دو مسلمان، با ساطور و چاقو سر سربازی را گوش تا گوش در برابر همگان بریدند ۵

دست اسلام در آستین دو خردباخته

روزنامه دیلی میل Mail on Line از بربریت، و جنایت وحشتناکی به وسیله دو اسلام گرا و در جلو چشم دهها رهگذر گزارش می دهد. ساعاتی پس از نیمروز ۲۳ می ۲۰۱۳، گذر کنندگان یکی از خیابان های شلوغ جنوب لندن با چشمان حیرت زده خود دیدند که دو سیاه پوست درشت اندام، با پوششی سیاه، ساطور و چاقو به دست از خودرویی پیاده شدند سربازی را کشان کشان به میان خیابان بردند و سر او را گوش تا گوش بریدند و بر روی پیکر او گذاشتند. یکی از آدم کشان به راهی رفت، ولی دیگری عربده کشان در کنار شکار خود ایستاد و با تکرار شعار “الله اکبر”، از مردم خواست که حکومت های خود را بیرو ن رانده، و قوانین شریعت را به اجراء درر آورند.

جنایت کاری که قانون شریعه را پیاده می کند، الله اکبر گویان، با ساطور و کارد سر سربازی را در جلو رهگذاران در جنوب لندن از گوش تا گوش، می برد و از تن جدا می سازد. بازهم بگویید اسلام ولایتی بد چیزی است!!.

جنایت کاری که قانون شریعه را پیاده می کند، الله اکبر گویان، با ساطور و کارد سر سربازی را در جلو رهگذاران در جنوب لندن از گوش تا گوش، می برد و از تن جدا می سازد. بازهم بگویید اسلام ولایتی بد چیزی است!!.

سرچشمه جنایت ها در غرب

این نخستین جنایت دهشتناک نیست که در اروپادیده شده، و آخرین هم نخواهد بود که به دست خردباختگان و جنایتکاران اسلامی صورت می گیرد. تاریخ گذشته کشورهای اروپایی این چنین خشونت هایی را به یاد نمی آورد. و در جایی نوشته نشده است. در حقیقت تخم آن را برای نخستین بار، رژیم اسلامی ایران کاشت و با فرستادن مزدوران و آدم کشان ایرانی و غیر ایرانی به درون سفارت خانه های ایران، بر گسترش آن دامن زد و جهانی کرد.

درنده خویی مزدوران رژیم، همانند غارنشینیان، درتکه پاره کردن پیکرهای فریدون فرخ زاد، و دکتر بختیار، بمب گذاری در لندن و شهرهای دیگر جهان و به خاک و خوان کشاندن ایرانیان و ایران دوستان، آغاز و سر منشاء جنایت هایی است که هم اکنون در سطح بین المللی از سوی رژیم ایران، و دیگر اسلام گرایان، دیده شده، و رو به افزون است.

بزغاله ای که مسلمان شد. نشانه مسلمانی، هفت و تیر و تفنگ همراه داشتن، و کشت و کشتار دیگران است.

بزغاله ای که مسلمان شد. نشانه مسلمانی، هفت و تیر و تفنگ همراه داشتن، و کشت و کشتار دیگران است.

دولت های باختری عامل رشد جنایت های اسلامی

زمامداران سودجوی غرب خود در به پا کردن این آتش سوزان دست داشته اند، وزمینه را برای پرورش تروریست و آدم کش های اسلامی در همه جهان، حتی کشورهای خود فراهم نمودند. سیاست اسلامیزه کردن خاورمیانه و روی کار آوردن مزدوران خردباخته که با ایجاد کمربند سبز به دور روسیه و چین همراه بود، نخست از چراغ سبز نشان دادن به خمینی آغاز گردید، در عراق دنبال گردید، افغانستان و بعدها در پاکستان، با گروههای القاعده همراه با کانون های بیشمار خردباختگان اسلام پرورش یافت و میدان را برای آنان بازگذاشت، و در مصر و یمن و جاهای دیگر ادامه یافت و می رود تا دامنگیر سوریه و کشورهای دیگر نیز بشود.

در کشورهای باختری نیز با آزاد گذاشتن ساختن شمار زیادی مسجد، حسینیه، و کانون های تبلیغات اسلامی که همگی از خشونت، جنایت، برخورد ناجور، و مخالفت با باورهای دیگر موج می زند، به شستشوی مغزی مسلمانان، به ویژه جوانان پرداختند. پروانه دادن به گردهم آیی، تظاهرات و راهپیمایی های گروههای اسلامی در پایتخت کشورهای بزرگ غرب، نیز راه تازه ای برای تولید و پرورش قارچ مانند گروههای افسار گسیخته و آماده خودکشی جوانان مسلمان را فراهم نمود.

این یک تظاهرات اسلامی است در لندن.  آیا شما در همه شعارهای آنان  سوای  اجرای قانون شریعه و آدم کشی و مردم را به زیر سلطه اسلام در آوردن  چیز دیگری می شنوید؟. آیا یک جمله و یک گفتار از دوستی و محبت، و صلح و آشتی در این تظاهرات پر از خشونت دیده می شود؟!.. اگر چیز دیگری شنیدید، باید به ایمان و مسلمان بودن تظاهر کننده ها شک و تردید داشته باشید.
این ویدیو چگونگی انجام این جنایت را در جنوب لندن گزارش می دهد.

یکی از نمونه های زنده آن در لندن که این جنایت در آن پدید آمد، آزاد گذاشتن دست و بال جنایتکاری مانند ابوحمزه است که زهرپاشی های او علیه مردم اروپا بسیار زیاد است. او پس از زندانی کشیدن در انگلستان، برای محا کمه و همکاری اش با القاعده در تاریخ ۵ اکتبر ۲۰۱۲ به آمریکا گسیل داشتند.

چگونه غرب وحشی وحشی، به تصرف اسلام در آمد!!

در فیزیک و مکانیک اصلی است که “اصل کنش و واکنش”، ویا “عمل و عکس العمل” نام دارد. بنابر این اصل، هنگامی که توپی به دیوار و یا زمین می زنیم، به سوی خودمان و در جهت خلاف خواسته ما باز می گردد. در کشاورزی هم هر تخم و گیاهی بکاریم، از همان جنس بر داشت می کنیم. تا آنجا که از گیاه خار و خرزهره نمی توان انتظار میوه خوب و گلی خوشبو داشت.

آن کار پلید و ضد انسانی که غرب در گسترش اسلام در خاورمیانه کرد، و دست کشورهای اسلام زده مانند عربستان و پاکستان را باز گذاشت، نه تنها فرآورده تلخ و ناجور آن مردم این کشورها را زهرآگین و مسموم می سازد، بلکه واکنش آن به برنامه ریزان آن نیز باز می گردد و دودش به چشم خودشان خواهد رفت. بمب گذاری در مترو لندن در ماه جولای  ۲۰۰۵، کشتار کنونی، جنایت بزرگ هواپیما ربایی و برخورد دادن به برج های دو گانه مرکز تجارت نیویورک در تاریخ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، و کشتن سفیر آمریکا در لیبی، کشتن همه روزه سربازان آمریکایی در عراق و افغانستان همگی ناشی از این کنش ضد انسانی غرب و کاشتن بذر فاسد و خراب آنها است.

از این که هرآخوند یک کارخانه خر سازی است، شکی در آن نیست. مسجد هم طویله ایست که خران ر در آن پرورش می دهند و رهبری می کنند.

از این که هرآخوند یک کارخانه خر سازی است، شکی در آن نیست. مسجد هم طویله ایست که خران ر در آن پرورش می دهند و رهبری می کنند.

بررسی کوتاهی از رشد و پیشرفت اسلام در غرب

مردم اسپانیا توانستند پس از چند سده زیر چنبرهاسلام گرفتار بودن، آنان را از کشور خود رانند و اصالت و آزادی را به میهنشان باز گردانند. ولی در این چند دهه گذشته و پس از جنگ جهانی دوم، زمامداران نفع پرست غرب، درهای مملکت خود را به روی عرب ها و دیگر مسلمانان خرافاتی باز گذاشتند. تا آنجا که هم اکنون محله هایی از فرانسه و انگلیس، آلمان و کشورهای دیگراروپایی در زیر سلطه و نفوذ اسلام زدگان خرافاتی است. در بسیاری از محله های پاریس، و در شرق و شمال لندن، این مسلمانان، با تولید مثل زیاد مانند قارچ در هر منطقه می رویند و در نتیجه قدرت اداره کشور کم و بیش از دست پلیس های محلی بیرون رفته است..

نکته پایانی

همان گونه که می بینیم، کشورهای باختری یکی پس از دیگری در زیر چنبره اختاپوسی اسلام محمدی قرار می گیرند. زمامداران هرکدام از این کشورها، تلاش دارند تا در این خردباختگی و تحمیر اجتماع و مردم خود، از یکدیگر پیشی گرفته،  به سرحد و اوج پوچی و پوچ گرایی خود دست یابند.

گویا آمریکا نیز در این مسابقه خردباختگی و تروریست پروری، نسبت به اروپا احساس کمبود و زیان می کند.چنانکه، اوباما شخصاً به دست بوس ملک خالد رفت، و اسلام راستین را در آغوش کشید، همه ساله هم در حضور نمایندگان اسلامی مراسم افطار رمضان در کاخ سپید برگزار می کند، ساختن مراکز خرسازی گوناگونی مانند مسجد و حسینیه هم آزاد شده، تروریست های رژیم ولایت فقیه منطقه کالیفرنیا، واشنگتن، و تا درون راهروهای کاخ سپید را به اشغال خود در آورده، ومانند کرم در بین هم لول می خورند.

شاید همین امروز و فردا باشد که شعبه فیضیه قم هم در کنار کاخ سپید گشایش یابد و پیکر مطهر شهداء را نیز در کاخ سپید و یا کنار مجسمه آزادی به خاک سپارند. و آنچنان که نور اسلام قلب و جگر آقای اوباما را روشن ساخته است، می توان امیدوار بود که در آینده ای نه چندان دور، ایشان با ختنه کردن خود، آخرین مانع و سد میان کشورش و لشکر اسلام را از میان بر دارد، و  کشور خود را در زیر پرچم اسلام و حکومت حقه ولایت فقیه در آورد.

این ویدیو گزارش گر آنست که چگونه پلیس وارد صحنه می شود و به دو متهم در حال فرار شلیک می کند که هردو زخمی شده، و گویا یکی از آنان جان سالم به در نمی برد.
این بابا تقصیر ندارد او می خواهد قانون شریعه را پیاده کند. بنابراین، الله اکبر گویان، با ساطور و کارد سر سربازی را در جلو رهگذاران در جنوب لندن از گوش تا گوش، می برد و از تن جدا می سازد. همان کاری که روزانه در افغانستان و عربستان در حضور همه و در ایران در پشت پرده و درون زندان ها به وسیله مزدوران مجتبی خامنه ای و به کمکد افرادی چون شریعتمداری و شکنجه گران مقام ولایت و پاسداران ستون اسلام محمدی انجام می شود.  بازهم بگویید اسلام ولایتی بد چیزی است!!.

این بابا تقصیر ندارد او می خواهد قانون شریعه را پیاده کند. بنابراین، الله اکبر گویان، با ساطور و کارد سر سربازی را در جلو رهگذاران در جنوب لندن از گوش تا گوش، می برد و از تن جدا می سازد. همان کاری که روزانه در افغانستان و عربستان در حضور همه و در ایران در پشت پرده و درون زندان ها به وسیله مزدوران مجتبی خامنه ای و به کمکد افرادی چون شریعتمداری و شکنجه گران مقام ولایت و پاسداران ستون اسلام محمدی انجام می شود.  بازهم بگویید اسلام ولایتی بد چیزی است!!.

 • پرویز

  با عرض سلام، با خواندن مضمونی در مورد قتل سرباز انگلیس توسط دو فرد به اصطلاح مسلمان شوکه شدم ولی اینبار نه بخاطر خود جنایتی که صورت گرفته بلکه بخاطر مضمونی که در سایت فضول محله نوشته شده . نمیدانم نویسنده مضوع کی و از کجاست و تا چه حدی سواد و دانش دارد، در اولین وحله بعد از جنایت دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس طی سخنانی اظهار داشت که این جنایت را به هیچ وجه نمیتوان به اسلام و مسلمانان ربط داد ولی نویسنده موضوع آواز سر میدهد که گویا در این مسئله اسلام و مسلمانان دست دارند و هر چرندی که از زبان کثیفش بر میآید بر روی کاغذ میریزد. بر نظر من اسلامی که نویسنده از آن سخن میگوید شاید از نوع ایرانی آن باشد و تمام دوستانی که در قسمت ادیان معلومات اندکی هم داشته باشند میدانند که اسلام و مسلمانی از نوع ایرانی یعنی چی. دوم اما در مورد به اصطلاح سکولاریزم از نوع ایرانی باید گفت که ایران نه مسلمان معتقد دارد و نه هم سکولار به شکل درست آن . ایرانی های کثیف بخاطر بدست آوردن چیزی حاضر هستند یک شبه مسلمان شوند، یک شبه عیسوی شوند، یک شبه یهود شوند و خلاصه بخاطر متاع حاضر هستند هرکاری بکنند .

 • Behzad

  Mr. Arzhang,I am really disappointed in your either lack of knowledge ,or complete ignorance.I am a person who was born to Islam with no choice of his own,but do respect other belief and idealogy,unlike you who has put on a hat of ignorance. It is known to many that most of the false flag operations of the recent history have been the result of the profitiers who use ignorant,uninformed people such as you to achieve their goals.

 • آشنا

  برسد به دست جناب دیوید کامرون :
  در پی کشته شدن یک سرباز انگلیسی در لندن به دست دو اسلامگرای اهل نیجریه…
  دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس گفت:
  در اسلام هیچ نوشته ای نیست که اینگونه رفتارها را توجیه کند!!!!!!

  جناب آقای کامرون در زیر چندتا نوشته از قرآن(کتاب مسلمانان) برایتان
  گذاشته ام که نه تنها اینطور رفتارها را توجیه میکند بلکه مروج تروریست
  اسلامی نیز هست. اسلام از ابتدای اختراعش توسط محمد چنین
  بوده.یعنی از همان ابتدا با ترور و کشتار و ایجاد رعب و وحشت در بین
  مخالفان توانسته به حیات انگلوارش ادامه دهد و به شکل امروزیش تبدیل شود
  .البته ما از سیاستمداران انتظار نداریم که با اسلام مبارزه کنند ولی
  انتظار هم نداریم که دروغ به این شاخداری را در روز روشن به مردم غالب
  کنند!
  شماره صفحات تنها در مورد قرآنهایی صدق میکند که به شیوه عثمان طاها نوشته شده اند.

  سوره توبه آیه ۱۲۳

  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِینَ یَلُونَکُم
  مِّنَ الْکُفَّارِ وَلِیَجِدُواْ فِیکُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ
  اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ.

  ای کسانیکه ایمان آورده اید،
  کافرانی که نزد شمایند را بکشید! تا در شما درشتی و شدت را بیابند. و
  بدانید که خداوند با پرهیزکاران است! ترجمه ها، تفاسیر، شان نزول و
  توضیحات بیشتر…

  سوره محمد آیه ۴

  فَإِذا
  لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا
  أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا
  فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِکَ وَلَوْ یَشَاء اللَّهُ
  لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَکِن لِّیَبْلُوَ بَعْضَکُم بِبَعْضٍ وَالَّذِینَ
  قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَلَن یُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ.

  چون با کافران روبرو شدید، گردنشان را بزنید. و چون آنها را سخت فرو
  فکندید، اسیرشان کنید و سخت ببندید. آنگاه یا به منت آزاد کنید یا به فدیه.
  تا آنگاه که جنگ به پایان آید. و این است حکم خدا. و اگر خدا میخواست از
  آنان انتقام میگرفت، ولی خواست تا شمارا به یکدیگر بیازماید. و آنان که در
  راه خدا کشته شده اند اعمالشان را باطل نمیکند. ترجمه ها، تفاسیر، شان
  نزول و توضیحات بیشتر…

  فیلمهای پیاده شدن این دستور قرآن را در بخش جنایات اسلامگرایان مشاهده کنید.

  سوره انفال آیه ۳۹ صفحه ۱۸۲

  وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّینُ
  کُلُّهُ لِلّه فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللّهَ بِمَا یَعْمَلُونَ بَصِیرٌ
  .

  با آنان نبرد کنید تا دیگر فتنه ای نباشد و دین همه دین خدا گردد پس اگر باز ایستادند ، خدا کردارشان را می بیند.

  سوره احزاب آیه ۶۱ صفحه ۴۲۷

  مَلْعُونِینَ أَیْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِیلًا.

  اینان لعنت شدگانند. هرجا یافته شوند باید دستگیر گردندو به سختی کشته
  شوند. ترجمه ها، تفاسیر، شان نزول و توضیحات بیشتر…

  سوره مائده آیه ۳۳

  إِنَّمَا جَزَاء الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ
  وَیَسْعَوْنَ فِی الأَرْضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُواْ أَوْ یُصَلَّبُواْ
  أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ یُنفَوْاْ
  مِنَ الأَرْضِ ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی الآخِرَةِ
  عَذَابٌ عَظِیمٌ.

  سزاى کسانى که با [دوستداران] خدا و پیامبر
  او مىجنگند و در زمین به فساد مىکوشندجز این نیست که کشته شوند یا بر دار
  آویخته گردند یا دست و پایشان در خلافجهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین
  تبعید گردند این رسوایى آنان در دنیاست و درآخرت عذابى بزرگ خواهند داشت.
  ترجمه ها، تفاسیر، شان نزول و توضیحات بیشتر…

  فیلم پیاده شدن این قانون اسلامی را از اینجا ببینید – قطع کردن دست و پا طبق دستور قرآن

  سوره مائده آیه ۳۸

  وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا جَزَاء بِمَا کَسَبَا نَکَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ.

  و مرد و زن دزد را به سزاى آنچه کردهاند دستشان را به عنوان کیفرى از
  جانب خداببرید و خداوند توانا و حکیم است. ترجمه ها، تفاسیر، شان نزول و
  توضیحات بیشتر…

  فیلم پیاده شدن این قانون اسلامی را از اینجا ببینید. – شکنجه، دست قطع کردن در عراق

  سوره التوبه آیه ۲۸ صفحه ۱۹۲

  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ
  فَلاَ یَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـذَا وَإِنْ
  خِفْتُمْ عَیْلَةً فَسَوْفَ یُغْنِیکُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاء
  إِنَّ اللّهَ عَلِیمٌ حَکِیمٌ.

  ای کسانی که ایمان آورده اید،
  مشرکان نجسند و از سال بعد نباید به مسجد الحرام نزدیک شوند، و اگر از
  بینوایی میترسید، خدا اگر بخواهد به فضل خوش بی نیازتان خواهد کرد. زیرا
  خدا دانا و حکیم است.

  سوره التوبه آیه ۲۹ صفحه ۱۹۲

  قَاتِلُواْ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْیَوْمِ الآخِرِ
  وَلاَ یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ یَدِینُونَ دِینَ
  الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْکِتَابَ حَتَّى یُعْطُواْ
  الْجِزْیَةَ عَن یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.

  کسانی را از اهل
  کتاب که به خدا و روز قیامت ایمان نمی آورند و چیزهایی را که خدا و پیامبرش
  حرام کرده است بر خود حرام نمیکنند و دین حق را نمیپذیرند بکشید، تا آنگاه
  که به دست خود در عین مذلت جزیه بدهند. ترجمه ها، تفاسیر، شان نزول و
  توضیحات بیشتر…

  سوره النساء (زنان) آیه ۸۹ صفحه ۹۳

  وَدُّواْ لَوْ تَکْفُرُونَ کَمَا کَفَرُواْ فَتَکُونُونَ سَوَاء فَلاَ
  تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِیَاء حَتَّىَ یُهَاجِرُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ
  فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ وَجَدتَّمُوهُمْ
  وَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِیًّا وَلاَ نَصِیرًا.

  دوست
  دارند همچنان که خود به راه کفر میروند شما نیز کافر شوید تا برابر گردید.
  پس با هیچ یک از آنان دوستی مکنید تا آنگاه که در راه خدا مهاجرت کنند. و
  اگر سر باز زدند در هرجا که آنها را بیابید بگیرید و بکشید و هیچ یک از
  آنها را به دوستی و یاری برمگزینید. ترجمه ها، تفاسیر، شان نزول و
  توضیحات بیشتر…

  سوره الانفال (غنایم جنگی) آیه ۱۲ صفحه ۱۷۹

  إِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلآئِکَةِ أَنِّی مَعَکُمْ
  فَثَبِّتُواْ الَّذِینَ آمَنُواْ سَأُلْقِی فِی قُلُوبِ الَّذِینَ
  کَفَرُواْ الرَّعْبَ فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ
  مِنْهُمْ کُلَّ بَنَانٍ.

  و آنگاه را که پروردگارت به فرشتگان
  وحی کرد: من با شمایم. شما مومنان را به پایداری وادارید. من در دلهای
  کافران بیم خواهم افکند. بر گردنهایشان بزنید و انگشتانشان را قطع کنید.
  ترجمه ها، تفاسیر، شان نزول و توضیحات بیشتر…

  سورهُ توبه آیه ۵ صفحه ۱۸۸

  فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِکِینَ
  حَیْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ
  کُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ
  الزَّکَاةَ فَخَلُّواْ سَبِیلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ.

  پس چون ماههای حرام به سر آمد آنگاه مشرکان را هر جا یافتید به قتل
  رسانید. و آنها را دستگیر و محاصره کنید . و هر سو در کمین آنها باشید.
  چنانچه توبه کردند و نماز به پای داشتند و زکات دادند پس از آنها دست
  بدارید. که خدا آمرزنده و مهربان است. ترجمه ها، تفاسیر، شان نزول و
  توضیحات بیشتر…

  سوره توبه آیه ۱۲ صفحه ۱۸۹

  وَإِن
  نَّکَثُواْ أَیْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِی دِینِکُمْ
  فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَیْمَانَ لَهُمْ
  لَعَلَّهُمْ یَنتَهُونَ.

  اگر پس از بستن پیمان، سوگند خود
  شکستند و در دین شما طعن زدند، با پیشوایان کفر قتال کنید که ایشان را رسم
  سوگند نگه داشتن نیست، باشد که از کردار خود باز ایستند. ترجمه ها،
  تفاسیر، شان نزول و توضیحات بیشتر…

  سوره ماده گوساله(بقره) آیه ۱۹۱ صفحه ۳۱

  وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَیْثُ
  أَخْرَجُوکُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ
  عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى یُقَاتِلُوکُمْ فِیهِ فَإِن
  قَاتَلُوکُمْ فَاقْتُلُوهُمْ کَذَلِکَ جَزَاء الْکَافِرِینَ.

  هرجا که آنها را بیابید بکشید و از آنجا که شما را رانده اند، برانیدشان،
  که فتنه از قتل بدتر است. و در مسجد الحرام با آنها مجنگید مگر آنکه با شما
  بجنگند. و چون با شما جنگیدند بکشیدشان که این است پاداش کافران.

 • بهروز

  این پرویز راست میگه موضوع جنس خراب ما ایرانیهاست ما حتی وقتی سکولار باشیم اونهم خورده شیشه داره وای بحال وقتی مسلمون باشیم از حکومت آخوندها بد نگیم این آخوندها از سرمون هم زیادی هستند

 • hadi

  پس جنایت رهبر شهر ادیک جمهوری چک رو در کشتار دسته جمعی ۴۰ هزار مسلمان به احتمال تروریست بودنشون و ساخت کلیسایی از استخونهای اونها رو ندیدی؟؟؟!!!