در غرب سگهادوست وفادارانسانند ولی در رژیم سگ ستیز آخوندی، باید آنان را نابود کرد ۵

سگها را به کهریزک می برند

پس از آنکه قصابخانه کهریزک به دلیل رسوایی بین المللی از جنایات بیشمار خود به حالت نیمه تعطیل در آمد و چرخ های انسان کشی ولایت فقیه در کوتاه زمانی از کار ایستاد، حال، گویا نوبت قلع و قمع و کشتار سگها در آنجا فرا رسیده است. در این زمینه رادیو فردا از طرحی که روزنامه بهار در شماره شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه خود به چاپ رسنده است، گزارش می دهد.

طرحی که در آن احمدرضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی لات سینه چاک و بزن بهادر چاله میدانی رژیم، در مبارزه با کسانی که اقدام به سگ گردی در خیابانها می کنند ارائه داده است. بنا بر این طرح ولایتی، سگها را از صاحبان آن با زور گرفته، و به کهریزک می برند. در آنجا در سیاه چالی، کثیف نگهداری، و سپس نابود می کنند. صاحبان حیوانات خانگی از برخوردهای نامناسب ماموران نیروی انتظامی شکایت و گلایه دارند. تا آنجا که به گفته انجمن حمایت از حیوانات ایران نیروی انتظامی در اجرای دور جدید این طرح از ارائه رسید به صاحبان این حیوانات هم خودداری کرده است.

این هم زندان سگ ها در کهریزک است. گویا رژیم اسلامی پس از زندانی کردن و نابودی هزاران ایرانی، حال، به زندانی و نابودی سگ ها می پردازد!. رژیمی که سازنده نیست، بلکه کشنده و ویرانگر است!.

این هم زندان سگ ها در کهریزک است. گویا رژیم اسلامی پس از زندانی کردن و نابودی هزاران ایرانی، حال، به زندانی و نابودی سگ ها می پردازد!. رژیمی که سازنده نیست، بلکه کشنده و ویرانگر است!.

اعتراض گروههای مختلف

گروه دامپزشکان تهران با انتشار بیانیه ای، اقدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی را در جمع آوری سگ های خانگی فاقد توجیه قانونی دانست. به گزارش وبسایت خبرآنلاین، جامعه دامپزشکان ایران در نامه خود نوشته اند که در حال حاضر هیچ گونه قانون مکتوبی دال بر خلاف بودن حیوانات خانگی در قوانین مدنی کشور موجود نیست.

هم چنین، به گفته رضا جوالچی سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات؛ «معیارهای روشنی برای این گونه برخوردها وجود ندارد». پاره ای از عملکردهای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هم تناقض ها را پررنگ تر می کند. دقیقا در همین زمانی که با کسانی که حیوان دارند برخورد صورت می-گیرد هر روز ده ها سگ از راه قانونی، از طریق فرودگاه و مرزهای زمینی توسط دلال ها وارد کشور می شود.

یکی از هم میهنان در باره این عملکرد نادرست رژیم گفته است: “… روی مغز مردم خوب کار شده که سگ نجسه. این که مردم به نیروی انتظامی شکایت می کنن واقعیت داره. همسایه های من از این دست آدمهان که خوب مغزشویی شدن که حیوون خونگی نمازشون رو باطل می کنه و از این جور مزخرفات. حتی اگه حیوون خونگی از آپارتمانش بیرون نیاد.

اینها نتیجه زحمات (شستشوی مغزی) حکومته که این آدمها همچین عقایدی دارن. حیوون من عصبیه و اصلا نمی تونه آدمها رو تحمل کنه چون اصلا اجازه نداشته بیرون بره. به نظر من خوب بود که نیروی انتظامی با گروههای حمایت از حیوانات قبلش هماهنگ می کرد که حداقل حیوونا رو به پناهگاهها ببرن. البته نیروی انتظامی ظاهر بودجه کم آورده. که به سگها و زنها گیر می ده. از دزدها که چیزی گیرش نمیاد.!”

رابطه سگ با انسان، رابطه یک دوست وفادار با یک فرد است. رابطه ای که در آن کینه، بغض، دورویی، و کلک و حقه بازی دیده نمی شود.

رابطه سگ با انسان، رابطه یک دوست وفادار با یک فرد است. رابطه ای که در آن کینه، بغض، دورویی، و کلک و حقه بازی دیده نمی شود.

رفتار مسلمان با سگ

کینه توزی مسلمان ها با این حیوان بی آزار و مهربان، همیشگی بوده، و تازگی ندارد. گویا این رفتار ناپسند به دوران پیامبر باز می گردد. زیرا علی ابن ابیطالب در هرزمان از سوی پیامبر مأموریت می یافت که سگ های مدینه را نابود کند. شاید بی گمان، سگ را نجس و پچل نامیدن، به همان دوران باز می گردد. شاید به دلیل کمبود خوراک و آذوقه، برای آن که شریکی نداشته باشند، سگ را نجس نامیدند. این نفرت مسلمان ها از سگ موجب گردیده که پلیس های اروپا جرأت نمی کنند با سگ خود به خانه مسلمانان نزدیک شوند.

در این باره جوکی گفته شده که بیان آن در این جا خالی از لطف نیست: در دوران سختگیری و همه جا کشی خمینی پس از رسیدن به قدرت، آخوندی در حال خوردن غذا بود که سگی همواره مزاحم او بود و می خواست غذا را از جلو آن فرد برباید. آخوند که از دیدن سگ بنا به دستور نیاکانش نفرت داشت، با عصبانیت هرچه تمام تر بر سر این سگ مزاحم فریاد برآورد که: ” .. اگر از این جا دور نشی، فتوا میدم که خردن گوشت سگ حلاله”. همین تهدید موجب فرار سگ از آن منطقه شد!.

سگی که به وسیله فردی از زیر آوار نجات یافته، نجات دهنده خود را می بوید و می بوسد. آیا مهربان تر و با وفاتر از سگ دیده اید؟. یادواره فارسی می گوید: " فلاانی، سگش از خودش بهتر است!."

سگی که به وسیله فردی از زیر آوار نجات یافته، نجات دهنده خود را می بوید و می بوسد. آیا مهربان تر و با وفاتر از سگ دیده اید؟. یادواره فارسی می گوید: ” فلاانی، سگش از خودش بهتر است!.”

خدمات سگ به بشریت

سگ را می توان نوکری بی جیره و مواجب دانست. این جانور وفادار، می تواند در هرشرایطی خدمتگذار بشر باشد. کشف مواد مخدر در فرودگاهها، جستجو در پیداکردن بازمانده های زمین لرزه در زیر ساختمان های ویران شده، تعقیب جنایتکاران و دزدان، کمک و راهنمایی نابینایان، کمک و نگهداری کودکان، پاسبانی و نگهبانی خانه، باغ، مزرعه، و دهها کار شگفت انگیز دیگر از جانفشانی و دوستی این جانور است.

سگ موجب کاهش سکته های قلبی

بر اساس تحقیقات جهانی که انجام شده ، حیوانات خانگی به ویژه سگها موجب کاهش سکته قلبی دارندگان آنند. در این باره روزنامه دیلی میل Daily Mail، در شماره ۱۰ مه ۲۰۱۳ خود گزارش داده است. شاید دلیل اصلی و اساسی این کاهش سکته قلبی، در راه بردن زیاد آنان باشد که موجب جنبش و تحرک پاها و همه تن انسان می شود، و نکته افزون براین، داشتن همدمی بی آزار و مهربان، و از میان رفتن دلتنگی است. از دید پزشکی نیز کمترین اشاره ای به ناپاک و غیر بهداشتی سگ ها نشده است.

ایوان پاولف دانشمند روسی تجربه ای روی سگ انجام داد و آن این که هربار به اوغذا داد، زنگی را به صدا درآورد. در این حال، در دهان سگ بزاقی ترشح می شد. بعهدها، بدون آن که به سگ غدایی دهد، تنها با صدای زنگ او را به ترشح بزاق واداشت. این آزمایشی است که بازتاب شرطی را نشان می دهد. عملی که می تواند در انسان و حیوان سربزند بدون آن که عقل و اندیشه ای در آن دخالت داشته باشد. به عنوان نمونه، دیدن یک جعبه سیاه پوشیده ما را بیاد مرگ می اندازد. پوشش آخوندی در تن هرکس باشد، امروزه نفرت ما را بر می انگیزد بدون آن که اندیشیدنی در کار باشد...

ایوان پاولف دانشمند روسی تجربه ای روی سگ انجام داد و آن این که هربار به اوغذا داد، زنگی را به صدا درآورد. در این حال، در دهان سگ بزاقی ترشح می شد. بعهدها، بدون آن که به سگ غدایی دهد، تنها با صدای زنگ او را به ترشح بزاق واداشت. این آزمایشی است که بازتاب شرطی را نشان می دهد. عملی که می تواند در انسان و حیوان سربزند بدون آن که عقل و اندیشه ای در آن دخالت داشته باشد. به عنوان نمونه، دیدن یک جعبه سیاه پوشیده ما را بیاد مرگ می اندازد. پوشش آخوندی در تن هرکس باشد، امروزه نفرت ما را بر می انگیزد بدون آن که اندیشیدنی در کار باشد…

 • ramin irani

  دوست خوبم دراین که سگ حیوان خوب ومفیدووفاداربه انسان است شکی نیست ولی بهترنیست دراین شرایط که جان ادمیان درایران درخطراست شماگفتاری درموردبدبختی ها وسیه روزیهای ایرانیان بنویسید؟

  • sahar

   نه بهتر نیست ، داشتن و نگهداری از حیوان خانگی هم جزو حقوق انسانی‌ ماست که دارن مثل خیلی‌ چیزای دیگه ازمون میگیرن و البته احترام و دوست داشتن حیوانات و نجس! ندونستن ساگ ناشی‌ از بی‌ فرهنگی‌ که در کشور ما ریشه داره و شاید صحبت کردن و نوشتن در موردش باعث فرهنگ سازی بشه .

 • ساسان

  چرا همیشه مرغ همسایه غازه؟

  در روزنامه مونترال گزارشی بود که در شهر مونترال- کانادا در سال ۲۰۱۱ ، بیش از ۲۵۰۰۰ سک و گربه دریک مرکز نگهداری کشنه شدند ( یا به قول آنان مرگ از روی ترحم- اوتانازی) این حیوانات سالم بودند و فقط به خاطر اینکه از طرف صاحبشان ( بنا به دلایلی چون مسایل اقتصادی- بزرگشدن سک بدبخت – جدایی صاحبانشان از هم!!) دریک مرکز نگهداری رها شدند وبعد از ۵۰ روز اگر کسی سرپرستی آنان را قبول نکنند با با خوراندن یا تزریق مواد مخدر قوی آنان را معدوم ( ببخشید اوتانازی) می کنند

  اگر شما ۲۵۰۰۰ را بر ۳۶۵ روز تقسیم کنید روزی ۶۹-۷۰ حیوان که برای بازی تولید شدند به طور رسمی کشته میشوند
  حالا بماند بیچاره هایی نه در مراکز تولید و مزارع تولید حیوانات خانگی به دلیل عدم فروش و بزرگشدن بی سر و صدا نابود میشوند

  در یک شهر سه میلیونی این خبره ، حالا محاسبه کند در کانادا ۳۳ میلیونی و اروپای غربی ۳۰۰ میلیونی چند سک سالم رو مثل اسباب بازی میفروشند و بعر از اینکه ازش خسته شدن میدنش یه مراکز نگهداری تا بعد از ۵۰ روز بکشند

  در آدرس زیر-ببخشید چون مونترال یک شهر فرانسه زبان است این گزارش رو به فرانسه فقط پپدا کردمrefrences )
  http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/montreal/archives/2012/04/20120401-093147.html

  http://www.24hmontreal.canoe.ca/24hmontreal/actualites/archives/2012/04/20120401-035353.html

  • علی

   دوست عزیز کشتن حیوانات عملی کاملا شنیع هست حالا چه در ایران چه در هر جای دیگری از جهان ولی در کانادا یا کشورهای دیگر دولت راه نمیفته حیوانات از دست صاحبانشان با فشار و تهدید بگیرن و بعد سربه نیستشون بکنن

 • علی

  سگ موجودیست با وفا اهل خیانت کردن هم نیست و در کل داشتن حیوان خانگی احساس مسئولیت پذیری و آرامش برای انسان به ارمغان میاره در کل هر همان چیزهایی که ملا ازش میترسه و بیزاه (سگ ار ملا باوفا تر و با وجدان تر)