گسترش خرافات، بهترین راه بقا و جاودانی رژیم است ۱

این نقاشی یک زن جادوگر را نشان می دهد. کلاهبردارانی که در کشورمان و در زیر چتر ولایت فقیه خرد و اندیشیدن را از مردم می گیرند و آنان را در خافات و افکار پوچ قرار می دهند.

این نقاشی یک زن جادوگر را نشان می دهد. کلاهبردارانی که در کشورمان و در زیر چتر ولایت فقیه خرد و اندیشیدن را از مردم می گیرند و آنان را در خافات و افکار پوچ قرار می دهند.

خرافات در جوامع بشری

شوربختانه خرافات دامنگیر بشر است و در همه جوامع، حتی کشورهای پیشرفته علمی و صنعتی به چشم می خورد. خرافات که بی تردید پوچ گرایی و یا پوچ نگری به حقیقت ها و واقعیات زندگی به شمار می آید، سپری است که در برابر خرداندیشی و عقل و منطق انسان قرار گرفته است.

بسیاری از مردم در هراجتماعی خرافاتی اند و به چیزهای موهوم و حتی مسخره نیز اعتقاد دارند، ولی هرگز نمی پذیرند که خرافاتی اند. چنانچه در مورد خرافاتی بودنشان پرسش و یا سخنی پیش بیاید، به شدت ناراحت و رنجیده شده، و در برابر پرسش کننده جبهه گیری می کنند.

گسترش خرافات در جوامع گوناگون

خرافات در دو نوع جامعه به شدت رواج دارد و روز به روز گسترش می یابد:
الف- در میان جامعه فقیر و تنگدست،
ب- در میان مردم بی سواد و کم سواد.
مردم تنگدست و فقیر خواه و ناخواه برای حل مشکلات مادی خود به خرافات و پوچ اندیشی پناه می برند. کمبود سواد و دانش نیز موجب پذیرفتن خرافات و چرندهایی است که در میان مردم رواج پیدا می کند. هرچقدر دامنه علم و دانش مردم بالاتر رود و درک اجتماعی آنان بیشتر شود، خرافات و پوچ گرایی میان آنان کمتر و زدوده تر می گردد.

بنابراین، علت اصلی خرافاتی شدن و پذیرفتن چیزهای بی منطق و باطل، نخست کمبود دانش و علم به یک موضوع است. چنانکه بشر اولیه رعد و برق را پدیده های آسمانی حاکی از خشم خدا و یا جنگ میان اهریمن ها در آسمان می دانست. خسوف (گرفتگی ماه)، و کسوف (گرفتگی خورشید) را نیز از پدیده هایی بودند که قرن ها برای انسان ناشناخته ماند و بازهم شماری از مردم نا آگاه، این پدیده های طبیعی را به خشم و نارضایتی خدای آسمان نسبت می دادند.

خادمین حرم تازیان با کارهای مسخره و ضد انسانی خود می خواهند کودک سرطانی را درمان کنند.

خادمین حرم تازیان با کارهای مسخره و ضد انسانی خود می خواهند کودک سرطانی را درمان کنند.

چندگانگی خرافات

خرافات را می توان به دو دسته بخش نمود؛ خرافات عمومی، و خرافات دینی.

۱- خرافات همگانی

این خرافات نزد بیشتر مردم و در هرجامعه ای به طور خود جوش وجود دارد. و بازهم می توان گفت که خرد اندیشی و بی نیازی انسان ها موجب کم و کاست و از میان رفتن آنان شود. مثال های بیشماری در مورد آنها می توان زد مانند:

الف- مسافرت در روزهای خاص-

گروهی از مردم جوامع عقب مانده فرهنگی مسافرت را در بعضی روزهای هفته به عنوان نمونه؛‌ چهارشنبه، نادرست می دانند و براین باورند که اتفاق شومی برای مسافر در آن روزها پدید می آید.

ب- چشم شور-

در اجتماعات بسیار عقب مانده، و در بعضی دهات ایران، از معاشرت و نگاه کردن به چشم شماری از انسان ها به عنوان آن که چشمشان شور است و پیامدهای ناگواری برای نگاه کننده دارد، خود داری می کنند.
پ- نحسی عدد و روز سیزده- این را همگی به خوبی می دانیم. کاشی شماری از خانه ها در ایران، به جای عدد سیزده، ۱+۱۲ نوشته می شود. و یا ماندن روز سیزده فروردین را در خانه درست نمیدانند و بر این باورند که باید آن روز را بیرون خانه و شهر یا ده گذراند.

ت- عطسه کردن-

عطسه در نزد گروهی علامت صبر است. اگر کسی در حال رفتن به جایی است، با عطسه کردن می ایستد و تا زمانی از رفتن خود داری می کند.

در این تصویر به خوبی می بینیم که کودک بیماری که گویا مبتلا به سرطان است، به دور ضریح  گور یکی از تازیان می گردانند تا درمان شود. کار احمقانه ای که هزاران خانواده می کنند و بیمارهای آنان بدون آن که درمانی شود از بین می رود.

۲- خرافات مذهبی

خرافات مذهبی در گذشته و زمان های دور به دلیل ناآگاهی بشر از دانش و شناخت پدیده های طبیعی به وجود آمده، و رفته رفته از سوی سوداگران و دکانداران دین بدان رنگ مذهبی زده، و آنها را ناشی از واکنش خدای آسمان به رفتار انسان ها دانسته اند. به عنوان نمونه، گرفتگی خورشید و ماه، و یا زمین لرزه است که دین اسلام نیز بدون آن که آنها را درک کرده باشد و بداند از کجا ناشی می شود، به طور سربسته و غیر مستقیم، پدیده های ماوراء طبیعت نامیده و برای رفع و وجو و جلوگیری از آنها خواندن نمازهای خوف و ترس از این پدیده ها را به امت زودباور و ناآگاه توصیه می کند.

آقای دکتر انقطاع پژوهشگر تاریخ و دین، در باره چگونگی پیدایش مذهب شیعه و وجود فانتزی و مسخره امام زمان گفتگو می کند. شنیدن این ویدیو  بسیار آموزنده است.

معجزه

یکی از خرافات دست و پاگیر مسلمانان، به ویژه شیعیان در بند طلسم دکانداران دین، پذیرفتن معجزه است. رفتن پیامبر با الاغش به آسمان هفتم، شکافتن رود نیل و عبور حضرت موسی و قوم یهود از میان آنها، و معجزه درمان امام و امام زاده ها در سراسر کشور خودمان، و یا کشور عراق است که موجب گردیده  بیماران بسیار قلبی و سرطانی به جای مراجعه به درمانگاه و پزشک به گور تازیانی چون امام رضا، حضرت معصومه و شاه چراغ پناه برده، از درمان خود کوتاهی کنند. در نتیجه، بیماری شدت یافته، تاجایی که دیگر درمان پذیر نبیست و بیمار از دست می رود. هرکدام از ما در خانواده ها و بستگان خود کم و بیش نظیر آن را دیده ایم و سراغ داریم.

بیماری های واگیر در کنار گور تازیان

در دوران رژیم گذشته رئیس بهداری خراسان آماری به دست استاندار و نایب تولیت امام رضا داد که شمار زیادی از زوار قبر امام رضا در هنگام بوسیدن ضریخ بیماری های گوناگونی را از دیگران وا گرفته و به هم پس داده اند. این گزارش به دربار و شخص شاه  داده شد. و درخواست گردید که چنانچه شاه موافق باشد، از ورود مردم و بوسیدن ضریح جلوگیری شود. ولی شاه که از آخوندها وحشت داشت و واکنش آنان را بسیار بد می دانست، موافقت نکرد.

آتش فشان که یک امر طبیعی و مربوط به فعل و انفعال زمین است، را یک پدیده الهی دانسته و شاید آن را دلیل خشم خداوند بدانند.

آتش فشان که یک امر طبیعی و مربوط به فعل و انفعال زمین است، را یک پدیده الهی دانسته و شاید آن را دلیل خشم خداوند بدانند.

امام زمان

بزرگترین خرافاتی که دامنگیر شیعیان شده، وجود فردی بنام امام زمان در چاهی در سامره و یا چمکران قم برای بیش از هزار سال است. این خرافات بزرگ و نهایت بی خبری، بی خردی و ناآگاهی امت شیعه و بالاترین دکان مکر و حیله آخوند به شمار می رود. با این باور پوچ و مسخره آخوندهای بی شرافت و فرومایه تا کنون توانسته اند برای چند قرن از مردم ایران سواری بگیرند و نیات شوم و پلید خود را به کار برند.

جادوگری

جادو و جنبل، سر کتاب باز کردن، جن  احضار کردن، طلسم جادویی، و صدها ترفند دیگراز شارلاتانی هایی است که در اجتماعات عقب مانده، و به ویژه مذهبی خریدار دارد. شاید بتوان گفت که دختران و زنان مشتری بهتری برای این دکان های مکر و حیله باشند. دعا نویسی، جن گیری، سر کتاب باز کردن و طالع گفتن، نمونه هایی از کلاهبرداری هایی است که با روی کار آمدن رژیم اسلامی در ایران به شدت رواج پیدا نموده است. از آنجا که رژیم اسلامی و مذهب شیعه بر پایه و اساس خرافه گری، دروغ گویی، و حیله و نیرنگ بنا شده، دکان و بازار این سوداگران مرگ نیز گسترش یافته است.

آیت الله مجتهد تهرانی زلزله را از بی عفتی و حجاب نداشتن زنان می داند و برای دفع زلزله از مردم میخواهد که آیه ای بخوانند و در آنصورت محفوظ خواهدن بود و نیازی به فرارشان نیست. آقای هالو هم با چکامه ای زیبا پاسخ می دهد.

چه کسانی دنبال جادو و جنبلند؟

زنانی که با شوهران خود بگو مگو و اختلاف دارند، دخترانی که به دنبال زوج زندگی می گردند، کارمندی که می خواهد رئیس خود را مهربانتر و به خود نزدیکتر سازد، مستأجری که از جور وجفای صاحبخانه در امان نیست، دانش آموزی که از تبعیض و بی تفاوتی معلم خود در رنج است، همگی تنها رفع مشکل خود و شکستن طلسم بخت خود را توسل به جادو و جنبل، سرکتاب باز کردن، ورد خواندن، موادی در خوراک مشکل افزای خود ریختن، و مانند آن می دانند.
نتیجه این که به آخوند، ملا، فالگیر، دعانویس، رمال، و مانند آن مراجعه می کنند. پیامد این خردباختگی و نادانی ها، پرکردن جیب کلاهبردارهای اجتماع، درست نیاندیشیدن، و شاید هم آسیب و صدمه وارد کردن به شخص و یا افراد دیگر باشد.

  • nilu

    ye mosht ahmagh !!!!!!!!!