند، دلیل از هوسرانی و نگاه برده داری است که نسبت به زنان دارند و بانوان را تنها به صورت کالایی جنسی می دانند و نه یک انسان. افرادی چون مامورین گشت ارشاد که در کوچه و خیابان به دنبال ناموس مردم راه می افتند و چشم چرانی می کنند، دچار بیماری های جنسی روانی بسیارند. این افراد درآمدشان را از خیابان گردی و نگاه کردن به زنان و دختران تامین می کنند!.

آنها هر زیبایی را بازداشت می کنند، چون دنیای مذهبی خود و اطرافیانشان سرشار از پلیدی و زشتیست. چنین افرادی مستحق دستگیری و بازخواست هستند چرا که به بانوان، تنها نگاهی هرزه و جنسی و نه انسانی دارند. آنان از تجاوز به حق انسانی هراسی ندارند و از اذیت و آزار زنان و دختران لذت می برند. این گروه بیشتر شامل متجاوزین بالفطره  همانند گروه های گشت ارشاد قزوین می باشند که به همین دلیل دستگیر شدند.

گشت ارشاد یا عده ای ضعیفه های عقده ای و صیغه ای که با تعدادی لات و چاله میدانی به جان بانوان گرانمایه کشورمان می افتند و کارشان جز رشوه گرفتن، توهین به شخصیت دیگران نیست.

گشت ارشاد یا عده ای ضعیفه های عقده ای و صیغه ای که با تعدادی لات و چاله میدانی به جان بانوان گرانمایه کشورمان می افتند و کارشان جز رشوه گرفتن، توهین به شخصیت دیگران نیست.

پیامد محدودیت های مذهبی

مردانی که همانند این مجری مذهبی مرتبن با هر نگاه به زنان تحریک می شوند به این دلیل است که در رابطه جنسی خود با همسرشان راضی نیستند و چون بسیاری از ازدواج های خانوادگی بدون عشق و علاقه و به دلایل اقتصادی و یا آشنایی خانواده ازدواج کرده اند. دلیل دیگر آن است که مردانی چنین هوسران، یک زن را به عنوان انسانی که مالک بدن خود باشد نشناخته اند، وآنقدر در محدودیت های تفکیک جنسی از زنان و دستورات خرافی مذهبی اسیر بوده اند که برقرار کردن هرگونه ارتباط انسانی با جنس مخالف را نیاموخته اند.

دیدگاه یک متفکر مذهبی

نگاه مذهبیون به زنان، نگاهی جنسی و نه انسانیست. تحریک شدن یک حس انسانی است ولی تجاوز کردن و میل به تجاوز داشتن نتیجه فکر یک بیمار روانی جنسی و یک متجاوز است. مسئله مهمی که مردان مذهبی با آن روبرو هستند این است که جامعه اطراف خود را از دریچه دید عضوی که در شورت خود دارند می بینند و نه از نگاه یک انسان عادی. اینگونه افراد به دلیل خالی بودن جاذبه خانوادگی و پوشاندن زنانشان در چادر و بدون آرایش حتی میلی به زنان خود ندارند و این شهوت از دست رفته و علاقه به جنس مخالف را در نگاه به دیگر زنان جستجو می کنند. یک زن در درجه اول برای ارضاء روحی خود به آراستگی می پردازد و اختیار بدن خود را دارد. آنچه لازم است مردان مذهبی بیاموزند این است که اگر با دیدن هر زیبایی تحریک می شوند بهتر است کمتر به چشم چرانی بپردازند و بیشتر به زن خود و رابطه جنسی با او توجه داشته باشند.

مردسالاری، فقر فرهنگی به خصوص نسبت به ارزش انسانی زنان، مذهب و قوانین غیر انسانی مذهبی از عوامل اصلی رشد عقده های جنسی در چنین افرادی است. تحریک شدن با تجاوز کردن کاملا متفاوت است. زنان نیز با دیدن یک مرد آراسته ممکن است از او خوششان بیاید، این دلیلی برای تجاوز نیست. به طور طبیعی هر انسانی از دیدن گل، بچه ها و حیوانات لذت می برند. اما تنها کسانی که راه و روش تجاوز به یک دختر ۹ ساله و یا لمس جنسی یک دخترشیرخوار و حتی سکس با حیوانات را در کتاب های آموزش دینی خود آورده اند مذهبیون و مجتهدین اسلامی هستند. این به دلیل نگاه جنسی آنان به دنیای پیرامونشان است که حتی از بچه شیرخوار، کودک یا حیوانات و حتی پسران جوان مشهور به قلیان برای اطفای شهوت خود دریغ نمی کنند!.

بیشتر دانشمندان و پژوهشگران زن در دنیا بی حجاب هستند. ارزش انسانی یک فرد به شخصیت و خدماتی است که برای مردم خود و جهانیان عرضه می کند، نه به شکل لباسی که می پوشد. یک فرد با لباس یا بی لباس یک انسان است و دارای ارزش های انسانی است. نهضت های عریانی و آزادی طلبانه زنان در دنیا که در مقاله پیشین به آن اشاره شد. تغییر نگاه جنسی به پیکر لخت یک زن، به درک اعتراضی سهمگین است. به این معنی که تنها زنان مالک بدن خود هستند و نه مذاهب و نه فرهنگ پوسیده مردسالارانه در کشورهای جهان سوم.

ادعای مردانگی، تنها ادعاست

چندی پیش ویدیویی از زن جوانی که برهنه در اصفهان در کوچه و خیابان می گردید منتشر شد. بسیاری از مردان با گوشی های موبایل خود به دنبال این زن بی پناه افتاده بودند و از او فیلمبرداری می کردند. هیچکس سعی نکرد به او نزدیک شود و مشکل و دلیل اینکار او را جویا شود. و  یا اینکه ببیند چرا این زن بی پناه در حالت عادی نیست.  یا به اورژانس بیمارستان تماس بگیرد. تنها صدای خنده و الفاظ رکیک مردان در این ویدیو ها شنیده می شد. اما دقیقا چه اتفاقی برای این زن افتاده بود؟. این زن بی پناه قربانی گروگانگیری و تجاوز گروهی مردانی بی شرافت بود. یک گروه از مردان متجاوز او را دزدیده بودند به او مواد مخدر تزریق کرده بودند و سپس او را برهنه در خیابان رها کرده بودند!.

شگفتی اینجاست که این ها مردانی هستند که برای بانوان خانواده خود به اصطلاح تعصب و غیرت ابلهانه و حتی خشونت وار به خرج می دهند!. اما همین گروه اراذل و اوباش به این زن بی پناه تجاوز کردند. و مردان مسلمان در خیابان نیز به این زن توهین می کردند و از او فیلم و عکس می گرفتند.  پس شرافت و مردانگی یک انسان به اندازه لباس هایش بسته نیست بلکه وابسته به اعمال انسان دوستانه ای است که انجام می دهد. نه نامردانی که ادعای شرافت دارند، ولی به جای کمک به زنی عریان بی پناه و مورد تجاوز قرار گرفته. او را دستمایه تفریح کثیف و بیمارگونه خود قرار می دهند!.

وحید یامین پور یکی از هزاران جوان های لات و هرزه و بی بند وبار کشورمان است که رژیم جنایتکار با دادن مدارک قلابی آنان را بر سر مردم سوار کرده که به تاراج و غارتگری مشغولند و مملکتی را به باد داده اند.

وحید یامین پور یکی از هزاران جوان های لات و هرزه و بی بند وبار کشورمان است که رژیم جنایتکار با دادن مدارک قلابی آنان را بر سر مردم سوار کرده که به تاراج و غارتگری مشغولند و مملکتی را به باد داده اند.

سابقه خراب مجریان اسلامی

حتما بسیاری از مردم از قضیه همخوابگی حجت الاسلام والمسلمین حسینی مجری دو زنه برنامه ” اخلاق در خانواده” در دهه ۷۰ با دختر آلمانی، و عواقب انتقام همسران ایرانی اش آگاه هستند. در جدیدترین افتضاح صدا و سیما، دادگاه کیفری استان تهران فرزاد جمشیدی مجری ارزشی برنامه تلویزیونی “یاد خدا” را به دلیل اغفال یک دختر جوان به ۸۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم کرد. اصولا اگر مجری یا برنامه پردازی در هر کشوری مرتکب خطا و یا تعرض در حق فردی شود، این خطا، ناپسندیده و قابل نکوش است. اما اگر مجریان مذهبی در یک حکومت اسلامی مرتکب خطا شوند، این عمل بسیار شرم آورتر و تاسف آور تر است. چون این افراد داعیه اعتقاد داشتن به مذهبی که آنرا بسیار خوب تشریح می کنند را دار هستند. در یک کشور پیشرفته مجریان برنامه ها موظف به پاسخگویی به هرگونه اظهار نظر غیر منطقی و یا ترویج خشونت خود هستند و در بیشتر مورد کسانی که نظریه های جنون آمیزی چون وحید یامین پور اظهار کنند برای همیشه از کار در برنامه های تلویزیونی حذف و حتی در دادگاه محاکمه می شوند. این به این منظور است که این افراد در رسانه ها فعالیت دارند و هر نظر غیر منطقی آنها سبب آزردگی مردم و چه بسا تشویق جنایتکاران به خشونت می شود.

تجاوز در اسلام

تجاوز در اسلام نهادینه است. تمکین، اجازه شرعی تجاوز اسلامیست. یکی از اصلی ترین اصول زناشویی اسلام تمکین نام دارد. تمکین به این معناست که یک مرد هر زمان که اراده کند می تواند با همسرش همبستر شود!. این اجازه تجاوز به حق انسانی انتخاب زن و حتی بدن زن است. حتی در قرآن فرمان کتک زدن نیز برای زنانی که از شوهرانشان نافرمانی کنند دیده می شود!. چنین خدایی حتی تجاوز به زنان اسیر در جنگ را آزاد دانسته. چنین نوع نگاه جنسی تنها به ، بانوان به عنوان قسمت پایین تنه برای رفع شهوت نامردان و با چنین خشونتی در طول تاریخ انسانی غیر قابل باور و بی سابقه است. چنین تربیت خونین مذهبی، نتیجه ای بهتر در بر نخواهد داشت؛ جز افکار یک مریض جنسی در مورد مقصر بودن زنان قربانی تجاوز!.

در حقیقت آنچنان که عکاس جوان و مشهور اریکا سیمونه در عکس هایش به تصور کشیده. همه ما در زیر لباس هایمان عریان هستیم و حتی عریانی اگر در اطراف ما به وفور یافت شود. امری تکراری و حتی طبیعی خواهد شد. پس هرگز نمی توان از طرز لباس پوشیدن یک فرد به ماهیت اصلی شخصیت او پی برد. به طور مثال ماری کالوین، بانوی روزنامه نگار مشهور و شناخته شده ای بود. این بانوی بزرگوار بی حجاب بود و از سال ۲۰۰۱ برای پوشانیدن چشم چپش همواره از چشم بند استفاده می کرد. هرگز از طرز لباس پوشیدن ماری کالوین مشخص نبود که او چشم خود را به دلیل زخم گلوله هنگام کار در سریلانکا از دست داده است. وی همچنین تنها روزنامه نگار از روزنامه های انگلیسی بود که در حمص حضور داشت.

این روزنامه نگار شجاع و بی باک که همواره به دنبال حقایق و صدای مظلوم قربانیان خشونت بود، در بمباران شهر حمص سوریه کشته شد!. نام او چون قهرمانی جاویدان در تاریخ خبرگزاری جهان باقی خواهد ماند و نام وحید یامین پور نیز به عنوان یک مجری مذهبی با افکار و اندیشه های شیطانی که تجاوز کردن به زنان زیبا و آراسته را تایید کرده در کشورمان به جای خواهد ماند….

بی تردید احمد رضا رادان رییس پلیس تهران در دستگیری، تجاوز، و شکنجه و هرگونه آزار و اذیت بانوان و جوانان ایران دست داشته است. این جنایت های بی شمار و بی حرمتی به مردم، از ذهن و افکار ملت فراموش شدنی نیست. به هر حال، روز انتقام نزدیک است. و امثال این بابا که طفیلی آخوندند و لچک فلسطینی به گردن می آویزند، روزی در دادگاه مردمی پاسخگو خواهند بود. البته اگر تا آن روز جان سالم به در برند و از انتقام ملت در امان بمانند.

بی تردید احمد رضا رادان رییس پلیس تهران در دستگیری، تجاوز، و شکنجه و هرگونه آزار و اذیت بانوان و جوانان ایران دست داشته است. این جنایت های بی شمار و بی حرمتی به مردم، از ذهن و افکار ملت فراموش شدنی نیست. به هر حال، روز انتقام نزدیک است. و امثال این بابا که طفیلی آخوندند و لچک فلسطینی به گردن می آویزند، روزی در دادگاه مردمی پاسخگو خواهند بود. البته اگر تا آن روز جان سالم به در برند و از انتقام ملت در امان بمانند.

بی تردید احمد رضا رادان رییس پلیس تهران  در دستگیری، تجاوز، و شکنجه و هرگونه آزار و اذیت بانوان و جوانان ایران دست داشته است. این جنایت های بی شمار و بی حرمتی به مردم، از ذهن و افکار ملت فراموش شدنی نیست. به هر حال، روز انتقام نزدیک است. و امثال این بابا که طفیلی آخوندند و لچک فلسطینی به گردن می آویزند، روزی در دادگاه مردمی پاسخگو خواهند بود. البته اگر تا آن روز جان سالم به در برند و از انتقام ملت در امان بمانند.

از آنچه گذشت

تجاوز همانطور که از نامش مشخص است. شکستن و دست یازیدن به حریم شخصی و حق و حقوق واقعی انسانی دیگر است. بدن یک زن متعلق به آن زن می باشد نه به هر مرد هوسران و متجاوزی که حتی لیاقت بدست آوردن توجه و عشق یک زن را نداشته است. متجاوزان بیشتر مردانی هستند که به غیر از تجاوز به یک زن و سکس خونین، از یک رابطه عشقی و سکس معمولی لذت نمی برند. وگرنه چگونه ممکن است یک انسان عادی از عمل جنسی، بدون رضایت زنی خونین و در میان فریاد و ضجه یا حتی بیهوش لذت ببرد!. افرادی که متجاوز هستند یا میل به تجاوز دارند و متاسفانه مجری برنامه های تلویزیونی هستند، بهتر است این افکار بسیار زننده و بیمارگونه را با روانپزشک مطرح کنند و تحت درمان های دقیق روان شناسی قرار گیرند. یک زن، ملک شخصی شوهرش، ناموسش و غیرتش نیست. یک زن یک انسان است و می تواند به تنهایی برای نوع پوشش خود تصمیم بگیرد.

شوربختانه، در کشورهای اسلامی افراد سایکوپات ، هوسباز، و متجاوز در راس گروه های امنیتی هستند. این حق انتخاب به دلیل طرز تفکر جنسی و برای به بردگی کشاندن زنان از آنان سلب  شده و به دست نااهلان سپرده می شود. در اینجا باید از این وحید یامین پور مجری برنامه،  پرسید که چرا به جای فکر در مورد هیکل و لباس زنان به بحث های اساسی و مهمتر از جمله نپرداختن حقوق کارگران، تورم و گرانی، زندانیان سیاسی، اختلاس های میلیاردی و کهریزک نپرداخته. در ضمن این دست نیافتن به زنان زیبا چطور تجاوز روانی به ایشان محسوب می شود. آیا همان درد شیشه نوشابه های کهریزک و اوین و کشیده شدن دل و روده ها از بدنش مانند بانوی دانشجوی هندی یا تجاوز دسته جمعی آخوند حسین طائب و زندانبانان را به ترانه موسوی در بر دارد؟!. مردانی که در زندان ها به دختران پیش از اعدام وحشیانه تجاوز می کنند و برای رضای خدایی بی رحم و خیالی حکم تجاوز و ارتداد برای انسان ها صادر کرده و یا اجرا می کنند، در خانه های خود نیز حرمسرا از بانوان فقیر و درمانده دایر کرده اند. این مردان زنباره مسلمان  نمی توانند زن زیبایی را ببینند که به آنها تعلق ندارد و از افکار قرون وسطایی آنها سرپیچی می کند. چنین افرادی همانگونه که این مجری در مورد عقده های خودش شرح داده همه حرکت رفتار های زنان و طرز لباس پوشیدن بانوان را تحریک آمیز می دانند!.

جالب اینجاست که همین افراد هوسباز حتی با وجود زنان و روسپیان صیغه ای بیشمار به امید حوریان بهشتی، نماز شب می خوانند!. و یک سوال باقیست چرا در کشورهایی اسلامی آمار تجاوز به شدت زیاد است؟. حتی زنانی که در حریم خانه خود یا باغ شخصی خود و یا حتی چادر به سر دارند. در اینجا فقط به این افراد، متنی نوشته شده توسط یکی از معترضین به تجاوز بر علیه زنان را گوشزد می کنم که؛ شما به آن زن تجاوز کردید!، چون لباس هایش برای شما تحریک کننده بود؟!. آیا من هم باید صورت شما را خرد کنم؟، چون حماقت شما نیز برای من تحریک کننده است (که مشتی به صورتتان بزنم!)

 • Soran_behrouz

  دوست عزیز ملت ایران خیلی خیلی بی غیرت شده و در دولت آینده ایی هم اگه قرار باشه به وجود بیاد از این افرار فاسد قدردانی خواهد کرد و در آغوش خود جای خواهد داد . غیرت رو در میان هر ملتی جز ملت ایران نظاره کن و ببین . جالب اینه که ادعا داریم که از همه با فرهنگ تر و مردتر و با غیرت تر هستیم . اصلا در همه مسایل ایرانی بابا یک چیز دیگست . ولی وقتی تعصب رو کنار بزاری هیچی نیستیم . اخه یه ایرانی هیچ وقط حاظر نیست و نخواهد بود که با یک مرد چیه با هزار مرد هندی عوض شه ولی حالا غیرت و مردانگی رو در هند ببین و در ایران حسرتش را بخور . به امید پیدا شدن مرد و مردانگی در ایران .

  • خشم فرو خورده

   میگویند با هر کس مثل خودش رفتار کنید تا عدالت در حد اعلا رعایت شود. حال که یامین پور، این انگل حزب اللهی با این حرف خود میلیون ها ایرانی را “تحریک” کرده است، مشابه استدلال خودش، باید به او تجاوز کرد. از آنجا که آستانه تحریک پذیری مردم همانطور که خود ایشان گفته میتواند انقدر پایین باشد تا به دختری که لباس بر تن دارد تجاوز کنند. ما هم هر وقت ایشان را در کوچه و خیابان و محل کار دیدیم، به سبب تحریک شدنمان و به هر وسیله ای از فحش و ناسزا گرفته تا چوب و سنگ و غیره به ایشان تجاوز میکنیم و از منظر خود یامین پور، هیچ ایرادی به این تجاوز وارد نیست، زیرا که ایشان خودشان بساط تحــــــریک را فراهم کرده اند!

 • ایرانزاد خنیاگر

   شرم و ننگ و نفرین ِ بی پایان بر «این تفاله های بی سَر ِ یک مادر چهل پدر اهریمن زاده ی نادان ناپاک خونریز خونخوار پلید پلشت گجسته ی تازی زاده» باد.
  نفرین بی پایان همه ی «نژاده ایرانیان راستین و میهن پرست و مهربان و آزاده»
  و مرگی بد و سخت و رنجبار و دردناک بر این «تازی زاده گان و تازی پرستان ِ بی سَر ِ یک مادر چهل پدر ِ اهریمن زاده ی نادان ناپاک خونریز خونخوار پلید پلشت گجسته» و همه ی «پیروان و نوچه گان و مزدوران و همدستان این یک مادر چهل پدران تازی زاده ی گجسته» باد.

 • Sahameddinghiassi

  وحدت عالم انسانی و کنار زدن مشگل
  های ملتهای دنیا.

   

  در مرحله یکم بایست مشگل ها را
  شناخت بعد به کنار زدن آنها همت گماشت.

   

  متاسفانه رهبران دنیا اکثر دلسوز
  مردم نیستند و تنها برای خاطر شغل مقام پول و ثروت زیاد مقام رهبری را انتخاب
  کردند. بعضی ها که مدیون شرکتهای بزرگ بیمه و سایر شرکتهایی هستند که برای انتخاب
  شدنشان پول خرج کرده اند و لاجرم بایست دین خود را به آن شرکتهای بین المللی غول
  های اقتصادی بپردازند. بعضی از رهبران هم که از مثلا طبقه فقیر به قدرت شوکت و
  ثروتهای باد آورده ای رسیده اند در فکر تجمل عقده گشایی هستند و تمامی زندگی دوران
  فقر و فلاکت خود را فراموش کرده اند و حالا خودشان هیولاهایی شده اند بدتر از
  غارتگران بین المللی قبلی. مثال اولش شیوخ عرب هستند که روی ثروت های ملی مردم
  افتاده اند و آنرا مال خود میدانند و با آن مشغول عیش عشرت قتل غارت شهوت رانی و
  کارهای عجیب و غریب هستند. مثل خرید ماشین هایی از تلای سفید و یا دستور ساخت
  هواپیماهایی از تلای زرد. آنان در حمام های ساخته شده از عاج فیل غسل های واجب
  اسلامی جنابت را انجام میدهند و دلبران ومه پیکران بین المللی را دور خود جمع کرده
  اند و مردم را به حوریان بهشتی نوید میدهند وخودشان حوریان زمینی را تصاحب کرده
  اند. جوانان کشورهای ما که احتیاج به درمان 
  مدرسه  دانشگاه کار رفاه ورزش  مسکن 
  ازدواج دارند همه به صورت اجبار به اعتیاد 
  ولگردی  دزدی رشوه خواری  صدمه زدن به دیگران زورگیری  شیتله خواهی 
  جلق زدن  بی دانشگاهی  بیکاری هستند و درحالیکه اسلام فرموده که طلب
  علم برهر زن و مرد مسلمان واجب و فرض است وبایست به دنبال علم حتی تاچین هم
  رفت  آنان جوانان را مردم را بحال خود رها
  کرده و خودشان مشغول عیش عشرت هستند. و به نام دین مردم را غارت و ثروتهای ملی
  مارا در بانکهای خارج به حسابهای شخصی واریز میکنند که بعد از سرنگون شدنشان هم کشورهای
  دیگر و بانکهایشان سرمایه ملی ما را براحتی بالا می کشند. نمونه آن قذافی  صدام و بن علی بودند.

   

  گروه بعدی رییسان مثلا جمهوری را
  هم میشناسید که با تاثیر تبلیغات کوبنده و خرج شرکتهای غارتگر عده ای را به عنوان
  رییسان جمهور به تخت می نشانند تا منویات آنان را اجرا کنند. گروه های متحد و بین
  المللی نظیر فراماسونها  ایلومونادیها و…
  مافیای قدرت و ثروت های دنیا را در زیر سلطه خود دارند و با برنامه های تفرقه
  بیانداز و حکومت کن  غارت کن مارا بجان هم
  انداخته اند. درقدیم گروه هایی که در غارت های کشورهای ما سهمی داشتند با ازبین
  بردن فرهنگ و تاریخ و تزریق اعتیاد و نفرت و تفرقه مردمان مارا از هم جدا کرده و
  میکنند. نمونه اش ناصرالدین شاه بود که هشتاد زن در حرمسرای خود داشت و گروهی از
  جوانان را هم اخته فرموده بودند که از سکس های ایشان حفاظت کنند ولی چون اخته بودن
  قدرت دست درازی نداشتند. آنان مثل کرم وموریانه کشورهای ما را به مرحله نابودی
  تفرقه و باز کردن دربهای کشورهایمان برای غارتگران بین المللی بودند . اینان برای
  اینکه مردم ترقی نکنند جلوی هر خرد گرایی را میگرفتند  مثلا امیر کبیر را کشتند ویا دیگران را و بیشتر
  به مردم خرافات  وهم خیال  توهم 
  بیسوادی و نفرت تزریق میکردند تا آنان نتوانند باهم متحد باشند وبر ایشان
  بشورند. جنگ بین شیعه و سنی  علوی  و اسماعیلی 
  و در قرون جدیدتر  بهایی
  مسلمان  بابی و ازلی بیانی و مزدکی و مانوی
  و باز انواع زرتشتی  گبر و… همه از
  کرامان ایشان است که مردم را به نخود سیاه مشغول و خودشان به غارت و دزدی دست بکار
  هستند.

   

  متاسفانه در کل دنیا این موضوع کم
  بیش در جریان است. در بعضی کشورهای بیشتر و در برخی کمتر. قانون و قدرت همه در
  اختیار آنانی هست که سرمایه های کلان دارند و همه را میخرند. و یا قانون را برای
  خاطر حفظ قدرت خود می نویسند یا حتی تغییر میدهند. جوانان را عقده ای کرده اند
  زیرا سکس که یک امر طبیعی است برای آنان بصورت تابویی درآمده است با جدا کردن
  دختران از پسران پسران و دختران را به راه های ناصواب میکشند. همجنس بازی   مقاربت با حیوانان و جلق زدن مقاربت با محارم
  و هزارهای کارهای زشت که در اثر این جدایی صورت گرفته است. جوانان با عقده های
  جنسی پرخاشگر هستند  و بعضی از آنان به
  آزار دیگران و پدر مادر روی میآورند. و یا دیگران را آزار میدهند. بچه بازیهای و
  انحرافهایی که انجام میشود همه در نتیجه یک تربیت غلط است که سکس را از عشق جدا
  کرده اند.  دوستی و عشق را کنار گذاشته اند
  و تمامی فکر را به سکس گناه آلوده متوجه ساخته اند.

   

  رهبرانی که بایست برای مردم
  وجوانان ایجاد کار  دانشگاه  مسکن تولید تهیه کنند آنان را به جنگ و نزاع وکشت
  کشتار فرا میخوانند.  مردمی که خود ستم
  کشیده اند در مرحله بعدی خودشان به ستم کاران تبدیل میشوند. آنان که دستشان به
  قدرت نیست و نمی توانند حق خود را بگیرند لاجرم به دیگران تجاوز میکنند و بدین
  ترتیب اعتماد ها از بین میروند و هرکس در تلاش است که کلیم خود را بهر قیمتی شده
  از آب بیرون بکشد. و سردوستان و فامیل خودشان کلاه میگذارند تا خودشان صنار سه
  شاهی داشته باشند. در این مرحله دین برای آنان یک حربه است که بکار می برند تا
  استفاده مادی بکنند. نمونه آن ساسان است که به عنوان بهایی اخراج شد زیرا دوست
  مسلمانی که به او وام داده بود برای پس ندادن وام اورا مثلا لو داد که مادرش بهایی
  است. او اخراج شد. ساسان به پسرخاله بهایی خود متوچر و همسرش عفریته اعتماد کرد
  آنان  که در ابتدا با او خیلی صمیمی و
  مهربان بودند بعد از غارت وی اورا مثل همان دوست مسلمانش لجن مال هم کردند.
  پسرخاله بهایی سعی کرد تمامی سرمایه ای که وی به او سپرده بود از بین ببرد یا خودش
  در اختیار بگیرد. 

   

  مردمان را طوری برنامه ریزی کرده
  اند که تنها وقتی آبی ببینند شناگران ماهری از آب در میآیند. متاسفانه با حربه دین
  ساسان یک بار به عنوان بهایی غارت شد توسط دوست مثلا مسلمان ویکبار هم بنام شاید
  مسلمان توسط پسرخاله بهایی اش غارت گردید. و هردو تا آنجا هم که توانستند اورا لجن
  مال هم کردند که تا چهره خودشان ضایع نشود. 
  بی تفاوتی سیستم و مردم هم راه را برای این چنین افرادی باز میگذارد.

   

  حضرت مسیح که آنهمه به دوستی و
  محبت مردم را هدایت کردند باز کسانی هستند که از همان دین به عنوان یک دکان کسب سو
  استفاده میکنند. نه تنها محبت نمی کنند که بی تفاوت و سنگدل هم هستند. نمونه اش
  قتل و غارتهایی است که توسط مثلا عیسویان انجام میشود. از سوزاندن قرآن گرفته تا
  آزار و اذیت مردمی که مسلمان هستند.

   

  بهاییان که در ظلم و فشار واقع شده
  اند نیز بعضی از آنان از همان قماش هستند با وجود اینکه حضرت بهاالله با هشیاری
  سفارش فرموده اند که ای اهل عالم همه شما برگهای یک دارید و شاخه های یک شاخسار و
  گلبرگهای یک گلبن بچشم بیگانگی در هم ننگرید و… باز بهاییان متعصب باگفتن اغیار
  یعنی غیر از خودیها و احباب یعنی خودشان از مردم فاصله میگیرند. و همان طور که
  گفتم پسرخاله ساسان از اعتماد او سو استفاده کرد زیرا ساسان فکر میکرد همه بهاییان
  خوب و درستکار هستند. درصورتیکه در عمل آنان هم کم کسری از قماش همتایان مسلمانشان
  کسری و کمی نداشتند.  محبت و اعتماد را با
  دزدی اموال به امانت گرفته شده و بعد هم با لجن مال کردن و غیبت پاسخ دادند. متوچر
  و عفریته  همان کاری را با ساسان کردند که
  دوست ظالم و دورو مسلمانش با او کردند. البته در کل این همان راهی است که غارتگران
  بین المللی میخواهند که مردم با هم بد باشند و از ا عتماد و دوستی هم سو استفاده
  های کلان بکنند. بدین ترتیب  عوض
  اتحاد  تفرقه بین مردم حکمفرما میشود و این
  درست همان چیزی است که آنان برایش سرمایه گذاری کرده برنامه ریزی کرده اند.

   

  آنان اکنون پروژه بزرگتری در دست
  دارند نفرت و کشتار بین بی دنیان و بادینان. آنان که زن و مرد را از هم جدا کردند
  بطوریکه مرد به چهره دوست زنش اسید می پاشد برای اینکه مثلا حاضر نیست با او
  ازدواج کند حالا میخواهند یک دامنه وسیع تری هم بسازند نفرت بین  با دینها و بی دینها. بعد هم کشت کشتار آنان از
  هم. چیزی که ثابت کردن آن با دانش کنونی ما غیر ممکن است باید بر سرش تفرقه و کشت
  کشتار درست شود. خدایی که ثابت کردنش از عهده علم بر نمی آید و تنها بایست قبول
  کرد و باور کرد و هم چنین ثابت کردن اینکه خدایی نیست نیز غیر ممکن ا ست  حالا این دو گروه را میخواهند برضد هم  تعلیم داده و برایشان برنامه ریزی کنند. خشم ونفرت
  بین بادینان و بی دینان بمراتب سهمگین تر از خشم و قتل غارت مثلا بین اسماعیان و
  دوازده امامی ها است. رهبران ما هم که تنها درفکر زندگی خودشان هستند و همه مکتب
  های اجتماعی از کمونیست  سویالیست   کاپیتالیست  
  امپریالیست  تروریست  ماکیاولیست 
  کااوایست  و نیز تمامی رهبران شیاد
  مذهبی و اجتماعی بجای در فکر مردم و زندگی آنان تنها به فکر چپاول هستند.

   

  تریلیون ها دلاری که خرج نفرت  جنگ قتل غارت و شرکتهای بیمه میشود اگر برای
  مردم خرج شود و برای کار  علم صنعت  تولید و رفاه مردم بکار گرفته شود بسیاری از
  مشگلات حل می شوند و ما میتوانیم که به بالهای علم سوار شده و شاید تمامی مشگل ها
  را از بین ببریم. ولی رهبران ابله 
  دیوانه   دزد و شیاد ما در فکر ما
  نیستند و تنها به فکر حماقتهای خودشان میباشند. 

   

  درخت تو اگر بار دانش بگیرد   به زیر آوری چرخ نیلوفری را؟ ولی آنان در فکر
  نابودی  ساخت بمب و مواد منفجره
  هستند.  و مردم هم در فشارهای روانی و روحی
  بسیار بطوریکه سالیانه هزاران مرد وزن خود کشی 
  خودسوزی  و یا کارهای انتحاری
  میکنند. زیرا که عشق مرده است.  و رهبران و
  دلشان از عشق مرده و تنها به نفرت زنده اند. بن لادن که ادعا میکرده میخواهد
  ملتهای مسلمان پیش تاز باشند چند دانشگاه و بیمارستان ساخت؟

  امروز روز همکاری و تعاون است که
  با کمک هم مشگل ها را برکنار بزنیم.  همه مشگلها
  قابل حل شدن هستند اگر ما باهم همکاری کنیم و همدیگر را بر طبق وصیت همان
  پیامبرانی که میگوییم به آنان معتقد هستیم دوست بداریم.  همه ما به یک اسم چسبیده ایم و هیچ فکر نمی
  کنیم که بنی آدم اعضای یک پیکرند   که در
  آفرینش زیک گوهرند  …. ولی کو گوش شنوا و
  یا حتی چشم بینا.  

 • continental89

  از ا مردمی که دچار ویروس اسلام ناب محمد پدوفیلی هستند , چه انتظار میشه داشت.
  اگر در کشوری که حق وحقوق زنان شناخته شده است ,   شخصی راجع به تجاوز  به دختران و زنان  مثل این مزدور  رژیم  فاشیست  بامین پور  سخن میگفت ,  اول اینکه بعد از چند دقیقه از سمتی که داشت منسوب میشد و بعد هم  اعتراضات گسترده ای صورت میگرفت.  ما می بیینم که در ایران اینگونه اظهار نطرات مثل نقل و شیرینی هست.  این مزدور از سمتی که داره منسوب  که نمیشه  هیچ ,تازه  بخاطر این نظرایات جنون  امیز  پست بهتری باو داده میشه.  وای بحال این مردم  ویروس زده!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Farzad

  Zane khamenehi va terafdarane jombori islami ro khar ba on mameleh gondas gaid

 • تجاوزگر به آقای وحید یامین پور

  این آقای وحید یامین پور با این حرفهایی که زد “خیلی آرامش روحی مارو به هم زد”! فکر کردیم چی کار کنیم! دیدیم چی بهتر از راه حل خود ایشون. حالا قراره یه مشت روان پریش رو بفرستیم به ایشون دسته جمعی تجاوز کنن! البته حتما تو اتوبوس! حالا اگه وضع ایشون خیلی خوبه سوار اتوبوس نمی شن، اول می گیرن سوار اوتوبوسش می کنن آقارو….

  • verkana

    من تجاوز با شیشۀ نوشابۀ خانواده همراه با شلاق و کتک زدن و بیرون کشیدن رودۀ هاش و در نهایت قطع جریانش و فرو کردن تو حلقش رو پیشنهاد می دم، یعنی در این حد آرامش روانی منو بهم ریخت این ایکبیری

   • با درود به شما، ما در ایران صدها نا انسان جنایتکار داریم که باید مجازات شوند. نوبت این آقا خیلی مانده- سهراب ارژنگ

 • Pouryazarpoush

  fagat mitonam begam az inhame tavahosh aesab  baraie hich kas bagi namonde  khob be jaie bombe atom behtar nist in moshgelat ro hal konid  amniyat bargarar   

 • هزار

  لعنت بر اسلام ناب محمدی و همه آیت الله های جاک… زاده.

 • خشم فرو خورده

  میگویند با هر کس مثل خودش رفتار کنید تا عدالت در حد اعلا رعایت شود. حال که یامین پور، این انگل حزب اللهی با این حرف خود میلیون ها ایرانی را “تحریک” کرده است، مشابه استدلال خودش، باید به او تجاوز کرد. از آنجا که آستانه تحریک پذیری مردم همانطور که خود ایشان گفته میتواند انقدر پایین باشد تا به دختری که لباس بر تن دارد تجاوز کنند. ما هم هر وقت ایشان را در کوچه و خیابان و محل کار دیدیم، به سبب تحریک شدنمان و به هر وسیله ای از فحش و ناسزا گرفته تا چوب و سنگ و غیره به ایشان تجاوز میکنیم و از منظر خود یامین پور، هیچ ایرادی به این تجاوز وارد نیست، زیرا که ایشان خودشان بساط تحــــــریک را فراهم کرده اند!

 • حسن

  یک نگاهی به امار های بین الملیی بیندازید تا متوجه بشید تجاوز،طلاق ،خودکشی،افسردگی در بین کدام کشورها بیشتره.
  همه آمارها بین المللی نشون میده آمریکا بیشترین تجاوز به زنان رو در کارنامه خودش داره.
  تو روخدا یکم اطلاعاتتون رو زیاد کنید بعد مطلب بنویسید

 • حامد

  البته مامان وحید هم همینو میگفت یادمه اون موقع تازه کار بود صیغه این و اون میشد.

 • غزل

  اصن ترتیب این اقارو خودم میدم! چون هم سفیده هم ته ریش داره هم جذابه! منم یه دخترم! حق دارم تحریک شم یا نه؟؟؟؟