قانون اساسی جمهوری اسلامی یک فریب همیشگی ۱

اختیارات رئیس جمهور و رهبر کدام سرنوشت ساز است؟

پیش از هر سخنی عرض این نکته خواندنیست که شاید بسیاری برایشان مشتبه شده است که احمدی نژاد منبع مشکلات ایشان بزودی می رود و منجی آنها جناب روحانی می آید.

ولایت فقیه بلای همگان

اما پرسشی بجا اینست که مشکلات امروز فقط ناشی از احمدی نژاد بود؟. برای پاسخ، به چندین فاکتور مهم باید توجه کرد که در این نوشتار بطور خلاصه و تنها با تمثیل ریشه اصلی مشکلات مردم را به ایشان یاد آور می شوم. چیزی که امروز در هیاهوی انتخابات فراموش شد. چیزی که همه با آن درگیریم. آشنا برای همه ایرانیان است و غریب برای دیگر ملل، بلایی است بنام ولایت فقیه.

آیا احمدی نژاد هشت سال پیش انتخاب ملت ایران بود؟، و یا اینکه شورای نگهبان؟. آیا اعضای شورای نگهبان منتخب مردمند؟. آیا سیاست خارجی ما که در این سالها به بد ترین و مفتضح ترین شرایط اداره شده است دست پخت یک نفر است؟. آقای سعید جلیلی با حمایت چه کسی مسؤول مذاکرات هسته ای شد و ایران و ایرانیان را به بد ترین وجه در تنگنای سیاسی و اقتصادی گذاشت؟!.

همه پرسی فروردین ۱۳۵۸، بزرگترین کلاهبرداری و ترفند آخوند علیه ایران بود. مردم پاکدل و بینوا که دوران دیکتاتوری را به خوبی لمس می کردند، در دام آخوند شیادی بنام خمینی افتادند و سند بردگی خود را با دست خود امضاء کردند. اگر ولی فقیه یک جو شرف، و انسانیت داشت، اجازه می داد تا یکبار دیگر آزادانه مردم در یک همه پرسی شرکت کنند. آنوقت مشخص می شد که حکومت ۳۵ ساله آنان چگونه با دیکتاتوری فاشیستی مذهبی همراه بوده است!.

همه پرسی فروردین ۱۳۵۸، بزرگترین کلاهبرداری و ترفند آخوند علیه ایران بود. مردم پاکدل و بینوا که دوران دیکتاتوری را به خوبی لمس می کردند، در دام آخوند شیادی بنام خمینی افتادند و سند بردگی خود را با دست خود امضاء کردند. اگر ولی فقیه یک جو شرف، و انسانیت داشت، اجازه می داد تا یکبار دیگر آزادانه مردم در یک همه پرسی شرکت کنند. آنوقت مشخص می شد که حکومت ۳۵ ساله آنان چگونه با دیکتاتوری فاشیستی مذهبی همراه بوده است!.

معمای مشکلات کشور، و یا  بلایی بنام ولایت فقیه.

اختیارات بی حد و حصر این خلیفه ایران که نامش را ولی فقیه گذاشتند براحتی در یکی از سخنان مکار بزرگ خمینی آمده است

«این که در این قانون اساسی یک مطلب ولو به نظر من یک قدری ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد و آقایان برای اینکه خوب دیگر با این روشنفکرها مخالفت نکنند یک مقدار کوتاه آمدند. این که در قانون اساسی هست این بعضی شؤون ولایت فقیه است نه همه شؤون ولایت فقیه، و از ولایت فقیه به آن طوری که اسلام قرار داده هیچ کس ضرر نمی کند.»! دیگر نباید پرسید که ولایت فقیه در کجای اسلام است البته. چون امام اسلام شناس بود وبس!

سفرهای استانی احمدی نژاد، یک نوع تبلیغ بی محتوا، در راستای تحمیر مردم و سرپوش گذاشتن بر روی واقعیت ها و مشکلات روزانه و روزافزون مردم بود. رل احمدی نژاد در این سفرهای پر خرج و پر رفت و آمد، مانند قرص آسپرین بود، در زمان کوتاهی درد مردم فراموش می شد، ولی پس از گذشت مدتی درد با همه هیبت و زشتی خود باز می گشت. دردی که جان مردم را فراگرفت و لحظه به لحظه زندگی را بر آنان سیاه و کامشان تلخ می کند، درد وجود ولایت فقیه است.

سفرهای استانی احمدی نژاد، یک نوع تبلیغ بی محتوا، در راستای تحمیر مردم و سرپوش گذاشتن بر روی واقعیت ها و مشکلات روزانه و روزافزون مردم بود. رل احمدی نژاد در این سفرهای پر خرج و پر رفت و آمد، مانند قرص آسپرین بود، در زمان کوتاهی درد مردم فراموش می شد، ولی پس از گذشت مدتی درد با همه هیبت و زشتی خود باز می گشت. دردی که جان مردم را فراگرفت و لحظه به لحظه زندگی را بر آنان سیاه و کامشان تلخ می کند، درد وجود ولایت فقیه است.

آیا گناهکار همه مصیبت های ما احمدی نژاد است؟

ا ما یک سؤال پا برجاست و آن اینکه فلاکت امروز مردم ایران چه اقتصاد و چه سلامت و چه فرهنگ چه منابع طبیعی نابود شده حتی مرگ و انقراض یوز پلنگ ایرانی به مقام ولایت مربوط است.دایره اختیارات ولایت مطلقه فقیه  راچنان وسیع کردند که رهبر بسان تنها فرد کارشناس و دانشمند در همه امور مردم دخالت تام و کامل دارد و اکنون چرا وضع موجود را به گردن احمدی نژاد بیاندازیم وقتی بقول خود احمدی نژاد اختیاراتش در حد یک مستخدم است.

این ویدیو نشان می دهد که چگونه خمینی مردم را گول زد و جمهوری اسلامی که در آن جمهوری بی معنا است به حلق مردم ایران فرو کرد.

گزینش هیأت دولت و تجارت خارجی ایران با چه کسی است؟

در انتخاب وزرا که بدون اذن رهبر کسی انتخاب نخواهد شد. در اداره سیاست خارجی که اختیار با رهبر است. دو سوی بنگاههای بزرگ اقتصادی هم در تملک بعثه!؟ ایشان است…. از تشک خوشخواب و آدامس خروس نشان تا مخابرات و اینترنت تحت تملک رسمی و یا با واسطه ایشان است. چه انتظاری از کشور دارید؟ آیا احمدی نژاد مشکل ما بود؟؟؟  مردم با انتخاب خود در اکثر دوره های گذشته انتخابات به رهبر دهن کژی کردند ولی آیا لجبازی با رهبر با انتخاب کسی غیر از نظر رهبر حلال مشکلات بود؟.

رأی دادن مردم به ولی فقیه

آیا سید خندان دولتی پاک و بی نقص داشت؟ اصلا میرحسین موسوی در زمان خمینی مگر چه کرد که ملت جلب او شدند?. پاسخ ساده است : مردم سعی دارند از این ولایت مطلقه که در تمام شؤون زندگیشان دخالت دارد و نتیجه بیش از سی سال سیطره این حکومت غیر دموکراتیک را بر جان و روان خود اسف بار دیده اند تا حد امکان اعلام تنفر کنند… حتی با رأیی که ظاهرا تایید ولایت فقیه باشد. اما بر کسی پوشیده نیست که اگر جناب خامنه ای خود کاندیدا بشود رأیی بیش از جلیلی نمی آورد. در مورد ایرادات قانون اساسی و ولایت فقیه و همچنین اختیارات محدود رئیس جمهور منتظر یک رشته از نوشتار نگارنده باشید..

منابع: صحیفه نور جلد ۶ صفحه ۵۱۹
اصول ۱۱۳  و۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

  • مهشید

    این قانون اساسی دینی باید پس از گذشت ۳دهه دوباره به همه پرسی گذاشته بشه